Sign in to follow this  
Eumilos.

Το περίγραμμα των αλλαγών για ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμούς. Δήλωση Μερισμάτων με το παλιό και το νέο καθεστώς .

Recommended Posts

Το περίγραμμα των αλλαγών για ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμούς. Δήλωση Μερισμάτων με το παλιό και το νέο καθεστώς .

Με το ν. 3943/11 ψηφίστηκαν και ισχύουν :

1. ΑΕ

1.1 Για τη φορολογία των ΑΕ επανερχόμαστε στην ουσία στη φιλοσοφία το νόμου 3697/08.

1.2 Φορολογούνται τα συνολικά κέρδη με ένα συντελεστή και περαιτέρω γίνεται παρακράτηση όταν διανέμονται.

1.3 Οι νέες διατάξεις ακύρωσαν τις σχετικές διατάξεις του άρθρο 13 του ν. 3842/10 το οποίο θεωρείται ότι ουδέποτε ίσχυσε. Άρα:

Για τα κέρδη που προκύπτουν από 1/1/2010-31/12/10………με 24%

Για κέρδη που διανέμονται γίνεται ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ………με 21%

Για τα κέρδη που προκύπτουν από 1/1/2011-31/12/11………με 20%

Για κέρδη που διανέμονται γίνεται ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ………με 25%

1.4 Οι συντελεστές παρακράτησης 21% και 25% που προβλέπονται δεν διαφέρουν στην εφαρμογή τους από τον προβλεπόμενο με το Ν. 3697/08 στο άρθρο 18. (10%)

1.5 Δεν χρειάζεται να αγορασθεί κανένα βιβλίο, κανένα σεμινάριο κλπ. Ανατρέχουμε σε ένα βιβλίο που έχουμε ήδη αγοράσει ή στις ερμηνευτικές του Ν. 3697/08. Στη θέση του συντ. 10% βάζουμε φέτος 21% και του χρόνου 25%??

1.6 Αν διανεμηθούν μερίσματα από προηγούμενα χρόνια η παρακράτηση γίνεται μέσα σένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από τη ΓΣ.

1.7 Σε περίπτωση διανομής προμερισμάτων η παρακράτηση του φόρου γίνεται κατά την καταβολή ή πίστωση στους δικαιούχους και σε κάθε περίπτωση μέσα σένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από το ΔΣ.

Οι διατάξεις για τη παρακράτηση ισχύουν και για κεφαλαιοποίηση κερδών.

Παράδειγμα – υπενθύμιση . Είναι από τη Πολ. 1180/08 ερμηνευτική του ν.3697/08. Όπου 10% βάλτε για φέτος 21% και κάντε τις πράξεις.

Για παράδειγμα, Α.Ε. με κέρδη ισολογισμού 10.000.000 € διανέμει μερίσματα 4.000.000 €. Η εν λόγω εταιρεία είχε εμφανίσει στα ακαθάριστα έσοδα της υπόψη χρήσης 2.000.000 € από μερίσματα συμμετοχών, για τα οποία της παρακρατήθηκε φόρος 200.000 €. Με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, στα διανεμόμενα μερίσματα περιλαμβάνονται και μερίσματα συμμετοχών ύψους 800.000 € [(2.000.000 x 4.000.000) / 10.000.000]. Επομένως, από τον φόρο των 400.000 € (4.000.000 x 10%) που αντιστοιχεί στα διανεμόμενα μερίσματα, αφαιρείται το ποσό των 80.000 € που αναλογεί στα μερίσματα που εισέπραξε, και στο Δημόσιο αποδίδεται η προκύπτουσα διαφορά των 320.000 € (400.000 – 80.000). Περαιτέρω, το ποσό των ληφθέντων μερισμάτων που δεν διανεμήθηκε, δηλαδή 1.200.000 € (2.000.000 – 800.000), θα εμφανιστεί σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίησή του οφείλεται φόρος 10%, αλλά, επειδή πρέπει βάσει νόμου να αφαιρεθεί το ποσό φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί, τελικά δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση στο Δημόσιο (δήλωση όμως υποβάλλεται).

1.8. Για την κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων 1892/92, 3220/04 αναπροσαρμογής ν.2065/90, 1828/89 ορίζουν οι σχετικές διατάξεις σχηματισμού τους. Να περιμένουμε και την ερμηνευτική .

2. ΕΠΕ και συνεταιρισμοί.

2.1 Ο τρόπος φορολογίας των ΕΠΕ και των συνεταιρισμών εξομοιώνεται πλήρως με τον τρόπο φορολογίας των ΑΕ σχετικά με τον τρόπο φορολογίας και παρακράτησης φόρου επί των διανεμομένων κερδών τους.

2.2 Ως χρόνος κτήσης για τις ΕΠΕ θεωρείται η ημερομηνία που εγκρίθηκε ο ισολογισμός από τη ΓΣ των εταίρων. .Αν δεν εγκριθεί ο ισολογισμός μέσα σε 3 μήνες από τη λήξη της περιόδου το εισόδημα λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την τελευταία ημέρα του τριμήνου. Αυτό έγινε γιατί σε αντίθετη περίπτωση υπήρχε υποχρέωση αυτομάτως να γίνει παρακράτηση άμεσα 25% ή 21% αμέσως μετά από τη φορολόγηση με το κύριο συντ. 24%. ή 20% από (1-1-2012)

3 Μερίσματα

3.1 Η φορολόγηση των μερισμάτων έχει ιδιορρυθμία

Το αρχικό έτος δημιουργίας του κέρδους της ΑΕ

Το επόμενο έτος της έγκρισης διανομής του μερίσματος στους μετόχους

Το έτος υποβολής της δήλωσης από τον μέτοχο.

