Jump to content

Recommended Posts

Και εκεί που έψαχνα να βρω ποιόν πρέπει να βρω για να βρίσω για το taxisnet

επεσα εδω

http://www.unisystems.gr/el/quick-links/item/342-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.html

Εσεις το ξέρατε ότι ολο το έργο του taxisnet εχει ανατεθει σε ιδιωτικες εταιρείες????

Link to comment
Share on other sites

Αναβαθμίζουν Taxisnet, Elenxis και ICSnet

Unisystems και Inrtakom IT ανέλαβαν το έργο της αναβάθμισης των υπολογιστικών συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (Txisnet, Elenxis και ICSnet) προϋπολογισμού 4,1 εκατ. ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, ξεκίνησε τις εργασίες υλοποίησης του νέου κέντρου δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών. Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μετά από διαδικασίες που κράτησαν εννέα έτη, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου.

Η νέα υπολογιστική υποδομή θα αναβαθμίσει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου, όπως το TAXISnet, το ICISnet και το ΕLENXIS ενώ από το τέλος του 2012 θα αποτελέσει τη βάση λειτουργίας του νέου TAXIS. Παράλληλα προγραμματίζεται να φιλοξενήσει επερχόμενα προηγμένα πληροφοριακά συστήματα που ενοποιούν πληροφοριακές δομές για θεματικές ενότητες όπως τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, τον έλεγχο του "πόθεν έσχες", τις διαδραστικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών, και το ολοκληρωμένο περιουσιολόγιο.

Αναλυτικότερα η εξοπλιστική υποδομή του έργου περιλαμβάνει την δημιουργία τόσο παραγωγικού όσο και εφεδρικού υπολογιστικού συστήματος που θα αποτελείται από μια συστοιχία 300 λογικών εξυπηρετητών (v-servers) που θα ενοποιούνται από 50 φυσικές μηχανές. Oι επεξεργαστές των μηχανών αυτών θα είναι κλάσης Xeon, με 6 υπολογιστικούς πυρήνες ανά επεξεργαστή. Οι φυσικές μηχανές θα είναι σειράς Sun Blade 6000 (Gen2 midplane) και συγκεκριμένα Sun Blade X6275M2 και θα φέρουν τουλάχιστον 96GB μνήμης RAM. Η υπολογιστική αυτή ισχύς θα πολυπλέκεται μέσα από ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα ενοποίησης φυσικών μηχανών το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία τύπου Oracle Linux/VM. Με την εξοπλιστική αυτή υποδομή γίνεται πια δυνατή η παροχή υπηρεσιών υπολογιστικής υποδομής (Infrastructure as a Service - IaaS), υπηρεσιών πλατφόρμας (Platform as a Service - PaaS), υποστηρίζοντας τη δομή ενός ενοποιημένου υπολογιστικού νέφους (cloud computing) για όλο το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και για άλλους φορείς.

Με τη χρήση ιδεατών μηχανών αυξάνεται στο έπακρο η χρηστικότητα της φυσικής υπολογιστικής υποδομής εξαλείφοντας την ανάγκη δημιουργίας διαφορετικών φυσικών κέντρων δεδομένων για κάθε νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που εισάγεται στο Υπουργείο για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Προσφέροντας μια ενοποιημένη υπολογιστική υποδομή (virtualized infrastructure), το νέο κέντρο δεδομένων της ΓΓΠΣ θα επιτρέπει τη μετοίκηση πληροφοριακών συστημάτων ή υπο-εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ λογικών εξυπηρετητών. Παράλληλα θα επιτρέπει, μέσω των σχετικών εφαρμογών, κεντρικό έλεγχο της διαχείρισης όλων των συστημάτων.

