Jump to content

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕ , ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΥΝΗ ΤΑΚΤ.ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛ 31/12/11 ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1.000.000,00 ΕΥΡΩ;


Recommended Posts

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕ , ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ , ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΤΑΚΤ.ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ , Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛ 31/12/11 ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1.000.000,00 ΕΥΡΩ;

Link to comment
Share on other sites

Aν οι πωλήσεις της ΑΕ για τη χρήση που έκλεισε την 3112/2011 είναι μικρότερες του 1.000.000 ευρώ τότε δεν είστε υποχρεωμένοι να ορίσετε ελεγκτές για τη χρήση που λήγει την 31/12/2012.

Link to comment
Share on other sites

Εφόσον διορίστηκαν ελεγκτές στη ΓΣ τότε πρέπει να υποβληθεί έκθεση ελεγκτών ανεξάρτητα από τον τζίρο.

Επίσης εφόσον διορίσεις μια φορά τότε είσαι υποχρεωμένος να έχεις ελεγκτές για 5 συνεχείς χρήσεις (πάνω σε αυτό κάποιο υπάλληλοι της Νομαρχίας είναι χαλαροί...)

Προκειμένου να μην έχεις ελεγκτές πρέπει να το αναφέρεις στη ΓΣ οτι επειδή ο τζίρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει το προβλεπόμενο από το νόμο όριο, δεν διορίζεις και οτι εφόσον ξεπέραστεί το όριο κατα τη διάρκεια της χρήσης θα κάνεις έκτακτη ΓΣ για τον διορισμό ελεγκτών.

Link to comment
Share on other sites

Εφόσον διορίστηκαν ελεγκτές στη ΓΣ τότε πρέπει να υποβληθεί έκθεση ελεγκτών ανεξάρτητα από τον τζίρο.

Επίσης εφόσον διορίσεις μια φορά τότε είσαι υποχρεωμένος να έχεις ελεγκτές για 5 συνεχείς χρήσεις (πάνω σε αυτό κάποιο υπάλληλοι της Νομαρχίας είναι χαλαροί...)

Προκειμένου να μην έχεις ελεγκτές πρέπει να το αναφέρεις στη ΓΣ οτι επειδή ο τζίρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει το προβλεπόμενο από το νόμο όριο, δεν διορίζεις και οτι εφόσον ξεπέραστεί το όριο κατα τη διάρκεια της χρήσης θα κάνεις έκτακτη ΓΣ για τον διορισμό ελεγκτών.

Διευκρινηστικά.....

Εάν πιάνουμε τα 2 από τα 3 κριτήρια της παρ.6 άρθρου 42α, έλεγχος υποχρεωτικά από ορκωτό.

Εάν δεν τα πιάνουμε, αλλά έχουμε τζίρο πάνω από ένα μύριο, έλεγχος υποχρεωτικά από 2 μέλη του ΟΕΕ ή ορκωτό.

Εάν δεν εμπίπτουμε κάπου στα 2 προηγούμενα, μπορεί η ΓΣ (ή στο καταστατικό) να ορίσει ότι θέλει υποχρεωτικά να ελέγχονται οι οικονομικές καταστάσεις από μέλη του ΟΕΕ ή ορκωτό. Σε αυτή τη περίπτωση, οφείλει να ορίσει περίοδο τουλάχιστον 5 ετών.

Όταν είχε αλλάξει ο νόμος, είχαμε τις ΓΣ της προηγούμενης χρονιάς που είχανε ορίσει ελεγκτές. Η εδώ διεύθυνση δέχτηκε απόφαση της τακτικής ΓΣ να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις χωρίς έκθεση ελεγκτών, με σαφή παραπομπή στην αλλαγή του νόμου που έδινε αυτή τη δυνατότητα.

Το πιο σωστό θα ήταν να συμβουλευτείς την εκεί διεύθυνση εμπορίου για τον τρόπο χειρισμού.....

