Sign in to follow this  
taxcare

Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού Λύσης ΕΕ

Recommended Posts

http://www.paradissis.com/lysi_OE.doc

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΥΣΕΩΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΒΒΒΒΒΒΒΒ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»

Στη Μύκονο σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογεγραμμένοι (1) ΑΑΑΑ ΒΒΒΒΒΒ του Γεωργίου, κάτοικος Μυκόνου με αρ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 222222 του Τμ.Ασφ. Πειραιώς και με ΑΦΜ 000000000 (2) ΦΦΦΦΦ ΒΒΒΒΒΒ του Ανδρέα, κάτοικος Μυκόνου με αρ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ 22222222 του Τμ.Ασφ. Πειραιά και ΑΦΜ 00000000 και (3) ΔΔΔΔΔΔΔΔ ΒΒΒΒΒΒ του Ανδρέα. κάτοικος Μυκόνου, με αρ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ 444444 του Τμ.Ασφ. Πειραιά και ΑΦΜ 0000000 συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Δυνάμει του από 22.03.2006 ιδιωτικού συμφωνητικού (καταστατικού) νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Σύρου με Α.Α 69/ 22.03.2006 οι εδώ συμβαλλόμενοι ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ, ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ, ΓΓΓΓΓΓΓΓΓ, κάτοικοι Μυκόνου, συνέστησαν μεταξύ τους ομόρρυθμη εμπορική εταιρία με την επωνυμία « ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε » με έδρα τη Μύκονο, διάρκεια αορίστου χρόνου, με σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κάθε τύπου. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00), για το σχηματισμό του οποίου συνεισέφεραν στο ταμείο της εταιρίας έκαστος των εταίρων και μάλιστα ο μεν πρώτος το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00), ο δεύτερος το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (3.700,00) και ο τρίτος το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) μετέχοντας έτσι με ποσοστό ο μεν πρώτος 33%, ο δεύτερος 37% και ο τρίτος 30%. Διαχειριστές της εταιρίας ορίστηκαν οι ομόρρυθμοι εταίροι ΑΑΑΑΑ ή και ο ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ υπογράφοντας μόνος, έκαστος εξ αυτών, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, έχοντας την δυνατότητα να την ασκούν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου με ειδικό πληρεξούσιο. Επίσης συμφωνήθηκε η απαγόρευση σε οποιονδήποτε των εταίρων της πώλησης, μεταβίβασης ή με οποιονδήποτε τρόπο εκχώρησης ή παραχώρησης του εταιρικού μεριδίου και η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρίας με τους κληρονόμους του εταίρου σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας κάποιου από αυτούς.

.

Ήδη, διά του παρόντος, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, αφού διαπίστωσαν ότι η ευόδωση του εταιρικού σκοπού δεν είναι πλέον εφικτή, συμφώνησαν από κοινού και αποφάσισαν τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας τους αυτής, συντάσσοντας μάλιστα και τον τελικό ισολογισμό, που απεικονίζει τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας τους, η οποία έχει ως εξής :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 25.09.2008

Ενεργητικό Παθητικό

Έπιπλα και σκεύη 17.540,00 ευρώ Προμηθευτές 7.540,00 ευρώ

Εμπορεύματα 4.895,00 ευρώ Κεφάλαιο 10.000,00 ευρώ

Ταμείο 1.243,00 ευρώ

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΓΓΓΓΓΓΓΓ 5788,20 ευρώ

ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓ 6489,80 ευρώ

ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ 5262,00 ευρώ

Σύνολο 17.540,00 ευρώ Σύνολο 17.540,00 ευρώ

Κατόπιν αυτού προέβησαν και στην εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας και - αναλογικά με τη μερίδα συμμετοχής τους στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες της εταιρείας τους - διενήργησαν και τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, μη διατηρώντας καμμία αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα ο ένας κατά του άλλου και αντιστρόφως, σύμφωνα με την - στο παρόν - ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωσή τους από την αιτία αυτή (εταιρική σύμβασή τους).

