Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
ZAKU

Νέα δεδομένα, Ι.Κ.Α,Σ.Ε.Π.Ε, Ο.Α.Ε.Δ. και όποιος αντέξει!

Question

Αριθμ. οικ. 14827/22/24.7.2011

Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Αριθμ. οικ. 14827/22/24.7.2011

Θέμα : Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α'/2005),

2. το π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α'/21-6-2012), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 "Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών"» (ΦΕΚ 143 Α'/4-7-2012),

3. το άρθ. 17 παρ. 6 του ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212 Α'/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 138 παρ. Ε του ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41 Α'/1-3-2012),

4. τα άρθ. 18 και 30 του ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α'/2011),

5. το ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α'/16-6-2011),

6. το αρθ. 4 του ν. 3667/2008 « Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α'/2008),

7. το άρθ. 16 παρ.2 του ν.3144/2003 καθώς και το άρθ. 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111 Α'/2003), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 151 παρ. 2 του ν.3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ 58 Α'/2008),

8. το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ' του ν.2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 291 Α'/2001),

9. το ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α'/6-11-2001),

10. το άρθ. 2 του ν.2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα» (ΦΕΚ 270 Α'/1997),

11. το άρθ. 9 του ν.3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας σχέσεως εργασίας διατάξεων» (ΦΕΚ 98 Α'/1955),

12. τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 179 Α'/21-6-1951) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑΕΤΑΜ,

13. το άρθ. 26 παρ. 9 περ. στ' υποπερ. αα' και ββ' του α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 179 Α'/21-6-1951),

14. το π.δ. 136/1999 « Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» (ΦΕΚ 134 Α'/30-61999), 15. το π.δ. 152/1991 « Σύσταση Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Επιθεώρησης και κλάδου Επιθεωρητών, Πληροφορικής και Απλούστευσης διαδικασιών, στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 61 Α'/3-4-1991),

16. το π.δ. 368/1989 « Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α'/16-6-1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

17. το β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 123 Α'/216-1971),

18. το άρθ. 13 παρ. 1-7 του ν.δ/τος 1037/1971 «Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών» (ΦΕΚ 235 Α'/1971), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με το άρθ. 16 του ν. 2874/2000, το άρθ. 68 παρ. 5 του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων'Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 272 Α'/2006), το άρθ. 10 του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66 Α'/11-5-2010), και το άρθ. 30 παρ. 4 του ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α'/2011),

19. το ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργία» (ΦΕΚ 197 Α'/25-8-1954),

20. το ν.δ. 2656/1953 « Περί Οργανώσεως και ελέγχου αγοράς εργασίας» (ΦΕΚ 299 Α'/1953) όπως αντικαταστάθηκε με το ν.δ. 763/1970 «Περί προσλήψεως μισθωτών» (ΦΕΚ 283 Α'/1970),

21. το άρθ. 5 του ν.δ/τος 2656/1953 « Περί Οργανώσεως και ελέγχου αγοράς εργασίας» (ΦΕΚ 299 Α'/1953), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 4504/1966 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 57 Α'/1966) και αντικαταστάθηκε με το άρθ. 1 του ν.δ/τος 763/1970 «Περί προσλήψεως μισθωτών» (ΦΕΚ 283 Α'/1970),

22. τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων {άρθ. 5 και 7 του α.ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98 Α'/1937), άρθ. 3 του β.δ/τος 28-1/4-2-1938 (ΦΕΚ 35 Α'/1938), άρθ. 3 του β.δ/τος 14-8/8-9-1950 (ΦΕΚ 202 Α'/1950), άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ/τος 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α'/1970), άρθ. 18 του π.δ/τος 8-4/1932 (ΦΕΚ 114 Α'/1932), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθ. 12 του ν.δ/τος 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α'/1971), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις υπ' αριθ. υ.α. 6958/1960 (ΦΕΚ Β' 96/1960), 63323/1961, (ΦΕΚ 350 Β71961), 39431/1961 (ΦΕΚ 234 Β'/1961) και 65982/1966 (ΦΕΚ 600 Β'/1966)},

23. την υπ' αριθ. 80047/2003 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Διευθύνσεων: α) Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης και β) Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 1096 Β'/6-8-2003),

24. την υπ' αριθ. πρωτ. 153.796/ΨΣ315-Α2 /16-5-2011 Απόφαση ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» (με κωδ. ΟΠΣ 340081) στα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», «ΜακεδονίαΘράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος», «Αττική»,

25. το υπ' αριθ. πρωτ. 3603/13-10-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για διαδικασία υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 «Υποστηρικτικές ενέργειες» της πράξης με τίτλο «Απλούστευση των διαδικασιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (με κωδ. ΟΠΣ 310295),

