Jump to content

ΑΠΔ κάθε μήνα, πληρωμή εισφορών έως την 5η εργάσιμη του επόμενου μήνα !


Recommended Posts

Συνάδερφοι καλή Μεγάλη Πέμπτη και καλό κουράγιο.

Θα ήθελα να εκφράσω από αυτό το βήμα, για άλλη μια φορά την αγανάκτησή μου για τις αποφάσεις των ειδημόνων επιστημόνων, που παίρνουν αποφάσεις και ψηφίζουν νόμους μη έχοντας καμία σχέση με την αγορά και που βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου, εκτός πραγματικότητας …

Αναφέρομαι μεταξύ άλλων σε τρία άρθρα του Ν.4075/12 και συγκεκριμένα :

Άρθρο 14.Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001

υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ως ακολούθως:

α) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

β) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, τη 19η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

...Άρθρο 16.Υποβολή ΑΠΔ

1. Οι εργοδότες, μαζί με τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολούμενων σε αυτούς προσώπων, υποχρεούνται να δηλώνουν με τις ΑΠΔ που υποβάλλουν στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων.

2. Η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών είναι μηνιαία και τα στοιχεία της υποβάλλονται εντός του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης, με εξαίρεση τις ΑΠΔ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού που υποβάλλονται εντός του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα.

Οι ειδικότερες προθεσμίες για την εντός του μήνα υποβολή των ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου καθορίζονται από τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.11321/12352/1071/19.6.2009 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β' 1277/29.6.2009).

3. Από 1.6.2012 οι αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΤΑΜ καταβάλλονται σε Πιστωτικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι υπόχρεοι, ο τρόπος καταβολής και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και κάθε άλλο σχετικό θέμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

...

και

Άρθρο 20. Προθεσμία καταβολής εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν.1846/51όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του ν.2972/01και συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.3232/04 και την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3518/2006, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«3. Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.

Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»Άρθρο 63. Έναρξη ισχύοςΗ ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευση του νόμου, εκτός αν ορίζεται άλλως από ειδικές διατάξεις.

Δηλαδή οι εισφορές του Απριλίου καταβάλλονται έως 05/05 ;;;; !!!!!!

και του Δώρου Πάσχα έως τέλος 5ου ;;;;;!!!!!!

και υποβολή ΑΠΔ 4ου μέσα στον 5ο ;;;;!!!! (από 11/05 κλπ)

Εύχομαι καλό κουράγιο και καλή Ανάσταση σε όλους.

Φιλικά

Μπάμπης Κ.

Υ.Γ.

Δε νομίζω ... <_<

Link to post
Share on other sites
  • Replies 541
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Εγώ πάντως συνάδελφοι ... κάνω ... σα να μην συμβαίνει τίποτα ... Καλημέρααααααααααααααα

Μία σόδα στο μαύρο φίδι...

Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν, με τις σκιές που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ. Ανυποψίαστοι περαστικοί γελούν μαζί σου, μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου. Μια συνουσία μυστική, μια συν

Σωστά τα λες. Είχα όμως την εντύπωση ότι αυτό θα ισχύσει από 1 Ιουλίου. Σε αυτό θα ήθελα μια διευκρίνηση από όποιον το έχει ψάξει.

Link to post
Share on other sites

Oι εισφορές του Απριλίου ΘΑ καταβάλλονται έως 05/05 απο το 2013 όπως και το δώρο Πάσχα.Η εγκύκλιος δέν έχει σταλεί ακόμη.Οπότε η επόμενη ΑΠΔ θα σταλεί του Ιούλιο κανονικά και απο τον Αύγουστο όπως έχουν τα πράγματα θα υποβάλλεται η ΑΠΔ και θα καταβάλλονται οι εισφορές έως 05/05 μηνιαία...

Link to post
Share on other sites

Δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον .

Ποιός είναι τελικά ο στόχος τους ? να κλείσουν και την τελευταία υγειή επιχείρηση

επειδή είναι αυτοί ΑΝΙΚΑΝΟΙ να πιάσουν την ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ,

πιάσανε ομως τον ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΑΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ εκλογών.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

Link to post
Share on other sites
Guest Μπάμπης Κ.

Δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον .

