Jump to content
Eumilos.

Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ΄΄ που πρέπει να Προσέξουμε κατά τη σύνταξη της δηλωσης

Recommended Posts

15. Γίνεται φορολογική αναμόρφωση και στο ΦΠΑ

Όχι, γίνεται μόνο για τα εισόδημα. ( θα τη κάνουμε λέτε ίσως… του χρόνου…)

Εννοείται βέβαια .. ότι στα βιβλία δεν εκπίπτουμε τον ΦΠΑ αυτών των δαπανών Για ΕΙΧ δεν εκπίπτεται ο ΦΠΑ. Για κινητά εκπίπτεται κανονικά.

17. Σε περίπτωση που έχεις βεβαίωση δανείου από τράπεζα όπου αναγράφει ότι σας έχει πιστώσει από ανακυκλουμένη πίστωση πχ. 83.000 και έχετε καταβάλλει πχ για κεφάλαιο 70.000 και για τόκους πχ 3.000 και συνολικά 73.000 πως μεταφέρονται στο Ε1

Απάντηση Περιμένω την απάντηση από το Φόρουμ. ????

Πιστεύω ότι αν η βεβαίωση αναφέρει 83000 ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ και όχι διαθέσιμο και δεν αφορά κεφάλαιο κίνησης, η μεταφορά είναι Πιν.6-11 = 83000, Πιν 5-2-ζ 73000.

Η περίπτωση που δεν είμαι σίγουρος είναι σε δάνειο κεφαλαίου κίνησης ατομικής επιχείρησης με Β', όπου οι τόκοι είναι έξοδο της επιχείρησης και οι αναλήψεις/καταθέσεις κεφαλαίου παρακολουθούνται απλώς, αν χρειάζεται να μπεί η βεβαίωση αυτή στο Ε1. Άποψη μου είναι όχι, αλλά θα ήθελα και άλλη γνώμη...

Eumilos 1-5-2011

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για τις αγροτικες επιδοτήσεις

Στο σιτε opekepe.gr με ΑΦΜ και τα 4 τελευταια νούμερα του αριθμού της ταυτοτητας

Καλημέρα

Μήπως μπορείς να με βοηθήσετε γιατί δεν μπορώ να βρώ από που θα πάρω την αντίστοιχη βεβαίωση. Το site του osde.dikaiomata δεν μου ανοίγει

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

22. Από 23/4/2010 έως 16/12/10 καταργήθηκε η απαλλαγή από το τεκμήριο της δαπάνης ή ανέγερσης Α΄ κατοικίας καθώς κα της δαπάνης για την ανέγερση οικοδομής από οικοδομική επιχείρηση. Από 1/1/10 έως 23/4/10 και από 17/12/10 ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ η απαλλαγή από τεκμήριο Α΄ κατοικίας και μέχρι του ποσού των 200.000€.(σ.581)

Τελικά ισχύει τεκμήριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μόνο για παραπάνω διάστημα;

Μέσα στο 2010 θα έχουμε διακριτική μεταχείριση της απόκτησης πρώτης κατοικίας ανάλογα με το πότε έγινε το συμβόλαιο;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συγκέντρωση - Ανακεφαλαίωση - Ανασκόπηση ερωτήσεων & απαντήσεων. Ανάλυση και απάντηση σε προβληματικών…& επαναλαμβανόμενων..

Πολυσυζητημένα θέματα. . .

6. Σε περίπτωση ανάλωσης κεφαλαίου από τις χρήσεις 2008 και 2009 υπολογίζεις τεκμαρτή δαπάνη συντήρησης για ΕΙΧ ή όχι;

Όχι δεν υπολογίζεται.

ΥΓ. 1. Σε περίπτωση που κάποια απάντηση δεν είναι επαρκής ή είναι αναληθής … να την θεραπεύσουμε.?? Έχετε το λόγο………………….

ΥΓ.2. Μετά και τα παραπάνω θέματα και σε συνδυασμό και με τα αρχικά 48, θεωρώ ότι καλύψαμε ένα ευρύτερο φάσμα και δόθηκαν μαζεμένες λύσεις χωρίς να ανατρέχει κανείς σε επί μέρους θέματα. {…Φείδου χρόνο…}

ΥΓ.3. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέχουμε στις σχετικές ΠΟΛ. που αναφέρονται στις απαντήσεις.

