Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
ElenaS

Quiz για το νέο ειδικό "τέλος" ακινήτων

Question

Καλησπέρα,

Δίνω κατ'ευθείαν τα δεδομένα για να μην σας κουράζω.

Σπίτι 66 τμ στην Κυψέλη με τιμή ζώνης 1500 € και ηλικίας 40 ετών.

Μέχρι εδώ καλά (€ 5 * 66 = 330,00)

Συνιδιοκτήτες κατά 37 % η μητέρα (η οποία και κατοικεί στο διαμέρισμα)

άπορη (με επίδομα απορίας) και κατά 63% η κόρη, άνεργη μεν,

με ταμείο ανεργίας, παντρεμένη δε (με ένα παιδί) με σύζυγο υπάλληλο.

Απορία : πληρώνουν ή όχι (γιατί έχω μπερδευτεί)

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο όποιου απαντήσει

Ελενα

Share this post


Link to post
Share on other sites

10 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Από την ανακοίνωση τους:

1. Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;

Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα

Οπότε δείτε σε ποιόν έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Επειδή τώρα δεν θα πάρουν στοιχεία από Ε9 ίσως με τα κατάλληλα δικαιολογητικά (ε9, βεβαίωση ΟΑΕΔ να το γλιτώσετε αλλά δεν νομίζω.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
4. Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους;

Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο (παρ. 7, άρ. 24, ν. 2130/1993)*

Οι απαλλαγές που προβλέπονται αφορούν κατηγορίες ακινήτων και δεν έχουν σχέση με την κοινωνική και οικονομική

κατάσταση των ιδιοκτητών.

Αρθρο 24 Τέλος Ακίνητης Περιούσιας (7)

........

7. Στο δημοτικό ή κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν:

α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

β) Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο `Αγιον Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και τη διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α΄) "Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών", εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

στ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:

α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειος ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας.

Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή από την εκμίσθωση ή τη χρησιμοποίηση τους με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας που ανεγείρεται και δεν έχουν πωληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται, κατ΄ αμάχητο τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί.

Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο, το διαμέρισμα αυτό, θεωρείται, κατ΄ αμάχητο τεκμήριο, ότι μεταβιβάσθηκε στον αγοραστή μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί από την .παράδοση του σ΄ αυτόν, η οποία αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που καταρτίζεται μέσα σε ένα δίμηνο από την παράδοση.

β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

- Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία).

- Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό των ζώων.

Συνεπώς πληρώνουν εκτός αν..........

Βάλουν κανένα σταυρό στη στέγη και το περάσουν για εκκλησία.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα παλαιό ακίνητο 100 τμ που εμπίπτει στο τέλος 5 ευρώ ανά τ.μ. Το ακίνητο έχει δύο συνιδιοκτήτες 50-50 (γονιός-τέκνο) που κατοικούν μαζί στο σπίτι. Ο γονιός είναι ας πούμε κατάκοιτος με μια πενιχρή σύνταξη ενώ το παιδί εργάζεται κανονικά με καλό εισόδημα. Σε αυτή την περίπτωση και αν υποθέσουμε πως ο λογαριασμός είναι στο όνομα του γονιού και πως ο γονιός συμπεριλαμβάνεται στις ευπαθείς ομάδες, τι ποσό θα αναγράφεται στο λογαριασμό που θα έρθει; 500 ευρώ (100 x 5), 50 ευρώ (100 x 0,5) ή 275 που είναι και το σωστό (100 x 0,5 x 50%) + (100 x 5 x 50%) ; Και αν υποθέσουμε πως είναι το τρίτο, πως ακριβώς θα έχει προβλεφθεί το γεγονός ότι κάποιος από τους συνιδιοκτήτες μπορεί να ανήκει στις ευπαθείς ομάδες ενώ άλλοι συνιδιοκτήτες όχι, οπότε και θα πρέπει να φορολογηθούν με διαφορετικό συντελεστή για το ίδιο ακριβώς ακίνητο;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μα τι κάθεστε και σκάτε η πρωθυπουργάρα μας , ο κ.ΓΑΠ είπε ότι το μέτρο είναι αριστερό , σοσιαλιστικό και πάνω από όλα δίκαιο .......

να πληρωσουμε κατι παραπανω , να μας εκδωσουν ενα καινουργιο λεξικο της ελληνικης γλωσσας γιατι εγω δεν καταλαβαινω τι σημαινει αριστερο, τι ειναι το δικαιο και τα υπολοιπα .....

πως λεγαμε.... θαλασσα ειναι η πολυθρονα στο σαλονι .....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest γιωργος

η ερωτηση που εχω εγω να κανω ειναι η εξης,εστω οτι παω αυριο και κανω διακοπη του ρευματος,θα πληρωσω το τελος αναδρομικα?και το ιδιο ισχυει αν το νεο ετος το ξανασυνδεσω τον μαρτιο πχ,θα το πληρωσω το τελος ολοκληρο,καθολου η αναλογικα?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Σταύρος

Έχω κλείσει το μαγαζί μου από τον Ιούνιο του 2010 οπότε από τότε δεν έχω κάποιο εισόδημα.

Θα πληρώσω το τέλος κανονικά ή θα πάω στο 0,5;

Στον ΟΑΕΔ δεν πηγαίνω γιατί μεταναστεύω σε 2 μήνες οπότε δε με ενδιαφέρει η κάρτα.

Ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

Διαμένω σε διατηρητέο, αλλά δεν μου αποφέρει εισόδημα, αυτό απαλλάσεται σύμφωνα με εκείνο τον νόμο του 1993? Αν ήταν και να μην κατοικούσα και να μην το νοίκιαζα θα έκοβα το ρεύμα καλύτερα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Κανένας δε μιλάει για τις τράπεζες.

Ας πούμε. Έχω ένα σπίτι με ενυπόθηκο δάνειο 150.000. χρωστάω αυτή τη στιγμή τις 140.000.

Δλδ. @@δια κυριότητα έχω.

Στην ουσία της τράπεζας είναι το σπίτι, που αποκτάει και εισόδημα απ τους τόκους.

Αλλά κιχ για τις τράπεζες. Σιγά να μη πληρώσουν.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Κανένας δε μιλάει για τις τράπεζες.

Ας πούμε. Έχω ένα σπίτι με ενυπόθηκο δάνειο 150.000. χρωστάω αυτή τη στιγμή τις 140.000.

Δλδ. @@δια κυριότητα έχω.

Στην ουσία της τράπεζας είναι το σπίτι, που αποκτάει και εισόδημα απ τους τόκους.

Αλλά κιχ για τις τράπεζες. Σιγά να μη πληρώσουν.

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για τις τράπεζες γιατί διακυβεύεται η σταθερότητα της ευρωζώνης η συνοχή της ΕΕ το ευρώ και ίσως ματαιωθεί και η δευτέρα παρουσία. :P :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...