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί μια ριζική εξέλιξη στον τρόπο υποστήριξης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με το τρέχον δαπανηρό καθεστώς συντήρησης εφαρμογών εγκατεστημένων σε φυσικούς εξυπηρετητές και της επαναλαμβανομένης υλοποίησης υποδομών σε απομακρυσμένους φορείς του Υπουργείου, όπως τις Δ.ΟΥ. Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από την ύπαρξη ενός μόνο κέντρου δεδομένων, καθώς και σε κόστος συντήρησης και διαχείρισης αφού η αυτοματοποίηση στο σύστημα ενοποίησης υπολογιστικών πόρων, δημιουργεί σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Η υπό-σχεδιασμό εφεδρική υποδομή θα είναι πλήρως ανεξάρτητη και θα προσφέρει δυνατότητα ανάκαμψης από μη προβλέψιμα καταστροφικά γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Για το συγχρονισμό των βάσεων δεδομένων κύριου και εφεδρικού συστήματος θα χρησιμοποιείται ο μηχανισμός αναπαραγωγής Oracle Data Guard. Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει την αναπαραγωγή των κινήσεων της κύριας (παραγωγικής) βάσης, επάνω στην εφεδρική τόσο σε επίπεδο δέσμης αλλαγών (block-set redo apply) όσο και πραγματικό χρόνο (real-time query). Με την αρχιτεκτονική αυτή η ΓΓΠΣ εξασφαλίζει για τον πολίτη και το κράτος, την απρόσκοπτη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων που είναι κρίσιμα τόσο για τον παραγωγικό ιστό όσο και τη δημοσιονομική ευταξία της χώρας.

Η υπολογιστική συστοιχία θα είναι επιπλέον εξοπλισμένη με 14 φυσικές μηχανές (bare metal) βάσεων δεδομένων τελευταίας γενιάς SUN E7-4820. Κάθε φυσική μηχανή θα φέρει 128GB μνήμης RAM και 4 επεξεργαστές κλάσης Xeon 5600 με 8 πυρήνες (cores) σε κάθε επεξεργαστή. Στο πεδίο των συστημάτων διαχείρισης/επεξεργασίας αποθηκευτικών χώρων (storage systems) το κέντρο δεδομένων της ΓΓΠΣ, εξοπλίζεται με τη νέα γενιά συστημάτων αποθήκευσης EMC VNX7500 (48GB Cache) για την κύρια και VNX5700 (36GB Cache) για την εφεδρική υποδομή. Το σύστημα θα προσφέρει αρχικά συνολική χωρητικότητα της τάξης των 100 ΤΒ με υποστήριξη για 2.970 ΤΒ (κύριο κέντρο) και 1.485 ΤΒ (εφεδρικό κέντρο). Το λογισμικό συστοιχίας βάσης-αποθήκευσης (Oracle RAC) θα επιτρέπει χρόνους προσπέλασης μέχρι και 30 φόρες μικρότερους από τις υπάρχουσες υπολογιστικές υποδομές χάρη στην χρήση μέσων αποθήκευσης στερεάς κατάστασης (SSD) και τη διασύνδεση οπτικών ινών.

Οι αποθηκευτικές υποδομές θα διασυνδέονται με συστοιχίες οπτικών ινών (Front-End 8Gbps FC, Back-End SAS 6Gbps) στο νέο σύστημα δικτυακού πεδίου αποθήκευσης (SAN) με δυνατότητες ενοποιημένης πολυπλεξίας στην παροχή αποθηκευτικών χώρων (EMC Clarion Virtual Provisioning). Τα δυο αυτά συστήματα έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 8000 και 4000 φυσικών εξυπηρετητών αντίστοιχα. Σε επίπεδο λογικών εξυπηρετητών το παραπάνω εύρος αυξάνεται σε 40.000 και 20.000 αντίστοιχα. Η διάταξη αυτή θα μπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλάσιο αριθμό κινήσεων βάσης σε σχέση με το σημερινό σύστημα, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο βαθμό ενοποίησης και ολοκλήρωσης για υπάρχοντα η επερχόμενα πληροφοριακά συστήματα, επιπέδου Decision Support (DSS) ή Μanagement Information System (MIS).

Το έργο περιλαμβάνει επίσης σημαντική ενίσχυση των δικτυακών εγκαταστάσεων με δρομολογητές κλάσης Cisco Catalyst 6500 και δυο νέο δομo-στοιχεία τύπου Cisco Firewall Service Modules (WS-SVC-FWM-1-K9), με ένα για κάθε κεντρικό μεταγωγό. Παράλληλα δύο εξυπηρετητές κατανομής υπολογιστικού φορτίου ή φορτίου κινήσεων (Load Balancers) τύπου Cisco ACE20 θα φροντίζουν για την ισοκατανομή των δικτυακών αιτημάτων εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω διαδικτύου. Οι εξυπηρετητές αυτοί έχουν επιπλέον τη δυνατότητα προστατευμένων δικτυακών οδεύσεων (firewall) με ταχύτητες εσωτερικής διακίνησης πακέτων (throughput) ανά μονάδα firewall της τάξης των 5,5 Gbps, καθώς και διάθεση ζωνών DMZ σε ταχύτητες της τάξης του 1 Gbps. Οι ταχύτητες εσωτερικής διακίνησης πακέτων φτάνουν τα 8 Gbps.

