Jump to content

συναδελφοι μια βοηθεια (εναρξη φροντιστηριο)


Recommended Posts

φροντιστηριο υπεκμισθωνει εναν χωρο του φροντιστηριου του (μια αιθουσα γραφειο) σε εναν καθηγητη ...

ΚΑΔ 85.59.19.11 (?)

1]κατα την εναρξη υπαρχει περιπτωση να ζητηθει αδεια ιδρυσης φροντιστηριου ?

2]χρειαζεται τετια αδεια για αυτη την περιπτωση ?

Link to comment
Share on other sites

φροντιστηριο υπεκμισθωνει εναν χωρο του φροντιστηριου του (μια αιθουσα γραφειο) σε εναν καθηγητη ...

ΚΑΔ 85.59.19.11 (?)

1]κατα την εναρξη υπαρχει περιπτωση να ζητηθει αδεια ιδρυσης φροντιστηριου ? ΝΑΙ

2]χρειαζεται τετια αδεια για αυτη την περιπτωση ?

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΙΚΑ ......

Link to comment
Share on other sites

φροντιστηριο υπεκμισθωνει εναν χωρο του φροντιστηριου του (μια αιθουσα γραφειο) σε εναν καθηγητη ...

ΚΑΔ 85.59.19.11 (?)

1]κατα την εναρξη υπαρχει περιπτωση να ζητηθει αδεια ιδρυσης φροντιστηριου ?

2]χρειαζεται τετια αδεια για αυτη την περιπτωση ?

1) Όχι.

2) Τουλάχιστον μέχρι 27/09/2011 με ΚΑΕ 3444 και 60,00€ υπέρ κάποιου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κόπηκε το διπλότυπο που έχω μπροστά μου χρειαζόταν. Αύριο ούτε ο συνάδελφος SOULIS δεν ξέρει τι μας ξημερώνει.

Με την υπεραξία τι σκέφτεσαι να κάνεις;

Link to comment
Share on other sites

1) Όχι.

2) Τουλάχιστον μέχρι 27/09/2011 με ΚΑΕ 3444 και 60,00€ υπέρ κάποιου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κόπηκε το διπλότυπο που έχω μπροστά μου χρειαζόταν. Αύριο ούτε ο συνάδελφος SOULIS δεν ξέρει τι μας ξημερώνει. ΑΛΛΟ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑΣ .....

Με την υπεραξία τι σκέφτεσαι να κάνεις;

Διαδικασία

Link to comment
Share on other sites

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

@ Η άδεια ίδρυσης χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

@ Η άδεια ίδρυσης ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση.

@ Άδεια ίδρυσης Κέντρου Ξένων Γλωσσών μπορεί να χορηγηθεί και σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις εφόσον οριστεί Διευθυντής Σπουδών που έχει τα οριζόμενα από το νόμο προσόντα.

3. Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφεται, με την παρακάτω διατύπωση, ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του αν. 2545/1940», δηλ.:

(α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία

(β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση

(γ) Δεν έχω άλλο φροντιστήριο (αν πρόκειται για άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίου Δευτεροβάθμιας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης) ή δεν έχω φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης (αν πρόκειται για άδεια ίδρυσης Κέντρου Ξένων Γλωσσών).

(δ) Δεν υπηρετεί στην περιοχή του ____ Γραφείου της ____ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης _____ δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ’ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού.

(ε) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.

(στ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

4. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (όχι απόσπασμα). [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]

5. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια

6. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]

7. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

8. Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 15 € σε μορφή έντυπου παραβόλου ή διπλοτύπου είσπραξης.

9. Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 150 € από Δημόσιο Ταμείο.

@ Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 • Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

 • Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι γραφ. 0108- 0110, τηλ. 210.3442763 και 210.3442088

Καθημερινά 12.00 – 14.30

 • Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι τηλ. 210.3442505 - 210.3442506 - 210.3442508

Καθημερινά 9.00 – 14.00

Link to comment
Share on other sites

Ε΄χω την εντύπωση ότι συστέγαση φροντιστηρίων δεν επιτρέπεται...

Και πολύ καλή εντύπωση έχεις.....

Το θέμα είναι αυτός που νοικιάζει δεν κάνει φροντιστήριο... ιδιαίτερα μαθήματα κάνει...

Αλλά όπως είπε ο Γιώργος, τι κάνει ο κόσμος για να γλιτώσει ικα.....

