Jump to content

Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ΄΄ που πρέπει να Προσέξουμε κατά τη σύνταξη της δηλωσης


Recommended Posts

να προσθέσω 2 πραγματάκια που φυσικά δεν θα μπορούσες να συμπεριλάβεις γιατί είναι μεταγενέστερα της δημοσίευσής σου:

 

7.4 Κάτοικοι εξωτερικού –  Πιστοποιητικό  Φορολογικής Κατοικίας.

.....

Σημείωση : Υπάρχει λοιπόν  υποχρέωση προσκόμισης Βεβαίωσης, ή  εκκαθαριστικού φόρου ξένης χώρας, ή φορολογικής δήλωσης της ξένης χώρας, όταν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια σε τεκμαρτό εισόδημα ή μηδενικό δεν υπάρχει υποχρέωση…

+

{  ΠΟΛ.1062/28.3.2013
.....
2. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε΄ πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500 € με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.  }

 

&

 

 

16.Το  Εργόσημο

.....

Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές από 20%  αυξήθηκαν σε 30 25 %.

+

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13427

Άρθρο 21, παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής μεταβάλλεται το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και εργαζομένου, του προσωπικού που αμείβεται με το εργόσημο, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου.


 

Link to comment
Share on other sites

11. Συνταξιούχοι ΟΓΑ

Για εκτύπωση βεβαίωσης συντάξεων http://www.oga.gr/ve...aiosi_login.php

Για εκτύπωση βεβαίωσης οικογενειακών επιδομάτων.

http://www.oga.gr/ve...oikog_login.php

 

 

Απλά να προσθέσω στην μελέτη του φίλου Eumilou και τις εκτυπώσεις βεβαιώσεων ΙΚΑ μέσω διαδικτύου με οδηγίες που θα βγούν ...... στις 20 Μαϊου !!!!! Άρα από 01/06 ξεκινάμε τις δηλώσεις και πολύ χαλάρα μέχρι 30/06 θα έχουμε τελείωσει .......

Επίσης και από το ΤΕΒΕ θα βγεί η ανάλογη εφαρμογή για εκτύπωση βεβαιώσεων ......

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Με αφορμή και τις προσθήκες από τους LAMMERGEIR,broster κλπ τους οποίους και ευχαριστώ, τις απαραίτητες διορθώσεις (κωδικοί αγροτικών επιδοτήσεων κλπ) , την εισαγωγή νέων θεμάτων (Ε21,έγινε ..Α21 κλπ, ανάλωση, e-baking κλπ) ,καθώς και τις παρατάσεις που δόθηκαν στις προθεσμίες, που είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των σελίδων (17 πρόσθετες), κρίθηκε σκόπιμο να ανέβει  ολόκληρο το κείμενο  ανανεωμένο (updated), σε δυο μέρη Μέρος Ι, Μέρος ΙΙ,  για λόγους λειτουργικούς και χρηστικούς και όχι να αναγραφούν μόνο τα συμπληρώματα και οι διορθώσεις... Αν πάλι ήθελαν  εμφιλοχωρήσει  ΄΄ λαθάκια ΄΄ κατά το ΄΄ ο δαίμων  του τυπογραφείου ΄΄ να τα διορθώσουμε, αφού θα είναι συνέχεια σε ΄΄  διαβούλευση ‘’  … και σε διαρκή κρίση....

Και με περισσότερα και χρήσιμα links….

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

                               Επικαιροποιημένο 22/5/13

                                                         updated

1. Γέφυρα 2012 με 2013.

2. Νέοι νόμοι στο μεσοδιάστημα.

3. Αλλαγές που έγιναν στη φετινή νομοθεσία. .

4. Οι Προθεσμίες δηλώσεων για το 2013 – Παρατάσεις.....

5. Αλλαγές στη νομοθεσία που θα ισχύουν από φέτος.

5.1. Υποβολή δήλωσης.

5.2. Οι 18άρηδες + plus φοιτητές.

5.3. Νέα προθεσμία δηλώσεων

5.4. Ο Κωδικός της  ΔΕΗ

5.5. Υποχρεωτική δήλωση όλων των αφορολόγητων εισοδημάτων.

6. Οι Νέοι κωδικοί του Ε1.

7. Εξειδικευμένα θέματα :

7.1 Κλειδάριθμοι- ταχυδρομική αποστολή.

7.2 Κλειδάριθμοι και σύζυγοι.

7.3 Συνδεσμολογία με ΤΑXIS

7.4 Κάτοικοι εξωτερικού –  Πιστοποιητικό  φορολογικής κατοικίας.

7.5 Εμβάσματα Εξωτερικού.

7.6 Απαλλαγή από τεκμήριο αγοράς, ανέγερσης κλπ ακινήτου και προσαύξηση περιουσίας.

7.7 Τεκμαρτό εισόδημα για χρήση εταιρικού ΕΙΧ της περ. στ' της παρ.1 του αρθρ.45  του Ν. 2238/94

7.8. Φωτοβολταικά στις στέγες.

7.9. Νομιμοποίηση αυθαίρετων – ημι-υπαίθριων .

7.10.  προστατευόμενα άνεργα τέκνα  

7.11 Εκχώρηση ενοικίων στο δημόσιο

7.12 Ανάλωση προηγούμενων ετών.

8. Η Συμπλήρωση του Ε3.

9. Δηλώσεις Ε5

10. Οι Αγρότες

11. Συνταξιούχοι ΟΓΑ, ΙΚΑ

12. ΚΦΑ

13. Ανείσπρακτες αποδοχές 2012.

14. Αυτοπεραίωση

15. Τεκμήρια.

16. Εργόσημο.

17. Το Ε9

17.1. Η δήλωση του Ε9 

17.2. Η Δήλωση Ε9,  οι σύζυγοι χωριστά τα ΄΄ τσανάκια τους ΄΄

17.3 Το Νέο Ε9 για τα αγροτεμάχια

18. Τέλος Επιτηδεύματος (Τ.Ε.)

19. Εισφορά Αλληλεγγύης  (1%-4%)

20. Οι .... αστερίσκοι * του Ε1

21. Φόρος πολυτελείας στα μεγάλα ΕΙΧ.

22. Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος οικ έτους 2013.

23. Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών.

24. Γεννηθέντες από 1/1/82 και μετά

25. Αποστολή  καταστάσεων για φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία κλπ

26. Οι Αλλαγές για το οικ έτος 2014. τι πρέπει να γνωρίζω εν συντομία.....

27. Οι  Νέοι φόροι και οι αυξήσεις φόρων από 1/1/13

28. Εν ριπή οφθαλμού τα άκρως ...αναγκαία δικαιολογητικά για το  Ε1 που δεν θα κοκκινίζει κατά την αποστολή??…

29. Το ΄΄κομφούζιο΄΄  με τους κωδικούς  των  εντύπων, (Ε1,Ε3,Ε5,κλπ).

30. Το νέο έντυπο Α21.(Ε21)(Ενιαίο Επίδομα στήριξης τέκνων (ΕΕΣΤ)).

31. e-baking – με φειδώ για εξυπηρέτηση???

32. Μαζική έκδοση Νόμων και εγκυκλίων,

33. Προσωρινή αποθήκευση Ε1

34. Οριστική αποστολή και έκδοση ΑΠΥ

 

                                  ……..

1.Γέφυρα 2012 με 2013

   Θα συνεχίσουμε και φέτος όπως και τα δυο προηγούμενα χρόνια να αναλύσουμε με απλά και κατανοητά λόγια τη φορολογική νομοθεσία και πάντα στο ίδιο μοτίβο και νότα, σχετικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με απώτερο σκοπό να βοηθήσουμε για την αποφυγή λαθών. Το Θέμα θα είναι  ανοιχτό και επιδέχεται βελτιώσεις, συμπληρώσεις, προσθήκες, διορθώσεις κλπ. Καλό όμως είναι εδώ να μην γίνονται ερωτήσεις, γιατί το θέμα χάνει έτσι τη χρηστικότητά του. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα στο φόρουμ για την υποβολή των σχετικών ερωτήσεων. Με τα ερωτήματα προχωρούν πολύ οι σελίδες..... και χάνεσαι... Από την μεγάλη επισκεψιμότητα του θέματος διαπιστώνεται ότι μάλλον πέτυχε τον σκοπό του να απλοποιήσει δηλαδή τις φορολογικές έννοιες και να γίνουν προσιτές και αντιληπτές απ΄όλους. . Το   έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι και τόσο  εύκολο να απευθύνεσαι σε ειδικούς. Όταν ανεβάσαμε για πρώτη φορά τα 48 ΠΡΟΣΟΧΗ (7/3/11) δεν περιμέναμε τη μεγάλη αυτή ανταπόκριση. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους γιατί τυχόν κάποιο λάθος ή άγνοια διάταξης θα διαπιστωθεί πολύ αργότερα και με ότι αυτό σημαίνει. Το λέμε αυτό γιατί στη χειρόγραφη υποβολή γίνονταν ένας έλεγχος (φιλτράρισμα αν θέλετε) κατά την παραλαβή, την  κωδικοποίηση των δηλώσεων και πολλοί προλάβαιναν ανεπιθύμητες  καταστάσεις.... τώρα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.... Ιδιαίτερη Προσοσοχή λοιπόν στις κακοτοπιές .?...

 Άλλες χρονιές τέτοιες ημέρες είχαν  ΄΄φύγει ΄΄ οι δηλώσεις των Ε5, των εμπόρων και επαγγελματιών, των μη κερδοσκοπικών  ΝΠ, καθώς και των αγροτών ήταν περίπου στα μέσα.  Φέτος δόθηκε στη δημοσιότητα το έντυπο Ε1 στις αρχές Απριλίου και ακόμη αναμένεται το ΄΄ βιβλιαράκι ΄΄  με τις οδηγίες και  μάλιστα τη στιγμή που δεν  υπάρχουν κάν αλλαγές, επίσης δεν κοινοποιήθηκε έντυπο Ε1, καθώς και η σχετική εγκύκλιος με τις οδηγίες παραλαβής  που εκδίδεται κάθε χρόνο. ?. Έφτασε Πάσχα και Πάσχα μάλιστα τον Μάιο??, πέρασε το Πάσχα. Ήρθε του Αγ. Κωνσταντίνου & της Αγ. Ελένης και τίποτα……? Αυτή την εβδομάδα 21/5- 25/5 μάλλον αναμένεται να ανοίξει ..... Του Αγίου Πνεύματος πέφτει μακριά????. Πολλοί λόγω της μεγάλης καθυστέρησης του Ε1 περίμεναν περισσότερες αλλαγές, (συζητιότανε για δήλωση καταθέσεων, μετοχών κλπ),  αλλά στην ουσία είναι το ίδιο με της προηγούμενης χρονιάς. Προς τι λοιπόν η μεγάλη καθυστέρηση στη κυκλοφορία??, εκτός αν  τέτοιες σκέψεις κρίθηκαν ότι δεν είναι κατάλληλη η οικονομική συγκυρία για αλλαγές... Τα  ΄΄σουξέ΄΄??  πάντως φέτος φαίνεται  θα είναι σίγουρα:  α) ο κωδικός του ρολογιού (παροχή) της ΔΕΗ στο Ε1 αλλά και στο Ε2?,  β) οι 18άρηδες plus φοιτητές ......, γ) ο ΑΜΚΑ όλων των τέκνων,  δ) οι βεβαιώσεις των τόκων για τις καταθέσεις στις τράπεζες καθώς και οι  συνδικαιούχοι των λογαριασμών καταθέσεων..? Με όλα αυτά φαίνεται θα δυναμώσουν φέτος τα δημόσια έσοδα.....?.. αν είναι δυνατόν...?. φαντάζεστε τώρα, να είναι έτοιμη η δήλωση να φύγει, να είσαι κάπου πχ από την Κατερίνη, και να έχεις ένα κληρονομικό ακίνητο πχ στη Θήβα,  να μην γνωρίζεις το κωδικό του ρολογιού της ΔΕΗ για τις ανάγκες του  Ε2 ή ακόμη να μην έχεις και καλές σχέσεις με το σόι σου για να  σου τον χορηγήσουν,  ή ακόμη τρέξε στο κατάστημα που νοικιάζεις να παρακαλέσεις τον μισθωτή να σου δώσει τον αριθμό παροχής αφού οι λογ/σμοί εκδίδονται στο όνομά τους, να κάνεις αποστολή το Ε2 και να μην λέει να ΄΄ φεύγει ΄΄,  αφού θα κοκκινίζει η σχετική ένδειξη;.......  Εκτός και αν το αφήσουν ανοιχτό και θα φεύγει  πχ με τη δεύτερη σύνδεση-αποστολή ή θα δέχεται για αριθμό παροχής τα 9999999 .... Να δούμε τι τελικά  θα γίνει.....Πάντως τα μέτρα αυτά αποτελούν τόνωση και .. ένεση για τα δημόσια έσοδα ή ευθανασία..? Πάντως το Ε5 .. ξεκίνησε δειλά-δειλά από 17/5/13…..

Tips

Για να λέμε τα τω Καίσαρι τω Κάισαρι,,,,,..  Ας υποθέσουμε ότι είχε ανοίξει η πύλη,  τη στιγμή που το ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, επικουρικά, τράπεζες  κλπ δεν είναι έτοιμα τι δηλώσεις να υποβληθούν;;;??

2. Νέοι νόμοι στο μεσοδιάστημα

Ν. 4110/13 (μίνι φορολογικό), ν. 4079/12, ν.4072/12, ν. 4093/12 (ΚΦΑΣ), ν. 4098/12 (παρατήσει παραγραφής μέχρι 31/12/13) ν.4111/13, ν. 4141/13. Αναμένονταν και το Μάξι φορολογικό (πήραμε μια γεύση στα μέσα Νοεμβρίου, αλλά αποσύρθηκε  για τον Απρίλιο),  αλλά  απ΄ότι φαίνεται δεν τρέχει τίποτα προς το παρών.... Μάλλον θα έχουμε πάλι ένα νέο μίνι. (θα πηγαίνουμε φαίνεται από μίνι σε ... μίνι..?.. και θα είναι λέει και πολυνομοσχέδιο....? ήδη κατατέθηκε αργά την Πέμπτη 25/4/13), και τελικά πήρε αριθμό Ν. 4152/9-5-13. Ο Ν. 4093/12 είναι ο  νόμος για το 3ο Μνημόνιο…. Ο νέος φορολογικός νόμος όπως λένε  πάει τελικά για  τον Ιούνιο 2013??, μια μικρή γεύση του βλ. στο θέμα 26.26 …

3. Αλλαγές που έγιναν στη φετινή νομοθεσία. .

  Σε γενικές γραμμές ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στη νομοθεσία της χρήσης 2011 με τη χρήση 2012 όσον αφορά την υποβολή δήλωσης  φόρου εισοδήματος δεν υπάρχουν. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει άνετα το ... περσινό βιβλίο, ή τον περσινό οδηγό κλπ. πχ οι αντικειμενικές δαπάνες (τα πάλαι ποτέ τεκμήρια, αλλάξαμε τα ονόματα, από βαφτίσια .. πάμε καλά....) είναι ακριβώς τα ίδια, το αφορολόγητο είναι το ίδιο, ξεκινά από 5.000,00 κλπ.  Κάποιες αλλαγές υπάρχουν στο έντυπο Ε1 κλπ με νέους κωδικούς (αναφερόμαστε επόμενα),  οι περισσότερες των οποίων έπρεπε να είχαν γίνει από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν διαγνώσθηκαν φαίνεται νωρίς.. . Κάλιο αργά, παρά ποτέ…  Οι μεγάλες και ριζικές αλλαγές αφορούν τη χρήση 2013, αλλά για αυτές η δήλωση υποβάλλεται του χρόνου,  το έτος 2014.Μπορεί βέβαια αυτές οι αλλαγές να αφορούν τη δήλωση του οικ έτους 2014, αλλά είναι καλό να είναι γνωστές από τώρα γιατί ίσως τυχόν γνώση τους του χρόνου, βρεθούν κάποιοι προ τετελεσμένων γεγονότων... και με αποτελέσματα μη αναστρέψιμα.? (θα αναφερθούμε στις σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν σε ειδικό κεφάλαιο και θα αναφερθούμε και στις επικείμενες ….)

 

4. Οι Προθεσμίες για το 2013 – Παρατάσεις.....
1). Ε1, Ε2, Ε3 γενική πρώτη ημερομηνία για όλους  μέχρι 30/6/13 ( Μισθωτοί, συνταξιούχοι, έμποροι, επαγγελματίες, αγρότες, εισοδηματίες κλπ) ,και βλέπουμε τελικά που θα κάτσει  η μπίλια... (υπενθυμίζεται ότι πέρσι στο ΤΑΧΙΣ δέχονταν μέχρι και  Αύγουστο  αν θυμάμαι καλά..)

Λένε θα ανοίξει η πύλη 20/5/13 με 25/5/13…….. για να δούμε..

2). ΚΦΑ όπως Ε1 και Ε3 μέχρι 30/6/13. ( Ενιαία ημερομηνία από 1/2 - 30/6/12).

3) Ε5 μέχρι και 31/5/13  ενιαία ημερομηνία για βιβλία Β΄και Γ΄ (απλογραφικά και διπλογραφικά,   όπως προτιμάτε...) Τελικά άνοιξε η πύλη 17/5/13, έγιναν αλλαγές και οι εταιρείες των προγραμμάτων δεν είναι έτοιμες, και θα υποστηρίξουν την εφαρμογή με update από την 20/5/13. Σίγουρα οι μέρες που απομένουν όμως  δεν επαρκούν…??.

Υπενθυμίζεται ότι υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.,οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. της παρ. 4 του άρθρου 2ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό, καθώς και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις με αποκλειστικά χρεωστικό υπόλοιπο και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης. βλ. Πολ. 1064/13.
4). Ε9  Φυσικά πρόσωπα μέχρι 30/6/13 υποχρεωτικά ηλεκτρονική υποβολή για πράξεις του 2012. (πολ. 1029/13)

5). Ε9  Νομικά  πρόσωπα μέχρι 30/6/13 υποχρεωτικά ηλεκτρονική υποβολή για πράξεις του 2012. (πολ. 1029/13)

6) Ε9 για διορθώσεις του πίνακα 2 (αγροτεμάχια) προηγούμενων ετών μέχρι 30/6/13.  Μάλλον πάει για  31/8/13 ;;; (περιουσιολόγιο),  από την αρχή rebuild του πίνακα 2 του Ε9 θα ζητούνται νέα στοιχεία για τη θέση και τη χρήση τους κλπ.

7) Ε7  οριστική φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέχρι 28/6/13, βλ. πολ.1063/13.

8) Ε8 Ειδικό ενημερωτικό Δελτίο  συγχωνεύθηκε με το Ε1 στο τέλος της τελευταίας σελίδας του, ναυτικοί κλπ βλ. πολ 1039/13 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15835

9) Ε20 αναστολή και ... φέτος στις καλένδες.

10) Ε21 αναστολή και....  φέτος στις καλένδες. Προσοχή πρόβαλε νέο Ε21 αλλά δεν είναι φορολογικό.................... (αναφερόμαστε επόμενα)

11) ΦΠΑ εκκαθαριστική μέχρι 15/5/13 πληρωμές όπως μέχρι 9/5/13, βλ. πολ. 1071/13. πολ, 1096/13 . Η προθεσμία για Β΄ τελείωσε??. Του χρόνου πάλι?. Συνεχίζει όμως για  βιβλία Γ΄ με  20/5/13., παράταση μέχρι 10/6/13, αλλά πληρωμές μέχρι 4/6/13.

12) Καταστάσεις ΕΙΧ, κατοικιών, αγνοούνται  ... ???

13) Δηλώσεις ΑΕ, ΙΚΕ από 10/5/13.  νέα 31/5/13.  Για ΕΠΕ 10/5/13 νέα 31/5/13 βλ. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13507

14) Δηλώσεις ΦΑΠ ΝΠ μέχρι 15/5/13. Πάει …ολοταχώς για παράταση και μάλλον υποχρεωτικά με ηλεκτρονική υποβολή, νέα ημερομηνία  28/6/13.
15) Έγγραφες συμφωνίες δικηγόρων αναστολή και φέτος  .. . στις καλένδες, πολ 1056/13. «Η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που συνάπτουν οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, για τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012 έχει ανασταλεί, λόγω της ένταξης υποβολής τους στον προγραμματισμό υλοποίησης του έργου TAXISnet του 2013,
16) Έγγραφες συμφωνίες μηχανικών αναστολή και φέτος  …  στις καλένδες. ΒΛ. ΠΟΛ. 1056/13

17).  Παλαιοί κωδικοί για Κλειδάριθμο  μέχρι 30/4/13. πήγαν 30/8/13

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13437
18). ΜΥΦ τιμολόγια συγκεντρωτική. Αρχική ημερομηνία 25/6/12;; και βλέπουμε….
19)  Υπεύθυνη δήλωση μέχρι 30/4/13, παράταση μέχρι 29/5/13 (αποφράδα ημέρα, (έπεσε  η ..Πόλη) οποία σύμπτωση σε συνδυασμό μάλιστα  και με το άρθρο Η2 του πολυνομοσχεδίου της 25/4/13 λινκ. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13379 ...?) στο ΟΕΕ με πληρωμή παράβολο 15,00€ δικαιωμάτων όπερ ΟΕΕ (ΚΥΑ 6889/13, προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ΠΔ 340/1998).

20). Κάτοικοι εξωτερικού,  πιστοποιητικό  φορολογικής κατοικίας μέχρι 28/6/13.

21) Αυτοέλεγχος ΦΠΑ μέχρι 16/6/2013.

22) Το Ε16 για τα μηχανήματα έργων, αγνοείται η ηλεκτρονική υποβολή του..... δεν υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή.

22). Υποβολή Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (ΕΦΣ) Προσοχή απέκτησε και αδερφάκι,??? Βλ. επόμενο θέμα..

23) Ασφαλιστικό πιστοποιητικό από 1/7/13. Ασφαλιστικό πιστοποιητικό  θα πρέπει να λαμβάνουν από 1 Ιουλίου του 2013 οι επιχειρήσεις από ορκωτούς ελεγκτές σε μια προσπάθεια περιορισμού της εισφοροδιαφυγής.  Άρθρο 17 του Ν. 4144/13. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται, πέραν της έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 όπως ισχύει, και στην έκδοση ασφαλιστικού πιστοποιητικού (Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης).

24) Παράταση αναβάθμισης λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Από 1/5/13 σε 1/1/2014 πολ 1076/13)

25. ΝΠ μη κερδοσκοπικά μέχρι 30/4/13  (έντυπο Φ01.12)  παράταση 15/5/13. Λήξη. Παρείλθε. Μας τελείωσε, του χρόνου πάλι….

26. Σύνταξη ισολογισμού, πράξεις ισολογισμού,  μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για ΦΠ, Νπ κλπ

(πάντα με τις ημερομηνίες να είμαστε προσεχτικοί, να τις επιβεβαιώσετε, αν κάτι μας ξέφυγε άμεσα να το διορθώσουμε....)

Σημείωση: Βαραίνει πάρα πολύ επικίνδυνα ο Ιούνιος???  μεταφέρθηκαν πολλές υποχρεώσεις, μετρείστε τι λήγουν...?.

 

5. Αλλαγές στη νομοθεσία που θα ισχύουν από φέτος.

5.1 Υποβολή δήλωσης Ε1

Υποχρεωτικά  ηλεκτρονικά η υποβολή δήλωσης,  άρα κλειδάριθμοι όλοι. ...Εκτός απροόπτου φυσικά, αν προκύψει καμία αλλαγή.... stand by λοιπόν. Αναρωτιέμαι όμως είναι εφικτό να γίνει αυτό από φέτος, έχει ωριμάσει; Έχουν  όλοι οι Έλληνες σχέση και πρόσβαση στους υπολογιστές;    Προσωπικά αμφιβάλω, οι στατιστικές πάντως μας κατατάσσουν πολύ χαμηλά... Υπενθυμίζεται ότι πέρσι υπέβαλαν χειρόγραφα οι συνταξιούχοι κλπ. θα δούμε αν τελικά επιτραπεί και φέτος  κάποιοι να υποβάλουν χειρόγραφα.

Προσοχή, επί του πιεστηρίου..