Τέλος, διά του παρόντος, δηλώνουν ότι από σήμερα παύει και νομικώς να υφίσταται η εταιρία τους με την επωνυμία « ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΒΒΒΒΒΒΒΒ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε » και καταργείται η νομική προσωπικότητά της, ότι ο άνω ισολογισμός αποτελεί πλήρη απόδειξη στις μεταξύ τους σχέσεις και ότι με τη διενεργηθείσα εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας έχουν ικανοποιηθεί πλήρως και ότι δεν έχουν, ούτε διατηρούν αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα ο ένας κατά του άλλου και αντιστρόφως.

Σε πίστωση και βεβαίωση συντάχθηκε το παρόν, που - αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε- υπογράφεται από τους εδώ συμβαλλομένους, όπως ακολουθεί. Το παρόν θα κατατεθεί στην αρμοδία ΔΟΥ Μυκόνου, στο αρμόδιο Εμπορικό Επιμελητήριο Σύρου και θα δημοσιευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Σύρου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

(1)ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ

(2)ΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ

(3)ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ (υπογράφει αντ’ αυτού ο ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΒΒΒΒΒΒ δυνάμει του υπ’αρ. 55555/10.09.2008 πληρεξουσίου εγγράφου της συμβολαιογράφου Πειραιά ΓΓΓΓ ΣΣΣΣΣ)

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=71536

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «.........................»

Στο επί της οδού ............................................................, κατάστημα , συνευρέθηκαν σήμερα ................................οι :

1. ............................

2. ...............................με ΑΦΜ .........................

Οι οποίοι συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα :

1. στις............................... 2005, οι δυο προαναφερόμενοι συνέστησαν εταιρεία με επωνυμία «.........................................» η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου .................με αριθμό πρωτοκόλλου .....................

2. με το παρόν και σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, οι δυο προαναφερόμενοι διαλύουν την ανωτέρω συσταθήσα εταιρεία λόγω ................................................................................αποτέλεσμα του οποίου είναι ..................................

3. Κατόπιν αυτών ο διαχειρηστής της εταιρείας ..............................................προβαίνει σε εκκαθάρισή της σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της και διανέμει το ποσό του κεφαλαίου

4. Ο ισολογισμός κλεισίματος έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ταμείο Κεφάλαιο

. Το κεφάλαιο διανέμεται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων δηλαδή ο ....................................λαμβάνει ..................€ και ο .............................

Το παρόν αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφτηκαν τέσσερα αντίγραφα των οποίων δυο πήραν από ένα οι εταίροι και δυο παραλήφθηκαν από τον ............................................................για να κατατεθούν στη Δ.Ο.Υ. ......................... και στο Πρωτοδικείο ........................για καταχώρηση στο βιβλίο εταιρειών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Υπόδειγμα λύσης ΟΕ με καταγγελία

Ο ……............................……. του .......………….. κάτοικος ………………. οδός ……………....... αρ. ...

ΚΑΤΑ

Του ………....…………, κατοίκου ………… οδός ……………… αρ. … ατομικά ως διαχειριστών της άνω εταιρείας.

