Jump to content
Sign in to follow this  
MarP

ΠΟΛ.1244/ 1.12.2011 πάνω από όλα ο πολίτης κύριοι....τα σχόλια σας

Recommended Posts

ΠΟΛ.1244/1.12.2011

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών

Α. Στα πρόσωπα που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εντάσσονται και τα πρόσωπα που παρουσιάζουν κάθε είδους αναπηρία από 80% και άνω, όπως ενδεικτικά πρόσωπα με εγκεφαλική παράλυση, με σοβαρή νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, κ.λπ.--> Δηλαδή ο άλλος πρέπει να μην έχει στον ήλιο μοίρα για να εξαιρεθεί από το ΕΕΤΗΔΕ!

Γιατί να μην είναι δικαιούχοι και ανάπηροι με 67% και άνω?

Αρμόδιο όργανο για την διαπίστωση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων αναστολής της διακοπής τριμελής επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε Δ.Ο.Υ.

Οι επιτροπές θα λειτουργήσουν άμεσα και θα επιλαμβάνονται των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.....................Κάθε επιτροπή θα αποτελείται από:

α) έναν υπάλληλο της οικείας Δ.Ο.Υ. κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ως Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.,

β) έναν κοινωνικό λειτουργό που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμο στον οποίο εδρεύει η Δ.Ο.Υ., και

γ) έναν αστυνομικό υπάλληλο της ΕΛ.ΑΣ.--->Πλάκα μας κάνουν? Μας δουλεύουν κανονικά....

Αν έχει εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. χωρίς να έχει αφαιρεθεί το 35% της επιφάνειας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ο δικαιούχος της απαλλαγής ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 προσκομίζοντας επιπλέον βεβαίωση από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο ότι πρόκειται για κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα.

-->Στις ξενοδοχειακές μονάδες περιλαμβάνει και τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ή όχι? Πρέπει να αφαιρεθεί το 35% της επιφάνειας του ξενοδοχείου και μετά να υπολογιστεί το ΕΕΤΗΔΕ?

Κι αν το ξενοδοχείο έχει περισσότερους από 1 λογαρ.ΔΕΗ θα αφαιρέσουμε από τον καθένα το 35%??? Τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά..?

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς, κοινωφελείς ή εκκλησιαστικούς απαλλάσσονται από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.--->πάνω από όλα στήριξη του Έλληνα πολίτη κύριοι...

Β. Ως μακροχρόνια άνεργοι, για τη χορήγηση της απαλλαγής, θεωρούνται τα πρόσωπα που έχουν, κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.,

μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις του αρμόδιου φορέα.

---> οι ανθρωποι που έκλεισαν τις επιχ/σεις τους επειδή δεν τα έβγαζαν πέρα οικονομικά δεν είναι άνεργοι δηλαδή?

Κακώς που δεν υπάρχει κάποιος αντίστοιχος φορέας του ΟΑΕΔ και για αυτούς!!!

Επίσης οι άνεργοι αν είχαν έστω και ένα ένσημο μέσα στο χρόνο πρέπει να πληρώσουν το χαράτσι!

....ο μειωμένος συντελεστής του τέλους για πρόσωπα που είναι τα ίδια ανάπηρα ή βαρύνονται με ανάπηρο καθώς και για πολύτεκνους, εφαρμόζεται, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει (κατά 100% ή κατά ποσοστό) εκτός από τον δικαιούχο του μειωμένου τέλους και στον/στη σύζυγό του/της, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους.--->το αποκορύφωμα.......

Τελικά ποιοι εξαιρούνται????????????????????? Γιατί να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια???????

ΝΑΙ.......ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ συνάδελφοι......

Share this post


Link to post
Share on other sites

clip_image002.jpg

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα

Τηλ. 210-33.98.270, 71

Αθήνα, 24.10.2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, διά του Προέδρου του κ. Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου και των Δικηγόρων Αθηνών κ.κ. Αντωνίου Π. Αργυρού και Ευσταθίου Κ. Μπακάλη, προσέφυγε σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2011, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (εφ’ εξής «Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.»), που θεσπίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011.