Η υποχρεωτική υποβολή της δήλωσης του Ε1 είναι Απαραίτητη προϋπόθεση και για να εισπράξει ο φορολογούμενος το επίδομα τέκνων από το ΟΓΑ που θεσπίστηκε φέτος με την υποβολή του νέου έντυπου Α21. (αναφερόμαστε σε ειδική παράγραφο)

5.2 Νέα προθεσμία δηλώσεων

Θεσπίστηκε νέα ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και με άμεση εφαρμογή από φέτος, για όλες τις πηγές εισοδημάτων για τα φυσικά πρόσωπα από 1/2  μέχρι 30/6/ κάθε έτους. Αναμένεται να ανοίξει η πύλη 20 ή 25 Μαΐου....... (Μην το δένετε κιόλας, .. ήδη με το νέο φορολογικό τον Ιούνιο του 2013 μιλάνε για νέα ημερομηνία πάλι την  1/4 ???? )

5.3 Οι 18άρηδες.

Υποβάλλουν δήλωση υποχρεωτικά όλοι όσοι είναι 18 ετών και άνω.  Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά φοιτητές που είναι προστατευόμενα μέλη. Αφού έγινε η αλλαγή ..τρέχουν τώρα να δούν πως τα παιδιά αυτά δεν θα επιβαρυνθούν με το τεκμήριο των 3.000,00 και το σχετικό ποσό αποδείξεων που απαιτείται, την στιγμή που δεν θα έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα (δεν φτάνει μόνο αυτό). Σύμφωνα με τη διάταξη  αν το τέκνο έχει πραγματικό ή τεκμαρτό  εισόδημα δεν τίθεται θέμα, θα φορολογηθεί κανονικά. Ενώ λοιπόν φαίνονταν ότι δόθηκε λύση ενέσκηψαν πάλι προβλήματα. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί η λύση γιατί όλοι είμαστε γονείς, έχουμε τα παιδιά μας συνδικαιούχους σε λογαριασμούς καταθέσεων ή ακόμη και μόνα τους. Εκ του γεγονότος αυτού υπάρχουν τόκοι?? και άρα πραγματικό εισόδημα (για το οποίο υπάρχει υποχρέωση να δηλωθεί)  και  τα παιδιά για ένα ευρώ τόκο  κινδυνεύουν να φορολογηθούν για 3.000,00 και να χρειάζονται και αποδείξεις 25% ????? και να υποβληθεί και η δήλωση υποχρεωτικά. Ψάχνουν να βρουν τη ΄΄ διορθωτική κίνηση ΄΄ ώστε να γίνει απεμπλοκή... Η υποχρεωτική υποβολή άνω των 25 ετών είχε ξαναγίνει αλλά δεν περπάτησε ……. Τώρα γιατί επανέρχεται και για τα παιδιά που είμαι προστατευόμενα μέλη…….., δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο.....

Ειδικότερα..................

α) Τι ισχύει σήμερα
Όσοι έγιναν 18 ετών έως 31/12/2012 ακόμη και αν είναι μαθητές Λυκείου, φοιτητές ή φαντάροι υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση είτε έχουν εισόδημα είτε όχι. Μάλιστα, αν το παιδί έχει ετήσιο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) πάνω από 2.900 ευρώ παύει να είναι προστατευμένο μέλος της οικογένειας.
Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε αρχές Ιανουαρίου 2013 (ν.4110) οι νέοι ηλικίας άνω των 18 ετών (προστατευόμενα μέλη και μη) θα πρέπει να προσέλθουν στην εφορία για να λάβουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Θα υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα taxisnet.gr για κωδικούς πρόσβασης υποβολής δήλωσης. Όμως, θα πρέπει να πάνε ξανά στην εφορία αυτή τη φορά για να παραλάβουν κλειδάριθμο και να υποβάλλουν έως 30 Ιουνίου ηλεκτρονικά τη δήλωση.....
β) Αν γίνουν τα ανωτέρω τότε και δεν επέλθουν αλλαγές ... ισχύει σήμερα
- Εάν υπάρχει εισόδημα έστω και 1 ευρώ από τόκους καταθέσεων θεωρείται εισόδημα και επιβαρύνεται ο νέος φορολογούμενος με τεκμήριο διαβίωσης
- Για ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης 3.000 ευρώ θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ο 18άρης αποδείξεις 750 ευρώ (3.000 Χ 25%)
- Εάν δεν έχει συγκεντρώσει αποδείξεις θα πληρώσει φόρο 10% επί των αποδείξεων που λείπουν

γ) Η αλλαγή που δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών, λύση 1η ...
Στην περίπτωση που το ετήσιο εισόδημα από τόκους καταθέσεων δεν ξεπερνά ένα όριο καταθέσεων πχ από 300 μέχρι τις 3.000 ευρώ, δεν θα επιβαρύνεται ο 18αρης με το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ. Ουσιαστικά δηλαδή θα παραμείνει αφορολόγητος και θα συνεχίσει να είναι προστατευόμενο τέκνο.
Ωστόσο, φοιτητές που έχουν ετήσιο εισόδημα από εργασία έστω και 10 ευρώ ετησίως θα επιβαρύνονται με ελάχιστο τεκμήριο 3.000 ευρώ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Τι σημαίνει για τον γονιό να σταματήσει το παιδί να θεωρείται προστατευόμενο μέλος; Κινδυνεύει να «χάσει» το οικογενειακό επίδομα, ενώ θα χάσει για εφέτος το αφορολόγητο των 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που δεν θα είναι πλέον προστατευόμενο μέλος.
Σχόλιο. Σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει για όσα τέκνα δεν γνώριζαν και δεν υπέβαλλαν δήλωση χωριστά και το διαπιστώσουν εκ τω υστέρων τι επιβάρυνση θα έχουν με δεδομένο και το penalty  ότι δεν θα αναγνωρίζονται οι αποδείξεις. ?? . Χρήζει  η διάταξη άμεσα επανεξέτασης και μάλιστα προς τη σωστή κατεύθυνση, η οποία είναι μια και μοναδική και απλή, επαναφορά αυτής που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια..... Α ν α μ ο ν ή .................. έχουμε μέρες;??

Πληροφορίες;. λύση 2η ...

Κρίνεται μάλλον  ότι η υποχρέωση αυτή θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε καθώς θα προκαλούσε πρόσθετη γραφειοκρατία χωρίς ουσιαστικά όφελος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τελικά το μόνο που θα πρέπει να κάνουν όσοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους θα είναι να προμηθευτούν ΑΦΜ. Το ΑΦM αυτό θα το δηλώνουν και οι γονείς τους στη δική τους φορολογική δήλωση εφόσον εμφανίζουν φορολογούμενο άνω των 18 ετών ως προστατευόμενο μέλος τους. Αναμένουμε τις εξελίξεις τελικά τι θα επιλέξουνε ..........

Λύση 3η  τελική  βλ. πολυνομοσχέδιο.Ν. 4152/13.

Επιτέλους βρέθηκε η λύση …Εύρηκα .. στο πολυνομοσχέδιο της 25/4/13, Υποπαράγραφος Δ.2 παρ. 8. Ν. 4152/13

Εδώ http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13372

Δηλαδή δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και  αποτελούν προστατευόμενο πρόσωπο του άρθρου 7 του ΚΦΕ. Έγινε το αυτονόητο δηλαδή… , και κατά συνέπεια όσοι δεν είναι προστατευόμενα πρόσωπα του άρθρου 7 του ΚΦΕ υποβάλλουν κανονικά δήλωση. Επίσης δεν θα υποβάλλουν δήλωση οι 18άρηδες που είναι προστατευμένα μέλη και έχουν περιουσιακά στοιχεία (ΕΙΧ, σπίτια). Θα δηλωθούν από τους γονείς.........

Ανακοινώθηκε στον τύπο: γλιτώνουν από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν εισοδήματα. Δεν θα υποβάλλουν δήλωση όσοι νέοι έχουν περιουσιακά στοιχεία(αυτοκίνητα, ακίνητο) και είναι προστατευόμενα μέλη. Ειδική πρόβλεψη για εξαίρεση από τα τεκμήρια συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Υποχρεωτικά θα πρέπει να λάβουν ΑΦΜ. Δεν βλέπουμε να ξεκαθαρίζει  το τοπίο και πολύ.....???,  παρατηρούμε πάλι  ΄΄γκρίζες ζώνες΄΄. Ίσως λυθούν με την ερμηνευτική, εκτός και αν λανθάνουμε..... 

 
5.4. Ο Κωδικός παροχής της  ΔΕΗ.

Ο κωδικός του ρολογιού της ΔΕΗ εμφανίστηκε πέρσι,  αλλά νωρίς είχε ανακοινωθεί ότι η συμπλήρωσή του ήταν προαιρετική.  Φέτος επανήλθε δριμύτερος.? Θα συμπληρωθεί όχι μόνο για την κύρια κατοικία, αλλά και για τις υπόλοιπες κατοικίες που ιδιοκατοικούνται, καθώς και για όλα τα κτίσματα του Ε2?????. Δεν μπορώ να γνωρίζω την ανάγκη  να μπουν όλοι οι φορολογούμενοι στην δοκιμασία και τη  περιπέτεια να συμπληρώσουν τους κωδικούς αυτούς και που  τελικά θα  ωφελήσει (αν ωφελήσει). Αν ο λόγος είναι η διασταύρωση των τμ του Ε1  με τα αρχεία της ΔΕΗ,  ας γίνει πρώτα η διασταύρωση  πχ του Ε1 και  του Ε2 με το Ε9 και μετά βλέπουμε..... Πάντως ένα είναι σίγουρο, θα τρέξει πολύ στα πρωινάδικα, αλλά αφού το πάρουν .....χαμπάρι. Ακόμη δεν θα γνωρίζουν για το Ε2.?.  

5.5 Υποχρεωτική δήλωση όλων των αφορολόγητων εισοδημάτων.

Προς τι ο όλος ο θόρυβος για τα εισοδήματα αυτά; Ήταν γνωστό ότι υπήρχε υποχρέωση να δηλωθούν τόσο για τη χρήση 2011 όσο και για τη χρήση 2010??. Θα θυμάστε που είχαν δώσει τότε την δυνατότητα να δηλωθούν τα εισοδήματα αυτά στη χρήση 2010 εκπρόθεσμα τον Αύγουστο   και χωρίς πρόστιμα μάλιστα??? Ο  λόγος  ήταν για να πάρουν τον φόρο αλληλεγγύης μαζί με τα φορολογητέα εισοδήματα. Σήμερα πέραν από τον φόρο αλληλεγγύης είναι και για τις ανάγκες του νόμου να δηλώνονται όλα για να έχουν την πλήρη φορολογική εικόνα.. Και αυτό μάλιστα γίνεται στο χειρότερο ..timing, δηλαδή, μερίσματα μετοχών υπάρχουν σήμερα;,  μια ματιά αν ρίξεις στα αποτελέσματα των χρηματιστηριακών  εταιρειών μετρούνται στα δάχτυλα οι κερδοφόρες,   τόκοι καταθέσεων; Όλοι ροκανίζουν τις καταθέσεις τους (και αν απέμειναν) για να ζήσουν, και μετά και από  το κούρεμα στη Κύπρο...

Πάντως εισοδήματα που δηλώνονται υποχρεωτικά φέτος ενδεικτικά είναι και τα: Τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού, Τόκοι καταθέσεων τραπεζών εξωτερικού, εφάπαξ, αποζημιώσεις απόλυσης, μερίσματα μετοχών, αγροτικές επιδοτήσεις, αμοιβαία κεφάλαια, repos, αμοιβές μελών Δ/Σ,  κλπ

Tips

Καλό είναι για τις βεβαιώσεις τόκων να μπεί ένα όριο, γατί βεβαιώσεις τόκων με 1,00 ή 3,00 ή 20,00 κλπ τι νόημα θα έχει;;;;??? θα  έχουμε αλαλούμ??

Εξάλλου οι διασταυρώσεις τώρα επεκτείνονται και στο εξωτερικό και ειδικότερα βάσει της Σύμβασης, οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα μπορούν πλέον νόμιμα και μέσω ειδικά θεσμοθετημένης διαδικασίας να λαμβάνουν στοιχεία από τα κράτη μέλη του ΟΑΣΑ για τα εισοδήματα, τις καταθέσεις, τα ακίνητα, τις επενδύσεις, τα μερίσματα, τους τόκους, αλλά και τους καταβεβλημένους φόρους ή επιστροφές φόρων, Ελλήνων φορολογουμένων, ομογενών ή φορολογουμένων υπηκόων άλλων κρατών και να τα αξιοποιούν κατά το δοκούν. Βλ. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13618

6. Νέοι κωδικοί του Ε1.

Ειδικότερα, οι βασικότερες, μεταξύ άλλων, αλλαγές - προσθήκες στο νέο Ε1 πέραν από τη αλλαγή του  χρώματος  που έγινε μπεζ, (στην αρχή κυκλοφόρησε με χρώμα μπλε?…),  είναι οι εξής:

 Στον πίνακα 2, πληροφοριακά στοιχεία, προστέθηκαν:

1) Κωδικός  019,020: Είστε επιτηδευματίας που φορολογείστε με τις διατάξεις του άρθρου 45 ΚΦΕ; Με τσεκάρισμα εδώ υπολογίζει Τέλος επιτηδεύματος μειωμένο, αντί  Τ.Ε.  650,00€ υπολογίζει 500,00€.

3)  Κωδικός  027,029: Ασκείτε εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι 31/12/1950; Δεν είναι νέα διάταξη. Άργησε απλά δυο χρόνια για να γίνει ΄΄κουτάκι΄΄ ??? στο Ε1 . Η διάταξη υπήρχε και για το 2010 και το 2011. Με (Χ) εδώ δεν υπολογίζει τέλος επιτηδεύματος αφού πρόκειται για ηλικία 62-65 ετών.  Δεν υπολόγιζε και πέρσι και πρόπερσι......

4) Κωδικός  913,914: Ανήκετε στην κατηγορία των βαριά κινητικά αναπήρων με ποσοστό 80%; Επίσης τσεκάροντας (χ) εδώ το σύστημα δεν υπολογίζει εισφορά αλληλεγγύης.. ?

5)    στον πίνακα 4Ε, που αφορά εισοδήματα από ακίνητα προστέθηκε ο

Κωδικός  177,178: Ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών επιφάνειας μέχρι 300 τ.μ. καθεμιά (περι. 1α, 2α, 3α), αστικών μισθώσεων αποθηκών και χώρων στάθμευσης ανεξαρτήτως επιφάνειας (περ. 1γ, 1δ, 2α). Φέτος το προνοήσανε... έχουμε κωδικό από την αρχή της ΄΄ σαιζόν ΄΄ για όλες τις περιπτώσεις μίσθωσης επαγγελματικών  ακινήτων ??..... Μετά το μπάχαλο που έγινε πέρσι, θα θυμάστε ειδικά με τα μισθωτήρια των αγρών, κλπ, Το πήρανε είδηση μεσούσης  της περιόδου  υποβολής των δηλώσεων???. Υπενθυμίζεται ότι με την αναγραφή εδώ έχουμε συμπληρωματικό φόρο 3% και όχι 1,5%.  Προσοχή,  αν δεν αναγραφεί εδώ πχ το ενοίκιο του αγρού, κοκκινίζει κατά την υποβολή..?.

5) Στον πίνακα 4Ζ: * στους κωδικούς 395-396 θα πρέπει να δηλωθούν εισοδήματα αλλοδαπής που προέρχονται από κατοικίες μεγαλύτερες των 300 τμ και το ακαθάριστο εισόδημα από επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις, κατ αναλογία με τα εντός της Ελλάδος.

 6) στον πίνακα 5 κωδ.204,205,206 με τα στοιχεία προσδιορισμού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις κατοικίες. Ποιος το περίμενε ότι θα ερχόταν ημέρα που για να συμπληρώσεις τη δήλωση φόρου εισοδήματος πρέπει να μαζέψεις και προσκομίσεις τους λογ/σμούς της ΔΕΗ από όλα τα ηλεκτροδοτούμενα κτίρια που κατέχεις;;?? Ποιος ξέρει; Μπορεί σε επόμενη περίοδο να ζητηθεί και  ο αριθμός παροχής του νερού, φυσικού αερίου  κλπ.

7)  στους κωδικούς 844 και 845 οι κάτοχοι σκαφών αναψυχής θα πρέπει να δηλώσουν τον ΑΦΜ τους. (κατ αναλογία με τα ΕΙΧ)

8) Στον πίνακα 6 :  στους κωδικούς 659-660 (κωδικός ΄΄κουβάς ΄΄) πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά οι τόκοι καταθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού, κέρδη από πωλήσεις μετοχών, τόκους ομολόγων καθώς και μερίσματα που εισέπραξε το περασμένο έτος ο υπόχρεος κλπ. Η συμπλήρωση του κωδικού αυτού εφέτος είναι υποχρεωτική ενώ ως πέρυσι μπορεί να ήταν προαιρετική, αλλά υπήρχε υποχρέωση συμπλήρωσης για τις ανάγκες εισφοράς αλληλεγγύης. Τα εισοδήματα αυτά, θα προστεθούν στα λοιπά εισοδήματά του προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

 9) Στον πίνακα 8 κωδ. 333,334 με τους προκαταβληθέντες  - παρακρατηθέντες φόρους. Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011. Αναγκαία προσθήκη για τη μεταφορά από  τη βεβαίωση αποδοχών. Προσοχή, άρα φέτος από τις βεβαιώσεις αποδοχών πέραν από το καθαρό ποσό, αναλογούντα φόρο και παρακρατηθέντα, θα μεταφέρεται  στο Ε1 και η εισφορά αλληλεγγύης.

 10)    στον πίνακα 9  κωδ. 846-849 και στα στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογούμενους και τους βαρύνουν θα πρέπει να αναγραφεί και ο ΑΜΚΑ των παιδιών φέτος.  Το ΑΜΚΑ από τα παιδιά μας θα τους χρειάζεται για να μάθουν αν περάσανε τις παιδικές αρρώστιες τους ????? Εκτός και αν ο ΑΜΚΑ των παιδιών αποτελέσει τη γέφυρα της ΓΓΠΣ  με τον ΟΓΑ για να πάρουν το νέο επίδομα οι δικαιούχοι για τα παιδιά σε αντιστάθμισμα μετά την κατάργηση του αφορολόγητου που προϋπήρχε για τα παιδιά για χρήσεις πριν 2013, βλ, το νέο έντυπο Ε21 για τον ΟΓΑ. Υπενθυμίζεται ότι για τη χρήση 2013 o φορολογούμενος πχ με 4 παιδιά έχει 0,00 αφορολόγητο???

Ε7. Εξειδικευμένα θέματα

   Επισημαίνουμε ότι  φέτος δεν υπάρχουν και μεγάλες διαφορές, εξάλλου  μπορεί κάποιος να ανατρέξει και στις περσινές αναρτήσεις, αναλύουμε όμως  και τα παρακάτω : .

7.1 Κλειδάριθμοι- ταχυδρομική αποστολή.

  Με δεδομένο την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται η απόκτηση κλειδάριθμου. Προσοχή,  οι παλαιοί κωδικοί ισχύουν (εκτός απροόπτου) μέχρι 30/4/13 παράταση  μέχρι  30/8/13 και κατά συνέπεια θα πρέπει να αποκτήσουν άπαντες κλειδάριθμο. .. Επίσης ήδη άρχισε από το ΤΑΧΙΣ η ταχυδρομική αποστολή κωδικών στα σπίτια. Να δούμε τελικά τι θα γίνει και φέτος και αν γενικά γίνουν διευκολύνσεις για να μπορέσει να γίνει γρήγορα η εκκαθάριση των δηλώσεων, εκτός και αν δεν ενδιαφέρονται...??? . .....

Τέλος η απόκτηση του κλειδάριθμου είναι υποχρεωτική από πολλές πλευρές:

α) Πρώτα από το φορολογικό νόμο λογω υποχρεωτικής υποβολής,

β) Στη συνέχεια λόγω υποχρεωτικής ηλεκτρονικής του Ε9. Πως θα κάνει έλεχο τα αγροτεμάχια του Ε9 αν δεν έχεις κωδικούς

γ) Τέλος, για να εισπράξεις το επίδομα στήριξης για τα τέκνα με το έντυπο Α21.

7.2 Κλειδάριθμοι και σύζυγοι.

Δεν έφταναν οι κωδικοί για το σύζυγο, έτσι που το πάνε θα χρειαστεί να πάρουν κλειδάριθμο  η σύζυγος και τα παιδιά??. Ακόμη βέβαια χρησιμοποιούνται του συζύγου,  αλλά έρχονται.?.... αναφερόμαστε σχετικά στο Ε9 παρακάτω.... Εκτός και αν είναι ακόμη μία νίκη του φεμινιστικού κινήματος...... (αστειεύομαι....) Δηλαδή όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να έχουν τον κλειδάριθμό τους??

 

7.3 Συνδεσμολογία με ΤΑXIS

Ακόμη δεν άνοιξε η πύλη, αναμένεται τελικά  στις 20-25  Μαΐου, ως σχετικό  … τιβίτισμα του ΓΓ,  , άρα μεταπασχαλινά... Αν θέλει κάποιος μπορεί να κάνει σύνδεση, αλλά θα διαπιστώσει ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα σχετικά εικονίδια. Θυμίζουμε πέρσι περίπου δέχονταν δηλώσεις μέχρι τον Αύγουστο. Φέτος θα δούμε, αλλά είναι λογικό και δεοντολογικό,  όσες μέρες χάθηκαν από 1/2/13 πρέπει θα  προστεθούν μετά τις 30/6/13..?.. ίδωμεν…..

Υπήρξαν κάποιοι βιαστικοί που έστειλαν Ε3, χωρίς ακόμη να ετοιμαστεί ακόμη το ΤΑΧΙΣ, θα το ξαναστείλουν πάλι μόλις ανοίξει κανονικά η πύλη..... γιατί θα υπάρχει ασυμβατότητα.... ήδη η εφαρμογή δεν επιτρέπει άλλες αποστολές και κλείδωσε…

Σημείωση. Αν η σύζυγος έχει κωδικούς η αποστολή  του Ε1 γίνεται με τους κωδικούς του συζύγου, ενώ το Ε3, Ε9 με τους δικούς της. Επίσης ελέγχουμε-επικαιροποιύμε  το email  που έχουμε δώσει στο ΤΑΧΙΣ, για να λαμβάνουμε τα εμαιλ σωστά. Εξάλλου αν η δήλωση υποβλήθηκε πέρσι ηλεκτρονικά μην περιμένετε φάκελο με τα έντυπα…. Οικονομίες κλίμακος και εδώ????

Για να δούμε φέτος το σύστημα θα αντέξει.?... Πέρσι γενικά πήγε καλά από τη μέση της περιόδου και μετά, και έτσι αναμένεται και φέτος μετά τις πολλές αναβαθμίσεις που έγιναν, εκτός και αν επιμένουν σε ανούσιες επαληθεύσεις ?.... Kαι αυτά τα Error, error ????  Error 404--Not Found From RFC 2068 , Not Found   πρέπει κάποτε να εκλείψουν…

Αν είναι να υποβληθούν 6.000.000 Ε1 δηλώσεις και απομένουν ακόμη 30 μέρες περίπου, το φορτίο για 200.000 δηλώσεις για κάθε ημέρα είναι μεγάλο και ασήκωτο..??

Το Ε5 ξεκίνησε από 17/5/13 και από σήμερα που θα ΄΄ μπουν΄΄  πολλοί θα δώσει εξετάσεις......

 

7.4 Κάτοικοι εξωτερικού –  Πιστοποιητικό  Φορολογικής Κατοικίας.

   Σε προηγούμενες αναρτήσεις αναδείξαμε τη μεγάλη επιβάρυνση που είχε ο απόδημος ελληνισμός και μάλιστα  μερικοί μας .. κατηγόρησαν.   Αφού πέρασε από πολλά ΄΄ σοφατίσματα ΄΄ και  πολλές συμπληγάδες, και αφού αναστατώθηκε όλος ο απόδημος ελληνισμός απανταχού της γης,  τελικά ισχύει,  άρθρο 61 παρ. 7 του 2238/94, όπως έχει κωδικοποιηθεί από την ομάδα του Tax Hevaven,    και ισχύουν από 31/3/2011 ως κάτωθι: .  

΄΄ Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του, βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο άλλο κράτος. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη φορολογική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή.