26. την υπ' αριθ. πρωτ. 26903/14-12-2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί σύστασης και συγκρότησης δύο ομάδων εργασίας για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου «Υποστηρικτικές Ενέργειες» με Α/Α 3 της Πράξης «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)» (ΦΕΚ 65/14-2-2012και 140/26-3-2012 τεύχος ΥΟΔΔ) και

27. το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού 138.831,12 € η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ έτους 2012 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ. 8 παρ. α' και β', τα περιγραφόμενα στο επόμενο άρθρο έντυπα (Ε3 έως Ε9), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα διαδικασία, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ), το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εφεξής, το εν λόγω διασυνδεόμενο ΠΣ του Υπουργείου καλείται ΠΣ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Η παρούσα αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Άρθρο 2

Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΑ ΒΑΦΤΙΣΟΥΝ π.χ. Λ3,Λ4,Λ5,Λ6 γιατί θα μπλέξουμε τα μπούτια μας ,με τα αντοίστοιχα της Εφορίας!!!

α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,

β) Ε4. Πίνακας προσωπικού,

γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,

δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,

ε) Ε7. Βεβαίωση Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,

στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και

ζ) Ε9. Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.

Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 3

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων

α) Ο εργοδότης υποβάλλει τα έντυπα του άρθ. 2 της παρούσας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό.

β) Δυνατότητα πρόσβασης στο ανωτέρω ΠΣ έχουν μόνο οι εργοδότες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Τυχόν μεταβολές στοιχείων εργοδοτών, όπως αυτές ισχύουν και προσδιορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις, γνωστοποιούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

δ) Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.

ε) Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε6 (καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου) υλοποιείται σε δύο στάδια: Ο εργοδότης, αρχικά, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές.

Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε6, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της ηλεκτρονικά σαρωμένης έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.

στ) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με την υπογραφή του εργαζομένου είναι προαιρετική.

ζ) Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία όλων των εντύπων καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.

Άρθρο 4

Προθεσμία και ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

α) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του άρθ. 2 της παρούσας, ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες, με εξαίρεση το υποστοιχείο α' του άρθ. 2.

β) Το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης), υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 εντός τριών εργασίμων (3) ημερών από την πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Κατά την υποβολή των εντύπων του άρθ. 30 παρ. 4 του Ν. 3996/2011:

1) ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού) συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία i) της μεταβολής των αποδοχών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή και ii) της αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

2) Η υποχρέωση κατάθεσης συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού στις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, όταν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο, καταργείται και ως προς τους εργοδότες που επιλέγουν τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ.

δ) Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

ε) Διορθώσεις μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία υποβολής.

στ) Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 5

Πρόσβαση και διαχείριση

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου (ΣΕΠΕ) και του ΟΑΕΔ έχουν πρόσβαση και διαχειρίζονται τα υποβληθέντα έντυπα. Πρόσβαση στα υποβληθέντα έντυπα έχουν και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 6

Συγκρότηση ομάδας διαχείρισης

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συγκροτείται ομάδα διαχείρισης του Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.-Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ). Η ομάδα διαχείρισης αποτελείται από εννέα (9) μέλη: α) Τρεις (3) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκ των οποίων ο ένας ως συντονιστής της ομάδας. β) Δύο (2) υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). γ) Δύο (2) υπαλλήλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). δ) Δύο (2) υπαλλήλους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Έργο της ομάδας είναι η διαχείριση και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του ανωτέρω ΠΣ.

Άρθρο 7

Κυρώσεις

Οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και για τα όργανα επιβολής αυτών ισχύουν αναλόγως και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

α) Κατά το διάστημα της μεταβατικής περιόδου, η οποία ορίζεται έως τις 31/12/2012, η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, είναι προαιρετική.

β) Έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι εργοδότες δύνανται να επιλέξουν τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, ακόμη και μετά την ηλεκτρονική υποβολή οιουδήποτε εντύπου. γ) Από 1/1/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων.

Άρθρο 9

Ισχύς της απόφασης

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/9/2012.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ Α Π Α Ι Χ Τ Α

Νέα Έντυπα,ΙΚΑ,ΟΑΕΔ,ΣΕΠΕ.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Αν και ημουνα υπερ της αλλαγης όταν έγινε ,βλέπω με μια πρώτη ματιά πως άνθρωποι άσχετοι με τα εργατικά ασφαλιστικά θέματα προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νεα ηλεκτρονική γραφειοκρατία για να μπορέσουν να συντηρήσουν την βλακεία τους .

Μόνη λύση για την ανατροπή είναι η καταστροφή .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

θέλω να διαβάσω σχόλιο του Doctor για το θέμα.

Tί να πει ο άνθρωπος;;;Mα είναι τόσα πολλά που μπορείς να πεις....

