Jump to content
Sign in to follow this  
olga30

μισθοδοσια προσωπικου βηματα που θα πρεπει να ακολουθουνται κ καθε ποτε

Recommended Posts

Καλημερα σας ,

ειμαι νεα στο χωρο κ εχω αναλαβει το κομματι της μισθοδοσιας καθως και ειναι η πρωτη φορα που ασχολουμαι . Θα ηθελα παρακαλω να μου πειτε ποιες ειναι οι ενεργειες που θα πρεπει να κανω κ καθε ποτε ετσι ωστε να ειμαι καθ΄ολα ενταξει στις αρμοδιοτητες μου .

Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nα διαβάσετε ένα βιβλίο σχετικό με το αντικείμενο (υπάρχουν πολλά). Απαντήσεις σε ερωτήσεις αυτού του είδους πως να δοθούν ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημερα σας ,

ειμαι νεα στο χωρο κ εχω αναλαβει το κομματι της μισθοδοσιας καθως και ειναι η πρωτη φορα που ασχολουμαι . Θα ηθελα παρακαλω να μου πειτε ποιες ειναι οι ενεργειες που θα πρεπει να κανω κ καθε ποτε ετσι ωστε να ειμαι καθ΄ολα ενταξει στις αρμοδιοτητες μου .

Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων

Άντε καλέ, μόνο αυτό θες....????? Πες και τίποτα πιο δύσκολο....

ΥΓ: ώρες ώρες με πιάνει μια απογοήτευση....... μα μια απογοήτευση.............

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επειδή πρόσφατα χρειάστηκε να ενημερώσω έναν πελάτη που θα απασχολούσε για πρώτη φορά προσωπικό έχω συγκεντρώσει τις βασικές διαδικασίες και υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ενέργεια αυτή. Τις παραθέτω αλλά οπωσδήποτε πρέπει να μελέτήσεις ένα βιβλίο εργατικών γιατί υπάρχουν πολλές υποχρέωσεις πέρα από τα τυπικά που θα κληθείς να αντιμετωπίσεις και δυστυχώς δεν είναι εύκολο να τυπωθούν εδώ [ασφάλιση, κλάδος ασφάλισης , ασθένεια μισθωτού, άδεια, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΟΑΕΔ (που "παίζει" πολύ αυτό το διάστημα) λοχεία, εργατικά ατυχήματα και πολλά άλλα..]

Τονίζω ότι αναγράφω βασικά στοιχεία και θέλει εμπλούτισμα το κάτωθι κείμενο (μην με λιθοβολήσετε :) )..

Η διαδικασία που προβλέπεται με κάθε νέα πρόσληψη είναι η εξής :

Aν o εργοδότης είναι αναπόγραφος ως εργοδότης στο ΙΚΑ, πρέπει την ίδια ημέρα με την ημερομηνία της πρόσληψης να γίνουν τα εξής:

 • Κατάθεση της αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ

 • Επίσκεψη στο αρμόδιο ΙΚΑ για εγγραφή στα μητρώα εργοδοτών , παραλαβή αριθμού μητρώου Εργοδότη και παραλαβή του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

 • Κατάθεση στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας της Κατάσταση Προσωπικού.

 • Επιπλέον αν ο εργαζόμενος θα απασχολείται με μειωμένη απασχόληση και όχι πλήρης, υποχρεούμαστε εντός 8 ημερών να καταθέσουμε στην αρμόδια επιθεώρηση Εργασίας, το έντυπο που προβλέπεται (σύμφωνα με το Ν. 2639/1998) και περιλαμβάνει τους όρους ατομικής σύμβασης Εργασίας , διαφορετικά η απασχόληση δεν θεωρείται μερική αλλά πλήρης (με συνέπειες στις εισφορές κλπ) .

Κάθε παράβαση των ανωτέρω και ειδικά με τις ημερομηνίες εάν δεν τηρούνταν επιβάλλουν κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα από κάθε υπηρεσία χωριστά.

Υποχρεώσεις που υπάρχουν στο εξής μετά την πρόσληψη του εργαζόμενου

 • Τήρηση του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού και επίδειξη στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