Η παράγραφος 7 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του  άρθρου 43 του νόμου 4141/2013 και  ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του νόμου 3943/2011 στο ΦΕΚ ήτοι την 31.3.2011

8.α. με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.
β. Όσοι έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αν δεν προσκομισθούν ή δεν προσκομισθούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά αυτά, οι υπόχρεοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους. με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος κλήσης των φορολογουμένων, η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Η παράγραφος 8α τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του  άρθρου 43 του νόμου 4141/2013 και  ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του νόμου 3943/2011  στο ΦΕΚ ήτοι την 31.3.2011
Η παράγραφος 8β τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του  άρθρου 43 του νόμου 4141/2013 και  ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του νόμου 3943/2011  στο ΦΕΚ ήτοι την 31.3.2011

Βλέπε και. http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=136761

  Υπενθυμίζεται, ότι όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3  ιατρικά, φαρμακευτικά, δωρεές ,αποδείξεις,  κλπ,

 Τέλος όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τη μείωση φόρου λόγω αποδείξεων. Οι κάτοικοι εξωτερικού που διατηρούν μία κατοικία στην Ελλάδα, θεωρείται για τη φορολογική αρχή ότι διατηρούν δευτερεύουσα κατοικία και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, εφόσον κατοικείται περιστασιακά. Αν η κατοικία είναι κενή, δηλώνεται μόνο στο Ε2. Κενή θεωρείται η κατοικία που δεν έχει κατανάλωση ρεύματος στη διάρκεια του χρόνου.

Τέλος, γίνεται δεκτό ότι  δεν υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για δευτερεύουσες κατοικίες που μισθώνουν μόνιμοι

κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους.

Επίσης δεν υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού ψυχής μονίμων κατοίκων

αΑΑπαλλάσσονται του τεκμηρίου φυσικά πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Αλλοδαπή και χωρίς εισόδημα στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αλλαγή και ενδιαφέρει αφενός μεν πολλούς μόνιμους κατοίκους αλλοδαπής που δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, αφετέρου δε πολλούς φορολογούμενους που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994) και δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

   Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η΄ του άρθρου 18 (μη εφαρμογή

αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών) του ν. 2238/1994, όπως

προστέθηκε με την παρ. 3.α. του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 και

ισχύει από 1/1/2011 και μετά,  φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονσή του στην αλλοδαπή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.  Σημείωση: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 και ισχύει από 31-3-2011, ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει.

Σημείωση : Υπάρχει λοιπόν  υποχρέωση προσκόμισης Βεβαίωσης, ή  εκκαθαριστικού φόρου ξένης χώρας, ή φορολογικής δήλωσης της ξένης χώρας, όταν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια σε τεκμαρτό εισόδημα ή μηδενικό δεν υπάρχει υποχρέωση…

Προσοχή.  Σε έγγαμους κατοίκους του εξωτερικού τσεκάρουμε και στους δυο κωδικούς, 319,220. Επίσης δεν φεύγει η δήλωση αν δεν υπάρχει αντίκλητος, αναγράφεις το ΑΦΜ, αποστολή .. και έφυγε?…

Σημείωση: Επίσης από 1/1/13  καταργήθηκε για τους κατοίκους εξωτερικού ο αναλογικός συντελεστής 10% που υπήρχε για  το αφορολόγητο που ίσχυε για το πρώτο κλιμάκιο στη κλίμακα του άρθρου 9, γιατί πλέον δεν έχει λόγο ύπαρξης,  αφού καταργήθηκε το αφορολόγητο των 5.000,00. Για το οικ έτος 2014 θα υπάγονται κανονικά στη κλιμακα για τους μη μισθωτούς και χωρίς πλέον αστερίκους.?..

Συμπέρασμα: Στην ουσία όπως φαίνεται το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας αντικαταστάθηκε από ΄΄ισοδύναμα ΄΄ όπως πχ για έναν μετανάστη μας στην Αυστραλία,  βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή της Αυστραλίας, ή  από το εκκαθαριστικό τα δήλωσης ή από τη φορολογική δήλωση της Αυστραλίας. Η υποχρέωση προσκόμισης υπάρχει όταν έχουν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Συνεπάγεται για τεκμαρτό εισόδημα δεν ισχύει. Τώρα  εδώ εκκολάπτεται ένα νέο θέμα παρόμοιο με τους 18άρηδες...  Οι Έλληνες μετανάστες έχουν στην Ελλάδα κατατεθικούς  λογ/σμούς ( οι άδηλοι πόροι που μαθαίναμε στις σχολές μας που αποτέλεσαν  την ατμομηχανή  το ΄60 ΄και ΄70 για την οικονομία μας) όπου θα λογίζονται τόκοι καταθέσεων, προκύπτει πραγματικό εισόδημα, υπάρχει υποχρέωση να δηλωθεί, και άρα υποχρέωση προσκόμισης   των ΄΄ ισοδύναμων ΄΄ του Πιστοποιητικού, τα οποία και θα προσκομίζονται σε κάθε περίπτωση. (Προσοχή. Με την πολ 1062/13 δεν υπάρχει τελικά υποχρέωση δήλωσης για τόκους καταθέσεων, αναφερόμαστε παρακάτω).  Λένε, ότι με τη διαδικασία αυτή ...... οδηγηθήκανε πολλοί Έλληνες στην .....αγκαλιά  της εφορίας της χώρας  που εργάζονται, γιατί πιθανόν να μην δήλωναν εκεί τυχόν εισοδήματα στην Ελλάδα. Φροντίζουμε λοιπόν και για τις ξένες φορολογικές αρχές..???  μπορεί να φαίνεται ότι έγιναν απλοποιήσεις αλλά να μην βιαζόμαστε να δούμε τώρα στην πράξη πως θα ....περπατήσουν οι αλλαγές αυτές και πως θα αφομοιωθούν από τις Δ.Ο.Υ. .

Εφαρμογή

1)Έτσι, για παράδειγμα, για κάτοικο εξωτερικού που έχει στην κατοχή του δευτερεύουσα κατοικία στην Ελλάδα (την οποία ιδιοχρησιμοποιεί) και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και δεν έχει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ εισοδήματα στην Ελλάδα, δε θα υπολογιστεί τεκμαρτό εισόδημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. Αντιθέτως, αν έχει εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία στην Ελλάδα (π.χ. ενοίκια), θα υπολογιστεί κανονικά το τεκμαρτό του εισόδημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις βάσει του υψηλότερου εισοδήματος μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού.

2) Έστω ότι ένας μηχανικός έχει μεταφερθεί στην Ιορδανία για διάστημα μικρότερο των 183 ημερών, προκειμένου να δουλέψει σε κάποιο έργο, ενώ διατηρεί το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα και ασφαλίζεται στο ΤΣΜΕΔΕ. Η έλλειψη σύμβασης αποφυγής φορολογίας θα τον αναγκάσει να δηλώσει στην Ελλάδα το σύνολο του εισοδήματος που απέκτησε στην Ιορδανία, καταβάλλοντας ελληνικό φόρο, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που κατέβαλε στην Ιορδανία.

Η διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού είναι Μετσόβου 4, 10682 Αθήνα  και το τηλέφωνο της είναι: 2108204631

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι ο φορολογούμενος που μεταναστεύει στο εξωτερικό (δήλωση στο Μητρώο, ορισμός αντίκλητου)  και πρόκειται να μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή στη χώρα προορισμού, θα πρέπει να πάρει τη γνώμη ενός έμπειρου, καθότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθεί εκ των υστέρων ως κάτοικος Ελλάδας και να φορολογηθεί για το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα. Για να αποφύγει το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά που ορίζονται  με τη φορολογική δήλωση.

Συμπλήρωμα : πολ. 1062/28-3-13   Εξαίρεση

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16062/hl/1062

Σημείωση : Υπάρχει λοιπόν  υποχρέωση προσκόμισης Βεβαίωσης, ή  εκκαθαριστικού φόρου ξένης χώρας, ή φορολογικής δήλωσης της ξένης χώρας, όταν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια σε τεκμαρτό εισόδημα ή μηδενικό δεν υπάρχει υποχρέωση…

 Επίσης δεν προσκομίζουν   κατά ρητή διάταξη της πολ. 1062/13 και οι :Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται και όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε΄ πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500 € με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.  } καλή διάταξη,,,, σε σωστή κατεύθυνση..

Βασική ΠΟΛ. Απαραίτητη και η 1142/12 (κατοικία κλπ ) http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14075/hl/1142

Μετά θα γίνουν και διασταυρώνεις  βλ. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13618   

 

7.5 Εμβάσματα Εξωτερικού

Όλος ο χειμώνας διατέθηκε στην εφαρμογή με τα εμβάσματα που έφυγαν το 2009, 2010 και 2011 στο εξωτερικό. Η εφαρμογή έκλεισε,  αναμένουμε τα αποτελέσματα, η πολ. 1033/13 ήταν καθοριστική...

Σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται αυτή την περίοδο στους φορολογούμενους που έμβασαν ποσά στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις με την ΠΟΛ. 1033/2013. Με την εγκύκλιο αυτή δίνεται γενικά η δυνατότητα στους φορολογούμενους να μπορέσουν να καλύψουν την τυχόν διαφορά μεταξύ των εισοδημάτων τους μετά την αφαίρεση των τεκμηρίων και των ποσών που εμβάσανε στο εξωτερικό, με μία μεγάλη γκάμα επιλογών όπου περιλαμβάνεται ακόμα και η λίστα γάμου, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι μπορούν να τεκμηριώσουν την ύπαρξη οποιουδήποτε ποσού επικαλούνται για τη μείωση της διαφοράς. Επίσης και με τα ποσά των καταθέσεων στις τράπεζες μέχρι την 31/12/1999. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15767/hl/1033Τέλος προσοχή στη παράγραφο 11 της σχετικής  πολ. ...?.. (τι να έγραφε η παράγραφος που λείπει;; ) Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σχετικό θέμα στο Foroum. http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php/topic/89513-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%AF/page-81

Για  ανάλωση κεφαλαίου  προηγούμενων ετών βλ το νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε του  Κ.Γραβια. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13431

7.6 Απαλλαγή από τεκμήριο αγοράς, ανέγερσης κλπ ακινήτου και προσαύξηση περιουσίας

Το να υπάρχουν δυο αντικρουόμενες διατάξεις δεν είναι κάτι το νέο στο φορολογική μας νομοθεσία. Αυτό όμως που συμβαίνει εδώ και 2 χρόνια δεν έχει προηγούμενο. Από τη μια μεριά υπάρχει  πλήρης απαλλαγή από το τεκμήριο  όπως για αγορά, Α΄ κατοικίας, Β΄ κατοικίας, Γ  κατοικίας, οικοπέδου, αγρού,  ανέγερσης κλπ και γενικά για κάθε αγορά ακινήτου και μάλιστα  ΄΄έφυγαν ΄΄ και οι κωδικοί από τον πίνακα των τεκμηρίων στο Ε1 και βρήκαν στέγη στα πληροφοριακά στοιχεία. Και εσύ  που νομίζεις ότι  καθάρισες .... έρχεται η επόμενη χρονιά  ή κάποια άλλη,   σε φωνάζει η Δ.Ο.Υ , ότι έγινε προσαύξηση στη περιουσία σου με την αγορά αυτή, και  πρέπει να την δικαιολογήσεις.......???....  Συμπέρασμα:  Εν τοις πράγμασι  η απαλλαγή από τεκμήρια δεν καταργήθηκε,  και καλό είναι και για τις αγορές αυτές να γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπίζονται πριν έρθει η διάταξη του άρθρου 48 του Ν. 2238/94

Αναμένεται να καταργηθεί η απαλλαγή από το τεκμήριο όπως διέρρευσε στον τύπο, αλλά ακόμη αντέχει…..

Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή ισχύει από 17/12/10 μέχρι 31/12/13, αν δεν την καταργήσουν.....

7.7 Τεκμαρτό εισόδημα για χρήση εταιρικού ΕΙΧ της περ. στ' της παρ.1 του αρθρ.45  του Ν. 2238/94

Θα εφαρμοστεί και φέτος, θα υπολογιστεί τεκμαρτό εισόδημα Το επιπλέον αυτό ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ως ποσοστό της Εργοστασιακής Τιμολογιακής Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ως εξής:
α) για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 15.000-22.000 ευρώ με ποσοστό 15%,
β) για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 22.001-30.000 ευρώ με ποσοστό 25% και
γ) για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία πλέον των 30.000 ευρώ με ποσοστό 30%.
Επίσης η  παλαιότητα του ΕΙΧ, το έτος 1ης κυκλοφορίας, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, κλπ , βλ. περισσότερα στη  ΠΟΛ. 1135/2010.

Για υπολογισμό του τεκμαρτού ποσού βλ. http://www.taxheaven.gr/pages/tekmiria2013

7.8. Φωτοβολταικά στις στέγες

Πολλοί τοποθέτησαν στη στέγη του σπιτιού τους φωτοβολταικά και γίνανε παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος και έχουν μέχρι σήμερα ένα αξιόλογο εισόδημα και αφορολόγητο. Τα νέα όμως είναι άσχημα γιατί πέρα από τη μείωση στη τιμή της κιλοβατώρας που κουβεντιάζουνε να κάνουνε  ... σκέφτονται  να τα φορολογήσουν επιβάλλοντας εισφορά, όπως τελευταία γράφτηκε στον τύπο. Υπενθυμίζεται ότι  το κόστος για την εγκατάστασή τους  είναι ... εκτός τεκμηρίων (απαλλάσσονται μέχρι 10κw...) Τέλος μέχρι σήμερα η ΔΕΗ δεν χορηγούσε σχετική βεβαίωση, φέτος όμως υπάρχει θέμα με την υποχρεωτικότητα που υπάρχει για όλα τα εισοδήματα, όμως τίθεται θέμα  αν υπάγεται ή μη στην εισφορά αλληλεγγύης...??

7.9. Νομιμοποίηση αυθαίρετων και ημι υπαίθριοι.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος υπάρχει υποχρέωση πρέπει να δηλωθούν όλοι οι αυθαίρετοι χώροι που ταχτοποιήθηκαν, όπως και αλλαγή χρήσεων. Ν. 3843/10, Ν. 3897/11  και 4014/11. Βέβαια μετά την τελευταία απόφαση ΣτΕ είναι όλα στον αέρα αφού ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός.  (να μελετηθούν οι διατάξεις τόσο για το Ε1 όσο και για το Ε9) Βλ πολ. Οπωσδήποτε 1126/11  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12295/hl/1126

Αναφερόμαστε παρακάτω.

7.10.  προστατευόμενα άνεργα τέκνα 

Υπενθυμίζεται και με δεδομένο τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας,  ότι ισχύει και μπορούμε να βάλουμε  ωε τέκνα προστατευόμενα , τέκνα που  είτε σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σε Ι.Ε.Κ. (ιδιωτικά ή Δημόσια) πέραν του 25ου έτους της ηλικίας τους, είτε τέλειωσαν τις σπουδές τους αλλά παραμένουν άνεργα (γραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) για δύο επιπλέον έτη μετά το 25ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή 25+2=27 ετών….

Προϋποθέσεις: να συζεί με τους γονείς και εισόδημα  < 2.900,00.

7.11 Εκχώρηση ενοικίων στο δημόσιο

Σημείο των καιρών με τη κρίση είναι ότι πολλοί ενοικιαστές αδυνατούν να πληρώσουν τα ενοίκια και οι ιδιοκτήτες να αναγκάζονται να τα εκχωρήσουν στο Δημόσιο για να μην φορολογηθούν. Από το νόμο ορίζεται ότι τα δεδουλευμένα ενοίκια δηλώνονται στην εφορία, προστίθενται με τα άλλα εισοδήματα και φορολογούνται κανονικά ανεξάρτητα αν έχουν εισπραχθεί ή όχι. Βλ. απόσπασμα που ανέβασε το tax heaven από σχετικό αφιέρωμα του «ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2013» τα ΄΄ πάντα όλα΄΄ για το θέμα αυτό.

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13513/hl/%CE%B5%CE%B3%CF%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%89%CE%BD

και περισσότερα στο περιοδικό  «ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2013» 

7.12 Ανάλωση προηγούμενων ετών.

Και φέτος με τις μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματα και την τεκμαρτή φορολόγηση να καραδοκεί, η ανάλωση προηγουμένων ετών, το κοινώς ΄΄ περίσσευμα ΄΄  είναι μια λύση στην αδιέξοδα αυτά.

Κρίνεται απαραίτητα και η μελέτη και των :

α) Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1097252 ΕΞ 28.6.2012
Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών

Βλ. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14603/hl/1097252

β) 1055932/22-6-1996

γ) 1064105/19-6-1996

δ) 1015578/14-2-2005

Κυκλοφόρησε και σχετικό βιβλίο του Κ. Γραβιά

Βλ. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13431

8. Η Συμπλήρωση του Ε3.

Δεν υπάρχουν αλλαγές. Ισχύει ότι και πέρσι. Εκδόθηκε και η Πολ. 1070/8-4-13. Λογιστικός προσδιορισμός. Υπολογισμός και δήλωση των λογιστικών διαφορών. Βλ.  πολ. 1070/13

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16119/hl/1070

Βλ και απόσπασμα οδηγού  Ε3 από  ΦΕ της Π.Ο.Υ  Δ.Ο.Υ.

http://www.forologikanea.gr/index.php?module=news&func=display&sid=5702&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter

9. Δηλώσεις Ε5

Δεν υπάρχουν αλλαγές. Ισχύει ότι και πέρσι. Εκδόθηκε και η Πολ. 1070/8-4-13. Νέοι κωδικοί οι : 580, 581,098,099,798,430,799,

Για τελευταία χρονιά υπολογίζεται  επιχειρηματική αμοιβή, μας τελειώνει φέτος??. Υπενθυμίζουμε ότι είχε μπει στη ζωή μας εν έτει  1992 με το Ν. 2065/92.Είχε διάρκεια ζωής 20 έτη?. Θεωρώ ότι βοήθησε κόσμο….. Μια σύγκριση με τις δηλώσεις Ε5 του οικ έτους 2014 θα δείξει το αληθές ή μη…. Όσοι κάνουν διακοπή εργασιών μέσα στο 2013 παίρνουν μια μικρή γεύση…?.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών των νομικών προσώπων της παραγρ.4 άρθρ. 2 του ΚΦΕ, μετά την 1.1.2013, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αυτών, υποβάλλονται με τις προθεσμίες του άρθρου 64 του ΚΦΕ, χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. (σχετ.ΠΟΛ.1064/29.3.2013 Α.Υ.Ο.) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 άρθρ. 10 του ΚΦΕ όπως αντικαταστάθηκαν με την παραγρ. 1 άρθρ.3 του ν.4110/2013, δηλαδή χωρίς επιχειρηματική αμοιβή και με συντελεστή φορολόγησης 26% κτλ..

Τελικά η πύλη άνοιξε την 17/5/13  με πολλά προβλήματα, με τα προγράμματα να μην  υποστηρίζουν την εφαρμογή, γιατί έγιναν αλλαγές, από Τρίτη 21/3/13 θα πρέπει να ΄΄ φτιάξουν ΄΄ τα πράγματα….

Tips

α) Ιδιαίτερη  προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις που η ΟΕ έχει ενοίκια έσοδα, τα ενοίκια αυτά καταχωρούνται στα βιβλία και  συμπληρώνεται και το Ε2. Στη συνέχεια αναγράφονται χωριστά και στον πίνακα Ε΄του Ε5, και υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθούν και  από την εφαρμογή του προγράμματος μαζί με τα υπόλοιπα κέρδη  στα κκ και να γίνει διπλή φορολόγηση, αφού τα ενοίκια προστίθενται στη συνέχεια στα δηλούμενα κέρδη του κωδ 016 και 048..  Ένα καλό τσεκάρισμα δεν βλάπτει...?.

Τα ενοίκια δεν πρέπει να ΄΄ περάσουν ΄΄ από τον κωδ. 016, αλλά απ ευθείας στο πίνακα Ε΄ του Ε5.
10. Αγρότες

Δεν υπάρχουν αλλαγές, οι δηλώσεις όπως και πέρσι θα εφαρμοστούν όπως κάθε χρόνο οι πίνακες με τις αντικειμενικές τιμές. Ήδη ανακοινώθηκαν οι πίνακες. Βλ. πολ 1060/13. http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php/files/file/1400-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-2013-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-2012/

Τα δύσκολα έρχονται από  1-1- 2014 αφού θα τηρήσουν βιβλία και ήδη το ...έδαφος ΄΄προετοιμάστηκε ΄΄ , θάλεγα έγινε το σχετικό φρεζάρισμα ?΄΄΄ αφού τα σχετικά άρθρα στον ΚΦΕ έχουν ήδη καταργηθεί, βλ. άρθρο 4 παρ. 2 ν. 4110/13 και θα φορολογούνται με συντ. 13%. . Ειδικά όμως για τη χρήση 2013 υπάρχει μια .... συγγένεια με τους μισθωτούς, αφού θα φορολογηθούν με τη κλίμακα των μισθωτών. 

Βεβαιώσεις καταβολής  ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ. βλ.

http://www.oga.gr/vevaiosi_forou/vevaiosi_login.php  (εισφορές)

(ΑΜΚΑ, ΑΜ ΟΓΑ και ΑΦΜ)

http://www.oga.gr/vevaiosi_oikog/vevaiosi_oikog_login.php   (επιδόματα)

Βεβαιώσεις είσπραξης επιχορηγήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλ. http://www.opekepe.gr/vevaiwsh2011.asp

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για να μην υπολογίσει  την κράτηση υπέρ ΕΛΓΑ 2% να αναγραφούν υποχρεωτικά  στους κωδ. 339,340 τα σχετικά ποσά 1.500 ή 3.000. Η κράτηση αυτή του ΕΛΓΑ αφορά όλους τους υπόλοιπους. Σημειώνεται ότι η εισφορά του ΕΛΓΑ από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καταβάλλεται με τη δήλωση καλλιέργειας του ΟΣΔΕ. Επίσης προσοχή στην μεταφορά των επιδοτήσεων στο Ε1 κωδ. 477,478 και 995,996. Διακρίνονται σε δυο κατηγορίες (I, II) . ...Καραδοκεί και η εισφορά αλληλεγγύης για το μέρος των επιδοτήσεων που αναγράφονται στον κωδ 995,996. Έχουμε αναφερθεί  αναλυτικά σε προηγούμενες αναρτήσεις. Οι επιδοτήσεις αυτές δεν αναγράφονται στον κωδ. 659,660 γιατί τυχόν αναγραφή εδώ πέραν  των άλλων, θα βοηθούσε στην καταπολέμηση των τεκμηρίων, πράγμα που δεν ισχύει πλέον..??? Γενικά οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καλύπτουν τεκμήρια, αλλά είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναγραφή τους…

Για τεκμήρια και επιδοτήσεις βλ τη παρ. 7 εδώ πολ 1082/11 και 1079/11 στο λινκ. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13751/hl/1082

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12134/hl/1079

Συμπέρασμα οι αγροτικές επιδοτήσεις γράφονται στους κωδ. 477,478 και 995,996. Δεν καλύπτουν τεκμήρια κανένας κωδικός. Στο κωδ. 995,996 υπολογίζεται Ε.Α. Υποχρεωτικά εκτύπωση της βεβαίωσης από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μη αναγραφή χαρακτηρίζει τη δήλωση ως ανακριβή….  Με ότι αυτό σημαίνει….

Tips.

a. Πολλές εταιρείες με τα λογιστικά προγράμματα που έχουν στην αγορά κάνουν τη ζωή ... καλλίτερη,  αφού κατά την συμπλήρωση του Ε1 φέρουν αυτόματα  τις αγροτικές τιμές από τους πίνακες κάθε νομού και έτσι διευκολύνεται ΄΄ τα μάλλα  ΄΄ η συμπλήρωση του σχετικού  πίνακα Β του Ε1.

β. Η αναγραφή στο Ε9 αγροτικών εκτάσεων   μονοετούς, δεν συνεπάγεται Υποχρεωτικά την ύπαρξη τεκμαρτού αγροτικού εισοδήματος. Βλ. Πολ. 1086/97. ( σε περιπτώσεις δηλαδή που είναι εγκαταλειμμένα, αν και τώρα λόγω της κρίσης πολλοί επιστρέφουν και τα εκμεταλλεύονται....)

γ) . Το  ποσό των 1500 ή 3000 το απαλλασσόμενο  των αγροτών απαιτείται να αναγραφεί στο κωδ. 659,660;;; (βλ, αστερίσκοι δήλωσης)

11. Συνταξιούχοι ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Για εκτύπωση βεβαίωσης από το site του ΟΓΑ των συντάξεων γενικά χρειάζονται ο  ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) και ο ΑΦΜ του Συνταξιούχου εδώ  .http://www.oga.gr/vevaiosi_forou/vevaiosi_login.php

Για εκτύπωση βεβαίωσης οικογενειακών επιδομάτων.

http://www.oga.gr/vevaiosi_oikog/vevaiosi_oikog_login.php

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εφαρμογή δεν ισχύει για τους δικαιούχους συντάξεων επιζώντων (χηρείας - ορφανικές), των οποίων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση κατοικίας τους.

