Jump to content
 • 0

Τι είναι οι «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» του Ν. 4019/2011;


Question

Τι είναι οι «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» του Ν. 4019/2011;

http://www.haniotika...4%CE%9F%20.html

Εισαγωγή:

Για να περιγράψουμε τα βασικά σημεία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 θα πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στην έννοια της «Κοινωνικής Οικονομίας». Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Τι είναι λοιπόν η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» (Κοιν.Σ.Επ.);

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της προαναφερθείσας Κοινωνικής Οικονομίας και εμφανίσθηκε με τον πρόσφατο Ν.4019/2011. Στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Ποιοι μπορούν να είναι μέλη μιας «Κοιν.Σ.Επ».;

Τα μέλη της «Κοιν.Σ.Επ.» μπορούν να είναι απλοί πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις). Απλά η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Σε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει. Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.

Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης.

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και είναι ίσο για όλα τα μέλη.

Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών.

Ποιες είναι οι κατηγορίες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.);

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης», οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού δηλαδή τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

β) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας», οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση

παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Ποια η διαδικασία σύστασης αυτών των εταιρειών;

Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού. Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι «Κοιν.Σ.Επ.» εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους να υποβάλουν, για την καταχώρισή τους στο Μητρώο αυτό, αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία γίνεται μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτουν οι Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο. Το ετήσιο πρόγραμμα των Κοιν.Σ.Επ., καθώς και ο απολογισμός εκτέλεσης αυτού αναρτώνται υποχρεωτικώς στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου.Ποιοι θα είναι οι πόροι αυτών των επιχειρήσεων;

Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το καταστατικό της. Επίσης έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών τον Ν.3912/11, καθώς επίσης και από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Πως διοικούνται αυτές οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις;

Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το άρθρο 7 του ν. 1667/1986 (Α' 196), με την επιφύλαξη του Ν.4019/2011. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, ενώ σε περίπτωση τριμελούς επιτροπής οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο μελών. Συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. τακτικώς, μία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και μέσα σε διάστημα τριών μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. από το 1/3 των μελών.

Τι γίνεται με τα κέρδη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων; Ποιος είναι ο τρόπος φορολόγησής τους και τι κίνητρα υπάρχουν;

Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της επιχείρησης αυτής όταν παραμένουν στην επιχείρηση ως αποθεματικό.

Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ίσο με αυτό του πρώτου κλιμακίου φορολογίας εισοδήματος μετά το κλιμάκιο του αφορολογήτου (π.χ. αυτήν την στιγμή είναι 10% !!!).

Με αυτήν την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., μόνον όμως αν αυτοί ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού όπως τις περιγράψαμε πιο πριν.

Σημειωτέων ότι οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ..

Επίσης οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Υπάρχουν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις ή άλλες ευθύνες στα μέλη που απλά συμμετέχουν (και δεν εργάζονται) στις εταιρείες αυτές;

Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.

Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Αν η αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου του άρθρου 14 διαπιστώσει ότι νομικά ή φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νόμου αυτού με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακά όφελος, διατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οριστική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ., στην οποία αυτά μετέχουν, από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη πρόστιμο σε βάρος της Κοιν.Σ.Επ. ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Η δε επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε βάρος των διοικούντων μελών της Κοιν.Σ.Επ. από την κείμενη νομοθεσία.

Επίλογος.

Στα χέρια μας βρίσκονται πολλές φορές ευκαιρίες χρήσης ευεργετικών νομοθετικών διατάξεων για να προσφερθεί κάτι χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο.

Κι όμως… στα χέρια μας αυτά, συνήθως, οι ευκαιρίες τούτες λιώνουν και χάνονται…

Σταυρουλάκης Αρτεμ. Κωνσταντίνος

Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Μακεδονίας

E-mail : [email protected]

Άρθρο υπ’ αρ. 245 / Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011.

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Μισό γιατί έχω μπερδευτεί, τα κέρδη των ΚΟΙΝΣΕΠ δεν μοιράζονται υποχρεωτικά στους εργαζομένους, εκτός βέβαια του αποθεματικού, πως θα προκύψουν λοιπόν κέρδη προς φορολογία. 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μισό γιατί έχω μπερδευτεί, τα κέρδη των ΚΟΙΝΣΕΠ δεν μοιράζονται υποχρεωτικά στους εργαζομένους, εκτός βέβαια του αποθεματικού, πως θα προκύψουν λοιπόν κέρδη προς φορολογία.