Τα παραπάνω συνδυασμένα με τις ζεύξεις οπτικών ινών μέσα από την τηλεπικοινωνιακή υποδομή Σύζευξης ΙΙ θα έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης 1.000.000 ταυτόχρονων συνδέσεων μέσα από το διαδίκτυο, με ρυθμό αποκατάστασης/λύσης συνδέσεων 100.000 CPS. Αυτό θα εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα συστημάτων, εφαρμογών και χρηστών υπό συνθήκες υψηλού φόρτου εργασίας χωρίς φαινόμενα απώλειας της παρεχόμενης υπηρεσίας όπως καθυστερήσεις ή αδυναμία παροχής υπηρεσίας. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί σημαντικά ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών τόσο σε επίπεδο χρόνου και προσβασιμότητας όσο και σε επίπεδο ενοποιημένης παροχής πληροφορίας από και προς τους πολίτες (system interconnects through WAN accelerators).

Σημαντικά ενισχυμένα θα είναι επίσης και τα συστήματα ασφάλειας δεδομένων και δικτυακών επικοινωνιών που θα επιτρέπουν την καταγραφή, αναφορά και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για οποιαδήποτε πρόσβαση δεδομένων (π.χ. stateful inspection, DNS guarding, TCP intercepts, anti-flooding protection, mail guard), με τη βοήθεια συστήματος διαχείρισης επικινδυνότητας προσβάσεων. Παράλληλα οποιαδήποτε διαδικτυακή συναλλαγή θα προστατεύεται από εξυπηρετητές κρυπτογραφημένης δικτυακής πρόσβασης τελευταίας γενιάς. Κρυπτογράφηση θα εφαρμόζεται και μέσα από το σχετικό λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Οracle Secure Backup). Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται η ασφάλεια προσωπικών δεδομένων του πολίτη.

Το Έργο "TAXISNET: Εξοπλισμός - Κέντρο Δεδομένων Γ.Γ.Π.Σ" χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4,1 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (3,4 εκατ. + Φ.Π.Α.) και υλοποιείται μέσω της υπ' αριθμ. 1008/02-11-2011 σύμβασης μεταξύ της "ΚτΠ Α.Ε." και της ένωσης εταιρειών "UNISYSTEMS A.E.- INTRACOM IT SERVICES" με προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πέντε μηνών.

Κέρδος online 15/11/2011 13:43

Link to comment
Share on other sites

Guest kostisan

αυτο το ξεραμε... το οτι εχει παρει εργολαβια ολες τις δημοσιες υπηρεσιες ομολογω οτι δεν το ηξερα... και να και το κληματολογιο εκει με το γνωστο μπαχαλο...

ποτε θα ξεβρωμισει αυτος ο τοπος ρε γμτ μου????

Link to comment
Share on other sites

Και εκεί που έψαχνα να βρω ποιόν πρέπει να βρω για να βρίσω για το taxisnet

επεσα εδω

http://www.unisystem...E%BF%CF%85.html

Εσεις το ξέρατε ότι ολο το έργο του taxisnet εχει ανατεθει σε ιδιωτικες εταιρείες????

ποσοστα για τη δουλεια που τους κανουμε, παιζει να ζητησουμε?

Link to comment
Share on other sites

Και εκεί που έψαχνα να βρω ποιόν πρέπει να βρω για να βρίσω για το taxisnet

επεσα εδω

http://www.unisystem...E%BF%CF%85.html

Εσεις το ξέρατε ότι ολο το έργο του taxisnet εχει ανατεθει σε ιδιωτικες εταιρείες????

Εδώ και ΠΟΛΥ καιρό....

Link to comment
Share on other sites

ΩΡΑ13:45....ΚΑΝΩ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ Ε9.......ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΝ............

ΕΧΩ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ....ΠΙΝΩ ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΕΡΝΑ....ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΜΟΥ ΖΕΜΑΤΑΕΙ......

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.......ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΤΑΞΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ?....

ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΑ ΚΩΛΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ?.........

ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΠΑ Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ Ε9....

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΙΑ ΤΙΠΟΤΑ....ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ....ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟ 36 ΕΤΩΝ!

σε νιώθω απόλυτα....

εγω έχω πάνω από μια βδομάδα ταχυκαρδίες και κάποιες ώρες ούτε ανάσα δεν μπορώ να πάρω....

και τώρα θα κλείσω τα 31.....