Αν ημουνα υπερ της αλλαγης όταν έγινε ,βλέπω με μια πρώτη ματιά πως άνθρωποι άσχετοι με τα εργατικά ασφαλιστικά θέματα προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νεα ηλεκτρονική γραφειοκρατία για να μπορέσουν να συντηρήσουν την βλακεία τους .

Μόνη λύση για την ανατροπή είναι η καταστροφή .

ΑΥΤΟ ΕΓΡΑΨΕ!!!Μπράβο συνάδελφε, μία φράση σου 1000 λέξεις

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Τι να πει κανείς ??????

Μπαμπά, μπαμπά ... θέλουμε πολύ ακόμη για να φτάσουμε στην Αμερική ????????

"Σκάσε και κολύμπα" ......!!!!!!!!!!!!..........????????? .........!?!?!?!?!?!?!?...............

:wacko::blink::wacko:

Σκάσαμε λοιπόν ... και συνεχίζουμε το κολύμπι :(

Δεν υπάρχει σωτηρία (είναι και του Σωτήρος σήμερα) - Στο τέλος μας βλέπω όλους στο Δαφνί !

Οι άνθρωποι απλά .............. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest DRAVIS

ΕΛΕΟΣ!!!!!!!

Μοιάζει, να έχουν πάρει έναν που δεν γνωρίζει την έννοια βάση δεδομένων και να του είπαν να κάνει μηχανοργάνωση!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Προς υπουργείο και προς οποιοδήποτε γνωρίζει κάποιον -κάποιον (γνωστό - κουμπάρο -θυρωρό οτιδήποτε να που να έχει επαφή με τους "οργανωτές" αυτής της ενέργειας) να μας φέρει σε επαφή, πριν κάνουν κάτι που θα καταντήσει σαν τη σκοπιά στο παγκάκι ( να χάνονται άπειρες ώρες για κάτι άχρηστο και για κάτι που για να αλλάξει θα πρέπει να έρθει η δευτέρα παρουσία).

Δώσαμε τόσα χιλιάδες ευρω για να κάνουν αυτή τη .............μελέτη !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Αφιλοκερδός, (έχω δύο πτυχία ένα λογιστικής - και ένα οικονομικών με κατεύθυνση στα πληροφοριακά συστήματα). Σας οργανώνω τη βάση που θα έχει τα 5πλάσια στοιχεία και θα κερδίζει άπειρες εργατοώρες, φόρμα μόνο 5 στοιχείων.

Θα πρεπει να συμπληρώνεις μόνο τα εξής:

Για τα Στοιχεία εργαζομένου: Μόνο ΑΜΕ ή ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ (κρεμαστε από πίσω τα στοιχεία που έχεται ήδη στις βάσεις σας του ΑΜΚΑ και τους πίνακες της υπηρεσίας αλλοδαπών ή της νομαρχίας.)

Στοιχεία επιχείρησης: Δεν χρειάζεται συμπλήρωση - μπήκα με τους κωδικούς μου!!!!!

Στοιχεία εργασίας: Τόπος από πίνακα (οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης ςείναι ήδη δηλωμένες στο ΙΚΑ) και ένα ελεύθερο πλαίσιο για να δηλώνεται η εργασία εκτός υποκαταστημάτων.

Κωδικός ειδικότητας: Ένα Νο-Κωδικό από τους κωδικούς του ΙΚΑ και ένα ελεύθερο πλαίσιο για να δηλώνεται η ακριβής ιδιότητα.

Ειδική περίπτωση ασφάλισης ή πρόσληψης: Ένα πλαίσιο που θα επιλέγεις διάφορα έξτρα (π.χ. πρόσληψη μέλους οικογένειας, συνταξιούχου ή με προγραμμα ΝΘΕ τάδε).

Ημερομηνία πρόσληψης: (Πληκτρολόγηση της)

Υπογραφή της επιχείρησης: Υπάρχει!!!! (αφού μπήκα με τους κωδικούς μου). Να υπάρχει και επιλογή από πλαίσιο, για το όνομα αυτού που υπογράφει κάτω από τη Σφαγίδα (για το έντυπο που θα μένει στο αρχείο μας και όχι να ξαναστέλνεται πίσω).

Υπογραφή εργαζομένου: Να μπαίνει με δικό του κωδικό και να αποδέχεται τη πρόσληψη. (Μόνο υπό εξαιρετικές περιπτώσεις να αποστέλεται μ πρωτότυπες υπογραφές με φαξ), αυτό ας το πούμε ηλεκτρονική υπογραφή.

Και στη δεύτερη φόρμα

Μισθός - Ωράριο

Θα μπορεί να αλλάζει με τις αλλαγές ωραρίου και

θα έχει περιορισμούς από τη πρώτη φόρμα, πχ 6ήμερο ή ρεπό ή ότι άλλο χρειάζεται. (Τέρμα ο ετήσιος πίνακας το άνχος των φάξ που δε δουλέυουν κ.τ.λ.)

