Jump to content
Sign in to follow this  
Xristina*

Τι αξία πρέπει να βάλω στο ειδικο στοιχείο αυτοπαράδοσης σε πάγιο που δεν έχει κλείσει πενταετία?

Recommended Posts

Νομίζω οτι έκανες λάθος στην εφαρμογή του νόμου, έπρεπε να είχες υπολογίσει αποσβέσεις για το πρώτο έτος και εν συνεχεία για τα επόμενα 3 έτη να μην προβείς σε αποσβέσεις

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 299

Άρθρο 2 Παρ. 2

2.Η διενέργεια των αποσβέσεων κατ' έτος και με τα οριζόμενα δια του παρόντος ποσοστά είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα οι νέες επιχειρήσεις, για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους που έπονται της χρήσης μέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, δύνανται να προβούν σε απόσβεση όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους είτε με συντελεστή μηδέν τοις εκατό (0%) είτε με συντελεστή πενήντα τοις εκατό (50%) του ισχύοντος ποσοστού, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που θα επιλεγεί από την επιχείρηση δεν θα μεταβάλλεται από διαχείριση σε διαχείριση.

Έτσι το έχει κάνει ο προηγούμενος συνάδελφος απλά δεν το ανάλυσα , γιατί το θέμα μου τώρα είναι με τι τιμή θα γίνει η αυτοπαράδοσης που πρέπει να κάνω την διακοπή

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έτσι το έχει κάνει ο προηγούμενος συνάδελφος απλά δεν το ανάλυσα , γιατί το θέμα μου τώρα είναι με τι τιμή θα γίνει η αυτοπαράδοσης που πρέπει να κάνω την διακοπή

Ποιά σχέση έχουν οι αποσβέσεις, το μητρώο παγίων, οι αναπόσβεστες αξίες κλπ με την αξία αυτοπαράδοσης;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ποιά σχέση έχουν οι αποσβέσεις, το μητρώο παγίων, οι αναπόσβεστες αξίες κλπ με την αξία αυτοπαράδοσης;

δηλαδή μου λές ότι αν ένα πάγιο δεν έχει αποσβεστεί πλήρως εγώ μπορώ να το αυτοπαραδώσω με ότι τιμή θέλω ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

δηλαδή μου λές ότι αν ένα πάγιο δεν έχει αποσβεστεί πλήρως εγώ μπορώ να το αυτοπαραδώσω με ότι τιμή θέλω ?

Σου λέω απλώς να διαβάσεις τον Ν. 2859/2000

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επειδή φαίνεσαι καλό παιδί, κοίτα στα αρθρα 7 και 19. Αν δεν καταλάβεις κάτι, ρώτα πάλι.

:D :D :D πάλι καλά γιατί Ξεκίνησα να τα διαβάζω όλα από την αρχή ένα ένα και ήδη έχω χάσει 2 μέρες ψάχνοντας πριν γράψω στον κόμβο .

Κρατάω στο μυαλό μου τα παρακάτω και πάω να ξεκουραστώ . Θα το σκεφτώ ξανά και ξανά και θα σας πω τ αποτελέσματα.

(**Σε μία άλλη περίπτωση που μου είχε τύχη , στο τμήμα του ΦΠΑ δεν μ άφηναν να κάνω αυτοπαράδοση σε τιμή μικρότερη της αναπόσβεστης αξίας , γιαυτό έγραψα τα παραπάνω)

Ξανά ευχαριστώ για κάθε βοήθεια.

Αρθρο 7

Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών

. Θεωρείται ως παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, η διάθεση από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για τις ανάγκες της, εφόσον πρόκειται για αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση απόκτησής τους από άλλον υποκείμενο στο φόρο.

Αρθρο 19

2. Κατ' εξαίρεση, στις πιο κάτω περιπτώσεις, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται:

α) για τις πράξεις παράδοσης αγαθών, που αναφέρονται στο άρθρο 7, καθώς και για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που αναφέρονται στην περίπτωση α' του άρθρου 12, η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είδες που το βρήκες με τη μία; Να μην ακούς τι σου λέει ο καθένας, αλλά τι λέει ο νόμος. Δες και την δημοσίευση #25 και καλή συνέχεια στη δουλειά σου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είδες που το βρήκες με τη μία; Να μην ακούς τι σου λέει ο καθένας, αλλά τι λέει ο νόμος. Δες και την δημοσίευση #25 και καλή συνέχεια στη δουλειά σου.

Καλησπέρα σε όλους ,

Αρχοντή αρχικά σ ευχαριστώ για κάθε βοήθεια και κάθε πληροφορία που μου έδωσες !!!