Επίσης αναμένεται πύλη για εκτύπωση βεβαίωσης από ΙΚΑ… καθώς επίσης και από ΟΑΕΕ. Στον ίδιο δρόμο μάλλον θα χαράξει και το ΤΠκΔ?

   Για τις  εκτυπώσεις όλες αυτές  λοιπόν που μαζί με άλλες τελειωμό δεν έχουν απαιτείται ….. αγορά εκτυπωτικών μηχανών και σύμβαση αγοράς κιβωτίων πακέτων φωτοτυπικών χαρτιών Α4 ????. από χαρτοβιομηχανίες.??.  (Έχουμε και λέμε,  βεβαιώσεις από ΟΓΑ ασφαλιστική εισφορά ή συντάξεων,  ΟΠΕΚΕΠΕ,  ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ. ) Με τις πιο πρόχειρες εκτυπώσεις για κάθε μια δήλωση υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν ίσως και  30+ σελίδες Α4;;;, συνυπολογιζομένων και τα Ε1, Ε2, Ε3, ΚΦΑ, Ε9, εκκαθαριστικά κλπ. μετρείστε σελίδες..  Η μόνη λύση αποθήκευση σε PDF και email????????

Για βεβαίωση σύνταξης από ΙΚΑ βλ.

http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20131516.cfm

Για βεβαίωση από ΟΑΕΕ βλ. http://www.dikaiologitika.gr/%CE%BF%CE%B1%CE%B5%CE%B5/%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CE%B1%CE%B5%CE%B5-2012.html

Και από το ΙΚΑ η βεβαίωση ηλεκτρονικά εδώ  https://apps.ika.gr/eTax/

Απαιτείται ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜ, ΑΜ ΔΙΑΣ, (άνοιξε η πύλη) Το ΑΜΚΑ και ΑΜ ΔΙΑΣ αναγράφεται στα τρίμηνα εκκαθαριστικά)

Το δημόσιο και τα Επικουρικά ταμεία δεν ανακοίνωσαν τίποτε ακόμη.

12. ΚΦΑ

  Η υποβολή της Κατάστασης φορολογικής Αναμόρφωσης (τη μάθαμε πλέον καλά)  δεν παρουσιάζει δυσκολίες, εξάλλου σε πολλά λογιστικά προγράμματα ΄΄φεύγει΄΄ ταυτόχρονα  με το Ε3?. Αρκεί να συμφωνεί το σύνολο των λογιστικών διαφορών της με το αντίστοιχο σύνολο του κωδικού του  Ε3. Μηδενική ΚΦΑ δύσκολα θα υπάρχει αφού πρέπει να αναγραφεί το ΕΕΤΗΔΕ (κοινώς χαράτσι..) το έχουν όλα τα καταστήματα, τα έξοδα κινητής τηλεφωνίας, κλπ. Βλ. σχετική ανάλυση της ομάδας του tax heaven http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13723

Τips

a) προσοχή στην αναγραφή των οφειλόμενων φόρων γιατί λόγω της ύφεσης οφείλονται από πολλές επιχειρήσεις   ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ και πρέπει να αναγραφούν.

β) Θέμα υπάρχει με την Εισφορά Αλληλεγγύης που παρακρατούν οι επιχειρήσεις από τους μισθωτούς αν θα αναγράφεται στην ΚΦΑ και σε ποια κατηγορία.  Εκτιμούμε ότι η αναγραφή της είναι υποχρεωτική.

13. Ανείσπρακτες αποδοχές

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ισχύει και για τα εισοδήματα του 2012 (δόθηκε παράταση και για τη χρήση 2012) το καθεστώς που προβλέπει ότι θα φορολογηθούν μόνο οι μισθοί που έχουν εισπραχθεί και όχι όλο το εισόδημα που αναγράφεται στην βεβαίωση αποδοχών που εκδίδει η επιχείρηση η ο εργοδότης (Ν. 4110/13 άρθ. 7 παρ. 4).

 Ωστόσο για να γίνει αυτό  θα πρέπει στην πρώτη σειρά της βεβαίωσης αποδοχών που θα λάβει ο μισθωτός να αναγράφεται το συνολικό ποσό των αποδοχών που εισέπραξε εντός του 2012 και στην δεύτερη τα ποσά που δεν έχει εισπράξει έτσι ώστε να δηλώσει μόνο τα εισπραχθέντα και τον αναλογούντα φόρο. Τα υπόλοιπα χρεωστούμενα δεδουλευμένα θα τα δηλώσει όταν τα εισπράξει.

14. Αυτοπεραίωση

 Και φέτος τελικά θα ισχύσει ο αυτοέλεγχος χωρίς καμιά αλλαγή από πέρσι.  Υπενθυμίζεται ότι με  το σύστημα αυτό, που θα εφαρμοσθεί και στο φετινό οικονομικό έτος (για τη διαχειριστική περίοδο του 2012), οι εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000,00 ευρώ, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000,00 ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000,οο ευρώ θα κληθούν προαιρετικά να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδά τους με βάση τις δαπάνες που πραγματοποίησαν, δηλαδή να δηλώσουν τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα. Εφόσον τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιοριστούν με βάση τις δαπάνες είναι υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τηρούμενα βιβλία, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν όπως είναι γνωστό να πληρώσουν επιπλέον ΦΠΑ με τη δήλωση αυτοελέγχου ΦΠΑ που υποβάλετε τον κάθε Ιούνιο. Για την υπογραφή από τον λογιστή της δήλωσης σε περίπτωση αυτοελέγχου βλ και την 2445/12 ΣτΕ. Ακυρώθηκε μόνο η σχετική παράγραφος 2 της ΠΟΛ 1008/2011.

15. Τεκμήρια

Ακριβώς όπως και πέρσι. Καμιά αλλαγή. Αναγραφή μόνο του αριθμού του ρολογιού (παροχής) της ΔΕΗ και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη για τα σκάφη κατ αναλογία με τα ΕΙΧ.

Για υπολογισμό τεκμηρίων βλ.  http://www.taxheaven.gr/pages/tekmiria2013

Και σχετική ανάλυση της ομάδας του tax heaven http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12994

Τέλος αναγνωρίζεται όπως και για τα ΕΙΧ και για τα σκάφη αναψυχής ακινησία. Επίσης  ‘άπαντες οι πληρωμές δανείων αποτελούν σε κάθε περίπτωση τεκμήριο.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. παρέχεται πλέον η δυνατότητα σε όλους τους φορολογούμενους να αμφισβητήσουν την ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, εφόσον το

αποδεικνύουν με πραγματικά στοιχεία . Με τις προισχύουσες διατάξεις, η επίκληση περιστατικών και στοιχείων που αμφισβητούν το συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, περιορίζονταν αποκλειστικά στα πρόσωπα που προαναφέρθηκαν.

Βλ και οδηγό από τη ΦΕ της ΠΟE Δ.Ο.Υ

http://www.forologikanea.gr/data/docs/%CE%A4%CE%95%CE%9A%CE%9C%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91(1).pdf

Προσοχή Αν δηλώνω ενοίκια για παιδί φοιτητή, αναγράφω το διαμέρισμα και στη γ σελίδα (είναι … δευτερεύουσα) για να υπολογισθεί τεκμήριο μαζί με την κύρια κατοικία…

Tips

a) Στα υβριδικά ΕΙΧ υπολογίζουμε αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή ΔΕΝ απαλλάσσονται.

β) Για τα σκάφη κλπ που δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν συμπληρώνονται οι κωδικοί 711-714, αλλά απλώς συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία των ενδείξεων 1δ του πίνακα 5 (ΑΦΜ του κυρίου ή του κατόχου, αριθμός και λιμάνι νηολογίου κ.λπ.))

γ) Τα παιδιά που φιλοξενούνται από τους γονείς, στο σπίτι των γονιών τους, όπως επίσης και οι γονείς που φιλοξενούνται στα σπίτια των παιδιών τους ΔΕΝ επιβαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης της οικίας που διαμένουν η οποία βαρύνει τους γονείς ή τα παιδιά αντίστοιχα που ιδιοκατοικούν. Η φιλοξενία δεν αφορά την δωρεάν παραχώρηση.

δ) Για τις εξοχικές κατοικίες ΔΕΝ ισχύει πλέον ο περιορισμός της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης σε 3 μήνες το έτος. Επίσης οι ΚΕΝΕΣ κατοικίες δεν συμπληρώνονται στον πίνακα 5 στο έντυπο Ε1 αλλά στο έντυπο Ε2. (ΦΕ)

16.Το  Εργόσημο

Εργάτες γης κλπ από φέτος τέλος η υπεύθυνη δήλωση. Μόνο με εργόσημα και συγκεντρωτική εκτύπωση από τον ΟΓΑ ή το ΙΚΑ. Ως δικαιολογητικό  δηλαδή θα συνυποβάλλεται  με τη φορολογική δήλωση η ετήσια απολογιστική κατάσταση του ΦΚΑ  (Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) που έχει σταλεί στον εργοδότη. Εφαρμογή Εργοσήμου - Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης, Εγκ. 9/11 ΟΓΑ,  και του ΙΚΑ  Α21/449/61/11-7-12 στην οποία ορίζονται τα σχετικά με την χορήγηση βεβαίωση για τις ετήσιες εισφορές. Από το ΙΚΑ επίσης εκδόθηκε και η Α21/449/25/22-2-12 εγκύκλιος. Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές από 20%  αυξήθηκαν σε 25%. βλ

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13427

Βλ. επίσης  σχετικό link από το φόρουμ.

 http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php/topic/84902-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7/page-6

Σύμφωνα με τον ΟΓΑ οι εργάτες γης που δεν πραγματοποίησαν ούτε μία ημέρα εργασίας με εργόσημο δεν θα είναι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ για το 2013. Αλήθεια στο χωριό με τις φράουλες άραγε να αγόραζαν Εργόσημα, η και σε άλλα χωριά με ντομάτες, ελιές, βοσκοί σε κοπάδια κλπ.....

Βλ. και εδώ Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης,   http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16353

A εγκ 4/13 http://www.oga.gr/index.php?pg=new&id=378

 Εγκ. 2/13 http://www.oga.gr/index.php?pg=new&id=365

Εγκ 9/11 http://www.oga.gr/index.php?pg=new&id=205

 

17.1. Η δήλωση του Ε9 

Την ηλεκτρονική οδό θα πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά και φέτος οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Το Ε9 συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013. Φέτος όλοι οι φορολογούμενοι που κατέχουν ακίνητα θα πρέπει να οριστικοποιήσουν; την περιουσιακή τους κατάσταση και να δηλώσουν στην περίπτωση που δεν το έχουν πράξει τα στοιχεία για τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου ακίνητα. Το έντυπο Ε9 θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να επιβληθεί το 2014. Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2013 έχει:
 Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.
 Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.
 Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2012) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2012 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών.
Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2012 υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την 30η Ιουνίου 2013. Ειδικότερα η δήλωση Ε9 υποβάλλεται χειρόγραφα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς την επιβολή προστίμου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η ενημέρωση του τμήματος μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.
Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
 Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης

17.2. Η Δήλωση Ε9,  οι σύζυγοι χωριστά τα ΄΄ τσανάκια τους ΄΄

Ήδη πήρανε γεύση όσοι χρειάστηκε να κάνουν αλλαγές στο Ε9. Πρώτα μπαίνεις στην εφαρμογή με τους κωδικούς του συζύγου  κάνεις τις αλλαγές που πρέπει και εκτυπώνεις  τη δήλωση του Ε9 του συζύγου. Στη συνέχεια για τη σύζυγο η οποία αν δεν έχει κωδικούς μπαίνεις με τους κωδικούς του συζύγου και εκτυπώνεις τη δήλωση Ε9 και της συζύγου. Περαιτέρω, αν έχουμε πχ και 2 παιδιά  και έχουν πχ τη ΨΚ σε  ακίνητα ξαναμπαίνεις στην εφαρμογή άλλες δυο φορές.. Δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση μια δήλωση Ε9 που εκτυπώνονταν πριν σε 3 σελίδες όλο κι όλο, τώρα με το νέο σύστημα πέραν από τον χρόνο, μπες, βγες, ... απαιτούνται να εκτυπωθούν 4 δηλώσεις από 3 σελίδες η κάθε μία ήτοι συνολικά 12 σελίδες (4χ3=12)......... ουδέν σχόλιο...   

Τips

Τα ακίνητα στο εξωτερικό δεν αναγράφονται στο Ε9....

17.3 Το Νέο Ε9 για τα αγροτεμάχια, 

Από την αρχή rebuild  τον πίνακα 2 του  Ε9 για τα  αγροτεμάχια και με νέα στοιχεία όπως θέση, χρήση και περισσότερα μόλις ανοίξει η εφαρμογή και στα πρωινάδικα.....???? Να δούμε πότε το Ε9 που συμπληρώνεται αδιάκοπα από το 1994 και φτάσαμε  στο 2014 και δεν αξιωθήκαμε ακόμη να το πετύχουμε... Δηλαδή 20 χρόνια χτίζουμε και χτίζουμε και τίποτα δεν γίνεται... Ούτε  η εθνική Πατρών – Θεσσαλονίκης να ήτανε...???????? Έχει στοιχειωθεί..?... σημαντικές πολ για το Ε9: πολ.1202/12

Πολ 1029/13  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15712/hl/%CE%B59

Πολ 1201/12     http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14921/hl/%CE%B59

Πολ 1072/13 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16158/hl/%CE%B59

Αντίγραφο δήλωσης Ε9. Όταν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, προσκομίζεται εκτυπωμένη η υποβληθείσα δήλωση, συνοδευόμενη από

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 18 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), με την οποία δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης (ΠΟΛ 1201/2012).

Συμπλήρωμα

Μάλλον πάει για 30/8/2013; ;βλ http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13427

Για το τέλος Αυγούστου ;; μετατίθεται η προθεσμία για την υποβολή των φετινών Ε9 όπου κάθε φορολογούμενος, συν τοις άλλοις, θα επικαιροποιήσει την εικόνα της εκτός σχεδίου ακίνητης περιουσίας του. Αυτή ήταν η κυριότερη απόφαση που έλαβε η χθεσινή διακομματική επιτροπή της συγκυβέρνησης για το νέο ενιαίο φόρο ακινήτων καθώς κρίθηκε ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος προκειμένου να δημιουργηθεί το νέο έντυπο Ε9 και ειδικά ο πίνακας για τις εκτός σχεδίου εκτάσεις. 

Στόχος, φαίνεται είναι να γεφυρώσουν τη ΓΓΠΣ με τα αρχεία του Υπουργείου Γεωργίας  (ΟΠΕΚΕΠΕ) όπου οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιέργειες και τα αγροτεμάχια αναλυτικά ??΄Ήδη επιχειρείται μια διασταύρωση με τις δηλώσεις ΦΠΑ επιστροφής των αγροτών του Ειδικού καθεστώτος…. Διμέτωπος αγώνας της ΓΓΠΣ,   για τα κτήρια λοιπόν Διασταύρωση ΓΓΠΣ με τα ρολόγια της ΔΕΗ, για δε τα αγροτεμάχια με το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ…  το οποίο μάλιστα είναι και ψηφιοποιηθεί?? Άρα καλή θα είναι μια τελική συμφωνία του Ε9 με τη Δήλωση του ΟΣΔΕ πριν γίνει αποστολή. Προσοχή, στο ΟΣΔΕ όμως  αναγράφονται και τα μισθωμένα αγροτεμάχια.  

17.4)  Ημι-υπαίθριοι

Επίσης τακτοποίηση ανοιχτών ημι υπαίθριων με την πολ. 1126/11 στο Ε9 αλλά και στο Ε1. βλ.  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12295/hl/1126

Κρίνεται απαραίτητη η καλή ανάγνωση της πολ αυτής, καθώς και όλων των υπόλοιπων που εκδόθηκαν για τα  Ε9.  Αποσπάσματα  από τη πολ. 1126/11 

α) για τους κωδικούς του  Ε1.

 6. Για την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος, ως χρόνος τακτοποίησης των χώρων αυτών θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης.
7. Οι χώροι που τακτοποιούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει για πρώτη φορά να συμπεριληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται το οικον. έτος 2012.
Στη δήλωση αυτή θα περιληφθούν οι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2010, καθώς και όσοι έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2011.
Διευκρινίζεται ότι οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2011, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους,  πρέπει να δηλωθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση του 2011, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και έτσι θα συνεχίζουν να δηλώνονται και τα επόμενα οικον. έτη. Ομοίως, οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2012, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να περιληφθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση 2012, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και των επομένων οικον. ετών.

β) για τους κωδικούς του  Ε9.

Α. Οι τακτοποιούμενοι ημιυπαίθριοι, που είτε είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων ως βοηθητικοί χώροι είτε είχε παραληφθεί η αναγραφή τους, δεν απαιτείται  μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους  να αναγραφούν ως κύριοι χώροι στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους. 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας – ψιλής κυριότητας  κ.λπ.), τότε κατά την αναγραφή του ακινήτου συμπεριλαμβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου χώρου. 
Δηλαδή, σε περίπτωση μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, του ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, η απεικόνιση των ημιυπαίθριων χώρων στους κύριους χώρους θα  περιληφθεί στη δήλωση του καινούργιου ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση διαχωρισμού επικαρπίας - ψιλής κυριότητας, θα περιληφθεί στη δήλωση τόσο του επικαρπωτή όσο και του ψιλού κυρίου. 
Β. Οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δεν απαιτείται  μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να τροποποιηθούν και να αναγραφούν στην πραγματική τους κατάσταση στη δήλωση στοιχείων ακινήτων και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους. 
Τακτοποιούμενοι χώροι που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι ουδέποτε είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους, μετά την τακτοποίησή τους. 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του χώρου που τακτοποιήθηκε λόγω μετατροπής  του σε χώρο κύριας χρήσης, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας-ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε ο εν λόγω χώρος θα αναγραφεί στην πραγματική του κατάσταση. 
Γ. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας και της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, ως χρόνος τακτοποίησης θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης. 
Δ. Εάν, παρά τα αναφερόμενα στις παραγράφους Α και Β, ιδιοκτήτης τακτοποιούμενου ημιυπαίθριου χώρου ή χώρου που έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας  χρήσης επιθυμεί να απεικονίσει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου του, δύναται να το κάνει υποβάλλοντας δήλωση στοιχείων ακινήτων το επόμενο της τακτοποίησης έτος, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. Γ’. 
Και πάντα σε αναμονή για τυχόν αλλαγές...... που θα είναι αναμενόμενες

Μπορεί να συνοψισθεί ως κάτωθι:

Οι νομιμοποιήσεις αυθεραίτων κατασκευών και αυθεραίτων αλλαγών χρήσης που πραγματοποιήθηκαν με τους νόμους Ν. 3843/2010 και Ν. 4014/21-9-2011 θα δηλωθούν όπως γράφουμε παρακάτω:

α. Νομιμοποίηση αυθαιρέτων με το Ν. 4014/2011 στα έτη 2011 και 2012 θα δηλωθούν στη χρήση 2012.

β. Αλλαγή χρήσης (πατάρια-υπόγεια) με τον Ν. 3843/2010 στα έτη 2010 και 2011 θα δηλωθούν στη χρήση 2012.

γ. Αλλαγή χρήσης (πατάρια-υπόγεια) με τον Ν. 4014/2011 στα έτη 2011 και 2012 θα δηλωθούν στη χρήση 2012.

 

Σε μτφ

Link to comment
Share on other sites

από ΜΤΦ

7.12 Ανάλωση προηγούμενων ετών.

Και φέτος με τις μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματα και την τεκμαρτή φορολόγηση να καραδοκεί, η ανάλωση προηγουμένων ετών, το κοινώς ΄΄ περίσσευμα ΄΄  είναι μια λύση στην αδιέξοδα αυτά.

Κρίνεται απαραίτητα και η μελέτη και των :

α) Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1097252 ΕΞ 28.6.2012
Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών

Βλ. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14603/hl/1097252

β) 1055932/22-6-1996

γ) 1064105/19-6-1996

δ) 1015578/14-2-2005

Κυκλοφόρησε και σχετικό βιβλίο του Κ. Γραβιά

Βλ. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13431

8. Η Συμπλήρωση του Ε3.

Δεν υπάρχουν αλλαγές. Ισχύει ότι και πέρσι. Εκδόθηκε και η Πολ. 1070/8-4-13. Λογιστικός προσδιορισμός. Υπολογισμός και δήλωση των λογιστικών διαφορών. Βλ.  πολ. 1070/13

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16119/hl/1070

Βλ και απόσπασμα οδηγού  Ε3 από  ΦΕ της Π.Ο.Υ  Δ.Ο.Υ.

http://www.forologikanea.gr/index.php?module=news&func=display&sid=5702&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter

9. Δηλώσεις Ε5

Δεν υπάρχουν αλλαγές. Ισχύει ότι και πέρσι. Εκδόθηκε και η Πολ. 1070/8-4-13. Νέοι κωδικοί οι : 580, 581,098,099,798,430,799,

Για τελευταία χρονιά υπολογίζεται  επιχειρηματική αμοιβή, μας τελειώνει φέτος??. Υπενθυμίζουμε ότι είχε μπει στη ζωή μας εν έτει  1992 με το Ν. 2065/92.Είχε διάρκεια ζωής 20 έτη?. Θεωρώ ότι βοήθησε κόσμο….. Μια σύγκριση με τις δηλώσεις Ε5 του οικ έτους 2014 θα δείξει το αληθές ή μη…. Όσοι κάνουν διακοπή εργασιών μέσα στο 2013 παίρνουν μια μικρή γεύση…?.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών των νομικών προσώπων της παραγρ.4 άρθρ. 2 του ΚΦΕ, μετά την 1.1.2013, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αυτών, υποβάλλονται με τις προθεσμίες του άρθρου 64 του ΚΦΕ, χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. (σχετ.ΠΟΛ.1064/29.3.2013 Α.Υ.Ο.) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 άρθρ. 10 του ΚΦΕ όπως αντικαταστάθηκαν με την παραγρ. 1 άρθρ.3 του ν.4110/2013, δηλαδή χωρίς επιχειρηματική αμοιβή και με συντελεστή φορολόγησης 26% κτλ..

Τελικά η πύλη άνοιξε την 17/5/13  με πολλά προβλήματα, με τα προγράμματα να μην  υποστηρίζουν την εφαρμογή, γιατί έγιναν αλλαγές, από Τρίτη 21/3/13 θα πρέπει να ΄΄ φτιάξουν ΄΄ τα πράγματα….

Tips

α) Ιδιαίτερη  προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις που η ΟΕ έχει ενοίκια έσοδα, τα ενοίκια αυτά καταχωρούνται στα βιβλία και  συμπληρώνεται και το Ε2. Στη συνέχεια αναγράφονται χωριστά και στον πίνακα Ε΄του Ε5, και υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθούν και  από την εφαρμογή του προγράμματος μαζί με τα υπόλοιπα κέρδη  στα κκ και να γίνει διπλή φορολόγηση, αφού τα ενοίκια προστίθενται στη συνέχεια στα δηλούμενα κέρδη του κωδ 016 και 048..  Ένα καλό τσεκάρισμα δεν βλάπτει...?.

Τα ενοίκια δεν πρέπει να ΄΄ περάσουν ΄΄ από τον κωδ. 016, αλλά απ ευθείας στο πίνακα Ε΄ του Ε5.
10. Αγρότες

Δεν υπάρχουν αλλαγές, οι δηλώσεις όπως και πέρσι θα εφαρμοστούν όπως κάθε χρόνο οι πίνακες με τις αντικειμενικές τιμές. Ήδη ανακοινώθηκαν οι πίνακες. Βλ. πολ 1060/13. http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php/files/file/1400-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-2013-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-2012/

Τα δύσκολα έρχονται από  1-1- 2014 αφού θα τηρήσουν βιβλία και ήδη το ...έδαφος ΄΄προετοιμάστηκε ΄΄ , θάλεγα έγινε το σχετικό φρεζάρισμα ?΄΄΄ αφού τα σχετικά άρθρα στον ΚΦΕ έχουν ήδη καταργηθεί, βλ. άρθρο 4 παρ. 2 ν. 4110/13 και θα φορολογούνται με συντ. 13%. . Ειδικά όμως για τη χρήση 2013 υπάρχει μια .... συγγένεια με τους μισθωτούς, αφού θα φορολογηθούν με τη κλίμακα των μισθωτών. 

