Jump to content

Σχετικά με το τεκμαρτό ενοίκιο κατοικίας


Recommended Posts

Αν κάποιος κάνει έναρξη σε σπίτι το οποίο ανήκει στον αδεφό του και δηλώσει οτι θα χρησιμοποιεί μόνο 10 τετραγωνικά για χώρο εργασίας τότε ο αδερφός (ιδιοκτήτης)

Α) Θα πρέπει να συμπληρώσει Ε2 με τεκμαρτό ενοίκιο για το σύνολο του σπιτιού;

Β) Θα πρέπει να βρει το τεκμαρτό ενοίκιο για το σύνολο του σπιτιού και μετά να το επιμερίσει στα 10 τετραγωνικά που εχουν παραχωρηθεί σαν χώρος εργασίας;

Γ) Δεν θα πρέπει να κάνει Ε2 γιατί κατά την έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ δεν ζητήθηκε μισθωτήριο επειδή είναι συγγενής α' βαθμού;

Ρωτάω γιατί άλλα μου λένε στην μια ΔΟΥ και άλλα στην άλλη. Όποιος μπορεί ασ δώσει μια άποψη πάνω στο θέμα.

Link to comment
Share on other sites

προσωπικα θα ακολουθουσα την Γ επιλογη

ουτε θα το βρουν ουτε θα ασχοληθει ποτε κανεις..

αλλα για να γλυτωνεις απο τετοια καλο ειναι να κανεις ενα μισθωτηριο των 10ευρω απο την αρχη και πλυθηκε η μπουγαδα

Link to comment
Share on other sites

εγω θα πω προσωπικη μου αποψη σε καθε περιππτωση σε δωρεαν παραχωρηση επαγγ.στεγης,ασχετως συγγενειας τιθεται θεμα τεκμαρτου ενοικιου.

Link to comment
Share on other sites

εγω θα πω προσωπικη μου αποψη σε καθε περιππτωση σε δωρεαν παραχωρηση επαγγ.στεγης,ασχετως συγγενειας τιθεται θεμα τεκμαρτου ενοικιου.

σωστος

Link to comment
Share on other sites

θα πρέπει λοιπόν και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι έστω και συγγενείς πρώτου βαθμού να δηλώσουν τεκμαρτό ενήκιο?

Ε1 + Ε2 για εκμισθωτή και Ε1 για τον μισθωτή (ενοίκιο για επαγγελματική στεγή) και Ε3 905,671,672??

Link to comment
Share on other sites

Παραθετω απο περιοδικο επιχειρηση ερωτηση+απαντηση

Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας ως επαγγελματικής στέγης από πατέρα σε υιό

Ατομική επιχείρηση με έδρα το διαμέρισμα που διαμένει ο επιχειρηματίας και του οποίου η επικαρπία (του διαμερίσματος) ανήκει στον πατέρα του, παραχωρείται δωρεάν από τον πατέρα στον υιό (επιχειρηματία). 1. Πρέπει να κατατεθεί μισθωτήριο με αναγραφή τεκμαρτού ενοικίου στη ΔΟΥ; 2. Καταχωρίζεται το ποσό αυτό στα βιβλία και αφαιρείται ως έξοδο; 3. Ο πατέρας που το παραχωρεί δωρεάν θα πρέπει να δηλώνει εισόδημα και να φορολογείται; 4. Μπορεί το μισθωτήριο να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση από τον πατέρα με αναφορά στην παραχώρηση; Απάντηση: Σύμφωνα με την Πολ. 1102/2005 κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών ατομικής επιχείρησης συνυποβάλλεται και στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, που μπορεί να είναι τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης, νομίμως θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου (άρθρο 3 παρ.1). Στην ως άνω περίπτωση του ερωτήματος, κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του πατέρα, θα υπολογισθεί τεκμαρτό εισόδημα από ακίνητα. Το ανωτέρω ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα θα εξευρεθεί ύστερα από τη σύγκριση της παραχωρούμενης οικοδομής με άλλες οικοδομές που εκμισθώνονται, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 5%, ούτε μικρότερο από το 3,5% της αξίας του ακινήτου (σε ετήσια βάση), όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν 1249/1982 (αντικειμενική αξία). Ειδικά για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 4% της πραγματικής αξίας της οικοδομής κατά το χρόνο της φορολογίας (παρ. 3 άρθρου 22 του Ν 2238/1994 ). Σημειώνεται πάντως ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει τον καθορισμό της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, εφόσον από εξαιρετικούς λόγους, που ανάγονται αποκλειστικά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη μισθωτική αξία του, αυτή είναι μικρότερη από το 3,5% της πιο πάνω αξίας του, όπως αυτή προσδιορίσθηκε. Η επίκληση των λόγων αυτών, καθώς και η προσαγωγή των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων γίνεται με προσφυγή, η οποία ασκείται από τον φορολογούμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους. Περαιτέρω, εάν το παραχωρούμενο ακίνητο χρησιμοποιείται και ως κατοικία του επιχειρηματία, τότε ως τεκμαρτό εισόδημα του πατέρα θεωρείται μόνο αυτό που αναλογεί στον χρησιμοποιούμενο για τις επαγγελματικές ανάγκες της επιχείρησης χώρο, καθώς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν 2238/1994 από το εισόδημα που προέρχεται από ακίνητα (δηλαδή, Α - Β πηγή) απαλλάσσεται το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας εμβαδού μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων, από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία. Τέλος, στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης, δεν υφίσταται έξοδο για την ατομική επιχείρηση, ως εκ τούτου δεν θα γίνει καμία καταχώριση στα βιβλία της. Ωστόσο, εναλλακτικά όσον αφορά την ως άνω διαδικασία, μπορεί να υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου από τον πατέρα στον υιό, το οποίο θα κατατεθεί κανονικά για θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή το αναγραφόμενο, ως καταβαλλόμενο, μίσθωμα, θα είναι πραγματικό και συνεπώς, θα αποτελεί έξοδο της επιχείρησης, το οποίο σαφώς, θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ. Σε ό,τι αφορά τον πατέρα, το εν λόγω μίσθωμα θα φορολογηθεί ως εισόδημα από ακίνητα, εκτός εάν αυτό υπολείπεται της προσδιοριζομένης με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν 2238/1994 αξίας, οπότε ως ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα θα ληφθεί η μεγαλύτερη αυτή αξία. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση, εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται και ως κατοικία, ο πατέρας θα φορολογηθεί για το συνολικά εισπραττόμενο από αυτόν, βάσει του συμβολαίου, μίσθωμα, ενώ ο υιός θα έχει δικαίωμα έκπτωσης μόνο της δαπάνης που αναλογεί επιμεριστικά, στον χρησιμοποιούμενο για τις επαγγελματικές του ανάγκες χώρο.

