Jump to content
 • 0

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ειδική περίπτωση


Question

Γεια σας.

Βρίσκω κάποια σχετικά παλαιότερα θέματα, αλλά όχι κάτι για τη συγκεκριμένη περίπτωση:

Εταιρία του εξωτερικού (π.χ. ΑΑΑ Ltd του Ηνωμένου Βασιλέιου) είναι κατά 100% μέτοχος Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. (ή και κατά 50%) κανονικής ΕΠΕ.

1. Διαχειριστής της ΕΠΕ ορίζεται τρίτο φυσικό πρόσωπο χωρίς μισθό. Έχει υποχρέωση ασφάλισης.

2. Διαχειριστής της ΕΠΕ ορίζεται η ΑΑΑ Ltd. Υπάρχει κάποια υποχρέωση ασφάλισης κάποιου?

Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites

10 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Υποχρέωση ασφάλισης έχει μόνο το φυσικό πρόσωπο που θα είναι μέλος της ΕΠΕ (αν υπάρχει). Στην παραπάνω περίπτωση της μονοπρόσωπης δεν ασφαλίζεται στον ΟΑΕΕ κανείς.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Κατ' αρχήν ευχαριστώ για την απάντηση.

Υποχρέωση ασφάλισης δεν υπάρχει ούτε στην περίπτωση (1), που διαχειριστής ορίζεται εξωτερικός, χωρίς μισθό και χωρίς να είναι μέλος?

Link to post
Share on other sites
 • 0

1132507/1088/0015/ΠΟΛ.1284/23.12.1992

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις:

........

5. Στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ υπάγονται υποχρεωτικά τα μέλη των παρακάτω εταιριών των οποίων το αντικείμενο συνιστά επάγγελμα από τα υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ (ν.1027/1980):

α) Των προσωπικών εταιριών (Ομορρύθμων, Ετερορρύθμων)

β) Των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης

Σημειώνεται ότι, όταν μέλη των εταιριών των προηγουμένων περιπτώσεων α και β είναι επιτηδευματίες νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής ή όταν καθήκοντα διαχειριστών ΕΠΕ, στις οποίες μέλη είναι άλλες εταιρίες, ασκούνται από υπαλλήλους των εταιριών μελών της ΕΠΕ, δεν προκύπτει υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης από το ΤΕΒΕ των εταιριών μελών ή των διαχειριστών ΕΠΕ που είναι υπάλληλοι των εταιριών μελών της.

..........

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ευχαριστώ και πάλι για την απάντηση, όμως όπως είπα, εξετάζουμε διαφορετική περίπτωση (το "1" παραπάνω, στην αρχική μου ερώτηση).

Δηλαδή αν διαχειριστής οριστεί εξωτερικός (όχι μέλος), αλλά και χωρίς μισθό, με μοναδικό μέτοχο μία εταιρία του εξωτερικού, υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης οποιουδήποτε σε οποιονδήποτε φορέα?

(Το λέω γιατί η ΠΟΛ παραπάνω, στο (β), αναφέρει διαχειριστή - υπάλληλο, ο οποίος, βέβαια, δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΕΒΕ, έχει όμως υποχρέωση να τον ασφαλίσει η εταιρία στο ΙΚΑ).

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ευχαριστώ και πάλι για την απάντηση, όμως όπως είπα, εξετάζουμε διαφορετική περίπτωση (το "1" παραπάνω, στην αρχική μου ερώτηση).

Δηλαδή αν διαχειριστής οριστεί εξωτερικός (όχι μέλος), αλλά και χωρίς μισθό, με μοναδικό μέτοχο μία εταιρία του εξωτερικού, υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης οποιουδήποτε σε οποιονδήποτε φορέα?

(Το λέω γιατί η ΠΟΛ παραπάνω, στο (β), αναφέρει διαχειριστή - υπάλληλο, ο οποίος, βέβαια, δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΕΒΕ, έχει όμως υποχρέωση να τον ασφαλίσει η εταιρία στο ΙΚΑ).

διαχειριστης οχι μελος που δεν αμοιβεται κι ολας?

τοτε γιατι να κανει τη διαχειριση?

εθελοντικα?σε εταιρεια κερδοσκοπικου χαρακτηρα?

παρακαλω δωστε περισσοτερα στοιχεια

Link to post
Share on other sites
 • 0

διαχειριστης οχι μελος που δεν αμοιβεται κι ολας?

τοτε γιατι να κανει τη διαχειριση?

εθελοντικα?σε εταιρεια κερδοσκοπικου χαρακτηρα?

παρακαλω δωστε περισσοτερα στοιχεια

Πιθανότατα γιατί δε θέλει να πληρώνει ΤΕΒΕ?

Όποιος πάντως και να είναι ο λόγος, το ερώτημα είναι αν γίνεται, όχι γιατί θέλουν να το κάνουν έτσι...

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest TZABELAS KITSOS

C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 26/2/2010

Ασφάλισης

Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/18/21207

Επαγγελματιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

10432 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15 ΤΗΛ. : 210 - 5285569

FAX : 210 - 5229840

ΘΕΜΑ : «Περί υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των κατόχων ψιλής κυριότητας και κατόχων επικαρπίας μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών, καθώς και όσων κατέχουν την επικαρπία σε αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης»

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να διευκρινίσει το θέμα απευθύνθηκε με σχετικά ερωτήματά της στη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού για την έκδοση σχετικών γνωμοδοτήσεων.