Παράδειγμα:

Για κέρδη χρήσης 1/1/-31/12/2009 από ΑΕ έχουμε:

31/12/09 η κερδοφορία. Το 2010 η ΓΣ της ΑΕ εγκρίνει τη διανομή. Το μέρισμα λοιπόν του 2009 θεωρείται εισόδημα του 2010 (επειδή εγκρίθηκε από τη ΓΣ του 2010). Ο μέτοχος θα το δηλώσει την επόμενη χρονιά δηλαδή εντός του 2011.

Άρα το μέρισμα του 2009 θα δηλωθεί εντός του 2011 ως εισόδημα του 2010.

3.2 Τι ίσχυε το 2009:

Μέρισμα του 2009 που εγκρίθηκε από τη ΓΣ 2010 φορολογήθηκε 25% στην πηγή και 10% κατά την διανομή του. Η φορολόγηση αυτή εξαντλεί τις υποχρεώσεις του μετόχου και το μέρισμα ως γνωστόν καταχωρείται στο κωδικό 659,660 του Ε1. (ν. 3697/08)

3.3 Τι ισχύει για το 2010

Μέρισμα του 2010 που θα εγκριθεί από τη ΓΣ εντός του 2011 θα φορολογηθεί με 24% στην πηγή και με 21% κατά την διανομή του. Ο μέτοχος έχει την ευχέρεια να επιλέξει εάν θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις στην περίπτωση που μπορεί να πάρει φόρο πίσω από εκείνο που παρακρατήθηκε με 21%. Εάν όμως με τις γενικές διατάξεις ο φόρος του ανεβαίνει πάνω από 21% τότε έχει το δικαίωμα να θεωρήσει εξαντληθείσα τη φορολογική του υποχρέωση..-

Με άλλα λόγια. Ότι κάναμε παλιά με τις εφημερίες των γιατρών, το φόρο από τα πολύτεκνα κλπ… επιλέγει ο μέτοχος τι του συμφέρει.

Για λεπτομέρειες να περιμένουμε την ερμηνευτική του νόμου…

Αργότερα θα ανεβάσουμε παραδείγματα

Eumilos Πάσχα 2011

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΣΩ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΕΠΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 30/4/2011?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για τη πληρότητα του θέματος Συμπληρώνουμε και Ολοκληρώνουμε:

1) Τις βασικές ΠΟΛ που εκδόθηκαν:

α) ΠΟΛ. 1129/6-6-2011 Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/12308/hl/1129

β) ΠΟΛ. 1141/23-6-11 Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους,

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/12382/hl/1141

2) Έντυπα που είναι χρήσιμα ( από τα αρχεία του taxheaven):

α) Έντυπο απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από διανομή κερδών σε ΕΠΕ της ΠΟΛ. 1103/6-5-11

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1218

β) Φ.01-010 ΕΝΤΥΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ-ΕΠΕ ΣΕ EXCEL

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1205

γ) Φ.01-010 pdf

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1228

3) Χρήσιμες παρατηρήσεις :

info1. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τα κέρδη που διανέμουν οι ΕΠΕ θεωρείται ο χρόνος έγκρισης αυτών από τη ΓΣ των εταίρων.

Info 2. Δεν παρακρατείται φόρος στη διανομή κερδών όταν καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους μέλος της ΕΕ που είναι θυγατρική η εταιρεία που καταβάλλει τα μερίσματα., ως επίσης Και η ξένη εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της ελληνικής για 2 συνεχόμενα έτη και με κατώτερο ποσοστό 10%. (Ν. 2578/98 άρθρο 11). Για να είναι καλυμμένη η ελληνική εταιρεία πρέπει να έχει σχετική βεβαίωση από τη μητρική.(Ισχύει για διανομές κερδών από ΑΕ και για ΕΠΕ)

Παράδειγμα

Η ‘Ε’ ελληνική είναι θυγατρική και διανέμει κέρδη χρήσης 2011 ποσό 20.000,00 στην Μητρική της ΄΄Γ΄΄ στην Γαλλία. Εφόσον τηρούνται όλα τα παραπάνω κριτήρια δεν θα παρακρατήσει φόρο 25%.

Info3 Ως είναι λογικό ισχύει και το αντίστροφο. Απαλλάσσονται από το φόρο τα μερίσματα που εισπράττουν ελληνικές ΑΕ και ΕΠΕ από εταιρείες που έχουν την έδρα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, στις οποίες συμμετέχουν κατά τα ανωτέρω (info2)

Info4. Όταν μεταξύ των εισοδημάτων στην ΑΕ υπάρχουν και μερίσματα από άλλες ΑΕ για τις οποίες έχει παρακρατηθεί ο φόρος 25%, Προσοχή ο φόρος αυτός δεν συμψηφίζεται με τον συνολικό φόρο εισοδήματος της ΑΕ, Αλλά αφαιρείται από το φόρο 25% από τα ποσό που είναι να πληρώσει η ΑΕ από τη διανομή που κάνει (αναλογία).

Παράδειγμα ….υποθετικό

Η ΑΕ Ώ΄ έχει κέρδη 600.000, διανέμει πχ πρώτο μέρισμα 200.000 και έχει μερίσματα από την ΑΕ ΄Κ΄ 50.000 για τα οποία παρακρατήθηκαν 50.000χ25%=12.500,00, τότε αντιστοιχούν:

(50.000χ200.000)/600.000=16.666

Οφείλεται φόρος: 200.000χ25%=50.000

Μείον φόρος που παρακρατήθηκε

…………………..................16.666χ25%=4.167

Ποσό για πληρωμή………….……………. 45.833

………………Καλά Χριστούγεννα………….

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.