(Σχετικό έγγραφο ΙΚΑ Εγκύκλιος 95/04,) Επιγραμματικά μας αφορούν τα εξής:
Το Ειδικό Βιβλίο τηρείται με ευθύνη των εργοδοτών σε προσιτό σημείο, στους χώρους όπου παρέχουν την εργασία τους οι ασφαλισμένοι και τίθεται άμεσα στην διάθεση των αρμοδίων για έλεγχο οργάνων
(ΕΥΠΕΑ, εξωτερικοί υπάλληλοι ελέγχου των αρμοδίων Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ, Σ.ΕΠ.Ε. ), όταν τους ζητηθεί. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ειδικό Βιβλίο όλους τους εργαζόμενους τους που υπάγονται στην ασφάλιση του I.Κ.Α. - ΕΤΑΜ, αμέσως μετά την πρόσληψη κα πριν αυτοί αναλάβουν εργασία (πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα 1 ), συμπληρώνοντας και τις δύο σελίδες κάθε άλλου (πρωτότυπο και αντίγραφο), χρησιμοποιώντας χημικό αντιγραφικό χαρτί (καρμπόν) χειρόγραφα, κατά απόλυτη χρονολογική σειρά πρόσληψης χωρίς να επιτρέπεται, να αφήνουν κενά ή να συμπληρώνουν περισσότερες από μία εγγραφές ανάμεσα στις προεκτυπωμενες οριζόντιες γραμμές των σελίδων του. Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η καθ ' οιονδήποτε τρόπο διόρθωση των εγγραφών με χημικό διορθωτικό (μπλανκο ), ξέσματα - σβησίματα (με γόμα) κ.λ.π. Η τυχόν λανθασμένη εγγραφή πρέπει να διαγράφεται και η σωστή να αναγράφεται στην αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή με τα ορθά στοιχεία. (
Μη επίδειξη ή λανθασμένη αναγραφή σήμερα έχει πρόστιμο 500,00€ όπως επίσης π΄ροστιμο 500,00 για κάθε ργαζόμενο που θα βρούνε στο χώρο και δεν έιναι γραμμένο στο ΕΒΝΠ)

 • Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας (Π.Δ.156/1994) . Με αυτό το Π.Δ καθιερώθηκε από 5-7-1994 η υποχρέωση των εργοδοτών να καταρτίζουν και να παραδίδουν στους εργαζόμενους γραπτή σύμβαση εργασίας ή άλλο έγγραφο όπου θα περιλαμβάνονται οι ουσιώδεις όροι της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας. Οι διατάξεις του ΠΔ 156/94 δεν εφαρμόζονται για εργαζόμενους που η διάρκεια απασχόλησής τους δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και σε εργαζόμενους σε μη συστηματικές αγροτικές απασχολήσεις. Η υποχρέωση γνωστοποίησης εγγράφως των ουσιωδών όρων της σύμβασης ή σχέσης εργασίας πρέπει να γίνει στον εργαζόμενο από τον εργοδότη εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από την έναρξη της εργασίας του εργαζόμενου. Συνεπώς, σήμερα οι απασχολούμενοι μισθωτοί άνω του 2μήνου πρέπει να έχουν έγγραφο γνωστοποίησης των όρων της σύμβασης εργασίας τους.
  Η παράλειψη χορήγησης του εγγράφου στον εργαζόμενο από τον εργοδότη δεν δημιουργεί ακυρότητα της σύμβασης εργασίας, αλά συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις βάσει του άρθρου 7 ΠΔ 156/94 (Πρόστιμο) σε βάρος του εργοδότη. Οι ουσιώδεις όροι που πρέπει να περιέχει το έγγραφο γνωστοποίησης, βάσει του άρθρου 2 ΠΔ 156/94 είναι:

α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) ο τόπος παροχής εργασίας,γ) η θέση ή ειδικότητα, ο βαθμός, η κατηγορία και το αντικείμενο εργασίας, δ) η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας, ε) η άδεια με αποδοχές,

στ) η αποζημίωση σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, ζ) οι κάθε φύσης αποδοχές, η) η ημερομηνία καταβολής των αποδοχών, θ) τα χρονικά όρια εργασίας του εργαζομένου, ι) αναφορά της ΣΣΕ ή ΔΑ που εφαρμόζεται για τον εργαζόμενο.

Η πληροφόρηση για τα στοιχεία ε, στ, ζ και θ μπορεί να γίνεται και με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

 • Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000)
  Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)-Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τρόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, εις διπλούν. Απαιτείται η σύμπραξη και υποχρεωτική προσυπογραφή του προϊσταμένου προσωπικού ή οικονομικού ή λογιστηρίου ή του υπεύθυνου λογιστή, στη σύνταξη του πίνακα προσωπικού. Ο εργοδότης υποχρεούται να αναρτά σφραγισμένο και σε καλή κατάσταση το ένα αντίγραφο σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας.
  Επίσης αυθημερόν και πρίν την ανάληψη εργασίας πρέπει να γνωστοποιείται κάθε μεταβολή στο ωράριο εργασίας ή στο μισθό ή στην ειδικότητα.

