Jump to content

Ονομα Εταίρου στη Επωνυμία Ετερόρρυθμης


Recommended Posts

Καλημέρα καλημέρα και Χρόνια Πολλά

Σε ετερόρρυθμη εταιρεία , εισέρχεται νέο μέλος που γίνεται ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ εταίρος ενώ οι δύο προυπάρχοντες εταίροι θα είναι ετερόρρυθμοι.

Αν η επωνυμία της εταιρείας ήταν . π.χ. "Α. Παπαδόπουλοσ & Σία Ε.Ε." από το όνομα του παλιού ομορύθμου εταίρου π.χ. Αντώνης.

Ο δεύτερος εταίρος που επίσης είναι ετερορρυθμος ονομάζεται π.χ. Αγγελος (πάλι αρχικό γράμμα το Α)

Ο νέος εταίρος που γίνεται ομόρρυθμος και μπαίνει στην επωνυμία, έχει όνομα π.χ. Αγαμέμνονας. (πάλι από Α.)

Αν αφήσουμε την επωνυμία Α. Παπαδόπουλος & Σία Ε.Ε. (για λόγους ευκολίας στην επικοινωνία με το εξωτερικό, το Αγαμέμνονας δεν θέλουμε να φαίνεται ολόκληρο στην επωνυμία) δεν θα μπορεί κανείς να διακρίνει σε ποιο όνομα από τα τρία ονόματα (Αντώνης, Αγγελος ή Αγαμέμνονας ) αναφέρεται το "Α" της επωνυμίας.

Θα μπορούσε λοιπόν να περάσει μια τροποποίηση με την επωνυμία "Μ. Παπαδόπουλος κ Σία Ε.Ε" όπου το Μ. προκύπτει από το Μένιος (το χαιδευτικό του ομορρύθμου , αλλά όχι το βαπτιστικό του)!!!!!!

'Εχουμε πρόβλημα με τον εμπορικό νόμο και την πιστή μεταφορά στην επωνυμία του ονόματος όπως φαίνεται στην ταυτότητα?

(π.χ. αν γράψουμε ότι εισέρχεται στην εταιρεία ο Παπαδόπουλος Αγαμέμνων (Μένιος) ?????

Βλέπετε κανένα κόλλημα (σε εφορία, Επιμελητήριο ή Πρωτοδικείο/. ΓΕΜΗ ώστε να περάσει αυτή η επωνυμία???)

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Στην επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρίας πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα ονόματα των ομορρύθμων εταίρων η τουλάχιστον ενός ομορρύθμου εταίρου και μετά το ΣΙΑ (συντροφία).

Η εταιρία δεν είναι θέατρο η κινηματογράφος ωστε να αναφέρεις το καλλιτεχνικό όνομα του ηθοποιού.Είναι νομικό πρόσωπο που έχει νομικές υποχρεώσεις και ευθύνες εναντι των άλλων φυσικών η νομικών προσώπων και εναντι κάθε νόμιμης αρχής.Επομένως η επωνυμία της θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το κανονικό όνομα του ομορρύθμου εταίρου όπως αναφέρεται στη ταυτότητα και φυσικά στο καταστατικό και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του δημοσίου (πχ βεβαίωση ΔΟΥ).

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα καλημέρα και Χρόνια Πολλά Σε ετερόρρυθμη εταιρεία , εισέρχεται νέο μέλος που γίνεται ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ εταίρος ενώ οι δύο προυπάρχοντες εταίροι θα είναι ετερόρρυθμοι. Αν η επωνυμία της εταιρείας ήταν . π.χ. "Α. Παπαδόπουλοσ & Σία Ε.Ε." από το όνομα του παλιού ομορύθμου εταίρου π.χ. Αντώνης. Ο δεύτερος εταίρος που επίσης είναι ετερορρυθμος ονομάζεται π.χ. Αγγελος (πάλι αρχικό γράμμα το Α) Ο νέος εταίρος που γίνεται ομόρρυθμος και μπαίνει στην επωνυμία, έχει όνομα π.χ. Αγαμέμνονας. (πάλι από Α.) Αν αφήσουμε την επωνυμία Α. Παπαδόπουλος & Σία Ε.Ε. (για λόγους ευκολίας στην επικοινωνία με το εξωτερικό, το Αγαμέμνονας δεν θέλουμε να φαίνεται ολόκληρο στην επωνυμία) δεν θα μπορεί κανείς να διακρίνει σε ποιο όνομα από τα τρία ονόματα (Αντώνης, Αγγελος ή Αγαμέμνονας ) αναφέρεται το "Α" της επωνυμίας. Θα μπορούσε λοιπόν να περάσει μια τροποποίηση με την επωνυμία "Μ. Παπαδόπουλος κ Σία Ε.Ε" όπου το Μ. προκύπτει από το Μένιος (το χαιδευτικό του ομορρύθμου , αλλά όχι το βαπτιστικό του)!!!!!! 'Εχουμε πρόβλημα με τον εμπορικό νόμο και την πιστή μεταφορά στην επωνυμία του ονόματος όπως φαίνεται στην ταυτότητα? (π.χ. αν γράψουμε ότι εισέρχεται στην εταιρεία ο Παπαδόπουλος Αγαμέμνων (Μένιος) ????? Βλέπετε κανένα κόλλημα (σε εφορία, Επιμελητήριο ή Πρωτοδικείο/. ΓΕΜΗ ώστε να περάσει αυτή η επωνυμία???) Ευχαριστώ

Θα μπορούσατε να την κάνετε Αγαμ. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ. Πάντως η επωνυμία που προτείνεις, συμφωνώ με τπν αμαρτωλό, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Προκύπτει θέμα ταυτοπροσωπίας.