Όσον αφορά στους λόγους ακυρώσεως σχετικά με το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, επισημαίνονται συνοπτικώς τα ακόλουθα:

Ι. Κατ’ αρχάς, καθίσταται σαφές ότι ο προορισμός των εσόδων, που θα εισπραχθούν από την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, εντοπίζεται στην εξυπηρέτηση δημοσιονομικών στόχων, μη άμεσα συναρτωμένων με την παροχή κάποιας ειδικής ωφελείας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, με συνέπεια να αποκαλύπτεται ευχερώς ο αληθής χαρακτήρας της εν λόγω δημοσιονομικής επιβαρύνσεως, η οποία συνιστά αναντίρρητα φόρο επί της περιουσίας και όχι «τέλος». Ως εκ τούτου, νομίμως και βασίμως τίθεται υπό τη βάσανο των συνταγματικών αρχών και κανόνων, που αναπτύσσονται αναλυτικώς κατωτέρω.

ΙΙ. Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν πρέπει να αξιολογηθεί κατά τρόπο αυτόνομο, αλλά συνδυαστικώς και συνολικώς, ήτοι σε συνάρτηση με τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις της ακίνητης περιουσίας, που δημιουργούν υπέρμετρη φορολογική πίεση σε αυτή, απειλούσα την ιδία την ουσία της και καταλήγουσα, ουσιαστικώς, σε σταδιακή δήμευση αυτής. Πολλώ δε μάλλον, αφ’ ης στιγμής η φορολόγηση της κατοχής της ακίνητης περιουσίας δεν πραγματοποιείται αποκλειστικώς στην περίπτωση, που αυτή παράγει εισόδημα, ώστε και η αναλογούσα σε αυτή φορολογική επιβάρυνση να καταβάλλεται ακριβώς από ένα μέρος των εισοδημάτων αυτών, παρά ο νομοθέτης αρκείται, άνευ ετέρου, στην κατοχή αυτής. Περαιτέρω, προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας επέρχεται και διά του εξαναγκασμού του ιδιοκτήτη – φορολογουμένου να προβεί σε εκποίηση της περιουσίας του αυτής, ώστε να καταφέρει να αντεπεξέλθει στην καταβολή των φόρων, που συνδέονται με αυτή, ιδίως σε περίοδο οξυτάτης οικονομικής υφέσεως, που χαρακτηρίζεται από τεραστία έλλειψη ρευστότητας. Κατά τον τρόπο δε αυτό, σημειώνεται παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α..

ΙΙΙ. Όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 53§2 του Ν. 4021/2011, για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. λαμβάνεται υπ’ όψιν το εμβαδό της δομημένης επιφανείας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, με βάση τα οποία υπολογίστηκε κατά τη 17-09-2011 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993, καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου και συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με τους πίνακες, που παρατίθενται στην ως άνω διάταξη. Κατά συνέπεια, η φορολογική βάση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν καθορίζεται ευθέως από τον Νόμο, αλλά κατά παραπομπή στη μέθοδο υπολογισμού, την οποία χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Η. και, κατ’ επέκταση, οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το Τ.Α.Π. Το δε γεγονός αυτό συνιστά κατ’ εξουσιοδότηση προσδιορισμό ενός ουσιώδους στοιχείου του φόρου και, μάλιστα, ούτε καν από την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, αλλά από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 78§§1,4 .

IV. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53§§8-11 του Ν. 4021/2011, τόσο η βεβαίωση, όσο και η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, ρητώς χορηγείται στα ανωτέρω πρόσωπα το δικαίωμα, σε περίπτωση μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., να προβούν σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά τον τρόπο, όμως, αυτό μια κατ’ εξοχήν έκφανση της δημοσίας εξουσίας και της κρατικής κυριαρχίας, όπως είναι η βεβαίωση και είσπραξη ενός φόρου επί του κεφαλαίου, ανατίθεται σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, που ουδόλως συνιστούν, ασφαλώς, όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, κατά πρόδηλη παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 26§2 και 1§3 του Συντάγματος, συνδυαστικώς ερμηνευομένων.

