Jump to content

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/12


Recommended Posts

Καλημέρα σας.

Μόλις επέστρεψα απο την Δ.Ο.Υ. οπου και πήγα να καταθέσω ένα μισθωτήριο που έχει υπογραφεί απο 1/1/12 . Στη Δ.Ο.Υ. δέν δέχθηκαν την κατάθεσή του λόγω του ότι δεν υπάρχει ενεργειακό πιστοποιητικό. Η άποψή σας ποιά είναι; Που μπορώ να πατήσω ςστε να το δεχθούνε, εάν μπορώ να "πατήσω" κάπου φυσικά...

Link to comment
Share on other sites

Ν. 3661/2008

Αρθρο 6. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

1. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου ή η ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου κατά το 'Aρθρο 5, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Κατά την πώληση ή τη μίσθωση κτιρίων διατίθεται από τον ιδιοκτήτη στον αγοραστή ή τον μισθωτή αυτών πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων δεν μπορεί να αποκλεισθεί με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι έκδοσης και διάθεσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του υπόχρεου, σε περίπτωση μη έκδοσης ή μη διάθεσής του. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται, σε περίπτωση επιβολής προστίμου, η διαδικασία είσπραξης αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ΚΕΝΑΚ

Άρθρο 14

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων

1. Το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.

2. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική

χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.

Και επίσης, στα υπόψη:

Ν.3661/2008

Αρθρο 11. ΕξαιρέσειςΣτο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι παρακάτω κατηγορίες κτιρίων:

α) Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους.

β) Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.

γ) Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση το σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια αγροτικών χρήσεων - πλην κατοικιών - με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

δ) Υφιστάμενα κτίρια κατοικιών τα οποία προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες κάθε έτος.

ε) Αυτοτελή κτίρια, με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) τ.μ..

Link to comment
Share on other sites

Μόνο αν το σπίτι είναι μικρότερο από 50τμ δεν χρειάζεται πιστοποιητικό... ή αν είναι ανανέωση ή τροποποίηση σε υπάρχον μισθωτήριο συμβόλαιο....

Link to comment
Share on other sites

Στις περιπτώσεις μισθώσεων κατοικιών, πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, με την άποψη ότι γίνεται το μισθωτήριο, για τους λάτρεις της γραφειοκρατίας με γνήσιο της υπογραφής σε ένα ΚΕΠ εκμισθωτή - μισθωτή, δηλώνονται τα μισθώματα στο Ε2, όλα καλά.... Σε κάτι επιδόματα τώρα που θέλουν μισθωτήριο, ίσως να υπάρχει πρόβλημα.....

Με τις επαγγελματικές μισθώσεις....????

Link to comment
Share on other sites

Σε περίπτωση που προυπήρχε συμφωνητικό Δωρεάν παραχώρησης απο πατέρα σε υιό;Μπορούμε να προχωρήσουμε σε σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού εκ νέου;

Link to comment
Share on other sites

Guest panagos

Προφανώς εννοείς να κάνει νέο συμφωνητικό ο πατέρας με τον υιό. Θα κάνεις ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης από τον πατέρα στον υιό. Αν και δε βρίσκω το λόγο να πας να κάνεις, αφού άμα παρέλθει η χρονική διάρκεια του συμφωνητικού αυτό καθίσταται αυτόματα αορίστου διάρκειας!!!Οπότε αν ισχύουν οι ίδιοι όροι και τώρα, τζάμπα τη διαδικασία!!!

Link to comment
Share on other sites

Υπό εξέταση το αίτημα για αναστολή εφαρμογής του ενεργειακού πιστοποιητικού στις μισθώσεις.

Thursday January 12, 2012 07:15 AM

THN αναστολή εφαρμογής του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στις μισθώσεις ακινήτων άνω των 50 τ.μ. εξετάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως προκύπτει από έγγραφη απάντηση του υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. Κωστή Χατζηδάκη. Υπενθυμίζεται ότι, από τις 9 Ιανουαρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προσκομίζουν ενεργειακά πιστοποιητικά στις εφορίες προκειμένου να νοικιάσουν ακίνητα, καθώς η σχετική υποχρέωση που ίσχυε από πέρυσι για τις αγοραπωλησίες επεκτείνεται και στις μισθώσεις. Το κόστος έκδοσης των πιστοποιητικών κυμαίνεται από 1 - 2,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου.

