Jump to content
 • 0

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ


TIFOZI
 Share

Question

19 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • 0

Στην περίπτωση που ο εργοδότης καθυστερεί να καταβάλλει τις αποδοχές στον εργαζόμενο του για σημαντικό χρόνο, τότε αυτός έχει δικαίωμα να προβεί σε επίσχεση εργασίας (Αρ.325 του Α.Κ.) Ασκώντας το δικαίωμα αυτό ο μισθωτός δηλώνει στον εργοδότη ότι διακόπτει την απασχόλησή του μέχρι να του καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές του.

Κατά το διάστημα της επίσχεσης εργασίας, ο εργοδότης περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας, έτσι οι μισθωτοί δεν υποχρεούνται να παρέχουν εργασία ούτε και να παρουσιάζονται στην επιχείρηση, αλλά απεναντίας έχουν δικαίωμα να απασχοληθούν σε άλλο εργοδότη, για αντιμετώπιση βασικών βιοτικών αναγκών τους. Πρέπει όμως ο μισθωτός, που ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας, να βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση του εργοδότη, εφόσον αρθεί η υπερημερία του, για να αναλάβει εργασία (Α.Κ. 656- Εγγρ. Υπουρ. Εργασίας 1669/10.09.1982).

Η επίσχεση εργασίας έχει ως αποκλειστικό και μόνο σκοπό να υποχρεώσει τον εργοδότη να καταβάλει στο μισθωτό τις δεδουλευμένες και καθυστερούμενες αποδοχές. Δεν μπορεί να ασκηθεί επίσχεση εργασίας με σκοπό τον εξαναγκασμό του εργοδότη για αυξήσεις αποδοχών ή άλλες παροχές που δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Όταν ο μισθωτός απέχει από την εργασία του, ασκώντας το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας για βάσιμες αξιώσεις του, ο εργοδότης δεν μπορεί να θεωρήσει λυμένη τη σύμβαση εργασίας και γίνεται υπερήμερος ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών του εργαζόμενου, εφόσον αποκρούει την προσφορά του χωρίς να προβαίνει σε νόμιμη καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 325 του Α.Κ. κ.λ.π. είναι οι εξής:

α) Ύπαρξη ενεργούς εργασιακής σύμβαση εργασίας (έγκυρης ή άκυρης).

β) Ύπαρξη ληξιπρόθεσμης ή απαιτητής αξίωσης.

γ) Να γίνεται ρητώς και σαφώς (γραπτώς ή προφορικώς εγκαίρως) ότι αρνείται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι να εκπληρώσει ο εργοδότης την υποχρέωση που τον βαρύνει. Η δήλωση του μισθωτού, ότι ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης είναι βασικότατη και πρέπει να είναι σαφής γραπτή ή προφορική, και να γίνεται έγκαιρα.

δ) Να ασκείται εντός των ορίων της καλής πίστεως, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικοοικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

ε) Η αξίωση να είναι συναφής προς την οφειλή και να στρέφεται κατά του προσώπου του εργοδότη.

Η άσκηση του δικαιώματος δεν πρέπει να είναι καταχρηστική (281 ΑΚ), οπότε από μέσο προστασίας του μισθού, μπορεί να έχει ως συνέπεια την απώλεια της θέσης εργασίας του.

Η επίσχεση εργασίας αίρεται με την συμμόρφωση του εργοδότη, δηλαδή, με την πραγματική καταβολή (όχι την παροχή απλής εγγύησης) των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών (μισθοί ή ημερομίσθια, δώρα εορτών, άδεια και επίδομα άδειας κ.λ.π.)

Κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να απολύει τον εργαζόμενο, αλλά το δικαίωμά του υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 281 (Α.Π. 1412/86). Αν αποδειχθεί ότι η απόλυση ή τυχόν άλλη πειθαρχική ποινή που επιβλήθηκε στο μισθωτό, έγινε για λόγους εκδίκησης, επειδή αυτός άσκησε το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας, τότε η απόλυση και η επιβολή πειθαρχικής ποινής είναι καταχρηστικές (Α.Π. 205/87).