 

Όχι. Μπορούν να μοιραστούν και σε συνεταίρους οι οποίοι να μην είναι εργαζόμενοι, όπως συμβαίνει στους συνηθισμένους συνεταιρισμούς. 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αρχικά δεν ίσχυε αυτό έτσι, έπρεπε υποχρεωτικά σε εργαζομένους. Άρα αν μοιραστούν σε εταίρους θα έχει φόρο 26%, ενώ αν μοιραστούν σε εργαζόμενους (συνήθως οι ίδιοι είναι εταίροι και εργαζόμενοι) θα επιβαρυνθούν με ΙΚΑ 40%+, οπότε συμφέρει κέρδη αντί για μισθοδοσία.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγω επισύναψα αυτά τα έγγραφα, γιατί κι εγώ με δυσκολία τα βρήκα!

Στον ΟΑΕΕ είχαν εγκύκλιο που αναιρούσε την προηγούμενη ... με τελευταία αυτή που σας έστειλα! Από τότε δεν ξέρω αν έχει υπάρξει και άλλη!

Εν τέλη δεν μου έδωσαν καμία βεβαίωση, αλλά ένα "ενημερωτικό έγγραφο", με το οποίο όμως έκανα την δουλειά μου στην εφορία.

Πιστεύω πως αν πας στον αντίστοιχο ΟΑΕΕ  με αυτά που σου στέλνω ή εν τέλη αν επικοινωνήσουν και με τον ΟΑΕΕ της Φλώρινας (23850 46610 & 46410), θα βγάλεις άκρη!

Όσον αφορά τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. ή του ΔΣ, δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, οπότε δεν έχει καμία σχέση ανάμειξης ο ΟΑΕΕ.

Μόνο το ΙΚΑ εμπλέκεται, εφόσον κάποιος απ' αυτούς έχει υπαλληλική σχέση, κάτι που δεν μπορεί να γίνει για συνταξιούχο!

Mih θα το ψάξω περαιτέρω τότε και αν συνατήσω κάποιο πρόβλημα θα σε συμβουλευτώ και πάλι ! Το 13 % για τα πρώτα έτη ισχύει ; 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

καλησπέρα συνάδελφοι 

 

Είμαι νέος στον χώρο , πρόσφατα άνοιξα το δικό μου γραφείο .

Πριν από λίγες ημέρες μου έγινε πρόταση για να αναλάβω την ίδρυση αλλά και παρακολούθηση προμηθευτικού συνεταιρισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των ΚΤΕΛ . έχει κάποιος ασχοληθεί με κάτι σαν αυτό ? Τουλάχιστον μπορεί να με συμβουλέψει κάποιος που μπορώ να βρω πληροφορίες για να ενημερωθώ ?! 

 

καταρχήν μπορώ σαν κάτοχος Β΄ κατηγορίας άδειας να αναλάβω κάτι τέτοιο ?

είναι υποχρεωτική η τήρηση Γ' κατηγορίας βιβλία ?

 

ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αρχικά δεν ίσχυε αυτό έτσι, έπρεπε υποχρεωτικά σε εργαζομένους. Άρα αν μοιραστούν σε εταίρους θα έχει φόρο 26%, ενώ αν μοιραστούν σε εργαζόμενους (συνήθως οι ίδιοι είναι εταίροι και εργαζόμενοι) θα επιβαρυνθούν με ΙΚΑ 40%+, οπότε συμφέρει κέρδη αντί για μισθοδοσία.

με προσοχή όμως Δημήτρη. Εξαιρούνται της ασφάλισης οι εταίροι της Κον.Σ.Επ. όταν δεν εργάζονται. όταν εργάζονται υποχρεωτικά ΙΚΑ. που ούτως ή άλλως αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

 

Εκτός απο το Φ01 010 , πρέπει να κάνουμε ετήσια τακτική Γ.Σ. και να γίνει και διανομή κερδών ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

με προσοχή όμως Δημήτρη. Εξαιρούνται της ασφάλισης οι εταίροι της Κον.Σ.Επ. όταν δεν εργάζονται. όταν εργάζονται υποχρεωτικά ΙΚΑ. που ούτως ή άλλως αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

 

Εκτός απο το Φ01 010 , πρέπει να κάνουμε ετήσια τακτική Γ.Σ. και να γίνει και διανομή κερδών ?