Η "ανωτέρω μελέτη", μας δίνει μια βάση δεδομένων που δύναται να χρησιμοποιηθεί για τον ΟΑΕΔ, το ΙΚΑ, το ΣΕΠΕ, το Τμημα Αλλοδαπών, τον ΑΣΕΠ, τα Επικουρικά Ταμεία, το Υπουργείο εργασίας για τη σύνταξη ενός ασφαλιστικού βιώσιμου, για τη συνταγογράφιση, για ...,για.....

Και μαντέψτε όλα αυτά με μία φόρμα που συμπληρώνεις μόνο 5 πεδία.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να σκεφτούν μέλλον μας, και όχι να μεταφέρουν την γραφειοκρατίας τους σε ηλεκτρονική μορφή ...

Για το ανωτέρω χρειάζονται 20 άτομα μηχανογράφιση, και αγορά του κατάλληλου server, και ένας χώρος 2 ορόφων, (τίποτα μπροστά σε αυτά που θα κερδίσουμε)

Όμως το κυριώτερο χρειάζοται είναι ανοιχτά μυαλά, και ένα τηλεφώνημα στο καφετζή να μας φέρει σε επαφή.

......αλλιώς. Ηρθε η νέα εποχή της "ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας".

Έλεος και πάλι, ένα τηλεφώνημα, για όση βοήθεια θέλετε αφιλοκερδός...

Με εκτίμηση,

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest NoName

Αν απλοποιηθούν, πως θα ρίχνουν πρόστιμα ???????????

(Μέχρι που έχουν βάλει και πεδίο με την ώρα έναρξης εργασίας την ημέρα της πρόσληψης).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αν και ημουνα υπερ της αλλαγης όταν έγινε ,βλέπω με μια πρώτη ματιά πως άνθρωποι άσχετοι με τα εργατικά ασφαλιστικά θέματα προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νεα ηλεκτρονική γραφειοκρατία για να μπορέσουν να συντηρήσουν την βλακεία τους .

Μόνη λύση για την ανατροπή είναι η καταστροφή .

Προσυπογράφω.

Αυτό θα έγραφα κι εγώ.

3 σελίδες αναγγελία πρόσληψης ρε σεις; Ούτε στην Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε τέτοια γραφειοκρατία.

Αφού υπάρχει διασύνδεση με το ΙΚΑ, τότε το πεδίο 34 που αναγράφει "από ημερομηνία απασχόλησης" [όπως και η καταχώριση στο ΕΒΚΝΠ] είναι αυτόματα και δήλωση στο Υπ.Εργασίας της έναρξης απασχόλησης, άρα το έντυπο της αναγγελίας πρόσληψης μπορεί να καταργηθεί.

Το ίδιο στο επόμενο πεδίο (35) της ΑΠΔ όπου αναγράφεται "έως ημερομηνία απασχόλησης". Άρα μπορεί να καταργηθεί και η αποχώρηση.

Απλώς η εταιρεία να διατηρεί στο αρχείο της ένα έντυπο σαν υπεύθυνη δήλωση όπου ο εργαζόμενος θα υπογράφει την έναρξη ή τη λήξη της απασχόλησης [μπορεί να είναι μία απλή Υπεύθυνη Δήλωση και πρέπει να υπάρχει σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη].

Το έντυπο της καταγγελίας πρέπει να είναι έγγραφο αφού είναι πιο περίπλοκο και να υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα όσα λέει η εγκύκλιος (στο σημείο αυτό είναι σωστά τα όσα γράφει).

Όσο για τον πίνακα προσωπικού και το ωράριο απασχόλησης για μένα ήταν περιττά εξαρχής και έγιναν για να δικαιολογηθούν κάποιοι μισθοί και για να συντηρηθεί ένα παρασιτικό σύστημα.

Θεωρώ τουλάχιστον αλητεία να επιβάλλονται πρόστιμα από το ΣΕΠΕ επειδή δούλευε την ώρα του ελέγχου ο Μήτσος και όχι ο Κίτσος ή επειδή ο Στουρνάρας είχε ρεπό και συνελήφθη, άκουσον-άκουσον να ....εργάζεται!!!

Αν ήθελαν να πατάξουν την γραφειοκρατία έπρεπε να καταργήσουν τα έντυπα πρόσληψης, αποχώρησης, τον πίνακα προσωπικού και το ωράριο εργασίας. Στην ΑΠΔ φαίνονται όλα.