Βεβαιώσεις καταβολής  ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ. βλ.

http://www.oga.gr/vevaiosi_forou/vevaiosi_login.php  (εισφορές)

(ΑΜΚΑ, ΑΜ ΟΓΑ και ΑΦΜ)

http://www.oga.gr/vevaiosi_oikog/vevaiosi_oikog_login.php   (επιδόματα)

Βεβαιώσεις είσπραξης επιχορηγήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλ. http://www.opekepe.gr/vevaiwsh2011.asp

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για να μην υπολογίσει  την κράτηση υπέρ ΕΛΓΑ 2% να αναγραφούν υποχρεωτικά  στους κωδ. 339,340 τα σχετικά ποσά 1.500 ή 3.000. Η κράτηση αυτή του ΕΛΓΑ αφορά όλους τους υπόλοιπους. Σημειώνεται ότι η εισφορά του ΕΛΓΑ από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καταβάλλεται με τη δήλωση καλλιέργειας του ΟΣΔΕ. Επίσης προσοχή στην μεταφορά των επιδοτήσεων στο Ε1 κωδ. 477,478 και 995,996. Διακρίνονται σε δυο κατηγορίες (I, II) . ...Καραδοκεί και η εισφορά αλληλεγγύης για το μέρος των επιδοτήσεων που αναγράφονται στον κωδ 995,996. Έχουμε αναφερθεί  αναλυτικά σε προηγούμενες αναρτήσεις. Οι επιδοτήσεις αυτές δεν αναγράφονται στον κωδ. 659,660 γιατί τυχόν αναγραφή εδώ πέραν  των άλλων, θα βοηθούσε στην καταπολέμηση των τεκμηρίων, πράγμα που δεν ισχύει πλέον..??? Γενικά οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καλύπτουν τεκμήρια, αλλά είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναγραφή τους…

Για τεκμήρια και επιδοτήσεις βλ τη παρ. 7 εδώ πολ 1082/11 και 1079/11 στο λινκ. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13751/hl/1082

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12134/hl/1079

Συμπέρασμα οι αγροτικές επιδοτήσεις γράφονται στους κωδ. 477,478 και 995,996. Δεν καλύπτουν τεκμήρια κανένας κωδικός. Στο κωδ. 995,996 υπολογίζεται Ε.Α. Υποχρεωτικά εκτύπωση της βεβαίωσης από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μη αναγραφή χαρακτηρίζει τη δήλωση ως ανακριβή….  Με ότι αυτό σημαίνει….

Tips.

a. Πολλές εταιρείες με τα λογιστικά προγράμματα που έχουν στην αγορά κάνουν τη ζωή ... καλλίτερη,  αφού κατά την συμπλήρωση του Ε1 φέρουν αυτόματα  τις αγροτικές τιμές από τους πίνακες κάθε νομού και έτσι διευκολύνεται ΄΄ τα μάλλα  ΄΄ η συμπλήρωση του σχετικού  πίνακα Β του Ε1.

β. Η αναγραφή στο Ε9 αγροτικών εκτάσεων   μονοετούς, δεν συνεπάγεται Υποχρεωτικά την ύπαρξη τεκμαρτού αγροτικού εισοδήματος. Βλ. Πολ. 1086/97. ( σε περιπτώσεις δηλαδή που είναι εγκαταλειμμένα, αν και τώρα λόγω της κρίσης πολλοί επιστρέφουν και τα εκμεταλλεύονται....)

γ) . Το  ποσό των 1500 ή 3000 το απαλλασσόμενο  των αγροτών απαιτείται να αναγραφεί στο κωδ. 659,660;;; (βλ, αστερίσκοι δήλωσης)

11. Συνταξιούχοι ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Για εκτύπωση βεβαίωσης από το site του ΟΓΑ των συντάξεων γενικά χρειάζονται ο  ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) και ο ΑΦΜ του Συνταξιούχου εδώ  .http://www.oga.gr/vevaiosi_forou/vevaiosi_login.php

Για εκτύπωση βεβαίωσης οικογενειακών επιδομάτων.

http://www.oga.gr/vevaiosi_oikog/vevaiosi_oikog_login.php

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εφαρμογή δεν ισχύει για τους δικαιούχους συντάξεων επιζώντων (χηρείας - ορφανικές), των οποίων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση κατοικίας τους.

Επίσης αναμένεται πύλη για εκτύπωση βεβαίωσης από ΙΚΑ… καθώς επίσης και από ΟΑΕΕ. Στον ίδιο δρόμο μάλλον θα χαράξει και το ΤΠκΔ?

   Για τις  εκτυπώσεις όλες αυτές  λοιπόν που μαζί με άλλες τελειωμό δεν έχουν απαιτείται ….. αγορά εκτυπωτικών μηχανών και σύμβαση αγοράς κιβωτίων πακέτων φωτοτυπικών χαρτιών Α4 ????. από χαρτοβιομηχανίες.??.  (Έχουμε και λέμε,  βεβαιώσεις από ΟΓΑ ασφαλιστική εισφορά ή συντάξεων,  ΟΠΕΚΕΠΕ,  ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ. ) Με τις πιο πρόχειρες εκτυπώσεις για κάθε μια δήλωση υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν ίσως και  30+ σελίδες Α4;;;, συνυπολογιζομένων και τα Ε1, Ε2, Ε3, ΚΦΑ, Ε9, εκκαθαριστικά κλπ. μετρείστε σελίδες..  Η μόνη λύση αποθήκευση σε PDF και email????????

Για βεβαίωση σύνταξης από ΙΚΑ βλ.

http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20131516.cfm

Για βεβαίωση από ΟΑΕΕ βλ. http://www.dikaiologitika.gr/%CE%BF%CE%B1%CE%B5%CE%B5/%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CE%B1%CE%B5%CE%B5-2012.html

Και από το ΙΚΑ η βεβαίωση ηλεκτρονικά εδώ  https://apps.ika.gr/eTax/

Απαιτείται ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜ, ΑΜ ΔΙΑΣ, (άνοιξε η πύλη) Το ΑΜΚΑ και ΑΜ ΔΙΑΣ αναγράφεται στα τρίμηνα εκκαθαριστικά)

Το δημόσιο και τα Επικουρικά ταμεία δεν ανακοίνωσαν τίποτε ακόμη.

12. ΚΦΑ

  Η υποβολή της Κατάστασης φορολογικής Αναμόρφωσης (τη μάθαμε πλέον καλά)  δεν παρουσιάζει δυσκολίες, εξάλλου σε πολλά λογιστικά προγράμματα ΄΄φεύγει΄΄ ταυτόχρονα  με το Ε3?. Αρκεί να συμφωνεί το σύνολο των λογιστικών διαφορών της με το αντίστοιχο σύνολο του κωδικού του  Ε3. Μηδενική ΚΦΑ δύσκολα θα υπάρχει αφού πρέπει να αναγραφεί το ΕΕΤΗΔΕ (κοινώς χαράτσι..) το έχουν όλα τα καταστήματα, τα έξοδα κινητής τηλεφωνίας, κλπ. Βλ. σχετική ανάλυση της ομάδας του tax heaven http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13723

Τips

a) προσοχή στην αναγραφή των οφειλόμενων φόρων γιατί λόγω της ύφεσης οφείλονται από πολλές επιχειρήσεις   ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ και πρέπει να αναγραφούν.

β) Θέμα υπάρχει με την Εισφορά Αλληλεγγύης που παρακρατούν οι επιχειρήσεις από τους μισθωτούς αν θα αναγράφεται στην ΚΦΑ και σε ποια κατηγορία.  Εκτιμούμε ότι η αναγραφή της είναι υποχρεωτική.

13. Ανείσπρακτες αποδοχές

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ισχύει και για τα εισοδήματα του 2012 (δόθηκε παράταση και για τη χρήση 2012) το καθεστώς που προβλέπει ότι θα φορολογηθούν μόνο οι μισθοί που έχουν εισπραχθεί και όχι όλο το εισόδημα που αναγράφεται στην βεβαίωση αποδοχών που εκδίδει η επιχείρηση η ο εργοδότης (Ν. 4110/13 άρθ. 7 παρ. 4).

 Ωστόσο για να γίνει αυτό  θα πρέπει στην πρώτη σειρά της βεβαίωσης αποδοχών που θα λάβει ο μισθωτός να αναγράφεται το συνολικό ποσό των αποδοχών που εισέπραξε εντός του 2012 και στην δεύτερη τα ποσά που δεν έχει εισπράξει έτσι ώστε να δηλώσει μόνο τα εισπραχθέντα και τον αναλογούντα φόρο. Τα υπόλοιπα χρεωστούμενα δεδουλευμένα θα τα δηλώσει όταν τα εισπράξει.

14. Αυτοπεραίωση

 Και φέτος τελικά θα ισχύσει ο αυτοέλεγχος χωρίς καμιά αλλαγή από πέρσι.  Υπενθυμίζεται ότι με  το σύστημα αυτό, που θα εφαρμοσθεί και στο φετινό οικονομικό έτος (για τη διαχειριστική περίοδο του 2012), οι εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000,00 ευρώ, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000,00 ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000,οο ευρώ θα κληθούν προαιρετικά να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδά τους με βάση τις δαπάνες που πραγματοποίησαν, δηλαδή να δηλώσουν τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα. Εφόσον τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιοριστούν με βάση τις δαπάνες είναι υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τηρούμενα βιβλία, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν όπως είναι γνωστό να πληρώσουν επιπλέον ΦΠΑ με τη δήλωση αυτοελέγχου ΦΠΑ που υποβάλετε τον κάθε Ιούνιο. Για την υπογραφή από τον λογιστή της δήλωσης σε περίπτωση αυτοελέγχου βλ και την 2445/12 ΣτΕ. Ακυρώθηκε μόνο η σχετική παράγραφος 2 της ΠΟΛ 1008/2011.

15. Τεκμήρια

Ακριβώς όπως και πέρσι. Καμιά αλλαγή. Αναγραφή μόνο του αριθμού του ρολογιού (παροχής) της ΔΕΗ και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη για τα σκάφη κατ αναλογία με τα ΕΙΧ.

Για υπολογισμό τεκμηρίων βλ.  http://www.taxheaven.gr/pages/tekmiria2013

Και σχετική ανάλυση της ομάδας του tax heaven http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12994

Τέλος αναγνωρίζεται όπως και για τα ΕΙΧ και για τα σκάφη αναψυχής ακινησία. Επίσης  ‘άπαντες οι πληρωμές δανείων αποτελούν σε κάθε περίπτωση τεκμήριο.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. παρέχεται πλέον η δυνατότητα σε όλους τους φορολογούμενους να αμφισβητήσουν την ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, εφόσον το

αποδεικνύουν με πραγματικά στοιχεία . Με τις προισχύουσες διατάξεις, η επίκληση περιστατικών και στοιχείων που αμφισβητούν το συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, περιορίζονταν αποκλειστικά στα πρόσωπα που προαναφέρθηκαν.

Βλ και οδηγό από τη ΦΕ της ΠΟE Δ.Ο.Υ

http://www.forologikanea.gr/data/docs/%CE%A4%CE%95%CE%9A%CE%9C%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91(1).pdf

Προσοχή Αν δηλώνω ενοίκια για παιδί φοιτητή, αναγράφω το διαμέρισμα και στη γ σελίδα (είναι … δευτερεύουσα) για να υπολογισθεί τεκμήριο μαζί με την κύρια κατοικία…

Tips

a) Στα υβριδικά ΕΙΧ υπολογίζουμε αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή ΔΕΝ απαλλάσσονται.

β) Για τα σκάφη κλπ που δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν συμπληρώνονται οι κωδικοί 711-714, αλλά απλώς συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία των ενδείξεων 1δ του πίνακα 5 (ΑΦΜ του κυρίου ή του κατόχου, αριθμός και λιμάνι νηολογίου κ.λπ.))

γ) Τα παιδιά που φιλοξενούνται από τους γονείς, στο σπίτι των γονιών τους, όπως επίσης και οι γονείς που φιλοξενούνται στα σπίτια των παιδιών τους ΔΕΝ επιβαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης της οικίας που διαμένουν η οποία βαρύνει τους γονείς ή τα παιδιά αντίστοιχα που ιδιοκατοικούν. Η φιλοξενία δεν αφορά την δωρεάν παραχώρηση.

δ) Για τις εξοχικές κατοικίες ΔΕΝ ισχύει πλέον ο περιορισμός της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης σε 3 μήνες το έτος. Επίσης οι ΚΕΝΕΣ κατοικίες δεν συμπληρώνονται στον πίνακα 5 στο έντυπο Ε1 αλλά στο έντυπο Ε2. (ΦΕ)

16.Το  Εργόσημο

Εργάτες γης κλπ από φέτος τέλος η υπεύθυνη δήλωση. Μόνο με εργόσημα και συγκεντρωτική εκτύπωση από τον ΟΓΑ ή το ΙΚΑ. Ως δικαιολογητικό  δηλαδή θα συνυποβάλλεται  με τη φορολογική δήλωση η ετήσια απολογιστική κατάσταση του ΦΚΑ  (Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) που έχει σταλεί στον εργοδότη. Εφαρμογή Εργοσήμου - Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης, Εγκ. 9/11 ΟΓΑ,  και του ΙΚΑ  Α21/449/61/11-7-12 στην οποία ορίζονται τα σχετικά με την χορήγηση βεβαίωση για τις ετήσιες εισφορές. Από το ΙΚΑ επίσης εκδόθηκε και η Α21/449/25/22-2-12 εγκύκλιος. Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές από 20%  αυξήθηκαν σε 25%. βλ

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13427

Βλ. επίσης  σχετικό link από το φόρουμ.

 http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php/topic/84902-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7/page-6

Σύμφωνα με τον ΟΓΑ οι εργάτες γης που δεν πραγματοποίησαν ούτε μία ημέρα εργασίας με εργόσημο δεν θα είναι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ για το 2013. Αλήθεια στο χωριό με τις φράουλες άραγε να αγόραζαν Εργόσημα, η και σε άλλα χωριά με ντομάτες, ελιές, βοσκοί σε κοπάδια κλπ.....

Βλ. και εδώ Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης,   http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16353

A εγκ 4/13 http://www.oga.gr/index.php?pg=new&id=378

 Εγκ. 2/13 http://www.oga.gr/index.php?pg=new&id=365

Εγκ 9/11 http://www.oga.gr/index.php?pg=new&id=205

 

17.1. Η δήλωση του Ε9 

Την ηλεκτρονική οδό θα πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά και φέτος οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Το Ε9 συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013. Φέτος όλοι οι φορολογούμενοι που κατέχουν ακίνητα θα πρέπει να οριστικοποιήσουν; την περιουσιακή τους κατάσταση και να δηλώσουν στην περίπτωση που δεν το έχουν πράξει τα στοιχεία για τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου ακίνητα. Το έντυπο Ε9 θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να επιβληθεί το 2014. Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2013 έχει:
 Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.
 Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.
 Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2012) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2012 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών.
Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2012 υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την 30η Ιουνίου 2013. Ειδικότερα η δήλωση Ε9 υποβάλλεται χειρόγραφα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς την επιβολή προστίμου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η ενημέρωση του τμήματος μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.
Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
 Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης

17.2. Η Δήλωση Ε9,  οι σύζυγοι χωριστά τα ΄΄ τσανάκια τους ΄΄

Ήδη πήρανε γεύση όσοι χρειάστηκε να κάνουν αλλαγές στο Ε9. Πρώτα μπαίνεις στην εφαρμογή με τους κωδικούς του συζύγου  κάνεις τις αλλαγές που πρέπει και εκτυπώνεις  τη δήλωση του Ε9 του συζύγου. Στη συνέχεια για τη σύζυγο η οποία αν δεν έχει κωδικούς μπαίνεις με τους κωδικούς του συζύγου και εκτυπώνεις τη δήλωση Ε9 και της συζύγου. Περαιτέρω, αν έχουμε πχ και 2 παιδιά  και έχουν πχ τη ΨΚ σε  ακίνητα ξαναμπαίνεις στην εφαρμογή άλλες δυο φορές.. Δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση μια δήλωση Ε9 που εκτυπώνονταν πριν σε 3 σελίδες όλο κι όλο, τώρα με το νέο σύστημα πέραν από τον χρόνο, μπες, βγες, ... απαιτούνται να εκτυπωθούν 4 δηλώσεις από 3 σελίδες η κάθε μία ήτοι συνολικά 12 σελίδες (4χ3=12)......... ουδέν σχόλιο...   

Τips

Τα ακίνητα στο εξωτερικό δεν αναγράφονται στο Ε9....

17.3 Το Νέο Ε9 για τα αγροτεμάχια, 

Από την αρχή rebuild  τον πίνακα 2 του  Ε9 για τα  αγροτεμάχια και με νέα στοιχεία όπως θέση, χρήση και περισσότερα μόλις ανοίξει η εφαρμογή και στα πρωινάδικα.....???? Να δούμε πότε το Ε9 που συμπληρώνεται αδιάκοπα από το 1994 και φτάσαμε  στο 2014 και δεν αξιωθήκαμε ακόμη να το πετύχουμε... Δηλαδή 20 χρόνια χτίζουμε και χτίζουμε και τίποτα δεν γίνεται... Ούτε  η εθνική Πατρών – Θεσσαλονίκης να ήτανε...???????? Έχει στοιχειωθεί..?... σημαντικές πολ για το Ε9: πολ.1202/12

Πολ 1029/13  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15712/hl/%CE%B59

Πολ 1201/12     http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14921/hl/%CE%B59

Πολ 1072/13 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16158/hl/%CE%B59

Αντίγραφο δήλωσης Ε9. Όταν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, προσκομίζεται εκτυπωμένη η υποβληθείσα δήλωση, συνοδευόμενη από

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 18 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), με την οποία δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης (ΠΟΛ 1201/2012).

Συμπλήρωμα

Μάλλον πάει για 30/8/2013; ;βλ http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13427

Για το τέλος Αυγούστου ;; μετατίθεται η προθεσμία για την υποβολή των φετινών Ε9 όπου κάθε φορολογούμενος, συν τοις άλλοις, θα επικαιροποιήσει την εικόνα της εκτός σχεδίου ακίνητης περιουσίας του. Αυτή ήταν η κυριότερη απόφαση που έλαβε η χθεσινή διακομματική επιτροπή της συγκυβέρνησης για το νέο ενιαίο φόρο ακινήτων καθώς κρίθηκε ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος προκειμένου να δημιουργηθεί το νέο έντυπο Ε9 και ειδικά ο πίνακας για τις εκτός σχεδίου εκτάσεις. 

Στόχος, φαίνεται είναι να γεφυρώσουν τη ΓΓΠΣ με τα αρχεία του Υπουργείου Γεωργίας  (ΟΠΕΚΕΠΕ) όπου οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιέργειες και τα αγροτεμάχια αναλυτικά ??΄Ήδη επιχειρείται μια διασταύρωση με τις δηλώσεις ΦΠΑ επιστροφής των αγροτών του Ειδικού καθεστώτος…. Διμέτωπος αγώνας της ΓΓΠΣ,   για τα κτήρια λοιπόν Διασταύρωση ΓΓΠΣ με τα ρολόγια της ΔΕΗ, για δε τα αγροτεμάχια με το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ…  το οποίο μάλιστα είναι και ψηφιοποιηθεί?? Άρα καλή θα είναι μια τελική συμφωνία του Ε9 με τη Δήλωση του ΟΣΔΕ πριν γίνει αποστολή. Προσοχή, στο ΟΣΔΕ όμως  αναγράφονται και τα μισθωμένα αγροτεμάχια.  

17.4)  Ημι-υπαίθριοι

Επίσης τακτοποίηση ανοιχτών ημι υπαίθριων με την πολ. 1126/11 στο Ε9 αλλά και στο Ε1. βλ.  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12295/hl/1126

Κρίνεται απαραίτητη η καλή ανάγνωση της πολ αυτής, καθώς και όλων των υπόλοιπων που εκδόθηκαν για τα  Ε9.  Αποσπάσματα  από τη πολ. 1126/11 

α) για τους κωδικούς του  Ε1.

 6. Για την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος, ως χρόνος τακτοποίησης των χώρων αυτών θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης.
7. Οι χώροι που τακτοποιούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει για πρώτη φορά να συμπεριληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται το οικον. έτος 2012.
Στη δήλωση αυτή θα περιληφθούν οι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2010, καθώς και όσοι έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2011.
Διευκρινίζεται ότι οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2011, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους,  πρέπει να δηλωθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση του 2011, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και έτσι θα συνεχίζουν να δηλώνονται και τα επόμενα οικον. έτη. Ομοίως, οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2012, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να περιληφθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση 2012, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και των επομένων οικον. ετών.

β) για τους κωδικούς του  Ε9.

Α. Οι τακτοποιούμενοι ημιυπαίθριοι, που είτε είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων ως βοηθητικοί χώροι είτε είχε παραληφθεί η αναγραφή τους, δεν απαιτείται  μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους  να αναγραφούν ως κύριοι χώροι στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους. 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας – ψιλής κυριότητας  κ.λπ.), τότε κατά την αναγραφή του ακινήτου συμπεριλαμβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου χώρου. 
Δηλαδή, σε περίπτωση μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, του ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, η απεικόνιση των ημιυπαίθριων χώρων στους κύριους χώρους θα  περιληφθεί στη δήλωση του καινούργιου ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση διαχωρισμού επικαρπίας - ψιλής κυριότητας, θα περιληφθεί στη δήλωση τόσο του επικαρπωτή όσο και του ψιλού κυρίου. 
Β. Οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δεν απαιτείται  μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να τροποποιηθούν και να αναγραφούν στην πραγματική τους κατάσταση στη δήλωση στοιχείων ακινήτων και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους. 
Τακτοποιούμενοι χώροι που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι ουδέποτε είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους, μετά την τακτοποίησή τους. 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του χώρου που τακτοποιήθηκε λόγω μετατροπής  του σε χώρο κύριας χρήσης, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας-ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε ο εν λόγω χώρος θα αναγραφεί στην πραγματική του κατάσταση. 
Γ. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας και της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, ως χρόνος τακτοποίησης θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης. 
Δ. Εάν, παρά τα αναφερόμενα στις παραγράφους Α και Β, ιδιοκτήτης τακτοποιούμενου ημιυπαίθριου χώρου ή χώρου που έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας  χρήσης επιθυμεί να απεικονίσει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου του, δύναται να το κάνει υποβάλλοντας δήλωση στοιχείων ακινήτων το επόμενο της τακτοποίησης έτος, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. Γ’. 

Και πάντα σε αναμονή για τυχόν αλλαγές...... που θα είναι αναμενόμενες

Μπορεί να συνοψισθεί ως κάτωθι:

Οι νομιμοποιήσεις αυθεραίτων κατασκευών και αυθεραίτων αλλαγών χρήσης που πραγματοποιήθηκαν με τους νόμους Ν. 3843/2010 και Ν. 4014/21-9-2011 θα δηλωθούν όπως γράφουμε παρακάτω:

α. Νομιμοποίηση αυθαιρέτων με το Ν. 4014/2011 στα έτη 2011 και 2012 θα δηλωθούν στη χρήση 2012.

β. Αλλαγή χρήσης (πατάρια-υπόγεια) με τον Ν. 3843/2010 στα έτη 2010 και 2011 θα δηλωθούν στη χρήση 2012.

γ. Αλλαγή χρήσης (πατάρια-υπόγεια) με τον Ν. 4014/2011 στα έτη 2011 και 2012 θα δηλωθούν στη χρήση 2012.

 

8. Τέλος Επιτηδεύματος (Τ.Ε.) Πάγιο τέλος

Το ΤΕ ....τσίμπησε πάρα  πολύ φέτος ειδικά για τα ΝΠ και ΥΠΚΤ.
1) 650,00 ευρώ από 500,00 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

2) 600,00 ευρώ από 300,00 για κάθε υποκατάστημα
3) 800,00 ευρώ από 400,00 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους

4) 1.000,00 ευρώ από 500,00 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
5) Τέλος επιτηδεύματος 500,00 ευρώ θα εξακολουθούν να καταβάλλουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

6) Τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο. ( βλ. σχετικό Κωδικό 11 του πίνακα 2 του Ε1)

Σε περίπτωση διακοπής περιορίζεται σε  12κατα. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις όπως : σε δραστηριότητα σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και  σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών,. Κλπ.

Tips

Το Τ.Ε.  πληρώνεται και από τα ΦΠ και από τα ΝΠ.

Το ερώτημα είναι πως θα πληρωθεί από τα νπ το ΤΕ?? Αφού δεν υπάρχει ειδική ένδειξη στο Ε5 κλπ, Η απάντηση είναι ότι μάλλον θα καταβληθεί με ειδική αποστολή από τη ΓΓΠΣ. Στα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό.

