Jump to content
Sign in to follow this  
Guest TZABELAS  KITSOS

Υπεύθυνη δήλωση θα καταθέτους οι λογιστές - φοροτεχνικοί στο ΟΕΕ για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Recommended Posts

Τι να σας πω; <_<

Εγώ βλέπω με τελευταία κωδικοποίηση με την Π.Ν.Π. της 19-11-2012 αυτά:

Aρθρο 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

Aρθρο 2. Περιεχόμενο Επαγγέλματος

Aρθρο 3. Περιεχόμενο Επαγγελματικής Δραστηριότητας κατά κατηγορία επαγγελματικής ταυτότητας.

Aρθρο 4. Χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού

Aρθρο 5. Aπόκτηση Επαγγελματικής Ταυτότητας Aνώτερης Κατηγορίας

Aρθρο 6. Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Aρθρο 7. Υποβολή αιτήσεων

Aρθρο 8. Επιτροπή Σεμιναρίων

Aρθρο 9. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Λογιστών Φοροτεχνικών

...

<_< :)

Όπως και να είναι ... καληνύχταααααααααα :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΡAΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012.

4. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών Aντιπρόσωποι

1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ με την ακόλουθη διαδικασία.

2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δήλωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα των κατά νόμο εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική έναρξη δραστηριότητας του νομικού προσώπου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, το νομικό πρόσωπο μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας.

3. Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελματικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.»

Και εδώ πρίν όπως είχε αντικατασταθεί με το ν.4093

1.Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, η οποία χορηγείται από το ΟΕΕ.

2.Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας της παραγράφου 1 υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.

3.Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν για λογαριασμό αυτών πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού απαιτείται να είναι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού.

Επιπλέον στο άρθρο 4 παράγραφος 6....

6.Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Aν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού επιτρέπεται αυτοδικαίως με την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας και αποδεικνύεται αυτομάτως η επαγγελματική ιδιότητα του λογιστή φοροτεχνικού. Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού. (εδάφιο γ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3919/2011).

Εν ολίγοις το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος στα φυσικά πρόσωπα, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΣΤA ΝΟΜΙΚA... :angry:

Τι κάνει νιάου, νιάου στα κεραμίδια;

Όσο για την παράγραφο 3 του άρθρου 10, φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.

Μήπως να βάλω τη Σούλα και τη Bούλα να κάνουν μια εταιρεία, και να με πάρουν υπάλληλο, να μην πληρώνω και ΟAΕΕ?

Υστ. 1. Η αμοιβή που αναφέρεται στη ΔΙΟΕ -1178 θα αλλάξει... Οι άνθρωποι μπερδέψανε τις συνδρομές των μελών του ΟΕΕ με αυτές της άδειας των λογιστών.... :wacko:

Υστ 2. Θα υπάρχουν υποχρεωτικά σεμινάρια από το ΟΕΕ λένε... :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και εδώ πρίν όπως είχε αντικατασταθεί με το ν.4093

Επιπλέον στο άρθρο 4 παράγραφος 6....

Εν ολίγοις το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος στα φυσικά πρόσωπα, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΣΤA ΝΟΜΙΚA... :angry:

Τι κάνει νιάου, νιάου στα κεραμίδια;

Όσο για την παράγραφο 3 του άρθρου 10, φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.

Μήπως να βάλω τη Σούλα και τη Bούλα να κάνουν μια εταιρεία, και να με πάρουν υπάλληλο, να μην πληρώνω και ΟAΕΕ?

Υστ. 1. Η αμοιβή που αναφέρεται στη ΔΙΟΕ -1178 θα αλλάξει... Οι άνθρωποι μπερδέψανε τις συνδρομές των μελών του ΟΕΕ με αυτές της άδειας των λογιστών.... :wacko:

Υστ 2. Θα υπάρχουν υποχρεωτικά σεμινάρια από το ΟΕΕ λένε... :unsure:

