Jump to content

Τράπεζες και τοκογλύφοι στην Αρχαία Ελλάδα


Recommended Posts

Τράπεζες και τοκογλύφοι στην Αρχαία Ελλάδα

Του ΜΙΧ. Δ. ΤΙΒΕΡΙΟΥ, Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η κυκλοφορία πολλών και ανόμοιων ως προς την αξία τους νομισμάτων κατά την αρχαιότητα, οδήγησε στη δημιουργία τραπεζών, των οποίων η δραστηριότητα χρονολογείται περί τον 6ο αιώνα π.Χ.

nomisma6.jpg Οι τράπεζες, ένας από τους βασικούς παράγοντες της ελεύθερης οικονομίας, συχνά τον τελευταίο καιρό απασχολούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διάφορα συμβάντα, λόγου χάρη συγχωνεύσεις ή αγοραπωλησίες τραπεζών, έχουν αποτέλεσμα τραπεζικά θέματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Προ ημερών, σε σχετική συζήτηση, διαπίστωσα ότι οι συνομιλητές μου ξαφνιάστηκαν όταν έκανα λόγο για τράπεζες και στην αρχαία Ελλάδα και ίσως την ίδια αντίδραση να έχουν και πολλοί από τους αναγνώστες της επιφυλλίδας αυτής. Υπενθυμίζω ότι ο ίδιος ο όρος «τράπεζα» προέρχεται από την αρχαιότητα. Αυτοί που ασχολούνταν με το εμπόριο του χρήματος χρησιμοποιούσαν στις διάφορες συναλλαγές τους ένα τραπέζι, μια τράπεζα, πάνω στην οποία γίνονταν οι διάφορες εμπορικές τους πράξεις. Αυτό το τραπέζι είναι που έδωσε το σχετικό όνομα.

Ο ρόλος των αργυραμοιβών

nomisma5.jpg Οι πρώτες ενδείξεις που διαθέτουμε για τη δραστηριοποίηση τραπεζών στην αρχαία Ελλάδα ανάγονται στον 6ο αι. π.Χ. Ως γνωστόν, ο κυρίαρχος τότε θεσμός της πόλης-κράτους είχε αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ανεξαρτήτων κρατών, πολλά από τα οποία έκοβαν δικά τους νομίσματα, ποικίλης πραγματικής, ονομαστικής και εμπορικής αξίας. Η κυκλοφορία τόσο πολλών και ανόμοιων ως προς την αξία τους νομισμάτων δυσκόλευε εξαιρετικά τις διάφορες εμπορικές συναλλαγές και έκανε την παρουσία του αργυραμοιβού ­ ενός ατόμου που θα αντάλλασσε τα διάφορα νομίσματα ­ εντελώς αναγκαία. Επρεπε να υπάρχουν ειδικοί που να γνωρίζουν, π.χ., τις αξίες και το βάρος των νομισμάτων κάθε κράτους και να καθορίζουν την αξία τους σε σχέση με το νόμισμα της χώρας στην οποία γινόταν η συναλλαγή. Επρεπε ακόμη να ξεχωρίζουν τα κίβδηλα νομίσματα, αφού κυκλοφορούσε και κάλπικο χρήμα, και να εντοπίζουν τα λιποβαρή.

Από πολύ νωρίς, πιθανότατα από τον 6ο κιόλας αι. π.Χ., ορισμένοι ιδιώτες συνήθιζαν να καταθέτουν σε αρχαία ελληνικά ιερά (και ιδιαίτερα σ' αυτά με πανελλήνια αναγνώριση, όπως λόγου χάρη τα ιερά του Απόλλωνος στους Δελφούς και στη Δήλο) διάφορα ποσά για φύλαξη. Το φαινόμενο αυτό γνώριζε ιδιαίτερη έξαρση κυρίως σε περιόδους αναταραχών και πολεμικών συρράξεων. Η ιερότητα και το απαραβίαστο των ορίων των ιερών ήταν σεβαστά από όλους και επομένως τα χρήματα αυτά είχαν εδώ τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Ετσι σιγά σιγά στα ιερά συσσωρεύονταν σημαντικά ποσά. Η συνήθεια της κατάθεσης χρημάτων σε ιερά, που πρόσφερε ασφάλεια όχι όμως και αύξηση των σχετικών κεφαλαίων, περιορίστηκε από τη δράση ορισμένων ευφυών ατόμων. Προσφέροντας τόκο, άρχισαν αυτοί να προσελκύουν τα χρήματα αυτά, αυξάνοντας έτσι το κεφάλαιό τους, πράγμα που σήμαινε και επέκταση του κύκλου των εργασιών τους. Η ενέργεια αυτή, σε συνδυασμό και με την παροχή εκ μέρους τους εντόκων δανείων σε όσους είχαν ανάγκη από «ρευστό», δημιούργησε τις πρώτες τράπεζες. Πολύ γρήγορα και τα ιερά υποχρεώθηκαν στην καθιέρωση τόκων για τις καταθέσεις αλλά σε σχέση με τις ιδιωτικές τράπεζες βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση. Οι «ιερές τράπεζες» για οποιαδήποτε σοβαρή δραστηριότητά τους έπρεπε προηγουμένως να έχουν την έγκριση των αρχών της πόλης στην οποία ανήκαν τα ιερά. Αυτό είχε αποτέλεσμα το χάσιμο πολύτιμου χρόνου, πράγμα που έκανε τους ανυπόμονους καταθέτες και τους απελπισμένους δανειολήπτες να καταφεύγουν στους τραπεζίτες ή σε μεμονωμένα άτομα.

Καταθέσεις και δάνεια

nomisma4.jpg Στις κύριες τραπεζικές εργασίες, εκτός από την ανταλλαγή των νομισμάτων και τον έλεγχο της γνησιότητάς τους, τις έντοκες καταθέσεις και τα έντοκα δάνεια στα οποία ήδη αναφερθήκαμε παραπάνω, συγκαταλέγονταν και άλλες. Ανάμεσά τους η διαχείριση περιουσιών, η συγκατάθεση σε δάνειο, η αποδοχή παρακαταθηκών ­ κυρίως από τις «ιερές τράπεζες» ­, η εντολή πληρωμής προς τρίτους, όπως και η έκδοση πιστωτικών επιστολών που εξοφλούνταν σε άλλη πόλη από κάποιον άλλο τραπεζίτη με τον οποίο συνεργαζόταν η τράπεζα που είχε εκδώσει τη σχετική επιστολή. Αναφέρεται ότι με αυτό τον τρόπο ο Κικέρων κάλυψε κάποτε τα έξοδα του γιου του, όταν αυτός βρισκόταν στην Αθήνα.

Για την ανταλλαγή και τη «δοκιμασία» των νομισμάτων, εργασίες που έκαναν και οι αργυραμοιβοί, η προμήθεια ήταν συνήθως γύρω στο 5%-6% επί της αξίας των νομισμάτων, με μια πρόσθετη επιβάρυνση αν η ανταλλαγή γινόταν ανάμεσα σε νομίσματα κατασκευασμένα από διαφορετικά μέταλλα. Για τις παρακαταθήκες, τη φύλαξη δηλαδή χρημάτων, πολύτιμων αντικειμένων κ.ά., οι τράπεζες δεν φαίνεται να εισέπρατταν «φύλακτρα». Επομένως από τη δραστηριότητα αυτή δεν πρέπει να είχαν κέρδη, δεν έδιναν όμως τόκο για τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις.