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει το θέμα της περαιτέρω παράτασης μη εφαρμογής του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε μισθώσεις, όχι μόνον από πλευράς οικονομικής συγκυρίας, αλλά και από πλευράς των κοινοτικών μας υποχρεώσεων για ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής της χώρας», αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργού. Στην ερώτησή του ο κ. Χατζηδάκης είχε επισημάνει ότι η οικονομική κρίση έχει θίξει σημαντικά την ελληνική κτηματαγορά και η υποχρεωτική έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου.

Πηγή: Express.gr

Link to comment
Share on other sites

Guest Επισκέπτης

Μόλις τώρα βγήκε ανακοίνωση οτι απορρίφθηκε η αίτηση παράτασης της ΠΟΜΙΔΑ.

Link to comment
Share on other sites

Σημερα κατέθεσα συμφωνητικά στην ΔΟΥ ΙΣΤ, ΙΑ Αθήνας και ΔΟΥ Ηλιούπολης με ημερομηνία 6/1/2012. Τα δέχθηκαν χωρίς πιστοποιητικό για 2 λόγους.

1. Η σχετική εγκύκλιος και ο νομος που αναφέρει για το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι του ΥΠΕΚΑ και όχι του ΥΠΟΙΚ συνεπώς επειδή το ΥΠΕΚΑ δεν είναι ο φυσικός προιστάμενος των ΔΟΥ δεν δέχονται την εισήγηση (κ το νομό) άλλου υπουργειου (ΚΟΥΦΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΠΑΝ στις ίδιες της ΔΟΥ οι προιστάμενοι του εισοδήματος)

2. Η ενεργοποίηση του νόμου είναι από 9.1.2012. έχεις δικαίωμα να καταθέσεις μισθωτήριο που αναγράφει οποιαδήποτε ημερομηνία πριν μέχρι και 1 μήνα μετά (8.2.2012) χωρίς να σου ζητούν ενεργειακό πιστοποιητικό.

3. Εάν αφορά οποιαδήποτε τροποποίηση - ΠΛΗΝ τροποίησης αλλαγής μισθωτή (που αλλάζει και το αφμ του μισθωτή ουσιαστικά)

4. Άνω των 50τμ ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΙΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Chris

Να ρωτήσω και εγώ κάτι.

Αν πας το συμφωνητικό στη Δ.Ο.Υ. και αντί για π.χ. 60 τ.μ. που είναι το κτίριο δηλώνεις στο συμφωνητικό 48 τ.μ. υπάρχει περίπτωση να μην το δεχθούν; Ποιος θα ελέγξει το λόγο που έβαλες λιγότερα τ.μ. στο συμφωνητικό και κυρίως ποιος θα σου βάλλει ποινή για αυτό το λόγo;

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ για την μείωση του ενοικίου οικίας 59 τ.μ που πρόκειται να δεχτώ από τον ενοικιαστή μου. Μιλάμε για ανανέωση μισθώματος άρα δεν χρειάζομαι ενεργειακό πιστοποιητικό? Αν ναι υπάρχει κάποιο υπόδειγμα έντυπο για το μισθωτήριο αυτό? Τέλος μπορώ να το καταθέσω αναδρομικά από 1/1/2012 ή υπάρχει περίπτωση κάποιου προστίμου και πόσο?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to comment
Share on other sites

Δεν χρειάζεται αναδρομική κατάθεση.(Χωρίς πρόστιμο μπορείς να το καταθέσεις εώς και 30 ημέρες πρίν.)Σε περίπτωση ανανέωσης συμβολαίου με τον ίδιο ενοικιαστή δεν χρειάζεται ενεργειακό πιστοποιητικό και κατατείθετε κανονικό μισθωτήειο συμβόλαιο.

Link to comment
Share on other sites

Στις περιπτώσεις μισθώσεων κατοικιών, πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, με την άποψη ότι γίνεται το μισθωτήριο, για τους λάτρεις της γραφειοκρατίας με γνήσιο της υπογραφής σε ένα ΚΕΠ εκμισθωτή - μισθωτή, δηλώνονται τα μισθώματα στο Ε2, όλα καλά.... Σε κάτι επιδόματα τώρα που θέλουν μισθωτήριο, ίσως να υπάρχει πρόβλημα.....