Eumilos 1-5-2011

Εγώ πάλι που ρώτησα στον έλεγχο σε ΔΟΥ κατά την παραλαβή δηλώσεων μου ανέφεραν ότι υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης σε Ε.Ι.Χ για το 2009 με τα τωρινά ισχύοντα νομοθετικά δεδομένα... Είμαστε σίγουροι ότι δεν ισχύει ??? Επίσης σε ερώτηση μου για τεκμήριο διαβίωσης κατοικίας για το 2009 μου απάντησε ότι δεν υπολογίζεται, οπότε με κατοικία ΟΚ, αλλά με Ε.Ι.Χ ?? Υπάρχει κάτι επίσημο ?

tnx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εγώ πάλι που ρώτησα στον έλεγχο σε ΔΟΥ κατά την παραλαβή δηλώσεων μου ανέφεραν ότι υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης σε Ε.Ι.Χ για το 2009 με τα τωρινά ισχύοντα νομοθετικά δεδομένα... Είμαστε σίγουροι ότι δεν ισχύει ??? Επίσης σε ερώτηση μου για τεκμήριο διαβίωσης κατοικίας για το 2009 μου απάντησε ότι δεν υπολογίζεται, οπότε με κατοικία ΟΚ, αλλά με Ε.Ι.Χ ?? Υπάρχει κάτι επίσημο ?

tnx

Ν. 2238-ΑΡΘΡΟ 18 ως ίσχυε πριν τον 3842/2010

ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.

Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηµατικά ποσά, τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β ΄, γ ΄, δ ΄, ε ΄ και στ ΄ και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρµογής του τεκµηρίου.

Πάνω σε αυτό στηρίζονται και λένε ότι για την κάλυψη τεκμηρίου από περασμένα χρόνια υπολογίζεται η τεκμαρτή δαπάνη του αυτοκινήτου, αν και στην εκάστοτε τρέχουσα χρήση δεν χρησιμοποιείται για τεκμήριο αυτή η δαπάνη...

Ν. 2238-ΑΡΘΡΟ 19 ως ισχύει

ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.

Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β', γ', δ', ε' και στ' της παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.

Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων των παραπάνω περιπτώσεων τα μειώνει και η διαφορά που προκύπτει λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.

απο φέτος (χρήση 2010) τα πράγματα χειροτέρεψαν. Ακόμα και αν απαλλάσσονται από το τεκμήριο, για την κάλυψη των δαπανών λαμβάνονται υπ' όψιν....

Share this post


Link to post
Share on other sites

απο φέτος (χρήση 2010) τα πράγματα χειροτέρεψαν. Ακόμα και αν απαλλάσσονται από το τεκμήριο, για την κάλυψη των δαπανών λαμβάνονται υπ' όψιν....

Πολύ σωστά άρα έχουμε και το 3.000€ για άγαμο και 5.000€ έγγαμο καθώς και την τεκμαρτή δαπάνη-τεκμήριο για τα Ε.Ι.Χ ??? παρόλο που παλαιότερα δεν ίσχυαν ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εγώ πάλι που ρώτησα στον έλεγχο σε ΔΟΥ κατά την παραλαβή δηλώσεων μου ανέφεραν ότι υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης σε Ε.Ι.Χ για το 2009 με τα τωρινά ισχύοντα νομοθετικά δεδομένα... Είμαστε σίγουροι ότι δεν ισχύει ??? Επίσης σε ερώτηση μου για τεκμήριο διαβίωσης κατοικίας για το 2009 μου απάντησε ότι δεν υπολογίζεται, οπότε με κατοικία ΟΚ, αλλά με Ε.Ι.Χ ?? Υπάρχει κάτι επίσημο ?

Διαχρονικά οι διατάξεις ως ίσχυσαν

N. 3842/10 N.3763/09 N.3296/04

Α) z) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.

Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.(3) Ισχύει από 1/1/2010 Ν. 3842/10

Β) «ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.

Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηµατικά ποσά, τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρµογής του τεκµηρίου. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται για εισοδήµατα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγµατοποιούνται από το οικονοµικό έτος 2009 και επόµενα. ( ισχύει δηλαδή για χρήση 2008 και 2009) άλλαξε με τη . παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α'/27.5.2009

Γ) «Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.»)

την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α')]

Σχόλια σε απλά Ελληνικά – η διαφορά είναι ολοφάνερη.

