Jump to content

Βοnus 5% στις εισφορές για τους συνεπείς εργοδότες


Recommended Posts

Δηλαδή,

στις 30/4/2012 πληρώνει ο εργοδότης τους μισθούς του Απριλίου και την ίδια ημέρα πληρώνει ΚΑΙ τις εισφορές του Απριλίου, παράλληλα με τις εισφορές του Μαρτίου;;;;

Έχουν τρελαθεί εντελώς;;;;

Και αν ο εργοδότης πληρώνει στις 5 ή στις 10 του επόμενου μήνα, οι εισφορές θα πληρώνονται τότε ....εκπρόθεσμα;

Δεν υπάρχει ρε παιδιά, οι τύποι είναι απίστευτοι. Έχουν βαλθεί να καταστρέψουν τα πάντα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την είδηση

Link to comment
Share on other sites

και τι γινεται στη περιπτωση που ο επιχειρηματιας εχει λεφτα ωστε να πληρωσει το ΙΚΑ αλλα δεν εχει λεφτα για να δωσει στον εργαζομενο? ΟΕΟ?

Link to comment
Share on other sites

Ακουστε τωρα πρόβλημα :huh:

Ενημέρωσα εργαζόμενο που δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό για την πληρωμη μεσω τράπεζας απο 30/4/2012 ώστε να έχει χρόνο να προετοιμαστεί και να ανοιξει λογαριασμο.

Μου απάντησε ότι αυτό δεν γίνεται γιατί είναι υπερήμερος σε τραπεζικό δάνειο και εάν ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα θα του...πάρουν όλο το υπόλοιπο έναντι της οφειλής του.!!! :o:huh:

Link to comment
Share on other sites

Θα τρελαθούμε εδώ μέσα. Γράφει το δημοσίευμα ότι θα λέει η νομοθετική ρύθμιση: «Από 1/4/2012 οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καταβάλλονται σε πιστωτικά ιδρύματα και ΕΛΤΑ, εντός της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει, προθεσμίας, ταυτόχρονα με τις αποδοχές των εργαζομένων που αντιστοιχούν στον ίδιο μήνα απασχόλησης».

Ας δούμε τι λέει η παρ.3 του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951:

"3. Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας

εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον

παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του

μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των

πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικό διαστήματα.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο Ι.Κ.Α. μέχρι την

τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα

από τον πιο πάνω οριζόμενο χρόνο.

*** Σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. Φ11321/34227/2481 (ΦΕΚ Β΄ 503/01.04.2011) "Η

προβλεπόμενη από το εδάφιο 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του α.ν.

1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ Α` και Β` βαθμίδας,

εφαρμόζεται και για το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο".

***Σύμφωνα με την ΥΑ Φ11321/5483/377/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1050/30.05.2011) ορίζεται

ότι:"Η προβλεπόμενη από το εδάφιο 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Α.Ν.

1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ α` και β` βαθμίδας,

εφαρμόζεται και για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε."

***Σύμφωνα με την ΥΑ Φ.11321/20339/1519/2010(ΦΕΚ Β΄ 1790/12.11.2010)

ορίζεται ότι:"Η προβλεπόμενη από το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου

26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών

εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ Α` και Β`

βαθμίδας, εφαρμόζεται και για την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και

Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)."

Για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμίδας

"καθώς και την εταιρεία με την επωνυμία "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε."."

η προθεσμία καταβολής ορίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του

μεθεπόμενου μήνα από τον πιο πόνω οριζόμενο χρόνο. Η ίδια προθεσμία

καταβολής εισφορών ισχύει και για την ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων, που

απασχολούνται εκτός των ορίων της χώρας.

"Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η διάταξη του

προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εφαρμόζεται για τα κοινωφελή ιδρύματα του ν.

2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α), τα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και

για τα φιλανθρωπικά σωματεία του ν.δ. 1111/1972 (ΦΕΚ 23 Α`) που έχουν

εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α`)."