Δυνάμει του από ………. Ιδιωτικού εγγράφου σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας συνεστήθη μεταξύ εμού και υμών η ομόρρυθμος εμπορική εταιρεία με την επωνυμία: …………...............….. και Σία ομόρρυθμος εταιρεία, με έδρα την ………........ οδός …….....................…… αρ. ....... και διάρκεια ……......…………. έτη, αρχομένη από την ………....………. και λήγουσα την …….....…….. και σκοπό την εκμετάλλευση ζαχαροπλαστείου - αναψυκτηρίου και με διακριτικό τίτλο «………...............……». Σήμερα με την παρούσα σας δηλώνω ότι καταγγέλλω την από ….......……. και με αύξοντα αριθμό καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου …………. μεταξύ μας υφιστάμενη εταιρεία με την επωνυμία : «………………. και Σία ομόρρυθμος εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «……..» για τους λόγους που αναφέρονται στις προκοινοποιηθείσες εξώδικες δηλώσεις μου καθ’ υμών και δη για τους εξής λόγους: 1. Η συμπεριφορά σας ως διαχειριστού της εταιρείας μας θέτει σε κίνδυνο την φορολογική νομιμότητα της εταιρείας και εμού επαγωγικώς. Συγκεκριμένα υποπέσατε στην παράνομη συμπεριφορά να δώσετε εντολή στον υπάλληλο του καταστήματος να μην κτυπάει στην ταμειακή μηχανή κάθε προϊόν που σερβίρεται σε πελάτες αλλά να πράττει αυτό με φειδώ και επιλεκτικά. Τούτο ενέχει φορολογικό κίνδυνο για την εταιρεία και για εμένα ως συνεταίρο αλλά και καθιστά αδύνατο τον έλεγχο των εισπράξεων του καταστήματος, την σύνταξη ακριβούς ισολογισμού κ.λπ. 2. Παρότι έχετε κατ’ επανάληψη κληθεί δεν αποδώσατε τη λογοδοσία των εσόδων της εταιρείας και των αναλογούντων σε εμένα κερδών. Επίσης, αν και έχετε και επίσημα οχληθεί να κάνετε κλείσιμο ταμείου κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να μου αποδώσετε την αναλογία μου επί των εισπράξεων, χρήματα τα οποία είναι αναγκαία για την επιβίωση εμού και της οικογένειάς μου, αρνείσθε να ανταποκριθείτε. 3. Εξαιτίας των ανωτέρω έχει επέλθει έλλειψη της εμπιστοσύνης μου στο πρόσωπό σας ως διαχειριστών της εταιρείας μας, διαφωνία και αδυναμία συνεργασίας και συνεννόησης, για το λόγο δε αυτό παρίσταται άμεση ανάγκη επιστήσεως της προσοχής μου προς εσάς, ώστε να προβείτε στην άρση της ανωτέρω παρανόμου και αντισυμβατικής συμπεριφοράς. Επειδή σπουδαίο λόγο καταγγελίας συνιστά και εν προκειμένω η υπαίτια ή μη επέλευση περιστατικού ή καταστάσεως που αφορά είτε την εταιρεία ή την επιχείρηση καθεαυτή είτε το πρόσωπο κάποιου από τους εταίρους και κατά τρόπο που ταιριάζει ή δύναται να επηρεάσει και μάλιστα να δυσχεράνει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και βεβαίως και της συγκεκριμένης εταιρείας. Επίσης λόγους καταγγελίας αποτελούν οι κάθε φύσεως παραβάσεις ουσιωδών εταιρικών υποχρεώσεων, ιδιαίτερα δε η αδυναμία συνεργασίας των εταίρων λόγω διαφωνιών, διασάλευσης της εμπιστοσύνης, οι καταχρήσεις σχετικά με την εταιρική διαχείριση, η υπονόμευση από κάποιον εταίρο του εταιρικού έργου και η επέλευση ζημιών. Επειδή η υπαίτια συμπεριφορά σας δημιούργησε και εξακολουθεί να συντηρεί τους παραπάνω λόγους δυσαρμονίας και αδυναμίας συνέχισης της εταιρείας μας οι οποίοι έχουν κριθεί και είναι σπουδαίοι λόγοι καταγγελίας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ Τη μεταξύ εμού και υμών από …................. υφιστάμενη εταιρεία με την επωνυμία «…......................» και τον διακριτικό τίτλο «…......................» που συστήθηκε με το με αύξοντα αριθμό καταχώρισης .................… καταστατικό έγγραφο για τους ανωτέρω λόγους που αφορούν εσάς και αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας, προκειμένου να επέλθουν τα περαιτέρω προβλεπόμενα του άρθρου …............. στο καταστατικό της εταιρείας μας. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνον στον οποίον απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του. Ο ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=10980

Υπόδειγμα λύσης Ο.Ε. με απόφαση των εταίρων

Στο ................ σήμερα την ................ μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) .................. ............. του .............., επαγγέλματος ...................... και 2) ............................... του .............., επαγγέλματος ......................, αμφοτέρων κατοίκων ...................... οδός ............................. αριθμ. ....., συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα επόμενα:

Ι. Με το από ..................... ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως Ομόρρυθμης Εταιρίας υπογραφέντος μεταξύ των συμβαλλομένων, συνεστήθη μεταξύ αυτών Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «............................. Ο.Ε.» με έδρα τον ...................... και ειδικότερα το επί της οδού .............................. αριθμ. ..... μίσθιο εταιρικό κατάστημα. Σκοπός της εταιρίας ήταν η με κέρδος επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτου καθώς και η πώληση ανταλλακτικών. Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε ..............., ήτοι από .............. μέχρι και ................. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε ..................... δραχμές καταβληθέν εξ ημισείας από τους συμβαλλομένους. Συνδιαχειριστές, συνδιευθυντές και ταμίες της εταιρίας ορίστηκαν αμφότεροι οι εταίροι.

ΙΙ. Ήδη με το παρόν, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν την λύση της νομότυπα συσταθείσης εταιρίας καταχωρισθείσης στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου ............... με αριθμό ............... και λύνουν αυτή.

ΙΙΙ. Εκκαθαριστές ορίζονται αμφότεροι οι εταίροι. Συνετάγη ισολογισμός και κέρδη δεν ευρέθησαν.

IV. Έκαστος των ομορρύθμων εταίρων έλαβε το ποσό των ..................... δρχ. που αντιστοιχεί στην εταιρική του μερίδα.

V. Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων - μόνων ομορρύθμων εταίρων, συνετάγη το παρόν σε τρία όμοια πρωτότυπα, τα οποία αφού ανεγνώσθησαν υπεγράφησαν παρ' αμφοτέρων.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest EE   
Guest EE

είμαι ΕΕ και επιθυμώ την διακοπή της εταιρείας.

ο ομόρυθμός εταίρος όμως δεν συναινει διότι η ΕΕ έχει μόνο δυο μέλη αυτόν (ΟΕ) και εμένα ως ΕΕ.

Μπόρώ να πάω από μόνος μου στην εφορία και να ζητήσω την αφαίρεση του ποσοστού μου από την ΕΕ, έτσι ώστε μετά να πάω στο τεβε και να κάνω διακοπή της ασφάλισης?

ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

είμαι ΕΕ και επιθυμώ την διακοπή της εταιρείας.

ο ομόρυθμός εταίρος όμως δεν συναινει διότι η ΕΕ έχει μόνο δυο μέλη αυτόν (ΟΕ) και εμένα ως ΕΕ.

Μπόρώ να πάω από μόνος μου στην εφορία και να ζητήσω την αφαίρεση του ποσοστού μου από την ΕΕ, έτσι ώστε μετά να πάω στο τεβε και να κάνω διακοπή της ασφάλισης?

ευχαριστώ.

Συμβουλεύσου δικηγόρο...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η λύση της εταιρείας με καταγγελία

Η καταγγελία είναι μονομερής απευθυντέα δήλωση με διαπλαστικό χαρακτήρα.

Εν προκειμένω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 766-767 ΑΚ , υφίστανται δύο περιπτώσεις καταγγελίας:

1. Η εταιρεία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρόνο λύε­ται με καταγγελία και πριν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Κατά τη νομολογία η εταιρεία λύεται με καταγγελία και χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου, αλλά ο ακαίρως καταγγέλων -λόγω της μη ύπαρξης τέτοιου, κατά τα ανωτέρω, σπουδαίου λόγου, ευθύνεται σε αποζημίωση των λοιπών εταίρων (ΕφΑθ 823/1981 ΕΕμπΔ 1982, σελ. 50).

2. Όταν η εταιρεία έχει αόριστη διάρκεια λύεται οποτεδήποτε με καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου. Εταιρεία αορίστου χρόνου θεωρείται και η εταιρεία που συνεστήθη για ολόκληρη τη ζωή κάποιου εταίρου (άρθρο 768 ΑΚ ).