Συναδέλφισα, ήδη ζήτησα στην Γ.Σ. του Συλλόγου μας να δούμε το θέμα δημιουργίας εταιρειών. Οπως υπονοείς εκεί πάει το πράγμα. "Η ισχύς εν τη ενώσει" λένε...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημερα σας.Θα ηθελα να σας ρωτησω το εξης:Εγω εργαζομαι σε εταιρεια σαν β.λογιστη ,εχω αδεια ασκησης επαγγελματος,το αφεντικο μου αυτο το μηνα μας εκανε μειωση αποδοχων βασει την εγσσε και ετσι αμοιβομαι σαν απλη υπαλληλος.Πρεπει να κανω και υ.δ. στο επιμελητηριο ή δεν χρειαζεται για μενα γιατι δεν εχω λογιστικο γραφειο για να εξασκω το επαγγελμα αυτο?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πάντως αυτή η μαλακία για να υποβάλεις μια υπεύθυνη δήλωση

1. τα στοιχεία της οποίας το ΟΕΕ μπορεί να αναζητήσει αυτεπάγγελτα ή να τα ανακτήσει μέσα από τα αρχεία του

2. να πρέπει να πληρώσεις 15 ευρώ για να την παραλάβουνε

δεν πιστεύω να υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο.......

Aν ισχύει αυτό που λέει η Ειρήνη, με μεταλλαχθώ σε εταιρία, θα βάλω μηχανισμό και δεν θα ξαναπατήσω τα πόδια μου στο επιμελητήριο.........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τι να σας πω; <_<

Εγώ βλέπω με τελευταία κωδικοποίηση με την Π.Ν.Π. της 19-11-2012 αυτά:

<_< :)

Όπως και να είναι ... καληνύχταααααααααα :)

Προφανώς ισχύει η μεταγενέστερη (ο 4093 ή η Π.Ν.Π.;). Aνάλογα πράττουμε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η κωδικοποίηση του Π.Δ. 340/1998 εκ μέρους μας, έγινε αμέσως μετά την Π.Ν.Π. 19.11.2012. Είχε προηγηθεί φυσικά η κωδικοποίηση με τον ν.4093/2012.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημερα σας.Θα ηθελα να σας ρωτησω το εξης:Εγω εργαζομαι σε εταιρεια σαν β.λογιστη ,εχω αδεια ασκησης επαγγελματος,το αφεντικο μου αυτο το μηνα μας εκανε μειωση αποδοχων βασει την εγσσε και ετσι αμοιβομαι σαν απλη υπαλληλος.Πρεπει να κανω και υ.δ. στο επιμελητηριο ή δεν χρειαζεται για μενα γιατι δεν εχω λογιστικο γραφειο για να εξασκω το επαγγελμα αυτο?

Θα μπορουσε καποιος να μου απαντηση.Ευχαριστω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι, με την περιβοητη υπεύθυνη δήλωση ότι όντως είμαστε Λ/Φ, γνωρίζει κανείς αν θα την υποβάλλουμε στα γραφεία του ΟΕΕ, θα την στείλουμε με courier ή με mail, μέχρι την 28/2/13, ή μήπως άλλαξε και αυτό; Και αφού είμαστε ταμειακά τακτοποιημένοι ως την 31/3/13, θα ξαναπληρώσουμε τα ποσά που αναφέρει η σχετική διάταξη;

Το ΟΕΕ είχε ανακοινώσει ότι όσοι "κόπηκαν" από τοι σεμινάριο της 17/12/12 θα λάβουν μέρος σε νέο σεμινάριο την 9/1/13. Ξέρει κανείς κάτι για αυτό; Η αγαπητή Διαχείριση έχει κάποια ενημέρωση;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θα μπορουσε καποιος να μου απαντηση.Ευχαριστω.

Εαν εργάζεσαι σαν Β.Λογιστή καλό είναι να λαμβάνεις και τα ανάλογα ένσημα  Αυτό δεν είναι απαραίτητο για την εργασία σου στην επιχείριση αφού λογικά δεν υπογράφεις λογιστικές καταστάσεις κλπ αλλά θα σου χρειαστεί για να ανεβαίνεις κατηγορίες... ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μελλοντικά.