Για καταθέσεις μεγάλης διάρκειας ξέρουμε π.χ. ότι στην Αθήνα του 4ου αι. π.Χ. το επιτόκιο ήταν γύρω στο 10% ενώ γύρω στο 12% κυμαινόταν το επιτόκιο των δανείων. Ωστόσο αν το κράτος δανειζόταν από ένα δικό του ιερό «πετύχαινε», όπως ήταν φυσικό, πολύ χαμηλότερο επιτόκιο. Οπωσδήποτε τα δάνεια που παρείχαν τα ιερά ήταν τα συμφερότερα, αφού το επιτόκιό τους ήταν κατά κανόνα μικρότερο από αυτό των ιδιωτικών τραπεζών.

Οι τραπεζίτες ρύθμιζαν το ύψος του επιτοκίου ανάλογα με το μέγεθος του κινδύνου που διέτρεχε το δανειζόμενο ποσό τους. Τα υψηλότερα επιτόκια τα είχαν τα λεγόμενα ναυτοδάνεια, τα οποία έφταναν ακόμη και στο 100% όταν, σε περίπτωση απώλειας του πλοίου μαζί με το φορτίο του, ο δανειστής δεν είχε καμία αξίωση από τον δανειζόμενο. Γενικά τα δάνεια από τράπεζες δεν συνέφεραν και γι' αυτό οι δανειστές στρέφονταν κυρίως σε ιδιώτες.

Και νομοθετικές ρυθμίσεις

nomisma7.jpg Στην αρχαία Αθήνα, για την οποία οι παλαιότερες πληροφορίες σχετικά με τράπεζες ανάγονται στο δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ., το επάγγελμα του τραπεζίτη δεν έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης. Οι τράπεζες σχετίζονταν με δάνεια και σύμφωνα με τα πάτρια ήθη «όπου υπήρχε δάνειο δεν υπήρχε φίλος», μια και όταν «ένας άνθρωπος είναι φίλος δεν δανείζει αλλά δίνει». Και σε μια τέτοια περίπτωση τόκος ήταν η ευγνωμοσύνη του δανειζομένου προς τον δανειστή του. Ο Πλάτων στους Νόμους του ρητά ζητά να απαγορευτούν τα έντοκα δάνεια. Ετσι εξηγείται το γιατί οι γνωστοί τραπεζίτες της Αθήνας είναι σχετικά λίγοι και ακόμη το γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μέτοικοι και είχαν υπαλλήλους δούλους.

Ωστόσο η τιμιότητα και η εντιμότητα των τραπεζιτών ήταν υπεράνω πάσης αμφισβητήσεως, όπως καθαρά φαίνεται από την ισχύ που είχαν οι μαρτυρίες τους στα δικαστήρια. Ως μέτοικοι στερούνταν, ως γνωστόν, του δικαιώματος να έχουν ακίνητη περιουσία. Επομένως στα δάνεια που έδιναν δεν μπορούσαν να ζητήσουν υποθήκη ακινήτου και αυτό οπωσδήποτε επηρέαζε και τον καθορισμό του ύψους του επιτοκίου στα δάνειά τους. Πολύ γνωστός τραπεζίτης των πρώτων δεκαετιών του 4ου αι. ήταν ο Πασίων, δούλος κι αυτός, στον οποίο τα αφεντικά του, αφού τον απελευθέρωσαν, πούλησαν (ή νοίκιασαν) την τράπεζά τους. Αύξησε τη ρευστότητα των κεφαλαίων της τράπεζας, διεύρυνε τον κύκλο των εργασιών της και εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στο όλο τραπεζικό σύστημα της εποχής. Εξαιτίας των δωρεών του προς το αθηναϊκό κράτος απέκτησε τελικά πολιτικά δικαιώματα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι και αυτός, όταν αποσύρθηκε για λόγους υγείας από τη δουλειά, νοίκιασε για λίγα χρόνια την επιχείρησή του στον δούλο του Φορμίωνα, τον οποίο και απελευθέρωσε. Και ο Φορμίων, αφού κατάφερε να ανοίξει δική του τράπεζα, έκανε μια πολύ πετυχημένη καριέρα τραπεζίτη, κερδίζοντας και αυτός τα δικαιώματα του αθηναίου πολίτη.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να μνημονεύσω μια βασική διαφορά ανάμεσα στις σύγχρονες τράπεζες και σ' αυτές της αρχαιότητας, εκτός από τη διαφορά των αρχαίων και των σημερινών τραπεζιτών ως προς την κοινωνική τους θέση.

Οι τράπεζες στις ημέρες μας είναι βασικά πιστωτικά ιδρύματα που στοχεύουν στην ενθάρρυνση παραγωγικών επενδύσεων ενώ στην αρχαία Αθήνα τα χρήματα των τραπεζών δεν κατευθύνονταν σε παραγωγικούς σκοπούς. Οπως επισημαίνουν οι Μ. Μ. Austin - Ρ. Vidal Naquet, «το βασικό γνώρισμα της σύγχρονης τράπεζας απουσίαζε από τις τράπεζες της κλασικής Ελλάδας».

(Από την αθηναϊκή εφημερίδα "Το Βήμα")

Εφημερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ηρακλειου Κρήτης 8/5/2001 (αρχειο της ιστοσελίδας <<καίρατος>>)

Link to comment
Share on other sites

Πολύ καλό και ενημερωτικό άρθρο.

Ψάχνω να βρω τι ισχύει στις Αραβικές χώρες διότι έχω πληροφορηθεί ότι λόγω της θρησκείας έχουν ιδιαιτερότητες στο τραπεζικό τους σύστημα όσον αφορά τον τόκο.

Link to comment
Share on other sites

Για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, η ισλαμική τραπεζική και τη χρηματοδότηση έχει αναπτύξει από μια ιδέα και μια έκφραση του ξεχωριστή ταυτότητα των μουσουλμάνων σε μια πιο ώριμη και ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία. Με την τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση, η ισλαμική τραπεζική και τη χρηματοδότηση έγινε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα σε όλο τον κόσμο. Επειδή όλα αυτά είναι διαφορετικού σχήματος και η αντίδρασή τους είναι ελκυστικό, οι ισλαμικές τράπεζες έχουν αναλυθεί από την εκδήλωση της κρίσης, προκειμένου να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά τους, τις πηγές αδυναμιών της ανθεκτικότητας,, δυνατότητες και ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ισλαμική χρηματοδότηση. Ισλαμική χρηματοδότηση έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, επειδή την ίδρυσή της δίνεται στις αρχές και τους κανόνες του ισλαμικού νόμου (σαρία), το οποίο αναφέρει ότι όλα είναι ιδιοκτησία από τον Αλλάχ και ο άνθρωπος έχει μόνο την άδεια να το χρησιμοποιήσει. Συνεπώς, η χρήση των κεφαλαίων που διέπεται από διάφορους κανονισμούς.