Δες το νόμο για τη λειτουργία των φροντιστηρίων, αν προβλέπει να νοικιάζετε την αίθουσα... Και τσέκαρέ το με τη δευτεροβάθμια...

Link to comment
Share on other sites

κατ αρχας ευχαριστω για τις απαντησεις ,

δεν ειναι περιπτωση για να γλυτωσουν ΙΚΑ αφου εχει απαλλαγη απο ΟΑΕΕ και ειναι ασφαλισμενος απο το φροντιστηριο .

τα ιδιαιτερα μαθηματα διεξαγονται μονο κατ οικον.. αν δεν κανω λαθος ! χωρις μαθητολογιο και με θεωρημενες ΑΠΥ .

δεν ειναι σπιτι αλλα επαγγελματικος χωρος σε περιπτωση ελεγχου τι θα δειξεις ?

Link to comment
Share on other sites

Που βρίκατε τα ιδιαίτερα μαθήματα; Ο ΚΑΔ 85.59.19.11 τι σχέση έχει με ιδιαίτερα μαθήματα;

Γνώμη μου είναι πως έναρξη μπορεί να γίνει για να είμαστε ακριβείς. Το μητρώο των ΔΟΥ ζητάει άδεια;

Άδεια λειτουργίας όμως δύσκολα θα αποκτήσει, αν αποκτήσει ( διότι τίθεται ένα θέμα σχετικά με τον όρο "συστέγαση". Δεσμεύεται όλο το κτίριο; ):

ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2545

της 8/10 Σεπτ. 1940

Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων.

................

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Φροντιστήρια

Έννοια – Ορισμός

Άρθρο 63

1......

2.Τα φροντιστήρια διακρίνονται εις

α)Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, προπαρασκευάζοντα μαθητάς δια τας εισητηρίους εξετάσεις των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως,

β)Μέσης Εκπαιδεύσεως, σκοπόν έχοντα την ενίσχυσιν των μαθητών εις τα μαθήματα των σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως,

γ)Ανωτάτης εκπαιδεύσεως, προπαρασκευάζοντα τους μαθητάς δια τας εισαγωγικάς εξετάσεις των πανεπιστημίων και ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών και φοιτητάς ή σπουδαστάς δια τας τμηματικάς και πτυχιακάς εξετάσεις αυτών,

δ) Ξένων Γλωσσών, εις α διδάσκονται μόνον ακραιφνώς γλωσσικά μαθήματα μιας ή περισσοτέρων ξένων, ως καθορίζεται εν τη αδεία, γλωσσών, δι’ων σκοπείται η χρήσις γλώσσης ως οργάνου εκφράσεως, απαγορευομένης της επεκτάσεως τούτων εις συστηματικήν διδασκαλίαν ειδικών μαθημάτων ως τα θρησκευτικά, η ιστορία, η γεωγραφία, τα μαθηματικά κλπ. εν τη γλώσση ταύτη,

ε)Μουσικής και ς)ελευθέρων σπουδών, ως λογιστικής, στενογραφίας, εμπορικής αλληλογραφίας κλπ.

3.Φροντιστήρια Μέσης Εκπαιδεύσεως ιδρύονται κατ’ είδος μαθημάτων υπό των εχόντων δικαίωμα διδασκαλίας αυτών, δύνανται όμως να ιδρυθούν και κατά το σύνολον των μαθημάτων Μέσης Εκπαιδεύσεως. τα δε φροντιστήρια της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως ιδρύονται κατά το σύνολον ή κατά είδη πανεπιστημιακών ή ανωτέρων σχολών.

4.Τα φροντιστήρια της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως λειτουργούν μόνον κατά τους μήνας των θερινών σχολικών διακοπών.

5.Δεν θεωρούνται ως φροντιστήρια μουσικής τα Ωδεία και αι Φιλαρμονικαί Μουσικαί.

6.Συλλειτουργία και συστέγασις των υπό στοιχ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου φροντιστηρίων δεν επιτρέπεται. Φροντιστήρια των λοιπών εν τη αυτή παραγράφω κατηγοριών δεν επιτρέπεται να συστεγάζωνται ουχί πλείονα των δύο.

Link to comment
Share on other sites

Που βρίκατε τα ιδιαίτερα μαθήματα; Ο ΚΑΔ 85.59.19.11 τι σχέση έχει με ιδιαίτερα μαθήματα;

Δοκίμασε αυτόν για ιδιαίτερα.

