Jump to content
Sign in to follow this  
birbilis

Μη υποχρέωση Ελεγκτών ΑΕ, αλλα υποχρεωτικό Παράβολο?

Recommended Posts

Guest ΝΙΚΟΣ ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ

Πιστεύω ότι έχει γίνει μπέρδεμα ανάμεσα σε αυτό που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και σε αυτά που ζητάει (ως ταρίφα) το Εθνικό Τυπογραφείο.

Πιο συγκεκριμένα, αν και το εδάφιο ζ. της παρ. 1 του άρθρου 7α θεωρεί ώς ΕΝΑ-ΕΝΙΑΙΟ στοιχείο με απαίτηση δημοσιότητας τα επιμέρους στοιχεία που περιγράφονται σ' αυτό (με μοναδική διάκριση τις αρχικές από τις τροποποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις), ωστόσο, με τη γλώσσα της χρέωσης του Ε.Τ., μιλάμε για δύο διαφορετικά στοιχεία με απαίτηση δημοσιότητας. Αναλυτικότερα:

- Το πρώτο στοιχείο σύμφωνα με τις χρεώσεις του Ε.Τ. είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός & Προσάρτημα), όπου για τι δημοσίευσή του, το Ε.Τ. απαιτεί ένα ποσό 493,5 ευρώ (470 ευρώ στον ΚΑΕ 2531 + 23,5 ευρώ στον ΚΑΕ 3512) [Βλέπε πίνακα χρεώσεων ΕΤ]

- Το δεύτερο στοιχείο για το οποίο απαιτείται δημοσιότητα σύμφωνα με το ίδιο εδάφιο, είναι αυτό της Έκθεσης του ΔΣ και εφόσον υπάρχει έκθεση ελεγκτών. Αντίστοιχα, το Ε.Τ. απαιτεί για τη δημοσίευσή του ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ποσό 262,5 ευρώ (250 ευρώ στον ΚΑΕ 2531 + 12,5 ευρώ στον ΚΑΕ 3512). [Βλέπε πίνακα χρεώσεων ΕΤ]

Το γεγονός ότι αυτά τα δύο στοιχεία εμφανίζονται μαζί στο κείμενο του άρθρου 7α παρ.1 εδαφ. ζ, ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι δημοσιεύονται ΜΟΝΟ με το Διπλότυπο του Ισολογισμού (το επονομαζόμενο μεγάλο διπλότυπο). Είναι ξεχωριστά στοιχεία ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ. Ακόμα και αν έβγαινε μία ανακοίνωση-έγγραφο ΠΑΛΙ θα χρειάζονταν τα ανωτέρω ποσά ΣΥΝΟΛΙΚΑ (το μεγάλο + το μικρό διπλότυπο μαζί).

Πιστεύω ότι δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στη διατύπωση-ερμηνεία του εν λόγω εδαφίου σε συνδυασμό με τις χρεώσεις του Ε.Τ.

Παράλληλα, θα πρέπει να συμπληρώσω ότι και η λογική της παράθεσης αυτών των ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ σε χρέωση δημοσιότητας πράξεων-στοιχείων μέσα στο ίδιο εδάφιο, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται το ΚΑΙ, μπορεί να μπερδέψει όπως τώρα. Ωστόσο, η παράθεσή αυτή έχει γίνει με την έννοια της ομαδοποίησης συγγενών πράξεων-στοιχείων των διαδικασιών των Α.Ε.. Μακάρι στη νομική επιστήμη και γλώσσα να παρατηρούσαμε τη χρήση εργαλείων όπως η αναλυτική παράθεση των περιπτώσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη διοικητική πρακτική πχ. οι χρεώσεις αναλυτικά με μορφή πίνακα ή ακόμα και λογικών διαγραμμάτων, καθώς πιστεύω ότι αυτό θα έδινε ένα περισσότερο προσιτό χαρακτήρα στην ερμηνεία-κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Νίκος Ντερμανάκης

Υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Χανίων - Ανώνυμες Εταιρείες.