Link to comment
Share on other sites

Εταιρική επωνυμία

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Εμπορικού Νόμου ορίζεται ότι η ετερόρρυθμη εταιρεία διευθύνεται «υπό εταιρικήν επωνυμίαν», που φέρει κατ' ανάγκη το όνομα ενός ή περισσοτέρων ομορρύθμων εταίρων. Και στο άρθρο 25 Ε.Ν. διατυπώνεται ο παραπάνω ορισμός πιο κατηγορηματικά: Το όνομα του (οποιουδήποτε) ετερόρρυθμου εταίρου «δεν δύναται να εισέλθει εις την εταιρικήν επωνυμίαν».

Συνεπώς, η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας θα γίνει από ένα ή περισσότερα ονόματα ομόρρυθμων εταίρων με ενδεχόμενη προσθήκη και άλλων λέξεων ενδεικτικών του είδους της ασκούμενης επιχειρήσεως. Ακόμα, μπορεί να προστεθεί δίπλα στο όνομα ή τα ονόματα της επωνυμίας η ένδειξη «και Σία» (δηλαδή και συντροφιά), η οποία θα καλύπτει τους μη αναφερόμενους στην επωνυμία εταίρους, αδιάφορο αν αυτοί είναι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι. Δεν αναφέρει κυρώσεις ό νόμος για την περίπτωση που το όνομα ενός ετερόρρυθμου εταίρου περιλήφθηκε στην εταιρική επωνυμία. Έχει γίνει δεκτό, όμως, από τη νομολογία ότι, σε τέτοια περίπτωση, ο ετερόρρυθμος αυτός εταίρος ευθύνεται απέναντι στους καλόπιστους τρίτους, όπως και κάθε ομόρρυθμος (απεριόριστα και σε ολόκληρο).

Link to comment
Share on other sites

Δικαστήριο: ΕΦΕΤΕΙΟ Τόπος: ΠΑΤΡΩΝ Αριθ. Απόφασης: 600 Ετος: 2003

Περίληψη

Ετερόρρυθμη εταιρία -.Αν περιληφθεί στην επωνυμία της εταιρίας και το όνομα του ετερόρρυθμου εταίρου, αυτός ευθύνεται ως ομόρρυθμος εταίρος. Πληρωμή από εταίρο εταιρικού χρέους. Δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών εταίρων ανάλογα με την εταιρική μερίδα εκάστου.

Κείμενο Απόφασης

nexthit.gif(Απόσπασμα) ........ Κατά το άρθρο 23 §2 και 25 Εμπ. Νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του ίδιου νόμου, επί ετερόρρυθμης εταιρείας, η εταιρική επωνυμία φέρει κατ' ανάγκη το όνομαενόςήπερισσοτέρωνομορρύθμων (αλληλεγγύως ευθυνόμενων) εταίρων, ενώ το όνομα του ετερόρρυθμου εταίρου δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στην εταιρική επωνυμία. Αν όμως, παρά τη ρητή απαγόρευση του ως άνω όρθρου 25, περιληφθεί στην εταιρική επωνυμία<a href="http://www.dsanet.gr:8280/Webtop/ws/alis10i/www/case/Record?rpp=50&upp=0&sid=F265EAFA9940CE0FAC987860B94721EA&m=8&w=NATIVE%28%27TEXT+ph+words+%27%27%C5%D0%D9%CD%D5%CC%C9%C1+%C5%D4%C5%D1%CF%D1%D1%D5%C8%CC%CF%D3%27%27%27%29&r=1&set=2&order=native%#BWHR2">nexthit.gif το όνομα του ετερόρρυθμου εταίρου, ενόψει του σκοπού της απαγορεύσεως, που συνίσταται στην αποτροπή του κινδύνου να εκληφθεί από τους συναλλασσόμενους με την εταιρεία τρίτους ως απεριόριστα ευθυνόμενος, επέρχονται οι συνέπειες του παραπάνω άρθρου 28, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά, δηλαδή ο εταίρος αυτός, μολονότι priorhit.gifετερόρρυθμος, ευθύνεται ως ομόρρυθμος απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα χρέη της εταιρείας (ΑΠ 985/1983 Ελλ.Δικ.

1984 σελ. 343, Ν. Ρόκα, το δίκαιο των προσωπικών εταιρειών σελ. 663664, Παμπούκη Δίκαιο Εμπ. Εταιρειών Ειδ. Μέρος σελ. 158, Ε. Λεβαντή, το δίκαιο Εμπ. Εταιρειών §66 σελ. 288259). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 22 ΕΝ, 29 ΕισΝΑΚ, 481, 487, 783 και 759 του ΑΚ, συνάγεται ότι ο πληρώσας εταιρικό χρέος ομόρρυθμος εταίρος έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών, όχι για το συνολικό ποσό που κατέβαλε, αλλά για το επιπλέον της μερίδας του καταβληθέν ποσό, για το οποίο ενέχονται οι λοιποί εταίροι έναντι αυτού κατά το λόγο της εταιρικής τους μερίδας (ΕΑ 5395/1999 Ελλ.Δικ. 1999 σελ. 1603).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...