85.59.19.10

Γνώμη μου είναι πως έναρξη μπορεί να γίνει για να είμαστε ακριβείς. Το μητρώο των ΔΟΥ ζητάει άδεια;

Άδεια λειτουργίας όμως δύσκολα θα αποκτήσει, αν αποκτήσει ( διότι τίθεται ένα θέμα σχετικά με τον όρο "συστέγαση". Δεσμεύεται όλο το κτίριο; ):

Μα το θέμα είναι (κυρίως) εκεί...

Αν γίνει μια καταγγελία, ξέχνα κ φροντιστήριο κ ιδιαίτερα....

Η παράθεση που έκανες αναφέρεται σε φροντιστήρια...

Άλλο η άδεια για φροντιστήρια, άλλο η άδεια για ιδιαίτερα μαθήματα.

Δεν ενδιαφέρει εδώ ο περιορισμός της παρ. 6, στενά ερμηνεύοντας το νόμο...

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να το διευκρινήσει με τη βθμια....

Link to comment
Share on other sites

αν δεν επιτρεπεται η συστεγαση οπως αναφερει ο νομος δεν νομιζω να υπαρχει λυση να λειτουργησει νομιμα σε αυτο το χωρο ο συγκεκριμενος σωστα ?

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...
Guest Agelos

Καλημερα συναδελφοι. Πτυχιουχος καθηγητης μαθηματικος θελει να ανοιξει φροντιστηριο μαθηματικων μονος του (χωρις εμμισθο προσωπικο αλλων καθηγητων).Ηθελα να ρωτησω:

1)Αφου θα ειναι μονος του θα εχει ΣΚΚ 55% μιας και θα θεωρειται εισοδημα απο ελευθερο επαγγελμα (αν αργοτερα θα προσλαβει προσωπικο, θα εχει τον 8021 ΜΣΚΚ 30% μιας και θα θεωρειται εισοδημα απο εμπορικη επιχειρηση). Σωστα???

2)ΚΑΔ 85.59.19.11 Υπηρεσιες φροντιστηριου γενικα θετικων και θεωρητικων επιστημων. Δεν θα κανει ιδιαιτερα μαθηματα σε σπιτια. Αλλα αν στο φροντιστηριο τυχει και εχει ενα τμημα με ενα μονο παιδι θα θεωρηθει ιδιαιτερο μαθημα???Τον καλυπτει σε αυτην την περιπτωση ο παραπανω ΚΑΔ ή πρεπει να του βαλω και τον 85.59.19.10 Υπηρεσιες παραδοσης ιδιαιτερων μαθηματων για την συγκεκριμενη περιπτωση???

3) Στο επαγγελματικο επιμελητηριο θα γραφτει υποχρεωτικα???Μιας και σαν ελευθερος επαγγελματιας δεν γραφεται υποχρεωτικα, αλλα με προβληματιζει η ΠΟΛ 1167/24-4-1993 που λεει οτι τα ιδιωτικα εκπεδευτηρια γραφονται υποχρεωτικα στο επαγγελματικο επιμελητηριο. Το φροντιστηριο υπαγεται σε αυτην την περιπτωση???

4)Προς το παρον θα εχει εσοδων-εξοδων, μαθητολογιο, αθεωρητες ΑΠΥ χωρις φπα. Αν θελεησει αργοτερα να κανει μαθηματα κατ οικον θα βαλω και τον ΚΑΔ 85.59.19.10 με θεωρημενες ΑΠΥ για τα ιδιαιτερα. Σωστα???

5) Ο συγκεκριμενος καθηγητης συμμετειχε σε μια εργασια του πανεπιστημιου αθηνων και αμοιφθηκε με αποδειξη δαπανης για το 2011. Τωρα που θα κανει εναρξη φροντιστηριου στην επαρχια για την εργασια του αυτη στο πανεπιστημιο αθηνων το 2012 πρεπει να κοψει θεωρημενη ΑΠΥ. Τον καλυπτει ο παραπανω ΚΑΔ ομως???

