Jump to content
 • 0

ανεγερση νέου κτίσματος στη θέση πρώτης κατοικίας


dodos
 Share

Question

Εγινε αγορά οικοπεδου με παλαιο κτισμα ως πρωτη κατοικία απαλλαγμένη από φορο και διχως υποχρεωση αποδειξης του ποθεν έσχες;

το παλαιό κτίσμα γκρεμίστηκε και στην ίδια θέση θα ανεγερθεί νέο κτίσμα. τα εξοδα κατασκευής του νέου κτίσματος απαλλάσσονται του πόθεν έσχες;

Ευχαριστώ!

Link to comment
Share on other sites

10 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

ΠΟΛ 1165

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 33 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

Με την ΠΟΛ.1144/4.7.2011, σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

Ειδικότερα, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 33 του κοινοποιηθέντος νόμου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, θεσπίστηκε απαλλαγή από το φόρο για τις δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, που καταρτίζονταν αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας από ενήλικο για τις οποίες (αγορά/ ανέγερση) η δαπάνη που πραγματοποιείτο (από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2012) δεν λαμβανόταν υπόψη για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος (απαλλαγή από το «πόθεν έσχες»), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του ν. 3986/2011, οι διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναστέλλονται από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013 και κατά συνέπεια αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για το χρονικό αυτό διάστημα για την απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση) όλων των ακινήτων.

2. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του ν. 3986/2011, προστέθηκε παράγραφος 5 στο τέλος της ενότητας Α΄ του άρθρου 34 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001), σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου δωρεάς και γονικής παροχής οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρημάτων που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, εφόσον πρόκειται για δαπάνη η οποία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν προσαυξάνει την ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου.

Οι δωρεές και οι γονικές παροχές αυτές δεν θεωρούνται δωρεές και συνεπώς δεν θα υποβάλλονται οι οικείες δηλώσεις. Διευκρινίζουμε ότι, ακόμη κι αν οι φορολογούμενοι υποβάλουν δήλωση φόρου δωρεάς για την καταβληθείσα δαπάνη αγοράς/ανέγερσης ακινήτου (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή δικηγόρου, συμβολαιογράφου, τέλη μεταγραφής κ.λπ.), όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά στον Κ.Φ.Ε., δεν θα θεωρείται δωρεά και δεν θα επιβάλλεται ο οικείος φόρος ούτε θα συνυπολογίζεται σε μεταγενέστερες δωρεές του ίδιου δωρητή προς τον ίδιο δωρεοδόχο ή στην κληρονομιά αυτού.

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 33 ορίζεται ότι η πιο πάνω διάταξη της παρ. 5 της ενότητας Α΄ του άρθρου 34 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, έχει εφαρμογή σε υποθέσεις δωρεών και γονικών παροχών στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 17/12/2010 και συνεπώς και στην αγορά/ανέγερση ακινήτου που πραγματοποιήθηκε από την ημερομηνία αυτή. Κατά συνέπεια, λόγω της αναδρομικής ισχύος αυτής, παρακαλούνται οι Δ.Ο.Υ. να προβούν, οίκοθεν ή κατόπιν αιτήσεως ή υποβολής ανακλητικής δήλωσης του φορολογουμένου, στη διαγραφή του βεβαιωθέντος και επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής, για δηλώσεις οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3899/2010 και αφορούσαν σε δωρηθέν χρηματικό ποσό για αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας, το οποίο υπερέβαινε το απαλλασσόμενο κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 8 του ίδιου νόμου.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΠΟΛ 1165

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 33 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

Με την ΠΟΛ.1144/4.7.2011, σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

Ειδικότερα, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 33 του κοινοποιηθέντος νόμου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, θεσπίστηκε απαλλαγή από το φόρο για τις δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, που καταρτίζονταν αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας από ενήλικο για τις οποίες (αγορά/ ανέγερση) η δαπάνη που πραγματοποιείτο (από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2012) δεν λαμβανόταν υπόψη για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος (απαλλαγή από το «πόθεν έσχες»), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του ν. 3986/2011, οι διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναστέλλονται από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013 και κατά συνέπεια αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για το χρονικό αυτό διάστημα για την απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση) όλων των ακινήτων.

2. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του ν. 3986/2011, προστέθηκε παράγραφος 5 στο τέλος της ενότητας Α΄ του άρθρου 34 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001), σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου δωρεάς και γονικής παροχής οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρημάτων που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, εφόσον πρόκειται για δαπάνη η οποία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν προσαυξάνει την ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου.