Τώρα αν θέλουν να βγάζουν στατιστικά, γραφήματα για να δουν αν οι προσληφθέντες έκαναν την τάδε επαγγελματική κατάρτιση, με το δείνα αντικείμενο κατάρτισης, με το τάδε θεματικό επίπεδο, την δείνα θεματική ενότητα, στον τάδε φορέα κατάρτισης, και το μέγα πρόγραμμα διεξήχθη από.... έως, είχε διάρκεια τόσες ώρες, αν ο Ερμής ήταν ανάδρομος, αν στο σεμινάριο είχε καλό μπουφέ, αν ο εισηγητής είχε μεταδοτικότητα, αν ο καιρός ήταν χάλια, τότε, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί και ο πιο αφελής ότι όλα αυτά στήθηκαν όχι για να πατάξουν αλλά να συντηρήσουν τη γραφειοκρατία.

Διότι, όταν το έντυπο της πρόσληψης είναι τρεις σελίδες ενώ πριν ήταν μία, τότε ουδείς νομιμοποιείται να ομιλεί για πάταξη της γραφειοκρατίας.

Δεν ξέρω, τέλος, αν πρέπει να τους ευχαριστήσουμε που έκαναν μόνο 9 χρόνια (θυμίζω τον Ν.3144/2003) για να στήσουν το πλαίσιο για την ηλεκτρονική υποβολή αυτών των εντύπων...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μπορει καποιος να μου πει τι παθαινει το ΣΕΠΕ καθε αρχες Αυγουστου? Σεληνιαζεται και περσυ αρχες Αυγουστου εβγαλαν αυτη την αηδια να δηλωνεις την προσληψη πριν γινει

Οπως λεει και το τραγουδι θελω να γινεις φθυσικος μα οχι να πεθανεις...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Πρέπει να φταίει η ζέστη αλλα θα ήθελα την βοήθεια σας στο παρακάτω

Εντυπο αναγγελίας πρόσληψης, στα ¨ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ¨, ερώτηση 1. ¨Έχετε ξαναεργαστεί; ¨ με επιλογές απάντησης ΝΑΙ ή ΟΧΙ και ερώτηση 2. ¨Αν η απάντηση στην ερώτηση 1 είναι ΝΑΙ, στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα ; με επιλογές απάντησης πάλι ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

Εστω στην ίδια ειδικότητα ποιά είναι η σωστή απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest dravis

Συνεχίζω,

Έλεος

Αφειλοκερδώς, βεβαίως αφειλοκερδώς καθώς αν περάσει αυτό το έκτρωμα, θα δουλέυουμε αφειλοκερδώς.

(η αγανάκτηση για το κράτος δεν μειώνεται από το "ό" ή το "ώ")...

δεν κοροιδεύω καθόλου, παρέχω την εργασία - τις γνώσεις - την εμπειρία μου, αφειλοκερδώς για να μην δουλευω άσκοπα και με άγχος τα επόμενα χρόνια, γιατί αν δεν το αντιλαμβανόμαστε, μας κάνουν σιγά σιγά το παράδοξο του βατράχου στη κατσαρόλα (μας τα περνάνε όλα σιγά σιγά, συνηθίζεις και δεν αντιδράς και λίγα ακόμα, και λιγα ακόμα νοιώθω .... να θυμίσω ΑΠΔ, Ε1, Ε9, ΓΕΜΗ, τωρα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ ).

Αν μία μέρα πριν από χρόνια σας έλεγαν ότι από την επόμενη μέρα θα περνάει από τις πλάτες σας, όλη η μηχανογράφιση των οικονομικών της χώρας και θα το κάνεις υποχρεωτικά και δωρεάν, τι θα έκανες σαν επαγγελματίας;;;;;

Μηχανογράφιση ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων,

Μηχανογράφιση Φορολογίας Εισοδήματος,

Μηχανογράφιση Περιουσιολογίου,

Μηχανογράφιση ΟΑΕΔ,

Μηχανογράφιση ΣΕΠΕ,

Μηχανογράφιση Επιμελητηρίων,

Μηχανογράφιση Νομαρχίας,

Θέλεται να μου πείτε πόση καταχώρηση έχουμε πάρει από τις δημόσιες υπηρεσίες στις πλάτες μας....

Το βρίσκω κοροϊδία ότι ενώ μπορεί να οργανωθεί το κράτος έστω και στις πλάτες μας, το μόνο κάνουν είναι να μεταφέρουν τη γραφειοκρατία στις πλάτες μας.

Θεωρώ, ορθό πως πρέπει να καταργηθούν όσες περισσότερες θέσεις πρωτοκολλητών γίνεται και να αποκτήσει το κράτος εφόδια-εργαλεία που δε θα ταλαιπωρούν το πολίτη.

