Jump to content
 • 0

ΕΡΓΟΣΗΜΟ - ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


G-MEL
 Share

Question

ΕΧΩ ΑΡΚΕΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΠΩΣ ΑΠΟ 1/1/12 ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΝΝΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΕΟΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ?

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Δεν αναφέρομαι στις εισφορές. Αναφέρομαι στην συνολική αμοιβή την οποία δίνει. Αποτελεί τεκμήριο?Θα πάει στον κωδικό 770 του Ε1?

Όχι από όσο ξέρω... :)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δεν αναφέρομαι στις εισφορές. Αναφέρομαι στην συνολική αμοιβή την οποία δίνει. Αποτελεί τεκμήριο?Θα πάει στον κωδικό 770 του Ε1?

Παντως ... εγω θα πω οτι ειναι τεκμηριο(εξαλλου τι δεν ειναι?) διοτι

η περσινη ΠΟΛ.: 1121/15-5-2012: <<Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2012, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.>>

Καπου λεει : ......8. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, δασκάλους κλπ., ορίζεται το κατώτατο όριο αμοιβών που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι κατώτατες αμοιβές μη οικόσιτου οικιακού προσωπικού προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Εθνική Γενική ΣΣΕ και ορίζονται ως, ημερομίσθιο (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) από 1.1.2011 - 30.6.2011 στο ποσό των 33,04 ευρώ και ως μισθός (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 739,56 ευρώ, και από 1.7.2011 - 31.12.2011 ως ημερομίσθιο στο ποσό των 33,57 ευρώ και ως μισθός (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 751,39 ευρώ.

Για το λοιπό προσωπικό ισχύουν τα κατώτατα όρια ημερομισθίων και μισθών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές από τον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ / ΑΣΦ/ΝΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

ΦΜΥ ?

Δεν εχει.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ / ΑΣΦ/ΝΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

ΦΜΥ ?

 

Δεν εχει.

Οριστική ΦΜΥ θα κάνει ατομική επιχείρηση που απασχολεί εργάτη γης; Ιδιώτης που απασχολεί οικιακό βοηθό;

Προσπαθώ να το επιβεβαιώσω με το Υπουργείο αλλά δεν απαντάνε.

Σε ΔΟΥ που ρώτησα μου είπαν να πάρω στο τέλος της εβδομάδας για να μάθουνε....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα. Γνωρίζει κανείς πως κάνει δήλωση οικόσιτο προσωπικό που αμοίβεται με εργόσημο?? Παίρνει κάποια βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη ??? Χρησιμοποιεί ως  αποδεικτικά τα χαρτιά της τράπεζας του εργόσημου???

Ευχαριστώ ....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα. Γνωρίζει κανείς πως κάνει δήλωση οικόσιτο προσωπικό που αμοίβεται με εργόσημο?? Παίρνει κάποια βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη ??? Χρησιμοποιεί ως  αποδεικτικά τα χαρτιά της τράπεζας του εργόσημου???

Ευχαριστώ ....

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

(ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 74.

Τα άρθρα 20 και 21 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 20

Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων

1. Στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου αυτού υπάγονται υποχρεωτικά:

Α. Το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, φροντίδας αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες:

α. οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί),

β. οι κηπουρικές εργασίες,

γ. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών,

δ. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες,

ε. oι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (ΣΥΔ),

στ. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας),

ζ. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες,

η. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων,

θ. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).

Β. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.

Γ. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205).

Δ. αα) Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη,

ββ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο,

γγ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market).

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλύεται κάθε ζήτημα περί υπαγωγής ή εξαίρεσης συγκεκριμένης μορφής απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3. Η καταβολή της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων από κάθε νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις ή φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργασίες ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και των εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) που αναλογούν και η απόδοσή τους υπέρ του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την έκδοση ειδικού εργοσήμου υπό τύπο επιταγής.

β. Μέσω λογαριασμών που τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

γ. Με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

δ. Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των άρθρων 1 και 4 παρ. 3 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113).

Το ειδικό εργόσημο δύναται να διατίθεται στον εργοδότη με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, από τα κατά τόπους υποκαταστήματα των ΦΚΑ, από τις συνεργαζόμενες με τους φορείς τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Στο τέλος κάθε έτους ο ΦΚΑ εκδίδει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο.

4. Η διαδικασία που τηρείται για την καταβολή και την είσπραξη της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων, καθώς και για την παρακράτηση και απόδοση των εισφορών στους οικείους ΦΚΑ, ο τύπος και τα αναγραφόμενα στο εργόσημο στοιχεία, το ποσό των εισφορών που αναλογούν στην αμοιβή, την είσπραξη και απόδοσή τους στους οικείους ΦΚΑ, ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του εργοσήμου, καθώς και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων.

Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 14913/343/Φ10034/1.7.2011 (Β΄1586) υπουργική απόφαση.