*** Το έκτο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρου 32

Ν.3518/2006,ΦΕΚ Α 272/21.12.2006.

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών

Χριστουγέννων και Πόσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία

εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντιστοίχως."

***Η εντός " " παρ.3, όπως είχε τροποποιηθεί από την παρ.1 του

άρθρου 56 του Ν.2676/1999 (Α` 1), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως

άνω από το άρθρο 13 του Ν.2972/2001 (Α` 291).

*** Η φράση"καθώς και την εταιρεία με την επωνυμία "Επαγγελματική Κατάρτιση

Α.Ε." προστέθηκε στο τρίτο εδάφιο με την παρ.4 άρθρ.33 Ν.3232/2004,

ΦΕΚ Α 48/12.2.2004.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την υπ` αριθμ. φ21/2259/30.11.1995 απόφαση του

Υπουργού Εργασίας και Κοιν.Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β`991), ορίσθηκε ότι η

προβλεπόμενη από το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν.

1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών

εισφορών στο ΙΚΑ, για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ εφαρμόζεται και

για το Εθνικό `Ιδρυμα Νεότητας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την υπ`αριθμ. Φ21/303/23.2-8.3.1996 απόφαση του

Υπουργού Εργασίας και Κοιν.Ασφ/σεων (ΦΕΚ Β`143), ορίσθηκε ότι η

προβλεπόμενη από το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του

Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προΘεσμία καταβολής

ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ,

εφαρμόζεται και για το Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την υπ`αριθμ. Φ21/1152/21-28.6.1996 απόφαση του

Υπουργού Εργασίας και Κοιν.Ασφ/σεων (ΦΕΚ Β`501), ορίσθηκε ότι η

προβλεπόμενη από το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν.

1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών

εισφορών στο ΙΚΑ, για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, εφαρμόζεται

και για τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την Φ11321/11148/557 (ΦΕΚ Β΄798 27.5.2004)

(ΦΕΚ Β΄ 769), ισχύουν τα ακόλουθα:

"Η προβλεπόμενη από το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του

Α.Ν.1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών

εισφορών στο ΙΚΑ, για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α` και β`

βαθμίδας, εφαρμόζεται και για τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)."

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την Φ11321/3147/211/17-22.2.2006 (ΦΕΚ 233 Β΄)

ισχύουν τα ακόλουθα:

"Η προβλεπόμενη από το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του

Α.Ν.1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών

εισφορών στο ΙΚΑ, για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α` και β`

βαθμίδας, εφαρμόζεται και για τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης

Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.)."

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την Φ.11321/17397/1315/1006 (ΦΕΚ 1189 Β/2006΄)

ισχύουν τα ακόλουθα:

"Η προβλεπόμενη από το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του

Α.Ν.1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών

εισφορών στο ΙΚΑ, για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α` και β`

βαθμίδας, εφαρμόζεται και για τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικων

Ασφαλίσων (ΕΛ.Γ.Α.)

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την ΥΑ Φ11321/17503/1492 (ΦΕΚ Β΄

1808/01.09.2009) ισχύουν τα ακόλουθα:

"Η προβλεπόμενη από το εδάφιο 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του α.ν.

1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ α` και β` βαθμίδας,

εφαρμόζεται και για τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδων

Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ Φ11321/17503/1492 (ΦΕΚ Β΄

1808/01.09.2009) ισχύουν τα ακόλουθα:

" Η προβλεπόμενη από το εδάφιο 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του α.ν.

1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ α` και β` βαθμίδας,

εφαρμόζεται και για τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδων

Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά"

*****

Συνεπώς, τρία μπορεί να συμβαίνουν:

1) Δεν αλλάζει τίποτα, αλλά όλα πληρώνονται μέσω τραπέζης πλέον, και απλώς η διατύπωση είναι λάθος,

2) Αν το πάρουμε κατά γράμμα ("ταυτόχρονα με τις αποδοχές των εργαζομένων"), τότε οι μισθοί του μηνός Απριλίου θα πρέπει να πληρωθούν τέλος Μάη μαζί με τις εισφορές Απριλίου.... :ph34r:

3) Δεν ξέρουν τι τους γίνεται...