 • Τήρηση ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (Άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/45, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3762/09), το οποίο πρέπει να ευρίσκεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας, δεν χρειάζεται όμως θεώρηση. Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει το βιβλίο αδειών (μεταξύ των οποίων και την υπογραφή του μισθωτού) αναφέρονται στον Ν. 3762/09. Τα στοιχεία πρέπει να παραμένουν στο αρχείο του εργοδότη επί πέντε (5) έτη.

 • Χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών (αποδείξεις πληρωμής) και υποχρεωτική εξόφληση των αμοιβών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με διατήρηση του αποδεικτικού κατάθεσης το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:

α.
το όνομα του καταθέτη εργοδότη,
β. το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού, εργαζομένου,
γ. την αιτιολογία κατάθεσης και
δ. την ημερομηνία κατάθεσης.
Αποσπάσματα πάγιων εντολών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής δεν γίνονται δεκτά
.

 • Μέχρι τέλους του επόμενου Μήνα υποχρεούμαστε να πληρώσουμε τις εισφορές του ΙΚΑ , πχ οι εισφορές του Νοεμβρίου πληρώνονται εως τέλος Δεκέμβρη. Το δώρο Πάσχα πληρώνεται πάντα με τις εισφορές του Απριλίου , το Επ΄.Αδείας με τις εισφορές του Αυγούστου και το Δώρο Χριστουγέννων είτε τον Ιανουάριο είτε τον Φεβρουάριο.

 • Κάθε τρεις μήνες υποβάλλουμε την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση στο ΙΚΑ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,

β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του, την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Μεταξύ των περιπτώσεων είναι και εκείνη των επιχειρήσεων που υπάγονται στη Γ'Α κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 άτομα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστω παρα πολυ τους ανωθι για τις οποιες συμβουλες τους , οσο για τον κυριο εκ κρητης που ειρωνευεται ας κανει λιγο yoga βοηθα στην αποβολη απογοητευσης

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παραπομπές pls για τα κάτωθι.......

Aν o εργοδότης είναι αναπόγραφος ως εργοδότης στο ΙΚΑ, πρέπει την ίδια ημέρα με την ημερομηνία της πρόσληψης να γίνουν τα εξής:

 • Κατάθεση της αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ

....................................

Κάθε παράβαση των ανωτέρω και ειδικά με τις ημερομηνίες εάν δεν τηρούνταν επιβάλλουν κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα από κάθε υπηρεσία χωριστά.

....................................

 • Χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών (αποδείξεις πληρωμής) και υποχρεωτική εξόφληση των αμοιβών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με διατήρηση του αποδεικτικού κατάθεσης το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:

....................................

 • Μέχρι τέλους του επόμενου Μήνα υποχρεούμαστε να πληρώσουμε τις εισφορές του ΙΚΑ , πχ οι εισφορές του Νοεμβρίου πληρώνονται εως τέλος Δεκέμβρη. Το δώρο Πάσχα πληρώνεται πάντα με τις εισφορές του Απριλίου , το Επ΄.Αδείας με τις εισφορές του Αυγούστου και το Δώρο Χριστουγέννων είτε τον Ιανουάριο είτε τον Φεβρουάριο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστω παρα πολυ τους ανωθι για τις οποιες συμβουλες τους , οσο για τον κυριο εκ κρητης που ειρωνευεται ας κανει λιγο yoga βοηθα στην αποβολη απογοητευσης

Άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, τι να σου κάνει και η yoga...........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παραπομπές pls για τα κάτωθι.......

Αν και δεν καταλαβαίνω απόλυτα το ύφος σας, θα απαντήσω με ό, τι εισέπραξα μόλις, διαβάζοντάς την απάντησή σας ..

" Aν o εργοδότης είναι αναπόγραφος ως εργοδότης στο ΙΚΑ, πρέπει την ίδια ημέρα με την ημερομηνία της πρόσληψης να γίνουν τα εξής:

 • Κατάθεση της αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ"

Στην Αθήνα, όπου κινούμαι επαγγελματικά, μετά την καθιέρωση του ΕΒΝΠ, για κάθε νέο εργοδότη που κλήθηκα να τον απογράψω στο ΙΚΑ, ζητούσαν αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης που έπρεπε να ήταν κατατεθημένη, σε αρκετές περιπτώσεις αν η επίσκεψή μου ήταν πρώτα στο ΙΚΑ (το λογικό για παραλαβή ΕΒΝΠ) με στέλναν ΟΑΕΔ και επέστρεφα για την απογραφή, οπότε αυτό αυτόματα ακύρωνε το 8ήμερο που ο νόμος δίνει για την κατάθεση της αναγγελίας στον ΟΑΕΔ. Έτσι προέκυψε και το αυθημερόν που ανέφερα. Εννοείται σε εκ νέου πρόσληψη ισχύει το 8ήμερο και η συνάδελφος που ρωτούσε εύκολα θα το διαπίστωνε.