Τελικά βρέθηκε λύση σε αυτό? το αν δηλ. έχουμε τη δυνατότητα των απλογραφικών βιβλίων και εν συνεχεία ποιό έντυπο χρησιμοποιούμε για την ετήσια φορολογική δήλωση της νομικής αυτής οντότητας?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τελικά βρέθηκε λύση σε αυτό? το αν δηλ. έχουμε τη δυνατότητα των απλογραφικών βιβλίων και εν συνεχεία ποιό έντυπο χρησιμοποιούμε για την ετήσια φορολογική δήλωση της νομικής αυτής οντότητας?

 

Συνεχίζει να ισχύει η απαλλαγή των μετόχων από την ασφάλιση.

Συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ όταν ένας μέτοχος προσφέρει την εργασία του.

Συνεχίζει να έχει χαθεί η έκπτωση στον φόρο εισοδήματος που είχε ο αρχικός νόμος.

Συνεχίζει να έχει χαθεί η έκπτωση φόρου στους ειδικά απασχολούμενους όπου με 10% καθάριζαν (αυτοτελή φορολόγιση)

Μπορεί να πάει και σε Β κατηγορίας (πρέπει να το λέει το καταστατικό) 

Έντυπο το Ν βέβαια. 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συνεχίζει να ισχύει η απαλλαγή των μετόχων από την ασφάλιση.

Συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ όταν ένας μέτοχος προσφέρει την εργασία του.

Συνεχίζει να έχει χαθεί η έκπτωση στον φόρο εισοδήματος που είχε ο αρχικός νόμος.

Συνεχίζει να έχει χαθεί η έκπτωση φόρου στους ειδικά απασχολούμενους όπου με 10% καθάριζαν (αυτοτελή φορολόγιση)

Μπορεί να πάει και σε Β κατηγορίας (πρέπει να το λέει το καταστατικό) 

Έντυπο το Ν βέβαια. 

Σας ευχαριστώ κ.Σταυρουλάκη. Συγχωρέστε με για την τελευταία ερώτηση περί του εντύπου...ήταν σαφώς άστοχη!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγω επισύναψα αυτά τα έγγραφα, γιατί κι εγώ με δυσκολία τα βρήκα!

Στον ΟΑΕΕ είχαν εγκύκλιο που αναιρούσε την προηγούμενη ... με τελευταία αυτή που σας έστειλα! Από τότε δεν ξέρω αν έχει υπάρξει και άλλη!

Εν τέλη δεν μου έδωσαν καμία βεβαίωση, αλλά ένα "ενημερωτικό έγγραφο", με το οποίο όμως έκανα την δουλειά μου στην εφορία.

Πιστεύω πως αν πας στον αντίστοιχο ΟΑΕΕ  με αυτά που σου στέλνω ή εν τέλη αν επικοινωνήσουν και με τον ΟΑΕΕ της Φλώρινας (23850 46610 & 46410), θα βγάλεις άκρη!

Όσον αφορά τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. ή του ΔΣ, δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, οπότε δεν έχει καμία σχέση ανάμειξης ο ΟΑΕΕ.

Μόνο το ΙΚΑ εμπλέκεται, εφόσον κάποιος απ' αυτούς έχει υπαλληλική σχέση, κάτι που δεν μπορεί να γίνει για συνταξιούχο!

συνταξιούχος δεν μπορεί να ασφαλιστεί στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ? με την όποια επιβάρυνση θα έχει για την σύνταξή του..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συνάδελφοι καλησπέρα!

Θα ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής θέμα:

Έχω περίπτωση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ η οποία επιθυμεί να προσθέσει νέα μέλη, να αλλάξει το διακριτικό της τίτλο και να προσθέσει νέες δραστηριότητες.

Η ερώτησή μου αφορά στη διαδικασία και στα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία πρέπει να υποβάλλω στην εφορία.

1) Χρειάζεται πρώτα επικύρωση του τροποποιημένου καταστατικού από το τμήμα ΦΠΑ;

2) Στέλνουμε στη συνέχεια στο μητρώο του υπουργείου το τροποποιημένο καταστατικό, την απόφαση συνελεύσεως με την αίτηση καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού;

3) Αναμένουμε μετά έγκριση από εκεί έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην αλλαγή στο μητρώο;

Ποια είναι γενικά τα βήματα-σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αν θυμάμαι καλά το πρώτο βήμα είναι να στείλεις το τροποποιημένο καταστατικό στο μητρώο κοινωνικής οικονομίας και στη συνέχεια, μόλις στο εγκρίνουν, προχωράς παρακάτω

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα σας,

σε μια ΚΟΙΝΣΕΠ που συμμετέχουν δικηγόροι και θέλουν να διοργανώνουν συνέδρια χρειάζεται και άδεια από τον ΕΟΤ 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα στην ΚοινΣεπ με τον νόμο 4430/2016 το μόνο που άλλαξε είναι "στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους τους».το οποίο ποσό φορολογείται με τις μισθωτές υπηρεσίες....

Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω αν το 5% για την δημιουργία τακτικού αποθεματικού φορολογείται και επίσης. αν υπολογίζεται  από τα κέρδη προ φόρων ή μετά φορών?

 

Σας ευχαριστώ!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα από που προκύπτει ότι από τα κέρδη προ φόρων στις ΚοινΣεπ αφαιρούμε το 5% των κερδών και μετά υπολογίζουμε τον φόρο?

δηλ κερδη προ φόρων 100

τακτικό αποθεματικό 5

φορος εισοδήματος (100-5)*29%=27,55

???

το τακτικό αποθεματικό δεν υπολογίζεται στα κέρδη μετά φόρων??

Με τον νόμο 4430/2016 το μόνο που άλλαξε φορολογικά είναι "στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους τους».το οποίο ποσό φορολογείται με τις μισθωτές υπηρεσίες

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
On 8/1/2016 at 1:10 ΜΜ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ said:

Συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ όταν ένας μέτοχος προσφέρει την εργασία του.

Θα σας ήμουν υπόχρεος αν με καθοδηγούσατε στο παραπάνω.

Βάσει του ν.4430/2016 ΦΕΚ 205 Κεφάλαιο Δ' αρ.17 παρ. 9 στο οποίο αναφέρει: 

"Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ' άρθρο 713 επ. Α. Κ.. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι υπό τους οποίους παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τους Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρμόζεται το άρθρο 12 του ν. 2716/1999 (Α' 270)."

αναρωτιέμαι αν ένας μέτοχος ο οποίος εργάζεται 2 ώρες την ημέρα, πενθήμερο θα μπορούσε να καλυφθεί ως προς την επιθεώρηση κλπ. υπογράφοντας σύμβαση άμισθης εντολής.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
On 12/4/2017 at 9:25 ΠΜ, MARIOSMD11 said:

Καλημέρα από που προκύπτει ότι από τα κέρδη προ φόρων στις ΚοινΣεπ αφαιρούμε το 5% των κερδών και μετά υπολογίζουμε τον φόρο?

δηλ κερδη προ φόρων 100

τακτικό αποθεματικό 5

φορος εισοδήματος (100-5)*29%=27,55

???

το τακτικό αποθεματικό δεν υπολογίζεται στα κέρδη μετά φόρων??

Με τον νόμο 4430/2016 το μόνο που άλλαξε φορολογικά είναι "στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους τους».το οποίο ποσό φορολογείται με τις μισθωτές υπηρεσίες

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Έχει στείλει κανένας δήλωση για κοιν, συνεταριστική ?

Γιατί υπολογίζει τέλος επιτηδεύματος όταν υπάρχει απαλλαγή για τα 5 πρώτα χρόνια?

νομος 3986/2011

άρθρο 31

παρ. 3

εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η υπεύθυνη τις εταιρίας που είναι να στείλω την δήλωση μου ανέφερε ότι το υπουργείο τους είπε πως "το θέμα θα τακτοποιηθεί  και να περιμένουν". Οπότε...υπομονή!!!

 

Καλή συνέχεια!!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα.Υπάρχει κάποιο νεώτερο με το τέλος επιτηδεύματος των κοινσεπ γιατί πάω να στείλω τη δήλωση και μου βγάζει να το πληρώσει.Ευχαριστώ.Καλή συνέχεια.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τελευταία πληροφόρηση που υπάρχει είναι πως το τέλος επιτηδεύματος θα μειωθεί από την ημερομηνία ψήφισης τον νόμου και ότι αναδρομικά από την αρχή του έτους. Αν σας εμφανίζει ακόμα 1000, μήπως δεν είναι καταγεγραμμένη η εταιρία σας στο μητρών των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Γιατί στην δική μας περίπτωση το τέλος μειώθηκε στο 830 ευρώ περίπου [(1000/12)*10]. Ρίξτε μια ματιά και στο παρακάτω link:

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35848

Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...