Ποιός είναι τελικά ο στόχος τους ? να κλείσουν και την τελευταία υγειή επιχείρηση

επειδή είναι αυτοί ΑΝΙΚΑΝΟΙ να πιάσουν την ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ,

πιάσανε ομως τον ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΑΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ εκλογών.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

Έτσι είναι συνάδερφε, φαίνεται άλλωστε και ένα κομμάτι από την αιτιολογική έκθεση του νόμου:

Η τροποποίηση της περιόδου υποβολής της Α.Π.Δ. από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση θα εξασφαλίσει την δυνατότητα διενέργειας αυτοματοποιημένων ελέγχων, από τις οποίους θα εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια οι εργοδότες που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, ώστε τα αντίστοιχα ποσά να καταλογίζονται άμεσα και να τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αναγκαστικής είσπραξής τους.

Επίσης, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010, που προβλέπουν την ταυτόχρονη καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους μέσω τραπεζικού συστήματος.

Τέλος, θα εντοπίζονται συντομότερα Α.Π.Δ. με περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση) ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να καταστούν τα αντίστοιχα πρόσωπα δικαιούχοι παροχών του Ιδρύματος ή άλλων φορέων.

...

Μπάμπης Κ.

Link to post
Share on other sites

Ν. 4075/2012

Τα περί ΑΠΔ σε γενικές γραμμές:

1. Υποβολή ΑΠΔ σε μηνιαία βάση από τον 7/2012 και έπειτα. Τελευταία τρίμηνη ΑΠΔ που θα στείλουμε θα περιλαμβάνει 4/2012-6/2012. Λήξη, όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ανάλογα το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΕ.... Μάλλον δεν έπιασε η παρέμβαση +laki..... και σιγά μην έπιανε.....

Για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, η λήξη πάει την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

2. Η ΑΠΔ οικοδομικών έργων, κανονικά όπως και σήμερα. Μηνιαία, μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται, ανεξάρτητα ΑΜΟΕ....

3. Μαζί με ΑΠΔ θα αποστέλλονται και στοιχεία υπολογισμού ΦΜΥ. Αναμένεται διευκρινηστική από Υπουργό Ανεργίας.... ε, Εργασίας εννοούσα..... Εξαιρούνται Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων.

4. Από 1/6/2012 θα καταβάλλονται μισθοί και κρατήσεις μέσω τραπεζών & ΕΛΤΑ... Για την ενεργοποίηση της διάταξης ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μην αρχίσετε πάλι μερικοί μερικοί.......

5. Εντός του μεθεπόμενου μήνα από αυτού της απασχόλησης, θα διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος δηλωθέντων - καταβληθέντων. Αν υπάρχει υπόλοιπο, θα εκδίδεται ΠΕΕ....

6. Αν δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές, δεν θα ενημερώνεται η καρτέλα του εργαζομένου!!! Η ενημέρωση θα γίνεται με την επίδοση της ΠΕΕ.....

7. Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ: 3% μέχρι την λήξη της επόμενης υποβολής. 1% για κάθε λήξη επόμενης ΑΠΔ. Μέχρι 30% συνολικά.

8. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: κάθε τετράμηνο, θα τσεκάρει το ΙΚΑ αν αυξήθηκαν τα έσοδά του και θα δίνει ποσοστό έκπτωσης σε αυτούς που είναι συνεπείς στις πληρωμές τους. Το πούλο δλδ........ θέτε και έκπτωση.......

9. Πληρωμή εισφορών: εντός της 5ης εργάσιμης ημέρας του μήνα που έπεται. Εξαιρούνται Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.

10. Πληρωμή ΔΧ & ΔΠ λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.

11. Εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών: 3% για τον πρώτο μήνα (μετά τις 5 εργάσιμες). 1% για κάθε μήνα που έπεται. Πλαφόν στο 100%.

12. Και ένα καλό: Καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα για μεταβολές στο μητρώο....

13. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι 11-4-2012, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά....

Τώρα, πως θα φτιάξουν την πληρωμή εντός της 5ης εργάσιμης του επόμενου κτλ.... φαντάζομαι θα δωθούν οι απαραίτητες εντολές - οδηγίες και παρατάσεις για προσαρμογή.

Link to post
Share on other sites
Guest Μπάμπης Κ.