Σε μια γενική πρώτη αξιολόγηση της ισλαμικής τραπεζικής, των κινδύνων και την ισότητα χαρακτηριστική κατανομή ξεχωρίζει. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό της ισλαμικής τραπεζικής είναι η απαγόρευση των τόκων ( RIBA ). Ισλαμικές τράπεζες δεν χρεώνουν ούτε καταβολής τόκων υπερημερίας σε ένα συμβατικό τρόπο όπου η καταβολή των τόκων έχει καθοριστεί εκ των προτέρων και να θεωρηθεί ως η προκαθορισμένη τιμή της πίστωσης ή το ανταμοιβή για χρήματα που κατατίθενται. Ισλαμικός νόμος δέχεται την ανταμοιβή του κεφαλαίου για τους φορείς παροχής δανείου μόνο σε μια κερδών και ζημιών και σε βάση συμμετοχής, που εργάζονται για την αρχή της επιστροφής μεταβλητών που συνδέονται με την πραγματική παραγωγικότητα και τις επιδόσεις του χρηματοδοτούμενου σχεδίου. Μια άλλη σημαντική πτυχή της ισλαμικής τραπεζικής χαρακτηριστικό της επιχειρηματικότητας. Το σύστημα δεν είναι οι "μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και τη φυσική επέκταση της οικονομικής παραγωγής και των υπηρεσιών." Στην πράξη, οι τράπεζες έχουν Ισλαμική επικεντρωθεί σε επενδυτικές δραστηριότητες, όπως η χρηματοδότηση των κεφαλαίων, τη χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Ισλαμικές τράπεζες είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα όπως ακριβώς τα συμβατικά τραπεζών, αλλά τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με την σαρία. Συγκεκριμένα, η πρώτη σύγχρονη ισλαμική τραπεζική φαινόμενο προέκυψε ως αποτέλεσμα της αντίδρασης των μουσουλμάνων διανοουμένων για τη χρήση συμβατικών εμπορικών τραπεζών σε εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ των τοπικών επιχειρηματικών κοινοτήτων και των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Αποικιακής κυριαρχίας στις ισλαμικές χώρες αυξημένης «ανάγκη τους μουσουλμάνους να διατηρήσει και να προστατεύσει τον ισλαμικό νόμο και τις αρχές, ακόμη και στο χρηματοοικονομικό τομέα. Τα πρώτα πειράματα στον τομέα αυτό πραγματοποιήθηκαν το 1963 στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία. Χωρίς καμία αναφορά σε ισλαμικές αρχές (για το φόβο των πολιτικών επιπτώσεων), Ahmad El Najjar ίδρυσε την πρώτη αιγυπτιακή τράπεζα εξοικονόμηση βασίζονται σε μη τόκους και κέρδη αρχές. Μουσουλμάνων προσκυνητών Ταμιευτήριο Corporation ήταν η πρώτη ισλαμική χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Μαλαισία. Ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποθηκεύσετε για την εκτέλεση Hajj . Σήμερα, η Μαλαισία είναι ο μεγαλύτερος εκδότης Sukuk (ισλαμικών ομολόγων) σε όλο τον κόσμο και ένας από τους κύριους υποστηρικτές της regimentations και της καινοτομίας στον ισλαμικό τραπεζικό σύστημα.

Η πρώτη πραγματική ισλαμικές τράπεζες δεν ξεκίνησαν σε εθνικό επίπεδο. Αντ 'αυτού, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, αρκετές από αυτές τις τράπεζες καθορίστηκαν σε ένα πιο τοπικό επίπεδο, στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Η πρώτη ισλαμική τράπεζα Νάσερ Κοινωνικής Τράπεζα, η οποία άρχισε να λειτουργεί στο Κάιρο το 1972. Ακολούθησε η Dubai Islamic Bank το 1975, και Faisal Ισλαμικής Τραπεζών ιδρύθηκε το 1977 στο Σουδάν και την Αίγυπτο. Το δεύτερο βήμα στην εξέλιξη του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος ήταν να αναλάβει το σύστημα σε διεθνές επίπεδο με τη δημιουργία του πρώτου ισλαμικού διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης, το 1973. Το τρίτο βήμα έγινε με τη μετατροπή του συνόλου του εθνικού τραπεζικού συστήματος στη σαρία-συμβατά συστήματα. Αυτό συμβαίνει σήμερα στο Ιράν, το Πακιστάν και το Σουδάν.

Ισλαμικές τράπεζες λειτουργούν κυρίως σε μουσουλμανικές χώρες, αλλά επί του παρόντος είναι επίσης λειτουργούν εκτός των χωρών αυτών. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει η πιο σημαντική θέση για τον ισλαμικό οικονομική δραστηριότητα έξω από το μουσουλμανικό κόσμο. Σήμερα, περίπου 53 χώρες έχουν ισλαμική τραπεζικά ιδρύματα, και σε τουλάχιστον 70 χώρες έχουν κάποιο είδος της Ισλαμικής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, οι μεγάλες πολυεθνικές τράπεζες προσφέρουν σήμερα ένα ευρύ φάσμα της σαρία συμμορφούμενων χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. μεγαλύτερες ισλαμικές τράπεζες Οι βρίσκονται σε Συμβούλιο Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Για τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα γνώρισε μια τεράστια εξέλιξη από μια μικρή θέση ορατή μόνο στις ισλαμικές χώρες σε μια κερδοφόρα, δυναμική και ευπροσάρμοστη ανταγωνιστή σε διεθνές επίπεδο. Το μέγεθος των ισλαμικών τραπεζών σε όλο τον κόσμο εκτιμάται ότι είναι κοντά στα 850 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη του 2008 και αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 15 τοις εκατό ετησίως. Ενώ η ισλαμική τραπεζική παραμένει το κύριο συστατικό του ισλαμικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα άλλα στοιχεία, όπως Takaful (Ισλαμική ασφαλιστικές εταιρείες), αμοιβαία κεφάλαια και Sukuk (ισλαμικών ομολόγων και των πιστοποιητικών χρηματοοικονομικής), έχει παρατηρηθεί ισχυρή παγκόσμια ανάπτυξη, πάρα πολύ. Σύμφωνα με αξιόπιστες εκτιμήσεις, το ισλαμικό χρηματοπιστωτικό κλάδο ανέρχεται πλέον σε πάνω από $ 1 τρισ. Επιπλέον, η ευκαιρία για ανάπτυξη στον τομέα αυτό είναι σημαντική. Εκτιμάται ότι το σύστημα θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε μέγεθος μέσα σε μια δεκαετία, εφόσον οι τελευταίες παραστάσεις συνεχιστεί και στο μέλλον.

Στη δεκαετία πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση, η σαρία συμβατό χρηματοπιστωτικό σύστημα είχε εντελώς εξαιρετικές αποδόσεις. Ενεργητικό διπλασιάζεται σχεδόν κάθε δύο χρόνια, και το καθαρό εισόδημα διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Υπήρχαν ορισμένα θεσμικά όργανα με μια δημοσιεύτηκε απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 30 τοις εκατό και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και περισσότερο από 40 τοις εκατό. Είχαν επίσης τη δυνατότητα να κερδίζουν κατά μέσο όρο απόδοση των περιουσιακών στοιχείων φθάνοντας το 10 τοις εκατό. Ακόμη και αν τα ποσά δεν είναι εξαιρετικές, σε σχέση με αυτές δημοσιεύτηκε από συμβατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μεταξύ των ετών 2000 και 2007, είναι αρκετά αξιοσημείωτο, αν λάβουμε υπόψη το χρονοδιάγραμμα και τη δυναμική του ισλαμικού οικονομικού συστήματος της εξέλιξης του.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2007 ήταν η πρώτη πραγματική πρόκληση για αυτό τον ταχέως αναπτυσσόμενο χρηματοπιστωτικό τομέα. Το κλίμα που δημιουργούνται μετά την κρίση έπληξε την πραγματική οικονομία, δημιουργεί προκλήσεις για τη θεμελίωση και τις ευκαιρίες της για ταχεία επέκταση. απόηχο της κρίσης θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο σημαντικές φάσεις: τον αντίκτυπό της στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και τις επιπτώσεις που δημιουργούνται από την οικονομική κρίση στην πραγματική οικονομία. Λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης έρευνας, η ανάλυση των επιδόσεων του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος κατά τη διάρκεια της κρίσης βασίζεται κυρίως σε εμπειρικά στοιχεία, μαρτυρίες και σκεπτικό των αναλυτών.