 

19. Εισφορά Αλληλεγγύης (1%-4%)

Θα μας ...συντροφεύσει και φέτος και θα έχουμε και συνέχεια. Αλλά οι  μισθωτοί και συνταξιούχοι  φέτος θα δουν μια διαφορά,  επί τω βελτίω? από την άποψη ότι κάθε μήνα το 2012 γίνονταν  παρακράτηση  από τον εργοδότη, και έτσι θα αναγραφεί στο Ε1, και άρα το τελικό ποσό του εκκαθαριστικού δεν θα είναι επιβαρυμένο αφού  ήδη έχει προπληρωθεί (δηλαδή κάτι ανάλογο με το ΦΜΥ). Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά υπολογίζεται για εισοδήματα από 12.000,00 και άνω. Επίσης για να μην υπολογίσει το σύστημα εισφοράς σε περιπτώσεις αναπηρίας μέχρι 80%,  που εξαιρούνται τσεκάρετε ο κωδ. 913,914 για να το γνωρίζει. 

Απαλλάσσεται, Από ΕΑ (κωδ. 657,658) το εξωιδρυματικό επίδομα, Η σύνταξη τυφλών και γενικά προσώπων που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία δηλαδή ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό πάνω από 80%, οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής της εργασίας (αρθρο 14 παρ.1 Ν. 2238/1994), το εφάπαξ (αρθρο 45 παρ. 4 Ν. 2238/1994), οι αμοιβές των υπαλλήλων της ΕΕ για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 2ου εδαφίου του άρθρου 13 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της ΕΕ της 8-4-1965 (όπως ισχύει σήμερα) καθώς επίσης και οι αμοιβές των προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ 1014/22-2-2010.

Tips

α) Τα ΝΠ δεν επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης.

β) Υπομονή. Ακόμη 2 χρόνια θα είναι η ΕΑ. Χρήση 2014 και 2015

20. Οι .... αστερίσκοι * του Ε1

20.1. Οι 18άρηδες *.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω εκτιμούμε ότι τελικά θα επανέλθει ως ίσχυε, - με το μινι φορολογικό ή πολυνομοσχέδιο ή νόμος σκούπα και με την κατ επείγον διαδικασία όπως αποκαλείται στα μμε, - η διάταξη όπως προϋπήρχε..... υπομονή λοιπόν λίγες ακόμη μέρες.. Τώρα γιατί να γίνει τόσος ντόρος και αναστάτωση για ένα θέμα τόσο ασήμαντο....?.... Τελικά έγινε το αυτονόητο Ν. 4153/13. Οι 18άρηδες+  προστατευόμενοι τελικά  δεν θα υποβάλλουν δήλωση, αλλά σε γενικές γραμμές ισχύουν ότι  και πέρσι………. (μείον έναν  αστερίσκο.?.)

20.2. Ο κωδικός παροχής των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων *

Πράγματι θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση. Μια ακόμη αναστολή στην εφαρμογή του θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Να δούμε αν θα παραμείνει ως έχει, ή αν  θα δεχθεί κάποιο και μέχρι ποιού βαθμού λίφτινγκ..?.....

20.3. Τόκοι καταθέσεων  - Βεβαιώσεις *

Όλοι βρρ.... στις τράπεζες για παραλαβή βεβαιώσεων τόκων. Δεν θα είναι  και εύκολο να παραλάβεις βεβαιώσεις από όλους τους λογ/σμούς σου. Ψάξτε λοιπόν στα συρτάρια για τα βιβλιάρια.... Και αν κάποιος σύζυγος έχει λογ/σμό που δεν είναι γνωστός στη σύζυγο??? Θα έχουμε και  extreme  καταστάσεις, διαζύγια;;;. (λένε ότι με τα εμβάσματα στο εξωτερικό πολλές οικογένειες έχασαν την οικογενειακή τους ησυχία και ευτυχία.?...)  Να λοιπόν που η εφορία έγινε και το ..... τρίτο ΄΄πρόσωπο΄΄ για το ζευγάρι??????

20.4. Καθολική Ηλεκτρονική Υποβολή  Ε1 *

Άγνωστο αν τελικά θα ισχύσει η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή  ή γίνει κάτι παρόμοιο με τα περσινά… Επισημαίνεται ότι για την είσπραξη του επιδόματος των τέκνων βλ. έντυπο Ε21 είναι επίσης υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή και εκ του λόγου αυτού.

20.5. Βεβαιώσεις δανείων *

Το ίδιο όπως και με τους τόκους καταθέσεων. Αναμένεται και εδώ μεγάλη διασταύρωση από τη ΓΓΠΣ, οπότε μη δήλωση των πληρωμών των δανείων , η δήλωση είναι  ανακριβής, αφού αποτελεί τεκμήριο και άρα παραμονεύουν μπελάδες, αλλάζει και το φορολογητέο εισόδημα ….. Το κακό είναι ότι  όλες οι τράπεζες δεν στέλνουν τις βεβαιώσεις, και πρέπει να αναζητηθούν.??

20.6. Τακτοποίηση ημι υπαίθριων. Αναγραφή  τμ στο Ε1 και στο Ε9 *.

Έχουμε αναφερθεί παραπάνω, αλλά θεωρούμε  καλόν  οι διατάξεις να ξαναγραφούν από την αρχή, να επικαιροποιηθούν τόσο για τις ανάγκες του Ε1, Ε9, ΦΑΠ, ΦΜΑ, ώστε για να μην παρατηρηθούν παρατράγουδα. Περαιτέρω, πρόσφατα εκδόθηκε   απόφαση του ΣτΕ όπου έκρινε ότι η διάταξη της τακτοποίησης είναι αντισυνταγματική και όλοι τώρα ψάχνονται.... Λένε ότι για να  υπάρξει πρόβλημα για κάποιον   που έκανε χρήση της σχετικής διάταξης,  πρέπει να κινηθεί εναντίον του πχ ο ...γείτονας, αν δε γίνει αυτό τότε κανένα πρόβλημα.? Άρα το σύνθημα ΄΄ δήλωσέ το και σώστο ΄΄ έγινε  ΄΄ πρόσεχε τον κακό γείτονα ΄΄ ???. Πάντως σε κάθε περίπτωση χρειάζεται νομοθετική θεραπεία... και αναμένεται........

20.7. Τάξεις λογιστών*

Μετά τις αλλαγές που έγιναν στο ν.2515/97 και ΠΔ  340/98 με τον Ν. 4152/13 και την καθιέρωση δυο τάξεων λογιστών, την Α΄και Β΄, τίθεται θέμα πως θα υποβληθούν φέτος οι δηλώσεις από όσους άλλαξαν κατηγορία, καθώς και αν θα παραμείνει ο ίδιος αριθμός μητρώου ή από το ΟΕΕ θα χορηγηθούν νέες. Το ίδιο θέμα πάλι ενέσκηψε με τις τάξεις Α΄και Β΄ τις παλιές με τα όρια στις υπογραφές στους Ισολογισμούς των διπλογραφικών βιβλίων. . ....

20.8. Ο κωδικός 339, 340 για το 1.500 και 3.000 των αγροτών* και ο κωδ.659,660 *.

Όπως είναι γνωστό στον κωδ. 339, 340 αναγράφεται το ποσό των 1.500 ή 3.000 για τους κατά κύριο επάγγελμα, ποσό το οποίο μειώνει το φορολογητέο εισόδημα. Αν και υπάρχει σύγχυση το ποσό αυτό κατά την γνώμη μας αναγράφεται υποχρεωτικά και στον κωδ. 659,660 και βοηθούσε και στα τεκμήρια....??? Αν υπάρχει αντίρρηση, περιμένουμε τον αντίλογο. Τώρα, μετά και την εισφορά αλληλεγγύης και την υποχρεωτικότητα της δήλωσης όλων των αφορολόγητων εισοδημάτων, πρέπει να αναγραφεί και εδώ......???;; Δεκτές τυχόν αντιρρήσεις..

20.9. Αφορολόγητα έσοδα*. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δήλωση όλων των αμολόγητων εισοδημάτων. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ζημιά όμως τι γίνεται;; πχ σε αμοιβαία κεφάλαια με αρνητική θέση, θα αφαιρείται ;;;??? πως θα δηλωθεί το αρνητικό αυτό εισόδημα;;;

20.10 Συνδικαιούχοι τόκων καταθέσεων. Για το πώς θα γίνεται ο επιμερισμός του τόκων από τις καταθέσεις βλ. και το  . Εγγ. Υ.Ο. Α.Π. Δ12Α1105231/22.7.2011

  Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τα αρ. πρωτ. 1025717/557/Α0012/06.05.1996, 1080362/1634/Α0012/30.06.1996, 1052802/895/Α0012/04.06.1999, 1075223/147Β/Α0012/07.08.2009 έγγραφά μας, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης μετρητών σε ονόματα καταθετών περισσότερα του ενός, το ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου, καταρχήν μερίζεται ισομερώς μεταξύ των καταθετών και του κοινού λογαριασμού. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έχει την εξελεγκτική εξουσία να ερευνά τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιορίζει με άλλη βάση το ποσό των τόκων που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο του κοινού λογαριασμού.
2. Επίσης με την 109465/1132/80012/ΠΟΛ.1124/25.11.2004 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το ποσό καταρχήν επιμερίζεται μεταξύ των συνδικαιούχων, ακόμη και των ανηλίκων, χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει θέμα γονικής παροχής ή δωρεάς.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διαταγές 1088561/1377/Α0012/24.09.1999 και 1022721/29/Α0012/12.03.2002, σε περίπτωση που από πρόσθετα στοιχεία που προσκομιστούν προκύπτει ότι το ποσό της κατάθεσης των συνδικαιούχων προέρχεται από εισοδήματα του ενός εξ’ αυτών, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισόδημα μόνο ο ίδιος.
4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της προέλευσης των κατατιθεμένων κεφαλαίων στην τράπεζα και ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  (Από τον  HARYK. )

20.11 Αριθμός ΔΕΗ*.  Πολλοί στρατιωτικοί κατοικούν σε οικίματα που που διαθ΄λετει ο στρατός, η αεροπορία, αυτοί τι αριθμό θα δηλώσουν;;;

 

21. Φόρος πολυτελείας στα μεγάλα ΕΙΧ, πισίνες κλπ (άρθ 44 ν.4111/13).

Μετά από μια μικρή .... ανάπαυλα επανήλθε ο φόρος πολυτελείας για τα μεγάλα ΕΙΧ, πισίνες κλπ και επιβάλλεται στην αντικειμενική αξία,  αλλά προσοχή δεν αφορά το φετινό εκκαθαριστικό. Από το οικ έτος 2014..... Δεν υπάγονται τα ΕΙΧ με ηλικία πάνω από 10 έτη, καθώς και τα αναπηρικά. Για αυτοκίνητα από 1929-2500 ο συντ είναι  5%, για μεγαλύτερα 10%κλπ. πχ για ΕΙΧ 2.000 cc ο φόρος θα είναι αν η αντικειμενική δαπάνη στο Ε1 είναι 8.800χ5%=440

22. Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος οικ έτους 2013.

Σε σχέση με τα περσινά υπολογίζεται ότι θα είναι πιο λάιτ. ?? Το λέμε αυτό γιατί ειδικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους στη χρήση 2012 παρακρατήθηκε από τους εργοδότες σωστά ο ΦΜΥ, επίσης παρακρατήθηκε και η  εισφορά αλληλεγγύης,  σε αντίθεση με τη χρήση 2011 που ο ΦΜΥ παρακρατήθηκε με διαφορετικά αφορολόγητα όρια και καθόλου δεν είχε παρακρατηθεί εισφορά αλληλεγγύης. Φέτος δηλαδή  δεν υπάρχει αναδρομική μείωση του αφορολογήτου οπότε η παρακράτηση φόρου σε μισθωτούς και συνταξιούχους έχει γίνει κανονικά. Άρα δεν υπάρχει η επιβάρυνση που υπήρχε πέρυσι. Εξάλλου οι μισθοί, οι συντάξεις  και γενικά τα εισοδήματα λόγω του μνημονίου  και της ύφεσης αναμένεται ότι  θα είναι μικρότερα, και άρα λιγότεροι φόροι.......

23. Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών.

Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 προκειμένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας (γεννηθέντες 31/12/47 και πριν) τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις. Κωδ. 013,014 του Ε1. Επίσης οι συνταξιούχοι άνω των εξήντα πέντε(65) ετών έχουν αφορολόγητο   9.000 ευρώ με την Προϋπόθεση: το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες  και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ. Την παραπάνω προϋπόθεση δεν την ήξεραν καλά τα … πρωινάδικα και πολλοί συνταξιούχοι διαμαρτύρονταν έντονα  ότι έγινε λάθος στη δήλωσή τους κλπ, όταν πήραν τα εκκαθαριστικά με το πρόσχημα ότι δεν τσεκαρίστηκε ο σχετικός κωδικός.??.... Συμπέρασμα : Έχουν - δεν έχουν, εισόδημα πάνω από 9.000, αφού είναι 65 +  ετών βάζουμε (χ) και τελειώνουμε....  Με το όριο ηλικίας για πολύ υπερήλικες (πριν ..1920) πιθανόν να χρειαστεί να περάσεις από τη Δ.Ο.Υ και ας είναι το προφιλ σωστό, γιατί κοκκινίζει το έτος γέννησης... ? τους θεωρεί ότι ήδη πήγαν στους αγγέλους?

24. Γεννηθέντες από 1/1/82 και μετά.

Και αυτοί όπως και οι άνω των 65 ετών και με τις ίδιες προϋποθέσεις αφορολόγητο 9.000,00. Ισχύει και εδώ ότι και τους 65αρηδες ..plus, (Κωδ. 017,018 του Ε1.)

25. Αποστολή  καταστάσεων για φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία κλπ.

Αφού πέρασε από χίλια  μύρια - κύματα,   ολοκληρώθηκε η αποστολή τους για τις χρήσεις 2011 και 2012,  εκδόθηκαν :    ΠΟΛ.1011/21.1.2013  τροποποιήθηκε η    ΠΟΛ.1195/12.10.2012  και  ΠΟΛ.1077/26.3.2012  αναφορικά με τα στοιχεία και τις προθεσμίες υποβολής αυτών στην ΓΓΠΣ. Τώρα πως έφυγαν και με τι ΑΦΜ θα δείξει η νεκροψία?...... Η προθεσμία που δόθηκε για την αποστολή αρχείων για τα  στοιχεία της χρήσης 2011 και εφεξής έπρεπε να είχε γίνει μέχρι την 20/2/2013. Επικράτησε σύγχυση γιατί επειδή  πολλοί  παρανόησαν τη λέξη «εφεξής» και έστειλαν αρχεία μόνο για τη χρήση 2011 και όχι για το 2012, θεωρώντας ότι για το 2012 θα βγει νέα ΠΟΛ κι επειδή το σύστημα έχει κλείσει για την εφαρμογή αυτή, παρακάλεσαν  να  ανοίξει μέχρι 30/4/2013 για να σταλούν και τα αρχεία της χρήσης 2012, αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω... Τώρα γιατί πρέπει να διασταυρωθεί αν έδωσα 200,00 για να πάρω το Ecdl,  και που θα ωφελήσει αυτό…??.. Ή ακόμη αν έδωσα 300,00 για μαθήματα στη σχολή οδηγών για επέκταση του διπλώματος…??..  ουδέν σχόλιο.

 Τώρα πως συνδέονται οι παραπάνω ΠΟΛ με το Ε1; Μα ο λόγος που υποβάλλουν τις καταστάσεις  είναι ο κωδ. 769 στη γ σελίδα. για διαπιστωθεί αν δηλώθηκαν στον κωδικό αυτό οι δαπάνες για δίδακτρα σε σχολεία, κλπ. αφού αποτελούν τεκμήριο...  ΄΄δ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών΄΄΄. Ενώ οι υπόχρεοι δηλώνουν όπως : πανεπιστήμια, κολλέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, ιδιαιτέρων μαθημάτων, εισαγωγικών εξετάσεων και πιστοποιήσεων γενικά, ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ινστιτούτα σπουδών, επαγγελματικές σχολές και τεχνικές σχολές,  τα πάντα δίδακτρα,  σχολές οδηγών κλπ,  στο Ε1 δηλώνονται μόνο τα δίδακτρα των  ιδιωτικών σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Να δούμε και το βιβλιαράκι τι θα ορίζει……Προσοχή: άρθ.19§4. ΄΄Οι υπόχρεοι που δεν αναγράφουν ή ανακριβώς αναφέρουν στη δήλωση τα στοιχεία, τα σχετικά με τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής δαπάνης διαβίωσης, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 87΄΄.


26). Οι Αλλαγές για το οικ έτος 2014. τι πρέπει να γνωρίζω εν συντομία.....

26.1) Τα εισοδήματα δεν θα αθροίζονται πλέον όλα μαζί για να φορολογηθούν συνολικά , αλλά υπάρχουν αυτοτελείς κλίμακες.  Η κάθε πηγή εισοδήματος θα φορολογείται χωριστά και θα γίνεται άθροιση των επί μέρους φόρων.  Χαμένοι θα είναι οι ΟΕ, κλπ, και οι μικροί.... Καθιερώνονται 3 Κλίμακες: η  κλίμακα μισθωτών, κλίμακα για κινητές αξίες και ενοικίων, και η κλίμακα μη μισθωτών. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην υπάρχει αφορολόγητο όριο και να φορολογείσαι από το 1,00 ευρώ.. Εκεί που φωνάζαμε για το 5.000 ότι είναι μικρό, τώρα πήγαμε αφορολόγητο 0,00€?? …..  Επίσης καταργήθηκε και το αφορολόγητο για τα παιδιά. Δηλαδή φορολογούμενος με 2 παιδιά  από αφορολόγητο 5.000+2.000+2.000=9.000 από τη χρήση 2013 αφορολόγητο 0,00??

α) ΦΠ

Κλίμακα μισθωτών & συνταξιούχων

Μέχρι 25.000 συντ 22%

25.000-42.000 συντ 32%

42.000 και άνω  συντ. 42%

Κλίμακα μη μισθωτών

Μέχρι 50.000 συντ 26%

50.000 και άνω  συντ. 33%

Για ενάρξεις από 1/1/13 και για τα  3 πρώτα χρόνια μέχρι εισόδημα 10.000 μείωση 50%

Κλίμακα από μισθώσεις ακινήτων και κινητές αξίες

Μέχρι 12.000 συντ 10%

12.001 και άνω  συντ. 33%

β) ΝΠ

ΟΕ, ΕΕ κλπ με βιβλία Β κατηγορίας

Μέχρι 50.000 συντ 26%

50.000 και άνω  συντ. 33%

ΟΕ, ΕΕ κλπ με βιβλία Γ  κατηγορίας

Ενιαίος  συντ 26%

Σε περίπτωση διανομής στα διανεμόμενα φόρος με 10%

Εφαρμογή:

Φορολογούμενος το 2013 έχει τα παρακάτω εισοδήματα: από μισθωτές υπηρεσίες 12.000, από ελευθέριο επάγγελμα 15.000, από ενοίκιο αγρών 2.000 και εισόδημα από συμμετοχή με ποσοστό 50% από ΟΕ 25.000 (συνολικά κέρδη ΟΕ 50.000χ50%=25.000, θα επιβαρυνθεί με φόρο ως κάτωθι:

Κλίμακα μισθωτών .................: 12.000χ22%=2.640,00

Κλίμακα από μη μισθωτών.....: 15.000χ26%=3.900,00

Κλίμακα ενοικίων.....................:  2.000χ10%=    200,00

Σύνολο.......................................29.000.........    6.740,00 φόρος

Επιβαρύνεται με συνολικό φόρο 6.740,00. Το εισόδημα των 25.000 από συμμετοχή στην ΟΕ δεν αθροίζεται με τα υπόλοιπα, αφού η ΟΕ φορολογήθηκε για τα συνολικά εισοδήματα και η επιχειρηματική αμοιβή μας τελείωσε για πάντα  με 31/12/12. (Η ΟΕ θα καταβάλει για φόρο 50.000χ26%=13.000,00). Για να συγκρίνουμε αν είναι καλύτερα ή χειρότερα ο νέος τρόπος, αρκεί να πάτε στη κλίμακα που ισχύει για τη χρήση  2012 το συνολικό ποσό των 41.500,00 ή να τα  ΄΄ ρίξετε ΄΄ στο πρόγραμμά σας : 12.000+15.000+2.000+(50.000χ1/2%χ50%)+12.500 = 41.500,00 και θα δείτε τη διαφορά..........

26.2) . Επίσης η κατάργηση του αφορολόγητου είχε ως  ΄΄παράπλευρη απώλεια ΄΄  από 1/1/13  να καταργηθεί  και για τους κατοίκους εξωτερικού ο αναλογικός συντελεστής 10% που υπήρχε για  το αφορολόγητο που ίσχυε για το πρώτο κλιμάκιο στη κλίμακα του άρθρου 9.

26.3). Με το ποσό των 2.100 (tax credit)  που θεσπίστηκε για τους μισθωτούς ως επιστροφή φόρου αν κάνουμε αναγωγή έχει ΄΄ισοδύναμο ΄΄ αφορολόγητο περίπου 9.500,00 εισόδημα. Ανακοινώθηκε το έντυπο Α21...

26.4) . Επαγγελματίας με μπλοκάκια. Οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι, αφενός μεν, ο υπόχρεος και παρέχων τις υπηρεσίες, να έχει υπογράψει σύμβαση με τους αντισυμβαλλόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και λήπτες των υπηρεσιών του, αφετέρου δε, οι αντισυμβαλλόμενοι αυτοί να μην είναι περισσότεροι από τρεις. Στην περίπτωση που είναι περισσότεροι από τρεις, τότε για να ισχύσει η υπαγωγή του στην κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων, θα πρέπει το 75% των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων ή αμοιβών του, να προέρχεται από έναν και μόνο αντισυμβαλλόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Υποθέτουμε ότι ο νομοθέτης εννοεί το 75% και άνω. θα φορολογείται με τη κλίμακα των μισθωτών. Προσοχή όμως δεν αφαιρούνται τα έξοδα του άρθρου 31 και να δούμε αν θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η ένταξη δεν διευκρινίζεται κατ εμέ.....

26.5. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταχωρούνται στα βιβλία και όχι στο Ε1.

Προσοχή.  Δεν ισχύει για ΟΕ,ΕΕ κλπ. Οι διατάξεις αυτές αφορούν αποκλειστικά τις εισφορές που καταβάλλουν οι ασκούντες ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν καταλαμβάνουν τις εισφορές που καταβάλλονται από τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (ΟΕ,ΕΕ κλπ), καθόσον δεν αποτελούν παραγωγική δαπάνη γι' αυτά προκειμένου να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα τους. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικον. έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά." Πολ. 1095/13 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16356

26.6. Ειδικά για τη χρήση 2013 οι γεωργοί με τη κλίμακα των μισθωτών. Από 1/1/14 τήρηση βιβλίων και λογιστικό προσδιορισμό.

26.7). Καταργήθηκε η επιχειρηματική αμοιβή για ΟΕ, ΕΕ κλπ.

26. 8).  Δαπάνες εκπιπτόμενες που ΄΄ χάνουν ΄΄ τον   κωδικό στο Ε1 που είχαν για πολλά χρόνια, (μας αδειάζουν τη γωνία, κακό αυτό όμως), αφού καταργείται η σχετική έκπτωση στο άρθρο 9 και κατά συνέπεια απελευθερώνουν  και ….. χώρο στο έντυπο αυτό,  και από την άλλη, ακόμη περισσότερο φόρο και πιο ΄΄ τσουχτερό΄΄  εκκαθαριστικό. .??.

Κωδ. 51,52 ,εισφορές ΤΕΒΕ κλπ (πάει απ ευθείας στα βιβλία).

Κωδ. 063,070 ,τόκοι Α΄ κατοικίας κλπ.

Κωδ. 811-815, ενοίκιο Α΄  κατοικίας.

Κωδ. 817-823,  ενοίκιο τέκνων.

Κωδ. 073,074, ασφάλιστρα.

Κωδ. 081,085 ,φροντιστήρια.

Κωδ. 087,088, εγκατάσταση φυσικού αερίου κλπ.

Ίσως να είναι και άλλοι που διαφεύγουν του παρόντος ή θα προστεθούν αργότερα…. 

26.9). ΟΕ με βιβλία Γ κατηγορίας Ενιαίος συντ, 26% και σε διανομή  φόρο 10%. Αλλαγή στο καταστατικό. Έχουμε  στην ουσία δηλαδή  εξομοίωση φορολογική της ΟΕ με την ΑΕ...?.