Για τα υπόλοιπα που θέλετε παραπομπές θα πώ εν συντομία τα εξής , όσον αφορά την εξόφληση του προσωπικού το αναφέρει ρητά ο Ν.3996/2011- ΆΡΘΡΟ 24 που μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με άλλες νομολογίες (το θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές και σε άλλα θέματα στο forum) εγώ πάντως τον εφαρμόζω σε όσους πελάτες μου μπορώ ή τουλάχιστον τους ενημερώνω για το τι ισχύει.

Για την πληρωμή εισφορών τί δεν είναι κατανοητό? Απρίλιος και Δώρο Πάσχα δεν πληρώνονται μαζί ?? (εννοείται μέχρι τέλος Μαϊου αφού προαναφέρθηκε ότι οι εισφορές τρέχοντος μήνα πληρώνονται μέχρι τέλους του επόμενου και ανέφερα και παράδειγμα με το Νοεμ.)

Εν πάσει περιπτώσει τα βασικά προσπάθησα να αναφέρω και όπως και να έχει το κομμάτι της μισθοδοσίας έχει πολλά "παράθυρα" που δεν λέγονται σε ένα forum και όπως και πρίν ανέφερε ο άλλος συνάδελφος και εγώ, θέλει μελέτη και ψάξιμο, πολύ ψάξιμο, ειδικά αν είσαι αρχάριος.

Olga30 προσοχή στις ειδικότητες και στα πακέτα κάλυψης καθώς και στην σωστή απεικόνιση της ασφάλισης στις ΑΠΔ. Επίσης ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ στις ημερομηνίες αποστολής της ΑΠΔ γιατί τα πρόστιμα είναι πολύ επικίνδυνα. Στο site του ΙΚΑ θα τις βρείς καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Καλή σου τύχη!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν και δεν καταλαβαίνω απόλυτα το ύφος σας, θα απαντήσω με ό, τι εισέπραξα μόλις, διαβάζοντάς την απάντησή σας ..

" Aν o εργοδότης είναι αναπόγραφος ως εργοδότης στο ΙΚΑ, πρέπει την ίδια ημέρα με την ημερομηνία της πρόσληψης να γίνουν τα εξής:

 • Κατάθεση της αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ"

Στην Αθήνα, όπου κινούμαι επαγγελματικά, μετά την καθιέρωση του ΕΒΝΠ, για κάθε νέο εργοδότη που κλήθηκα να τον απογράψω στο ΙΚΑ, ζητούσαν αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης που έπρεπε να ήταν κατατεθημένη, σε αρκετές περιπτώσεις αν η επίσκεψή μου ήταν πρώτα στο ΙΚΑ (το λογικό για παραλαβή ΕΒΝΠ) με στέλναν ΟΑΕΔ και επέστρεφα για την απογραφή, οπότε αυτό αυτόματα ακύρωνε το 8ήμερο που ο νόμος δίνει για την κατάθεση της αναγγελίας στον ΟΑΕΔ. Έτσι προέκυψε και το αυθημερόν που ανέφερα. Εννοείται σε εκ νέου πρόσληψη ισχύει το 8ήμερο και η συνάδελφος που ρωτούσε εύκολα θα το διαπίστωνε.

Για τα υπόλοιπα που θέλετε παραπομπές θα πώ εν συντομία τα εξής , όσον αφορά την εξόφληση του προσωπικού το αναφέρει ρητά ο Ν.3996/2011- ΆΡΘΡΟ 24 που μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με άλλες νομολογίες (το θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές και σε άλλα θέματα στο forum) εγώ πάντως τον εφαρμόζω σε όσους πελάτες μου μπορώ ή τουλάχιστον τους ενημερώνω για το τι ισχύει.

Για την πληρωμή εισφορών τί δεν είναι κατανοητό? Απρίλιος και Δώρο Πάσχα δεν πληρώνονται μαζί ?? όχι..(εννοείται μέχρι τέλος Μαϊου αφού προαναφέρθηκε ότι οι εισφορές τρέχοντος μήνα πληρώνονται μέχρι τέλους του επόμενου και ανέφερα και παράδειγμα με το Νοεμ.) Δ/Π έως 30/6 και Δ/Χ έως 28/2....

Εν πάσει περιπτώσει τα βασικά προσπάθησα να αναφέρω και όπως και να έχει το κομμάτι της μισθοδοσίας έχει πολλά "παράθυρα" που δεν λέγονται σε ένα forum και όπως και πρίν ανέφερε ο άλλος συνάδελφος και εγώ, θέλει μελέτη και ψάξιμο, πολύ ψάξιμο, ειδικά αν είσαι αρχάριος.

