Jump to content

Recommended Posts

ΠΟΛ 1159/2011

Άρθρο 2

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την αλήθεια των φορολογικών εγγράφων

1. Υπεύθυνες για τη σύνταξη όλων των φορολογικών εγγράφων των ελεγχόμενων εταιρειών είναι οι διοικήσεις τους. Ο προσδιορισμός των φορολογικών αναμορφώσεων των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία. Ο προσδιορισμός και η οριστικοποίηση των αναμορφώσεων πρέπει να γίνεται είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα.

2. Όλα τα φορολογικά έγγραφα της εταιρείας, υπογράφονται από «λογιστή φοροτεχνικό», κάτοχο ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν. 2515/1997, όπως ισχύει.

Link to post
Share on other sites

Χαχαχα...biggrin.giflaugh.giftongue.gif

Ήταν καλό το ανέκδοτο....blink.gifhuh.gif

Ρε πάνε καλά τα άτομα....blink.gif

Να δούμε τη άλλο πρέπει να κάνουμε, μήπως να συλλαμβάνουμε οι ίδιοι τους πελάτες μας που δεν πλήρωσαν όλο το ΦΠΑ ως όφειλαν ή καθόλου και μετά από βασανιστήρια να τους οδηγούμε στο τμήμα για να τους βάλουμε εμείς οι ίδιοι στο αυτόφωρο? rolleyes.gif

Η ΠΟΛ αυτή αναφέρεται στο φορολογικό πιστοποιητικό από ορκωτό....

Μήπως τουλάχιστον για τις μη υπόχρεες σε έλεγχο από ορκωτό αυτή η μπαρούφα δεν ισχύει?

Αλλά ακόμα και έτσι για τις υπόχρεες, μήπως εννοεί ότι η διοίκηση (άρα ο λογιστής), πρέπει να δώσει στον ορκωτό πίνακα αναμόρφωσης ανά μήνα και όχι ετήσιο?

Link to post
Share on other sites

H ΠΟΛ είναι σαφής:

αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία.

Link to post
Share on other sites

H ΠΟΛ είναι σαφής:

αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία.

Εχει καμία σημασία αυτό .?

Είναι λίγες δηλαδή οι εταιρίες που ελέγχονται από ορκωτούς?

Link to post
Share on other sites

Εμένα ξέρετε τι με απασχολεί; Μήπως όλες αυτές οι διατάξεις επεκταθούν και στις υπόλοιπες που δεν υπόκεινται σε έλεγχο από ορκωτούς.

Παρεμπιπτόντως, αυτό το είδατε;

(β) Να ελεγχθεί ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας έχουν εξοφληθεί μέσω

επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται

μέσω των ίδιων λογαριασμών. Αλλιώς οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν

αναγνωρίζονται προς έκπτωση (υποπ. αα' περ. α § 1 άρθρ. 31 Ν.

2238/1994).

Και το επισημαίνω γιατί αφορά και χρήσεις που κλείνουν 30-6-2011, η κάνω λάθος; Άντε τώρα να σου τύχει κανένα στραβόξυλο,ονόματα δεν λέω... :P

Link to post
Share on other sites

<P>ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ ΟΤΖΙΡΟΣ ΡΩΡΑΩ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΠΟΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΡΚΩΤΟ . </P>

Αρθρο 23. Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. .2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διαχειριστές των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Αρθρο 42α. Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις).

6. Κάθε εταιρία, η οποία, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος αυτού του Νόμου ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια:

α) σύνολο ισολογισμού δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι Ε του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 42γ και

β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.

γ. μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 50 άτομα, μπορεί να δημοσιεύει συνοπτικό ισολογισμό, που να εμφανίζει μόνο τους λογαριασμούς οι οποίοι, στο υπόδειγμα που παραπέμπει το άρθρο 42γ, χαρακτηρίζονται με γράμματα και λατινικούς αριθμούς, με το όρο ότι οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις θα διαχωρίζονται σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, με την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 42ε.

Οι εταιρείες αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134, μπορούν να μην εκλέγουν τους ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Link to post
Share on other sites

Εχει καμία σημασία αυτό .?