Το Α και το Γ είναι ακριβώς ίδια.

Το Β είναι δυνατό να είναι το ίδιο με το Α&Γ;;;;;????????

ΥΓ. είναι ξεκαθαρισμένο. Δεν ισχύει τεκμήριο συντήρησης ΕΙΧ για ανάλωση στις χρήσεις 2008 και 2009.

ΥΓ. Αν ψάξτε δεν θα βρείτε πουθενά ερμηνευτική του ν. του Ν.3763/2009 για το άρθρο 3.

ΥΓ. Νε τη διάταξη αυτή λένε……. Κάποιος σώθηκε………………….??

Share this post


Link to post
Share on other sites

20. τι φόρο θα πληρώσω στις παρακάτω περιπτώσεις;

* Έγγαμος με 2 ανήλικα παιδιά και εισόδημα με 12.000 και καμιά απόδειξη στον κωδ. 49

Θα εφαρμοστεί το penalty 12.000χ10%= 1.200X10%=120

* Έγγαμος με εισόδημα με 12.000, καμιά απόδειξη και δαπάνη ΤΕΒΕ 4.000

Θα εφαρμοστεί το penalty 12.000χ10%= 1.200X10%=120

(Η αποδείξεις λειτουργούν αυτόνομα, άρα είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαίες).

SI-FO δεν συμφωνώ με την προσθήκη σου ότι ο φόρος εινα μόνο 120,00.

Ο φόρος σε περίπτωση που δεν βάλεις καμμιά απόδειξη ειναι όπως το έγραψα 1.200,00

απορώ τόσες μέρες πως κανείς δεν το πρόσεξε............

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Για παραβάσεις του ΚΒΣ κωδ. 019-020 του Ε1 απαντάμε ΕΦΟΣΟΝ το ποσό της απόδειξης (μη έκδοση) υπερβαίνει σε αξία τα 1.200,00€ ή σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως ποσού;

Η απάντηση είναι Ναι για αξίες > των 1.200,00€.( Αν υπάρχουν αντιρρήσεις … τις περιμένουμε..)

Αυτονόητο είναι ότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει αν υποπέσουν στις παραβάσεις αυτές ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ κλπ. Ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια διάταξη προβληματική.?

ΤΕΛΙΚΟ.... Δυστυχως η άπωλεια του αφορολογητου επέρχεται από το 1,00 ευρω΄....

Άρα στη απάντηση ... απαντάμε ΝΑΙ σε κάθε περιπτωση...

Όσοι ήδη έχουν στείλεΙ Ε1 ... το ΤΑΧΙΣ το ελέγχει και βγάζει και σχετικό μηνυμα..........??????? για να βάλεις το (Χ)....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Διαχρονικά οι διατάξεις ως ίσχυσαν

N. 3842/10 N.3763/09 N.3296/04

Α) z) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.

Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.(3) Ισχύει από 1/1/2010 Ν. 3842/10

Β) «ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.

Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηµατικά ποσά, τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρµογής του τεκµηρίου. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται για εισοδήµατα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγµατοποιούνται από το οικονοµικό έτος 2009 και επόµενα. ( ισχύει δηλαδή για χρήση 2008 και 2009) άλλαξε με τη . παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α'/27.5.2009

Γ) «Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.»)

την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α')]

Σχόλια σε απλά Ελληνικά – η διαφορά είναι ολοφάνερη.

Το Α και το Γ είναι ακριβώς ίδια.

Το Β είναι δυνατό να είναι το ίδιο με το Α&Γ;;;;;????????

ΥΓ. είναι ξεκαθαρισμένο. Δεν ισχύει τεκμήριο συντήρησης ΕΙΧ για ανάλωση στις χρήσεις 2008 και 2009.

ΥΓ. Αν ψάξτε δεν θα βρείτε πουθενά ερμηνευτική του ν. του Ν.3763/2009 για το άρθρο 3.

ΥΓ. Νε τη διάταξη αυτή λένε……. Κάποιος σώθηκε………………….??

Εμαθα οτι κάποιοι επιμένουν οτι πρέπει να υπολογίσεις τεκμήριο διαβίωσης.................. Ήθελα νάξερα που το στηρίζουν;;;;;

Για μένα οι διατάξεις ειναι σαφείς...... Ϊδωμεν.........................