Link to comment
Share on other sites

Σκέφτομαι να χειριστώ το θέμα με τον ακόλουθο τρόπο :

1. Να μην υποβάλλω έκθεση των ήδη διορισθέντων , από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση Ελεγκτών , για λόγους οικονομικούς , δηλαδή η ΑΕ δεν θα καταβάλει αμοιβή στους Ελεγκτές , εφ΄όσον δεν θα καταρτίσουν έκθεσή τους επί του ισολογισμού 31/12/11. Ή παρ' ότι δεν θα συντάξουν έκθεση δικαιούνται την αμοιβή τους ,επειδή ήσαν ήδη διορισμένοι ;

2. Στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2012 , να μη έχω ως θέμα συζήτησης , τον διορισμό νέων Ελεγκτών , καθ' ότι με βάσει το άρθρο 36α του Ν.2190/20 δεν έχω τέτοια υποχρέωση , λόγω του πραγματοποιηθέντος τζίρου της προηγούμενης χρήσης ( <1.000.000,00 ευρώ ) και λόγω της βεβαιότητας σχεδόν ότι και ο τζίρος της τρέχουσας χρήσης θα είναι μικρότερος του 1.000.000,00 ευρώ .

Υ.Γ. Η Α.Ε. έχει συσταθεί πριν από 20 χρόνια και πάντοτε μέχρι σήμερα διόριζε ελεγκτές (όχι ορκωτούς) που υπέβαλλαν εκθέσεις τους επί των ισολογισμών.

θα ήθελα τη γνώμη σας για το σκεπτικό μου .

Link to comment
Share on other sites

Αν δεν συντάξουν έκθεση, δεν έχει αμοιβή...

Καλό φαίνεται, αλλά επειδή θα περάσει από τον έλεγχο της νομαρχίας, μίλα τους και δες τι θα σου πούνε...

Πάρε πρωτόκολλο τη Δευτέρα και τους προσκομίζεις τα υπόλοιπα ή τις τροποποιήσεις την Τρίτη.....

Link to comment
Share on other sites

Υπέβαλα το "πακέτο", χωρίς έκθεση ελεγκτών και το παρέλαβαν. Χωρίς να το ψάξει η αρμόδια υπάλληλος ιδιαίτερα , φαντάζομαι και λόγω του σημερινού φόρτου εργασίας τους και τώρα περιμένω. Πιστεύω ότι είμαι εντάξει. Αυτό που πρόσθεσα στην πρόσκληση σαν θέμα συζήτησης στην Γ.Σ. είναι μια δική μου "ιδιοκατασκευή" :

3) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών , εφ΄ όσον τούτο κριθεί νομικά απαραίτητο , από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για την οποία είμαι λίγο επιφυλακτικός για το πως μπορούν να την εκλάβουν , αφού είναι ολίγον ήξεις - αφήξεις .

Βέβαια μαζί μου είχα έτοιμο και Β' σενάριο με έκθεση ελεγκτών για τον γνωστό φόβο των ...ιουδαίων , αλλά προς το παρόν δεν χρειάστηκε.

Link to comment
Share on other sites

Υπέβαλα το "πακέτο", χωρίς έκθεση ελεγκτών και το παρέλαβαν. Χωρίς να το ψάξει η αρμόδια υπάλληλος ιδιαίτερα , φαντάζομαι και λόγω του σημερινού φόρτου εργασίας τους και τώρα περιμένω. Πιστεύω ότι είμαι εντάξει. Αυτό που πρόσθεσα στην πρόσκληση σαν θέμα συζήτησης στην Γ.Σ. είναι μια δική μου "ιδιοκατασκευή" :

3) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών , εφ΄ όσον τούτο κριθεί νομικά απαραίτητο , από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για την οποία είμαι λίγο επιφυλακτικός για το πως μπορούν να την εκλάβουν , αφού είναι ολίγον ήξεις - αφήξεις .

Βέβαια μαζί μου είχα έτοιμο και Β' σενάριο με έκθεση ελεγκτών για τον γνωστό φόβο των ...ιουδαίων , αλλά προς το παρόν δεν χρειάστηκε.

Δεν έχουν λόγο για το συγκεκριμένο. Την ημερήσια διάταξη την καθορίζεις εσύ. Αν δεν έχεις υποχρέωση εκλογής ελεγκτών επειδή το επιτρέπει ο νόμος απλά δεν ορίζεις εφόσον δεν θέλεις και αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση είναι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Link to comment
Share on other sites

" ... Υπέβαλα το "πακέτο", χωρίς έκθεση ελεγκτών και το παρέλαβαν. Χωρίς να το ψάξει η αρμόδια υπάλληλος ιδιαίτερα , φαντάζομαι και λόγω του σημερινού φόρτου εργασίας τους και τώρα περιμένω....."