Να μου εξηγήσει κάποιος τι εξυπηρετούν οι "γραφειοκρατίκές υπηρεσίες-πρωτόκολλα" που ονομάζονται ΟΑΕΔ-ΣΕΠΕ-Διοικητικα ΙΚΑ-ΑΣΕΠ και τι διαφορά έχουν από ένα ΚΕΠ, στα ΚΕΠ τουλάχιστον σε σέβονται.

Με ένα οργανωμένο πληροφοριακό σύστημα που γνωρίζει αν απασχολείται κάποιος, που και πόσο, θα ήταν άχρηστες αυτές οι υπηρεσίες και θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από μία νευραλγική υπηρεσία απασχόλησης. Επίσης θα μπορούσε ο πολίτης παρατηρεί την εργασιακή του πορία με τους κωδικούς του, από τη πολυθρόνα του σπιτιού του, χωρίς ταλαιπωρία και υποτιμητική αντιμετώπιση. Το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη.

Η αρχή μπορει να γίνει με αυτό το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το μόνο που χρειάζεται είναι μια ριξηκέλευτη τομή ένας κωδικός χρήστη για το πολίτη 5 μόνο πληροφορίες κατά τη πρόσληψη και όχι τρισέλιδο που το μόνο που θα αλλάξει είναι να παραλαμβάνει ένα φαξ και όχι ένας υπάλληλος. Αλλά το κυριότερο χρειάζονται ανοιχτά μυλά και προοδευτικές αντιλήψεις,

ομως ...επιτρέψτε μου...

Ελεος, με τέτοια αντιμετώπιση και με γραφειοκρατικές αντιλήψειςτις προηγούμενης χιλιετίας δε μπορούμε να πάμε πουθενα, και το χειρότερο από όλα είναι ότι όλη αυτή η ηλεκτρονική γραφειοκρατεία θα περάσει από τις πλάτες μας.

Με εκτίμηση,

(όση έχει μείνει από τη παράταση των δηλώσεων)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Είμαστε η τελευταία χώρα παγκοσμίως με Σοβιετικού τύπου οικονομία και γραφειοκρατεία!!!κι εμείς συνεχίζουμε...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ΣΠΥΡΟΣ

ΜΑ η γραφειοκρατια η πολυνομια δεν εχει να κανει μονο με την ανικανοτητα των καθε φορα κυβερνοντων ή αναρμοδια αρμοδιων ειναι και επιτηδες ετσι φτιαγμενα τα πραγματα για να υπαρχει οικονομικο και πολιτικο αλισβεριση

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

..και με τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης , τι θα γίνεται

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

τελικα με τιποτα δεν ειμαστε ικανοποιημενοι...μπορει να εχει χαρακτηρα ηλεκτρονικης γραφειοκρατιας μα αυτο δεν ειναι προτιμοτερο απο το να τα πας στον ΟΑΕΔ ή στην ΣΕΠΕ;;;(χασιμο ωρων,απασχοληση προσωπικου με αυτα τα θεματα κλπ)..εστω και σε αυτη την πρωτη φαση το βρισκω πιο βολικο απο την προηγουμενη αναχρονιστικη κατασταση...τελικα ο ΣΥΡΙΖΑ εχει μπει καλα στη ζωη καποιων :D ..κριτικη για τα παντα...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

..τελικα ο ΣΥΡΙΖΑ εχει μπει καλα στη ζωη καποιων :D ..κριτικη για τα παντα...

Η πλύση εγκεφάλου έχει προχωρήσει τόσο πολύ στους αφελείς που σε λίγο θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο που μας επιτρέπουν να αναπνέουμε.

Να πρέπει να τους ευχαριστήσουμε διότι έκαναν μόνο 9 χρόνια για να στήσουν ένα γελοίο σύστημα ενώ είχαν υποχρέωση να το κάνουν τότε.

Παραθέτω την σχετική διάταξη του Ν.3144/2003. Απ'όσο θυμάμαι τα τελευταία 9 χρόνια δεν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και καλό είναι αυτή την καραμέλα να την αλλάξετε γιατί στην αρχή ήταν αστεία και χαριτωμένη αλλά σιγά σιγά γίνεται γελοία, ειδικά τώρα που οι διακινητές της είναι ξανά στην εξουσία και μέσα σε λίγες εβδομάδες απέδειξαν για άλλη μια φορά πόσο αφελείς και ευκολόπιστοι είναι όσοι τους ψηφίζουν:

Ν.3144/2003

Άρθρο 12

[...]