Share this post


Link to post
Share on other sites

κε Ντερμανάκη, έχετε δει δημοσιευμένη ποτέ καμία έκθεση Δ.Σ, στο ΦΕΚ για να πληρώσω παράβολα; Το 7α παρ.1 μιλάει για δημοσιότητα, όχι για δημοσίευση, έννοιες διαφορετικές που αποσαφηνίζονται στο αμέσως επόμενο άρθρο 7β όπου λέει πώς γίνεται αυτή η δημοσιότητα. Στην παρ. 1β του αρ. 7β αναφέρει για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ : "...Κατ' εξαίρεση οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 438, δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή." Δεν μιλάει ούτε για δημοσίευση στο ΦΕΚ της έκθεσης του Δ.Σ., ούτε της έκθεσης των ελεγκτών, ούτε για την έγκριση των καταστάσεων από τη ΓΣ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΝΙΚΟΣ ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ

κ. Αρχοντή

Παρακαλώ διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα από τό άρθρο 7β της ισχύουσας περί Α.Ε. νομοθεσίας (Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει)

Άρθρο 7Β

1. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται:

"α…..

β. Με τη δημοσίευση, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών των Πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.1599/86 "Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 75/1986). Κατ' εξαίρεση οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 438, δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν απο τη συνεδρίαση της συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή.

...."

Με άλλα λόγια…αυτό που πληρώνει η Α.Ε. με το μικρό Διπλότυπο Δ.Ο.Υ είναι το κόστος της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ ότι έχει γίνει η καταχώρηση της πράξης -για τη οποία απαιτείται δημοσιότητα- στο οικείο Μητρώο.

Κατανοώ απόλυτα τους παραπάνω αλλά πιστέψτε και ακόμα περισσότερους προβληματισμούς που έχουν αναπτυχθεί σε συζητήσεις με συναδέλφους σας (μας) για το πόσο σωστή, δίκαιη και ανταποδοτική είναι (ή δεν είναι) αυτή η δαπάνη. Η συζήτηση δεν βγάζει προτάσεις με πυροτεχνήματα, αλλά μόνο με ουσιαστική ανάλυση θέσεων, επιχειρημάτων και ιδεών. Αν θέλετε να συνεχίσουμε μία τέτοιου είδους συζήτηση μπορώ να αφιερώσω αρκετό από τον εκτός κανονικού μου ωραρίου χρόνο. Σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμώ ότι δεν θα σας είμαι χρήσιμος.

Με εκτίμηση,

Νίκος Ντερμανάκης

Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Χανίων – Ανώνυμες Εταιρείες

Share this post


Link to post
Share on other sites

κ. Ντερμανάκη,

Χαίρομαι που θέλετε να συζητήσουμε ουσιαστικά, κι εγώ το ίδιο επιζητώ. Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνετε, λοιπόν, απαιτούνται διπλότυπα, ένα για κάθε δημοσίευση στο ΦΕΚ (οικονομικών καταστάσεων, ελεγκτών, Δ.Σ., Μ.Κ., κλπ) και ένα για την δημοσίευση συνολικά στο ΦΕΚ της ανακοίνωσης της καταχώρισης των οικονομικών καταστάσεων ή οποιονδήποτε άλλων νέων στοιχείων προκύψουν από τη Γ.Σ. στο οικείο Μ.Α.Ε. Η ερμηνεία αυτή δεν στερείται βάσεως (ανεξαρτήτως ανατποδοτικότητος ή μη, δεν σχολιάζουμε το νόμο, αλλά τη σωστή ή μη εφαρμογή του). Αποδέχομαι λοιπόν αρχικά την ερμηνεία σας - η οποία διαφέρει πολύ από την αρχική σας θέση της δημοσίευσης των εκθέσεων του ΔΣ - ως αρκετά βάσιμη, επιφυλάσσομαι όμως να τη διευρευνήσω περαιτέρω. Δεν μπορώ όμως να μην παρατηρήσω ότι (από λάθος; από άγνοια; ) πριν τον περιορισμό της υποχρέωσης ορισμού ελεγκτών δεν ζητούνταν ΠΟΤΕ διπλότυπο για δημοσίευση στο ΦΕΚ ανακοίνωσης καταχώρισης στο ΜΑΕ. Όταν, δηλαδή, είχαμε ελεγκτές, είχαμε δύο διπλότυπα: ¨Ενα για οικονομικές καταστάσεις - πλην προσαρτήματος - και ένα για ελεγκτές ενώ θα έπρεπε να έχουμε τρία, ένα επιπλέον δηλαδή για την ανακοίνωση της καταχώρισης, οπότε συμπεραίνω εκεί έγινε το μεγάλο μπέρδεμα.