Link to comment
Share on other sites

Guest Agelos

Καλημερα συναδελφοι. Πτυχιουχος καθηγητης μαθηματικος θελει να ανοιξει φροντιστηριο μαθηματικων μονος του (χωρις εμμισθο προσωπικο αλλων καθηγητων).Ηθελα να ρωτησω:

1)Αφου θα ειναι μονος του θα εχει ΣΚΚ 55% μιας και θα θεωρειται εισοδημα απο ελευθερο επαγγελμα (αν αργοτερα θα προσλαβει προσωπικο, θα εχει τον 8021 ΜΣΚΚ 30% μιας και θα θεωρειται εισοδημα απο εμπορικη επιχειρηση). Σωστα???

2)ΚΑΔ 85.59.19.11 Υπηρεσιες φροντιστηριου γενικα θετικων και θεωρητικων επιστημων. Δεν θα κανει ιδιαιτερα μαθηματα σε σπιτια. Αλλα αν στο φροντιστηριο τυχει και εχει ενα τμημα με ενα μονο παιδι θα θεωρηθει ιδιαιτερο μαθημα???Τον καλυπτει σε αυτην την περιπτωση ο παραπανω ΚΑΔ ή πρεπει να του βαλω και τον 85.59.19.10 Υπηρεσιες παραδοσης ιδιαιτερων μαθηματων για την συγκεκριμενη περιπτωση???

3) Στο επαγγελματικο επιμελητηριο θα γραφτει υποχρεωτικα???Μιας και σαν ελευθερος επαγγελματιας δεν γραφεται υποχρεωτικα, αλλα με προβληματιζει η ΠΟΛ 1167/24-4-1993 που λεει οτι τα ιδιωτικα εκπεδευτηρια γραφονται υποχρεωτικα στο επαγγελματικο επιμελητηριο. Το φροντιστηριο υπαγεται σε αυτην την περιπτωση???

4)Προς το παρον θα εχει εσοδων-εξοδων, μαθητολογιο, αθεωρητες ΑΠΥ χωρις φπα. Αν θελεησει αργοτερα να κανει μαθηματα κατ οικον θα βαλω και τον ΚΑΔ 85.59.19.10 με θεωρημενες ΑΠΥ για τα ιδιαιτερα. Σωστα???

5) Ο συγκεκριμενος καθηγητης συμμετειχε σε μια εργασια του πανεπιστημιου αθηνων και αμοιφθηκε με αποδειξη δαπανης για το 2011. Τωρα που θα κανει εναρξη φροντιστηριου στην επαρχια για την εργασια του αυτη στο πανεπιστημιο αθηνων το 2012 πρεπει να κοψει θεωρημενη ΑΠΥ. Τον καλυπτει ο παραπανω ΚΑΔ ομως???

Καποιος???

Link to comment
Share on other sites

Guest Agelos

Καλημερα συναδελφοι. Πτυχιουχος καθηγητης μαθηματικος θελει να ανοιξει φροντιστηριο μαθηματικων μονος του (χωρις εμμισθο προσωπικο αλλων καθηγητων).Ηθελα να ρωτησω:

1)Αφου θα ειναι μονος του θα εχει ΣΚΚ 55% μιας και θα θεωρειται εισοδημα απο ελευθερο επαγγελμα (αν αργοτερα θα προσλαβει προσωπικο, θα εχει τον 8021 ΜΣΚΚ 30% μιας και θα θεωρειται εισοδημα απο εμπορικη επιχειρηση). Σωστα???

2)ΚΑΔ 85.59.19.11 Υπηρεσιες φροντιστηριου γενικα θετικων και θεωρητικων επιστημων. Δεν θα κανει ιδιαιτερα μαθηματα σε σπιτια. Αλλα αν στο φροντιστηριο τυχει και εχει ενα τμημα με ενα μονο παιδι θα θεωρηθει ιδιαιτερο μαθημα???Τον καλυπτει σε αυτην την περιπτωση ο παραπανω ΚΑΔ ή πρεπει να του βαλω και τον 85.59.19.10 Υπηρεσιες παραδοσης ιδιαιτερων μαθηματων για την συγκεκριμενη περιπτωση???

3) Στο επαγγελματικο επιμελητηριο θα γραφτει υποχρεωτικα???Μιας και σαν ελευθερος επαγγελματιας δεν γραφεται υποχρεωτικα, αλλα με προβληματιζει η ΠΟΛ 1167/24-4-1993 που λεει οτι τα ιδιωτικα εκπεδευτηρια γραφονται υποχρεωτικα στο επαγγελματικο επιμελητηριο. Το φροντιστηριο υπαγεται σε αυτην την περιπτωση???