Link to comment
Share on other sites

Ας αναθεσουν λοιπον επισημα τη διορθωση της περιουσιακης καταστασης καθε φορολογουμενου στους λογιστες, με προμηθεια ανα υποβολη Ε9. Επισης να ζητησει το Υπουργειο Οικονομικων ευθυνες απο τις εν λογω εταιρειες για τις δυσλειτουργιες που υπαρχουν στο συστημα. Αιθεροβαμων, ε? Ξεχασα, στην Ελλαδα της μιζας και της προχειροτητας ζουμε....

Link to comment
Share on other sites

σε νιώθω απόλυτα....

εγω έχω πάνω από μια βδομάδα ταχυκαρδίες και κάποιες ώρες ούτε ανάσα δεν μπορώ να πάρω....

και τώρα θα κλείσω τα 31.....

Λυπαμαι οταν διαβαζω τετοια μηνυματα και λιγο πολυ ολοι ετσι ειμαστε. Ελπιζουμε ομως πως ολα θα αλλαξουν προς το καλυτερο. Πρεπει οσο μπορουμε να διωξουμε το αγχος και τον πανικο. Το χρωσταμε πρωτα στον εαυτο μας και υστερα στους ανθρωπους που μας αγαπουν.

Link to comment
Share on other sites

παιδια μην τρελαινεστε, μα θα γινει της παρατασεως φετος(εκλογες γαρ)

οι εκκαθαριστικες 30/04.

ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ

Μόλις τηλεφώνησα και εγώ, όντως 30/04 πάνε οι εκκαθα. ΦΠΑ.

Link to comment
Share on other sites

Εμένα μόλις μου είπαν μέχρι τις 30/04 οι εκκαθαριστικές (2103375350 το τηλ. του υπουργείου)

ανακοινωση θα βγαλουν ή θα το αφησουν για τριτη μεσημερι.....?

Link to comment
Share on other sites

Οι επιθεωρητες δημοσιας διοικησης αληθεια, πως ακριβως λειτουργουν?

μετα απο καταγγελιες?αυτοι τι κανουν?

Link to comment
Share on other sites

Εμένα μόλις μου είπαν μέχρι τις 30/04 οι εκκαθαριστικές (2103375350 το τηλ. του υπουργείου)

μολις πηρα και γω σαυτο το τηλεφωνο μου ειπαν οτι δεν γνωριζουν τιποτα

και μου ειπαν να παρω στο 2103645615 αλλα αυτο δεν απαντα

πλακα μας κανουν?

Link to comment
Share on other sites

Λοιπόν, για να μπουν κάποια πράγματα στη σωστή τους βάση, πέραν του ότι οι δουλειές του Δημοσίου γίνονται από ιδιώτες (δυστυχώς από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έτσι γινόταν), το εν λόγω έργο είναι ακόμη στα μπετά!

Οι εταιρείες αυτές συμφώνησαν να φτιάξουν το ΝΕΟ taxis (που πραγματικά δεν ξέρω αν θα ζήσω αρκετά για να το δω).

Μαντέψτε τι έγινε και σταμάτησε το έργο.... Το Ντημόσιο ντεν πληρώνει! Ντεν έκει λεφτά καρντιά μου!

Το σημερινό χάλι του taxis δεν οφείλεται σε κανέναν από αυτούς τους ανάδοχους.

ΟΛΟΙ ξέρουμε ποιους πρέπει να βρίσουμε. Και είναι κάπου στο Σύνταγμα ή στα Κολωνάκια ή σε τίποτε ρουσφετο-ρεμουλο-πολιτικά γραφεία!

Link to comment
Share on other sites

Μόλις τηλεφώνησα και εγώ, όντως 30/04 πάνε οι εκκαθα. ΦΠΑ.

Α καλά! Σε επικοινωνία που είχα με το taxis μου είπαν πως οι εκκαθαριστικές πανε 10/5 κι ότι είναι υπογεγραμμένη η απόφαση και θα ανακοινωθεί αργότερα σήμερα...

ΤΙ ΛΕΝΕ??????? ΓΤΚΡΤΜΜΣ!!!!!!!!! :angry:

Link to comment
Share on other sites

Λοιπόν, για να μπουν κάποια πράγματα στη σωστή τους βάση, πέραν του ότι οι δουλειές του Δημοσίου γίνονται από ιδιώτες (δυστυχώς από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έτσι γινόταν), το εν λόγω έργο είναι ακόμη στα μπετά!

Οι εταιρείες αυτές συμφώνησαν να φτιάξουν το ΝΕΟ taxis (που πραγματικά δεν ξέρω αν θα ζήσω αρκετά για να το δω).