Αν παρακολουθήσετε τη συζήτηση σ' αυτό το θέμα του φόρουμ, θα δείτε ότι η ένστασή μου έγκειται κυρίως στο ότι μου ζητούσαν να δημοσιεύσω την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη ΓΣ, κάτι το οποίο δεν βλέπω να προκύπτει από κάποια διάταξη, και οι επίμονες - γραπτές και προφορικές - ερωτήσεις μου εστιάζονταν στο ζήτημα αυτό, χωρίς να παίρνω απάντηση.(Εσείς τουλάχιστον μου δώσατε μια σοβαρή απάντηση, που βασίζεται σε ερμηνεία - σωστή ή όχι θα δείξει - του νόμου και όχι σε ιδεοληψίες).

Θα χαρώ να συνεχίσουμε να έχουμε έναν χρήσιμο και εποικοδομητικό διάλογο, στον οποίο προσκαλώ και όποιον συνάδελφο έχει να καταθέσει κάτι ουσιαστικό, προσωπικά δεν έχω κανονικό ωράριο και αντιπαθώ τα πυροτεχνήματα, ακόμα και αυτά της Αναστάσεως.

Παρομοίως με εκτίμηση,

Αχιλλέας Ε. Αρχοντής,

Ελεύθερος επαγγελματίας Λογιστής-Φοροτεχνικός

Αγιά Λάρισας

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΝΙΚΟΣ ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ

Κύριε Αρχοντή καλημέρα

Επιλέγω αναγκαστικά αυτή την προχωρημένη ώρα να στείλω τη δική μου καταχώρηση-απάντηση, καθώς δεν μπορώ να αφιερώσω χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρα σε βάρος της εξυπηρέτησης των συναδέλφων σας (μας) και των αρκετών εκατοντάδων Α.Ε. που παρακολουθώ.

Τόσο η αρχική μου τοποθέτηση, όσο και η δευτερολογία μου ακολούθησαν το ίδιο μήκος κύματος.

Και επαναλαμβάνω με αναλυτικότερο τρόπο προσέγγισης:

Η υποχρέωση δημοσίευσης των αρχικών Οικονομικών Καταστάσεων υπάρχει και δεν υπάρχει γι’ αυτό καμία αμφισβήτηση. Είναι ξεκάθαρο ότι αν τροποποιηθούν οι αρχικές Οικονομικές Καταστάσεις ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νέα δημοσίευσή τους.

Όταν αναφέρθηκα στην υποχρέωση δημοσίευσης της Έκθεσης του ΔΣ, εννοείται ότι δεν αναφερόμουνα στη δημοσίευση του περιεχομένου της (που ευτυχώς που δεν δημοσιεύεται γιατί με αυτά που έχουν δει τα μάτια μου θα γελούσαν πολλοί πικραμένοι), αλλά στη δημοσίευση της ανακοίνωσης η οποία λέει ότι έχει υποβληθεί από την Α.Ε. το στοιχείο της Έκθεσης του ΔΣ και έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ. της, ενώ η έκδοση της ίδιας ανακοίνωσης σημαίνει επιπλέον ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας (έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία) και έχει καταχωρηθεί στο οικείο μητρώο το στοιχείο της Έκθεσης του ΔΣ της ΑΕ και ότι το πλήρες περιεχόμενό της είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Τώρα, σχετικά με τους ελεγκτές, έχουμε τις παρακάτω επιλογές-σενάρια:

Στην περίπτωση που η προηγούμενη Τακτική Γ.Σ. είχε εκλέξει ελεγκτές, τότε το αποτέλεσμα του ελέγχου τους, όπως αυτό διατυπώνεται στην Έκθεση τους, αποτελεί στοιχείο η ύπαρξη του οποίου πρέπει να δημοσιεύεται μέσα από τη σχετική ανακοίνωση στο ΕΤ. Με άλλα λόγια ισχύει και εδώ ότι έχει υποβληθεί από την Α.Ε. και έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ. της το στοιχείο της Έκθεσης των ελεγκτών, έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας (έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία) και έχει καταχωρηθεί στο οικείο μητρώο το στοιχείο της Έκθεσης των Ελεγκτών της ΑΕ και ότι το πλήρες περιεχόμενό της είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Εξάλλου:

«Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη παρ. 1 και 2 του άρθρου 37, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχόμενου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση» (άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. ε του Κ.Ν. 2190/20).