4)Προς το παρον θα εχει εσοδων-εξοδων, μαθητολογιο, αθεωρητες ΑΠΥ χωρις φπα. Αν θελεησει αργοτερα να κανει μαθηματα κατ οικον θα βαλω και τον ΚΑΔ 85.59.19.10 με θεωρημενες ΑΠΥ για τα ιδιαιτερα. Σωστα???

5) Ο συγκεκριμενος καθηγητης συμμετειχε σε μια εργασια του πανεπιστημιου αθηνων και αμοιφθηκε με αποδειξη δαπανης για το 2011. Τωρα που θα κανει εναρξη φροντιστηριου στην επαρχια για την εργασια του αυτη στο πανεπιστημιο αθηνων το 2012 πρεπει να κοψει θεωρημενη ΑΠΥ. Τον καλυπτει ο παραπανω ΚΑΔ ομως???

Κανεις;;;;;;;

Link to comment
Share on other sites

Guest κατερινα

Νομιζω πως πρεπει να τον βαλεις παραδοση ιδιαιτερων μαθηματων με εδρα το σπιτι του, διαφορετικα μπορει να ζητηθει αδεια φροντιστηριου για τον χωρο και τοτε παει σε αλλη διαδικασια (δευτεροβαθμια, νομαρχια κλπ).

Στο επιμελητηριο εγγράφεται υποχρεωτικα, τον ξεκινας ετσι με θεωρημενες απυ και μετα βλεποντας και ο ιδιος πως θα παει απο

πελατεια τον γυρνας σε φροντιστηριο.

Link to comment
Share on other sites

Guest κατερινα

Νομιζω πως πρεπει να τον βαλεις παραδοση ιδιαιτερων μαθηματων με εδρα το σπιτι του, διαφορετικα μπορει να ζητηθει αδεια φροντιστηριου για τον χωρο και τοτε παει σε αλλη διαδικασια (δευτεροβαθμια, νομαρχια κλπ).

Στο επιμελητηριο εγγράφεται υποχρεωτικα, τον ξεκινας ετσι με θεωρημενες απυ και μετα βλεποντας και ο ιδιος πως θα παει απο

πελατεια τον γυρνας σε φροντιστηριο.

Link to comment
Share on other sites

Guest κατερινα

Eπίσης τώρα που θα κάνει έναρξη ως επιτηδευματίας για το έσοδο από το πανεπιστήμιο θα πρέπει να εκδώσει ο ίδιος απυ, όσο για τον καδ νομίζω πως είναι λεπτομέρεια...

Link to comment
Share on other sites

Καλημερα συναδελφοι. Πτυχιουχος καθηγητης μαθηματικος θελει να ανοιξει φροντιστηριο μαθηματικων μονος του (χωρις εμμισθο προσωπικο αλλων καθηγητων).Ηθελα να ρωτησω:

1)Αφου θα ειναι μονος του θα εχει ΣΚΚ 55% μιας και θα θεωρειται εισοδημα απο ελευθερο επαγγελμα (αν αργοτερα θα προσλαβει προσωπικο, θα εχει τον 8021 ΜΣΚΚ 30% μιας και θα θεωρειται εισοδημα απο εμπορικη επιχειρηση). Σωστα???

Σωστά.

2)ΚΑΔ 85.59.19.11 Υπηρεσιες φροντιστηριου γενικα θετικων και θεωρητικων επιστημων. Δεν θα κανει ιδιαιτερα μαθηματα σε σπιτια. Αλλα αν στο φροντιστηριο τυχει και εχει ενα τμημα με ενα μονο παιδι θα θεωρηθει ιδιαιτερο μαθημα???Τον καλυπτει σε αυτην την περιπτωση ο παραπανω ΚΑΔ ή πρεπει να του βαλω και τον 85.59.19.10 Υπηρεσιες παραδοσης ιδιαιτερων μαθηματων για την συγκεκριμενη περιπτωση???

Πολύ το μπερδεύεις... Κανονικά, υπηρεσίες φροντιστηρίου δεν θα προσφέρει καθώς πρέπει να έχει σχετική άδεια από τη βθμια.... Ακόμα και για τα ιδιαίτερα πρέπει να έχει σχετική άδεια.... Θεωρώ ότι ο ΚΑΔ για τα ιδιαίτερα σε καλύπτει και σου λύνει τα χέρια σε επιμελητήριο... αν δούνε καδ φροντιστηρίου, θα σε εγγράψουν υποχρεωτικά...

