Jump to content
 • 0

Κριτήρια υπαγωγής στη ΔΟΥ μεγάλων επιχειρήσεων


Question

Τελικά ποιά είναι τα κριτήρια υπαγωγής μιας επιχείρησης στη ΔΟΥ μεγάλων επιχειρήσεων. Από το άρθρο 55 του ν.4002/2011 δεν μπορώ να καταλάβω ποιά είναι και από τις σχετικές δημοσιεύσεις δεν βρήκα κάτι που να μην είναι υπόθεση. Που πρέπει να ψάξω;

Link to post
Share on other sites

17 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Τελικά ποιά είναι τα κριτήρια υπαγωγής μιας επιχείρησης στη ΔΟΥ μεγάλων επιχειρήσεων. Από το άρθρο 55 του ν.4002/2011 δεν μπορώ να καταλάβω ποιά είναι και από τις σχετικές δημοσιεύσεις δεν βρήκα κάτι που να μην είναι υπόθεση. Που πρέπει να ψάξω;

Οι 1000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 40 εκατ.ευρώ με στοιχεία του 2010.Η επιλογή θα γίνει από το υπουργείο.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Οι 1000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 40 εκατ.ευρώ με στοιχεία του 2010.Η επιλογή θα γίνει από το υπουργείο.

Αυτό ξέρω και εγώ άντε και πάνω από 30 εκατ. που είδα σε κάποια άλλη δημοσίευση. Μου ήρθε όμως ειδοποίηση για υπαγωγή επιχείρησης με αρκετά λιγότερα!!!!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αυτό ξέρω και εγώ άντε και πάνω από 30 εκατ. που είδα σε κάποια άλλη δημοσίευση. Μου ήρθε όμως ειδοποίηση για υπαγωγή επιχείρησης με αρκετά λιγότερα!!!!

Τι είδος επιχείρηση είναι?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εν τω μεταξύ, στη ΦΑΒΕ δεν ξέρουν να ενημερώσουν πχ για το από πότε πρέπει να αλλάξουμε τη σφραγίδα μας,

ή την αναφορά στα παραστατικά, από πότε θα συνναλασόμαστε μόνο με τη ΦΑΕ

(εγώ μετακινούμαι στη ΦΑΕ - από Μενίδι Μαρούσι πάω Μενίδι Καλλιθέα ! - όλο και καλύτερα),

τι θα μείνει στη ΦΑΒΕ κλπ.

Αγνοούν !!

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest TZABELAS KITSOS

Εν τω μεταξύ, στη ΦΑΒΕ δεν ξέρουν να ενημερώσουν πχ για το από πότε πρέπει να αλλάξουμε τη σφραγίδα μας,

ή την αναφορά στα παραστατικά, από πότε θα συνναλασόμαστε μόνο με τη ΦΑΕ

(εγώ μετακινούμαι στη ΦΑΕ - από Μενίδι Μαρούσι πάω Μενίδι Καλλιθέα ! - όλο και καλύτερα),

τι θα μείνει στη ΦΑΒΕ κλπ.

Αγνοούν !!

σας εστειλαν ειδοποιηση για αλλαγη ΔΟΥ ?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Για εμάς που είμαστε εκτός Αθηνών σε ποιο τηλ πρέπει να επικοινωνήσουμε για να μάθουμε τι συναλλαγές θα κάνουμε και  πως. <br>Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος  τα κριτήρια επιλογής ποια είναι τελικά; <br>Ρωτάω γιατί για την επιχείρηση που μου έστειλαν e-mail δεν έχει τις προϋποθέσεις που έχω διαβάσει.<br>

Link to post
Share on other sites
 • 0
<br>Αφού ούτε οι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν ακόμη θα ξέρουμε εμείς? Σιγά,  σιγά,  μην βιάζεστε.. Θα ξετυλιχτεί και αυτό το κουβάρι..<img src="http://www.taxheaven.gr/acforum/public/style_emoticons/default/smile.gif" class="bbc_emoticon" alt=":)">  <br><br><br>
<br><br>1.100 επιχειρήσεις θα είναι τελικά από όλη την Ελλάδα. Το όριο είναι όντως 30εκατ. αλλά όπως φαίνεται αναγκαστήκανε να βάλουν κάποιες λίγο κάτω από αυτό για να μαζευτεί ένα νούμερο πάνω από 1.000. Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για 1.500 αλλά φαίνεται ότι τζίροι έχουν κάνει collapse τον τελευταίο χρόνο. <br><br>Η Υπηρεσία θα εξυπηρετεί όλες τις συναλλαγές σαν μία πλήρης εφορία. <br>
Link to post
Share on other sites
 • 0