V. Επιπλέον, το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. επιβάλλεται αδιακρίτως σε όλους τους ιδιοκτήτες «δομημένων επιφανειών», χωρίς να συνεκτιμά περαιτέρω ουσιώδεις παράγοντες, που προσδιορίζουν την αληθινή φοροδοτική τους ικανότητα. Ειδικότερα, κατ’ αρχάς, δεν λαμβάνει καθ’ όλου υπ’ όψιν την παραγωγή ή όχι εισοδήματος από την ακίνητη αυτή ιδιοκτησία και, περαιτέρω, το ύψος του εισοδήματος αυτού. Περαιτέρω, για τη διάγνωση της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ούτε το εν γένει αποκτώμενο εξ αυτού εισόδημα, ώστε να εξακριβώνεται η πραγματική δυνατότητά του να καταβάλει τον φόρο, που αντιστοιχεί στην ακίνητη περιουσία του, αλλά και συνολικώς τους φόρους που του αναλογούν. Επιπροσθέτως, για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο η επιφάνεια του ακινήτου, η τιμή ζώνης αυτού (η οποία, μάλιστα, καθορίζεται με κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου εκδοθείσες Υ.Α.) και η παλαιότητα αυτού. Αντιθέτως, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν άλλοι ουσιώδεις προσδιοριστικοί παράγοντες, όπως ο συντελεστής ορόφου ή ο συντελεστής εμπορικότητας, οι οποίοι, βεβαίως, διαφοροποιούν την αξία των ακινήτων, γι’ αυτό και λαμβάνονται υπ’ όψιν και στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (άρθρο 41 Ν. 1249/1982). Εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται η παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 4§§1,5 του Συντάγματος. Τέλος, το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αποτελεί τη δεύτερη φορολογική επιβάρυνση της κατοχής της ακίνητης περιουσίας μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος (2011), καθώς, όσοι έχουν ακίνητη περιουσία άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ επιβαρύνονται και με τον Φ.Α.Π. (άρθρα 27 επ. Ν. 3842/2010), με συνέπεια να σημειώνεται παραβίαση και της αρχής της απαγορεύσεως της διπλής φορολογίας, ήτοι της απαγορεύσεως εκ νέου φορολογήσεως της ιδίας φορολογητέας ύλης για την ιδία αιτία.

VI. Στη διάταξη του άρθρου 53§11 του Ν. 4021/2011 προβλέπεται ως επιπρόσθετη «κύρωση» για την περίπτωση, στην οποία ο φορολογούμενος δεν προβαίνει σε καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο, στο οποίο αφορά ο φόρος. Επαπειλείται, δηλαδή - χωρίς, μάλιστα, να προβλέπεται τούτο στον Κ.Ε.Δ.Ε., υπό τη μορφή αναγκαστικού μέτρου εισπράξεως – η διακοπή της παροχής ενός κοινωνικού αγαθού, προκειμένου να επιτευχθεί ο εξαναγκασμός του φορολογουμένου να συμμορφωθεί προς την υποχρέωση καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Πρόκειται, δε, αναντίρρητα, για μια μορφή ψυχολογικής βίας, η οποία προσλαμβάνει μείζονες διαστάσεις απαξίας όταν απευθύνεται σε πρόσωπα οικονομικώς εξαθλιωμένα ή αντιμετωπίζοντα άλλους αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας καταβολής (π.χ. ασθενείς). Έτσι, διά του «μηχανισμού» της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος στους αδυνατούντες να καταβάλουν την προδήλως αντισυνταγματική και επαχθεστάτη αυτή φορολογική επιβάρυνση προσβάλλεται ευθέως η ιδία η αξία του ανθρώπου, καθώς τίθεται προ του κινδύνου να στερηθεί ένα ζωτικό αγαθό, απαραίτητο για τη διαβίωσή του. Έτσι, όμως, υποβιβάζεται το επίπεδό του κάτω των ορίων του στοιχειωδώς ανεκτού και τίθεται σε κίνδυνο ακόμη και η υγεία, αλλά και η ιδία η επιβίωση αυτού. Ουδείς λόγος για διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή, με αποτέλεσμα να θίγεται ουσιωδώς ο ίδιος ο πυρήνας της διατάξεως του άρθρου 2§1 του Συντάγματος.

