Jump to content

Γ. εδάφιο για την εννοια "επιχειρηματιας" απο τη εγκυκλοπαιδεια της UNESCO "ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"


Recommended Posts

Το παραθέτω ακριβώς όπως αναγράφεται:

Γ. Το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας, κατατάσσεται ανάλογα με την τάξη των εισοδημάτων του που πραγματοποιεί, υποδηλώνει συνήθως ότι αυτό, που διαφοροποιεί τη συμβολή του απο τη συμβολή των ιδιοκτητων άλλων συντελεστων της παραγωγής, είναι η απόκτηση κέρδους.

Επιπλέον, ο επιχειρηματίας θεωρείται συνήθως " υπολλειμματικός εισοδηματίας" (residual income - recipient), αμειβέται δηλαδή αφού πληρωθούν τα ενοίκια, οι τόκοι και οι μισθοί. Οι τρείς αυτές κατηγορίες εισοδήματος χαρακτηρίζονται ως συμβατικές (contractual), ενώ το εισόδημα του επιχειρηματία είναι εξωσυμβατικό (non - contractual).

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

α Κίνητρα της Επιχειρηματικότητας

Tα άτομα ωθούνται στην επιχειρηματική δραστηριότητα από κάποια κίνητρα. Τα κυριότερα είναι τα εξής:

Το κέρδος

Η οικονομική ανταμοιβή είναι από τα σπουδαιότερα κίνητρα, ίσως το σπουδαιότερο. Οι επιχειρηματίες προσδοκούν μια απόδοση της επένδυσης, η οποία, όχι μόνο θα τους αποζημιώσει για το χρόνο και τα χρήματα που έχουν επενδύσει, αλλά θα τους ανταμείψει ικανοποιητικά για τους κινδύνους και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η ανεξαρτησία

Η ελευθερία για ανεξάρτητη εργασία είναι μια άλλη ανταμοιβή-και κίνητρο οπωσδήποτε- της επιχειρηματικότητας. Είναι πολύ συνηθισμένη η φράση «θέλω να είμαι αφεντικό του εαυτού μου» ή «δε θέλω να έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου».

Η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης απαιτεί πρώτα απo όλα την προσωπική ανάπτυξη του επιχειρηματία. Για να γίνει κάποιος πετυχημένος επιχειρηματίας χρειάζεται να μπορεί να αντεπεξέρχεται με το ρίσκο, την αβεβαιότητα, το στρες, να χειρίζεται επαρκώς τις πολυποίκιλες διαπροσωπικές σχέσεις και να διοικεί την επιχείρηση με περιορισμένους πόρους. Πολλοί γίνονται επιχειρηματίες για να βιώσουν αυτό το αίσθημα προσωπικής ανάπτυξης και αυτοολοκλήρωσης, που απορρέει από τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και παραγωγικής οντότητας, όπως είναι μια σωστή επιχείρηση.

Μια εναλλακτική επιλογή σε μια μη ικανοποιητική εργασία

Πολλοί επιχειρηματίες ήταν στο παρελθόν στελέχη ή εργαζόμενοι γενικότερα σε άλλες επιχειρήσεις. Ενώ δεν υπήρχε κίνδυνος απόλυσής τους, κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι η δουλειά τους δεν τους ικανοποιούσε πλέον. ’λλοι αντιλήφθηκαν ότι οι πιθανότητες εξέλιξής τους ήταν μηδαμινές και αυτό προφανώς δεν ήταν καθόλου υποκινητικό για αυτούς. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία, αυτών που είχαν ξεκινήσει την επιχείρησή τους ως δεύτερη δουλειά και όταν διαπίστωσαν ότι πηγαίνει πολύ καλά, εγκατέλειψαν τη μισθωτή εργασία τους και ασχολήθηκαν αποκλειστικά με τη δική τους επιχείρηση.

Link to post
Share on other sites

Συγκεκριμένα, πέραν των λόγων που έχουν αναφερθεί παραπάνω, από διάφορες εμπειρικές έρευνες (Πετράκης, 1996) έχει διαπιστωθεί ότι οι σημαντικότεροι λόγοι ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών είναι:


 • Η ανάγκη αυτοπραγμάτωσης του επιχειρηματία

 • Το αναμενόμενο εισόδημα

 • Η ανεργία

 • Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες

Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αυτοί είναι:


 • Η προηγούμενη επαγγελματική ενασχόληση

 • Οι οικογενειακές σχέσεις

 • Η εκπαίδευση

 • Η ηλικία

 • Το φύλλο

 • Η εθνικότητα

Αν επιθυμούμε να αναπτύξουμε στη χώρα μας την επιχειρηματικότητα θα πρέπει όχι μόνο να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλά και να διαμορφώσουμε μια οικονομική πολιτική που να ευνοεί την εξάσκηση αυτής της δραστηριότητας. Μερικούς τέτοιους τρόπους προτείνουμε στη συνέχεια (Καραγιάννης, 1999).


 • Nα δημιουργηθεί ένα κλίμα όπου επικρατεί ο ανταγωνισμός και η ελευθερία για να μπορέσει ακμάσει το επιχειρηματικό πνεύμα.

 • Να θεσπιστεί ένα τέτοιο θεσμικό και ηθικό περιβάλλον που να επιβραβεύει την προσπάθεια του επιχειρηματία.

 • Nα καλλιεργηθεί ένα κλίμα βεβαιότητας στους ανθρώπους.

 • Nα αποδυναμωθεί το τέρας της γραφειοκρατίας.

 • Nα μειωθούν τα εμπόδια εισόδου νέων επιχειρηματιών στους διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Link to post
Share on other sites

Ο εντοπισμός των ευκαιριών κέρδους

Ο επιχειρηματίας, έχοντας ειδικές γνώσεις και λαμβάνοντας πληροφορίες από την αγορά, προσπαθεί να εντοπίσει τις διάφορες ευκαιρίες κέρδους, οι οποίες συνήθως δεν είναι φανερές στους πολλούς.

Link to post
Share on other sites

Επιχειρηματικότητα

Η έννοια της επιχειρηματικότητας είναι πολύ πιο πλατιά από εκείνη του επιχειρηματία διότι περιλαμβάνει και πολλά άλλα άτομα εκτός από τον επιχειρηματία.

Με την επιχειρηματικότητα ο άνθρωπος «επιχειρεί» εννοούμε δηλαδή ότι προσπαθεί να κάνει κάτι καινούργιο. Η επιχειρηματικότητα (entrepreneurship) αναφέρεται στη διαδικασία που περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες, δραστηριότητες και ενέργειες που συνδέονται με τον εντοπισμό των ευκαιριών και τη δημιουργία μιας οργάνωσης που θα τις αξιοποιεί.