Καταρχάς για την πληρέστερη και ακριβή γνώση των εννοιών κυριότητας, ψιλής κυριότητας και επικαρπίας, ανατρέχοντας κατ’ απλούστευση στους νομικούς ορισμούς, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Κυριότητα (πλήρης) είναι το εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή κινητού πράγματος που ο κύριος αυτού, έχοντας τη φυσική εξουσία επ’ αυτού (νομή και κατοχή) δύναται να το διαθέτει (μεταβιβάζει) ή εκμεταλλεύεται όπως θέλει, αλλά και να αποκλείει κάθε ενέργεια άλλου πάνω σ’ αυτό (άρθρα 999, 1000, 1001 ΑΚ).

Περαιτέρω, ο κατά την προηγούμενη παράγραφο κύριος του πράγματος (κινητού ή ακινήτου) έχει, όπως προαναφέρθηκε, το δικαίωμα να μεταβιβάσει κατ’ ελεύθερη κρίση σε τρίτον την πλήρη χρήση και εκμετάλλευση του πράγματος, διατηρημένης της ουσίας αυτού (του πράγματος) ακεραίας. Το εμπράγματο αυτό δικαίωμα της χρήσης και εκμετάλλευσης του πράγματος ονομάζεται κατά τη νομική ορολογία «επικαρπία» (άρθρα 1142, 1143, 1144 ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή αυτό που απομένει στον κύριο από την πλήρη κυριότητα είναι η ψιλή κυριότητα. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι η πλήρης κυριότητα στην εν λόγω περίπτωση διασπάται στην ψιλή κυριότητα και στην επικαρπία.

Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η επικαρπία, αν δεν αναφέρεται ρητά στη σύστασή της, είναι αμεταβίβαστη και επανέρχεται πάντα στην ψιλή κυριότητα με το θάνατο του επικαρπωτή ή στην περίπτωση παραιτήσεως του επικαρπωτή από αυτή. Έτσι ο ψιλός μέχρι τότε κύριος ανακτά και πάλι την πλήρη κυριότητα.

1. Σύμφωνα με την από 12/12/08 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΟΑΕΕ (η οποία συμφωνεί με την αρ. πρωτ. 3785/8-9-04 παλαιότερη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του τέως ΤΕΒΕ), στις διατάξεις των εδαφιών α, β, γ και δ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 258/05, ο νομοθέτης αρκείται στη διαπίστωση της συμμετοχής του εταίρου/μετόχου στο κεφάλαιο χωρίς άλλη διάκριση. Στο κεφάλαιο μετέχουν και ο κύριος των μετοχών/εταιρικών μεριδίων και ο επικαρπωτής αυτών, ο καθένας με την ιδιότητά του. Επομένως, ως μέτοχοι του κεφαλαίου, έστω και με διαφορετικές ιδιότητες, είναι υποχρεωτικά ασφαλιστέοι και οι δύο στον ΟΑΕΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο αφορούν τις εταιρείες και των τριών καταργηθέντων Ταμείων (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ).

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3518/06 στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια:

α) οι εταίροι των ΕΠΕ, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο (όχι οι διαχειριστές, παρά μόνο εάν είναι ταυτόχρονα και εταίροι της εταιρείας).

β) τα μέλη ΔΣ των ΑΕ, εφόσον είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. Εάν διαθέτουν μία από τις δύο ιδιότητες (δηλ. μόνο μέλος ΔΣ ή μόνο κάτοχος του ποσοστού μετοχών), δεν ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ.

Επίσης, στην ασφάλιση του Οργανισμού υπάγονται τα μέλη ή οι μέτοχοι οργανισμών, κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών, (ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο), των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (εδάφιο α) παρ. 2 άρθρο 1 Π.Δ. 258/05).

Επιπλέον, στον Οργανισμό ασφαλίζονται οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών (ανεξαρτήτως αριθμού μετοχών) [εδάφιο δ) παρ. 2 άρθρο 1 Π.Δ. 258/05].

2. Κατά δεύτερον, με την αρ. πρωτ. 8265/21-12-09 γνωμοδότηση της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ κατέστη σαφές ότι σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου η) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 258/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Π.Δ. 5/2007, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι ιδιοκτήτες ΔΧ αυτοκινήτων που έχουν την πλήρη κυριότητα αυτών, ανεξαρτήτως ποσοστού κυριότητας, νομής, χρήσης και εκμετάλλευσης και οι έχοντες την επικαρπία ΔΧ αυτοκινήτων, δηλ. όσοι έχουν ανεξαρτήτως ποσοστού τη χρήση και εκμετάλλευση αυτών με συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης δικαιώματος επικαρπίας.

Συνεπώς, από την προηγούμενη παράγραφο συνάγεται ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο κτώμενοι δικαίωμα ψιλής κυριότητας επ’ αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης.

Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα! 

 

θα ήθελα αν κάποιος γνωρίζει να με ενημερώσει.

 

Υπάρχει μια εταιρεία εξωτερικού ΕΠΕ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ-αναγνωρισμένη μέχρι φυσικού προσώπου-2 φυσικά πρόσωπα ειναι οι εταίροι της), η οποία θα είναι μέτοχος 66,6% σε Ελληνική ΕΠΕ.

Οι εταίροι της ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕ θα πρέπει να ασφαλιστούν στο ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) απλά και μόνο επειδή η Γερμανική εταιρεία θα είναι μέτοχος στην Ελληνική?

Το άλλο 33,3% θα το έχει Ελληνας, ο οποίος θα είναι και διαχειριστής και θα πληρώνει κανονικά ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ).

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...