3) Στο επαγγελματικο επιμελητηριο θα γραφτει υποχρεωτικα???Μιας και σαν ελευθερος επαγγελματιας δεν γραφεται υποχρεωτικα, αλλα με προβληματιζει η ΠΟΛ 1167/24-4-1993 που λεει οτι τα ιδιωτικα εκπεδευτηρια γραφονται υποχρεωτικα στο επαγγελματικο επιμελητηριο. Το φροντιστηριο υπαγεται σε αυτην την περιπτωση???

Τι σχέση έχει αυτός με τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια....?????

Ελεύθερος επαγγελματίας είναι, παίρνει απαλλαγή.... και από επιμελητήριο, και από γεμη.....

Σου ξαναλέω, φροντιστήριο το λέμε στη καθομιλουμένη, αυτός δεν είναι φροντιστήριο (πρέπει να έχει άδεια)....

Ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδει, είτε σε γκρουπάκια είτε σε μεμονωμένα άτομα....

4)Προς το παρον θα εχει εσοδων-εξοδων, μαθητολογιο, αθεωρητες ΑΠΥ χωρις φπα. Αν θελεησει αργοτερα να κανει μαθηματα κατ οικον θα βαλω και τον ΚΑΔ 85.59.19.10 με θεωρημενες ΑΠΥ για τα ιδιαιτερα. Σωστα???

Σωστά, αν εξαιρέσεις τον καδ....

5) Ο συγκεκριμενος καθηγητης συμμετειχε σε μια εργασια του πανεπιστημιου αθηνων και αμοιφθηκε με αποδειξη δαπανης για το 2011. Τωρα που θα κανει εναρξη φροντιστηριου στην επαρχια για την εργασια του αυτη στο πανεπιστημιο αθηνων το 2012 πρεπει να κοψει θεωρημενη ΑΠΥ. Τον καλυπτει ο παραπανω ΚΑΔ ομως???

Για να καταλάβω...

Ρωτάς αν ο ΚΑΔ για φροντιστήρια ή για ιδιαίτερα τον καλύπτει για συμμετοχή σε εργασία του πανεπιστημίου.....????? Έχουν καμία σχέση μεταξύ τους....??????

Δες αν υπάγεται αυτή η δραστηριότητα και σε φπα.....

Link to comment
Share on other sites

Guest Agelos
Σωστά. Πολύ το μπερδεύεις... Κανονικά, υπηρεσίες φροντιστηρίου δεν θα προσφέρει καθώς πρέπει να έχει σχετική άδεια από τη βθμια.... Ακόμα και για τα ιδιαίτερα πρέπει να έχει σχετική άδεια.... Θεωρώ ότι ο ΚΑΔ για τα ιδιαίτερα σε καλύπτει και σου λύνει τα χέρια σε επιμελητήριο... αν δούνε καδ φροντιστηρίου, θα σε εγγράψουν υποχρεωτικά... Τι σχέση έχει αυτός με τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια....????? Ελεύθερος επαγγελματίας είναι, παίρνει απαλλαγή.... και από επιμελητήριο, και από γεμη..... Σου ξαναλέω, φροντιστήριο το λέμε στη καθομιλουμένη, αυτός δεν είναι φροντιστήριο (πρέπει να έχει άδεια).... Ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδει, είτε σε γκρουπάκια είτε σε μεμονωμένα άτομα.... Σωστά, αν εξαιρέσεις τον καδ.... Για να καταλάβω... Ρωτάς αν ο ΚΑΔ για φροντιστήρια ή για ιδιαίτερα τον καλύπτει για συμμετοχή σε εργασία του πανεπιστημίου.....????? Έχουν καμία σχέση μεταξύ τους....?????? Δες αν υπάγεται αυτή η δραστηριότητα και σε φπα.....

Στεφανε ευχαριστω για τις απαντησεις, αλλα για να το διευκρινησω καλυτερα, εχει παρει αδεια φροντιστηριου μαθηματικων απο την δευτεροβαθμια και θα το ανοιξει μονος του (οχι στο σπιτι του). Οποτε... αν μπορεις παμε αλλη φορα μια τις ερωτησεις.