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στην αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων χρησεων αφαιρουμε το ποσο της τεκμαρτης δαπανης που αντιστοιχει στο τεκμηριο του αυτοκινητου για τα ετη μεχρι 31/12/2007 και πριν. Για χρησεις 2008 και 2009 δεν αφαιρουμαι τιποτα, η αφαιρεση γινεται για ετη 2010 και μετα.

Παρολα αυτα σε Δ.Ο.Υ. μου ζητησαν αναλωση με τεκμηριο ειχ για ετη 2008-2009......οτι και να ειπα οτι και να εκανα επικρατει αλλος νομος στις Δ.Ο.Υ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SI-FO δεν συμφωνώ με την προσθήκη σου ότι ο φόρος εινα μόνο 120,00.

Ο φόρος σε περίπτωση που δεν βάλεις καμμιά απόδειξη ειναι όπως το έγραψα 1.200,00

απορώ τόσες μέρες πως κανείς δεν το πρόσεξε............

Ν3842/2010 άρθρο 1, παρ. 1...

Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαι­τείται να προσκομισθούν, ορίζεται, με βάση το δηλούμε­νο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα του φορολογουμένου, ανά κλίμακα, ως εξής: α) για ατομικό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αυτού και β) για ατομικό εισόδημα πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, για το τμήμα αυτού μέχρι δώδεκα χιλιά­δες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και για το τμήμα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αυ­τού. Όταν το ατομικό εισόδημα είναι μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ δεν απαιτούνται αποδείξεις δαπανών.

Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπα­νών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω πο­σοστού, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις ε­κατό (10%) επί της διαφοράς.

Άρα 120 και όχι 1.200...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άρα στη απάντηση ... απαντάμε ΝΑΙ σε κάθε περιπτωση...

Όσοι ήδη έχουν στείλεΙ Ε1 ... το ΤΑΧΙΣ το ελέγχει και βγάζει και σχετικό μηνυμα..........??????? για να βάλεις το (Χ)....

Αυτό είναι πολύ σημαντικό , έχω κολήσει σε ένα Ε1 γιατί μας ήρθε από συνάδελφο και κατά την επικοινωνία μας (τα καλά του να έχεις καλές σχέσεις με τους συναδέλφους και να τηρείς έστω ένα κανόνα επαγγελματικής δεοντολογίας) μας είπε ότι έχει γράψιμο για μη τήρηση ......

Θα δοκιμάσω να το στείλω χωρί τσεκάρισμα στον ανάλογο κωδικό να δω αν θα μου βγάλει μύνημα , πάντως είναι πολύ πολύ σημαντικό να ενημερώνει το τάξις για τέτοια πράγματα διότι πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τα γραψίματα που έχουν οι πελάτες μας ή ακόμα ακόμα τα έχουμε ξέχασει ......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ν3842/2010 άρθρο 1, παρ. 1...

Άρα 120 και όχι 1.200...

ΟΚ,ΟΚ, ΟΚ

Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπα­νών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω πο­σοστού, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις ε­κατό (10%) επί της διαφοράς.

Στέφανε δεν ξέρω ...... μπερδευτηκα.... σωστός....τελικά ειναι πραγματι 120,00

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΟΚ,ΟΚ, ΟΚ

Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπα­νών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω πο­σοστού, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις ε­κατό (10%) επί της διαφοράς.

Στέφανε δεν ξέρω ...... μπερδευτηκα.... σωστός....τελικά ειναι πραγματι 120,00

Άστα, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.....

Διακοπές θέλουμε να ξεμπλοκάρει το μυαλό, τόσα μαζεμένα κόλλησε κι αυτό........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με την ανάρτηση αυτή ολοκληρώνουμε το άρθρο, θεωρούμε ότι λόγος που έγινε συντελέστηκε, και επισημαίνουμε κλείνοντας και τα παρακάτω:

1) Το τσεκάρισμα με (χ) των κωδικών 027, 028 για τους Δημοσίους Υπαλλήλους. Επιχειρείται μια φορολογική καταγραφή των δημοσίων υπαλλήλων. Θα ελέγχονται οι Δ.Υ για πρόσθετα εισοδήματα… ή για αντικειμενικές δαπάνες.. Πιθανόν να έχει σχέση-σύνδεση και με την ηλεκτρονική υποβολή του ΄΄πόθεν έσχες΄΄. (στρατιωτικοί, αστυνομικοί, καθηγητές, κλπ).