Το πρώτο στάδιο της κρίσης, κατά τη διάρκεια του 2007 και το 2008, ευνόησε την Ισλαμική τραπεζικό σύστημα σε σχέση με το συμβατικό σύστημα. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του ΔΝΤ, οι ισλαμικές τράπεζες καλύτερες επιδόσεις από τα συμβατικά, το 2008, όσον αφορά την κερδοφορία, την πίστωση και την ανάπτυξη του ενεργητικού. Οι ισλαμικές τράπεζες «αγκάθι κερδοφορίας ήταν μικρότερη από 10 τοις εκατό, ενώ η συμβατική τραπεζών κερδοφορία υποχώρησε πάνω από 35 τοις εκατό το 2008 σε σύγκριση με το 2007. Η μελέτη του ΔΝΤ ανέφερε ότι οι ισλαμικές τράπεζες έχουν διατηρήσει ισχυρότερη αύξηση των πιστώσεων σε σύγκριση με συμβατικές τράπεζες σε όλες σχεδόν τις χώρες και σε όλα τα έτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι το σύστημα έχει μεγάλες δυνατότητες για την περαιτέρω επέκταση του μεριδίου αγοράς και την πιθανή συμβολή για τη σταθερότητα της αγοράς μέσω των διαθέσιμων πιστώσεων. Η ίδια τάση διατηρήθηκε στο ενεργητικό, το οποίο είχε επηρεαστεί λιγότερο από απομόχλευσης και αυξήθηκε κατά μέσον όρο πάνω από το διπλάσιο των συμβατικών τραπεζών κατά την περίοδο 2007 έως 2009. Επειδή η παγκόσμια κρίση είναι μια συνεχής φαινόμενο, τα αποτελέσματα αυτά είναι προσωρινά? Ωστόσο, υποστηρίζονται από τα χαρακτηριστικά του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος.

Ισλαμικού τραπεζικού επιχειρηματικό μοντέλο χαρακτηριστικά Τα βοήθησε το σύστημα προστατεύοντάς το από το πρώτο οικονομικό αντίκτυπο της παγκόσμιας κρίσης. Ενώ η συμβατική χρηματοδότηση είναι κατά ένα μεγάλο μέρος του χρέους που βασίζεται και επιτρέπει τη μεταβίβαση του κινδύνου, η ισλαμική χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση είναι βασισμένη σε περιουσιακά στοιχεία και να επικεντρώνεται στην κατανομή των κινδύνων. Απαγόρευση υπερβολική μόχλευση και η μεταβίβαση των κινδύνων, σύμφωνα με shariaprinciples γίνει το σύστημα πιο ανθεκτική, λιγότερο εκτεθειμένοι και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις επιπτώσεις των τοξικών στοιχείων ενεργητικού και «επιπτώσεις των παραγώγων που πυροδότησε η παγκόσμια οικονομική κρίση.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος καθιστούν τις δραστηριότητές της συνδέονται περισσότερο με την πραγματική οικονομία. Αυτό μειώνει τη συμβολή της στην υπερβολές και τις φυσαλίδες, αλλά καθιστά επίσης πιο εκτεθειμένες και ευάλωτες στο δεύτερο κύμα της οικονομικής κρίσης: η πραγματική οικονομική ύφεση. Ισλαμικές τράπεζες δανείζονται ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων τους για τον τομέα των καταναλωτών και επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία που αποδεικνύεται στο χρόνο για να ρευστότητα, μοιράζονται τις ζημίες των δραστηριοτήτων τους με τους ενδιαφερομένους. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΔΝΤ, οι μεγαλύτερες ισλαμικές τράπεζες πτώση στην κερδοφορία κατά το 2009 οφειλόταν σε αδυναμίες ως προς τη διαχείριση των κινδύνων πρακτικές, που συνδέονται κυρίως με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, ή μεγαλύτερη έκθεση σε έναν τομέα ή / και δανειολήπτη.

Αυτό το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου έφερε στην επιφάνεια ορισμένες αδυναμίες που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο, ενδεχομένως, η ικανότητα του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν. Αυτές οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε οι ισλαμικές τράπεζες για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού τους περιλαμβάνουν την ανάγκη να βελτιωθεί η διαχείριση ορισμένων κινδύνων της αγοράς, όπως η ρευστότητα και ο κίνδυνος φήμης.

διαχείριση της ρευστότητας είναι δύσκολο σύμφωνα με τους ισλαμικούς κανόνες χρηματοδότησης οφείλεται στην έλλειψη ή ο περιορισμός των πρακτικών μέσων και τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων στην αγορά χρήματος. Επειδή τα περισσότερα από τα συμβατικά εργαλεία ρευστότητας έχουν απαγορευτεί σύμφωνα με τις αρχές της σαρία, οι ισλαμικές τράπεζες διατήρηση υψηλότερων δεικτών ρευστότητας σε σύγκριση με τις συμβατικές τράπεζες. Παρ 'όλα αυτά, η έλλειψη τυποποίησης των συμβάσεων, την έλλειψη μέσων για την αντιστάθμιση κατά της αστάθειας στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα βασικά προϊόντα των αγορών, την ελλιπή νομικό πλαίσιο, καθώς και η ανεπαρκής εμπειρογνωμοσύνη στο εποπτικό και κλαδικό επίπεδο φαίνεται να αποδυναμώνει τις δυνατότητες των ισλαμική χρηματοδότηση και να επηρεάσει τη φήμη του .

Ακριβώς όπως τα συμβατικά οι τράπεζες, οι ισλαμικές τράπεζες χρηματοδοτεί όλο και περισσότερο μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία με βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, ακόμη κι αν αυτό έγινε σε ένα Σαρία συμβατό τρόπο. Ισλαμικής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν είχε επενδύσει στην σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα που ενεργοποιούνται με την κρίση, αλλά τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύθηκαν ήταν εξίσου ρευστότητα. Ο βαθμός μόχλευσης αυξήθηκε λόγω της επέκτασης των τραπεζών δραστηριότητας του δεν υποστηρίχθηκε από την ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου, η οποία παρέμεινε στάσιμη, λόγω της κατανομής των αποδόσεων που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο ταχείας ανάπτυξης.