Με την έννοια αυτή πίσω από κάθε ανάληψη κινδύνων και επένδυση πόρων για κάτι καινούργιο ή για ανάπτυξη νέων ή τροποποιημένων προϊόντων ή νέων αγορών υπάρχει ένα άτομο με επιχειρηματικό πνεύμα. Δηλαδή και στις μεγάλες επιχειρήσεις τα στελέχη που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά αυτά είναι στελέχη με επιχειρηματικό πνεύμα. Βέβαια αυτό δεν πρέπει να παρερμηνευθεί και να θεωρηθεί ότι κάθε στέλεχος είναι ή μπορεί να είναι και επιχειρηματίας γιατί η βασική δουλειά κάθε στελέχους είναι να κάνει την επιχείρηση να λειτουργεί αποτελεσματικά, ενώ αντίθετα η βασική δουλειά ενός επιχειρηματία είναι να δημιουργεί, να προκαλεί σκόπιμες αλλαγές.

Στον επιχειρηματικότητα, που αρκετοί έχουν ονομάσει τέταρτο συντελεστή της παραγωγής, πολλοί έχουν προσδώσει διάφορα γνωρίσματα τα οποία περιγράφουν το περιεχόμενό της. Για παράδειγμα, η επιχειρηματικότητα αναφέρεται σε:


 • παραγωγή αξιών για άλλες παραγωγικές μονάδες ή για καταναλωτές

 • ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου

 • μετατροπή των συντελεστών της παραγωγής σε προϊόντα

 • ορθολογική διάθεση των στοιχείων παραγωγής

 • πραγματοποίηση νέων συνδυασμών συντελεστών παραγωγής και στη συνεισφορά τους στην οικονομική πρόοδο της επιχείρησης.

Link to post
Share on other sites

Επιχειρηματίας

Κατά το American Heritage Dictionary επιχειρηματίας είναι το άτομο που ιδρύει και διευθύνει μια επιχείρηση και αναλαμβάνει τους κινδύνους. Βέβαια θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο πραγματικός επιχειρηματίας, με τη βαθύτερη έννοια του όρου, είναι το άτομο εκείνο που αρχίζει ουσιαστικά από το τίποτε και αναπτύσσει την επιχείρησή του και επιτυγχάνει με πολύ σκληρή δουλειά και δημιουργική φαντασία, αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ή δημιουργεί άλλες και έχει έντονη και σωστή αίσθηση του κατάλληλου χρόνου δράσης (Κανελλόπουλος Χ., 1994).

Link to post
Share on other sites

Επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνον το να ξεκινήσεις μια επιχείρηση. Πρέπει να ξέρεις πως να τη δημιουργήσεις, πως να την αναπτύξεις και κυρίως πως να την λειτουργήσεις σωστά και να την κάνεις βιώσιμη. Πόσοι όμως επιχειρηματίες γνωρίζουν σήμερα τι ακριβώς είναι η επιχειρηματικότητα; Πόσοι γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει η επιχειρηματικότητα; Πόσοι γνωρίζουν πως ακριβώς εφαρμόζεται η επιχειρηματικότητα;

Η επιχειρηματικότητα δεν είναι θέμα καλών προθέσεων. Είναι θέμα πρωτίστως, επιχειρηματικής ικανότητας. Όταν διαθέτεις τα χρήματά σου, τολμάς και ρισκάρεις, με αβέβαιο αποτέλεσμα, πρέπει να ξέρεις που πηγαίνεις και πως πηγαίνεις.

Ως χώρα έχουμε πολλούς και άριστους επιστήμονες, πολλούς και άριστους επαγγελματίες, πολλά και άριστα στελέχη επιχειρήσεων. Όμως δεν έχουμε πολλούς καλούς επιχειρηματίες. Μπορεί κάποιος να είναι καλός γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος, φυσικός, χημικός, οικονομολόγος, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και καλός επιχειρηματίας. Άλλο είναι η επιστήμη του και η ειδικότητά του και άλλο η λειτουργία μιας επιχείρησης.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι η ύπαρξη ικανών επιχειρηματιών. Ανθρώπων που να σκέφτονται επιχειρηματικά και να λειτουργούν επιχειρηματικά.

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια επισήμανση. Πολλοί συγχέουν την επιχειρηματικότητα με την οικονομία. Δίνουν έμφαση στο κομμάτι της οικονομίας και παραγνωρίζουν το κομμάτι της ψυχολογίας, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Αυτό συμβαίνει επειδή το κομμάτι της οικονομίας είναι πιο απλό και διδάσκεται πιο εύκολα, σε αντίθεση με το κομμάτι της επιχειρηματικής ψυχολογίας, το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο και διδάσκεται πιο δύσκολα.

Δεν είναι εύκολο να διδαχθεί η επιχειρηματικότητα. Γι αυτό και κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο δεν δίνει πτυχίο επιχειρηματία. Υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια και οργανισμοί που διδάσκουν επιχειρηματικότητα, κανένας όμως από αυτούς δεν απονέμει τον τίτλο του επιχειρηματία. Κι αυτό επειδή η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια εμπειρική, μια ψυχολογική διαδικασία, μια τέχνη, η οποία εξαρτάται περισσότερο από τον ψυχολογία και τον χαρακτήρα του ανθρώπου και λιγότερο από την κατάρτισή του περί τα οικονομικά.

Νέστορας Ι. Κολοβός

Link to post
Share on other sites

Επιχειρηματίες μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι εκείνοι που διαθέτουν μια σχετική νοημοσύνη και μπορούν να εφαρμόσουν συνειδητά και με συνέπεια τις αρχές της επιχειρηματικότητας. Δεν μιλάμε για δείκτη ευφυϊας I.Q., δεν μιλάμε για τίτλους, ούτε για πτυχία. Μιλάμε για ανθρώπους που διαθέτουν στοιχειώδεις γνώσεις, διαθέτουν ταλέντο, δεξιότητες, εμπειρίες, ψυχικές αρετές και ψυχικές αντοχές. Ανθρώπους που πιστεύουν στον εαυτό τους, πιστεύουν στην ιδέα τους, αυτοδεσμεύονται για την επιτυχία, θέτουν στόχους και κάνουν αυτά που πρέπει για να επιτύχουν.

