Jump to content

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΜΑΠ....?


Recommended Posts

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΜΑΠ?

ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 1/1000 ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ 6/1000. ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?

Link to comment
Share on other sites

N. 3842/2010

Αρθρο 29. Απαλλαγές από το φόρο

1. Απαλλάσσονται από το φόρο:

α) Τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που α¬νήκουν σε φυσικά πρόσωπα.

β) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις.

γ) Τα ακίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, καθώς και σε ξένους πρεσβευτές και λοιπούς διπλωματικούς αντιπροσώπους και πράκτο¬ρες, με τον όρο της αμοιβαιότητας. Τα ακίνητα που ανήκουν σε προξένους και προξενικούς πράκτορες, καθώς και στο κατώτερο προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων, με τον όρο της αμοιβαιότητας και εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν την ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν εμπόριο ή βιομηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των όρων των διεθνών συμβάσεων.

δ) Τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολο¬γική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι¬σμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας.

ε) Τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρω¬τόκολλο κατεδάφισης.

στ) Τα επιταγμένα από το στρατό ακίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/1929 (ΦΕΚ 339 Α').

ζ) Τα ακίνητα του Ελληνικού Δημόσιου, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρε¬σίες που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, καθώς και ακίνη¬τα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

η) Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ο.Τ.Α, καθώς και τα κοινής χρήσεως πράγματα που ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα.

θ) Τα ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσω¬πα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυ¬πηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας δη¬μόσιας εκπαίδευσης, δημόσιων ή δημοτικών νοσοκομει¬ακών συγκροτημάτων προς όφελος της δημόσιας υγεί¬ας, δημόσιων ή δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντί¬δας, δημόσιων ή δημοτικών παιδικών σταθμών ή βρεφο¬κομείων ή ορφανοτροφείων, δημόσιων ή δημοτικών γη¬ροκομείων, Κ.Α.Π.Η., καθώς και αθλητικών εγκαταστάσε¬ων, οι υπηρεσίες των οποίων διατίθενται δωρεάν.

ι) Οι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτρο¬χιές που κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς και λειτουρ¬γούν χάριν κοινής ωφελείας, καθώς και τα εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρι¬κής ενέργειας.

ια) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ταμεία ή οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την Αρχαιολογική Εταιρεία και την Τράπεζα της Ελλάδος.

ιβ) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τα Μου¬σεία, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του ν. 3059/2002 (ΦΕΚ 153 Α'), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελ¬φών και τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές.

ιβ) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τα Μουσεία, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α'), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. (3943/2011)

ιγ) Τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συ¬ντάγματος γνωστές θρησκείες και δόγματα, το Ιερό Κοι¬νό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Αγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύ¬μων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

ιδ) Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των νομικών πρόσωπων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ 37 Α').

ιε) Οι ιδιωτικοί ναοί γνωστών θρησκειών και δογμάτων που έχουν τεθεί σε κοινή λατρεία.

ιστ) Τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας και η εξόρυξη ο¬ρυκτών ή λίθων.

ιζ) Τα κτίσματα που ανεγείρονται για τρία (3) έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας, εκτός αν στο διάστημα αυτό έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιηθεί.

ιη) Τα διατηρητέα κτίσματα για όσο χρόνο διαρκεί η ανακατασκευή τους ή η επισκευή τμημάτων τους ή η επι¬σκευή καταστραφέντων αρχιτεκτονικών μελών τους. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται και για το γήπεδό τους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της οικείας άδειας. Η απαλλαγή αί¬ρεται αναδρομικά αν δεν πραγματοποιηθούν οι προβλε¬πόμενες από την άδεια εργασίες ανακατασκευής ή επι¬σκευής.

ιθ) Το δικαίωμα υψούν οικοπέδου επί του οποίου υπάρ¬χουν κτίσματα κατοικιών ή επαγγελματικών στεγών, ε¬φόσον βρίσκονται σε πυκνοδομημένες περιοχές όπου ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου είναι ανώτερος του 2,5.

Οι απαλλαγές των περιπτώσεων ιζ', ιη' και ιθ' ισχύ¬ουν από το έτος 2011 και επόμενα.

2. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά α¬παλλαγές από φόρους ή τέλη, πλην των ανωτέρω, δεν ε¬φαρμόζεται για το φόρο ακίνητης περιουσίας.

Αρθρο 35. Υπολογισμός του φόρου νομικών προσώπων

1. Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορο¬λογείται με συντελεστή έξι τοις χιλίοις (6‰).

2. Η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και των αλλο¬δαπών, με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικών προσώ¬πων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού χα¬ρακτήρα, που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοι¬νωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαι¬δευτικούς, καθώς και τα υποκείμενα σε φόρο ακίνητα των νομικών προσώπων των περιπτώσεων ιβ', ιγ' και ιδ' του άρθρου 29, φορολογούνται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰).

3. Με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰) φορολογού¬νται:

α) Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

β) Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

γ) Η αξία των υποκείμενων σε φόρο ακίνητων των πε¬ριπτώσεων η' και ια' του άρθρου 29 του παρόντος νό¬μου, με εξαίρεση τα ακίνητα των νομικών προσώπων δη¬μοσίου δικαίου που φορολογούνται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰).

δ) Η αξία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο ε¬νεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περι¬ουσία και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιου¬σίας, όπως ορίζονται στο ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), ό¬πως ισχύει.

4. Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτι¬σμάτων που υπόκεινται σε φορολογία δεν μπορεί να εί¬ναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέ¬τρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.

5. Για τα έτη 2010, 2011 και 2012 η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσε¬ων οποιασδήποτε μορφής υπάγεται σε φόρο με συντε¬λεστή 0,33‰. Για την περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμο¬γή το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΜΑΠ?

ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 1/1000 ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ 6/1000. ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?

Φυσικό πρόσωπο επιτηδευματίας με αντικείμενο εργασιών ανέγερση κτιρίων-εκμετάλλευση ακινήτων, όσα ακίνητα ανεγείρει, τα ενοικιάζει.

Απαλάσσεται του ΦΜΑΠ όσο αφορά τα κτίρια ή υποχρεούται σε πληρωμή και επ' αυτών (αναφέρομαι για την περίοδο 1997-2007).

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...