Jump to content

`ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΠΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ


Recommended Posts

1)ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ (2%) ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ?

2)ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ?

Link to comment
Share on other sites

2.804 Λογαριασμός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα»

1. Στο λογαριασμό 81 καταχωρούνται κατ' είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα της χρήσεως, καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιούνται από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες.

Η ανάλυση του λογαριασμού 81 σε δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους λογιαριασμούς, κυρίως υποχρεωτικούς, περιλαμβάνει τις κυριότερες γνωστές κατηγορίες έκτακτων και ανόργανων εξόδων και αποτελεσμάτων. Η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και άλλους τριτοβάθμιους λογαριασμούς για την ιδιαίτερη παρακολούθηση των περιπτώσεων που παρουσιάζονται, οπότε περιορίζεται το περιεχόμενο των προαιρετικών τριτοβάθμιων λογαριασμών 81.00.99, 81.01.99, 81.02.99 και 81.03.99.

2. Στο λογαριασμό 81.00 «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» καταχωρούνται κατ' είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται έξοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα τελευταία αυτά έξοδα καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.00.

Ειδικά για τα φορολογικά πρόστιμα και τις προσαυξήσεις τους διευκρινίζεται ότι, αν πρόκειται για περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί η άσκηση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00, αλλιώς εφαρμόζονται όσα καθορίζονται για το λογαριασμό 33.98 στις περιπτ. 17 και 18 της παρ. 2.2.304.

Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων των περιπτ. 17 και 23 της παρ. 2.2.110, για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των απαιτήσεων, των λοιπών υποχρεώσεων και των διαθεσίμων της παρ. 2.3.2., καθώς και για εκείνες που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή πληρωμή τους, ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτ. 4 της παρ. 2.3.2. Για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή σε δραχμές των στοιχείων της περιπτ. 2 της υποπαρ. 2.3.302, ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτ. 3 της υποπαρ. 2.3.302.

3. Στο λογαριασμό 81.01 «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» καταχωρούνται, κατ' είδος, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται έσοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα τελευταία αυτά έσοδα καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.01.

Ειδικά για τις πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές, που καταχωρούνται στον υπολογαριασμό 81.01.04, ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση 2.

4. Στους λογαριασμούς 81.02 «έκτακτες ζημίες» και 81.03 «έκτακτα κέρδη» καταχωρούνται τα αποτελέσματα - ζημίες ή κέρδη - που προκύπτουν από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες, όπως π.χ. από εκποίηση πάγιων στοιχείων, από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων, από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ή από λαχνούς ομολογιακών δανείων.

5. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 81 μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 86.02 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα», έτσι ώστε ο λογαριασμός 81 να εξισώνεται.

Link to comment
Share on other sites

2.804 Λογαριασμός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα»

1. Στο λογαριασμό 81 καταχωρούνται κατ' είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα της χρήσεως, καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιούνται από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες.

Η ανάλυση του λογαριασμού 81 σε δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους λογιαριασμούς, κυρίως υποχρεωτικούς, περιλαμβάνει τις κυριότερες γνωστές κατηγορίες έκτακτων και ανόργανων εξόδων και αποτελεσμάτων. Η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και άλλους τριτοβάθμιους λογαριασμούς για την ιδιαίτερη παρακολούθηση των περιπτώσεων που παρουσιάζονται, οπότε περιορίζεται το περιεχόμενο των προαιρετικών τριτοβάθμιων λογαριασμών 81.00.99, 81.01.99, 81.02.99 και 81.03.99.

2. Στο λογαριασμό 81.00 «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» καταχωρούνται κατ' είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται έξοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα τελευταία αυτά έξοδα καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.00.

Ειδικά για τα φορολογικά πρόστιμα και τις προσαυξήσεις τους διευκρινίζεται ότι, αν πρόκειται για περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί η άσκηση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00, αλλιώς εφαρμόζονται όσα καθορίζονται για το λογαριασμό 33.98 στις περιπτ. 17 και 18 της παρ. 2.2.304.

Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων των περιπτ. 17 και 23 της παρ. 2.2.110, για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των απαιτήσεων, των λοιπών υποχρεώσεων και των διαθεσίμων της παρ. 2.3.2., καθώς και για εκείνες που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή πληρωμή τους, ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτ. 4 της παρ. 2.3.2. Για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή σε δραχμές των στοιχείων της περιπτ. 2 της υποπαρ. 2.3.302, ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτ. 3 της υποπαρ. 2.3.302.

3. Στο λογαριασμό 81.01 «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» καταχωρούνται, κατ' είδος, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται έσοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα τελευταία αυτά έσοδα καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.01.

Ειδικά για τις πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές, που καταχωρούνται στον υπολογαριασμό 81.01.04, ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση 2.

4. Στους λογαριασμούς 81.02 «έκτακτες ζημίες» και 81.03 «έκτακτα κέρδη» καταχωρούνται τα αποτελέσματα - ζημίες ή κέρδη - που προκύπτουν από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες, όπως π.χ. από εκποίηση πάγιων στοιχείων, από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων, από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ή από λαχνούς ομολογιακών δανείων.

5. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 81 μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 86.02 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα», έτσι ώστε ο λογαριασμός 81 να εξισώνεται.

ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 2% ΠΑΕΙ

ΧΡΕΩΣΗ 81.00.00

ΠΙΣΤΩΣΗ 38.00.00

ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΣΩΣΤΑ?

Link to comment
Share on other sites

ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 2% ΠΑΕΙ

ΧΡΕΩΣΗ 81.00.00

ΠΙΣΤΩΣΗ 38.00.00

ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΣΩΣΤΑ?

Γάτα είσαι...... :)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...