Σε κάθε περίπτωση αφού δουλεύεις ως Β. Λογιστή γιατί να μην σου κολάν τα ανάλογα ένσημα;;;;;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι, με την περιβοητη υπεύθυνη δήλωση ότι όντως είμαστε Λ/Φ, γνωρίζει κανείς αν θα την υποβάλλουμε στα γραφεία του ΟΕΕ, θα την στείλουμε με courier ή με mail, μέχρι την 28/2/13, ή μήπως άλλαξε και αυτό; Και αφού είμαστε ταμειακά τακτοποιημένοι ως την 31/3/13, θα ξαναπληρώσουμε τα ποσά που αναφέρει η σχετική διάταξη;

Το ΟΕΕ είχε ανακοινώσει ότι όσοι "κόπηκαν" από τοι σεμινάριο της 17/12/12 θα λάβουν μέρος σε νέο σεμινάριο την 9/1/13. Ξέρει κανείς κάτι για αυτό; Η αγαπητή Διαχείριση έχει κάποια ενημέρωση;

ακομα τιποτα δεν εχει βγει καποια κατασταση για τα σεμιναρια 9-10/1/2013

ετσι κ αλλιως ολοι κοπηκαμε οι γνωστοι υπηρχαν 1800 ατομα που δηλωσαν

οποτε............

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα και χρόνια πολλά

Σχετικά με την υποχρεωτική υπογραφή του λογιστή τι γίνεται; Εκτός από τις δηλώσεις εισοδήματος από ένα όριο ακαθάριστων εσόδων και πάνω υπογράφει και κάτι άλλο;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aν εννοεί τα κατά περιόδους, αυτά δεν είναι διαβαθμισμένα και προσανατολισμένα στην τάξη του κάθε λογιστή... Είναι γενικά (φπα, φορολογικές δηλώσεις, έλεγχοι κτλ)... Ούτε καν υποχρεωτικά......... Οπότε....

Και μια ερώτηση. Το επιμελητήριο τα διοργανώνει, δεν ξέρει ποιοι τα παρακολουθούν..??? Άμα του δηλώσω δλδ ότι έχω πάει σε όλα είναι καλυμένο...???

 

Σε επικοινωνία που είχα με το επιμελητήριο μου είπαν ότι φαντάζονται ότι ο νόμος εννοεί τα σεμινάρια που αντιστοιχούν στην αλλαγή της άδειας. Περιμένουν λέει εγκύκλιο. Η υπάλληλος ψιλοκόλλησε όταν της είπα ότι "εσείς δεν έχετε κάνει άλλου είδους σεμινάρια", τουλάχιστον δεν έχουν γνωστοποιήσει αν γίνονται και πότε.

Δεν πάμε καλά πάντως. Αυτοί τα διοργανώνουν τα σεμινάρια, αυτοί δίνουν τις άδειες βάσει αυτών των σεμιναρίων και θέλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι τα έχεις παρακολουθήσει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ακομα τιποτα δεν εχει βγει καποια κατασταση για τα σεμιναρια 9-10/1/2013

ετσι κ αλλιως ολοι κοπηκαμε οι γνωστοι υπηρχαν 1800 ατομα που δηλωσαν

οποτε............

Τελικά βγήκε και πάμε για αναβολή...:

 

 
Αθήνα Σεμινάριο «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» 9 & 10 Ιανουαρίου
 
Σχετικά με την επανάληψη του ενημερωτικού σεμιναρίου με θέμα «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» ενημερώνουμε όσους συνάδελφους και Λογιστές Φοροτεχνικούς έχουν υποβάλλει αίτηση παρακολούθησης, ότι τα προγραμματισμένα σεμινάρια με ημερομηνίες διεξαγωγής 9 και 10 Ιανουαρίου 2013 στην Αθήνα, αναβάλλονται λόγω προβλήματος συγκρότησης του αρμοδίου για τη διάθεση του εισηγητή οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα την αναγκαστική μετατόπιση των ημερομηνιών διεξαγωγής.
 
Με νεώτερη ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι νέες ημερομηνίες καθώς και τα στοιχεία των ακροατών ανά ομάδα παρακολούθησης.
 
Όπως και σε παλαιότερη ανακοίνωση έχει αναφερθεί, τονίζουμε ότι με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. το σεμινάριο θα επαναλαμβάνεται μέχρι να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί από μέλη του Ο.Ε.Ε. και Λογιστές Φοροτεχνικούς.
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 2105203922.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πάντως αυτή η μαλακία για να υποβάλεις μια υπεύθυνη δήλωση

1. τα στοιχεία της οποίας το ΟΕΕ μπορεί να αναζητήσει αυτεπάγγελτα ή να τα ανακτήσει μέσα από τα αρχεία του

2. να πρέπει να πληρώσεις 15 ευρώ για να την παραλάβουνε

δεν πιστεύω να υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο.......