Οι δωρεές και οι γονικές παροχές αυτές δεν θεωρούνται δωρεές και συνεπώς δεν θα υποβάλλονται οι οικείες δηλώσεις. Διευκρινίζουμε ότι, ακόμη κι αν οι φορολογούμενοι υποβάλουν δήλωση φόρου δωρεάς για την καταβληθείσα δαπάνη αγοράς/ανέγερσης ακινήτου (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή δικηγόρου, συμβολαιογράφου, τέλη μεταγραφής κ.λπ.), όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά στον Κ.Φ.Ε., δεν θα θεωρείται δωρεά και δεν θα επιβάλλεται ο οικείος φόρος ούτε θα συνυπολογίζεται σε μεταγενέστερες δωρεές του ίδιου δωρητή προς τον ίδιο δωρεοδόχο ή στην κληρονομιά αυτού.

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 33 ορίζεται ότι η πιο πάνω διάταξη της παρ. 5 της ενότητας Α΄ του άρθρου 34 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, έχει εφαρμογή σε υποθέσεις δωρεών και γονικών παροχών στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 17/12/2010 και συνεπώς και στην αγορά/ανέγερση ακινήτου που πραγματοποιήθηκε από την ημερομηνία αυτή. Κατά συνέπεια, λόγω της αναδρομικής ισχύος αυτής, παρακαλούνται οι Δ.Ο.Υ. να προβούν, οίκοθεν ή κατόπιν αιτήσεως ή υποβολής ανακλητικής δήλωσης του φορολογουμένου, στη διαγραφή του βεβαιωθέντος και επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής, για δηλώσεις οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3899/2010 και αφορούσαν σε δωρηθέν χρηματικό ποσό για αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας, το οποίο υπερέβαινε το απαλλασσόμενο κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 8 του ίδιου νόμου.

[/quote

ευχαριστω αλλα δεν μου απαντας στο ερωτημα που εθεσα .

το οτι γκρεμισε το οικημα και θα ανεγειρει αλλο στην θεση του ,απαλλασσεται και αυτη η δαπανη του ποθεν εσχες?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μα στο δειχνει συναδελφε :) τι θες να σου βεβαιωση μονολεκτικα με ενα ΝΑΙ ή ΟΧΙ?διοτι βαρυεσαι..να διαβασης?προσεξε ομως εαν την χτισεις με δανειο, οι δοσεις απαλλασονται εως 31/12/2013,απο κει και περα εχει ποθεν εσχες,στην ουσια αυτη η διαταξη ευεργετει,αυτους που εχουν το ρευστο...και οχι τοσο αυτους που παιρνουν δανεια.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μα στο δειχνει συναδελφε :) τι θες να σου βεβαιωση μονολεκτικα με ενα ΝΑΙ ή ΟΧΙ?διοτι βαρυεσαι..να διαβασης?προσεξε ομως εαν την χτισεις με δανειο, οι δοσεις απαλλασονται εως 31/12/2013,απο κει και περα εχει ποθεν εσχες,στην ουσια αυτη η διαταξη ευεργετει,αυτους που εχουν το ρευστο...και οχι τοσο αυτους που παιρνουν δανεια.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2013

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2013

ακριβως και εγω που βαριωμουν μπηκα στο κοπο και το διαβασα,εχει δικιο ο ηλιας σας ευχαριστω ολους παιδια

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2013

Αυτο που καταλαβα εγω ,οτι εσυ ρωτησες, ετσι οπως το ρωτησες, ειναι, οτι επροκειτο για ανεγερση με μετρητα,αυτο σου ειπα να διαβασης,στην παραθεση του συναδελφου το οποιο το ειχε και υπογραμισει.

Την περιπτωση δανειου την ανεφερα εγω,εκτος συζητησης,και οντως πιστευα οτι απαλασσονται την συγκεκριμενη τριετια,ομως ψαχνοντας το καλλιτερα ειδα οτι εχεις δικιο,και πραγματι δεν απαλλασονται αυτο το αφησαν ως ειχε.συγνωμη και ευχαριστω.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στην κεντρική σελίδα έχουμε γράψει ένα άρθρο για το πόθεν έσχες. Αν το είχατε διαβάσει έστω και μια φορά δε θα είχατε υποβάλλει ερωτήματα...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα.

Μιας κι έχω κι εγώ μια ίδια περίπτωση, γκρέμισμα παλαιάς α' κατοικίας και χτίσιμο νέας στον ίδιο χώρο μέσα στο 2011(χωρίς δάνειο) απαλλάσσεται από το «πόθεν έσχες» ανεξαρτήτου αξίας και τετραγωνικών (180τμ)? Δεν διάβασα κάπου για περιορισμό.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...