Όσο για το # Είδες που το βρήκες με τη μία; # δεν βρήκα κάτι μόνος μου , εσύ με καθοδήγησες στον συγκριμένο νόμο – άρθρο και παράγραφο .

Άρα δεν βρήκα τίποτα μόνος μου …

Με την αυτοπαράδοση τώρα , άσχετα αν είχαν υπολογιστεί λάθος ή καθόλου ή άρχισαν μετά την τριετία σαν νέα επιχείρηση , από προηγούμενο συνάδελφο , από την στιγμή που δεν έχω κλείσει ακόμα 5 έτη από την ημερομηνία κτήσης του παγίου έκανα το εξής :

Ημερομηνία κτήσης 1-9-2008

( άσχετα που είναι στον Σεπτέμβριο θα υπολογιστεί όλο το έτος )

Αξία παγίου 2000,00 €

2000,00€ / 5 έτη = 400,00€

Μέχρι και 31/12/2011 μας μένουν 1 έτος για πενταετία

Οπότε πήρα 4 έτη που έκλεισα από την αγορά

( 4* 400,00€ = 1600,00) (1600,00 – 2000,00 =- 400,00 €)

Μας μένει ένα έτος άρα 400,00 € αναπόσβεστο

Το πούλησα με 500,00 € (615,00 € με το φπα ) και έκλεισε το θέμα.

Ξανά ευχαριστώ για όλα !

Ως φορολογητέα αξία στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών θα πρέπει να λαμβάνεται η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων και εάν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών.

• Ο Φ.Π.Α. της αυτοπαράδοσης καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου, που διενεργείται η αυτοπαράδοση.

• Για την αυτοπαράδοση εκδίδεται το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης ή κατ' ανάγκη και άλλο στοιχείο του Κ.Β.Σ. μετά από σχετική διόρθωση του τίτλου. Το στοιχείο αυτοπαράδοσης προβλέπεται από την Α.Υ.Ο. Π. 7475/792/1986, υπόδειγμα του οποίου, παρατίθεται κατωτέρω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πολύ σωστά, μόνο μια μικρή διόρθωση (που έχει όμως τη σημασία της):

Μας μένει ένα έτος άρα 400,00 € αναπόσβεστο που απομένει να διακανονιστεί στον ΦΠΑ. Το αναπόσβεστο είναι άλλο πράγμα και με άλλους, τις πιο πολλές φορές, συντελεστές και αφορά - εν πολλοίς - στη φορολογία εισοδήματος

'Οσο για το:

δεν βρήκα κάτι μόνος μου , εσύ με καθοδήγησες στον συγκριμένο νόμο – άρθρο και παράγραφο .

Άρα δεν βρήκα τίποτα μόνος μου …

Δεν σου έδειξα παρά ένα μονοπάτι, όπως μου δείξανε και μου δείχνουνε κι εμένα παρα πολλές φορές. Στο χέρι σου πια είναι να γίνει λεωφόρος και να μην βαδίζεις στα τυφλά κρατώντας το χέρι κάποιου που μπορεί να είναι πιο τυφλός από σένα.

ΥΓ: Φιλοσοφική παρέμβασις: Ο τυφλός δεν βλέπει αν αυτός που τον οδηγάει είναι κι αυτός τυφλός. Αν ο οδηγός του πέσει στον γκρεμό, θα τον ακολουθήσει χωρίς να το ξέρει.

Ηθικό δίδαγμα: Μάθε να ψάχνεις και να διαβάζεις!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν σου έδειξα παρά ένα μονοπάτι, όπως μου δείξανε και μου δείχνουνε κι εμένα παρα πολλές φορές. Στο χέρι σου πια είναι να γίνει λεωφόρος και να μην βαδίζεις στα τυφλά κρατώντας το χέρι κάποιου που μπορεί να είναι πιο τυφλός από σένα.

ΥΓ: Φιλοσοφική παρέμβασις: Ο τυφλός δεν βλέπει αν αυτός που τον οδηγάει είναι κι αυτός τυφλός. Αν ο οδηγός του πέσει στον γκρεμό, θα τον ακολουθήσει χωρίς να το ξέρει.

Ηθικό δίδαγμα: Μάθε να ψάχνεις και να διαβάζεις!

Στις δύσκολες εποχές που ζούμε ,

τα παραπάνω λόγια είναι και μονοπάτι και δρόμος και λεωφόρος .

Αυτά .

Χαιρετισμούς και ελπίζω να τα πουμε καποτε και απο κοντά .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×