Με τις επαγγελματικές μισθώσεις....????

Στέφανε, χθες πηγε ιδιοκτητης καταστηματος πελατη μου, συμφωνητικο στην ΔΟΥ απο 1-1-12. Κατεβάζει το ενοικιο απο 1500 σε 700. Ουτε εκπροθεσμο το εβαλε ο υπάλληλος . Αρα ο υπαλληλος ζητα οτι θέλει. Και φυσικα εγω φοβουμαι οτι θα σκαλωσουν με την μεγαλη διαφορα του ενοικιου, σε ελεγχο. Σε λιγο καιρο περιμενω οτι θα γινεται ελεγχος σε αυτά.

Link to comment
Share on other sites

Guest Δημητρης

Γεια σας, θέλω να ρωτήσω το εξής> Έχω ενα διαμερισμα 80 τμ το οποιο το εχω εκμισθωσει σε ενοικιαστή 500 € απο 1 /7/ 2011. Η διάρκεια μίσθωσης ήταν διετής. ( 1/7/2011 - 30 / 6/ 2013)

Το μισθωτήριο το έχω καταθεσει στις 20/7/2011 στη ΔΟΥ. Λόγω οικονομικών προβληματων που αντιμετωπίζει όμως δεχθηκα να μειώσω το μίσθωμα στα 350 €/ μήνα απο 1 / 3 /2012.

Τι ενέργειες θα κάνω τώρα? Θα συντάξω τροποποιητικό συμφωνητικό κ θα το καταθέσω μέχρι πότε? Η διάρκεια της μίσθωσης ανανεώνεται εκ νέου για 2 χρόνια. 1/3/2012 - 28/ / 2 / 2014. Όπως διάβασα παραπάνω πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης δε χρειάζομαι λόγω τροποποίησης ( ίδιο ΑΦΜ)

Το τροποποιητικό συμφωνητικό το συντάσσω μόνος μου ή το φτιάχνει δικηγόρος? Υπάρχει υπόδειγμα?

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχουν υποδείγματα αν ψάξεις λίγο ακόμη και στο google..Ενεργειακό πιστοποιητικό δεν απαιτείται.Το καταθέτεις ακόμη και αύριο με ημερομηνία 1/3.Συμπλήρωσε 3 αντίτυπα του μισθωτηρίου και προσκόμισε τα στην Δ.Ο.Υ οπου ανήκεις..

Link to comment
Share on other sites

Γεια σας, θέλω να ρωτήσω το εξής> Έχω ενα διαμερισμα 80 τμ το οποιο το εχω εκμισθωσει σε ενοικιαστή 500 € απο 1 /7/ 2011. Η διάρκεια μίσθωσης ήταν διετής. ( 1/7/2011 - 30 / 6/ 2013)

Το μισθωτήριο το έχω καταθεσει στις 20/7/2011 στη ΔΟΥ. Λόγω οικονομικών προβληματων που αντιμετωπίζει όμως δεχθηκα να μειώσω το μίσθωμα στα 350 €/ μήνα απο 1 / 3 /2012.

Τι ενέργειες θα κάνω τώρα? Θα συντάξω τροποποιητικό συμφωνητικό κ θα το καταθέσω μέχρι πότε? Η διάρκεια της μίσθωσης ανανεώνεται εκ νέου για 2 χρόνια. 1/3/2012 - 28/ / 2 / 2014. Όπως διάβασα παραπάνω πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης δε χρειάζομαι λόγω τροποποίησης ( ίδιο ΑΦΜ)

Το τροποποιητικό συμφωνητικό το συντάσσω μόνος μου ή το φτιάχνει δικηγόρος? Υπάρχει υπόδειγμα?

Ευχαριστώ

ΝΟΜΟΣ 2238/1994

ΑΡΘΡΟ 77

.Ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ κατά μήνα, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή για θεώρηση, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξη τους, στον προϊστάμενο οποιασδήποτε δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο παραμένει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία ή σε περίπτωση αναρμοδιότητος, διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του εκμισθωτή.

to idio isxyei kai stin tropopoihsh.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...