Είναι λίγες δηλαδή οι εταιρίες που ελέγχονται από ορκωτούς?

Οχι βέβαια,δεν έχει καμμία σημασία και είναι πράγματι πολλές εταιρίες που ελέγχονται από ορκωτούς.

Απλά η απάντηση μου αφορούσε αυτό:

Η ΠΟΛ αυτή αναφέρεται στο φορολογικό πιστοποιητικό από ορκωτό....

Μήπως τουλάχιστον για τις μη υπόχρεες σε έλεγχο από ορκωτό αυτή η μπαρούφα δεν ισχύει?

Στην παραπάνω δημοσίευση του ΓΡΙΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Βέβαια κατά την γνώμη μου είναι προτιμότερο η αναμόρφωση να γίνεται αμέσως με την καταχώρηση της δαπάνης η έστω στο τέλος κάθε μήνα παρά στο τέλος του χρόνου.Είναι ποιο έυκολο για τον λογιστή.

Link to post
Share on other sites

Βέβαια κατά την γνώμη μου είναι προτιμότερο η αναμόρφωση να γίνεται αμέσως με την καταχώρηση της δαπάνης η έστω στο τέλος κάθε μήνα παρά στο τέλος του χρόνου.Είναι ποιο έυκολο για τον λογιστή.

+1

Link to post
Share on other sites

.........................

Βέβαια κατά την γνώμη μου είναι προτιμότερο η αναμόρφωση να γίνεται αμέσως με την καταχώρηση της δαπάνης η έστω στο τέλος κάθε μήνα παρά στο τέλος του χρόνου.Είναι ποιο έυκολο για τον λογιστή.

..... που θα έχει μόνο 10-20 πελάτες έτσι ώστε να κάνει σωστά τη δουλειά του ......(δε μιλάμε μόνο για ΑΕ , ΕΠΕ)

Δυστυχώς όλα αυτά καλά και σωστά είναι αλλά στη πράξη αναγκαζόμαστε να κάνουμε εκπτώσεις στη ποιότητα δουλειάς μας .......

Link to post
Share on other sites

..... που θα έχει μόνο 10-20 πελάτες έτσι ώστε να κάνει σωστά τη δουλειά του ......(δε μιλάμε μόνο για ΑΕ , ΕΠΕ)

Δυστυχώς όλα αυτά καλά και σωστά είναι αλλά στη πράξη αναγκαζόμαστε να κάνουμε εκπτώσεις στη ποιότητα δουλειάς μας .......

Δλδ καλύτερα είναι να πιάνεις τα τιμ όλης της χρονιάς και να τα ξεκαθαρίζεις παρά να τα καταχωρείς σε σωστούς λογ/σμούς την ώρα της καταχώρησης...???

Link to post
Share on other sites

..... που θα έχει μόνο 10-20 πελάτες έτσι ώστε να κάνει σωστά τη δουλειά του ......(δε μιλάμε μόνο για ΑΕ , ΕΠΕ)

Δυστυχώς όλα αυτά καλά και σωστά είναι αλλά στη πράξη αναγκαζόμαστε να κάνουμε εκπτώσεις στη ποιότητα δουλειάς μας .......

Και οταν έχεις βιβλία β κατηγ.ποιος σου απαγορεύει να κάνεις αυτή την αναμόρφωση κατευθείαν?wink.gif

Δόξα τω θεώ τώρα με τα μηχαναγραφικά προγράμματα,τα πάντα γίνονται μια χαρά.Εγώ ήδη το έχω συλλάβει....

Ευχαριστούμε συνάδελφε gus που μας άνοιξες τα μάτια!!!smile.gif

Link to post
Share on other sites

Δλδ καλύτερα είναι να πιάνεις τα τιμ όλης της χρονιάς και να τα ξεκαθαρίζεις παρά να τα καταχωρείς σε σωστούς λογ/σμούς την ώρα της καταχώρησης...???

