Jump to content

Εταιρία εκμετάλλευσης ακινήτων, εισφορά σε είδος και φορολόγηση


Recommended Posts

Ψάχνω στην αναζήτηση αλλά δεν μπορώ να βρω κάποιο link με σχετικά αναλυτική περιγραφή για το θέμα.

Οι ερωτήσεις μου είναι δύο:

1ον: Μπορεί να συσταθεί εταιρία (Α.Ε., Ε.Π.Ε) εκμετάλλευσης ακινήτων με βασικό κεφάλαιο την εισφορά σε είδος ακινήτων που σήμερα ανήκουν στον/στους μετόχους; Υπάρχει κάποιο όριο στο ποσοστό της εισφοράς σε είδος σε σχέση με το συνολικό κεφάλαιο (π.χ. μπορεί σε συνολικό κεφάλαιο 500.000€ τα μετρητά να είναι 5.000€ και τα υπόλοιπα να είναι η αξία των ακινήτων); Πώς θα φορολογηθεί αυτή η εισφορά, με το 1% φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ή αλλιώς;

2ον: Μία τέτοια εταιρία, με μοναδικό αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων (μόνο έσοδο τα μισθώματα από τα ακίνητα), φορολογείται όπως οι υπόλοιπες; Είναι υποχρεωμένη να υποβάλει δηλώσεις Φ.Π.Α.; Ποια έξοδα μπορεί να εκπίπτει (π.χ. δαπάνες επισκευής, αμοιβές μεσιτών, κ.τ.λ.);

Το ξέρω ότι το θέμα είναι μεγάλο. Οποιαδήποτε απάντηση στα παραπάνω θα εκτιμηθεί πολύ, αλλά και κάποια παραπομπή σε σχετικές πηγές (link ή άλλο), το ίδιο.

Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites

1. Την διαδικασία για την εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος θα την διαβάσεις στον ΚΔ 2190 , άρθρο 9. Εφόσον προσδιορισθεί το ύψοε του κεφαλαίου (μετρητά + αποτίμηση εισφορών σε είδος ) , επί του ποσού αυτού θα υπολογισθεί ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων. Πάντως τα μετρητά θα χρειασθούν γιατί θα έχετε βιβλία Γ κατηγορίας ( επομένως λογιστικό ταμείο ) και συνεπώς με κάποιον τρόπο πρέπει να τακτοποιούνται οι ταμειακές εγγραφές.

2. Για τα ακίνητα των μετόχων προκειμένου να περάσουν στην ΑΕ θα χρειασθεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη (και καταβολή ΦΜΑ )

3. Δεδομένου ότι θα είσθε ΑΕ σε κάθε περίπτωση υπολογίζεις λογιστικό αποτέλεσμα δηλ. έσοδα - έξοδα. Για τις δαπάνες που φορολογικά αναγνωρίζονται θα διαβάσεις στο Ν 2238/1994 το άρθρο 31 και τις σχετικές ΠΟΛ πχ ΠΟΛ 1005/2005, ΠΟΛ 1028/2006, ΠΟΛ 1029/2006.

4.Το συγκεκριμένο αντικέιμενο εργασιών είναι εκτός συστήματος ΦΠΑ . Ολές οι δαπάνες σας θα καταχωρούνται στα έξοδα της επιχειρήσεως με εσνωματωμένο τον ΦΠΑ.

Link to post
Share on other sites
Guest Angelosl

Ευχαριστώ για την απάντηση.

Για το θέμα της εκτίμησης, ναι, το γνωρίζω. Θα υπάρχουν, φυσικά και κάποια αρχικά μετρητά για τις πρώτες ανάγκες, αλλά στη συνέχεια αυτές θα καλύπτονται από τα εισοδήματα των ακινήτων (μισθώματα).

Το ερώτημα είναι μέχρι τί ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου της επιχείρησης μπορεί να είναι η αξία της εισφοράς σε είδος (π.χ. 50%, 100%, ή τι?).

Επίσης, για ο ΦΜΑ είναι ο ίδιος με αυτόν που ισχύει στις "κανονικές" μεταβιβάσεις (π.χ. μεταξύ ιδιωτών);

Ρωτάω γιατί κάποτε είχα ακούσει ότι είναι δυνατόν να γίνει εισφορά σε είδος (ακίνητο) για την οποία πληρώνεται ΜΟΝΟ ο ΦΣΚ (που είναι πολύ μικρότερος από τον ΦΜΑ), με αποτέλεσμα σημαντικό φορολογικό όφελος.

Δεν ισχύει αυτό;

Για τα 3. και 4. ευχαριστώ, θα τα μελετήσω.

Μόνο μία ερώτηση: Οι δαπάνες θα καταχωρούνται με ενσωματωμένο τον ΦΠΑ. Οι αγορές όμως; Επίσης δε χρειάζεται υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για αυτές; Πώς λειτουργεί αυτό;

(ο αρχικός ερωτών, δε έχω πρόχειρο τον κωδικό μου).

Link to post
Share on other sites

1. Μπορεί και όλο το καφάλαιο.

2. Κανονικός συντελεστής ΦΜΑ.

3. Εαν είσαι εκτός συστήματος ΦΠΑ, ο ΦΠΑ που επιβαρύνει κάθε δαπάνη που πραγματοποείς ενσωματώνεται στην αξία της δαπάνης δηλ. αποτελεί κόστος. Φυσικά εάν δεν είσαι ενταγμένος στο σύστημα ΦΠΑ δεν υποβάλεις δηλώσεις ΦΠΑ (περιοδικές και εκκαθαριστικές. Θα υποβάλεις μόνο έκτακτες δηλώσεις όταν είναι απαραίτητο )

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Είναι σίγουρο αυτό για τον ΦΜΑ;

Γιατί έχω μιλήσει με 1-2 λογιστές που ορκίζονται ότι γίνεται να "περαστούν" ακίνητα σε εταιρία, ακριβώς με σκοπό να μην πληρωθεί φόρος μεταβίβασης (εκτός του μικρού ΦΣΚ) και μετά να πληρώνεται μικρότερος φόρος (εταιρικός, αντί του ατομικού) στα εισοδήματα από τα ενοίκια.

Δεν ισχύει αυτό;

Link to post
Share on other sites

Είναι σίγουρο αυτό για τον ΦΜΑ;

Γιατί έχω μιλήσει με 1-2 λογιστές που ορκίζονται ότι γίνεται να "περαστούν" ακίνητα σε εταιρία, ακριβώς με σκοπό να μην πληρωθεί φόρος μεταβίβασης (εκτός του μικρού ΦΣΚ) και μετά να πληρώνεται μικρότερος φόρος (εταιρικός, αντί του ατομικού) στα εισοδήματα από τα ενοίκια.

Δεν ισχύει αυτό;

Εφόσον ορκίσθηκαν υπέρ των απόψεών τότε προχωρήσθε στο εγχείρημά σας κάνοντας χρήση των υπηρεσιών αυτών που ορκίσθηκαν. Βέβαια μερικές φορές υπάρχει πρόβλημα με τους όρκους.

Link to post
Share on other sites

Καταλαβαίνω, αλλά εγώ ψάχνω να βρω τί πραγματικά ισχύει, όχι να δώσω δίκαιο σε κάποιον, ή να μπορέσω μετά από μερικά χρόνια να "αποδείξω" ότι είχε άδικο.

Θα ήθελα, απλώς, και κάποιες περισσότερες γνώμες.

Αν π.χ. έχει δοκιμάσει κάποιος άλλος κάτι τέτοιο.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...