Link to comment
Share on other sites

Guest Agelos

Στεφανε ευχαριστω για τις απαντησεις, αλλα για να το διευκρινησω καλυτερα, εχει παρει αδεια φροντιστηριου μαθηματικων απο την δευτεροβαθμια και θα το ανοιξει μονος του (οχι στο σπιτι του). Οποτε... αν μπορεις παμε αλλη φορα μια τις ερωτησεις.

Link to comment
Share on other sites

Στεφανε ευχαριστω για τις απαντησεις, αλλα για να το διευκρινησω καλυτερα, εχει παρει αδεια φροντιστηριου μαθηματικων απο την δευτεροβαθμια και θα το ανοιξει μονος του (οχι στο σπιτι του). Οποτε... αν μπορεις παμε αλλη φορα μια τις ερωτησεις.

Ξέρεις...... %[email protected]#%^!$&^%$^%&@

Πλάκα κάνω..... :)

1)Αφου θα ειναι μονος του θα εχει ΣΚΚ 55% μιας και θα θεωρειται εισοδημα απο ελευθερο επαγγελμα (αν αργοτερα θα προσλαβει προσωπικο, θα εχει τον 8021 ΜΣΚΚ 30% μιας και θα θεωρειται εισοδημα απο εμπορικη επιχειρηση). Σωστα???

Σωστά....

2)ΚΑΔ 85.59.19.11 Υπηρεσιες φροντιστηριου γενικα θετικων και θεωρητικων επιστημων. Δεν θα κανει ιδιαιτερα μαθηματα σε σπιτια. Αλλα αν στο φροντιστηριο τυχει και εχει ενα τμημα με ενα μονο παιδι θα θεωρηθει ιδιαιτερο μαθημα???Τον καλυπτει σε αυτην την περιπτωση ο παραπανω ΚΑΔ ή πρεπει να του βαλω και τον 85.59.19.10 Υπηρεσιες παραδοσης ιδιαιτερων μαθηματων για την συγκεκριμενη περιπτωση???

Όχι δεν θα θεωρηθεί ιδιαίτερο.... εφόσον το κάνει στον επαγγελματικό του χώρο...

Ενδεχομένως όμως θα θες να του προσθέσεις και τον άλλο καδ σε περίπτωση που θέλει να κάνει κανένα ιδιαίτερο σε σπίτι.....

3) Στο επαγγελματικο επιμελητηριο θα γραφτει υποχρεωτικα???Μιας και σαν ελευθερος επαγγελματιας δεν γραφεται υποχρεωτικα, αλλα με προβληματιζει η ΠΟΛ 1167/24-4-1993 που λεει οτι τα ιδιωτικα εκπεδευτηρια γραφονται υποχρεωτικα στο επαγγελματικο επιμελητηριο. Το φροντιστηριο υπαγεται σε αυτην την περιπτωση???

Ισχύουν ότι σου ανέφερα παραπάνω... καμία σχέση δλδ το φροντιστήριο με τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια = ιδιωτικά σχολεία... Υπάρχει ολόκληρη νομοθεσία από πίσω που διέπει τη λειτουργία τους κτλ.. Αν θες περισσότερες λεπτομέρειες, πάρε τηλ τη βθμια της περιοχής σου να σε κατατοπίσει....

Οπότε, παίρνει απαλλαγή από το επιμελητήριο ως ελεύθερος επαγγελματίας....

Trick: επειδή είναι λίγο στόκοι στο επιμελητήριο, και επειδή άμα δουν καδ φροντιστηρίου θα σου πουν εμπορική επιχείρηση οπότε εγγραφή, μπορείς να κάνεις έναρξη με τον καδ για ιδιαίτερα μαθήματα μόνο και μετά την οριστική απαλλαγή από το επιμελητήριο να προσθέσεις και τον άλλο. Ή για να ξεμπερδεύεις, τον γράφεις κατευθείαν (γιατί κάποια στιγμή θα προσλάβει κι άλλους φαντάζομαι, άμα έχει άδεια φροντιστηρίου θα είναι κρίμα να μην το κάνει), για να μην έρχεσαι σε αντιπαραθέσεις αύριο μεθαύριο και να προσπαθείς να αποδείξεις τα αυταπόδεικτα...... μα έτσι κι αλλιώς, το κόστος είναι μικρό και δεν θα του επηρεάσει την κερδοφορία του......

4)Προς το παρον θα εχει εσοδων-εξοδων, μαθητολογιο, αθεωρητες ΑΠΥ χωρις φπα. Αν θελεησει αργοτερα να κανει μαθηματα κατ οικον θα βαλω και τον ΚΑΔ 85.59.19.10 με θεωρημενες ΑΠΥ για τα ιδιαιτερα. Σωστα???