Νέστορας Ι. Κολοβός

Link to post
Share on other sites

Σε μια εποχή που η επιχειρηματικότητα αποτελεί μονόδρομο για την προσωπική και την οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία σωστής επιχειρηματικής νοοτροπίας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία επιτυχημένων επιχειρήσεων.

Τι εννοούμε όμως με την έννοια σωστή επιχειρηματική νοοτροπία;

Με την έννοια αυτή εννοούμε τις σκέψεις και τις συνήθειες του επιχειρηματία να σκέφτεται και να ενεργεί παραγωγικά, αποδοτικά και κυρίως αποτελεσματικά.

Ποιό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των επιτυχημένων επιχειρηματιών;

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των επιτυχημένων επιχειρηματιών είναι η έγκαιρη αντίληψη των τάσεων της αγοράς και η γρήγορη προσαρμογή των επιχειρήσεών τους στα νέα δεδομένα, παρακολουθώντας και ικανοποιώντας πάντα τις επιθυμίες των πελατών. Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας δεν επαναπαύεται στο παρόν ή στις πρόσκαιρες επιτυχίες, αλλά συνεχώς αναζητά νέους τρόπους να προσεγγίσει την αγορά και να προσφέρει πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο οικονομικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.

Όλα αυτά θα πείτε ότι είναι γνωστά. Όλοι τα γνωρίζουν ως έννοιες, αλλά ελάχιστοι τα εφαρμόζουν σωστά, καθώς η εφαρμογή τους έχει να κάνει κυρίως με τον ψυχισμό, τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο δράσης του καθενός. Έχει να κάνει με τις γνώσεις, το ταλέντο, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες, τις ψυχικές αρετές και ψυχικές αντοχές, που όλα αυτά οδηγούν στη συνολική στάση και απόδοση του επιχειρηματία.

Όπως στη ζωή έτσι και στην επιχειρηματικότητα όλα είναι θέμα στάσης και θέμα επιλογών. Με απλά λόγια, όπως όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις, έτσι και η επιχειρηματικότητα έχει δύο όψεις. Όπως για όλες τις σκέψεις και όλες τις δράσεις υπάρχουν δύο επιλογές, έτσι και η επιχειρηματικότητα έχει δύο επιλογές. «Να κάνω ή να μην κάνω». «Να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο».

Νέστορας Ι. Κολοβός

Link to post
Share on other sites

Οι περισσότεροι οι οποίοι σήμερα προσπαθούν να γίνουν επιχειρηματίες, θεωρούν δεδομένη την ικανότητά τους και τολμούν. Ωστόσο τα αποτελέσματα απογοητεύουν τους περισσότερους. Στατιστικές δείχνουν ότι το 80% των νέων επιχειρήσεων αδυνατούν να συμπληρώσουν τον 3ο χρόνο ζωής. Ο λόγος είναι ότι οι επιχειρηματίες τους δεν γνωρίζουν τα βασικά. Δεν διαθέτουν τις βασικές γνώσεις για να γίνουν επιχειρηματίες. Πέρα όμως από τις βασικές γνώσεις, δεν διαθέτουν τις ψυχικές αρετές και ψυχικές αντοχές για να γίνουν επιχειρηματίες.

Το 1900 στην Αμερική υπήρχαν 5.000 εκατομμυριούχοι. Το 2000 οι εκατομμυριούχοι έφθασαν στον απίστευτο αριθμό 5.000.000. Από αυτά τα 5.000.000, το 74% ήταν επιχειρηματίες, το 10% στελέχη επιχειρήσεων, το 5% πωλητές, το 10% επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες και το 1% καλλιτέχνες, αθλητές, συγγραφείς. Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία το 89% των εκατομμυριούχων της Αμερικής προέρχεται από τις επιχειρήσεις.

Link to post
Share on other sites

Στη σημερινή εποχή, της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου, της ταχύτητας διάδοσης της πληροφορίας, της ανάπτυξης των οδικών και μεταφορικών αξόνων και του έντονου ανταγωνισμού, η ελληνική οικονομία καλείται να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τα μεγαθήρια της παγκόσμιας οικονομίας και οι επιχειρήσεις της να επιβιώσουν μέσα σε ένα ανοιχτό και έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αιχμή του δόρατος σ’ αυτή την προσπάθεια αναμένεται να είναι οι επιχειρηματίες, οι οποίοι προσαρμοζόμενοι στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, θα επενδύσουν, θα δημιουργήσουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και θα προσπαθήσουν να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε νέες αγορές, εκτοπίζοντας τα εκεί τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ως εκ τούτου, δεδομένων των νέων συνθηκών στην αγορά, είτε είστε παλαιοί είτε είστε νέοι επιχειρηματίες, πριν κάνετε οτιδήποτε και ξεκινήσετε οποιαδήποτε προσπάθεια, κάνετε αυτό που κάνουν διαρκώς όλοι οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο και εκφράζεται με την λέξη επαναπροσδιορισμός.

Επαναπροσδιορισμός ως προς την γενικότερη στάση σας απέναντι στην επιχειρηματικότητα και την οικονομία.

Επαναπροσδιορισμός ως προς την ψυχολογική σας διάθεση και επιχειρηματική σας ικανότητα.

Επαναπροσδιορισμός ως προς τον εαυτό σας, τα πιστεύω σας, το όραμά σας, την αποστολή σας, τους στόχους σας.

Επαναπροσδιορισμός ως προς τις ψυχικές αρετές και τις ψυχικές αντοχές σας.

Επαναπροσδιορισμός ως προς την ανάπτυξη και διαμόρφωση νέας επιχειρηματικής νοοτροπίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Επαναπροσδιορισμός ως προς τις καθημερινές σας συνήθειες, την καθημερινή σας σκέψη και την καθημερινή σας δράση.

Επαναπροσδιορισμός ως προς την απόκτηση νέων επιχειρηματικών γνώσεων και γνώσεων ως προς το αντικείμενό σας.

Επαναπροσδιορισμός ως προς την αξιοποίηση του ταλέντου ή των ταλέντων σας και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων σας.

Επαναπροσδιορισμός ως προς την απόκτηση, εφαρμογή και αξιοποίηση νέων εμπειριών.

Επαναπροσδιορισμός ως προς της στάση σας απέναντι στους ανθρώπους, την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τους συνεργάτες σας, τους προμηθευτές σας, τους πελάτες σας, την κοινωνία.

Επαναπροσδιορισμός ως προς την ποιότητα, την καινοτομία, το marketing, το management και τις πωλήσεις.