Η κουτοπονηριά στο μεγαλείο της.

Η υποχρέωση σου δεν σταματά με την υποβολή των δικαιολογητικών στην υπάλληλο της Γραμματείας, αλλά με τον έλεγχο αυτών από τους αρμόδιους εισηγητές που γνωρίζουν το αντικείμενο και έχουν πρόσβαση στο φάκελο της Α,Ε,.

Για την ιστορία, δεν είχες υποχρέωση να υποβάλλεις Εκθεση Ελεγκτών για την χρήση 2011

Link to comment
Share on other sites

" ... Υπέβαλα το "πακέτο", χωρίς έκθεση ελεγκτών και το παρέλαβαν. Χωρίς να το ψάξει η αρμόδια υπάλληλος ιδιαίτερα , φαντάζομαι και λόγω του σημερινού φόρτου εργασίας τους και τώρα περιμένω....."

Η κουτοπονηριά στο μεγαλείο της.

Η υποχρέωση σου δεν σταματά με την υποβολή των δικαιολογητικών στην υπάλληλο της Γραμματείας, αλλά με τον έλεγχο αυτών από τους αρμόδιους εισηγητές που γνωρίζουν το αντικείμενο και έχουν πρόσβαση στο φάκελο της Α,Ε,.

Για την ιστορία, δεν είχες υποχρέωση να υποβάλλεις Εκθεση Ελεγκτών για την χρήση 2011

Αυτό το γνωρίζει δηλ. ότι θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά που υπέβαλε. Απλά προσπαθεί να αποφύγει την έκθεση των ελεγκτών και την σχετική αμοιβή , αν και είχε ορίσει πέρισυ ελεγκτές . Δε θέλει να πληρώσει.

Link to comment
Share on other sites

" ... Υπέβαλα το "πακέτο", χωρίς έκθεση ελεγκτών και το παρέλαβαν. Χωρίς να το ψάξει η αρμόδια υπάλληλος ιδιαίτερα , φαντάζομαι και λόγω του σημερινού φόρτου εργασίας τους και τώρα περιμένω....."

Η κουτοπονηριά στο μεγαλείο της.

Η υποχρέωση σου δεν σταματά με την υποβολή των δικαιολογητικών στην υπάλληλο της Γραμματείας, αλλά με τον έλεγχο αυτών από τους αρμόδιους εισηγητές που γνωρίζουν το αντικείμενο και έχουν πρόσβαση στο φάκελο της Α,Ε,.

Για την ιστορία, δεν είχες υποχρέωση να υποβάλλεις Εκθεση Ελεγκτών για την χρήση 2011

Προφανώς εσύ που έγραψες τα παραπάνω , είσαι τουλάχιστον ένας μικρός ...εξυπνάκιας .

Γιατί πιστεύω κανένας νοήμων άνθρωπος , δεν μπορεί να ανακαλύψει ...κουτοπονηριά στα γραφόμενά μου. Αντίθετα αν διαθέτει και λίγη παραπάνω επαγγελματική εμπειρία , εύκολα διακρίνει ότι πρόκειται για ένα συνήθη ελιγμό και για μια απόλυτα θεμιτή συμπεριφορά , για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βάρβαρης γραφειοκρατίας , που καθημερινά βιώνουμε και αντιμετωπίζουμε στο επάγγελμά μας.

Γιαυτό λοιπόν οι χαρακτηρισμοί , σου επιστρέφονται .-

Link to comment
Share on other sites

Υπέβαλα το "πακέτο", χωρίς έκθεση ελεγκτών και το παρέλαβαν.

Χωρίς να το ψάξει η αρμόδια υπάλληλος ιδιαίτερα , φαντάζομαι και λόγω του σημερινού φόρτου εργασίας τους και τώρα περιμένω.

Αν διέθετες και λίγη παραπάνω επαγγελματική εμπειρία σε Ανώνυμες Εταιρείας, θα έμπαινες στον κόπο να διαβάσεις τον Κ.Ν. 2190/20.