Olga30 προσοχή στις ειδικότητες και στα πακέτα κάλυψης καθώς και στην σωστή απεικόνιση της ασφάλισης στις ΑΠΔ. Επίσης ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ στις ημερομηνίες αποστολής της ΑΠΔ γιατί τα πρόστιμα είναι πολύ επικίνδυνα. Στο site του ΙΚΑ θα τις βρείς καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Καλή σου τύχη!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Χωρίς να υποτιμήσω την παράθεση των υποχρεώσεων που παρέθεσες, έχω να παρατηρήσω τα πάρα κάτω.

Καμιά υπηρεσία δεν μπορεί να υποχρεώσει να κατατεθούν έγγραφα από άλλη υπηρεσία σε διαφορετικό χρόνο. Σε ότι αφορά το ΙΚΑ και την αναγγελία πρόσληψης έχω να πω ότι το ίδιο το ευαγές ίδρυμα στο site του και στις πληροφορίες που δίνει για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών αναφέρει με έντονα στοιχεία :

Τ' ανωτέρω δικαιολογητικά, που αφορούν τα στοιχεία των απασχολουμένων, εάν δεν είναι διαθέσιμα κατά την απογραφή, προσκομίζονται αργότερα, ενώ η απογραφή γίνεται κανονικά.

http://www.ika.gr/gr/infopages/ergo/fysika.cfm

Να ξαναπούμε εδώ το φαινόμενο που συχνά έχουμε δει και κουβεντιάσει πολλές φορές στο φόρουμ, μα ενεργούμε δηλαδή σύμφωνα με τις ορέξεις του κάθε υπαλλήλου.

Πάμε πάρα κάτω

Το δώρο Πάσχα το καταβάλεις με τις εισφορές του Μάη

Το επίδομα αδείας με τις εισφορές του μήνα που καταβλήθηκε

Η υποχρέωση για καταβολή του μισθού σε τραπεζικό λογαριασμό είναι προς το παρόν ανενεργή.

Θα πρέπει ακόμα να αναφέρουμε την υποχρέωση κάθε μήνα να χορηγούμε στον εργαζόμενο εκκαθάριση της μισθοδοσίας του στην οποία θα υπάρχει και ιδιαίτερη αναφορά στον μισθό και τα επιδόματα της συλλογικής του σύμβασης

Αυτά τα λίγα όχι για να μειώσω την παράθεση των υποχρεώσεων από τον συνάδελφο αλλά για να δείξω ότι το ζήτημα των εργατικών και ασφαλιστικών είναι τόσο μεγάλο και τόσο πολύπλοκο που αν δεν υπάρχουν βασικές γνώσεις δεν λύνεται με ένα

¨πειτε ποιες ειναι οι ενεργειες που θα πρεπει να κανω κ καθε ποτε ετσι ωστε να ειμαι καθ΄ολα ενταξει στις αρμοδιοτητες μου .¨

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν και δεν καταλαβαίνω απόλυτα το ύφος σας, θα απαντήσω με ό, τι εισέπραξα μόλις, διαβάζοντάς την απάντησή σας ..

Δεν έχω κάτι μαζί σου, με τη νοοτροπία που επικρατεί γενικότερα έχω....

Παράθεσα κάποια πράγματα από αυτά που δημοσίευσες, διότι ισχύουν διαφορετικά....

Σου ζήτησα παραπομπές για να τα ψάξεις λίγο παραπάνω....

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με το Δημήτρη και το Γιάννη παραπάνω....

Η πρόσληψη εντός 8 ημερών, το ΙΚΑ δεν μπορεί να σου αρνηθεί απογραφή και χορήγηση ΕΒΚΝΠ.... Που να χτυπάνε το κ@λο τους κάτω..... Εννοείται ούτε κουβέντα για πρόστιμο σε περίπτωση μη αυθημερόν υποβολής της πρόσληψης.

Για την εξόφληση που αναφέρεις ως πηγή το νόμο, ξεχνάς να αναφέρεις επίσης ότι ο ίδιος ο νόμος γράφει ότι θα δωθούν οδηγίες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, οδηγίες που δεν έχουν δοθεί ακόμα. Επίσης, το ΙΚΑ έχει ενημερώσει με εγκύκλιο ότι δεν έχουν εφαρμογή ακόμα οι συγκεκριμένες διατάξεις.

Εισφορές για το δώρο χριστουγέννων πληρώνονται εμπρόθεσμα μέχρι τέλη Φλεβάρη, για το δώρο πάσχα μέχρι τέλη Ιούνη, για το επίδομα άδειας μέχρι τον επόμενο μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε.