Επαναπροσδιορισμός ως προς το επιχειρηματικό περιβάλλον, την προσφορά, τη ζήτηση, και την συνολική θέση της επιχείρησής σας στην αγορά.

Επαναπροσδιορισμός ως προς την τεχνολογία και την τεχνογνωσία.

Επαναπροσδιορισμός ως προς τον ανταγωνισμό και την εξωστρέφεια.

Link to post
Share on other sites

Επιχειρηματικότητα

είναι μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία τα άτομα σταθερά εντοπίζουν οικονομικές ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύονται μέσα από την ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικών ιδιοτήτων στα άτομα, όπως

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, δυνατότητα και διάθεση ανάληψης κινδύνου και ένα αίσθημα προσωπικής δέσμευσης.’(The European Observatory for SMEs (2000)

Η σκέψη και η διαδικασία να δημιουργήσεις και αναπτύξεις οικονομική δραστηριότητα που θα βασίζεται στο συνδυασμό της ανάληψης κινδύνου, δημιουργικότητας και/ή καινοτομίας με τη διαχείρηση μέσα σε ένα νέο ή υπάρχοντα οικονομικόοργανισμό. (ΕπιτροπήΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων)

Επιχειρηματικότητα

είναι η διαδικασία κατά την οποία άνθρωποι, κεφάλαια, αγορές, παραγωγικές εγκαταστάσεις και γνώση συνενώνονται για να δημιουργήσουν μια επιχείρηση η οποία δεν υπήρχε προηγουμένως. (Landau 1982, σελ.83)

Επιχειρηματικότητα

είναι η δημιουργία μιας νέας δραστηριότητας(Gartner 1985)

Link to post
Share on other sites

Καινοτομία είναι το ‘ειδικό εργαλείο’ του επιχειρηματία, είναι το μέσον με το οποίο εκμεταλλεύεται την αλλαγή ως ευκαιρία για μια διαφορετική επιχείρηση ή διαφορετική υπηρεσία

(P.Drucker 1985, p. 17)

Link to post
Share on other sites

Δύο είδη επιχειρηματικότητας:

Υψηλή δημιουργικότητα, νέες ιδέες (καινοτόμος)

Ή

Προσαρμογή σε παλιές λύσεις.

Η συστηματική εφαρμογή της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην αγορά καταλήγει σε επιχειρηματικότητα.

Δημιουργικότητα: Η ικανότητα να σκέφτεσαι νέα πράγματα.

Καινοτομία: Η ικανότητα να κάνεις νέα πράγματα

Link to post
Share on other sites

Τα 3 δημοσιεύματα ήταν απο απόσπασμα σεμιναρίου.

Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της

Επιστήμης. Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Link to post
Share on other sites

Συμπεριφορικά - Χαρακτηριστικά Ενός Επιχειρηματία.

Υπομονή και Προσήλωση στον στόχο

Ικανότητα ανάληψης εκτιμημένου κινδύνου

Ανάγκη επιτέλεσης ‘κατορθωμάτων’

Πρωτοβουλίες και ανάληψη ευθύνης

Προσανατολισμός σε καθαρούς στόχους

Δημιουργικότητα

Εντιμότητα και ακεραιότητα

Ανεξαρτησία

Προσανατολισμός στην ευκαιρία

Επιμονή στη λύση προβλημάτων

Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της

Επιστήμης. Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Link to post
Share on other sites

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ένας μεγάλος αριθμός νέων ξεκινά το «ταξίδι» του στον προκλητικό, γεμάτο κινδύνους και συγκινήσεις, ωκεανό των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ένας εξίσου σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, «βουλιάζει» στα σκοτεινά νερά του ή «αράζει» αποκαμωμένος και απογοητευμένος στο λιμάνι της δημοσιοϋπαλληλικής σιγουριάς(;).

Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν άλλοι επιτυχημένοι επιχειρηματίες, που εξακολουθούν να αρμενίζουν περήφανοι και ικανοποιημένοι, ανακαλύπτοντας νέες αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και μεταφέροντας το μήνυμα της αισιοδοξίας σε αυτούς που θα ήθελαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Προσπάθειες που γίνονται πολλά χρόνια τώρα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για την επιχειρηματική υποστήριξη, μάλλον έχουν στεφθεί από αποτυχία ή αν θέλετε, όχι από τον επιθυμητό βαθμό επιτυχίας. Οι λόγοι αποτυχίας αφορούν όχι μόνο την ποιότητα ή ορθότητα των διάφορων επενδυτικών επιδοτούμενων προγραμμάτων και αναπτυξιακών νόμων αλλά και τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Στο άρθρο αυτό θα περιοριστούμε στους λόγους που αφορούν τους υποψήφιους ή εν δυνάμει επιχειρηματίες και τις λάθος (κατά την προσέγγισή μας) εκτιμήσεις τους που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία.

Δεν είναι όλοι ικανοί να γίνουν επιχειρηματίες. Είναι συχνό το φαινόμενο τα παιδιά κάποιου επιχειρηματία να διαδέχονται την γονική επιτυχημένη επιχείρηση και σε σύντομο χρονικό διάστημα να χρεοκοπεί! Σίγουρα το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε, επηρεάζει την επαγγελματική μας επιλογή. Όμως, θα πρέπει να διαθέτουμε την αίσθηση της επιχειρηματικότητας που φυσικά δεν την έχουν όλοι. Ο Bill Gates (Microsoft) εγκατέλειψε τις σπουδές του στο Harvard για να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις, όταν διαισθάνθηκε την απήχηση που θα είχε η ιδέα του στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο της πληροφορικής.

Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει ο φιλόδοξος νέος επιχειρηματίας προκειμένου να ανιχνεύσει σε πρώτο βαθμό, αν έχει τα στοιχειώδη τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να γίνει επιχειρηματίας. Ένα σωστά δομημένο ερωτηματολόγιο υπάρχει στο βιβλίο του Ν. Σκουλά «Το Εγχειρίδιο του Μικρού και Μεσαίου Επιχειρηματία», εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 2002, το οποίο – κατά την άποψη του γράφοντα – είναι πολύτιμο εργαλείο για υποψήφιους αλλά και υφιστάμενους επιχειρηματίες και φοιτητές αντίστοιχων σχολών (Διοίκησης, Οικονομίας κλπ).

Η λανθασμένη εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών, η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων και βεβαίως η ανυπαρξία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) είναι μερικοί από τους παράγοντες που οδηγούν στην αποτυχία μια νέα επιχειρηματική δράση.