2) Το τσεκάρισμα με (χ) των κωδικών 029, 030 για όσους έχουν καταθέσεις και ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. Δημιουργείται μάλλον βάση δεδομένων (λίστα) με τα πρόσωπα αυτά. Το τσεκάρισμα εδώ σημαίνει ότι ίσως πρέπει να δηλωθεί και εισόδημα από το εξωτερικό. Να δει ο καθένας αν υπάρχει και σχέση με τους πίνακες …. Στ΄ και Ζ΄ του Ε1. Επισημαίνεται ότι με τη φορολογία των τόκων σε επίπεδο ΕΕ είναι εύκολο πλέον από τις αρχές να βρουν τις καταθέσεις. Επίσης τα ΜΜΕ μιλάνε και για CDs και οι πληροφορίες αυτές δεν διαψεύσθηκαν. Τέλος σχετικά με τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων κωδ. 783, 784 υπενθυμίζουμε ότι ισχύει, … τα δηλώνεις, φορολογούνται με 8% και… ή τα αφήνεις εκεί που τα έχεις ή… τα φέρεις πίσω. Υπάρχει πλέον ενιαίος συντελεστής μετά από παράπονα…… της ΕΕ. Σε 6 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας θα ενεργοποιηθεί λένε το σύστημα για τον εντοπισμό τους.

3) Στους κωδικούς 301, 302 πέρα από τα εισοδήματα από μισθούς και ημερομίσθια θα αναγράφονται : α) το τεκμαρτό εισόδημα από χρήση ΕΙΧ εταιρείας, β) Η ωφέλεια από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών.

4) Στον κωδ. 659, 660 θα αναγράφεται και το κέρδος του ιδιώτη από διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ ή άλλον προμηθευτή μετά από ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα φωτοβολταικών

Δεν απαντήθηκαν

1) Σε περίπτωση ανάλωσης κεφαλαίου από τις χρήσεις 2008 και 2009 υπολογίζεις τεκμαρτή δαπάνη συντήρησης για ΕΙΧ ή όχι;

Δεν ξέρω που στηρίζουν την άποψή τους αυτοί που λένε ότι υπολογίζεις. Ας μας το αποδείξουν…. Πάντως από τα κείμενα του νόμου που έχουμε παραθέσει… δεν προκύπτει.

2) Σε περίπτωση που έχεις βεβαίωση δανείου από τράπεζα όπου αναγράφει ότι σας έχει πιστώσει από ανακυκλουμένη πίστωση πχ. 83.000 και έχετε καταβάλλει πχ για κεφάλαιο 70.000 και για τόκους πχ 3.000 και συνολικά 73.000 πως μεταφέρονται στο Ε1 ή δεν μεταφέρονται;; (ατομική επιχείρηση με Β κατηγορίας)

…………….

Θα τα βρούμε…. Ίσως …Μπροστά μας:::…..

1) Διέρρευσε ...ότι δόθηκε παράταση για το Ε7 οριστική ΦΜΥ για 15/6/2011

2) Εκδίδεται …. απόφαση με οδηγίες για την απόσβεση της άδειας για ΦΔΧ, …όσοι έχετε περιμένετε…

3) Υπάρχει σενάριο? για τη διασταύρωση των αποδείξεων κωδ. 49 … να ζητηθούν πχ από ένα λογιστικό γραφείο όλοι οι πελάτες ΄του να προσκομίσουν τις αποδείξεις ??????…… ( έχουν το email και μπορεί να ..γίνει?)

4) Οι αγροτικές επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για τελευταία φορά φέτος χρήση 2010 δικαιολογούν τεκμήρια. Από το επόμενο έτος δηλαδή 2011, του χρόνου δηλαδή τέλος.????

5) Στα σχέδια …μετά και την κατάργηση του ΚΒΣ είναι για ενιαίο Κώδικα Φορολογίας, κάπως έτσι… άρθρα 1-100 εισόδημα, 101-150 ΦΠΑ, 151-200 ΦΑΠ κλπ… πως το βλέπετε..