 

Άρθρο 21

Ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), τ. ΟΕΚ

1. Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου των προσώπων της παραγράφου 1 περιπτώσεις Α΄, Β΄ και Δ' του προηγούμενου άρθρου, υπολογίζονται σε ποσοστό 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής το ποσοστό αυτό δύναται να αυξομειώνεται, προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε κοινωνικές, ασφαλιστικές και οικονομικές συνθήκες.

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας και Μητρότητας, στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) για επικουρική ασφάλιση, καθώς και στον τ. ΟΕΚ (εισφορά εργαζομένου). Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών είναι τα ακόλουθα: 14,45% για τον κλάδο σύνταξης, 4,65% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος, 0,86% για τον κλάδο ασθένειας σε χρήμα, 4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και 0,72% για τον τ. ΟΕΚ.

2. Τα πρόσωπα των περιπτώσεων Α΄, Β΄ και Δ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιώνονται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. Αυτές οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό έτος. Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν κατά τα ανωτέρω ανάγονται στον ημερολογιακό μήνα εξαργύρωσης του εργοσήμου. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από 1.1.2013.

3. Στα πρόσωπα των περιπτώσεων Α΄, Β΄ και Δ΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου προκειμένου:

α. να τύχουν των παροχών ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο α΄ του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58),

β. να δικαιωθούν επίδομα ασθένειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκαν με το ν.δ. 2691/1954 και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 148 παρ. 2 του ν. 3655/2008,

γ. να δικαιωθούν επίδομα μητρότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του α.ν. 1846/1951, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1539/1985, το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 2676/1999 και το άρθρο 11 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286).

4. Κάθε ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την υπαγωγή των προσώπων της παραγράφου 1 περιπτώσεις Α΄, Β΄ και Γ΄ του προηγούμενου άρθρου στον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και του τ. ΟΕΚ ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων.

5. Για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περιπτώσεις Α΄ και Β΄ του προηγούμενου άρθρου, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) επανέρχονται σε ισχύ αναδρομικά από την ημερομηνία κατάργησής τους. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με το καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαγόμενους στο ανωτέρω καθεστώς.»

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εχει δωρο Πασχα το εργοσημο???

 

Σύμφωνα με τον κ Λαναρά (Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική) (σελ 13 και 19 της έκδοσης του 2007), για τους εργαζόμενους σε γεωργικές εργασίες καθώς και για τους  οικόσιτους οικιακούς μισθωτούς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, τις Κυριακές και αργίες και την νυκτερινή εργασία  αλλά δικαιούνται να λάβουν όμως δώρα, επιδόματα αδείας, άδεια, αποζημιώσεις (βλ. ΔΕΝ 2005 σελ.595, ΔΕΝ 2006 σελ 467).

 

Αντίθετα, σύμφωνα με το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σελ 352, Απρ 2012, δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση

 

κάτι άλλο δεν έχω υπόψην μου.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπερα και Χρονια πολλα.

 

θα ηθελα να ρωτησω κατι σχετικα με τις Δηλ. Εισοδηματος των εργατων γης που για το 2012 αγορασαν 150 εργοσημα.

Εαν το εισοδημα τους ειναι μονο αυτο , πως θα καλυψουν τα ποσα που τα προηγουμενα χρονια τους ζητουσαν? ( πχ ηθελαν με τις υπευθυνες δηλωσεις για τη συζυγο και τα παιδια  12750 ευρω)

Ισχυει κατι που μου διαφευγει? Γνωριζετε κατι? ευχαριστω!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εχει δωρο Πασχα το εργοσημο???

Οχι δεν εχει.

 Δωρα δικαιουνται οι εργαζομενοι με σχεση εξαρτημενης εργασιας και οι αμοιβομενοι με εργοσημο,δεν θεωρουνται πλεον οτι εχουν σχεση εξαρτημενης εργασιας, με  αυτον που παρεχουν τις υπηρεσιες τους.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπερα και Χρονια πολλα.

 

θα ηθελα να ρωτησω κατι σχετικα με τις Δηλ. Εισοδηματος των εργατων γης που για το 2012 αγορασαν 150 εργοσημα.

Εαν το εισοδημα τους ειναι μονο αυτο , πως θα καλυψουν τα ποσα που τα προηγουμενα χρονια τους ζητουσαν? ( πχ ηθελαν με τις υπευθυνες δηλωσεις για τη συζυγο και τα παιδια  12750 ευρω)

Ισχυει κατι που μου διαφευγει? Γνωριζετε κατι? ευχαριστω!!