Λανθασμένη εκτίμηση κεφαλαιακών αναγκών

Οι περισσότεροι νέοι επιχειρηματίες περιορίζουν το ενδιαφέρον και την ανησυχία τους στην εξεύρεση κεφαλαίων για την ίδρυση της επιχείρησης (αγορά ή κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού, κ.λπ.). Θεωρούν την όποια επιδότηση πανάκεια της επιχειρηματικής τους εξέλιξης. Αγνοούν σε μεγάλο βαθμό ότι η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης δεν προσδιορίζεται μόνο από τα κτήρια ή τα μηχανήματα, αλλά κυρίως από την πραγματοποίηση πωλήσεων που θα καλύπτουν τις ταμιακές καθημερινές τους ανάγκες και θα προσφέρουν ένα ικανοποιητικό κέρδος. Ποιος ο λόγος της αυξημένης παραγωγής, όταν δεν μπορώ να διαθέσω το προϊόν; Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το πως προσδιορίζεται η κάλυψη των λειτουργικών ταμειακών αναγκών (αγορά α΄ υλών, μισθοδοσία, γενικά έξοδα κ.λπ.) και ποια είναι η πηγή των κεφαλαίων αυτών (δανεισμός, ίδια κεφάλαια, συνδυασμός τους κ.λπ.).

Υπερεκτίμηση ικανοτήτων

Δυστυχώς, σε αυτή την παγίδα εγκλωβίζονται πολύ συχνά οι επιχειρηματίες (παλιοί και νέοι) θεωρώντας ότι γνωρίζουν τα πάντα και μπορούν να κάνουν τα πάντα. Η πραγματικότητα είναι φυσικά διαφορετική. Στο επιχειρηματικό τους σχέδιο θα πρέπει να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις προσωπικές τους δυνατότητες και ικανότητες σε σχέση με την επιχειρηματική τους δράση. Να εντοπίσουν τις πιθανές ελλείψεις τους και να βρούνε τρόπους αντιμετώπισής τους (επιπλέον εκπαίδευση, συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, πρόσληψη έμπειρων στελεχών, κ.λπ.). Να έχουν υπόψη τους ότι όσο μεγαλώνει η επιχείρησή τους τόσο θα περιορίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου από τους ίδιους. Να είναι έτοιμοι λοιπόν να εκχωρήσουν αρμοδιότητες και εξουσίες σε ικανά και έμπιστα στελέχη.

Αλλοι παράγοντες

Υπάρχουν και αρκετοί άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία μιας νέας επιχειρηματικής δράσης. Όπως π.χ. η επιλογή του χρόνου και του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, η σωστή εκτίμηση του ανταγωνισμού, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων marketing, η σωστή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας (Δικτυακός χώρος – web, internet) κ.λπ. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να δώσει το ερέθισμα στους νέους υποψήφιους επιχειρηματίες, πριν από οποιαδήποτε επιχειρηματική τους δράση, να εκτιμήσουν σωστά τις συνθήκες της αγοράς στην οποία επιθυμούν να εισέλθουν και να προσδιορίσουν τις προσωπικές τους ικανότητες και φιλοδοξίες σε μια πιο ρεαλιστική βάση.

Ανυπαρξία καταγεγραμμένου επιχειρηματικού σχεδίου

Σε συζητήσεις που είχαμε κατά καιρούς με νέους για τις επιχειρηματικές τους ιδέες και τον τρόπο υλοποίησής τους, οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είχαν διαμορφώσει μια συγκεκριμένη άποψη για το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν και πως θα το πετύχουν. Πληροφορίες αμφισβητούμενης εγκυρότητας και σκέψεις με πολλά ερωτηματικά δημιουργούσαν μια ομιχλώδη κατάσταση που σαν αποτέλεσμα είχε την διαμόρφωση λανθασμένων εκτιμήσεων. Όταν τους ζητήθηκε να καταγράψουν την ιδέα τους καθώς και τον τρόπο υλοποίησης της επιχειρηματικής τους ανησυχίας, προσδοκώντας ένα ικανοποιητικό κέρδος, το αποτέλεσμα ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που φαντάζονταν ή ήταν σε ασύνδετο πλαίσιο στη σκέψη τους. Η γραπτή απεικόνιση του επιχειρηματικού σχεδιασμού εκτός από την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των δεδομένων, μας δίνει και τη δυνατότητα συχνού ελέγχου αυτών που επιθυμούμε και έχουμε βάλει σαν στόχο και αυτών που πραγματικά πετυχαίνουμε. Μπορούμε έτσι να αναπροσαρμόσουμε τον αρχικό μας σχεδιασμό με βάση τις νέες, πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΧΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ,

ΜΒΑ Υποψήφιος Διδάκτωρ (FINANCE)

Επιχειρηματικός Σύμβουλος ΚΕΤΑ – ΚΕΜΑΚ γραφείο Σερρών

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2006

Link to post
Share on other sites

Η Δικτύωση των Νέων Επιχειρηματιών στην Ευρώπη και στον Κόσμο

Άρθρο του κου Ανδρέα Στεφανίδη *

Οι επιχειρηματίες οδηγούν την οικονομική ανάπτυξη. Όλες οι χώρες εξαρτώνται από τις φιλοδοξίες και τις ιδέες νέων ανθρώπων που καινοτομούν, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να υπάρξει ευημερία.

Οι γρήγοροι τρόποι επικοινωνίας αλλά και η συνεχής βελτίωση των συγκοινωνιών δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν και να επιτύχουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρόλα αυτά, οι χώρες πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερα από το να επαναπαύονται στις παραπάνω τάσεις. Πρέπει να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητα των πολιτών τους ώστε να αυξηθεί η δημιουργία επιχειρήσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι με τη χρήση δοκιμασμένων εργαλείων, όπως εκστρατείες προβολής των επιχειρήσεων και πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, πρέπει να ενθαρρύνουν τους πολίτες να σκέφτονται και να ενεργούν με επιχειρηματικό τρόπο: να αναγνωρίζουν ευκαιρίες, και να οργανώνουν τους διαθέσιμους πόρους, να κάνουν τις ιδέες τους πραγματικότητα. Πάνω από όλα όμως πρέπει να καλλιεργείται η «παγκόσμια νοοτροπία» μεταξύ των εκκολαπτόμενων επιχειρηματιών ώστε να σκέφτονται σε παγκόσμιο επίπεδο, να έχουν παγκόσμιες φιλοδοξίες και να δημιουργούν συνέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο σημερινό αυξανόμενα ανταγωνιστικό κόσμο, οι κοινωνίες χρειάζονται περισσότερους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες καινοτομούν, δημιουργούν θέσεις εργασίας, αυξάνουν την οικονομική ανάπτυξη και ως αποτέλεσμα υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας τους. Οι οικονομίες χρειάζονται ανθρώπους με επιχειρηματικές ικανότητες και εργαζομένους που καινοτομούν και βοηθούν τις εταιρίες τους να αναπτύσσονται. Επιχειρηματίες αλλά και επιχειρηματικά σκεπτόμενοι πολίτες αναγνωρίζουν ευκαιρίες, αναλαμβάνουν ρίσκα, έχουν ιδέες, και κάνουν τις ιδέες τους πραγματικότητα!