<br><br>1.100 επιχειρήσεις θα είναι τελικά από όλη την Ελλάδα. Το όριο είναι όντως 30εκατ. αλλά όπως φαίνεται αναγκαστήκανε να βάλουν κάποιες λίγο κάτω από αυτό για να μαζευτεί ένα νούμερο πάνω από 1.000. Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για 1.500 αλλά φαίνεται ότι τζίροι έχουν κάνει collapse τον τελευταίο χρόνο. <br><br>Η Υπηρεσία θα εξυπηρετεί όλες τις συναλλαγές σαν μία πλήρης εφορία. <br>

Και θα μείνουν οι πολλές δεκάδες υπαλληλοι της ΦΑΒΕ,

στους 5-6 ορόφους που καταλαμβάνει η εφορία,

να εξυπηρετούν 1100 εταιρίες σε εποχές όπου

οι πιό πολλές συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά ???????

Ωραία !

Link to post
Share on other sites
 • 0

Από την κεντρική σελίδα του site:

ΠΟΛ.1186/1.9.2011

Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων

Αριθ. ΠΟΛ 1186<BR style="FONT-WEIGHT: bold"><BR style="FONT-WEIGHT: bold">Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της περίπτωσης A΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ180A΄).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 2238/1994.

γ) Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν. 2238/1994.

δ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603Β΄/11.7.2011) απόφασης του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:<BR style="FONT-STYLE: italic; FONT-WEIGHT: bold">

1. Ως Μεγάλες Επιχειρήσεις νοούνται οι υπόχρεοι του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ ετησίως. Ειδικά για τις τραπεζικές, ασφαλιστικές εταιρίες και τις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το όριο του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ ετησίως. Ως έτος βάσης για τον υπολογισμό των πιο πάνω ποσών λογίζεται η διαχειριστική περίοδος 2009, κατά την αρχική ένταξη των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, για την ένταξη λαμβάνονται υπόψη τα προαναφερόμενα όρια εφόσον η επιχείρηση τα υπερβεί για δύο (2) συνεχόμενες χρήσεις.

2. Οι ως άνω επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα όρια που αναφέρονται πιο πάνω για τουλάχιστον τρείς (3) συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις παύουν να θεωρούνται ως Μεγάλες Επιχειρήσεις.

3. Αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξεύρεση του εισοδήματος αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου των επιχειρήσεων που τηρούν τα πιο πάνω κριτήρια, είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Link to post
Share on other sites
 • 0

1. Ως Μεγάλες Επιχειρήσεις νοούνται οι υπόχρεοι του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, με ακαθάριστα έσοδα άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ ετησίως

Αρχίσαμε τις ασυνταξίες.

Λείπει κόμμα, ή όλες οι εταιρικές μορφές θεωρούνται μεγάλες επιχειρήσεις;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Κάτι νεώτερο για το πως θα γίνονται οι συναλλαγές για όσους είμαστε εκτός Αθηνών έμαθε κανείς; Που θα θεωρούμε; Που θα καταθέτουμε ότι συνεχίζει να κατατίθεται στην ΔΟΥ; Δεν είναι εποχές για

πρόσθετα κόστη, χώρια η ταλαιπωρία....

Link to post
Share on other sites
 • 0

Κάτι νεώτερο για το πως θα γίνονται οι συναλλαγές για όσους είμαστε εκτός Αθηνών έμαθε κανείς; Που θα θεωρούμε; Που θα καταθέτουμε ότι συνεχίζει να κατατίθεται στην ΔΟΥ; Δεν είναι εποχές για

πρόσθετα κόστη, χώρια η ταλαιπωρία....

Τίποτε νεώτερο για το θέμα αυτό υπάρχει; κάποια διευκρίνηση;

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...