Ο μισθωτός που ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης μπορεί να επιδοτηθεί απο τον ΟΑΕΔ λόγω ανεργίας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και ενεργήσει νόμιμα (υπάρχει επισχετήριο και προσέλθει στον ΟΑΕΔ μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της επίσχεσης). Ο χρόνος της επιδότησης είναι ίσος με τους μήνες επιδότησης ανεργίας που δικαιούται κάθε εργαζόμενος ανάλογα τον αριθμό ημερών ασφάλισης. Οι εργαζόμενοι που άσκησαν το δικαίωμα της επίσχεσης πρέπει να κοινοποιούν το έγγραφο στον ΟΑΕΔ και στο αρμόδιο ΣΕΠΕ της περιοχής της επιχείρησης.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Καλησπέρα,

καλό είναι να έχει περάσει ένα τρίμηνο-τετράμηνο καθυστέρησης καταβολής του μισθού, αλλιώς μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική ειδικά αν ο εργοδότης είναι γενικά φερέγγυος, είναι π.χ. μεμονωμένο φαινόμενο ή οφείλεται σε προσωρινές οικονομικές δυσχέρειες.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μια απαντηση αν το γνωριζεται γιατι ουτε στην επιθεωρηση ηταν σιγουροι για την απαντηση. Οταν εισαι σε επισχεση εργασιασ για 2 χρονια δικαουσαι τις αποδοχες για ολο το διαστημα η μονο για τους πρωτους 12 μηνες και στη συνεχεια απλα εισια κατοχυρωμενος σαν θεση εργασιας με οτι απορεει εργατικα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλά δύο χρόνια δεν δουλεύει και κάθεται με επίσχεση εργασίας ? Δεν έχει εισπράξει τίποτε ? Έχει δώσει τουλάχιστον σημεία ζωής ? Έχει ελέγξει αν ο εργοδότης του συνεχίζει να υφίσταται και το βασικότερο αν συνεχίζει να τον εμφανίζει στις ΑΠΔ ?

Πιστεύω ότι πρέπει να απευθυνθεί σε εργατολόγο για να του πει τι πρέπει να κάνει. Γιατί φοβάμαι ότι και η επίσχεση θα βγει καταχρηστική και δεν θα πάρει μία και ούτε ένσημα θα έχει για όλο αυτό το διάστημα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Γραφικός

για να βγει καταχρηστική η επίσχεση εργασίας καλά θα κάνει ο εργοδότης να την προσβάλει με την νομική οδό διαφορετικά όπως γράφτηκε πριν ΑΠΟ The Jamaikan

Η επίσχεση εργασίας αίρεται με την συμμόρφωση του εργοδότη, δηλαδή, με την πραγματική καταβολή (όχι την παροχή απλής εγγύησης) των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών (μισθοί ή ημερομίσθια, δώρα εορτών, άδεια και επίδομα άδειας κ.λ.π.)

Κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να απολύει τον εργαζόμενο, αλλά το δικαίωμά του υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 281 (Α.Π. 1412/86). Αν αποδειχθεί ότι η απόλυση ή τυχόν άλλη πειθαρχική ποινή που επιβλήθηκε στο μισθωτό, έγινε για λόγους εκδίκησης, επειδή αυτός άσκησε το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας, τότε η απόλυση και η επιβολή πειθαρχικής ποινής είναι καταχρηστικές (Α.Π. 205/87).

Ο μισθωτός που ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης μπορεί να επιδοτηθεί απο τον ΟΑΕΔ λόγω ανεργίας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και ενεργήσει νόμιμα (υπάρχει επισχετήριο και προσέλθει στον ΟΑΕΔ μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της επίσχεσης). Ο χρόνος της επιδότησης είναι ίσος με τους μήνες επιδότησης ανεργίας που δικαιούται κάθε εργαζόμενος ανάλογα τον αριθμό ημερών ασφάλισης. Οι εργαζόμενοι που άσκησαν το δικαίωμα της επίσχεσης πρέπει να κοινοποιούν το έγγραφο στον ΟΑΕΔ και στο αρμόδιο ΣΕΠΕ της περιοχής της επιχείρησης.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Γραφικός

σόρρυ +++ έως να την προσβάλει νομικά ως καταχρηστική ουσιαστικά και τυπικά την έχει αποδεχθεί ελπίζοντας να παρετηθεί ο εργαζόμενος από τα δικαιώματά του (πιθανά λόγω οικονομικής αδυναμίας) επίσης από ότι έχω διαβάσει πιστεύω πως αν επικαλεστεί ο εργοδότης ότι μπορούσε να βρει αλλού δουλειά αλλά δεν έβρισκε πρέπει συγκεκριμμένα να πει που θα έβρισκε δουλειά (συγκεκριμμένο εργοδότη που είχε επικοινωνία ο εργαζόμενος)