Οι επιχειρηματίες στηρίζουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης του εμπορίου μεταξύ αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων οικονομιών. Επιπλέον, η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ επιχειρηματιών και ανθρώπων που καινοτομούν από όλο τον κόσμο αποτελεί την καλύτερη ελπίδα αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως αυτές της φτώχιας και της κλιματικής αλλαγής, δύο προβλήματα τα οποία συνδέουν όλα τα κράτη και οι ευκαιρίες για συνεργασίες είναι μεγάλες.

Για να μπορέσουν όμως οι νέοι επιχειρηματίες να οδηγήσουν την ανάπτυξη και να συμβάλουν ενεργά στην επίλυση των κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών θεμάτων, χρειάζονται τα παρακάτω 3 στοιχεία:

 1. ΕΜΠΝΕΥΣΗ:Οι νέοι επιχειρηματίες είναι δημιουργικοί παράγουν νέα και καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και νέους τρόπους διοχέτευσης τους στην αγορά. Για να μεγιστοποιήσουν τη δημιουργικότητα τους χρειάζονται τόνωση και επιβράβευση της περιέργειας τους μέσα από μία κουλτούρα η οποία προσφέρει ευκαιρίες προς εξερεύνηση. Το περιβάλλον πρέπει να γιορτάζει και να ανταμείβει την ανάληψη ρίσκου.
 2. ΠΟΡΟΙ:Όταν αναφερόμαστε στους πόρους, εννοούμε τόσο τους υλικούς όσο και τους άϋλους. Το κεφάλαιο εκκίνησης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υλικούς πόρους. Εξίσου όμως σημαντικοί πόροι είναι οι συμβουλές σε θέματα τιμολόγησης ή στρατηγικής προβολής και προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Οι παραπάνω πόροι μπορούν να προκύψουν μέσω κρατικής υποστήριξης, δικτύωσης των ίδιων των επιχειρηματιών, διάθεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων ή συμβουλών από επιχειρηματικούς μέντορες.
 3. ΑΓΟΡΕΣ :Οι Επιχειρήσεις πάνω από όλα χρειάζονται αγοραστές των προϊόντων τους. Όμως αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Χρειάζονται «διασύνδεση» – δρόμους προώθησης των προϊόντων/υπηρεσίων τους προς τους αγοραστές, το οποίο σημαίνει διασύνδεση μεταφορών αλλά και διαδικτυακή. Αποτελεί πλέον πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις να ξεκινούν με το όραμα της παγκόσμιας αγοράς και να αναπτύσσονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Υπάρχουν λοιπόν πτυχές της παγκοσμιοποίησης οι οποίες υποστηρίζουν τους επιχειρηματίες, και ένας από τους καλύτερους τρόπους να αποκτήσουμε πλεονέκτημα για την δημιουργία πλούτου και κοινωνικού οφέλους, είναι να δώσουμε προτεραιότητα στους νέους οι οποίοι επηρεάζονται όλο και περισσότερο από το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 1. Σκέφτονται επιχειρηματικά και θέλουν να γίνουν το αφεντικό του εαυτού τους.
 2. Σκέφτονται Παγκόσμια
 3. Επιθυμούν περισσότερο από τους μεγαλύτερους να ταξιδεύουν και να μένουν αρκετό χρόνο σε διαφορετικές χώρες.
 4. Χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα μέσω του διαδικτύου.

Αν οι νέοι άνθρωποι επιθυμούν να εκπληρώσουν της δυνατότητες τους βασισμένοι μόνο στις παραπάνω τάσεις, τότε αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό.Οι κυβερνήσεις των χωρών πρέπει να ενθαρρύνουν περισσότερους νέους ώστε να σκέφτονται επιχειρηματικά. Να μετατρέπουν τους νέους από «στοχαστές» σε νέους της «δράσης» και να υποστηρίζουν τους εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες να διευρύνουν τους ορίζοντες τους ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

Για να επιτύχουμε σε μία οικονομία την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δυναμικής χρειάζεται κινητοποίηση από κάθε τμήμα της κοινωνίας.

 1. Οι ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ πρέπει να υποστηρίξουν την προβολή της επιχειρηματικότητας ανάμεσα στους νέους. Δεν μπορούν να το κάνουν μόνες τους γι αυτό πρέπει να υποστηρίξουν κάθε πρόσωπο ή φορέα που δουλεύει πάνω στο στόχο αυτό.
 2. Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ πρέπει να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες των νέων προς ένα επιχειρηματικό πνεύμα με παγκόσμια νοοτροπία από τη μικρή ηλικία.
 3. Οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων των υπαλλήλων τους, δίνοντας τους την ελευθερία να τις χρησιμοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους και σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα να κάνουν τις ιδέες τους πράξη.
 4. Τα ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ πρέπει να ενθαρρύνονται πρός τον εορτασμό της επιχειρηματικότητας, και να πληροφορούν το κοινό τους για την οικονομική αλλά και κοινωνική συνεισφορά των επιχειρηματιών.
 5. Τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ πρέπει να παρέχουν τις υποδομές οι οποίες ρίχνουν τα όποια εμπόδια, όπως αυτό της γλώσσας, επιτρέποντας την άμεση δικτύωση και δημιουργία συνεργασιών.
 6. Οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ πρέπει να ενεργούν ως πρότυπα για τους νέους, με το να μοιράζονται πραγματικές ιστορίες και συμβουλές τους, και να ενθαρρύνουν την επόμενη γενιά των επιχειρηματιών.