VII. Περαιτέρω, διά των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 επιφέρεται συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση της Πολιτείας στον συμβατικό δεσμό μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών, που παρέχουν το ηλεκτρικό ρεύμα, και των αντισυμβαλλομένων τους ιδιωτών. Δεν θεσπίζεται, μάλιστα, μόνο μια επιπρόσθετη οικονομική υποχρέωση για τον πολίτη, αλλά και προβλέπεται ρητή και ιδιαιτέρως επαχθής κύρωση, ήτοι η διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως. Η μεταγενέστερη, δε, αυτή νομοθετική τροποποίηση των υφισταμένων ιδιωτικών συμβάσεων ουδόλως εντάσσεται στις επιτρεπτές εξαιρέσεις αποκλίσεως από τις επιταγές του άρθρου 5§1 του Συντάγματος, καθώς πουθενά στις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 δεν γίνεται αναφορά σε μη νομίμους ή βλαπτικούς όρους των ανωτέρω συμβάσεων, οι οποίοι δικαιολογούν την επέμβαση αυτή Ανεπίτρεπτη επέμβαση σε ιδιωτικής φύσεως συμβατικό δεσμό επέρχεται και ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό της σχέσεως μεταξύ ιδιοκτήτη – εκμισθωτή της «δομημένης επιφανείας» και μισθωτή αυτής, καθώς ορίζεται ως «υπόχρεος» για την καταβολή του τέλους του ακινήτου ο «χρήστης» αυτού. Μάλιστα, ρητώς προβλέπεται ότι, σε περίπτωση, που ο μισθωτής καταβάλει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., τότε το καταβληθέν ποσό συμψηφίζεται αυτοδικαίως με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

VIII. Τέλος, η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. άνευ οποιασδήποτε συναρτήσεώς του είτε με το παραγόμενο εκ της ιδιοκτησίας αυτής εισόδημα είτε με το εν γένει αποκτώμενο εισόδημα του φορολογουμένου, συνιστά, κατ’ ουσίαν, θέσπιση τεκμηρίου. Με μόνη τη συνεκτίμηση αντικειμενικών παραγόντων - οι οποίοι, μάλιστα, λόγω της άκρως περιοριστικής αναφοράς τους, δεν συμπεριλαμβάνουν όλα τα δυνατά προσδιοριστικά της αξίας κριτήρια -, όπως είναι το εμβαδό του ακινήτου, η τιμή ζώνης και η παλαιότητα, καταλογίζεται μια φορολογική επιβάρυνση, που στερεί από τον φορολογούμενο τη δυνατότητα ανταποδείξεως. Έτσι, όμως, δεν προσβάλλεται μόνο η αρχή της φορολογική ισότητας υπό την έννοια της απαιτήσεως φορολογήσεως με βάση την πραγματική φοροδοτική ικανότητα, αλλά και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας (άρθρο 20§1 Συντ. και άρθρο 6§1 Ε.Σ.Δ.Α.), λόγω της καθιερώσεως του αμαχήτου αυτού τεκμηρίου.

Για τους λόγους αυτούς, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος έχει καθήκον να προστατεύει τα δικαιώματα των μελών του, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών, παρεμβαίνοντας σε κάθε ζήτημα μείζονος εθνικού ή κοινωνικού συμφέροντος, ζητεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας την ακύρωση της επιβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ως παράνομου και αντισυνταγματικού και επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες.