Link to comment
Share on other sites

Guest Xristos

Μήπως ο ποιητής θέλει να πει ότι την έκπτωση 5% ή 10% θα την έχουν όσου εργοδότες πληρώνουν στο τέλος του μήνα τα ένσημα του μήνα με τις αποδοχές των εργαζομένων μαζί (προκαταβάλλοντας τις εισφορές) ? ενώ για τους υπόλοιπους δεν θα έχει εκπτώσεις.

Link to comment
Share on other sites

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο Ι.Κ.Α. μέχρι την

τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα

από τον πιο πάνω οριζόμενο χρόνο.

Ακριβώς αυτό doctor, η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι τέλος του μήνα. Όταν θα πας να πληρώσεις τον υπάλληλο για τον Απρίλιο θα του καταβάλεις και τις αντίστοιχες εισφορές. Όποτε τον πληρώσεις. Αν τον πληρώνεις κάθε εβδομάδα, θα πληρώνεις και τις εισφορές του κάθε εβδομάδα.

Και βέβαια το σημαντικότερο είναι με αυτούς που έχουν πρόβλημα με τις τράπεζες αλλά και με το Δημόσιο αφού μόλις βλέπουν λεφτά με΄σαστον λογαριασμό θα στα τραβάνε κατευθείαν. Κατοχή παίδες.

Link to comment
Share on other sites

Ακουστε τωρα πρόβλημα :huh:

Ενημέρωσα εργαζόμενο που δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό για την πληρωμη μεσω τράπεζας απο 30/4/2012 ώστε να έχει χρόνο να προετοιμαστεί και να ανοιξει λογαριασμο.

Μου απάντησε ότι αυτό δεν γίνεται γιατί είναι υπερήμερος σε τραπεζικό δάνειο και εάν ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα θα του...πάρουν όλο το υπόλοιπο έναντι της οφειλής του.!!! :o:huh:

Μα για αυτο κανουνε τις πληρωμες μεσω τραπεζικου λογαριασμου!

Link to comment
Share on other sites

αν μου δινει τα μισα απο την εκπτωση ο εργοδοτης μπορω να κατσω το προηγουμενο βραδυ να βγαλω μισθοδοσιες και πληρωμες

bonous με αλλουνου το κεφαλι?

Link to comment
Share on other sites

Καλά ρε σείς ,

δεν ντρέπεστε ???

Ανοιγετε θέμα για το μπόνους 5% και δεν λέτε τίποτα για το μπόνους

αλλα όλο γκρινιάζετε για τα μικρά και για τα ασήμαντα???

Τι έιναι όλα τα άλλα μπροστά στο μπόνους???

Link to comment
Share on other sites

Καλά ρε σείς ,

δεν ντρέπεστε ???

Ανοιγετε θέμα για το μπόνους 5% και δεν λέτε τίποτα για το μπόνους

αλλα όλο γκρινιάζετε για τα μικρά και για τα ασήμαντα???

Τι έιναι όλα τα άλλα μπροστά στο μπόνους???

Θα παρουμε bonus?

Link to comment
Share on other sites

To bonus του 5% όπως καταλαβαίνετε είναι η περιβόητη, περιθρύλητη και καταπληκτική κάρτα εργασίας η οποία εξαγγέλθηκε τρεις φορές από τους Πινόκιους κυβερνώντες και επειδή είδαν ότι δεν πρόκειται να τρέξει τέτοιο σενάριο, την έκαναν γαργάρα και μιλάνε πλέον μόνο για ...μπόνους 5%.

Ένα ερώτημα βέβαια είναι ποιος εργοδότης θα μπορεί να πληρώσει εισφορές στο τέλος του Οκτωβρίου.