Μεμονωμένα τα κράτη μπορούν να κάνουν πολλά από τα παραπάνω. Αν όμως δουλέψουν μαζί τιθασεύοντας την δύναμη των κοινωνικών δικτύων αλλά και το ενδιαφέρον των νέων για την επιχειρηματικότητα και την παγκοσμιοποίηση, μπορούν να καταφέρουν πολλά περισσότερα. Τα κράτη μεταξύ τους πρέπει να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές, να χτίζουν κοινές δράσεις, να δημιουργούν ένα κίνημα, το οποίο θα καταφέρει να απελευθερώσει τις επιχειρηματικές ιδέες των νέων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η σημερινή κρίση στην οικονομία έχει προβληματίσει την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα και όλοι μιλούν για μια τεράστια υποχώρηση στις επιχειρηματικές επενδύσεις. Κι όμως· όσοι διαισθάνονται την πραγματικότητα πίσω από τις κραυγές των Μέσων Μαζικής ενημέρωσης και τις σκοπιμότητες των οίκων αξιολόγησης γνωρίζουν ότι οι περίοδοι κρίσης και κατάρρευσης του πλαστικού, εικονικού χρήματος είναι περίοδοι πραγματικών ευκαιριών για επενδύσεις σε επιχειρήσεις που αποφέρουν πραγματικό, ρευστό χρήμα. Και τέτοιες επιχειρήσεις είναι αυτές που στήνουν σήμερα, μεσούσης της κρίσεως, οι νέοι επιχειρηματίες.

Και μόνο για το γεγονός αυτό, και μόνο για το ότι μετατρέπουν τη μιζέρια σε ανταγωνιστικότητα, αξίζουν της καλύτερης μεταχείρισης τόσο από το κράτος όσο κι από την κοινωνία.

* Ο κος Ανδρέας Στεφανίδης είναι Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών

Link to post
Share on other sites

α Κίνητρα της Επιχειρηματικότητας

Tα άτομα ωθούνται στην επιχειρηματική δραστηριότητα από κάποια κίνητρα. Τα κυριότερα είναι τα εξής:

Το κέρδος

Η οικονομική ανταμοιβή είναι από τα σπουδαιότερα κίνητρα, ίσως το σπουδαιότερο. Οι επιχειρηματίες προσδοκούν μια απόδοση της επένδυσης, η οποία, όχι μόνο θα τους αποζημιώσει για το χρόνο και τα χρήματα που έχουν επενδύσει, αλλά θα τους ανταμείψει ικανοποιητικά για τους κινδύνους και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η ανεξαρτησία

Η ελευθερία για ανεξάρτητη εργασία είναι μια άλλη ανταμοιβή-και κίνητρο οπωσδήποτε- της επιχειρηματικότητας. Είναι πολύ συνηθισμένη η φράση «θέλω να είμαι αφεντικό του εαυτού μου» ή «δε θέλω να έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου».

Η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης απαιτεί πρώτα απo όλα την προσωπική ανάπτυξη του επιχειρηματία. Για να γίνει κάποιος πετυχημένος επιχειρηματίας χρειάζεται να μπορεί να αντεπεξέρχεται με το ρίσκο, την αβεβαιότητα, το στρες, να χειρίζεται επαρκώς τις πολυποίκιλες διαπροσωπικές σχέσεις και να διοικεί την επιχείρηση με περιορισμένους πόρους. Πολλοί γίνονται επιχειρηματίες για να βιώσουν αυτό το αίσθημα προσωπικής ανάπτυξης και αυτοολοκλήρωσης, που απορρέει από τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και παραγωγικής οντότητας, όπως είναι μια σωστή επιχείρηση.

Μια εναλλακτική επιλογή σε μια μη ικανοποιητική εργασία

Πολλοί επιχειρηματίες ήταν στο παρελθόν στελέχη ή εργαζόμενοι γενικότερα σε άλλες επιχειρήσεις. Ενώ δεν υπήρχε κίνδυνος απόλυσής τους, κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι η δουλειά τους δεν τους ικανοποιούσε πλέον. ’λλοι αντιλήφθηκαν ότι οι πιθανότητες εξέλιξής τους ήταν μηδαμινές και αυτό προφανώς δεν ήταν καθόλου υποκινητικό για αυτούς. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία, αυτών που είχαν ξεκινήσει την επιχείρησή τους ως δεύτερη δουλειά και όταν διαπίστωσαν ότι πηγαίνει πολύ καλά, εγκατέλειψαν τη μισθωτή εργασία τους και ασχολήθηκαν αποκλειστικά με τη δική τους επιχείρηση.

Θα προσθεσω και επιχειρηματιες Κασκαντερ ........Αχειρανθρωπους( τυπου ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ κτλ.......... ) υποστηριζομενοι απο το ΣΥΣΤΗΜΑ

Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

Θα προσθεσω και επιχειρηματιες Κασκαντερ ........Αχειρανθρωπους( τυπου ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ κτλ.......... ) υποστηριζομενοι απο το ΣΥΣΤΗΜΑ

Αν και αυτό κολλάει μάλλον με το τρίτο για την προσωπική άναπτυξη ωστόσο, μας το χαλάς.

Βάζεις την λαμογιά ως παράμετρο της επιχειρηματικότητας ενώ εμείς θέλουμε να δείξουμε μόνο την καλή πλευρά της.

Link to post
Share on other sites

Αφου περιοριζεται το Θεμα απο την καλη πλευρα........ Δεν θα επανελθω

Υ/Γ Ειλικρινα ζητω ΣΥΓΝΩΜΗ.

Link to post
Share on other sites

Επιχειρείν: Σε ποιους κλάδους «βλέπουν μέλλον» οι επιχειρηματίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σε ποιους κλάδους ποντάρουν για το μέλλον.

Ποιοι κλάδοι εξακολουθούν να παρουσιάζουν προοπτικές για το μέλλον, παρά την οικονομική κρίση; Οι επιχειρηματίες ιεραρχούν κατά σειρά ως πιο ελπιδοφόρους τούς εξής: τουρισμός (πρώτος με ποσοστό 89%), ηλεκτρονικό εμπόριο (82%) new media (51%), πληροφορική (43%), τρόφιμα-ποτά (32%), τηλεπικοινωνίες (25%), διαφήμιση (23%) και υγεία (22%).

Αντίθετα, στο ναδίρ τείνουν, από άποψη προοπτικών και ισχύος, οι κλάδοι λιανεμπορίου, διότι τα κοστη είναι δυσανάλογα της ζήτησης, και παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με την έρευνα.

Link to post
Share on other sites

Αφου περιοριζεται το Θεμα απο την καλη πλευρα........ Δεν θα επανελθω

Υ/Γ Ειλικρινα ζητω ΣΥΓΝΩΜΗ.

και φυσικα η επιχειρηματικοτητα εχει αναδειξει και επιχειρηματιες με την ιδιοτητα του τυχοδιωκτη ή του λαμογιου.