Μαντέψτε τι έγινε και σταμάτησε το έργο.... Το Ντημόσιο ντεν πληρώνει! Ντεν έκει λεφτά καρντιά μου!

Το σημερινό χάλι του taxis δεν οφείλεται σε κανέναν από αυτούς τους ανάδοχους.

ΟΛΟΙ ξέρουμε ποιους πρέπει να βρίσουμε. Και είναι κάπου στο Σύνταγμα ή στα Κολωνάκια ή σε τίποτε ρουσφετο-ρεμουλο-πολιτικά γραφεία!

Ελενα θα διαφωνισω μαζι σου μονο σε κατι. Ως προς το βρισιμο. Οι τυποι αυτοι δε νοιαζονται αν θα τους βρισεις, κανουν οτι περναει απο το χερι τους ωστε να εχουν εξουσια. Μεχρι και τη μανα τους θα εβγαζαν στο πεζοδρομιο αρκει να μη χασουν την εξουσια και το χρημα. Αυτο που μπορουμε να κανουμε λοιπον ειναι να τους δειξουμε με τη ψηφο μας τι εστι βερικοκο. Μονο ετσι μπορουμε _κατ' εμε- να κανουμε κατι.

Link to comment
Share on other sites

Α καλά! Σε επικοινωνία που είχα με το taxis μου είπαν πως οι εκκαθαριστικές πανε 10/5 κι ότι είναι υπογεγραμμένη η απόφαση και θα ανακοινωθεί αργότερα σήμερα...

ΤΙ ΛΕΝΕ??????? ΓΤΚΡΤΜΜΣ!!!!!!!!! :angry:

Για τα Ε9???? Κουβεντα, ε?

Link to comment
Share on other sites

Ελενα θα διαφωνισω μαζι σου μονο σε κατι. Ως προς το βρισιμο. Οι τυποι αυτοι δε νοιαζονται αν θα τους βρισεις, κανουν οτι περναει απο το χερι τους ωστε να εχουν εξουσια. Μεχρι και τη μανα τους θα εβγαζαν στο πεζοδρομιο αρκει να μη χασουν την εξουσια και το χρημα. Αυτο που μπορουμε να κανουμε λοιπον ειναι να τους δειξουμε με τη ψηφο μας τι εστι βερικοκο. Μονο ετσι μπορουμε _κατ' εμε- να κανουμε κατι.

Δε διαφωνούμε πουθενά! Το ποιους θα βρίσουμε το είπε ο συνάδερφος που είναι στην παράθεση του μηνύματός μου. Δεν αξίζουν βρίσιμο. Απόστημα είναι όλοι τους και πρέπει να αφαιρεθεί! Πολύ απλά με τον τρόπο που είπες!

Link to comment
Share on other sites

Για τα Ε9???? Κουβεντα, ε?

Μα καλά...δε ντρέπεσαι λίγο??? Τί απαιτήσεις είναι αυτές που έχεις?? τσ τσ τσ !

Πριν καλά καλά τελειώσει την απάντηση, η κοπελιά κατέβασε και το ακουστικό! Με το ζόρι απάντησε και για τις εκκαθαριστικές!

Link to comment
Share on other sites

Και εκεί που έψαχνα να βρω ποιόν πρέπει να βρω για να βρίσω για το taxisnet

επεσα εδω

http://www.unisystem...E%BF%CF%85.html

Εσεις το ξέρατε ότι ολο το έργο του taxisnet εχει ανατεθει σε ιδιωτικες εταιρείες????

Μήπως έχουν αναλάβει και τη σύνδεση ΟΑΕΔ-ΣΕΠΕ-ΙΚΑ; <_<

Link to comment
Share on other sites

χαχαχαχαχαχαχααχ gox3!

Μόλις πρόσεξα τα "interests" σου!!!! χαχαχαχαχααχχααχαχαχαχαχχααχαχαχαχ

Ακούς εκεί taxisnet!!!!

Ειδες τι ενδιαφεροντα εχω ο ατιμος???? Σαρωνω χαχαχα!

Link to comment
Share on other sites

Πάω να φτιάξω κουλουράκια...γιατί τα νεύρα μου δεν είναι καλά!

Ξέρετε τι θέλουν...να τους κάνουμε ένα ντου...στο κ...υπουργείο.

Το να αγχωνώμαστε να πιέζομαστε να βρίζουμε όσα ντεπόν και να πιούμε αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα!

Να είναι καλά οι "συνεργάτες"μας!!!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...