Ν. 4075/2012

Τα περί ΑΠΔ σε γενικές γραμμές:

1. Υποβολή ΑΠΔ σε μηνιαία βάση από τον 7/2012 και έπειτα. Τελευταία τρίμηνη ΑΠΔ που θα στείλουμε θα περιλαμβάνει 4/2012-6/2012. Λήξη, όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ανάλογα το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΕ.... Μάλλον δεν έπιασε η παρέμβαση +laki..... και σιγά μην έπιανε.....

Συνάδερφε δεν είναι ακριβώς όπως την γνωρίζουμε και φυσικά (με μεγάλη λύπη και αγανάκτηση) δεν «έπιασε» η παρέμβαση και του άλλου συναδέρφου, αλλά έγιναν και πιο «στενά» τα όρια των προθεσμιών !!!

Γιατί ενώ μέχρι σήμερα οι προθεσμίες ήταν:

«Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα. Κλπ»

τώρα γίνονται:

«Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα. Κλπ»

Μπάμπης Κ.

Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

η υποχρέωση άμεσης υποβολής ΑΠΔ και πληρωμής των εισφορών συνεπάγεται και άμεση πληρωμή των μισθών; γιατί πολλοί εργοδότες οφείλουν μισθούς μηνών στους εργαζομένους τους!

Link to post
Share on other sites
Guest στεφανος

ενδεχομενως ειτε να μη εφαρμοστει (αν δεν βγει ερμηνευτικη εγκυκλιος απο το ΙΚΑ) ειτε λογω εκλογων και νεας κυβερνησης να παρει παραταση...

το μονο σιγουρο ειναι οτι και το 04-06/2012 θα φυγει κ εξοφληθει με τον υπαρχοντα τροπο

Link to post
Share on other sites

Συνάδερφε δεν είναι ακριβώς όπως την γνωρίζουμε και φυσικά (με μεγάλη λύπη και αγανάκτηση) δεν «έπιασε» η παρέμβαση και του άλλου συναδέρφου, αλλά έγιναν και πιο «στενά» τα όρια των προθεσμιών !!!

Γιατί ενώ μέχρι σήμερα οι προθεσμίες ήταν:

«Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα. Κλπ»

τώρα γίνονται:

«Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα. Κλπ»

Μπάμπης Κ.

Σωστός ο Μπάμπης.......

Μεγάλη μαλακία......

Δλδ, η ΑΠΔ ΑΜΕ που λήγει σε 1, πρέπει να φεύγει κατά τις 10 με 11 κάθε μήνα.........

Link to post
Share on other sites
Guest Xristos

Κάπως έτσι το βλέπω :

* όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό στο μητρώο του ΙΚΑ (έχει γίνει από αρκετούς)

* ο εργοδότης καταθέτει βάση της ΑΠΔ τις μικτές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές καθώς και τις τυχών κρατήσεις φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης

* το ΙΚΑ κάνει αυτόματη ανάληψη των κρατήσεων του (κάτι σαν πάγια εντολή)

* η εφορία κάνει κι αυτή αυτόματη ανάληψη τον φόρων αλλά και ότι άλλο χρωστά ο εργαζόμενος προς αυτή που δεν τα πλήρωσε εμπρόθεσμα (φόροι ακινήτων,τέλη κυκλοφορίας κ.α.)

* και ότι μένει στο λογαριασμό θα λέγεται μισθός

Link to post
Share on other sites

Έτσι είναι συνάδερφε, φαίνεται άλλωστε και ένα κομμάτι από την αιτιολογική έκθεση του νόμου:

Η τροποποίηση της περιόδου υποβολής της Α.Π.Δ. από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση θα εξασφαλίσει την δυνατότητα διενέργειας αυτοματοποιημένων ελέγχων, από τις οποίους θα εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια οι εργοδότες που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, ώστε τα αντίστοιχα ποσά να καταλογίζονται άμεσα και να τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αναγκαστικής είσπραξής τους.

Επίσης, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010, που προβλέπουν την ταυτόχρονη καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους μέσω τραπεζικού συστήματος.

Τέλος, θα εντοπίζονται συντομότερα Α.Π.Δ. με περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση) ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να καταστούν τα αντίστοιχα πρόσωπα δικαιούχοι παροχών του Ιδρύματος ή άλλων φορέων.

...

Μπάμπης Κ.

ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΔ ΟΤΑΝ Ο ΑΛΛΟΣ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ?

Link to post
Share on other sites
Guest Χristos

το μπαλακι παει στους εργαζομενους που δεν θα ενημερωνεται η ασφαλιστικη τους καρτελα!