Σημειώνεται ότι, καθ’ όσον αφορά στην Αίτηση Ακυρώσεως του Δ.Σ.Α. για το Τέλος Επιτηδεύματος, ορίστηκε ήδη δικάσιμος ενώπιον του ΣτΕ η 4η Νοεμβρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛOS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Συζήτηση Τέλους Ακινήτων)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα

Τηλ. 210-33.98.270, 71

Αθήνα, 2.12.2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών παρέστη σήμερα, διά του Προέδρου του κ. Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου και των πληρεξουσίων Δικηγόρων του κ.κ. Θεοδώρου Δ. Σχινά, Αντωνίου Π. Αργυρού, Ευσταθίου Κ. Μπακάλη και Δέσποινας Ν. Στειροπούλου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της υπ� αριθμ. 7407/24-10-2011 αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ� αριθμ. υπ� αριθμ. ΠΟΛ. 1211/10-10-2011 (Φ.Ε.Κ. Β� 2298/13-10-2011) Αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που αφορά στη διαδικασία βεβαιώσεως, εισπράξεως και, εν γένει, επιβολής του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών, το οποίο θεσπίζεται διά των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως αναπτύχθηκαν και προφορικώς οι λόγοι ακυρώσεως, οι οποίοι εκτίθενται αναλυτικώς στην αίτηση ακυρώσεως.

Σημειώνεται ότι συζητήθηκαν επίσης οι αντίστοιχες αιτήσεις ακυρώσεως των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Καλαμάτας, με ομοία νομική βάση και επιχειρηματολογία.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, έχοντας πλήρη πεποίθηση περί της βασιμότητας των λόγων ακυρώσεως και απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, εκφράζει την αισιοδοξία του για τη θετική έκβαση της υποθέσεως και διατρανώνει τη βούλησή του να εξακολουθήσει να στέκεται στο πλευρό των μελών του, αλλά και του κοινωνικού συνόλου, στον αγώνα για την προάσπιση της νομιμότητας και των αρχών του κράτους δικαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πέρα απο την αντισυνταγματικότητα του όλου μέτρου για μένα το μέτρο μου θυμίζει άλλα πράγματα

Το όλο σκηνικό λοιπόν με οδηγεί στο σκεπτικό της κυβέρνησης

Αύριο λοιπόν εγω που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, αν δεν μπορώ να πληρώσω το ΦΠΑ, θα έλθει η κυβέρνηση και θα θα μου πει:

Αν δεν πληρώσω το ΦΠΑ σου διώχνω την κόρη σου απο το πανεπιστήμιο και δεν του επιτρέπω να σπουδάσει.

Αυτά τα ολίγα ως επιπλέον σχόλιο

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πέρα απο την αντισυνταγματικότητα του όλου μέτρου για μένα το μέτρο μου θυμίζει άλλα πράγματα

Το όλο σκηνικό λοιπόν με οδηγεί στο σκεπτικό της κυβέρνησης

Αύριο λοιπόν εγω που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, αν δεν μπορώ να πληρώσω το ΦΠΑ, θα έλθει η κυβέρνηση και θα θα μου πει:

Αν δεν πληρώσω το ΦΠΑ σου διώχνω την κόρη σου απο το πανεπιστήμιο και δεν του επιτρέπω να σπουδάσει.

Αυτά τα ολίγα ως επιπλέον σχόλιο

Τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση δεν είναι μόνο αντισυνταγματικά και παράνομα,είναι και απάνθρωπα και υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου.

Δήθεν ότι κάποιοι απαλλασονται από το χαράτσι....Στην ουσία δεν εξαιρεί κανέναν!

Πάντως κι εμένα συνάδελφε το μέτρο και η γενική ''συμπεριφορά'' της ''κυβέρνησης'' μου θυμίζει δυστυχώς άλλα πράγματα...!

Κι αυτό που λες δεν αποκλείεται,αλλά μην τους δίνουμε και ιδέες :wacko:

Όλα τα έχουμε δει πια,τίποτα δεν θα μου κάνει εντύπωση από εδώ και μπρος.....είναι πολύ διεφθαρμένοι.

Στο επόμενο στραβοπάτημα όμως την έχουν πατήσει.......Ο κόσμος δεν θα τους ανεχτεί άλλο!