Ρε Στέφανε , χαίρω πολύ , αυτό έκανα τόσο καιρό(και πριν την υποχρεωτική αναμόρφωση) και αυτό κάνω από φέτος με ακόμη πιο λεπτομερή ανάλυση σε λογαριασμούς που δεν εκπίπτουν από εισόδημα αλλά και ΦΠΑ , ΑΛΛΑ , υπάρχουν και τα χειρόγραφα αλλά και κάποιες δαπάνες που όταν τις περνάς δεν γνωρίζεις αν θα αναμορφωθούν ή θα εκπέσουν κανονικά ή αν θα μεταβληθεί το ποσοστό τους .

Για να κάνεις σωστή δουλειά βέβαια πάιζει πρωταρχικό ρόλο η σωστή καταχώρηση (ο πρωτογενής τομέας δηλαδή) αλλά για επαγγελματική δουλειά θα πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση το λογιστή της και μάλλον δεν είναι καιροί για τέτοιες πολυτέλειες .......

Αυτό εννοώ ....

Link to post
Share on other sites

Και οταν έχεις βιβλία β κατηγ.ποιος σου απαγορεύει να κάνεις αυτή την αναμόρφωση κατευθείαν?wink.gif

Δόξα τω θεώ τώρα με τα μηχαναγραφικά προγράμματα,τα πάντα γίνονται μια χαρά.Εγώ ήδη το έχω συλλάβει....

Ευχαριστούμε συνάδελφε gus που μας άνοιξες τα μάτια!!!smile.gif

Τι λέτε ρε παιδιά που θα γινει αναμόρφωση ? Έλεος λογιστική κάνουμε δεν είμαστε εφοριακοί κ αν είναι να κάνουμε τους εφοριακούς όλα αυτά εκτός της λογιστικής μη βγαζουμε μόνοι μας τα μάτια μας . Όλα αυτά είναι προχειροδουλειες και οι προχειροδουλείες = επιπλέον χρόνος χωρίς λόγο , αυτές οι μλκιες μας έχουν φάει και 25 χρόνια θα κάνουμε συνεχεια Ε9 κ Ε9 κ Ε9 . Να καταργηθούν οι άχρηστοι που αποφασίζουν κ οι άχρηστοι που τα δεχομαστε ...

Link to post
Share on other sites

Τι λέτε ρε παιδιά που θα γινει αναμόρφωση ? Έλεος λογιστική κάνουμε δεν είμαστε εφοριακοί κ αν είναι να κάνουμε τους εφοριακούς όλα αυτά εκτός της λογιστικής μη βγαζουμε μόνοι μας τα μάτια μας . Όλα αυτά είναι προχειροδουλειες και οι προχειροδουλείες = επιπλέον χρόνος χωρίς λόγο , αυτές οι μλκιες μας έχουν φάει και 25 χρόνια θα κάνουμε συνεχεια Ε9 κ Ε9 κ Ε9 . Να καταργηθούν οι άχρηστοι που αποφασίζουν κ οι άχρηστοι που τα δεχομαστε ...

Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.Δεν διαφωνώ καθόλου με όσα γράφεις.

Αλλά ο σκλάβος ψάχνει να βρεί ιδέες πως θα κάνει τις αλυσίδες του ποιο ελαφρές.Μέχρι να φθάσει στην ελευθερία ψάχνει να βρει τρόπους για την ανακούφιση.smile.gif

Link to post
Share on other sites

Πέρα από την πλάκα το να γίνει αναμόρφωση είναι αρκετά δύσκολη δουλειά δεν έχει σχέση με την κατάσταση που έχουν βγάλει κ εξυπηρετεί άλλους σκοπούς κ είναι κατά μεγάλο μέρος απόφαση του λογιστή . Επίσης αν υπάρχουν θετικές λογιστικές διαφορές το έντυπο δεν προβλέπει τπτ κ απορώ πως έγινε πάλι χωρίς την συνδρομή των λογιστών .

Και προσοχή απο δω και πέρα στο τι λέμε γιατί θα μας πιασει ο "κοριος" και θα φαμε ισοβιο αποκλεισμό απο τις εφορίες

Link to post
Share on other sites

Πέρα από την πλάκα το να γίνει αναμόρφωση είναι αρκετά δύσκολη δουλειά δεν έχει σχέση με την κατάσταση που έχουν βγάλει κ εξυπηρετεί άλλους σκοπούς κ είναι κατά μεγάλο μέρος απόφαση του λογιστή . Επίσης αν υπάρχουν θετικές λογιστικές διαφορές το έντυπο δεν προβλέπει τπτ κ απορώ πως έγινε πάλι χωρίς την συνδρομή των λογιστών .