Σωστά.

5) Ο συγκεκριμενος καθηγητης συμμετειχε σε μια εργασια του πανεπιστημιου αθηνων και αμοιφθηκε με αποδειξη δαπανης για το 2011. Τωρα που θα κανει εναρξη φροντιστηριου στην επαρχια για την εργασια του αυτη στο πανεπιστημιο αθηνων το 2012 πρεπει να κοψει θεωρημενη ΑΠΥ. Τον καλυπτει ο παραπανω ΚΑΔ ομως???

Ότι σου έγραψα παραπάνω.....

Link to comment
Share on other sites

Guest Agelos

Ξέρεις...... %[email protected]#%^!$&^%$^%&@

Πλάκα κάνω..... :)

Σωστά....

Όχι δεν θα θεωρηθεί ιδιαίτερο.... εφόσον το κάνει στον επαγγελματικό του χώρο...

Ενδεχομένως όμως θα θες να του προσθέσεις και τον άλλο καδ σε περίπτωση που θέλει να κάνει κανένα ιδιαίτερο σε σπίτι.....

Ισχύουν ότι σου ανέφερα παραπάνω... καμία σχέση δλδ το φροντιστήριο με τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια = ιδιωτικά σχολεία... Υπάρχει ολόκληρη νομοθεσία από πίσω που διέπει τη λειτουργία τους κτλ.. Αν θες περισσότερες λεπτομέρειες, πάρε τηλ τη βθμια της περιοχής σου να σε κατατοπίσει....

Οπότε, παίρνει απαλλαγή από το επιμελητήριο ως ελεύθερος επαγγελματίας....

Trick: επειδή είναι λίγο στόκοι στο επιμελητήριο, και επειδή άμα δουν καδ φροντιστηρίου θα σου πουν εμπορική επιχείρηση οπότε εγγραφή, μπορείς να κάνεις έναρξη με τον καδ για ιδιαίτερα μαθήματα μόνο και μετά την οριστική απαλλαγή από το επιμελητήριο να προσθέσεις και τον άλλο. Ή για να ξεμπερδεύεις, τον γράφεις κατευθείαν (γιατί κάποια στιγμή θα προσλάβει κι άλλους φαντάζομαι, άμα έχει άδεια φροντιστηρίου θα είναι κρίμα να μην το κάνει), για να μην έρχεσαι σε αντιπαραθέσεις αύριο μεθαύριο και να προσπαθείς να αποδείξεις τα αυταπόδεικτα...... μα έτσι κι αλλιώς, το κόστος είναι μικρό και δεν θα του επηρεάσει την κερδοφορία του......

Σωστά.

Ότι σου έγραψα παραπάνω.....

Ευχαριστώ πολύ Στεφανε, ήσουν κατατοπιστικός!!! :) Τωρα οσον αφορα το επιμελητηριο ας αποφασισει ο ιδιος. Αν και απ οτι μου εχει πει δεν θα προσλαβει καποιον αλλο καθηγητη για τα 4-5 πρωτα χρονια τουλαχιστον. Οποτε αν θελει να παρει απαλλαγη (αν του την δωσουν...) θα τον στειλω με την ΠΟΛ 1167/24-4-1993 και ο θεος βοηθος...Αργοτερα οταν προσλαβει προσωπικο ας παει τοτε να γραφτει...

Link to comment
Share on other sites

Οποτε αν θελει να παρει απαλλαγη (αν του την δωσουν...) θα τον στειλω με την ΠΟΛ 1167/24-4-1993 και ο θεος βοηθος...Αργοτερα οταν προσλαβει προσωπικο ας παει τοτε να γραφτει...

Για ρίξε και μια ματιά εδώ....

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=50786&st=20#entry427641

Link to comment
Share on other sites

 • 5 years later...

Καλήμέρα και καλή εβδομάδα έχω ενα αντρόγυνο όπου ο σύζυγος  έχει φροντιστήριο ξένων γλωσσών στο όνομα του και λόγω χρεών προς ΟΑΕΕ θέλει να να το κλείσει και να το ανοίξει η γυναίκα του.Μπορεί να κάνει έναρξη η γυναίκα του και να βάλει το σύζυγο ως υπεύθυνο και να πάρει την άδεια?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...