Είδη σπουδαίων λόγων που επιτρέπουν την καταγγελία της εταιρείας αναφέρονται ενδεικτικώς (καθόσον ως ζητήματα πραγματικά διαπιστώνονται από τα εκάστοτε δικαστήρια):

α. Η αντισυμβατική συμπεριφορά κάποιου εταίρου (π.χ. η διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων [ΕφΑθ 11141/1982 ΕΕμπΔ 1983, σ. 419], οι τυχόν υπεξαιρέσεις χρηματικών ποσών από το ταμείο της εταιρείας κ.λπ.).

β. Η κακή πορεία των εργασιών της εταιρείας.

γ. Οι σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των εταίρων.

δ. Η αδυναμία κάποιου εταίρου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του (όπως είναι π.χ. η μακρά ασθένειά του) [βλ. Μ. Λεοντάρη, Προσωπικές εταιρείες, 1997, σελ. 71].

Δημοσίευση του εγγράφου της καταγγελίας

1. Το έγγραφο της καταγγελίας, στην πράξη, έχει τη μορφή εξωδίκου και επιδίδεται στον προς ον απευθύνεται εταίρο με δικαστικό επιμελητή. Στο περιεχόμενο του παραπάνω εγγράφου περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία:

α. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του καταγγέλοντος εταίρου.

β. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εταίρου προς τον οποίο απευθύνεται.

γ. Τα περιστατικά που συνιστούν το σπουδαίο λόγο, βάσει του οποίου πρέπει να λυθεί η εταιρεία.

δ. Πρόσκληση του καταγγέλλοντος προς τον άλλο εταίρο να προσέλθει σε συγκεκριμένο τόπο, ημέρα και ώρα για σύνταξη από κοινού απογραφής της εταιρικής περιουσίας, βάσει της οποίας θα διενεργηθεί η εκκαθάριση της εταιρείας.

2. Το παραπάνω εξώδικο έγγραφο καταγγελίας προσκομίζουμε στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της εταιρείας για να καταχωρηθεί στο οικείο μητρώο.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του ως άνω εξώδικου, με την παράδοσή του από την αρμόδια ΔΟΥ, προσκομίζουμε στο αρμόδιο επιμελητήριο (επαγγελματικό, βιομηχανικό ή βιοτεχνικό κ.λπ.) για καταχώριση.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο του ως άνω εγγράφου (με τη σφραγίδα της ΔΟΥ και του Επιμελητηρίου) και με την επισυναπτόμενη σε αυτό έκθεση επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή προσκομίζουμε στο οικείο πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, για καταχώρισή του στα βιβλία των εταιρειών.

[Σημ.: Κατά την ως άνω διαδικασία δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε τέλους στο ΤΝ και στο ΤΠΔ].

5. Μετά την εγγραφή της λύσης της εταιρείας με καταγγελία στα βιβλία των εταιρειών του οικείου Πρωτοδικείου, λαμβάνουμε ένα επικυρωμένο αντίγραφο με τον αριθμό καταχώρισης του Πρωτοδικείου και το προσκομίζουμε στο οικείο επιμελητήριο για εγγραφή της λύσης στο μητρώο εταιρειών. Είναι πρόδηλο ότι μετά τη λύση της εταιρείας πρέπει να κατατεθεί ο ισολογισμός κλεισίματος των εργασιών της εταιρείας στην οικεία ΔΟΥ της έδρας της εταιρείας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλη σας ημέρα,

Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την λύση της ΕΕ.

 

Αποφασίζει ΕΕ με βιβλία Β΄κατηγορίας , να κάνει εκπρόθεσμη λύση της εταιρείας με ημερομηνία 31/12/2009.

 

Το μόνο που έχει είναι οφειλές. Στο συμφωνητικό Λύσης  τί πρέπει να γραφτεί? Ισολογισμός δεν υπάρχει.

 

Μήπως υπάρχει κάποιο άλλο υπόδειγμα;

 

Ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε λύση Ε.Ε. πρέπει να γραφτεί και οτι λαμβάνουν οι εταίροι τα κεφάλαιο ή πραγματικά τί  έχουν να λάβουν δηλαδή οφειλές?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε λύση Ε.Ε. πρέπει να γραφτεί και οτι λαμβάνουν οι εταίροι τα κεφάλαιο ή πραγματικά τί  έχουν να λάβουν δηλαδή οφειλές?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.