4. Η αναγγελία της πρόσληψης μισθωτού στον ΟΑΕΔ κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 763/1970 (ΦΕΚ 283 Α΄) και η γνωστοποίηση προς το ΣΕΠΕ της πρόσληψης νέου εργαζομένου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2874/2000(ΦΕΚ 286 Α΄), γίνεται με ενιαίο έντυπο που υποβάλλεται εις τριπλούν μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την πρόσληψη στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η οποία οφείλει αμελλητί να αποστείλει το ένα εκ των τριών αντιτύπων στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και το δεύτερο εκ των τριών αντιτύπων στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

Η αναγγελία μπορεί να γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικά μέσα.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχονται στο ενιαίο έντυπο, η διαδικασία για την υποβολή στον ΟΑΕΔ, η διαδικασία για την αποστολή του εντύπου, η διαδικασία για την αποστολή με ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικά μέσα, η διαβίβαση από τον ΟΑΕΔ προς το ΣΕΠΕ και το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ο χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Παραθέτω παλαιότερη δημοσίευσή μου (10 Ιουνίου 2008) για το θέμα, το οποίο μας απασχολεί από το ....2003:

Είναι πολύ να περιμένουμε 4 χρόνια για μια εγκύκλιο; Μάλλον όχι.

Ο Νόμος 3144/2003 ψηφίστηκε στις 8/5/2003.

Το άρθρο 12 και συγκεκεριμένα η παράγραφος 4 προέβλεπε το τότε καινοτόμο και ρηξικέλευθο (αν και προφανές για τους περισσότερους):

"Η αναγγελία της πρόσληψης μισθωτού στον ΟΑΕΔ [...] γίνεται με ενιαίο έντυπο που υποβάλλεται εις διπλούν μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την πρόσληψη στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η οποία οφείλει αμελλητί να αποστείλει στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ το ένα εκ των δύο αντιτύπων. Η αναγγελία μπορεί να γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικά μέσα.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχονται στο ενιαίο έντυπο, η διαδικασία για την υποβολή στον ΟΑΕΔ, η διαδικασία για την αποστολή του εντύπου, η διαδικασία για την αποστολή με ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικά μέσα, η διαβίβαση από τον ΟΑΕΔ προς το ΣΕΠΕ, ο χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια."

Ψηφίζεται λοιπόν (από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τον τότε Υπουργό Εργασίας, κ.Δ.Ρέππα) η δυνατότητα να υποβάλει ο εργοδότης την πρόσληψη του ΟΑΕΔ με ηλεκτρονική μορφή (κάτι σαν την ΑΠΔ του ΙΚΑ) και μάλιστα να μην χρειάζεται πλέον να υποβάλει και πίνακα προσωπικού αφού αυτό θα το έπραττε υπηρεσιακά ο ΟΑΕΔ.

Από τον Μάιο του 2003 και μετά περάσανε 5 ολόκληρα χρόνια. Ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά ούτε και η επόμενη της ...επανίδρυσης εξέδωσε την πολυπόθητη εγκύκλιο και φυσικά δεν έστησε κανένα ηλεκτρονικό σύστημα προς υποστήριξη και υλοποίηση των όσων ανέφερε η προαναφερθείσα διάταξη.

Και ενώ όλοι οι κυβερνώντες κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και ουδείς μπαίνει στον κόπο να ιδρώσει ή να κουραστεί για χάρη του συνόλου (σκεφτείτε πόσοι δημόσιοι υπάληλοι απασχολούνται εξ ολοκλήρου στο να σφραγίζουν έγγραφα), έρχεται ο νέος Νόμος (3655/2008) ο οποίος τροποποιεί το παραπάνω άρθρο και προσθέτει ότι πλέον ο εργοδότης θα υποβάλλει (και πάλι παρέχεται η δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή) την αναγγελία πρόσληψης εις τριπλούν και ένα εκ των τριών αντιτύπων θα στέλνεται από τον ΟΑΕΔ και στο ΙΚΑ!

Δηλαδή ενώ επί 5 χρόνια δεν γινόταν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ, η μόνη αλλαγή που έγινε σε αυτήν την ουδέποτε εφαρμοσθείσα διάταξη ήταν η προσθήκη και του ΙΚΑ στις υπηρεσίες που ο ΟΑΕΔ θα έστελνε την αναγγελία πρόσληψης.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση διόρθωσε ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ, πρόσθεσε κάτι σε μια διαδικασία που ΠΟΤΕ δεν εφαρμόστηκε.

Η διόρθωση ήταν η εξής (με κόκκινα γράμματα):

Άρθρο 151 Ν.3655/2008

Η αναγγελία της πρόσληψης μισθωτού στον ΟΑΕΔ [...] γίνεται με ενιαίο έντυπο που

υποβάλλεται εις τριπλούν μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την πρόσληψη στην

αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η οποία οφείλει αμελλητί να αποστείλει το ένα εκ των τριών αντιτύπων στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και το δεύτερο εκ των τριών αντιτύπων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Πότε θα γίνουν όλα αυτά;

Εδώ η φαντασία της νέας κυβέρνησης στερεύει εντελώς και η κ.Φάνη αντιγράφει ακριβώς τα όσα έγραφε ο νόμος Ρέππα:

[...]

"Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχονται στο ενιαίο έντυπο, η διαδικασία για την υποβολή στον ΟΑΕΔ, η διαδικασία για την αποστολή του εντύπου, η

διαδικασία για την αποστολή με ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικά μέσα, η διαβίβαση από τον ΟΑΕΔ προς το ΣΕΠΕ και το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια."

***

Άρα, η περιβόητη απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης η οποία αναμένετο επί 5 ολόκληρα χρόνια, συνεχίζει να αναμένεται και σήμερα με τον νέο Νόμο. Χιλιάδες εργοδότες και λογιστές όλο αυτό (αλλά και το προηγούμενο) διάστημα ταλαιπωρούνται, ξοδεύουν εργατώρες, καύσιμα, νεύρα, ιδρώτα και ψυχική ηρεμία για να υποβάλουν ένα χαρτί στον ΟΑΕΔ και ένα στην Επιθεώρηση Εργασίας (για τον ίδιο ακριβώς λόγο) και αυτό αν αρέσει στον δημόσιο κηφήνα που θα το σφραγίσει και δεν σκαρφιστεί κάποια παρατυπία για να σε στείλει από κει που ήρθες και φτου κι απ'την αρχή.

Όλο αυτό το καρναβάλι, όλον αυτόν τον παραλογισμό και την ταλαιπωρία του πολίτη κάποιοι το ονομάζουν κράτος δικαίου, ευνομούμενη και συντεταγμένη πολιτεία που σέβεται και υπηρετεί τους πολίτες της.

Πληροφοριακά ρωτάω:

Έχει ποτέ κάποιος σύλλογος λογιστών υποβάλει κάποιο ερώτημα στο Υπουργείο Απασχόλησης;

Εγώ κάποτε που το έκανα (το 2005) μου απάντησαν ότι ... όπου να'ναι ψηφίζεται η Εγκύκλιος.

Πηγή: http://www.taxheaven...27&fromsearch=1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest dravis

OXI!!!

λύση σε μόνιμη αιμοραγία στο δάκτυλο του χέριού είναι για αυτούς, η να σου το κόψουν όλο το χέρι ή να σου κόψουν τα δάκτυλα, και μια ζωή δε θα έχεις χέρι ή δακτυλα. Όμως λύση για εμάς είναι δυο-τρια ράματα, το χέρι μου και τα δάκτυλά μου δε τα χαρίζω σε κανένα.

Οπότε για να μη πηγαίνουμε στον ΟΑΕΔ να χάνουμε το διπλό χρόνο για να τους τα καταχωρούμε. Λάθος, προτιμώ να ξεσκάω από την οθόνη του υπολογιστεί και να κάνω τη βόλτα στον ΟΑΕΔ.

Λύση είναι να χάνουμε το 1/10 του χρόνου που απαιτείτε σήμερα με μια σύντομη φόρμα 5 έως 6 στοιχείων χωρίς έξτρα φαξ και μαιλ και να κάνουμε μόνο τα πλήρως απαραίτητα. Η σκέψη τους είναι να φύγει δουλειά από τη κεντρική διοίκηση και ας αλλάξει για εμμάς μόνο ο τρόπος που θα σπαταλάμε το χρόνο μας .

Συγνώμη για το ύφος μου,

άλλα νομίζω ότι εδώ δε κάνουμε άγονη κριτική που κάνουν όλα τα κόματα, αλλά απαιτούμε τη βέλτιστη λύση για όλους, δυστηχώς δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα λιγότερο, γιατί οτιδήποτε λιγότερο μας στερουν χρόνο από τη ζωή μας που έιναι ότι πολυτιμότερο έχουμε όλοι μας. Χρόνος που μεταφράζεται σε άλλους σε έχτρα χρημα, σε άλλους περισσότερο σεξ, σε άλλους περισσότερες βόλτες και σε άλλους να βλέπουμε τα αγαπημένα τους πρόσωπα....

Ευχαριστώ.

Y.Γ. Με πρόλαβες γιατρέ, (γιατί θεωρείς ότι δεν απαιτείται να καταχωρείτε κάπου το ωράριο, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του εργαζόμενου κάτι τέτοιο, βέβαια όχι για να γίνεται αφορμή για εξαντλητικά πρόστοιμα.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Συμφωνώ με κ. Doctor

Θα έπρεπε να μπαίνεις με τους λογ/σμους σου, να βαζεις το ΑΦΜ του εργαζομένου, ωρες απασχόλησης, Μέρες, μισθός/ημερομίσθιο. Και μετά να συμπληρώνεις τον Πίνακα προσωπικού online εννοείται, και το πρόγραμμα ωρών και ανάπαυσης προσωπικού.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...