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php/topic/85953-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B7%CF%821-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%AD/

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Παντως ... εγω θα πω οτι ειναι τεκμηριο(εξαλλου τι δεν ειναι?) διοτι

η περσινη ΠΟΛ.: 1121/15-5-2012: <<Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2012, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.>>

Καπου λεει : ......8. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, δασκάλους κλπ., ορίζεται το κατώτατο όριο αμοιβών που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι κατώτατες αμοιβές μη οικόσιτου οικιακού προσωπικού προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Εθνική Γενική ΣΣΕ και ορίζονται ως, ημερομίσθιο (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) από 1.1.2011 - 30.6.2011 στο ποσό των 33,04 ευρώ και ως μισθός (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 739,56 ευρώ, και από 1.7.2011 - 31.12.2011 ως ημερομίσθιο στο ποσό των 33,57 ευρώ και ως μισθός (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 751,39 ευρώ.

Για το λοιπό προσωπικό ισχύουν τα κατώτατα όρια ημερομισθίων και μισθών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές από τον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα.

 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

 

Ισχύει το παραπάνω.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπερα και Χρονια πολλα.

 

θα ηθελα να ρωτησω κατι σχετικα με τις Δηλ. Εισοδηματος των εργατων γης που για το 2012 αγορασαν 150 εργοσημα.

Εαν το εισοδημα τους ειναι μονο αυτο , πως θα καλυψουν τα ποσα που τα προηγουμενα χρονια τους ζητουσαν? ( πχ ηθελαν με τις υπευθυνες δηλωσεις για τη συζυγο και τα παιδια  12750 ευρω)

Ισχυει κατι που μου διαφευγει? Γνωριζετε κατι? ευχαριστω!!

Και αυτο...http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15933

Link to comment
Share on other sites

 • 0

 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

 

Ισχύει το παραπάνω.

NAI

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Kαλημερα και ευχαριστω για τις απαντησεις !

Αυτο που συνεχιζω να μην καταλαβαινω και δεν το βρηκα καπου ,ειναι εαν τα 150 μεροκαματα με εργοσημο καλυπτουν τις προυποθεσεις για αδεια παραμονης και της συζυγου και των 2 παιδιων .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αγορα εργοσημου αξιας 450,00€ ---> εισφορες 25%  112,50€  ---> καθαρο ποσο 337,50€

 

 

Ποσα ενσημα αναλογουν στο παραπανω ποσο ?

 

 

 

Επισης ο νομος για 25% εισφορες ισχυει απο 1-1-2013 ?

Για εργοσημα που εχουν ηδη αγοραστει για διαστημα απο 1-1-2013 εως 30-4-2013 με κρατησεις 20%

πρεπει να κανουμε κατι ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αγορα εργοσημου αξιας 450,00€ ---> εισφορες 25%  112,50€  ---> καθαρο ποσο 337,50€

 

 

Ποσα ενσημα αναλογουν στο παραπανω ποσο ?

 

 

 

Επισης ο νομος για 25% εισφορες ισχυει απο 1-1-2013 ?

Για εργοσημα που εχουν ηδη αγοραστει για διαστημα απο 1-1-2013 εως 30-4-2013 με κρατησεις 20%

πρεπει να κανουμε κατι ?

 

 

https://sites.google.com/a/ergosimo.com/ergosimo/

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπερα και Χρονια πολλα.

 

θα ηθελα να ρωτησω κατι σχετικα με τις Δηλ. Εισοδηματος των εργατων γης που για το 2012 αγορασαν 150 εργοσημα.

Εαν το εισοδημα τους ειναι μονο αυτο , πως θα καλυψουν τα ποσα που τα προηγουμενα χρονια τους ζητουσαν? ( πχ ηθελαν με τις υπευθυνες δηλωσεις για τη συζυγο και τα παιδια  12750 ευρω)

Ισχυει κατι που μου διαφευγει? Γνωριζετε κατι? ευχαριστω!!

Ρωτησα σημερα στο ΚΕΠ για το πώς θα δηλωσουμε το εισοδημα των εργατων γης για το 2012 και μου ειπαν οτι θα βαλουμε ενα αντιγραφο της αγορας τους και απο εκει θα φανει το εισοδημα . Γνωριζετε κατι σχετικο?????

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Kαλημερα και ευχαριστω για τις απαντησεις !

Αυτο που συνεχιζω να μην καταλαβαινω και δεν το βρηκα καπου ,ειναι εαν τα 150 μεροκαματα με εργοσημο καλυπτουν τις προυποθεσεις για αδεια παραμονης και της συζυγου και των 2 παιδιων .

Συνάδελφοι υπάρχει τίποτα νεότερο;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συνάδελφοι υπάρχει τίποτα νεότερο;

Δυστυχως τιποτα!! Παντως απο προισταμενο ΔΟΥ ακουσα οτι σε περιπτωση ελεγχου δηλωσης εργατη γης που αμοιφθηκε με εργοσημο, θα δεχονται μονο την βεβαιωση αυτη και οχι υπευθυνη δηλωση . Πηρα τηλεφωνο στη Νομαρχια στο τμημα για τους αλλοδαπους και δεν μου εδωσαν πληροφοριες ,γιατι πρεπει να τηλεφωνησει "λεει" μονο ο ιδιος ο αλλοδαπος!!!

Λες και θα μπορεσουν να βγαλουν ακρη!!!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...