Share this post


Link to post
Share on other sites

γ) έναν αστυνομικό υπάλληλο της ΕΛ.ΑΣ.--->Πλάκα μας κάνουν? Μας δουλεύουν κανονικά....

Φυσικά!!!

Κι αν ξεσηκωθεί ξαφνικά ο ανάπηρος (ναι, ναι ο άνω του 80%, γιατί σου κάνει εντύπωση? εδώ ολόκληρος Λάζαρος κι αναστήθηκε) και τους αρχίσει στις μπούφλες?

Μπορεί να ανήκει κι αυτός στους..... (πως τους είπε ο Beni? Α, ναι!) φασίστες και κουμμουνιστές μαλ..κες!

Να μην έχουν κι έναν της ΕΛ.ΑΣ. για βοήθεια?

Τι λες τώρα???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest gdinos

ΕΧΩ ΠΑΙΔΑΚΙ 4 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 90% ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥΣ,ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ,ΣΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ, ΤΡΕΞΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙΣ ΧΑΡΤΙΑ ,ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΞΑΝΑ ΤΑ ΙΔΙΑ , ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΕΧΟΥΝ ΚΟΨΕΙ ΣΤΑ ΜΙΣΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΡΘΗΚΑΚΙΑ,ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ,ΛΟΓΟ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ,ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.... ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ.....

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΣ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ...... ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ???

Share this post


Link to post
Share on other sites

...... ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ???

Της ποιάς???

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΕΧΩ ΠΑΙΔΑΚΙ 4 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 90% ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥΣ,ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ,ΣΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ, ΤΡΕΞΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙΣ ΧΑΡΤΙΑ ,ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΞΑΝΑ ΤΑ ΙΔΙΑ , ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΕΧΟΥΝ ΚΟΨΕΙ ΣΤΑ ΜΙΣΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΡΘΗΚΑΚΙΑ,ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ,ΛΟΓΟ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ,ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.... ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ.....

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΣ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ...... ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ???

Nτροπή και αίσχος σε αυτά τα διεφθαρμένα μυαλά που βγάζουν τέτοιους νόμους! (βλ.και νόμο με γλυκιά και αλμυρή μπουγάτσα και άλλες αηδίες...)

Αντί να προστατέψουν παιδάκια σαν το δικό σας και σαν άλλους ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ,σας έχουν και τρέχετε μέσα σε όλα τα άλλα και για τα χαρτιά...

Δεν έχουν ίχνος τσίπας!

Να κόψουν πρώτα τους δικούς τους υπέρογκους μισθούς, στη συνέχεια να φορολογήσουν αυτούς που πάντα την σκαπουλάρουν και να αφήσουν επιτέλους ήσυχους τους βιοπαλεστές!

Ήμαρτον πια....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ολα γινονται για να συνηθίσουμε στη μ.ρ.* εποχή. Λιγη υπομονή ακόμη...

* μ.ρ. μετά ρεύματος εποχή... απλά θα μας έρθει πιο μαλακά...

Share this post


Link to post
Share on other sites

τα σκατά μας έχουν σκεπάσει το κεφάλι και η μπούρδα των ομοεθνών μου πάει σύννεφο..

υ.γ

αυτό το ραβδάκι που καβαλήσαμε όλοι και τα φτεράκια που φορέσαμε (γιατί μας βόλευε το νούμερο) είναι η μεγαλύτερη αυταπάτη.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

Μην γκρινιάζετε παίδες, αυτά να τα πείτε στον κόσμο όταν όρμισε να πληρώσει την ΔΕΗ με το χαράτσι λίγο πρίν εκπνεύσουν οι προθεσμίες λήξης πληρωμής. Και έβλεπα γέρους στα κανάλια να λένε: Θα πληρώσω διότι έχω εγγόνια δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρεύμα αν το κόψουν χαθήκαμε κτλπ. Αυτά βλέπουν οι υπουργοί και η κυβέρνηση και λένε όλα ωραία και καλά, θα αντιδράσει ο κόσμος και μετά θα συνηθήσει.