αλλα η δεκαετια που διανυουμε καθως επισης και η οικονομικη κατασταση στην χωρα μας, συναδελφε, θα επιφερει μια αλλαγη, αν αποφασισουμε να κανουμε σοβαρο κρατος ως προς αυτο το τομεα. και η αλλαγη που θα επιφερει ειναι οτι αυτη η κατηγορια ανθρωπων δεν θα μπορεσει να επιβιωσει.

Ωστοσο δεν ειναι πρεπον να γινεται τοποθετηση σε οποιοδηποτε θεμα μεσα στο φορουμ, μονο για τον λογο να αναδειχθουν μεσα απο τα γραφομενα, τα οποιαδηποτε μειονεκτηματα.

Η ζωη εχει 2 χρωματα συναδελφε. το ασπρο και το μαυρο. και ειδικα μεσα σε αυτη την συγκυρια ειναι στο χερι του καθενος να διαλεξει με ποιο χρωμα θα βλεπει τις εξελιξεις ποσο μαλλον σε ποιο χρωμα θα βασιστει για να τις προκαλεσει.

Οι νεοι επιχειρηματιες ειναι το μελλον αυτης της χωρας. Και αποψη μου ειναι οτι η ολη εννοια του επιχειρειν πρεπει να βασιζεται μονο σε ενα παραγοντα πλεον. την σωστη επιχειρηματικη νοοτροπια των ανθρωπων που για πολλους λογους πλεον καταφευγουν στη λυση να επενδυσουν σε νεες επιχειρησεις - νεου τυπου, σε πολλες δραστηριοτητες.

Η εποχη που ο οποιοσδηποτε ανοιγε ενα ψιλικαντζιδικο, και οταν εφτανε η ωρα να παραγγειλει τσιγαρα, ετρεχε να βρει χρηματα να πληρωσει τον τσιγαρα, εχουν τελειωσει, διοτι η νοοτροπια αυτη οδηγει σε φουσκες και σε λουκετα. Υπαρχουν φυσικα και αλλοι παραγοντες για τα λουκετα, οι οποιοι σιγα σιγα θα αναλυθουν μεσα σε αυτο το θεμα. Λιγο πολυ ειναι γνωστα τα αιτια.

Link to post
Share on other sites

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1. Στο ερώτημα ποια είναι η συμβολή του επιχειρηματία στην οικονομία και, συνεπώς, από που προέρχονται τα κέρδη του έχουν δοθεί τρεις τουλάχιστον απαντήσεις:

α) σύμφωνα με τον F. Knight, ο βασικός του ρόλος έγκειται στην ανάληψη του κινδύνου. Ο επιχειρηματίας πληρώνει μισθούς και πρώτες ύλες χωρίς να γνωρίζει την τιμή στην οποία θα καταφέρει να πουλήσει το προϊόν του. Επιτυχημένες προβλέψεις αποφέρουν κέρδη, ενώ λανθασμένες εκτιμήσεις ζημιές.

β) ο J. Schumpeter, τόνισε τον ρόλο του επιχειρηματία στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Οι νέες αυτές τεχνολογίες δημιουργούν ανισορροπίες στην αγορά, αυτό που ο ίδιος είχε αποκαλέσει δημιουργική καταστροφή: οι εταιρίες που μένουν εγκλωβισμένες στις παλιές τεχνολογίες φθίνουν και στο τέλος διαλύονται, ενώ οι καινοτόμες επιχειρήσεις παίρνουν την θέση τους, οδηγώντας την οικονομία σε ανάπτυξη.

γ) οι Kirzner και Leibenstein, αντίθετα, βλέπουν τις λειτουργίες του επιχειρηματία να συνδέονται με το arbitrage και να επιτυγχάνει με αυτό τον τρόπο την ισορροπία στις αγορές. Η γνώση των στρεβλώσεων των τιμών και των ατελειών των αγορών είναι αυτή που δημιουργεί την δυνατότητα κέρδους.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από το εγχειρίδιο του Samuelson

Link to post
Share on other sites

Τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την ίδρυση ή την ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να βρεθούν:

α) από την προσωπική περιουσία του επιχειρηματία. Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι ο ιδιοκτήτης παίρνει γρήγορα (και μόνος του) ό,ποιες αποφάσεις χρειάζονται χωρίς να είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κανένα. το μειονέκτημα είναι ο περιορισμένος όγκος των κεφαλαίων που έχει στην διάθεση της η επιχείρηση.

β) από την αυτοχρηματοδότηση, την επανεπένδυση δηλ. των κερδών μέσα στην ίδια την εταιρία. Η αυτοχρηματοδότηση αυτή, όμως, έχει κάποια όρια γιατί ένα τμήμα των κερδών θα πρέπει να ξοδεύεται σε επιδεικτική κατανάλωση από τον επιχειρηματία και την οικογένειά του (Veblen) προκειμένου να αποκτήσουν και να διατηρήσουν το απαραίτητο κύρος, που είναι με την σειρά του απαραίτητο για την πρόοδο της εταιρίας.

γ) από την δημιουργία και τη χρησιμοποίηση κοινωνικών δικτύων που επιτρέπουν την συνεργασία μεταξύ επιχειρηματιών. το κεφάλαιο που συγκεντρώνεται με αυτό τον τρόπο είναι μεγαλύτερο από ότι στις προηγούμενες περιπτώσεις, πιθανές διαφωνίες όμως μεταξύ των συνεταίρων πιθανόν να οδηγήσουν στην αποτυχία του εταιρικού εγχειρήματος.

δ) με την δανειοδότηση από τις τράπεζες, που όμως έχει σαν συνέπεια ένα τμήμα των κερδών να διατίθεται για την εξυπηρέτηση του χρέους της εταιρίας, με αποτέλεσμα να μειώνεται και ορισμένες φορές να εκμηδενίζεται η αμοιβή του επιχειρηματία.

ε) με την άντληση κεφαλαίων από τις δημόσιες αγορές, δηλ. τα χρηματιστήρια. Όταν μια εταιρία επιλέξει αυτόν τον τρόπο λέμε ότι γίνεται δημόσια (public company), σε αντίθεση με τις κλειστές εταιρίες (private company). Ο όρος δημόσια αναφέρεται στο γεγονός ότι οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει στην ιδιοκτησία της επιχείρησης αγοράζοντας στο χρηματιστήριο έναν ορισμένο αριθμό από τις μετοχές της.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από το εγχειρίδιο του Samuelson

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...