Jump to content
  • 0

σχετική και η 1065421/24988/Ε. 0002/ΠΟΛ.1189/14.9.1990 εγκύκλιος Υπ. Οικ.)


titaki
 Share

Question

1 answer to this question

Recommended Posts

  • 0

Ε.Δ.Υ.Ο. 1093877/5869/0014/ΠΟΛ.1275/21.12.1990

Δυνατότητα ή μη επιστροφής Φ.Π.Α στις περιπτώσεις αγοράς επενδυτικών αγαθών με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986 ορίζεται ότι, "Ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σ' αυτόν και η εισαγωγή αγαθών που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, εφόσον και κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων.2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, επιστρέφεται ο ΦΠΑ που αφορά αγαθά επένδυσης που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 26. Η επιστροφή αυτή ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. Π.3082/1987, Π.5514/1987 και Π.1185/1988, κατά περίπτωση.3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ίδιου ως άνω νόμου, όπως ερμηνεύτηκε με την Π.5246/2049/ΠΟΛ.250/24.8.1988 εγκύκλιο και αντικαταστάθηκε με την περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.1882/1990, ως επενδυτικά αγαθά θεωρούνται τα ενσώματα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτήν σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σ' αυτήν, αλλά έχει, με βάση οποιαδήποτε έννομη σχέση, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων, χωρίς να περιλαμβάνεται στην αξία αυτών οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.4. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι, προκειμένου ο υποκείμενος να έχει δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ που επεβάρυνε κάποιο αγαθό που προορίζεται να εξυπηρετήσει πάγιες ανάγκες της επιχείρησής του, (αγαθό επένδυσης), θα πρέπει, εάν μεν πρόκειται για κινητό αγαθό (αυτοκίνητο, μηχάνημα κ.λπ.) να έχει όχι μόνο τη χρήση αλλά και την πλήρη κυριότητα αυτού, εάν δε πρόκειται περί ακινήτου να έχει τη χρήση, με οποιαδήποτε έννομη σχέση, τουλάχιστο για εννέα χρόνια (σχετική και η 1065421/24988/Ε. 0002/ΠΟΛ.1189/14.9.1990 εγκύκλιος Υπ. Οικ.). Σημειώνεται ότι στην έννοια του ακινήτου περιλαμβάνονται και οι επεκτάσεις και βελτιώσεις αυτού, όχι όμως και οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής για τις οποίες έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, όχι όμως και επιστροφής του φόρου αυτών των δαπανών, βάση της Α.Υ.Ο. αριθ. 3082/1987 και Π.5514/1987.5. Με βάση τα παραπάνω, στην περίπτωση που ο υποκείμενος ζητά επιστροφή Φ.Π.Α. για απόκτηση επενδυτικών αγαθών, θα ερευνάται, εφόσον πρόκειται για κινητά αγαθά αν αυτά έχουν αποκτηθεί κατά πλήρη κυριότητα, οπότε δικαιούται επιστροφής του φόρου ή αν αποκτήθηκαν με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας, μέχρι αποπληρωμής του τιμήματος, οπότε δικαιούται έκπτωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, και όχι επιστροφής του φόρου, του ποσού το οποίο καταβάλλεται υπό μορφή προκαταβολής ή δόσεων θεωρουμένου ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση της χρήσης και της οικονομικής απαξίωσης που τυχόν θα υποστεί το αγαθό κατά τη χρήση του. Αντίθετα, προκειμένου για ακίνητα επενδυτικά αγαθά (μαζί με τις επεκτάσεις και τις βελτιώσεις αυτών), με εξαίρεση το ΦΠΑ των δαπανών συντήρησης και επισκευής αυτών -που σε κάθε περίπτωση εκπίπτει με τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986- θα ερευνάται αν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 23, παρ. 1 και 26, παρ. 4 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.Τέλος, σημειώνεται ότι η διαπίστωση των πιο πάνω προϋποθέσεων είναι θέμα πραγματικό και θα ερευνάται, σε κάθε περίπτωση, από τη σχετική σύμβαση αγοραπωλησίας ή μίσθωσης κατά περίπτωση.

Ε.Δ.Υ.Ο. 1065513/4714/0014/ΠΟΛ. 1151/16.7.1991

Διόρθωση της με αριθ. πρωτ. 1093877/5369/0014/ΠΟΛ. 1275/21.12.90 εγκυκλίου διαταγής μας

Με την πιο πάνω εγκύκλιο διαταγή μας δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.1642/1986, κατά την εφαρμογή των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων με την επιστροφή του ΦΠΑ, που επιβαρύνει την απόκτηση επενδυτικών αγαθών.

Επειδή στην παράγραφο 4 της ως άνω εγκυκλίου, έχει αναγραφεί από παραδρομή, ότι είναι σχετική με τα διαλαμβανόμενα σ' αυτή θέματα η με αριθ. 1065421/24988/Ε.0002/ΠΟΛ.1189/14.9.1990 εγκύκλιος του Υπ. Οικ., αντί της ορθής 1072541/4612/1521/0014/ΠΟΛ.1203/23.10.1990, παρακαλούμε να λάβετε τούτο υπόψη σας και να κάνετε τη σχετική διόρθωση.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...