Καλή σου μέρα....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα σε όλους!

Δεκτές όλες οι παρατηρησεις σας! (και είπα μην με λιθοβολήσετε :) ) Το κλείνω το θέμα με τα εξής:

Βασικά ότι έγραψα όπως και ανέφερα στην αρχική δημοσίευση, ήταν για να δώσω έναν "μπούσουλα" για το τι υποχρεώσεις υπάρχουν σε έναν πελάτη μου που με ρωτούσε για τις υποχρεώσεις που θα έχει με την έναρξη του ως εργοδότης στο ΙΚΑ. Σε καμία περίπτωση αυτά που περιέγραψα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις μιας μισθοδοσίας. Θεωρώ όμως ότι απευθυνόμενη σε έναν άσχετο κάτι θα καταλάβει.

Στην νέα συνάδελφο, επισήμανα πολλές φορές ότι πρέπει να μελετήσει πολύ.

stefanos_her και Χalkidee σωστά τα λέτε για το Δώρο Πάσχα κλπ , κεκτημένη ταχύτητα ή καλύτερα "βαρεμάρα" να το αναλύσω πιο πολύ (είναι πολλά τα χρόνια που κάνω αυτή την δουλειά και αυτό είναι από τις πιο απλές υποχρεώσεις) και θέλω να πιστεύω ότι όταν κάτι δεν το γνωρίζουμε δεν αρκούμαστε στο τι γράφει κάποιος σε ένα Forum αλλά καλό είναι να ανατρέχουμε και σε επίσημες πηγές ή έγγραφα (αυτό για την νέα συνάδελφο)..

Συμφωνώ για τον ΟΑΕΔ άλλα τι νόημα έχει να τσακώνεσαι με τον κάθε υπάλληλο του ΙΚΑ και να μην τα κάνεις όλα μαζί για να ξεμπερδεύεις κιόλας, όμορφα και ωραία? (και ναί ο ΟΑΕΔ δεν βάζει πρόστιμα για την μη αυθυμερόν κατάθεση προσληψης βάζουν οι υπόλοιποι όμως (ΙΚΑ, ΣΕΠΕ)

Το θέμα της εξόφλησης προσωπικού το γνωρίζουμε όλοι στο τι μπάχαλο επικρατεί, αλλά δεν ξεχνώ και τα πρόστιμα που "πέσανε" το καλοκαίρι από τις επιθεωρήσεις Εργασίας για την αυθημερόν υποβολή καταστάσεων (άσχετα με την εξέλιξη μετά που τα ακυρώσανε). Και ποιος μου λεέι ότι αν έρθει το ΣΕΠΕ σε έλεγχο δεν θα μου βεβαιώσει παραβάσεις αν δεν τα βρεί όλα αυτά? Αντε μετά τρέξε για ενστάσεις και να δικαιωθείς. Γι αυτό η τακτική που ακολουθώ είναι όπου με "παίρνει" να τους βάζω σε σειρά από την αρχή σύμφωνα με ότι θα ισχύσει στο μέλλον. Φυσικά έχω και περιπτώσεις που δεν έχω εναρμονίσει σε αυτά τα δεδομένα.

Έν πάσει περιπτώσει να βοηθήσω ήθελα, όπως και εγώ έχω βοηθηθεί πολύ από το παρόν forum και τις παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων. Μην παρεξηγήσετε πάλι κάτι όσα γράφω γιατί είμαι πάλι βιαστική!

Προσθέτω τελευταία ότι το μόνο που έχω να πώ μετά από 15 χρόνια στο επάγγελμα, είναι ότι για να επιβιώσεις θέλει μάθηση με κόπο, διάβασμα και συνεχή ενημέρωση. Εξάλλου μην ξεχνάμε... όσο Ζώ Μαθαίνω!

Καλή συνέχεια σε όλους! Και Καλό Σαββατοκύριακό!!! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σύμφωνοι, αλλά όταν τα παραθέτεις δημόσια, βάζε παρατηρήσεις όπου είναι δικές σου εκτιμήσεις / προσεγγίσεις, για να μην μπερδεύεις και τους τρίτους που διαβάζουν...