Aν ισχύει αυτό που λέει η Ειρήνη, με μεταλλαχθώ σε εταιρία, θα βάλω μηχανισμό και δεν θα ξαναπατήσω τα πόδια μου στο επιμελητήριο.........

 

1. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε. ύψους ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50).

2. Για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης η οποία υποβάλλεται στο Ο.Ε.Ε. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε.:

α) ύψους επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (7,50) κατ' έτος για τα πέντε πρώτα έτη από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και

β) ύψους δεκαπέντε ευρώ (15,00) κατ' έτος για τα επόμενα, μετά το πέμπτο, έτη.

 

 

Κατά συνέπεια αν κάποιος έχει την ταυτότητα π.χ. (λέμε τώρα) δεκαπέντε έτη, τότε:

 

α) 5 έτη Χ 7,50 € = 37,50 € για τα πρώτα πέντε έτη και

 

β) 10 έτη Χ 15,00 € = 150,00 € για τα επόμενα μετά το πέμπτο έτος

 

σύνολο 187,50 € το οποίο κατ' έτος θα αυξάνεται κατά 15,00 €

 

Όμορφα ... (κι εμείς λέγαμε για τα εξηντάρια) ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εγώ λέω να τους υποβάλλω μια υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι "αν αλλάξει κάτι θα σας το δηλώσω άμεσα"................

 

Πως το βλέπετε...????

Γιατί Στέφανε, ελπίζεις να αλλάξει κάτι; Εγώ θα έλεγα να γράψουμε: "Είμαι Λ/Φ μέχρις αποδείξεως του εναντίου"...Πως σου φαίνεται;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΣΤΛΙΟς

τελικα κυριοι εχουμε κανενα νεωτερο με το θεμα μας ???

εχει υποβαλει κανεις συναδελφος υπευθυνη δηλωση στον οεε?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest dt

Δεν είμαι επαγγελματίας λογιστής αλλά έχω άδεια Γ' κατηγορίας, ως πτυχιούχος ΟΠΑ, από το 2001.

Η άδεια μου χρειάζεται για να υπογράφω τις δηλώσεις της επιχείρησης μου, η οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία.

Επιπλέον είμαι ταμειακά τακτοποιημένος μέχρι 31/3/2013.

Γνωρίζει κανείς αν πρέπει να υποβάλλω υπεύθυνη δήλωση προς ΟΕΕ;

Share this post


Link to post
Share on other sites

εγω συνάδελφοι πήρα από το 2000 αδεια Α τάξης και δεν πήγα σε σεμινάριο του επιμελητηρίου . τι να υπογράψω ? ότι παρακολούθησα ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

...προσφατα πηγα να πληρωσω την συνδρομη μου στο ΟΕΕ για το 2014  και ηταν αρκετοι συναδελφοι την συγκεκριμενη ημερα

στην ουρα περιμενωντας να πληρωσουν......

 

εκει που περιμεναμε αρκετη ωρα και δεν κουνιοταν η σειρα βγαινει ενας τυπος και μας λεει

" μην περιμενετε για να πληρωσεται συνδρομη για το 2013 εως 31/3/2014 γιατι δεν ξερουμε

τι θα ισχυει απο  εδω και περα"

 

η αποφαση γραφει οτι η αδειες ισχυουν ως εχουν ως 31/12/2013 αλλα δεν λεει τιποτα για πληρωμη!

 

μηπως επιτελους ειναι το τελος του ΟΕΕ η το τελος το δικο μας?

 

διαβασα σημερα οτι η τροικα ζητα εξηγησεις γιατι δεν εχει απελευθερωθει το επαγγελμα...

και μαλιστα κανει θεμα για το οτι οι αδειες θα δινονται απο το ΣΑΕΠ πλεον αλλα δεν ξερω αν

θα ειναι για τους νεους συναδελφους η και για τους παλαιους?

 

το ΟΕΕ  σημερα εβγαλε ανακοινωση οτι προχωραει στην πιστοποιηση μεσω ISO και οτι

εχει φτιαχτει μια επιτροπη γαι το θεμα αυτο

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...