Το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα δεν είναι ομοιογενής. Ορισμένες τράπεζες έχουν πιο εξελιγμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, ποικίλες πηγές χρηματοδότησης και μια διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Άλλοι έχουν λιγότερο σύνθετες δραστηριότητες και τα διαφορετικά επίπεδα μόχλευσης και ρευστότητας. Παρ 'όλα αυτά, όλες οι ισλαμικές τράπεζες είναι ευάλωτες στις αρνητικές συνέπειες από την πραγματική οικονομία και να ξεπεραστεί η σημερινή ανεπάρκειές τους, μεταξύ των οποίων τα πιο πιεστικά είναι διαχείρισης ρευστότητας, βελτίωση και εναρμόνιση του ρυθμιστικού και εποπτικού καθεστώτος, και η διατήρηση της νομικής υποδομής ενημερώνονται με βάση τις ο ρυθμός των ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο.

Το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα αποδείχθηκε αντοχή της κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πανάκεια για το συμβατικό τραπεζικό σύστημα που πλήττονται από την κρίση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως το τέλειο τραπεζικό σύστημα? υπάρχουν μόνο τα συστήματα καλύτερα προσαρμοσμένα στις συνθήκες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Ισλαμικές τράπεζες επηρεάστηκαν λιγότερο από την οικονομική κρίση, αλλά ήταν σε θέση να αποφύγει τις αρνητικές επιπτώσεις των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης για τη φερεγγυότητα των πελατών τους και για την πρόληψη των επιπτώσεων του υψηλού βαθμού συγκέντρωσης.

Πριν από την κρίση, το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα μικρο-σύστημα που πραγματοποιούνται μεγάλες σε αυτή τη διάσταση. Η έλλειψη τυποποίησης και των εγχώριων-επικέντρωσε τη δραστηριότητα ήταν ιδιαιτερότητες ισλαμικές τράπεζες ». Νέες συνθήκες στην αγορά έχουν πλέον το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα σε ένα άλλο επίπεδο, όπου διαφορετικοί κανόνες υπάρχουν και υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που πρέπει να μετριαστούν.

Ισλαμικές τράπεζες μπορούν να αναπτυχθούν και να εδραιώσουν τη θέση τους με τη λειτουργία συνήθως σε διασυνοριακή βάση. Γι 'αυτό θα ήταν αναγκαίο να προσφέρει διαφοροποιημένες και τυποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες, την εφαρμογή της αναγνώρισης αρχές τη συμμόρφωση σαρία και / ή διαδικασίες, και να βελτιωθεί η διαχείριση του αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Μερικοί συγγραφείς ισχυρίζονται ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της πολλά ισλαμικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να επανεξετασθεί με την οικοδόμηση διαφοροποιημένες πηγές εσόδων, όπως τα εισοδήματα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για ιδιώτες πελάτες. Παρά το γεγονός ότι οι ισλαμικές τράπεζες έχουν για την επίτευξη των οικονομιών κλίμακας που να τις καθιστούν βιώσιμες οι ανταγωνιστές, η λύση είναι να προσαρμοστούν στις στοχευμένες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς και να μην μιμηθούν τα συμβατικά όργανα ή τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου. Το επίκεντρο, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι στην επιλογή και τη διάρθρωση την πλέον κατάλληλη προϊόντων, υπηρεσιών και εργαλείων διαχείρισης των κινδύνων, τα οποία είναι πραγματικά καταγγελία σαρία και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των σχεδόν 1,3 δισεκατομμυρίων μουσουλμάνων πελάτες.

Το πιο σημαντικό πράγμα για όλους, εργαλεία, προϊόντα και τις δραστηριότητες του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος είναι ότι είναι σαρία συμμορφώνεται. Βέβαια, το κέρδος είναι σημαντικό, πάρα πολύ. Παρ 'όλα αυτά, όταν συμβατικών τραπεζών εξαρτάται απ' όλα στη μεγιστοποίηση των εσόδων, των τραπεζών των δραστηριοτήτων του δεν εισακούστηκε πραγματικότητα, και οι συνέπειες ήταν δραματική. Αυτή η απώλεια του επαφή με την πραγματικότητα είχε επικριθεί από τους αναλυτές πολύ πριν από την κρίση που ξεκίνησε. Μερικοί ακόμη και σε σύγκριση με τα παράγωγα να «οικονομικά όπλα μαζικής καταστροφής», αλλά η ψευδαίσθηση της τεράστια κέρδη θολή συμμετεχόντων όραμα όλων για την προστιθέμενη αξία της αποστολής της τράπεζας ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες στην αλυσίδα της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. Η μόνη ελπίδα είναι ότι οι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ισλαμικής τραπεζικής έχουν κατά νου τα διδάγματα της σημερινής κρίσης και να λάβει το καλύτερο από το συμβατικό τραπεζικό σύστημα να προσαρμοστεί στις δικές τους, και αντιστρόφως.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά από τη Μέση Ανατολή Πολιτική και Οικονομική Ινστιτούτο. Η βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη στο mepei.com.

Link to comment
Share on other sites

Χρόνια πολλά σύντεκνε . Επειδή είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένο , μάλλον χρειάζεται διάβασμα και περαιτέρω ανάλυση , αφου καταναλωθούν μερικές...πρωτολάϊνες !

Link to comment
Share on other sites

Για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, η ισλαμική τραπεζική και τη χρηματοδότηση έχει αναπτύξει από μια ιδέα και μια έκφραση του ξεχωριστή ταυτότητα των μουσουλμάνων σε μια πιο ώριμη και ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία. Με την τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση, η ισλαμική τραπεζική και τη χρηματοδότηση έγινε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα σε όλο τον κόσμο. Επειδή όλα αυτά είναι διαφορετικού σχήματος και η αντίδρασή τους είναι ελκυστικό, οι ισλαμικές τράπεζες έχουν αναλυθεί από την εκδήλωση της κρίσης, προκειμένου να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά τους, τις πηγές αδυναμιών της ανθεκτικότητας,, δυνατότητες και ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ισλαμική χρηματοδότηση. Ισλαμική χρηματοδότηση έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, επειδή την ίδρυσή της δίνεται στις αρχές και τους κανόνες του ισλαμικού νόμου (σαρία), το οποίο αναφέρει ότι όλα είναι ιδιοκτησία από τον Αλλάχ και ο άνθρωπος έχει μόνο την άδεια να το χρησιμοποιήσει. Συνεπώς, η χρήση των κεφαλαίων που διέπεται από διάφορους κανονισμούς.

Σε μια γενική πρώτη αξιολόγηση της ισλαμικής τραπεζικής, των κινδύνων και την ισότητα χαρακτηριστική κατανομή ξεχωρίζει. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό της ισλαμικής τραπεζικής είναι η απαγόρευση των τόκων ( RIBA ). Ισλαμικές τράπεζες δεν χρεώνουν ούτε καταβολής τόκων υπερημερίας σε ένα συμβατικό τρόπο όπου η καταβολή των τόκων έχει καθοριστεί εκ των προτέρων και να θεωρηθεί ως η προκαθορισμένη τιμή της πίστωσης ή το ανταμοιβή για χρήματα που κατατίθενται. Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά από τη Μέση Ανατολή Πολιτική και Οικονομική Ινστιτούτο. Η βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη στο mepei.com.

Να γιατί φερνουν τα χρηματα τους εδω μεσω Βγενοπουλου.

Link to comment
Share on other sites

Πολύ καλό και ενημερωτικό άρθρο.