Προεκλογικές κιτς αηδίες πασοκο-νεοδημοκρατικής εμπνεύσεως της δεκαετίας του 1980. Είναι αδιόρθωτοι και ήρθε ο καιρός να τους στείλουμε στον διάολο στις εκλογές. Όλους τους μνημονιάκηδες και υπογραφάκηδες...

Link to comment
Share on other sites

Doctor σχετικά με την πληρωμή της μισθοδοσίας νομιζω πως δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεται την ίδια μέρα με του ΙΚΑ, στις περισσότερες επιχ/σεις πληρώνουν τις πρώτες 5 εργάσιμες του επόμενου μήνα για τον προηγούμενο μήνα και αυτο γίνεται για να προλάβει το λογιστήριο να τις βγαλει. Και εαν κάποιος δεν έχει λεφτά εκείνη την περίοδο τοτε το πληρώνει αργότερα ή δεν το πληρώνει και το ποσό αυτό δεν θα εκπίπτει ως έξοδο.

Link to comment
Share on other sites

Doctor σχετικά με την πληρωμή της μισθοδοσίας νομιζω πως δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεται την ίδια μέρα με του ΙΚΑ,

Όλοι δίκιο έχουμε αλλά που να το βρούμε με δαύτους. Αν είδατε πιο πάνω, δυστυχώς θα το κάνουν υποχρεωτικό οι απίστευτοι...

Link to comment
Share on other sites

καπου διαβασα πως εκτος του bonus 5% για τις επιχειρησεις, θα εχουν ενα βαζακι βαζελινη bonus και για τους λογιστες. Ισχυει????

Link to comment
Share on other sites

Σελ 170 αιτιολογικης έκθεσης

http://naftemporiki.gr.s3.amazonaws.com/docs/2012/03/22/aitiologiki.pdf

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 5 προβλέπεται ότι δύναται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ. Η υποβαλλόμενη αυτή δήλωση δύναται να περιλαμβάνει για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, πέραν των ποσών φόρου και των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που παρακρατήθηκαν στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και τα οφειλόμενα ποσά εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό ενοποιείται η είσπραξη οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διευκολύνοντας έτσι τους σχετικούς ελέγχους

Link to comment
Share on other sites

Όλοι δίκιο έχουμε αλλά που να το βρούμε με δαύτους. Αν είδατε πιο πάνω, δυστυχώς θα το κάνουν υποχρεωτικό οι απίστευτοι...

Γιατρέ

Εμάς μας βλέπω να σαλτάρουμε και εσένα να υπερσυνταγογραφείς ψυχοφάρμακα !!!!!!!

Ετούτο τί κουκί είναι πάλι ?

«Στους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, πλην Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας που καταβάλλουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τις τρέχουσες εισφορές τριών συνεχών μισθολογικών περιόδων παρέχεται η δυνατότητα εντός των επόμενων 21 συνεχών μισθολογικών περιόδων καταβολής των τρεχουσών εισφορών μίας μισθολογικής περιόδου μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τον μήνα απασχόλησης. Σε περίπτωση που στους εργοδότες αυτούς έχει παρασχεθεί η έκπτωση του 5% του προηγουμένου εδαφίου, εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη ρύθμιση αυτή.

Θα καταβάλεται και ο μισθός μετά απο έξι μήνες ? :o

Εχω και άλλες απορίες οσον αφορά

τον έλεγχο των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με τον καταβαλόμενο (ΚΑΘΑΡΟ βεβαίως) μισθό στην Τράπεζα

Την ταυτόχρονη καταβολή (κάπου το είδα και αυτό) του ΦΜΥ για τον οποίο προφανώς πάει περίπατο η ανα δίμηνο καταβολή του

Την δυνατότητα ή όχι του εργοδότη να καταβάλει τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 ημέρες ,

Γενικώς διατελώ εν συγχύσει

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...