Και προσοχή απο δω και πέρα στο τι λέμε γιατί θα μας πιασει ο "κοριος" και θα φαμε ισοβιο αποκλεισμό απο τις εφορίες

Δεν έγινε με τη συνδρομή των λογιστών (αλήθεια γίνεται κάτι με τη δική τους;), αλλά των ορκωτών... B)

Link to post
Share on other sites

Δεν έγινε με τη συνδρομή των λογιστών (αλήθεια γίνεται κάτι με τη δική τους;), αλλά των ορκωτών ελεγκτών-λογιστων ... B)

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο τίτλος έχει αλλάξει εδώ και λίγα χρόνια..:)

Link to post
Share on other sites

+1

Έχει δίκιο ο Δ.ΒΛ. , ότι πρέπει να γίνεται αναμόρφωση κάθε μήνα. Λέω σε κάθε καταχώρηση παραστατικού, το οποίο χρειάζεται να αναμορφωθεί. Αυτό κάνω εγώ τώρα 2-3 χρόνια και έτσι δεν χρειάζεται να έλθει τώρα ο κάθε <<μορφωμένος>> του υπ.οικ. να μου πει ότι πρέπει να γίνω όμορφος. Γιατί ρε του υπ.οικ. δεν είμαι όμορφος, κούκλος είμαι. Όσον αφορά για τις μη πληρωμές ΦΠΑ, το γράμμα είναι αγραμματον. Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Μωρέ ας κινηθεί η αγορά, κιας το φάει το φπα ο κακομοίρης ο επιχειρηματίας που πεινά. Τουλάχιστον όταν μπει , να μπει μέσα χορτάτος. Παιδιά ο ψυχρός πόλεμος όρχησε. Πόλεμο νεύρων αυτοί, πόλεμο νεύρων και εμείς.

Link to post
Share on other sites

..... που θα έχει μόνο 10-20 πελάτες έτσι ώστε να κάνει σωστά τη δουλειά του ......(δε μιλάμε μόνο για ΑΕ , ΕΠΕ)

Δυστυχώς όλα αυτά καλά και σωστά είναι αλλά στη πράξη αναγκαζόμαστε να κάνουμε εκπτώσεις στη ποιότητα δουλειάς μας .......

Δεν είναι Απόστολε δύσκολο, όταν ένας λογιστής έχει βάλει σε καλούπι τον επιχειρηματία, για να κάνει μόνον όπως τον καθοδηγεί ο λογιστής. Έχω έναν 34 χρόνια. Η γυναίκα του δύστροπη δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τους είπα πέρυσι να διορθώσουν κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Η κυρία όμως δεν το άλλαζε και εγώ δεν είχα τον χρόνο να δω ότι δεν έγινε η αλλαγή. Πριν 2 μήνες , της λέω, θα πάρω σύνταξη και φεύγω, δεν σε αντέχω. Μου λέει. Από εδω θα φύγεις μόνο όταν πεθάνεις. Μετά από μια εβδομάδα πήρα χαμπάρι ότι δεν έκανε αυτό που είχα πει. Τότε λέω, φεύγω, δεν μπορώ να μείνω όταν δεν γίνεται αυτό που λέω. Σε 3 μέρες έφτιαξαν ότι στραβό δεν μου άρεσε. Έχω γράψει πολλές φορές εδω , ότι χομε φοβία , μην χάσουμε μια δουλειά. Ας ξεκινήσει ο λογιστής σιγά-σιγά, να επιβάλλεται, και τότε να δείτε πόσο ομαλά θα πηγαίνουν όλα.

Link to post
Share on other sites

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο τίτλος έχει αλλάξει εδώ και λίγα χρόνια..:)

Γιατί τους προσβάλλεις και συ βρε Θανάση; Αφού ξέρεις ότι παθαίνουν αλλεργία με αυτή τη λέξη... B):P

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...