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και θα συμφωνήσω μαζί σας οτι πρέπει να υπάρχει τεκμαρτό ενοίκιο. Στην περίπτωση που μου έχει τύχει όμως αυτός που έχει κάνει την έναρξη στο σπίτι έχει καταθέσει την Ε1 του και έχει βάλει ως εκμισθωτή τον ιδιοκτήτη (αδερφό του) αλλά με μηδενικό ενοίκιο. Επομένως αν βάλω στο Ε2 του ιδοκτήτη τεκμαρτό ενοίκιο και σαν έσοδα απο ενοίκια το ποσό του τεκμαρτού ενοικίου στο Ε1 δεν θα συμπίπτει με αυτό του αδερφού του. Φυσικά θα μου πείτε οτι δεν θα υπάρξει πρόβλημα απο την στιγμή που ο ιδιοκτήτης δηλώνει το τεκμαρτό ενοίκιο και θα φορολογηθεί αλλά τι θα έπρεπε να γίνει κανονικά?

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα!!

Μέχρι πέρυσι ο άντρας έδινε ως δωρεάν παραχώρηση στην μητέρα του κατοικία ως δωρεάν παραχώρηση με 0 τεκμαρτό ενοίκιο.

Το ίδιο και η γυναίκα του έδινε στην δικιά της μητέρα άλλη κατοικία ως δωρεάν παραχώρηση.

Μετά το θάνατο της γυναίκας, που η κυριότητα του ακινήτου έχει περάσει στον άντρα, η δωρεάν παραχώρηση προς πεθερό/πεθερά θεωρείται και αυτή με 0 τεκμαρτό ενοίκιο? Ή πρέπει να υπολογιστεί τεκμαρτό ενοίκιο?

Απορία γιατί μίλησα με 2 συναδέλφους και μου είπαν ότι παρόλο που δεν αναγράφεται περνάει από την εφορία.

Καμμία σκέψη?

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα!!

Μέχρι πέρυσι ο άντρας έδινε ως δωρεάν παραχώρηση στην μητέρα του κατοικία ως δωρεάν παραχώρηση με 0 τεκμαρτό ενοίκιο.

Το ίδιο και η γυναίκα του έδινε στην δικιά της μητέρα άλλη κατοικία ως δωρεάν παραχώρηση.

Μετά το θάνατο της γυναίκας, που η κυριότητα του ακινήτου έχει περάσει στον άντρα, η δωρεάν παραχώρηση προς πεθερό/πεθερά θεωρείται και αυτή με 0 τεκμαρτό ενοίκιο? Ή πρέπει να υπολογιστεί τεκμαρτό ενοίκιο? δεν είναι α' βαθμός συγγένειας και πρέπει να υπολογισθεί τεκμαρτό εισόδημα..

Απορία γιατί μίλησα με 2 συναδέλφους και μου είπαν ότι παρόλο που δεν αναγράφεται περνάει από την εφορία.

Καμμία σκέψη?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

η τιμή του ακινήτου βάσει του ΕΤΑΚ που έχει έρθει στον καθένα είναι 12625,70

ο ένας αδερφός (Α) έχει πλήρη κυριότητα στην κατοικία 33,33 στην οποία δεν μένει ο ίδιος αλλά τα δύο αδέρφια του που έχουν από 33,33% ο καθένας (Β+Γ). θα υπολογίσω στον αδερφό (Α) τεκμαρτό ετήσιο ενοίκιο : 12625,70*3,5%=441,90/3=148 -σωστά?-

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...