Ωστόσο βασικό είναι η ζημιά που έχει υποστεί ο εργαζόμενος οικονομική, ασφαλιστική, ηθική βλάβη, βλαπτική μεταβολή κ.α..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αγαπητέ Γραφικέ,

Όλα αυτά που αναφέρεις ισχύουν τυπικά, αλλά προ μνημονίου. Από προσωπική εμπειρία σου λέω ότι οι πάρα πολλές αποφάσεις δικαστηρίων πλέον βγάζουν τις επισχέσεις εργασίας καταχρηστικές, ιδιαίτερα αν κρατάνε τόσους μήνες, με την αιτιολογία ότι ο επιχειρηματίας δεν σε πλήρωνε όχι από δυστροπία ή εμπάθεια αλλά λόγω οικονομικών δυσχερειών. Αυτό αποδεικνύεται από οικονομικές καταστάσεις καθώς επίσης και με το πως συμπεριφέρεται και στο υπόλοιπο προσωπικό.

Γιαυτό και λέω να αποτανθεί σε ειδικό εργατολόγο που θα τον συμβουλεύσει ανάλογα με την περίπτωση του.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Γραφικός

σίγουρα σε εργατολόγο, ωστόσο από την εμπειρία μου η οικονομική αδυναμία πρέπει να έχει δηλωθεί από την αρχή εκ μέρους του εργοδότη (συνήθως αλλάζουν εξώδικα) ώστε να το γνωρίζει ο εργαζόμενος και να φερθεί ανάλογα, και να μην έχει επικαλεστεί ο εργοδότης άλλους λόγους αθροιστικά ή ξεχωριστά

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Γραφικός

επειδή λόγω ηλικία ξεχνάω υπάρχει ειδικό επίδομα επίσχεσης εργασίας και όχι ανεργία εξ επισχέσεως εργασίας, σε αυτό κάτι άλλαξε ή θα αλλάξει εξ αιτίας του μνημονίου (λογικό όλο και περισσότεροι θα κάνουν επίσχεση ρωτήστε στον ΟΑΕΔ θα σας εξυπηρετήσουν)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλά δύο χρόνια δεν δουλεύει και κάθεται με επίσχεση εργασίας ? Δεν έχει εισπράξει τίποτε ? Έχει δώσει τουλάχιστον σημεία ζωής ? Έχει ελέγξει αν ο εργοδότης του συνεχίζει να υφίσταται και το βασικότερο αν συνεχίζει να τον εμφανίζει στις ΑΠΔ ?

Πιστεύω ότι πρέπει να απευθυνθεί σε εργατολόγο για να του πει τι πρέπει να κάνει. Γιατί φοβάμαι ότι και η επίσχεση θα βγει καταχρηστική και δεν θα πάρει μία και ούτε ένσημα θα έχει για όλο αυτό το διάστημα.

Λοιπον απαντω σε ολους μας.Κατ'αρχην δεν υπαρχει θεμα καταχρησης η επιχειρηση υπαρχει ο <επιχειρηματιας> ο θεος να τον κανει επιχειρηματια ειναι απατεωνας με Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ και οφειλει και κοροιδευει τους παντες ενω δουλευει και προσπαθει με διαφορα νομικα και αναβολες που επαιρνε στα αμετρητα δικαστηρια που εχει απο αγωγες του προσωπικου να διαφευγει. Παντως η επισχεση ειναι νομιμοτατη και ναι ειναι 2 χρονια ειναι και αλλοι εργαζομενοι στο ιδιο καθεστως. Για τον συγκεκριμενο επιχειρηματια-απατεωνα επειδη εχω προσωπικη εμπειρια θα μπορουσα να γραψω βιβλιο...............

Στο θεμα μας σε εποικινωνια με πολυ γνωστο εργατολογο μου ειπωθηκε οτι μπορει να διεκδικηθει για ολο το διαστημα της επισχεσης η αποζημιωση των μισθων και λοιπων επιδοματων αλλα συνηθως τα διακστηρια σου καταλογιζουν μισθους και επιδοματα ενος χρονου.

Αν ο doctor γνωριζει κατι παραπανω............