26.10). ΑΕ και ΕΠΕ, ΙΚΕ  όλα με συντ, 26%, Σε διανομή 10%. Αν γίνει διανομή μέσα στο 2013 συντ. φορολογίας 25%, αν γίνει το 2014 συντ. 10%. Από αυτό και μόνο γίνεται κατανοητό ότι μέχρι 31/12/13 οι διανομές κερδών, αποθεματικών κλπ θα είναι ελαχιστότατες??? Με ότι αυτό σημαίνει για τα δημόσια έσοδα.

26.11). Δωρεά σε εκκλησία κατάθεση σε τράπεζα. Κλείνει μια τρύπα;.

26.12. Για βεβαίωση αναπηρίας μόνο από ΚΕΠΕ ή ΑΣΥΕ

26.13. Αλλάξανε οι αποσβέσεις, το ΠΔ 299/03 ευδοκίμως μας τελείωσε.??. Προβλέπει το άρθρο 31 του ΚΦΕ όπως τροποποιήθηκε:.. Οι αποσβέσεις παραμένουν υποχρεωτικές, απαιτείται λογιστική εγγραφή, καταργήθηκε η φθίνουσα, απαγορεύεται η απόσβεση με μεγαλύτερο συντελεστή κλπ. Έχουμε λοιπόν  αντικατάσταση της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ, η οποία αναφέρεται στην έκπτωση του ποσού των αποσβέσεων από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, από την παρ. 22 του άρθρου 3 του Ν 4110/2013,  που  δημιουργεί έτσι ή αλλιώς, ένα νέο καθεστώς υπολογισμού της λειτουργικής φθοράς και της τεχνολογικής απαξίωσης των παγίων. Τα πάγια ταξινομούνται σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων εντός της ΕΕ, η οποία ονομάζεται «NACE αναθ. 2». Οι κατηγορίες είναι γενικές και αντιστοιχεί ένας συντελεστής απόσβεσης, και  όχι ανώτερος και κατώτερος, όπως με το προηγούμενο καθεστώς.

ΠΡΟΣΟΧΗ Με την υποπαράγραφο Δ.2 παρ. 6  Ν. 4152/13 η σχετική διάταξη για τις αποσβέσεις άλλαξε ριζικά, ξαναγράφτηκε  -  επαναδιατυπώθηκε, ξαναγράφτηκε  από την αρχή,  αφού έγινε μεγάλο λίφτινγκ???  Ράβε – ξήλωνε….. Από μια μικρή ματιά φαίνεται ότι έγινε και συγχώνευση των κατηγοριών αφού από 10 που ήταν πριν, τώρα  έγιναν μόλις  5?.

26.14. Πάγια έως 1.500 ευρώ, μπορούν να αποσβεστούν εφάπαξ

26.15. καταργούνται όλες σχεδόν οι φοροαπαλλαγές, και αυτές που παρέμεναν  είναι με ασήμαντο όφελος.. (ήδη το άρθρο 8 μας άφησε χρόνους από πέρσι).... Αλλάζουν ριζικά – καταργούνται...... βλ τη σχετική διάταξη το άρθρο 9 ως ισχύει   link.   βλ http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7#load_article_244

Απέμειναν ελάχιστες φοροαπαλλαγές πλέον?.......

26.16. Από το 2014 η ΓΓΠΣ θα προβαίνει υποχρεωτικά στην προσυμπλήρωση της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων φορολογουμένων. Σύμφωνα με το άρθρο 18  του Ν.4144/18-4-13,  "Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας", καλή αρχή λοιπόν..., κάτι είναι και αυτό,  πρέπει να το αναγνωρίσουμε.....προς τη σωστή κατεύθυνση.. Το όφελος από τη θεσπιζόμενη εφαρμογή είναι ιδιαίτερα μεγάλο για τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς δημιουργεί σημαντικές εξοικονομήσεις δαπανών λόγω της μη αποστολής εκατομμυρίων εκκαθαριστικών κάθε χρόνο. Έτσι εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι, καταπολεμάται η γραφειοκρατία αλλά προκύπτει και ένα τεράστιο όφελος από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, που έχει διαπιστωθεί (από πρόσφατες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις) σε συνταξιούχους λόγω της ανακριβούς δήλωσης των εσόδων από τις συντάξεις. Εξάλλου δεν θα εκτυπώνουμε και βεβαιώσεις συντάξεων...... Επίσης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θα πάνε από τώρα και πέρα παρέα και το ένα θα συντροφεύει το άλλο. Θα είναι η γέφυρα της ΓΓΠΣ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
26.17) Αποδείξεις μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους. Για να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου, απαιτείται:  Προσκόμιση αποδείξεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του ή τα τέκνα που τους βαρύνουν.  Αφορά δαπάνες που περιλαμβάνονται στα αγαθά και υπηρεσίες που ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.....(παραλείπονται). Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του δηλούμενου και  φορολογούμενου με την κλίμακα ατομικού εισοδήματος. Ανώτατο όριο αποδείξεων 10.500. Υπάρχει πέναλτυ αν δεν προσκομιστούν στο ακέραιο. .. Θέμα υπάρχει με τους αγρότες για τη χρήση 2013 που θα φορολογηθούν ως γνωστόν με την κλίμακα των μισθωτών μήπως θα δικαιούνται και αυτοί..... Προσωπικά δεν το νομίζω, αλλά να δούμε.............. Η φοροκάρτα  αλήθεια τι έγινε…?..

Ισχύει και φέτος και του χρόνου για να αναγνωρισθούν πρέπει η δήλωση να είναι εμπρόθεσμη, διαφορετικά πέναλτυ???

26.18. Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του

φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά

το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή και

ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του

φορολογούμενου εισοδήματος.

Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000)

ευρώ.

 Εφαρμογή

 Έστω φορολ. εισόδημα: 30.000 ευρώ

 Έξοδα ιατρικής περίθαλψης: 5.000 ευρώ

 Το 5% του εισοδήματος ανέρχεται: 30.000Χ5% = 1.500

 Ποσό φόρου που εκπίπτει: 5.000 – 1.500(30.000Χ5%) = 3.500Χ10%=

350,00

26.19. Στα ιατρικά περιλαμβάνονται κατά ρητή διατύπωση  και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη γενικά, δηλαδή τα φάρμακα,,,, χρήζει όμως διερεύνησης..... να δούμε την ερμηνευτική..

26.20. Ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου που ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή

δήλωση, υπολογίζεται εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα (άρθρο 1§3 Ν.4110/2011).  Πριν  δεν υπήρχε η προϋπόθεση δήλωσης πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος.

26.21. Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. Με την παρ. 28 του άρθρου 3 (ν 4110/13) , παρέχεται δυνατότητα σχηματισμού πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/94, ανεξάρτητα της τηρούμενης κατηγορίας βιβλίων.

26.22. Καθ όδόν και οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου βλ, εδώ http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13512

Με υπουργικές αποφάσεις οι οποίες αναμένεται να εκδοθούν ενεργοποιούνται, με καθυστέρηση 14 μηνών, οι έμμεσες μέθοδοι τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητέων εισοδημάτων. Θα βασίζονται στην παρακολούθηση των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων, στο είδος, το χρόνο και την έδρα του επαγγέλματος, στα λειτουργικά έξοδα, τη ταμειακή ρευστότητα, στις δαπάνες διαβίωσης των επαγγελματιών καθώς και στα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία τους. Είναι το άρθρο 67Β έμμεσες  τεχνικές ελέγχου  (mark up method), (source and application of funds method,  (net worth method),

βλ. Σχ άρθρο http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7

και η σχετική απόφαση εδώ. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16416

και η μελέτη του Γ. Κορομηλά  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16445

 

    Επίσης σε αναμονή γιατί έρχονται ριζικές αλλαγές και στις δαπάνες που εκπίπτουν των επιχειρήσεων μετά αυτών στο Ε1. Ριζική ανατροπή στον τρόπο που φορολογούνται οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες προωθεί το υπουργείο Οικονομικών υπό τις οδηγίες της τρόικας. Με το επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη βουλή το αργότερο έως τα μέσα Ιουνίου ξηλώνεται το σύνολο των εκπιπτόμενων δαπανών που αναγνωρίζονται για την επιχειρηματική δραστηριότητα και αντικαθίστανται από μια νέα πρακτική στην αναγνώριση εκπτώσεων από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

 βλ. http://www.capital.gr/tax/News_tax.asp?id=1791050

βλ. για  επιχειρούμενες αλλαγές και  εδώ, πάλι σεμινάρια, ζωή νάχουμε λοιπόν.... η  είδηση sto taxheaven (σημαντική είδηση, έρχονται ανατροπές...) .

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13565

26.23). Κλπ  βλ. ν 4110/13 και ν. 4152/32...........

26.24). Εμβόλιμα άρθρα του Ν. 2238/94

α) Άρθρα 39Α,39Β, 39Γ. (ενδο-ομιλικές συναλλαγές)

β) Άρθρα 51Α, 51Β  (μη συνεργάσιμα κράτη, προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

γ) Άρθρα 67, 67Α, 67Β ( έλεγχος από γραφείο, τεχνικές έλεγχου)
δ) Άρθρα 70, 70Α. 70Β (Διοικητική επίλυση διαφοράς, ενδικοφανής προσφυγή) . ¨Ηδη έγιναν αισίως 9,  άντε και να τα εκατοστίσουν???

Σημείωση. Ενδικοφανής προσφυγή ( εμφάνιση ενδικου μέσου με μόνη τη διαφορά ότι ασκείται ενώπιον διοικητικής αρχής και όχι δικαστηρίου), είναι κατά νόμο μια προσφυγή ενώπιον της εκδούσης ή της προϊσταμένης αρχής, ή ειδικώς προβλεπομένου οργάνου, η οποία ασκείται εντός ορισμένης από τον νόμο προθεσμίας και συνεπάγεται έλεγχο της πράξεως όχι μόνον κατά νόμο (έλεγχο νομιμότητας), αλλά και κατ ουσία (ουσιαστικός έλεγχος, έλεγχος σκοπιμότητας) (Π. Δαγτόγλου). Άρθρ. 25 παρ.1  ΚΔΔιαδ. Έχουμε κατ ουσίαν επανεξέταση της υπόθεσης. (με λόγια απλά μπορεί να πούμε ότι είναι μια .. ένσταση)..

Από 1/8/13 θα μπει για τα καλά στη ζωή μας η ενδικοφανής προσφυγή, ?

Άρθρο 70Β. ν. 2238/94. 1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν. κλπ

Η Ενδικοφανής προσφυγή, θα είναι σε λίγο χρονικό διάστημα πολύ κοινή σε όλους. ....

26.25). και το ΕΕΤΗΔΕ μετονομάστηκε (πάλι βαφτίσια είχαμε) σε ΕΕΤΑ με το ν. 4152/13, Δε  παραπέμπει στους Βάσκους (ΕΕΤΑ) την επαναστατική οργάνωση?????

26.26)  Σύμφωνα με διαρροή στο τύπο στο νέο φορολογικό νόμο που θα ψηφισθεί τον Ιούνιο του 2013, καταργούνται οι αποδείξεις, καταργούνται τα τεκμήρια, γιατί θα εφαρμοστούν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου, καταργείται η μείωση του 1,5%, καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος στα ακίνητα, νέα ημερομηνία δήλωσης 1/4/ κλπ, η προκαταβολή φόρου πάει στα ύψη για όλους στο 90%???, αναλυτικότερα θα προβλέπονται :

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου σύμφωνα με την ΄΄ ΗΜΕΡΗΣΙΑ΄΄:

1. Καθιερώνεται νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου σε μισθούς και συντάξεις. Με το νέο σύστημα εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι με μηνιαίες αποδοχές άνω των 800 ευρώ, θα έχουν μεγαλύτερες κρατήσεις φόρου, με αποτέλεσμα τα καθαρά ποσά αποδοχών τους να μειωθούν μέχρι και 20%.

2. Καταργείται η έκπτωση 1,5% επί του μηνιαίου φόρου, που παρακρατείται από μισθούς και συντάξεις.

3. Αυξάνεται η προκαταβολή φόρου για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 55% στο 90% του κύριου φόρου εισοδήματος και για τις Α.Ε. και τις ΕΠΕ από το 80% στο 90% του φόρου. Για τις νέες Ο.Ε. και Ε.Ε. η προκαταβολή φόρου αυξάνεται από το 27,5% στο 90%, ενώ για τις νέες Α.Ε. και ΕΠΕ ανεβαίνει από το 40% στο 90%.

4. Καταργείται το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους απολυόμενους εργαζόμενους. Οι αποζημιώσεις αυτές θα φορολογούνται πλέον με την κλίμακα φορολογίας των μισθωτών και των συνταξιούχων θα συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματα από μισθωτές από μισθωτές υπηρεσίες, με συνέπεια να επιβαρύνονται πλέον από το πρώτο ευρώ με φόρους που θα φθάνουν μέχρι το 42%.

5. Καθιερώνεται νέο μόνιμο σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων όλων των επιχειρήσεων με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου.

6. Καταργείται η φορολογική ελάφρυνση για τους νέους επαγγελματίες που καθιερώθηκε με τον τελευταίο φορολογικό νόμο και προβλέπει ότι οι νέοι επιτηδευματίες, δικαιούνται μειωμένης κατά 50% φορολόγησης για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματός τους.

7. Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος επιβάλλεται αυτοτελώς, με συντελεστές 1,5% και 3%, στα εισοδήματα από ακίνητα.

8. Προσδιορίζονται ρητά οι δαπάνες, που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

9. Καθορίζεται νέο καθεστώς προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσει των επιχειρήσεων.

10. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου του οικονομικού έτους, όμως ο φόρος θα πρέπει να καταβάλλεται πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

11. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, που λαμβάνουν τις αποδοχές τους από μία μόνο πηγή, λόγω της φορολόγησης των εισοδημάτων τους στην πηγή.

12. Καταργούνται όλες οι διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται ο προσδιορισμός των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων με βάση τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, λόγω της έναρξης εφαρμογής «νέων έμμεσων τεχνικών ελέγχου», μέσω των οποίων καθιερώθηκαν νέου τύπου "τεκμήρια".

13. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση των φορολογουμένων να καλύπτουν το 25% των ετησίων εισοδημάτων τους μέχρι τις 60.000 € με την αξία αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχουν συλλέξει.

Σε αναμονή τι τελικά θα γίνει και τι θα φηφισθεί........

26.27)  ΑΦΜ - ΑΜΚΑ και Εκκλησία. Με ανακοίνωση της εκκλησίας κανένας γάμος πλέον δεν θα γίνεται χωρίς το ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των μελλονύμφων??? μετά τις υπογραφές που μαζεύονταν κάποτε από την εκκλησία, τώρα σιγά-σιγα αποδέχεται κάποιους … αριθμούς και σηματοδοτείτε   αλλαγή πλεύσης; ? …..

26.28) Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση. Από το οικ έτος 2014 η οφειλή του φόρου βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.  ( άρθρ. 10§13 του Ν. 4110/13)

26.29). Παράταση παραγραφής. Από τη χρήση 2000 και μετά όσες δηλώσεις δεν ελέγθηκαν είναι ανοικτές…. Παράταση μέχρι 31/12/13. επίσης αν εκδοθεί εντολή ελέγχου άλλα δυο έτη επί πλέον.  

 

27. Νέοι φόροι και αυξήσεις φόρων από 1/1/13

1. Συντ. φορολογίας τόκων καταθέσεων από 10% σε 15%

2. Μεταβίβαση μετοχών φόρος από 5% σε 20% (που αποκτώνται από 1-7-13) μη εισηγμένες

3. Μεταβίβαση μετοχών φόρος από 5% σε 20% (που αποκτώνται από 1-7-13)  εισηγμένες

4) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων), εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, κατά περίπτωση, οι οποίες αποκτώνται από 1/7/2013 συντ φόρου 2%ο (χιλίοις)

5. Υπεραξία από πώληση ακινήτων 20% (για ακίνητα που αγοράζονται από 1/1/13 και μεταβιβάζονται αργότερα).

6. Φόρος για αξιωματικούς ναυτικού σε 15% και κατώτερο πλήρωμα 10%.

 

28. Εν ριπή οφθαλμού τα αναγκαία δικαιολογητικά

1. Χρειάζονται οι λογ/σμοί της ΔΕΗ για τον αριθμό παροχής

2. Χρειάζονται ο ΑΦΜ  (υποχρεωτικά για 18 ετών και άνω) και ΑΜΚΑ των παιδιών. (λένε,  στη χρήση 2011 ήταν οι μηδενικές δηλώσεις Ε1 περίπου 1,5 εκ,  τώρα  και με τους 18άρηδες + που δεν είναι προστατευόμενοι πόσες θα είναι;;;?????? ).

3. Βεβαιώσεις τόκων καταθέσεων.

4. Βεβαιώσεις δόσεων δανείων κλπ.

5. Κλειδάριθμο όλοι λόγω καθολικής ηλεκτρονικής υποβολής

6. Ε9, όλα τα παλιά αντίγραφα για check του πίνακα 2 και  με πρόσθετες πληροφορίες για τα αγροτεμάχια.

7. Εκτύπωση βεβαιώσεων ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ

8. Βεβαίωση αναπηρίας από ΚΕΠΑ.

 

29. Το ΄΄κομφούζιο΄΄  με τους κωδικούς  των  εντύπων, (Ε1,Ε3, Ε5,κλπ).

Αυτή  η  ΄΄ αγάπη ΄΄ που έχουν οι υπηρεσίες με το γράμμα ΄΄Ε΄΄ στους κωδικούς των εντύπων το μόνο που κάνουν είναι να  φέρουν  σύγχυση και κομφούζιο στο κόσμο και όχι μόνον, λες και δεν έχει πολλά γράμματα το ελληνικό αλφάβητο.  . Έχουμε και λέμε :...

     α.    Ε3, το έντυπο με τα αναλυτικά εισοδήματα που συνοδεύει το Ε1, υπουργείο Οικονομικών.

Αλλά, και Ε3, η αναγγελία πρόσληψης του υπουργείου Εργασίας

   β.    Ε5, το έντυπο δήλωσης των ΟΕ, ΕΕ κλπ, υπουργείο Οικονομικών.

Αλλά, και Ε5, η αναγγελία οικιοθελούς αποχώρησης,   του υπουργείου Εργασίας.

    γ. το Ε21 παρακρατούμενοι φόροι, και Ε21 του ΟΓΑ,  τώρα θα  λέγεται Α21 (ευτυχώς έγινε τη τελευταία στιγμή …αλλαγή μετά τον θόρυβο) ,  αναφερόμαστε στη επόμενη παράγραφο.

   δ. κλπ

 

30. Το νέο έντυπο Α21 (Ε21) του ΟΓΑ για το επίδομα στήριξης τέκνων. (Ε.Ε.Σ.Τ.)

   Και εκεί που λέγαμε ότι με το έντυπο Ε21 για τους παρακρατούμενους φόρους που όπως αναφέρθηκε παραπάνω και για φέτος πήρε αναστολή,   και ότι έχουμε τελειώσει,  ξαφνικά  .. πρόβαλε..??, ένα νέο Ε21 ?? από τον ΟΓΑ; Αλλά κατάλαβαν ότι θα έφερνε σύγχυση και τελικά θα λέγεται Α21, για να εισπράξουν οι δικαιούχοι τα επιδόματα για τα τέκνα, μετά την κατάργηση των tax credits του άρθρου 9 του ν. 2238/894.   Αναφερθήκαμε και παραπάνω ότι για την επιτυχή  διαδικασία αυτή ζητείται φέτος στο Ε1 η αναγραφή των ΑΜΚΑ και ΑΦΜ των τέκνων. 

Ειδικότερα από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει : Για πρώτη φορά ταυτόχρονα με τη φορολογική δήλωση,  400.000;; άλλοι λένε 1.500.00?  φορολογούμενοι με προστατευόμενα τέκνα θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα ακόμη έντυπο, το περίφημο Α21 για να δικαιούνται τα επιδόματα τεκνών. Το «Α21», είναι κάτι σαν μια Υπεύθυνη Δήλωση. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του taxinet από όλους τους γονείς που δικαιούνται να εισπράξουν  τα νέα οικογενειακά επιδόματα. Δηλαδή, τα επιδόματα τέκνων τα οποία κυμαίνονται από 13,33 έως 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος, καθώς επίσης και τα νέα τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα τα οποία ανέρχονται σε 500 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί. Κάθε οικογενειάρχης φορολογούμενος θα κληθεί να δηλώσει τα στοιχεία των προστατευόμενων τέκνων του.  Ηλικία,  εάν είναι φοιτητής ή όχι,  ΑΜΚΑ και  ΑΦΜ. Η καταβολή των επιδομάτων τέκνων θα γίνεται με κριτήριο το συνολικό ύψος των εισοδημάτων του έτους 2012 το οποίο θα ελέγχει η εφορία μέσα από τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν  στο έντυπο Ε1 της ηλεκτρονικής  φορολογική δήλωσης. Τόσο οι δηλώσεις φορολογίας των εισοδημάτων του 2012 όσο και το νέο έντυπο Ε21 θα πρέπει να συνυποβληθούν στην περίοδο από τα τέλη Μαΐου έως το τέλος Ιουνίου, ενώ δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση. Οι δικαιούχοι των νέων επιδομάτων θα μπορούν να εισπράξουν την πρώτη δόση των παροχών αυτών περί το τέλος Ιουνίου;. Το ύψος της δόσης θα ισοδυναμεί με το 50% του συνολικού ποσού που δικαιούται ετησίως κάθε οικογενειάρχης. Η σχετική απόφαση Δ27οικ.25530/790 21/11/12 κοινή απόφαση οικονομικών και εργασίας

Bλ. Απόφαση  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15122

Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων  (Ε.Ε.Σ.Τ.)

Tips

α) Υποχρεωτική  η υποβολή του Ε1.

β) Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά Αίτηση μέσου taxinet. Μία νέα πρόσθετη υπηρεσία.......

γ) 40,00 κάθε μήνα ανά τέκνο, αλλά και εισοδηματικά κριτήρια

δ) η συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ

ε) το ποσό  θα πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό και θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο.

στ) Υπάρχει και το ειδικό επίδομα πολυτέκνων οικογενειών.

Θα δοθούν αργότερα περισσότερες διευκρινήσεις και οδηγίες.

 

31. e-baking – με φειδώ για εξυπηρέτηση???

Με την ταυτότητα πληρωμής εξοφλούνται πλέον πολλοί φόροι με κατάθεση στη τράπεζα,  καθώς και με εντολή e- baking, επί πλέον δε ανακοινώθηκε ότι  από 1/6/13 (εκδόθηκε η πολ) δεν θα γίνεται πλέον καμιά πληρωμή στο Ταμείο της Δ.Ο.Υ και με το ότι αυτό σημαίνει. . Πολλοί λογιστές για λόγους διευκόλυνσης  χρησιμοποιούν στο  e- baking τον δικό τους λογαριασμό τους και έτσι μπορεί να συμβεί να διακινούνται ιδιαιτέρως μεγάλα ποσά για πληρωμές φόρων πελατών τους. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να βαρέσει ΄΄ κόκκινο ΄΄ και να τους επισημανθεί από την τράπεζα ότι παρατηρούνται ΄΄ κινήσεις επιλήψιμες ΄΄ και υπάρχει κίνδυνος από την Αρχή κλπ.....

Συμπέρασμα. Με φειδώ το e- baking, δεν είναι καιρός για  περιπέτειες.?...

 

32. Μαζική έκδοση Νόμων και εγκυκλίων,

Υπολογίζεται ότι από 1/1/13 μέχρι 14/5/13 έχουν εκδοθεί 5 φορολογικοί νόμοι (αναμένονται και άλλοι) και 101 εγκύκλιου???? Πρόκειται για βιομηχανική παραγωγή??, Να που πάει κάτι καλά…..  Τώρα πώς είναι δυνατόν όλες αυτές οι αλλαγές να αφομοιωθούν από τους φορολογουμένους είναι άγνωστο….. Αν δεν σταματήσει αυτό το κακό δεν βλέπω να αποκτήσουμε ποτέ φορολογικό σύστημα…

Tips

Καλά  αυτό πάντως που γίνεται και με τον ΚΦΑΣ δεν έχει προηγούμενο κάθε επάγγελμα τουλάχιστον και από μια  εγκύκλιο??

Να δούμε με πόσες τελικά θα κλείσει το έτος; Θα είναι η πιο παραγωγική χρονιά;;;;?????