Διαφωνώ ότι η τακτική σου αποτελεί μια απόλυτα θεμιτή συμπεριφορά , …. , διότι εάν είχες την υποχρέωση να υποβάλλεις την Έκθεση των Ελεγκτών και στην πράξη δεν το έκανες, η Εταιρεία θα πληρώσει πρόστιμο 150,00 € εξαιτίας σου.

Λογισμός = σκέψη, στοχασμός τα οποία δεν διαθέτεις σε ικανοποιητικό βαθμό και μάλλον πρέπει να αλλάξεις όνομα (FORO_LOGISMOS)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Συνάδελφε foro-logismos τελικά είχες κανένα πρόβλημα ως τώρα με τη διεύθυνση εμπορίου ?

Ένα ακόμα ζήτημα αν γνωρίζει κανείς: σε ΑΕ κάνω κλείσιμο ισολογισμού 30/6/12 , δεδομένου ότι ψηφίστηκε νόμος περι μη υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμού απο 1/7/12, αν δεν δημοσιεύσω φέτος θα έχω πρόβλημα ?

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφε foro-logismos τελικά είχες κανένα πρόβλημα ως τώρα με τη διεύθυνση εμπορίου ?

Ένα ακόμα ζήτημα αν γνωρίζει κανείς: σε ΑΕ κάνω κλείσιμο ισολογισμού 30/6/12 , δεδομένου ότι ψηφίστηκε νόμος περι μη υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμού απο 1/7/12, αν δεν δημοσιεύσω φέτος θα έχω πρόβλημα ?

Καλησπέρα

Η εταιρεία έχει ιστοσελίδα και έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της;

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα

Η εταιρεία έχει ιστοσελίδα και έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της;

καλησπέρα συνάδελφε,

τι εννοείς αν έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της ?

ιστοσελίδα ναι υπάρχει !

Link to comment
Share on other sites

καλησπέρα συνάδελφε,

τι εννοείς αν έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της ?

ιστοσελίδα ναι υπάρχει !

Είναι δηλωμένη η σελίδα....????? Ή αδήλωτη.................??????

στο ΓΕΜΗ......

Link to comment
Share on other sites

καλησπέρα συνάδελφε,

τι εννοείς αν έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της ?

ιστοσελίδα ναι υπάρχει !

Στη μερίδα της στο ΓΕΜΗ.

Αν ναι τότε δείτε τη προβλέπεται:

Νόμος 4072 2012

...

Άρθρο 232

Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων 1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

...

Καλό μεσημέρι

Link to comment
Share on other sites

Είναι δηλωμένη η σελίδα....????? Ή αδήλωτη.................??????

στο ΓΕΜΗ......

στο ΓΕΜΗ ακόμα δεν εκανα εγγραφή , μα νομίζω πως έχω προθεσμία ως 20/10. Αλλά τι σχέση μπορεί να έχει το ΓΕΜΗ. Η σελίδα είναι κανονική πληρώνει και τη φιλοξενία της - δεν είναι blog-

Link to comment
Share on other sites

στο ΓΕΜΗ ακόμα δεν εκανα εγγραφή , μα νομίζω πως έχω προθεσμία ως 20/10. Αλλά τι σχέση μπορεί να έχει το ΓΕΜΗ. Η σελίδα είναι κανονική πληρώνει και τη φιλοξενία της - δεν είναι blog-

Δεν είδατε όλες τις δημοσιεύσεις ...

είναι και το timing ...

Φιλικά

Link to comment
Share on other sites

στο ΓΕΜΗ ακόμα δεν εκανα εγγραφή , μα νομίζω πως έχω προθεσμία ως 20/10. Αλλά τι σχέση μπορεί να έχει το ΓΕΜΗ. Η σελίδα είναι κανονική πληρώνει και τη φιλοξενία της - δεν είναι blog-

Τι σχέση έχει που δεν είναι blog....?????

Εγώ σε free site την άνοιξα, απλά τη δηλώνεις και το σώνεις..... που λέγανε παλιά......

ΥΓ: φίλε, αργείς....... χαρακτηριστικά..........

Και που να σε κοντράρει ο λούκι-Su Lee-λουκ.............

Κιχ δεν θα προλαβαίνεις να βγάλεις............. κιχ.............. :)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.