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αν μου επιτρέπετε, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ, κάποια διάταξη που να προβλέπει με λεπτομέρεια τα της επίσχεσης π.χ. πότε πρέπει να ξεκινάει, πώς πρέπει να ασκείται, για πόσο καιρό κ.λπ. Υπάρχει μόνο η γενική διάταξη του Αστικού Κώδικα

Άρθρο 325

Δικαίωμα επίσχεσης

"Αν ο οφειλέτης έχει κατά του δανειστή ληξιπρόθεσμη αξίωση συναφή με την οφειλή του, έχει δικαίωμα, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο, να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής εωσότου ο δανειστής εκπληρώσει την υποχρέωση που τον βαρύνει (δικαίωμα επίσχεσης)".

και από εκεί και πέρα οι προσεγγίσεις των θεωρητικών του Εργατικού Δικαίου και βεβαίως των διαφόρων δικαστικών αποφάσεων. Εναπόκειται στην κρίση του κάθε δικαστή να αποφασίσει αν μία επίσχεση είναι καταχρηστική ως προς την άσκηση αλλά και ως προς τη χρονική διάρκεια αναλόγως των πραγματικών περιστατικών της κάθε περίπτωσης. Έτσι, λόγω της κρίσης, κατά τη γνώμη μου τα όρια της κατάχρησης είναι πιο ελαστικά ως προς τη διάρκεια της επίσχεσης, αλλά δεν είμαι δικαστής και πέραν αυτού έχω την αίσθηση ότι τα δικαστήρια είναι πλέον πιο αυστηρά σε σχέση με παλιά.....

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Γραφικός

ναι είναι ενδιαφέρον θέμα γιατί η σημερινή οικονομική κρίση φέρνει σε άσχημη θέση και εργοδότη και εργαζόμενο και πως ο τελευταίος θα προσέλθει στην εργασία του είτε όντας απλήρωτος είτε εάν ο εργοδότης με την συμπεριφορά του τον οδηγεί σε οικειοθελή αποχώρηση ;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πραγματικό γεγονός που αφορά γνωστό μου εργαζόμενο σε εταιρεία που έχει εφαρμόσει καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης (1 ημέρα την εβδομάδα), ημέρα την οποίες ο εργαζόμενος και οι συνάδελφοί του τις κάνουν απεργία (κάνει νιάου νιάου για ποια εταιρεία μιλάμε).

Επίσχεση δεν έχει γίνει γιατί ο εργοδότης τήρησε το γράμμα του νόμου (όταν το κάνεις από 5 ημέρες σε 1 το τραβάς στα όρια του όμως) και δεν προκύπτουν οι προυποθέσεις για εφαρμογή της.

Ο εργαζόμενος βρίσκει δουλειά για να απασχοληθεί - ουσιαστικά δεν δούλευε καθόλου αυτό τον καιρό.

Με αυτά που ξέρω, μπορεί:

1) να απασχοληθεί τις μέρες που δεν εργαζόταν κανονικά (εκτός των ημερών των εκ περιτροπής) χωρίς πρόβλημα.

2) να απασχοληθεί εκτός του ωραρίου που θα εργαζόταν την ημέρα εκ περιτροπής.

Τι γίνεται αν εργαστεί όμως εντός του ωραρίου και της ημέρας που προβλεπόταν να εργάζεται στον εργοδότη του που του έχει επιβάλει την εκ περιτροπής - ημέρα στην οποία απεργεί επαναλαμβάνω;

Μπορεί ο εργοδότης αυτός αν το μάθει με οποιοδήποτε τρόπο να εγείρει θέμα οικιοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου εφόσον εργάζεται αλλού την ημέρα που θα έπρεπε να δουλεύει σε αυτόν;

Εγώ συμβούλευσα να έχει ρεπό στη νέα προσωρινή δουλειά την ημέρα στην οποία απεργεί στην πρώτη του δουλειά για να μην έχει καμιά επιπλοκή.

Αλλά μια δεύτερη άποψη θα την ήθελα...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλο θα ειναι να συνενοηθει με καποιο εργατολογο παντως απο δικη μου περιπτωση απαγορευεται ρητα να γινει οικοιοθελης αποχωρηση (μονομερως καταθεση ειναι ακυρη 100%) εαν πρωτα δεν παρουσιαστουν εργοδοτης και εργαζομενος μαζι στην επιθεωρηση και να δηλωσουν οτι ο εργαζομενος σταματα την επισχεση για τους ταδε λογους και οτι πληρωθηκε η διακανονισε τα οφειλομενα και ο εργοδοτης οτι αποδεχεται τα του εργαζομενου. Υπογραφουν εντυπο της επιθεωρησης και με αντιγραφο αυτου σφραγιζμενο πανε στον ΟΑΕΔ και καταθετουν οικοιοθελη αποχωρηση. Ειναι συμβαν που ειχα προσφατα αλλα δεν μπορω να πω οτι ισχυει παντου το ιδιο δεν το ξερω. Ισως καποιος εργατολογος-δικηγορος δωσει πιο στοιχειοθετημενη απαντηση