Έτσι, σε μία (φυσιολογική) κατάσταση που δεν υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στην Έκθεση του ΔΣ και στην Έκθεση των Ελεγκτών η έγκριση της Έκθεσης του ΔΣ αποτελεί ταυτόχρονα και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών, κάτι το οποίο και διατυπώνεται κάτω από την απόφαση επί του πρώτου θέματος μίας συνήθους ημερήσιας διάταξης μίας Τακτικής ΓΣ . Με τη λογική επομένως της ενιαίας εγκριτικής απόφασης επί των ταυτιζομένων Εκθέσεων ΔΣ και Ελεγκτών δεν απαιτείται ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ καταχώρηση και επομένως και Διπλότυπο ΔΟΥ.

Στην υποπερίπτωση που υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στην Έκθεση των Ελεγκτών και στην Έκθεση του ΔΣ, εκεί αναλαμβάνει δράση το ανώτερο συλλογικό όργανο της Α.Ε., η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στην περίπτωση τώρα που εκλέγονται Ελεγκτές από τη Γ.Σ. για την επόμενη χρήση, νομίζω ότι είναι αυτονόητο γιατί απαιτείται η δημοσίευση της παραπάνω ανακοίνωσης στην οποία θα συμπεριληφθούν εκτός τα ανωτέρω στοιχεία (ύπαρξη-έγκριση Έκθεσης ΔΣ και τυχόν ύπαρξη-έγκριση Έκθεσης Ελεγκτών) και τα στοιχεία των νέων ελεγκτών για την επόμενη Χρήσης.

Το γιατί δεν απαιτείται όπως είπατε ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (289 ευρώ και τα ψιλά) έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εκλογή ελεγκτών δεν προκαλεί ξεχωριστή δημοσίευση ανακοίνωσης της καταχώρησης στο ΕΤ όταν αυτή γίνεται στο πλαίσιο της προβλεπόμενη από το νόμο Πράξης (εκλογή από την Τακτική ΓΣ). Αν ωστόσο, αν μία ΑΕ δεν εκλέξει Ελεγκτές για την επόμενή της Χρήση και αυτοί απαιτηθούν, τότε επειδή πραγματοποιείται νέα απόφαση σε νέα Πράξη (απόφαση Εκλογής από Έκτακτη Γ.Σ.) τότε απαιτείται ξεχωριστή δημοσίευση και επιπλέον Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

Επίσης, τα στοιχεία που πρέπει να δημοσιεύονται λόγω απαιτήσεων που βάζει η ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να δημιουργούν διπλό κόστος-επιβάρυνση στις ΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση εντάσσεται και το θέμα της εκλογής των Ελεγκτών που εφόσον απαιτείται και εκπληρώνεται στο πλαίσιο της Τακτικής Γ.Σ. δεν μπορεί να δημιουργεί περαιτέρω επιβάρυνση στο κόστος της δημοσίευσης.

Σε αυτό το σημείο να δούμε και το θέμα των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων από τη ΓΣ. Σαφώς και δεν προβλέπεται η καταβολή νέου Διπλοτύπου για τις εγκεκριμένες Οικονομικές Καταστάσεις από τη ΓΣ, με την προϋπόθεση ότι αυτές είναι ίδιες με τις αρχικά υποβληθείσες. Όποιος ζητάει κάτι τέτοιο κάνει μεγάλο λάθος. Αυτό εξάλλου λέει και το pdf αρχείο που έχετε κάνει upload σε προηγούμενη ανάρτησή σας (27 Μάιος 2012 - 10:49 μμ) με την ΑΠΟΨΗ του Υπουργείου.

Τόσο η έγκριση της Έκθεσης του ΔΣ (και της τυχόν Έκθεσης των Ελεγκτών) όσο και η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της λήψης σχετικής απόφασης συνολικά-ενιαία και αδιαίρετα, καθώς όλα αυτά τα στοιχεία (θεωρητικά αλλά και με την οικονομική λογική και πρακτική) πρέπει να είναι σε συμφωνία-ταύτιση. Επομένως, γίνεται κατανοητό για ποιο λόγο στην ανακοίνωση που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία μετά την υποβολή των Πρακτικών της ΓΣ δύναται να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με όλες τις επιμέρους εγκρίσεις της ΓΣ (έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων, έγκριση Έκθεση ΔΣ και έγκριση τυχόν υπάρχουσας έκθεσης Ελεγκτών) και τη τυχόν εκλογή νέων ελεγκτών.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Νίκος Ντερμανάκης

Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Χανίων – Ανώνυμες Εταιρείες

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σύμφωνα με την άποψή σας, σε περίπτωση μη ορισμού ελεγκτών αλλά εκλογής νέου Δ.Σ., θα εκδοθούν δυο διπλότυπα: Ένα μεγάλο για τον ισολογισμό και ένα μικρό για την ανακοίνωση της καταχώρισης των στοιχείων στο ΦΕΚ, τα οποία στοιχεία είναι ο ισολογισμός και το νέο ΔΣ. Το κατάλαβα καλά;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΝΙΚΟΣ ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ

Καλησπέρα,

Σε περίπτωση Τ.Γ.Σ. χωρίς εκλογή ελεγκτών αλλά με εκλογή ΔΣ έχουμε τα εξής:

ένα (1) "μεγάλο" Διπλότυπο για τον Ισολογισμό (αυτό είναι πλέον δεδομένο)

ένα (1) "μικρό" Διπλότυπο για την ανακοίνωση της καταχώρησης της έγκρισης των θεμάτων που ανέφερα σε προηγούμενη ανάρτηση μου, και

ένα (1) "μικρό" Διπλότυπο για την ανακοίνωση της καταχώρησης του νέου ΔΣ (Σύνθεση, θητεία, εκπροσώπηση κλπ).

Το τελευταίο Διπλότυπο αφορά στο κόστος δημοσίευσης του αποτελέσματος της Πράξης της Εκλογής από τη ΓΣ και ιδιαίτερα της Πράξης Συγκρότησης του (νέου) ΔΣ σε Σώμα (η τελευταία αντιστοιχεί στο Πρακτικό του -νέου- ΔΣ σύμφωνα με το οποίο καταγράφεται η κατανομή αξιωμάτων -Πρόεδρος ΔΣ, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, μέλη κ.λπ- και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης κ.λπ.)

Καλό απόγευμα

Νίκος Ντερμανάκης

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest TZABELAS  KITSOS

Καλησπέρα,

Σε περίπτωση Τ.Γ.Σ. χωρίς εκλογή ελεγκτών αλλά με εκλογή ΔΣ έχουμε τα εξής:

ένα (1) "μεγάλο" Διπλότυπο για τον Ισολογισμό (αυτό είναι πλέον δεδομένο)

ένα (1) "μικρό" Διπλότυπο για την ανακοίνωση της καταχώρησης της έγκρισης των θεμάτων που ανέφερα σε προηγούμενη ανάρτηση μου, και ΟΧΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ένα (1) "μικρό" Διπλότυπο για την ανακοίνωση της καταχώρησης του νέου ΔΣ (Σύνθεση, θητεία, εκπροσώπηση κλπ).

Το τελευταίο Διπλότυπο αφορά στο κόστος δημοσίευσης του αποτελέσματος της Πράξης της Εκλογής από τη ΓΣ και ιδιαίτερα της Πράξης Συγκρότησης του (νέου) ΔΣ σε Σώμα (η τελευταία αντιστοιχεί στο Πρακτικό του -νέου- ΔΣ σύμφωνα με το οποίο καταγράφεται η κατανομή αξιωμάτων -Πρόεδρος ΔΣ, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, μέλη κ.λπ- και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης κ.λπ.)

Καλό απόγευμα

Νίκος Ντερμανάκης

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΝΙΚΟΣ ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ

Υπασπιστή του Όθωνα και διορισμένε πρωθυπουργέ με συγχωρείς, αλλά μου είναι αδυνατό να κατανοήσω τη στρατιωτικού τύπου επιχειρηματολογία σου, "ΟΧΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ"

Νίκος Ντερμανάκης...απλά

Share this post


Link to post
Share on other sites
Καλησπέρα, Σε περίπτωση Τ.Γ.Σ. χωρίς εκλογή ελεγκτών αλλά με εκλογή ΔΣ έχουμε τα εξής: ένα (1) "μεγάλο" Διπλότυπο για τον Ισολογισμό (αυτό είναι πλέον δεδομένο) ένα (1) "μικρό" Διπλότυπο για την ανακοίνωση της καταχώρησης της έγκρισης των θεμάτων που ανέφερα σε προηγούμενη ανάρτηση μου, και ένα (1) "μικρό" Διπλότυπο για την ανακοίνωση της καταχώρησης του νέου ΔΣ (Σύνθεση, θητεία, εκπροσώπηση κλπ). Το τελευταίο Διπλότυπο αφορά στο κόστος δημοσίευσης του αποτελέσματος της Πράξης της Εκλογής από τη ΓΣ και ιδιαίτερα της Πράξης Συγκρότησης του (νέου) ΔΣ σε Σώμα (η τελευταία αντιστοιχεί στο Πρακτικό του -νέου- ΔΣ σύμφωνα με το οποίο καταγράφεται η κατανομή αξιωμάτων -Πρόεδρος ΔΣ, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, μέλη κ.λπ- και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης κ.λπ.) Καλό απόγευμα Νίκος Ντερμανάκης

Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, κ. Ντερμανάκη. Θεωρώ ότι η έκδοση του ενός μικρού διπλοτύπου εξαντλεί την υποχρέωση της εταιρείας για τα τέλη δημοσίευσης, επειδή τα θέματα είναι δυο, αλλά μία η ανακοίνωση. Είμαι ήδη σε διαδικασία έρευνας και έχω ήδη θέσει σχετικό ερώτημα αρμοδίως. Να είστε σίγουρος ότι έχω λάβει πολύ σοβαρά την άποψή σας και σας ευχαριστώ που την καταθέσατε επιχειρηματολογώντας. Όταν θα έχω απάντηση, είτε υπέρ είτε κατά της άποψής μου, θα τη δημοσιεύσω στον ίδιο χώρο. Χάρηκα που τα είπαμε, και καλό σας απόγευμα επίσης.

Αχιλλέας Αρχοντής, σκέτο επίσης

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΝΙΚΟΣ ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ

Κύριε Αχιλλέα, ειλικρινά εκτιμώ την προσπάθειά σας και περιμένω με πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμά της.

Εξακολουθώ να τονίζω ότι από την Πράξη της Εκλογής του ΔΣ από την Τακτική Γ.Σ. (Πρακτικό Γ.Σ.) δεν προκύπτουν τα απαραίτητα προς δημοσίευση στοιχεία (μόνο τα ονόματα των εκλεγμένων μελών). Αντίθετα, αυτά προέρχονται από την Πράξη της Συγκρότησης του ΔΣ σε Σώμα (εξουσίες, αρμοδιότητες, εκπροσώπηση, ειδικές αναφορές σε ρόλους κλπ), η οποία αποτελεί ξεχωριστή Πράξη (Συνεδρίαση και Πρακτικό ΔΣ που μπορεί να γίνει έως και 10 ημέρες μετά τη Γ.Σ.). Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν τη νέα ανακοίνωση.

Νίκος Ντερμανάκης

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest GEORGE

Συνάδελφοι καλησπέρα,

Το θέμα με την δημοσίευση της ΓΣ για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, το συναντάμε και κατά την αυτοαπογραφή στο ΓΕΜΗ που προς το τέλος της διαδικασίας περιλαμβάνει υποχρεωτικό πεδίο για το ΦΕΚ δημοσίευσης της ΓΣ για την έγκριση του τελευταίου ισολογισμού. Επειδή συμφωνώ με των κ. Αρχοντή πως το ξεπερνάμε για την διαδικασία της αυτοαπογραφής στο ΓΕΜΗ.

Ευχαριστώ

καλή δύναμη

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σύμφωνα με το παρακάτω συνημμένο (της 26.7.2013), ο κ. Ντερμανάκης έχει δίκιο. Απαιτείται παράβολο 289,76 € για την ανακοίνωση της δημοσίευσης της έγκρισης των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα.

ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ-signed.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το παραβολο αφορα την εγκριση του οικονομικου αποτελεσματος της ετησιας τακτικης ΓΣ ετσι το βαφτiσαν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μπορεις να μου αναρτησης καποια ανακοινωση που να κανει μνεια για απαλλαγη ελεγκτων...?

 

Διακοπες δεν πηγα 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σύμφωνα με το παρακάτω συνημμένο (της 26.7.2013), ο κ. Ντερμανάκης έχει δίκιο. Απαιτείται παράβολο 289,76 € για την ανακοίνωση της δημοσίευσης της έγκρισης των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα.

Εγώ έχω υποβάλει 3 ΑΕ που δεν έχουν ελεγκτές και δεν έχω πληρώσει κανένα παράβολο, λέτε να υπάρξει πρόβλημα?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εχει αναρτηθεί εδώ και καιρό στο Site , αλλά λείπατε διακοπές.

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16933

Είχαμε πάει κρουαζιέρα με την γαλέρα "Theotaxis" (είμασταν στο αμπάρι και τραβούσαμε κουπί) και δεν το πήραμε χαμπάρι, Κώστα.... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...