Ψάχνω να βρω τι ισχύει στις Αραβικές χώρες διότι έχω πληροφορηθεί ότι λόγω της θρησκείας έχουν ιδιαιτερότητες στο τραπεζικό τους σύστημα όσον αφορά τον τόκο.

Αυτοι τα φρερνουν εδώ. Εσύ γιατι θελεις να τα πας εκεί;

Link to comment
Share on other sites

Για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, η ισλαμική τραπεζική και τη χρηματοδότηση έχει αναπτύξει από μια ιδέα και μια έκφραση του ξεχωριστή ταυτότητα των μουσουλμάνων σε μια πιο ώριμη και ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία. Με την τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση, η ισλαμική τραπεζική και τη χρηματοδότηση έγινε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα σε όλο τον κόσμο. Επειδή όλα αυτά είναι διαφορετικού σχήματος και η αντίδρασή τους είναι ελκυστικό, οι ισλαμικές τράπεζες έχουν αναλυθεί από την εκδήλωση της κρίσης, προκειμένου να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά τους, τις πηγές αδυναμιών της ανθεκτικότητας,, δυνατότητες και ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ισλαμική χρηματοδότηση. Ισλαμική χρηματοδότηση έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, επειδή την ίδρυσή της δίνεται στις αρχές και τους κανόνες του ισλαμικού νόμου (σαρία), το οποίο αναφέρει ότι όλα είναι ιδιοκτησία από τον Αλλάχ και ο άνθρωπος έχει μόνο την άδεια να το χρησιμοποιήσει. Συνεπώς, η χρήση των κεφαλαίων που διέπεται από διάφορους κανονισμούς.

Σε μια γενική πρώτη αξιολόγηση της ισλαμικής τραπεζικής, των κινδύνων και την ισότητα χαρακτηριστική κατανομή ξεχωρίζει. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό της ισλαμικής τραπεζικής είναι η απαγόρευση των τόκων ( RIBA ). Ισλαμικές τράπεζες δεν χρεώνουν ούτε καταβολής τόκων υπερημερίας σε ένα συμβατικό τρόπο όπου η καταβολή των τόκων έχει καθοριστεί εκ των προτέρων και να θεωρηθεί ως η προκαθορισμένη τιμή της πίστωσης ή το ανταμοιβή για χρήματα που κατατίθενται. Ισλαμικός νόμος δέχεται την ανταμοιβή του κεφαλαίου για τους φορείς παροχής δανείου μόνο σε μια κερδών και ζημιών και σε βάση συμμετοχής, που εργάζονται για την αρχή της επιστροφής μεταβλητών που συνδέονται με την πραγματική παραγωγικότητα και τις επιδόσεις του χρηματοδοτούμενου σχεδίου. Μια άλλη σημαντική πτυχή της ισλαμικής τραπεζικής χαρακτηριστικό της επιχειρηματικότητας. Το σύστημα δεν είναι οι "μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και τη φυσική επέκταση της οικονομικής παραγωγής και των υπηρεσιών." Στην πράξη, οι τράπεζες έχουν Ισλαμική επικεντρωθεί σε επενδυτικές δραστηριότητες, όπως η χρηματοδότηση των κεφαλαίων, τη χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Ισλαμικές τράπεζες είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα όπως ακριβώς τα συμβατικά τραπεζών, αλλά τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με την σαρία. Συγκεκριμένα, η πρώτη σύγχρονη ισλαμική τραπεζική φαινόμενο προέκυψε ως αποτέλεσμα της αντίδρασης των μουσουλμάνων διανοουμένων για τη χρήση συμβατικών εμπορικών τραπεζών σε εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ των τοπικών επιχειρηματικών κοινοτήτων και των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Αποικιακής κυριαρχίας στις ισλαμικές χώρες αυξημένης «ανάγκη τους μουσουλμάνους να διατηρήσει και να προστατεύσει τον ισλαμικό νόμο και τις αρχές, ακόμη και στο χρηματοοικονομικό τομέα. Τα πρώτα πειράματα στον τομέα αυτό πραγματοποιήθηκαν το 1963 στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία. Χωρίς καμία αναφορά σε ισλαμικές αρχές (για το φόβο των πολιτικών επιπτώσεων), Ahmad El Najjar ίδρυσε την πρώτη αιγυπτιακή τράπεζα εξοικονόμηση βασίζονται σε μη τόκους και κέρδη αρχές. Μουσουλμάνων προσκυνητών Ταμιευτήριο Corporation ήταν η πρώτη ισλαμική χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Μαλαισία. Ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποθηκεύσετε για την εκτέλεση Hajj . Σήμερα, η Μαλαισία είναι ο μεγαλύτερος εκδότης Sukuk (ισλαμικών ομολόγων) σε όλο τον κόσμο και ένας από τους κύριους υποστηρικτές της regimentations και της καινοτομίας στον ισλαμικό τραπεζικό σύστημα.

Η πρώτη πραγματική ισλαμικές τράπεζες δεν ξεκίνησαν σε εθνικό επίπεδο. Αντ 'αυτού, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, αρκετές από αυτές τις τράπεζες καθορίστηκαν σε ένα πιο τοπικό επίπεδο, στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Η πρώτη ισλαμική τράπεζα Νάσερ Κοινωνικής Τράπεζα, η οποία άρχισε να λειτουργεί στο Κάιρο το 1972. Ακολούθησε η Dubai Islamic Bank το 1975, και Faisal Ισλαμικής Τραπεζών ιδρύθηκε το 1977 στο Σουδάν και την Αίγυπτο. Το δεύτερο βήμα στην εξέλιξη του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος ήταν να αναλάβει το σύστημα σε διεθνές επίπεδο με τη δημιουργία του πρώτου ισλαμικού διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης, το 1973. Το τρίτο βήμα έγινε με τη μετατροπή του συνόλου του εθνικού τραπεζικού συστήματος στη σαρία-συμβατά συστήματα. Αυτό συμβαίνει σήμερα στο Ιράν, το Πακιστάν και το Σουδάν.

Ισλαμικές τράπεζες λειτουργούν κυρίως σε μουσουλμανικές χώρες, αλλά επί του παρόντος είναι επίσης λειτουργούν εκτός των χωρών αυτών. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει η πιο σημαντική θέση για τον ισλαμικό οικονομική δραστηριότητα έξω από το μουσουλμανικό κόσμο. Σήμερα, περίπου 53 χώρες έχουν ισλαμική τραπεζικά ιδρύματα, και σε τουλάχιστον 70 χώρες έχουν κάποιο είδος της Ισλαμικής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, οι μεγάλες πολυεθνικές τράπεζες προσφέρουν σήμερα ένα ευρύ φάσμα της σαρία συμμορφούμενων χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. μεγαλύτερες ισλαμικές τράπεζες Οι βρίσκονται σε Συμβούλιο Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Για τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα γνώρισε μια τεράστια εξέλιξη από μια μικρή θέση ορατή μόνο στις ισλαμικές χώρες σε μια κερδοφόρα, δυναμική και ευπροσάρμοστη ανταγωνιστή σε διεθνές επίπεδο. Το μέγεθος των ισλαμικών τραπεζών σε όλο τον κόσμο εκτιμάται ότι είναι κοντά στα 850 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη του 2008 και αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 15 τοις εκατό ετησίως. Ενώ η ισλαμική τραπεζική παραμένει το κύριο συστατικό του ισλαμικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα άλλα στοιχεία, όπως Takaful (Ισλαμική ασφαλιστικές εταιρείες), αμοιβαία κεφάλαια και Sukuk (ισλαμικών ομολόγων και των πιστοποιητικών χρηματοοικονομικής), έχει παρατηρηθεί ισχυρή παγκόσμια ανάπτυξη, πάρα πολύ. Σύμφωνα με αξιόπιστες εκτιμήσεις, το ισλαμικό χρηματοπιστωτικό κλάδο ανέρχεται πλέον σε πάνω από $ 1 τρισ. Επιπλέον, η ευκαιρία για ανάπτυξη στον τομέα αυτό είναι σημαντική. Εκτιμάται ότι το σύστημα θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε μέγεθος μέσα σε μια δεκαετία, εφόσον οι τελευταίες παραστάσεις συνεχιστεί και στο μέλλον.