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Γραφικός

στην επίσχεση εργασίας ο εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί αλλού χωρίς ο εργοδότης να έχει το δικαίωμα να μειώσει το ποσό της οφειλής του με εκείνα που αλλού εισέπραξε ο εργαζόμενος (όπως στην άκυρη απόλυση), διασταυρώστε το αυτό

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πραγματικό γεγονός που αφορά γνωστό μου εργαζόμενο σε εταιρεία που έχει εφαρμόσει καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης (1 ημέρα την εβδομάδα), ημέρα την οποίες ο εργαζόμενος και οι συνάδελφοί του τις κάνουν απεργία (κάνει νιάου νιάου για ποια εταιρεία μιλάμε).

Επίσχεση δεν έχει γίνει γιατί ο εργοδότης τήρησε το γράμμα του νόμου (όταν το κάνεις από 5 ημέρες σε 1 το τραβάς στα όρια του όμως) και δεν προκύπτουν οι προυποθέσεις για εφαρμογή της.

Ο εργαζόμενος βρίσκει δουλειά για να απασχοληθεί - ουσιαστικά δεν δούλευε καθόλου αυτό τον καιρό.

Με αυτά που ξέρω, μπορεί:

1) να απασχοληθεί τις μέρες που δεν εργαζόταν κανονικά (εκτός των ημερών των εκ περιτροπής) χωρίς πρόβλημα.

2) να απασχοληθεί εκτός του ωραρίου που θα εργαζόταν την ημέρα εκ περιτροπής.

Τι γίνεται αν εργαστεί όμως εντός του ωραρίου και της ημέρας που προβλεπόταν να εργάζεται στον εργοδότη του που του έχει επιβάλει την εκ περιτροπής - ημέρα στην οποία απεργεί επαναλαμβάνω;

Μπορεί ο εργοδότης αυτός αν το μάθει με οποιοδήποτε τρόπο να εγείρει θέμα οικιοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου εφόσον εργάζεται αλλού την ημέρα που θα έπρεπε να δουλεύει σε αυτόν;

Εγώ συμβούλευσα να έχει ρεπό στη νέα προσωρινή δουλειά την ημέρα στην οποία απεργεί στην πρώτη του δουλειά για να μην έχει καμιά επιπλοκή.

Αλλά μια δεύτερη άποψη θα την ήθελα...

Επειδή κάλλιο αργά παρά ποτέ :) νομίζω ότι το χειριστήκατε άψογα το θέμα. Επειδή το κλίμα τελευταία μόνο φιλεργατικό δεν είναι, όσο μπορεί κανείς ας προσέχει. Έχω την αίσθηση ότι θα προκύψουν δικαστικές αποφάσεις που θα κρίνουν την εκ περιτροπής εργασία της μίας ημέρας κατά περίπτωση κάθε φορά. Αν π.χ. ο εργοδότης έχει σχεδόν μηδενικό κύκλο εργασιών και δεν αναμένεται να ανακάμψει θα την χαρακτηρίζουν νόμιμη αλλιώς καταχρηστική. Μέχρι πάντως να έχουμε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου θα περάσει καιρός. Για την ώρα, νομίζω, δεν μπορεί να βασίζεται κανείς σε αποφάσεις Πρωτοδικείων (όπως μία που βγήκε πρόσφατα) για να συμβουλεύει επειδή η ιστορία έχει δείξει ότι ανατρέπονται εύκολα (βλ. περίπτωση συμβασιούχων).

Εν προκειμένω θεωρώ ότι μπορεί και να θεωρηθεί νόμιμη η επιβολή εκ περιτροπής εργασίας 1 φορά/ εβδομάδα. Δεν πιστεύω όμως ότι η απασχόληση σε άλλο εργοδότη την ημέρα αυτή θα οδηγούσε σε συμπέρασμα οικειοθελούς αποχώρησης. Βέβαια όπως προείπα, καλό είναι όσο μπορεί να προσέχει κανείς και το να έχει ρεπό ο άνθρωπος την ημέρα αυτή είναι ιδανικό.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...