Και αυτά δεν είναι τίποτε άκομα. Ετοιμάζουν νέο φόρο για να καλύψουν την τρύπα από την μη πληρωμή του τέλους ακινήτων. Κάτι περισσότερο δεν θα πώ ακόμη. Όταν θα γίνει και αυτό να δούμε εκεί τι θα λένε που και ο μισθωτός των 1000 ευρώ φτωχός θα είναι σε λίγο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θα σας μεταφέρω ένα γεγονός που συνέβει στη διπλανή πόρτα. Ο γυιός της γειτόνισσας είχε απλήρωτη κλήση 250,00 ευρώ. Χθές πρωί τον σταμάτησαν στο δρόμο, και αυτή τη στιγμή κρατείται για να πάει αυτόφωρο Δευτέρα το πρωί!!! Άνεργος, η μητέρα καθαρίζει πολυκατοικίες...Και ναι δεν είχε να δώσει αυτά τα 250, άντε να έχουν φτάσει 350 με τις προσαυξήσεις...

Δεν είναι η πρώτη περίπτωση που άκούω για σύλληψη και κράτηση για μικροποσά.

Κατά τα άλλα, μόνο οι μεγαλοοφειλέτες θα οδηγούνται στο αυτόφωρο... :wacko:

Σαν δεν ντρέπονται λίγο οι αλήτες.... :angry:

Αποστόλη, φοβάμαι ότι όχι μόνο δεν θα μπορεί να σπουδάσει το παιδί σου, αλλά και εσύ και όλοι μας θα πάμε και φυλακή αν δεν πληρώσουμε το ΦΠΑ... Και ας είναι και 300,00 ευρώ... :angry:

Και μετά περιμένουν να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή. Στα ύψη θα πάει με όλα αυτά. ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μην γκρινιάζετε παίδες, αυτά να τα πείτε στον κόσμο όταν όρμισε να πληρώσει την ΔΕΗ με το χαράτσι λίγο πρίν εκπνεύσουν οι προθεσμίες λήξης πληρωμής. Και έβλεπα γέρους στα κανάλια να λένε: Θα πληρώσω διότι έχω εγγόνια δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρεύμα αν το κόψουν χαθήκαμε κτλπ. Αυτά βλέπουν οι υπουργοί και η κυβέρνηση και λένε όλα ωραία και καλά, θα αντιδράσει ο κόσμος και μετά θα συνηθήσει.

Και αυτά δεν είναι τίποτε άκομα. Ετοιμάζουν νέο φόρο για να καλύψουν την τρύπα από την μη πληρωμή του τέλους ακινήτων. Κάτι περισσότερο δεν θα πώ ακόμη. Όταν θα γίνει και αυτό να δούμε εκεί τι θα λένε που και ο μισθωτός των 1000 ευρώ φτωχός θα είναι σε λίγο.

Όσο μπορεί ο κόσμος να πληρώνει, τόσο αυτοί θα ζητάνε....

Το πράγμα θα αλλάξει μόνο όταν δεν θα μπορούμε πια, όχι μόνο να πληρώνουμε, αλλά ούτε να φάμε!

Μόνο τότε.... δυστυχώς!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest PRESJOHN

Αποστόλη,Ειρήνη και λοιποί Συνδικαλιστές του χώρου μας έχετε σκεφθεί την συγκρότηση

ΛΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Κλάδου μας ενάντια στο χαράτσι μεσω της ΔΕΗ και οχι μόνο αυτό,

ώστε οργανωμένα να αντιδράσουμε στην πληρωμή και στη κατάργηση του?

Καθημερινά Λαικές Επιτροπές συγκροτούνται στις γειτονιές σε κάθε πόλη σε όλη την χώρα.

Εμείς οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί και οι πελάτες μας γιατί να μείνουμε αμέτοχοι,τα δεχόμαστε??

Ας γίνει ένα ηλεκτρονικό Δημοψήφισμα για τα χαράτσια και να ακούσουμε απόψεις.

Ακόμη και η Μέρκελ δεν θα αντιδράσει πιστεύω σε αυτό το Δημοψήφισμα,τι θα πεί "δεν θα

πάρουμε την...έβδομη δόση"???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...