Link to post
Share on other sites

το μπαλακι παει στους εργαζομενους που δεν θα ενημερωνεται η ασφαλιστικη τους καρτελα!

Και στους λογιστές που θα τους βγαίνει η παναγία κάθε τέλος του μήνα για να εκκαθαρίσουν τη μισθοδοσία και να στείλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία......

Αφού δεν είπαν και αυθημερόν, πάλι καλά......

Link to post
Share on other sites
Guest gEORGE

στην ουσια βαζουν τους εργαζομενους να κηνυγουν τους εργοδοτες+λογιστες να εξοφλουν εγκαιρα το ΙΚΑ διαφορετικα θα μενουν ανασφαλιστοι!

Link to post
Share on other sites

Όλα αυτά που γράφουμε συνάδερφοι είναι σωστά.

Μας λαμβάνει όμως κανείς υπόψη του;

Δεν θα μπορούσαν να είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα καθώς και να αφήνουν και ένα «γενναίο» διάστημα προσαρμογής;

Είναι τόσο μεγάλοι επιστήμονες, που δεν μπορούσαν να πουν «αυτό θα ισχύει από τώρα και το άλλο από τότε» … Πετάν ένα ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου (δηλαδή από εχτές 11/04/2012), έτσι για να υπάρχει φιλολογία και να αιωρείται μια μαντειολογία για τις προθεσμίες, καθώς και για να γράφονται εγκύκλιοι επί εγκυκλίων και να δίνονται παρατάσεις για διευκόλυνση των υπόχρεων κλπ κλπ

Ή μήπως δεν μπορούν να «πιάσουν» την ... ... «εικονική ασφάλιση», με τριμηνιαίες ΑΠΔ ; …

Καλό Πάσχα συνάδερφοι.

Μπάμπης Κ.

Link to post
Share on other sites
Guest ALEX B

πολυ δυσκολο να εφαρμοστει πληρως, ενδεχομενως μονο η μηνιαια απδ+συντομη καταβολη των εισφορων να εφαρμοστει ξεκινωντας απο περιοδο απασχολησης 01/07/2012 κ επειτα..

οντως το μπαλακι το πετανε στους εργαζομενους .

Link to post
Share on other sites

Σωστός ο Μπάμπης.......

Μεγάλη μαλακία......

Δλδ, η ΑΠΔ ΑΜΕ που λήγει σε 1, πρέπει να φεύγει κατά τις 10 με 11 κάθε μήνα.........

Φανταστείτε φεβρουαριο με 28 ημέρες. Υποβολή του 1 στις 7/2 .

Link to post
Share on other sites
Guest επισκεπτης

Κάπως έτσι το βλέπω :

* όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό στο μητρώο του ΙΚΑ (έχει γίνει από αρκετούς)

* ο εργοδότης καταθέτει βάση της ΑΠΔ τις μικτές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές καθώς και τις τυχών κρατήσεις φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης

* το ΙΚΑ κάνει αυτόματη ανάληψη των κρατήσεων του (κάτι σαν πάγια εντολή)

* η εφορία κάνει κι αυτή αυτόματη ανάληψη τον φόρων αλλά και ότι άλλο χρωστά ο εργαζόμενος προς αυτή που δεν τα πλήρωσε εμπρόθεσμα (φόροι ακινήτων,τέλη κυκλοφορίας κ.α.)

* και ότι μένει στο λογαριασμό θα λέγεται μισθός

και ενω ο εργαζομενος θα περιμενει να παρει το μισθο του, θα παρει τα ....

αυτο λεγεται,

αλλος εχασκε και αλλος εμεταλαβε.

Link to post
Share on other sites

3. Από 1.6.2012 οι αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΤΑΜ καταβάλλονται σε Πιστωτικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι υπόχρεοι, ο τρόπος καταβολής και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και κάθε άλλο σχετικό θέμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Χαιρετίσματα στον Πλάτανο...

Link to post
Share on other sites
Guest στεφανος

3. Από 1.6.2012 οι αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΤΑΜ καταβάλλονται σε Πιστωτικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι υπόχρεοι, ο τρόπος καταβολής και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και κάθε άλλο σχετικό θέμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Χαιρετίσματα στον Πλάτανο...

καλα κρασια..μεχρι να αναλαβει ο νεος υπουργιος εργασιας τα ξαναλεμε!

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...