 

33. Προσωρινή αποθήκευση Ε1

 Μια κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους είναι η προσωρινή αποθήκευση του Ε1 για κάποιους λόγους και την μετέπειτα οριστική αποστολή του. Προσοχή όμως να μην ξεχασθεί.?.... Πέραν των προσαυξήσεων, έχουμε το πέναλτυ των αποδείξεων κλπ.,  check in… η μόνη λύση για αποφυγή δυσάρεστων και οδυνηρών καταστάσεων. ..?

 

34. Οριστική αποστολή και ΑΠΥ .

Με την οριστική αποστολή του Ε1, ολοκληρώνεται  οριστικά και τυπικά η υπηρεσία και λήγει και η προθεσμία έκδοσης  της ΑΠΥ για την αμοιβή της συμπλήρωσης της  δήλωσης, ανεξάρτητα αν έγινε εξόφληση η όχι. ... ΄΄ Δεν ξεχνΩ΄΄ .....

                              ………………

 Τα φορολογικά στη Ελλάδα είναι άβυσσος και δεν επαρκούν σελίδες –σελίδων. Για περισσότερα βλ. και  προηγούμενες αναλύσεις. Επειδή ουδείς αλάθητος αν υπάρχει κάποιο λάθος να το θεραπεύουμε άμεσα…? Δεν είναι εποχές για λάθη,  και στοιχίζουν… Δεν κάνουμε τον ειδικό ούτε τον επαΐοντα, αυτά μακριά από μας, και δεν μας αγγίζουν,,,. απλοποιούμε τα φορολογικά θέματα και τα προσεγγίζουμε με μάτι διαφορετικό για να είναι πιο απλά, προσιτά και περισσότερο ευχάριστα. Σίγουρα σε κάποιες κρίσεις  μας θα υπάρχει και αντίλογος και πιθανόν μερικές φορές και για λόγους έμφασης και όχι μόνον να υπερβάλλουμε λίγο?.   Δεν παρέχουμε συμβουλές. Ο ενδιαφερόμενος πριν καταλήξει κάπου καλό είναι  να ανατρέξει σε πολ, νόμους κλπ. Επίσης καλό είναι να μην υποβάλλεται εδώ ερωτήσεις..

 

 

ΥΓ.

Τέλος, φαίνεται ότι στόχος της ΓΓΠΣ είναι σύντομα όλες οι εφορίες να λειτουργούν όπως και τα τραπεζικά καταστήματα, δηλαδή να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο φορολογούμενος από κάθε εφορία και όχι μόνο από αυτήν στην οποία υπάγεται. Ίδωμεν.....??.

 

 

Ο Διογένης

O Διογένης ο αρχαίος φιλόσοφος που έγινε γνωστός για το πιθάρι του και για την συνάντησή του με τον Μ. Αλέξανδρο, κάποτε ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν τον ρώτησαν οι περαστικοί γιατί κάνει κάτι τέτοιο, απάντησε:

΄΄  Εξασκούμαι στο να μην απογοητεύομαι από την αναισθησία των ανθρώπων  ΄΄

 

Τέλος

Εύχομαι Δύναμη και υπομονή   σε όλους.......

 

22/5/2013

Eumilos

Link to comment
Share on other sites

Ποιο "ειδικό περιοδικό" και δεν ξέρω τι άλλο... Ο συνάδελφος μεγαλούργησε πάλι. Ας σκύψουμε λίγο πάνω σε αυτά που ο άνθρωπος ξενύχτησε για να τα γράψει και να τα  κάνει κτήμα όλων μας !

  Από καρδιάς ευχαριστίες, συνάδελφε Εύμιλε.

Link to comment
Share on other sites

Ηλία μπράβο και πάλι.

 

Σ' ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέτεις.

 

Για τα περιοδικά που ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος,

 

εγώ θα βαφτίσω το δικό σου  " ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ " !!!!

 

Νά είσαι καλά ρε φίλε.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα συνάδελφοι!Για τα προστατευόμενα τέκνα αναφέρει στο Ε1 ότι "τα πρόσωπα που συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο είναι ανύπαντρα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/1994 έως 31/12/2012 ή από 1/1/1987 και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές,καθώς και άγαμα παιδιά που είναι άνεργα εγγεγραμμένα στους καταλόγους του ΟΑΕΔ".

Τί γίνεται στην περίπτωση που κάποιος έχει γεννηθεί πριν το 1987,είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ χωρίς να λαμβάνει επίδομα και γενικότερα δεν έχει κανένα εισόδημα έστω τεκμαρτό...Υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση;

Link to comment
Share on other sites

7.8. Φωτοβολταικά στις στέγες

Πολλοί τοποθέτησαν στη στέγη του σπιτιού τους φωτοβολταικά και γίνανε παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος και έχουν μέχρι σήμερα ένα αξιόλογο εισόδημα και αφορολόγητο. Τα νέα όμως είναι άσχημα γιατί πέρα από τη μείωση στη τιμή της κιλοβατώρας που κουβεντιάζουνε να κάνουνε  ... σκέφτονται  να τα φορολογήσουν επιβάλλοντας εισφορά, όπως τελευταία γράφτηκε στον τύπο. Υπενθυμίζεται ότι  το κόστος για την εγκατάστασή τους  είναι ... εκτός τεκμηρίων (απαλλάσσονται μέχρι 10κw...) Τέλος μέχρι σήμερα η ΔΕΗ δεν χορηγούσε σχετική βεβαίωση, φέτος όμως υπάρχει θέμα με την υποχρεωτικότητα που υπάρχει για όλα τα εισοδήματα, όμως τίθεται θέμα  αν υπάγεται ή μη στην εισφορά αλληλεγγύης...??

Συνάδελφε Εύμιλε,

 

ας μου επιτραπεί να συμπληρώσω προς βοήθεια όλων μας από το βιβλιαράκι των οδηγιών αυτό:

 

Κωδικοί 659-660. 

.........Περαιτέρω, στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν τα κέρδη φυσικών προσώπων και

πολύμικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαϊου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία

"Δ.Ε.Η. Α.Ε." ή άλλο προμηθευτή μετά από την ένταξη τους στο "Ειδικό Πρόγραμμα Ανά

πτυξης ΦωτοβολταIκων  Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw", κατόπιν αποφάσεως των Υπο-

υργών Οικονομίαςκαι Οικονομικών, Ανάπτυξηςκαι Περιβάλλοντος Χωροταξίαςκαι Δημό

σιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν.

3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α`).

Link to comment
Share on other sites

Μετά το Ε1, το Ε2  ο  αριθμός παροχής της ΔΕΗ του ακινήτου θα  αναγράφεται και στο Ε9..???????? υποχρεωτικά..

 

Η είδηση:

 

Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλουν δήλωση Ε9 για τις μεταβολές που είχαν το έτος 2012 θα πρέπει να συμπληρώσουν και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που θα δηλώσουν.

Τα νομικά πρόσωπα που υποχρεωτικά θα κάνουν δήλωση Ε9 για τα για όλα τα ακίνητα που διαθέτουν την 1.1.2013, θα πρέπει να συμπληρώσουν και αυτά τον αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η. για όποιο από τα ακίνητά τους είναι ηλεκτροδοτούμενο.

βλ. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13767

 

Τι μας μένει τώρα ......... .αντε και στο Ε3.....?.

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφε ένα μεγάλο μπράβο ,αλλά έχω μια μικρή διαφωνία ,που βέβαια δεν μειώνει καθόλου την τεράστια και επιτυχημένη προσπαθειά σου.

 

10. ΑΕ και ΕΠΕ, ΙΚΕ  όλα με συντ, 26%, Σε διανομή 10%. Αν γίνει διανομή μέσα στο 2013 συντ. φορολογίας 25%, αν γίνει το 2014 συντ. 10%. Από αυτό και μόνο γίνεται κατανοητό ότι μέχρι 31/12/13 οι διανομές κερδών θα είναι ελαχιστότατες??? Με ότι αυτό σημαίνει για τα δημόσια έσοδα.

 

5. Στα λοιπά εισοδήματα των άρθρων 24 και 25 ενεργείται παρακράτηση, έναντι του φόρου που αναλογεί, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος. 

Εξαιρετικά, για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, που καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά και εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα εισοδήματα των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25, ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τις αμοιβές ή τα ποσοστά κερδών που διανέμονται από τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιαδήποτε μορφή (bonus). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά.

Το δεύτερο εδάφιο της  παραγράφου 5 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 4110/2013, και  ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, σύμφωνα με την περίπτωση α' της  παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.

Εχω την εντύπωση οτι ισχύει και για τις φετινές διανομές ΑΔΣ απο κέρδη ισολογισμού 31/12/12,που θα εγκριθούν με την φετινή Τ.Γ.Σ ,συνήθως30/06/13,δηλαδή θα φορολογηθούν με 40% και όχι με 25%.

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφε ένα μεγάλο μπράβο ,αλλά έχω μια μικρή διαφωνία ,που βέβαια δεν μειώνει καθόλου την τεράστια και επιτυχημένη προσπαθειά σου.

 

10. ΑΕ και ΕΠΕ, ΙΚΕ  όλα με συντ, 26%, Σε διανομή 10%. Αν γίνει διανομή μέσα στο 2013 συντ. φορολογίας 25%, αν γίνει το 2014 συντ. 10%. Από αυτό και μόνο γίνεται κατανοητό ότι μέχρι 31/12/13 οι διανομές κερδών θα είναι ελαχιστότατες??? Με ότι αυτό σημαίνει για τα δημόσια έσοδα.

 

5. Στα λοιπά εισοδήματα των άρθρων 24 και 25 ενεργείται παρακράτηση, έναντι του φόρου που αναλογεί, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος. 

Εξαιρετικά, για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, που καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά και εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα εισοδήματα των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25, ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τις αμοιβές ή τα ποσοστά κερδών που διανέμονται από τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιαδήποτε μορφή (bonus). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά.

Το δεύτερο εδάφιο της  παραγράφου 5 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 4110/2013, και  ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, σύμφωνα με την περίπτωση α' της  παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.

Εχω την εντύπωση οτι ισχύει και για τις φετινές διανομές ΑΔΣ απο κέρδη ισολογισμού 31/12/12,που θα εγκριθούν με την φετινή Τ.Γ.Σ ,συνήθως30/06/13,δηλαδή θα φορολογηθούν με 40% και όχι με 25%.

Γιάννη, μήπως κάνεις λάθος για τα διανεμόμενα κέρδη; Γιατί το 40% ισχύει για τις αμοιβές Δ.Σ., που ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ, ενώ το 25% ισχύει για τα διανεμόμενα κέρδη και μόνο για φέτος. Από 1/1/14 θα είναι 10%, που σημαίνει ΓΙΟΚ διανομή εφέτος, όλα εις νέον...

Link to comment
Share on other sites

Γιάννη, μήπως κάνεις λάθος για τα διανεμόμενα κέρδη; Γιατί το 40% ισχύει για τις αμοιβές Δ.Σ., που ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ, ενώ το 25% ισχύει για τα διανεμόμενα κέρδη και μόνο για φέτος. Από 1/1/14 θα είναι 10%, που σημαίνει ΓΙΟΚ διανομή εφέτος, όλα εις νέον...

Kαλημέρα Γιάννη,εδώ μιλάει για κέρδη που διανέμονται σε ΜΔΣ,με ισχύ απο εισοδήματα που αποκτώνται

απο χρήση 2013 ,οικονομικό 2014.Μακάρι να κάνω λάθος ,γιατί θα καεί κόσμος,ας το δεί και κανένας άλλος.

Link to comment
Share on other sites

Kαλημέρα Γιάννη,εδώ μιλάει για κέρδη που διανέμονται σε ΜΔΣ,με ισχύ απο εισοδήματα που αποκτώνται

απο χρήση 2013 ,οικονομικό 2014.Μακάρι να κάνω λάθος ,γιατί θα καεί κόσμος,ας το δεί και κανένας άλλος.

Μάλλον εννοεί αμοιβές Δ.Σ. για συμμετοχή στα συμβούλια ή για συγκεκριμένες πράξεις, όχι για αμοιβές εκτός μισθού, που διανέμαμε μέχρι πρόπερσι. Ιδωμεν...

Link to comment
Share on other sites

Μάλλον εννοεί αμοιβές Δ.Σ. για συμμετοχή στα συμβούλια ή για συγκεκριμένες πράξεις, όχι για αμοιβές εκτός μισθού, που διανέμαμε μέχρι πρόπερσι. Ιδωμεν...

Xλωμό το βλέπω,μιλάει για διανομή απο τα κέρδη.

Link to comment
Share on other sites

Τελικά σε "προστατευόμενα μέλη" που είναι συνδικαιούχοι σε λογαριασμό και έχουν τόκους, τι κάνουμε;  Τους κάνουμε ξεχωριστή δήλωση; Πχ φοιτητές.

 

ή θα ακολουθήσουμε τη λογική του παρακάτω, που λέει ότι θα τους δηλώσει αυτός από του οποίο το εισόδημα πραγματικά προέρχονται οι καταθέσεις και οι τόκοι (δηλαδή οι γονείς);

 

Εγγ. Υ.Ο. Α.Π. Δ12Α1105231/22.7.2011


  Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τα αρ. πρωτ. 1025717/557/Α0012/06.05.1996, 1080362/1634/Α0012/30.06.1996, 1052802/895/Α0012/04.06.1999, 1075223/147Β/Α0012/07.08.2009 έγγραφά μας, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης μετρητών σε ονόματα καταθετών περισσότερα του ενός, το ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου, καταρχήν μερίζεται ισομερώς μεταξύ των καταθετών και του κοινού λογαριασμού. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έχει την εξελεγκτική εξουσία να ερευνά τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιορίζει με άλλη βάση το ποσό των τόκων που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο του κοινού λογαριασμού.
2. Επίσης με την 109465/1132/80012/ΠΟΛ.1124/25.11.2004 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το ποσό καταρχήν επιμερίζεται μεταξύ των συνδικαιούχων, ακόμη και των ανηλίκων, χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει θέμα γονικής παροχής ή δωρεάς.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διαταγές 1088561/1377/Α0012/24.09.1999 και 1022721/29/Α0012/12.03.2002, σε περίπτωση που από πρόσθετα στοιχεία που προσκομιστούν προκύπτει ότι το ποσό της κατάθεσης των συνδικαιούχων προέρχεται από εισοδήματα του ενός εξ’ αυτών, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισόδημα μόνο ο ίδιος.
4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της προέλευσης των κατατιθεμένων κεφαλαίων στην τράπεζα και ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης πάει από 1/2/-30/4, αλλά για το φορλογικό έτος 2014 ειναι μέχρι  30/6.

 

 

 

Αρθρο 72 παρ. 21  του νομοσχεδίου για τα ακινητα

 

21. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου.

 

θα επανέλθουμε αργότερα..

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

ΜΕΡΟΣ  1Ο

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1. Πρόλογος

2. Απολογισμός 2013

3. Η νέα χρονιά του 2014

4. Οι Αλλαγές στις εγγραφές τέλους χρήσης.

4.1. Αποσβέσεις.

4.2. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ΟΑΕΕ κλπ

4.3. Απογραφή

4.4. Τακτοποίηση λογαριασμών

4.5. Leasing.

5. Καταργήθηκαν από 1/1/2014

6.1.Οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων

6.2. Οι ημερομηνίες  υποβολής λοιπών  δηλώσεων

7.Η σημαντική αλλαγή

8.Οι νέες κλίμακες

9. Οι Νέοι κωδικοί του Ε3

10. Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης.

11.1. Αποδείξεις  για μισθωτούς και συνταξιούχους

11.2. Ποιοι υποβάλλουν Αποδείξεις ( κωδ. 049).

12.Προσυμπληρωμένο έντυπο το Ε1 (μισθωτοί, συνταξιούχοι και ίσως κλποί).

13.1 Αγρότες 2013

13.2 Αγρότες 2014

14.1 Επαγγελματίας με μπλοκάκια(συμβασιούχοι) 2013

14.2 Επαγγελματίας με μπλοκάκια(συμβασιούχοι) 2014

15 Προσαύξηση περιουσίας

16.1Άνεργος 2013

16.2 Άνεργος 2014

17.2Εισόδημα από Απόδειξη Δαπάνης

18.1Φοροαπαλλαγές 2013

18.2Φοροαπαλλαγές 2014

19.1 Ε2.  Ενοίκια 2013

198.2 Ε2.  Ενοίκια 2014

20. Ναυτικοί

21. Κάτοικοι εξωτερικού

22. Τόκοι καταθέσεων

23. Νέες επιχειρήσεις

24. Τεκμήρια 2013

25.1 Διαφορά τεκμηρίων 2013

25.2 Διαφορά τεκμηρίων 2014

26. Γεννηθέντες  από 01/01/1982 και μετά.

27. Το νέο έντυπο  Ε1 φορολογικό έτος 2014.

α) Κωδικοί που καταργήθηκαν.

β) Νέοι κωδικοί που προστέθηκαν.

γ) Κωδικοί που μεταφέρθηκαν.....

28. Οι αλλαγές στο Ε5.

29.Το έντυπο  Ε9

30. Εκτυπώσεις βεβαιώσεων κλπ

31.  Τέλος  επιτηδεύματος.

32. Θέματα προς επίλυση και πάμε για τον  3ο μήνα εφαρμογής του νέου νόμου.

33. Ο Ν. 4174/14 και η δήλωση φόρου εισοδήματος.

 

1. Πρόλογος

 Πιστοί στο ραντεβού μας θα επιχειρήσουμε και φέτος με απλά λόγια να παρουσιάσουμε όλες τις αλλαγές στα έντυπα φόρου εισοδήματος με τον ίδιο τρόπο  που από την πρώτη ημέρα στις 21/3/2011 ανέβηκε το θέμα αυτό. Πάμε για 4η χρονιά.....Η χαρά μας είναι ιδιαίτερη μεγάλη  γιατί έχει  μεγάλη απήχηση  όπως δείχνει  η επισκεψιμότητα που έχει, και έτσι ανταποκρίνεται στο σκοπό που δεν είναι άλλος να γίνουν απλά και κατανοητά.  

 

2. Απολογισμός 2013

Αυτό που έγινε το 2013 απλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναγίνει.. τι να πρωτοθυμηθεί κανείς.....   Αν και οι οιωνοί δεν είναι καλοί και φέτος..?....Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι τη χρονιά που πέρασε  να βγήκαμε όλοι  σώοι και αβλαβείς.?... γιατί πάνω από όλα είναι η υγεία.....?.........

Πάντως για το 2014, η μηνιαία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων καθώς και εξόφληση κάθε τιμολογίου με αξία πάνω από 500,00 με  ΄΄Βάνκικο ΄΄  τρόπο, προσθέτουν πολύ κόπο και εύχομαι με τις απεργίες που γίνονται να εισακουστούν τα αιτήματα έστω και την ύστατη στιγμή.

 

3. Η νέα χρονιά του 2014

Μια παράξενη φορολογική χρονιά για όλους τους φορολογούμενους. Μια χρονιά βέβαια που ο Ν. 2238/94 ισχύει για τελευταία χρονιά, (περίπου μετά από   μια 20ετία που ίσχυσε) μετά τις σημαντικές προσθήκες από το  ν.4110/13. Μια χρονιά που οι Έλληνες θα φορολογηθούν από  μηδέν εισόδημα?  χωρίς αφορολόγητο όριο δηλαδή,(το τι σημαίνει βέβαια αυτό θα το δείξει η αυτοψία...?? δηλαδή η έκδοση του εκκαθαριστικού), μάλιστα χωρίς καμιά φοροαπαλλαγή, χωρίς αφορολόγητο για τα παιδιά,  και χωρίς τις γνωστές αποδείξεις του κωδ. 049. Εξαίρεση αποτελούν βέβαια οι μισθωτοί που συνεχίζουν να μαζεύουν αποδείξεις, οι οποίοι επίσης εν τοις πράγμασι έχουν αφορολόγητο με βάσει το 2.100,00 περίπου 9.500,00,  και προς το παρόν φέτος  θα έχουν  μόνο τρεις από τις φοροαπαλλαγές, αυτές που παρέμειναν (ιατρικά, δωρεές, διατροφή, και η οποία από 1/1/14 φεύγει και μένουν οι δυο πρώτες ?). Ανέτειλε.....?..  λοιπόν ο νέος ΚΦΕ Ν. 4172/13 ο οποίος ισχύει από 1-1-14, ανατρεπτικός σε σχέση με τον παλαιό φορολογικό νόμο,  έχει πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του,  αφού πέραν των άλλων πρέπει να εκδοθούν και ένα σωρό εγκύκλιοι.  Από 1/1/14 Ξεχνάμε τον 2238/94 και όλες τις εγκυκλίους του που ξέραμε μέχρι σήμερα. Χάραξε νέο τοπίο το οποίο έχει πολύ ....ομίχλη και να δούμε πόσο θα περιμένουμε μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο ............?

Οn line σεμινάριο

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18137

 

4. Οι Αλλαγές στις εγγραφές τέλους χρήσης.

4.1. Αποσβέσεις

   Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές φέτος είναι ότι για τον υπολογισμό των αποσβέσεων στις 31/12/13 δεν έχουν ισχύ οι συντελεστές του ΠΔ /  αλλά νέοι, ως ισχύουν πλέον σήμερα αφού ενσωματώθηκαν στο άρθρο 31 του Ν. 2238/94. Κατά συνέπεια πρώτη ενέργεια και με δεδομένο ότι όλοι χρησιμοποιούν προγράμματα από διάφορες εταιρείες, οι οποίες ειρήσθω παρόδω, έχουν προσαρμόσει τις εφαρμογές τους στα νέα δεδομένα, να πάρουμε ένα –ένα πάγιο και να βάλουμε το νέο συντελεστή. Προσοχή να μην γίνει ο υπολογισμός των αποσβέσεων της χρήσης με τους παλιούς συντελεστές, γιατί θα είναι σοβαρό λάθος αφού οι περισσότεροι συντελεστές έχουν μειωθεί.

ΠΟΛ.1216/24.9.2013

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17205

οι συντελεστές

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/6708

4.2. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ΟΑΕΕ κλπ

  Υποχρεωτικά από φέτος (1-1-13)  οι εισφορές στον ΟΑΕΕ, οι οποίοι έχουν εξοφληθεί  κλπ θα καταχωρούνται στα βιβλία, αφού καταργήθηκε ο κωδικός στο Ε1. Τώρα αν η καταχώρηση θα γίνεται κάθε δίμηνο ή μια φορά το χρόνο με τη βεβαίωση δεν θεωρούμε ότι έχει μεγάλη σημασία. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να καταχωρηθούν στα βιβλία και να τις έχουμε πληρώσει. Εισφορές που  δεν έχουν εξοφληθεί  κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν εκπίπτουν. Ενώ στην αρχή είχαν δεχτεί μόνο για τις ατομικές επιχειρήσεις στη συνέχεια το πήραν το πίσω και δέχτηκαν και  για τα μέλη της ΟΕ κλπ  να καταχωρούνται στα βιβλία των νομικών προσώπων.  Στη περίπτωση που κάποιος πχ συμμετέχει πχ σε δυο ΟΕ, ευνόητο είναι θα επιλέξει μια από αυτές. Αν όμως ήθελε γίνει ΄΄ πονηρός ΄΄ και το περάσει και στις δυο εταιρείες, σημειώνουμε ότι στη μία δεν θα έχει πρωτότυπο παραστατικό, με ότι αυτό σημαίνει για την εταιρεία και για αυτόν που έκανε την εγγραφή, προσοχή λοιπόν ο 4174/13 ΚΦΔ δεν αστειεύεται.....?.   Τέλος σε περίπτωση που κάποιος έχει ρύθμιση πχ και μέσα στο 2013 έχει πληρώσει ρυθμισμένες εισφορές του έτους 2012, εκτιμούμε ότι,  δεν εκπίπτουν για τον απλό λόγο ότι αν πληρώνονταν το 2012 θα εξέπιπτε το 10% της οφειλής. Με δεδομένο την δημιουργία όπως θα δούμε παρακάτω 3 κωδικών φέτος στο Ε3των  516,517,518 για την μεταφορά των εισφορών  αυτών (εμπορία- παροχή- ΕΕ), κρίνεται απαραίτητο για την σωστή λογιστική αντιμετώπιση η δημιουργία ενός νέου λογ/σμού στο λογιστικό σχέδιο καθώς και το άνοιγμα προμηθευτή ΟΑΕΕ.  

Σχετικές πολ 1095/29-4-13 και πολ. 1130/5-6-13, Ήδη ο ΟΑΕΕ άνοιξε εφαρμογή για την εκτύπωση των βεβαιώσεων.

Πολ 1095/13