Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
taraxias

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Question

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΧΕΙ ΒΓΑΛΕΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

''Αναφορικά με τις προπεριγραφείσες στο άρθρο 2, παράγραφος 12 του Ν. 3851/2010 περιπτώσεις, ήτοι τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του 1 MW, ο Νόμος προβαίνει σε έναν περιορισμό σε ό, τι αφορά στο επιτρεπτό της μεταβίβασης αυτής της κατηγορίας σταθμών. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, ο Νόμος ορίζει, στο άρθρο 2, παράγραφος 12, εδάφιο 2, ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών πριν την έναρξη της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής. Μοναδική εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή αποτελεί η περίπτωση της μεταβίβασης του δικαιώματος σε νομικό πρόσωπό, υπό την προϋπόθεση ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυτού προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το μεταβιβάζον φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Συνεπώς, κατά τη γραμματική ερμηνεία του νόμου, καταλήγει κανείς στις ακόλουθες διαπιστώσεις όσον αφορά στη δυνατότητα μεταβίβασης των αδειών:

Εάν ο παραγωγός είναι φυσικό πρόσωπο, τότε η μοναδική δυνατότητα μεταβίβασης δικαιώματος, δηλαδή μεταβίβαση στο στάδιο προ της εγκατάστασης και της έναρξης λειτουργίας του σταθμού, είναι μέσω της σύστασης νομικού προσώπου, π.χ. μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε., η οποία θα κατέχεται εξ ολοκλήρου από το μεταβιβάζον φυσικό πρόσωπο, ή μέσω της μεταβίβασης σε ήδη υπάρχον νομικό πρόσωπο, το οποίο ελέγχεται εξ ολοκλήρου από το φυσικό πρόσωπο.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ,ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΘΕΜΑ ΦΟΡΟΥ - ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

9 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Προκειμένου να ΄"περάσεις" την άδεια του φυσικού προσώπου στο νομικό πρόσωπο θα σου ζητηθούν δύο πράγματα 1) το καταστατικό του νομικού προσώπου, από το οποίο θα προκύπτει ότι αυτό κατέχει το σύνολο του κεφαλαίου 2) συμβόλαιο ακινήτου ή σχετικό μισθωτήριο (μεταγεγραμμένα) πάνω στο οποίο "πατάει" η σχετική άδεια. Τα προσκομίζεις και σε καμιά σαρανταριά μέρες έχεις απάντηση (θετική αν πληρούνται οι επιταγές του νόμου )

Δεν πρόκειται για μεταβίβαση αδείας , αλλά για αλλαγή του δικαιούχου (κάτω από συγκεκριμένες προυποθέσεις). Οταν ο Φ/Β σταθμός ολοκληρωθεί και αρχίσει η λειτουργία του τότε μπορεί να μεταβιβασθεί με τους γνωστούς τρόπους.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Υπεραξία κατά τη γνώμη μου δεν έχει γιατί το φυσικό πρόσωπο δεν έχει δραστηριότητα. Άρα δεν έχει και κέρδη για να υπολογιστεί υπεραξία.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Υπεραξία κατά τη γνώμη μου δεν έχει γιατί το φυσικό πρόσωπο δεν έχει δραστηριότητα. Άρα δεν έχει και κέρδη για να υπολογιστεί υπεραξία.

Αν υπάρχει ακίνητο και προκύπτει διαφορά αντικειμενικής αξίας και αξίας βιβλίων , πάλι δεν θα υπάρχει υπεραξία ?

Αν είχε συσταθεί ΑΕ (μονοπρόσωπη) δεν θα υπάρχει υπεραξία ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ΤΡΙΓΛΙΩΤΗΣ

ΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΝΑΙ ΚΟΜΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ....???????ΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Πρέπει να έχει... Μήπως θεωρείται μεταβίβαση δικαιώματος.....;;;

Συμπλήρωμα;...

Με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%, λογιζόμενο ως εισόδημα, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση, ή την μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης (όπως είναι το δικαίωμα μίσθωσης, υπομίσθωσης, προνομίου, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων). Εδώ πωλεί ή εκχωρεί την άδεια παραγωγής φωτοβολταϊκού σταθμού, προβαίνει σε αυτή την ενέργεια, παράλληλα με την εμπορική της φυσιογνωμία................................

΄Αρα, η ενέργεια αυτή δεν κατατάσσεται στην συνήθη δραστηριότητά της. Συνεπώς, πρόκειται, για εκχώρηση ή μεταβίβαση κάποιου δικαιώματος αυτοτελώς, κατά την έννοια που ορίζει η διάταξη του άρθρου 13.

Θέλει ψάξιμο…..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Συμπλήρωμα;...

Με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%, λογιζόμενο ως εισόδημα, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση, ή την μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης (όπως είναι το δικαίωμα μίσθωσης, υπομίσθωσης, προνομίου, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων). Εδώ πωλεί ή εκχωρεί την άδεια παραγωγής φωτοβολταϊκού σταθμού, προβαίνει σε αυτή την ενέργεια, παράλληλα με την εμπορική της φυσιογνωμία................................

΄Αρα, η ενέργεια αυτή δεν κατατάσσεται στην συνήθη δραστηριότητά της. Συνεπώς, πρόκειται, για εκχώρηση ή μεταβίβαση κάποιου δικαιώματος αυτοτελώς, κατά την έννοια που ορίζει η διάταξη του άρθρου 13.

Θέλει ψάξιμο…..

Δεν πωλείται η άδεια παραγωγής. Αυτό ευθέως δεν γίνεται όταν υπάρχει η λεγόμενη εξαίρεση , όπως την περιγράφει η αρχική δημοσίευση. Αυτό που θα πουληθεί θα είναι η επιχείρηση ολόκληρη ή το υποκατάστημά της (όταν η φωτοβολταικός σταθμός κατασκευαστεί και αρχίσει η λειτουργία του )

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest hzgxgk

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΚΘΕΣΩ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΥ...ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕ Φ/Β (ΕΔΡΑ Κ ΥΠΟΚ ΤΟ ΠΑΡΚΟ) ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ...

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2011 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ 1500 ΕΥΡΩ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ Φ/Β ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ ΤΟΝ 3/2012 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΔΕΗ ΤΟΝ 4/2012

ΣΤΗ ΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΣΤΕΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4%(ΜΕΤΑΒ. ΟΛΟΚΛ.ΕΠΙΧΕΙΡ.)

2) ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΣΤΙς 3000,00 ΑΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕ 20%

ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΛ-ΕΓΚΤΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 3000,00 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΩ ΠΑΝΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 3000,00. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 103.000,00

ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ??? ΔΛΔ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΟΤΙ Π.Χ.30.000,00 Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ (ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ) 30.000,00 Η ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΜΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ....ΑΡΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΗΔΕΝ....ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...