Στη δεκαετία πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση, η σαρία συμβατό χρηματοπιστωτικό σύστημα είχε εντελώς εξαιρετικές αποδόσεις. Ενεργητικό διπλασιάζεται σχεδόν κάθε δύο χρόνια, και το καθαρό εισόδημα διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Υπήρχαν ορισμένα θεσμικά όργανα με μια δημοσιεύτηκε απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 30 τοις εκατό και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και περισσότερο από 40 τοις εκατό. Είχαν επίσης τη δυνατότητα να κερδίζουν κατά μέσο όρο απόδοση των περιουσιακών στοιχείων φθάνοντας το 10 τοις εκατό. Ακόμη και αν τα ποσά δεν είναι εξαιρετικές, σε σχέση με αυτές δημοσιεύτηκε από συμβατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μεταξύ των ετών 2000 και 2007, είναι αρκετά αξιοσημείωτο, αν λάβουμε υπόψη το χρονοδιάγραμμα και τη δυναμική του ισλαμικού οικονομικού συστήματος της εξέλιξης του.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2007 ήταν η πρώτη πραγματική πρόκληση για αυτό τον ταχέως αναπτυσσόμενο χρηματοπιστωτικό τομέα. Το κλίμα που δημιουργούνται μετά την κρίση έπληξε την πραγματική οικονομία, δημιουργεί προκλήσεις για τη θεμελίωση και τις ευκαιρίες της για ταχεία επέκταση. απόηχο της κρίσης θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο σημαντικές φάσεις: τον αντίκτυπό της στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και τις επιπτώσεις που δημιουργούνται από την οικονομική κρίση στην πραγματική οικονομία. Λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης έρευνας, η ανάλυση των επιδόσεων του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος κατά τη διάρκεια της κρίσης βασίζεται κυρίως σε εμπειρικά στοιχεία, μαρτυρίες και σκεπτικό των αναλυτών.

Το πρώτο στάδιο της κρίσης, κατά τη διάρκεια του 2007 και το 2008, ευνόησε την Ισλαμική τραπεζικό σύστημα σε σχέση με το συμβατικό σύστημα. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του ΔΝΤ, οι ισλαμικές τράπεζες καλύτερες επιδόσεις από τα συμβατικά, το 2008, όσον αφορά την κερδοφορία, την πίστωση και την ανάπτυξη του ενεργητικού. Οι ισλαμικές τράπεζες «αγκάθι κερδοφορίας ήταν μικρότερη από 10 τοις εκατό, ενώ η συμβατική τραπεζών κερδοφορία υποχώρησε πάνω από 35 τοις εκατό το 2008 σε σύγκριση με το 2007. Η μελέτη του ΔΝΤ ανέφερε ότι οι ισλαμικές τράπεζες έχουν διατηρήσει ισχυρότερη αύξηση των πιστώσεων σε σύγκριση με συμβατικές τράπεζες σε όλες σχεδόν τις χώρες και σε όλα τα έτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι το σύστημα έχει μεγάλες δυνατότητες για την περαιτέρω επέκταση του μεριδίου αγοράς και την πιθανή συμβολή για τη σταθερότητα της αγοράς μέσω των διαθέσιμων πιστώσεων. Η ίδια τάση διατηρήθηκε στο ενεργητικό, το οποίο είχε επηρεαστεί λιγότερο από απομόχλευσης και αυξήθηκε κατά μέσον όρο πάνω από το διπλάσιο των συμβατικών τραπεζών κατά την περίοδο 2007 έως 2009. Επειδή η παγκόσμια κρίση είναι μια συνεχής φαινόμενο, τα αποτελέσματα αυτά είναι προσωρινά? Ωστόσο, υποστηρίζονται από τα χαρακτηριστικά του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος.

Ισλαμικού τραπεζικού επιχειρηματικό μοντέλο χαρακτηριστικά Τα βοήθησε το σύστημα προστατεύοντάς το από το πρώτο οικονομικό αντίκτυπο της παγκόσμιας κρίσης. Ενώ η συμβατική χρηματοδότηση είναι κατά ένα μεγάλο μέρος του χρέους που βασίζεται και επιτρέπει τη μεταβίβαση του κινδύνου, η ισλαμική χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση είναι βασισμένη σε περιουσιακά στοιχεία και να επικεντρώνεται στην κατανομή των κινδύνων. Απαγόρευση υπερβολική μόχλευση και η μεταβίβαση των κινδύνων, σύμφωνα με shariaprinciples γίνει το σύστημα πιο ανθεκτική, λιγότερο εκτεθειμένοι και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις επιπτώσεις των τοξικών στοιχείων ενεργητικού και «επιπτώσεις των παραγώγων που πυροδότησε η παγκόσμια οικονομική κρίση.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος καθιστούν τις δραστηριότητές της συνδέονται περισσότερο με την πραγματική οικονομία. Αυτό μειώνει τη συμβολή της στην υπερβολές και τις φυσαλίδες, αλλά καθιστά επίσης πιο εκτεθειμένες και ευάλωτες στο δεύτερο κύμα της οικονομικής κρίσης: η πραγματική οικονομική ύφεση. Ισλαμικές τράπεζες δανείζονται ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων τους για τον τομέα των καταναλωτών και επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία που αποδεικνύεται στο χρόνο για να ρευστότητα, μοιράζονται τις ζημίες των δραστηριοτήτων τους με τους ενδιαφερομένους. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΔΝΤ, οι μεγαλύτερες ισλαμικές τράπεζες πτώση στην κερδοφορία κατά το 2009 οφειλόταν σε αδυναμίες ως προς τη διαχείριση των κινδύνων πρακτικές, που συνδέονται κυρίως με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, ή μεγαλύτερη έκθεση σε έναν τομέα ή / και δανειολήπτη.

Αυτό το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου έφερε στην επιφάνεια ορισμένες αδυναμίες που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο, ενδεχομένως, η ικανότητα του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν. Αυτές οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε οι ισλαμικές τράπεζες για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού τους περιλαμβάνουν την ανάγκη να βελτιωθεί η διαχείριση ορισμένων κινδύνων της αγοράς, όπως η ρευστότητα και ο κίνδυνος φήμης.