Ιδίως οι καινούριοι στο χώρο, ενδέχεται να μπερδευτούν σε μεγάλο βαθμό....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επειδή πρόσφατα χρειάστηκε να ενημερώσω έναν πελάτη που θα απασχολούσε για πρώτη φορά προσωπικό έχω συγκεντρώσει τις βασικές διαδικασίες και υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ενέργεια αυτή. Τις παραθέτω αλλά οπωσδήποτε πρέπει να μελέτήσεις ένα βιβλίο εργατικών γιατί υπάρχουν πολλές υποχρέωσεις πέρα από τα τυπικά που θα κληθείς να αντιμετωπίσεις και δυστυχώς δεν είναι εύκολο να τυπωθούν εδώ [ασφάλιση, κλάδος ασφάλισης , ασθένεια μισθωτού, άδεια, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΟΑΕΔ (που "παίζει" πολύ αυτό το διάστημα) λοχεία, εργατικά ατυχήματα και πολλά άλλα..]

Τονίζω ότι αναγράφω βασικά στοιχεία και θέλει εμπλούτισμα το κάτωθι κείμενο (μην με λιθοβολήσετε :) )..

Η διαδικασία που προβλέπεται με κάθε νέα πρόσληψη είναι η εξής :

Aν o εργοδότης είναι αναπόγραφος ως εργοδότης στο ΙΚΑ, πρέπει την ίδια ημέρα με την ημερομηνία της πρόσληψης να γίνουν τα εξής:

 • Κατάθεση της αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ

 • Επίσκεψη στο αρμόδιο ΙΚΑ για εγγραφή στα μητρώα εργοδοτών , παραλαβή αριθμού μητρώου Εργοδότη και παραλαβή του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

 • Κατάθεση στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας της Κατάσταση Προσωπικού.

 • Επιπλέον αν ο εργαζόμενος θα απασχολείται με μειωμένη απασχόληση και όχι πλήρης, υποχρεούμαστε εντός 8 ημερών να καταθέσουμε στην αρμόδια επιθεώρηση Εργασίας, το έντυπο που προβλέπεται (σύμφωνα με το Ν. 2639/1998) και περιλαμβάνει τους όρους ατομικής σύμβασης Εργασίας , διαφορετικά η απασχόληση δεν θεωρείται μερική αλλά πλήρης (με συνέπειες στις εισφορές κλπ) .

Κάθε παράβαση των ανωτέρω και ειδικά με τις ημερομηνίες εάν δεν τηρούνταν επιβάλλουν κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα από κάθε υπηρεσία χωριστά.

Υποχρεώσεις που υπάρχουν στο εξής μετά την πρόσληψη του εργαζόμενου

 • Τήρηση του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού και επίδειξη στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

(Σχετικό έγγραφο ΙΚΑ Εγκύκλιος 95/04,) Επιγραμματικά μας αφορούν τα εξής:
Το Ειδικό Βιβλίο τηρείται με ευθύνη των εργοδοτών σε προσιτό σημείο, στους χώρους όπου παρέχουν την εργασία τους οι ασφαλισμένοι και τίθεται άμεσα στην διάθεση των αρμοδίων για έλεγχο οργάνων
(ΕΥΠΕΑ, εξωτερικοί υπάλληλοι ελέγχου των αρμοδίων Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ, Σ.ΕΠ.Ε. ), όταν τους ζητηθεί. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ειδικό Βιβλίο όλους τους εργαζόμενους τους που υπάγονται στην ασφάλιση του I.Κ.Α. - ΕΤΑΜ, αμέσως μετά την πρόσληψη κα πριν αυτοί αναλάβουν εργασία (πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα 1 ), συμπληρώνοντας και τις δύο σελίδες κάθε άλλου (πρωτότυπο και αντίγραφο), χρησιμοποιώντας χημικό αντιγραφικό χαρτί (καρμπόν) χειρόγραφα, κατά απόλυτη χρονολογική σειρά πρόσληψης χωρίς να επιτρέπεται, να αφήνουν κενά ή να συμπληρώνουν περισσότερες από μία εγγραφές ανάμεσα στις προεκτυπωμενες οριζόντιες γραμμές των σελίδων του. Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η καθ ' οιονδήποτε τρόπο διόρθωση των εγγραφών με χημικό διορθωτικό (μπλανκο ), ξέσματα - σβησίματα (με γόμα) κ.λ.π. Η τυχόν λανθασμένη εγγραφή πρέπει να διαγράφεται και η σωστή να αναγράφεται στην αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή με τα ορθά στοιχεία. (
Μη επίδειξη ή λανθασμένη αναγραφή σήμερα έχει πρόστιμο 500,00€ όπως επίσης π΄ροστιμο 500,00 για κάθε ργαζόμενο που θα βρούνε στο χώρο και δεν έιναι γραμμένο στο ΕΒΝΠ)

 • Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας (Π.Δ.156/1994) . Με αυτό το Π.Δ καθιερώθηκε από 5-7-1994 η υποχρέωση των εργοδοτών να καταρτίζουν και να παραδίδουν στους εργαζόμενους γραπτή σύμβαση εργασίας ή άλλο έγγραφο όπου θα περιλαμβάνονται οι ουσιώδεις όροι της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας. Οι διατάξεις του ΠΔ 156/94 δεν εφαρμόζονται για εργαζόμενους που η διάρκεια απασχόλησής τους δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και σε εργαζόμενους σε μη συστηματικές αγροτικές απασχολήσεις. Η υποχρέωση γνωστοποίησης εγγράφως των ουσιωδών όρων της σύμβασης ή σχέσης εργασίας πρέπει να γίνει στον εργαζόμενο από τον εργοδότη εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από την έναρξη της εργασίας του εργαζόμενου. Συνεπώς, σήμερα οι απασχολούμενοι μισθωτοί άνω του 2μήνου πρέπει να έχουν έγγραφο γνωστοποίησης των όρων της σύμβασης εργασίας τους.
  Η παράλειψη χορήγησης του εγγράφου στον εργαζόμενο από τον εργοδότη δεν δημιουργεί ακυρότητα της σύμβασης εργασίας, αλά συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις βάσει του άρθρου 7 ΠΔ 156/94 (Πρόστιμο) σε βάρος του εργοδότη. Οι ουσιώδεις όροι που πρέπει να περιέχει το έγγραφο γνωστοποίησης, βάσει του άρθρου 2 ΠΔ 156/94 είναι:

α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) ο τόπος παροχής εργασίας,γ) η θέση ή ειδικότητα, ο βαθμός, η κατηγορία και το αντικείμενο εργασίας, δ) η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας, ε) η άδεια με αποδοχές,

στ) η αποζημίωση σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, ζ) οι κάθε φύσης αποδοχές, η) η ημερομηνία καταβολής των αποδοχών, θ) τα χρονικά όρια εργασίας του εργαζομένου, ι) αναφορά της ΣΣΕ ή ΔΑ που εφαρμόζεται για τον εργαζόμενο.

Η πληροφόρηση για τα στοιχεία ε, στ, ζ και θ μπορεί να γίνεται και με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

 • Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000)
  Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)-Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τρόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, εις διπλούν. Απαιτείται η σύμπραξη και υποχρεωτική προσυπογραφή του προϊσταμένου προσωπικού ή οικονομικού ή λογιστηρίου ή του υπεύθυνου λογιστή, στη σύνταξη του πίνακα προσωπικού. Ο εργοδότης υποχρεούται να αναρτά σφραγισμένο και σε καλή κατάσταση το ένα αντίγραφο σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας.
  Επίσης αυθημερόν και πρίν την ανάληψη εργασίας πρέπει να γνωστοποιείται κάθε μεταβολή στο ωράριο εργασίας ή στο μισθό ή στην ειδικότητα.

 • Τήρηση ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (Άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/45, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3762/09), το οποίο πρέπει να ευρίσκεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας, δεν χρειάζεται όμως θεώρηση. Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει το βιβλίο αδειών (μεταξύ των οποίων και την υπογραφή του μισθωτού) αναφέρονται στον Ν. 3762/09. Τα στοιχεία πρέπει να παραμένουν στο αρχείο του εργοδότη επί πέντε (5) έτη.

 • Χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών (αποδείξεις πληρωμής) και υποχρεωτική εξόφληση των αμοιβών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με διατήρηση του αποδεικτικού κατάθεσης το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:

α.
το όνομα του καταθέτη εργοδότη,
β. το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού, εργαζομένου,
γ. την αιτιολογία κατάθεσης και
δ. την ημερομηνία κατάθεσης.
Αποσπάσματα πάγιων εντολών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής δεν γίνονται δεκτά
.

 • Μέχρι τέλους του επόμενου Μήνα υποχρεούμαστε να πληρώσουμε τις εισφορές του ΙΚΑ , πχ οι εισφορές του Νοεμβρίου πληρώνονται εως τέλος Δεκέμβρη. Το δώρο Πάσχα πληρώνεται πάντα με τις εισφορές του Απριλίου , το Επ΄.Αδείας με τις εισφορές του Αυγούστου και το Δώρο Χριστουγέννων είτε τον Ιανουάριο είτε τον Φεβρουάριο.

 • Κάθε τρεις μήνες υποβάλλουμε την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση στο ΙΚΑ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,

β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του, την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Μεταξύ των περιπτώσεων είναι και εκείνη των επιχειρήσεων που υπάγονται στη Γ'Α κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 άτομα.

Συν βιβλιο υπερωριων. Καθε μηνα η διμηνο η τριμηνο ενημερωση ......Δεν εγιναν υπερωριες. Αν εγιναν με υπογραφη εργαζομενου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...