διαχείριση της ρευστότητας είναι δύσκολο σύμφωνα με τους ισλαμικούς κανόνες χρηματοδότησης οφείλεται στην έλλειψη ή ο περιορισμός των πρακτικών μέσων και τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων στην αγορά χρήματος. Επειδή τα περισσότερα από τα συμβατικά εργαλεία ρευστότητας έχουν απαγορευτεί σύμφωνα με τις αρχές της σαρία, οι ισλαμικές τράπεζες διατήρηση υψηλότερων δεικτών ρευστότητας σε σύγκριση με τις συμβατικές τράπεζες. Παρ 'όλα αυτά, η έλλειψη τυποποίησης των συμβάσεων, την έλλειψη μέσων για την αντιστάθμιση κατά της αστάθειας στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα βασικά προϊόντα των αγορών, την ελλιπή νομικό πλαίσιο, καθώς και η ανεπαρκής εμπειρογνωμοσύνη στο εποπτικό και κλαδικό επίπεδο φαίνεται να αποδυναμώνει τις δυνατότητες των ισλαμική χρηματοδότηση και να επηρεάσει τη φήμη του .

Ακριβώς όπως τα συμβατικά οι τράπεζες, οι ισλαμικές τράπεζες χρηματοδοτεί όλο και περισσότερο μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία με βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, ακόμη κι αν αυτό έγινε σε ένα Σαρία συμβατό τρόπο. Ισλαμικής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν είχε επενδύσει στην σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα που ενεργοποιούνται με την κρίση, αλλά τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύθηκαν ήταν εξίσου ρευστότητα. Ο βαθμός μόχλευσης αυξήθηκε λόγω της επέκτασης των τραπεζών δραστηριότητας του δεν υποστηρίχθηκε από την ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου, η οποία παρέμεινε στάσιμη, λόγω της κατανομής των αποδόσεων που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο ταχείας ανάπτυξης.

Το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα δεν είναι ομοιογενής. Ορισμένες τράπεζες έχουν πιο εξελιγμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, ποικίλες πηγές χρηματοδότησης και μια διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Άλλοι έχουν λιγότερο σύνθετες δραστηριότητες και τα διαφορετικά επίπεδα μόχλευσης και ρευστότητας. Παρ 'όλα αυτά, όλες οι ισλαμικές τράπεζες είναι ευάλωτες στις αρνητικές συνέπειες από την πραγματική οικονομία και να ξεπεραστεί η σημερινή ανεπάρκειές τους, μεταξύ των οποίων τα πιο πιεστικά είναι διαχείρισης ρευστότητας, βελτίωση και εναρμόνιση του ρυθμιστικού και εποπτικού καθεστώτος, και η διατήρηση της νομικής υποδομής ενημερώνονται με βάση τις ο ρυθμός των ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο.

Το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα αποδείχθηκε αντοχή της κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πανάκεια για το συμβατικό τραπεζικό σύστημα που πλήττονται από την κρίση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως το τέλειο τραπεζικό σύστημα? υπάρχουν μόνο τα συστήματα καλύτερα προσαρμοσμένα στις συνθήκες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Ισλαμικές τράπεζες επηρεάστηκαν λιγότερο από την οικονομική κρίση, αλλά ήταν σε θέση να αποφύγει τις αρνητικές επιπτώσεις των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης για τη φερεγγυότητα των πελατών τους και για την πρόληψη των επιπτώσεων του υψηλού βαθμού συγκέντρωσης.

Πριν από την κρίση, το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα μικρο-σύστημα που πραγματοποιούνται μεγάλες σε αυτή τη διάσταση. Η έλλειψη τυποποίησης και των εγχώριων-επικέντρωσε τη δραστηριότητα ήταν ιδιαιτερότητες ισλαμικές τράπεζες ». Νέες συνθήκες στην αγορά έχουν πλέον το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα σε ένα άλλο επίπεδο, όπου διαφορετικοί κανόνες υπάρχουν και υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που πρέπει να μετριαστούν.

Ισλαμικές τράπεζες μπορούν να αναπτυχθούν και να εδραιώσουν τη θέση τους με τη λειτουργία συνήθως σε διασυνοριακή βάση. Γι 'αυτό θα ήταν αναγκαίο να προσφέρει διαφοροποιημένες και τυποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες, την εφαρμογή της αναγνώρισης αρχές τη συμμόρφωση σαρία και / ή διαδικασίες, και να βελτιωθεί η διαχείριση του αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Μερικοί συγγραφείς ισχυρίζονται ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της πολλά ισλαμικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να επανεξετασθεί με την οικοδόμηση διαφοροποιημένες πηγές εσόδων, όπως τα εισοδήματα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για ιδιώτες πελάτες. Παρά το γεγονός ότι οι ισλαμικές τράπεζες έχουν για την επίτευξη των οικονομιών κλίμακας που να τις καθιστούν βιώσιμες οι ανταγωνιστές, η λύση είναι να προσαρμοστούν στις στοχευμένες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς και να μην μιμηθούν τα συμβατικά όργανα ή τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου. Το επίκεντρο, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι στην επιλογή και τη διάρθρωση την πλέον κατάλληλη προϊόντων, υπηρεσιών και εργαλείων διαχείρισης των κινδύνων, τα οποία είναι πραγματικά καταγγελία σαρία και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των σχεδόν 1,3 δισεκατομμυρίων μουσουλμάνων πελάτες.

Το πιο σημαντικό πράγμα για όλους, εργαλεία, προϊόντα και τις δραστηριότητες του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος είναι ότι είναι σαρία συμμορφώνεται. Βέβαια, το κέρδος είναι σημαντικό, πάρα πολύ. Παρ 'όλα αυτά, όταν συμβατικών τραπεζών εξαρτάται απ' όλα στη μεγιστοποίηση των εσόδων, των τραπεζών των δραστηριοτήτων του δεν εισακούστηκε πραγματικότητα, και οι συνέπειες ήταν δραματική. Αυτή η απώλεια του επαφή με την πραγματικότητα είχε επικριθεί από τους αναλυτές πολύ πριν από την κρίση που ξεκίνησε. Μερικοί ακόμη και σε σύγκριση με τα παράγωγα να «οικονομικά όπλα μαζικής καταστροφής», αλλά η ψευδαίσθηση της τεράστια κέρδη θολή συμμετεχόντων όραμα όλων για την προστιθέμενη αξία της αποστολής της τράπεζας ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες στην αλυσίδα της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. Η μόνη ελπίδα είναι ότι οι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ισλαμικής τραπεζικής έχουν κατά νου τα διδάγματα της σημερινής κρίσης και να λάβει το καλύτερο από το συμβατικό τραπεζικό σύστημα να προσαρμοστεί στις δικές τους, και αντιστρόφως.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά από τη Μέση Ανατολή Πολιτική και Οικονομική Ινστιτούτο. Η βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη στο mepei.com.

Δεν το διάβασα βέβαια ακόμα, αλλά θα το κάνω σήμερα κιόλας.

Σε ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Αυτοι τα φρερνουν εδώ. Εσύ γιατι θελεις να τα πας εκεί;

Ακόμα κι αν μαζέψω όσα μου χρωστάνε και βάλω και αυτά που έχω δε μου φτάνουν να αγοράσω ένα αυτοκινητάκι.

Πάντως από το σχετικό άρθρο περίμενα περισσότερα, πρόκειται απλά για μια αυτόματη μετάφραση.

Ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις που εχουν οι Άραβες στην Κύπρο.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...