6) Μετά την εναρμόνιση του χρόνου των αποδείξεων των ΕΕ όπως και με την Δ΄πηγή, αναμένεται να γίνει αλλαγή … η έκδοση ΑΠΥ σε ιδιώτες …. Και Τ.Π.Υ σε επαγγελματίες… (σχόλιο… μετά την μελάνη για τα συμφωνητικά….. ‘άντε για θεώρηση και …..Τ.Π.Υ),

7) Τα πρόστιμα όπως ισόποσα,… διπλάσια…. 3πλάσια σκέφτονται να τα μειώσουν….. ( κατάλαβαν ότι είναι εξοντωτικά και δεν πληρώνονται….)

8) Θα καταργηθεί η ανακρίβεια και η ανεπάρκεια βιβλίων;;;; καιρός είναι … εξάλλου μετά την κατάργηση του ΚΒΣ … δεν θα έχει και νόημα….??

9) Η πληρωμή της μισθοδοσίας από τις τράπεζες… επειδή φτάνει και ο καιρός (ήγγικε γαρ) μελετάται να γίνει σταδιακά… δηλαδή ένα σενάριο , να ξεκινήσει πρώτα από τα Γ΄ κατηγορίας, με προσωπικό πάνω από 10 άτομα κλπ. Σε αναμονή λοιπόν……..

YΓ. Να δούνε ποια θα επαληθευτούν…

ΥΓ. Πιστεύω να έχουμε βοηθήσει, και ειδικά τα νέα παιδιά στο χώρο. .

Φουλ τις μηχανές …… για δουλειά. ….

The end.

9/5/2011

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συναδελφοι καλη σας μερα

ψαχνω να βρω την εγκυκλιο 100180711/8-1-2003, την εχει κανεις να την ανεβασει?

ευχαριστω εκ των προτερων.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επειδή βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον και από 17/5/11 μπαίνουμε στην τελική ευθεία, επανέρχομαι και σήμερα προσθέτοντας νέα θέματα και προβληματισμούς που αφορούν όλους μας και επιχειρώ να ΄΄φωτίσω΄΄ … κάποια που είναι μπερδεμένα έως και θολά ……………….

1) Αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά σε μισθωτούς και συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί στο χρόνο που απέκτησε δικαίωμα είσπραξης ή στο χρόνο που εισέπραξε τις αποδοχές του. (δηλαδή κατ επιλογή τους). Ήταν μια μόνιμη απορία που τελικά λύθηκε οριστικά???

2) Σε κάθε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ποσά για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ δαπανών και εισοδημάτων ( πώληση περιουσιακών στοιχείων, μετοχών, κλπ), θα πρέπει να αφαιρούνται τα ποσά που καταβλήθηκαν για την απόκτηση των εσόδων αυτών. Το λέει πλέον ρητά ο νόμος στο άρθρο 19. Ta χρηματικά ποσά που γράφονται στους κωδ. 781, 782 εφόσον προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί μετά την 1/1/1988 πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτησή τους, εκτός εάν πρόκειται για ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου του έτους που καταβλήθηκαν, την ανάλωση του οποίου ο φορολογούμενος επικαλείται με τη δήλωση. (βλ. πολ.1207/91). Είχαν δημιουργηθεί αμφισβητήσεις μετά την απόφαση ΣτΕ 849/08 που έλεγε ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το σύνολο όταν η επίκληση γίνει σε διαφορετικό έτος από τη πώληση. Όποιος ενδιαφέρεται ας ανατρέξει για περισσότερη ενημέρωση.

Είναι μια διάταξη που χρήζει μεγίστης προσοχής…? Και πρέπει να συμβουλευτούμε και κανένα βιβλίο του χώρου ( Ερμηνεία ΦΕ κλπ) ή κάποια ανάλυση σε περιοδικό του χώρου μας. (άρθρο 19 του νόμου). Τέλος τo ελάχιστο σε ανυπαρξία τεκμηρίων από 2.900,00 για τον άγαμο πήγε σε 3.000,00. Υπενθυμίζετε ότι τα ποσά γράφονται μειούμενα επίσης με κάθε ποσό φόρων που καταβλήθηκε: Από τους τόκους καταθέσεων αφαιρείται ο φόρος, από τη δωρεά μετρητών ο φόρος δωρεάς αν καταβλήθηκε, ο φόρος από αποζημίωση απόλυσης αν φορολογήθηκε, από ΣΤΟΙΧΗΜΑ ο φόρος αν καταβλήθηκε, ο φόρος 5% από μεταβίβαση μετοχών εκτός χρηματιστηρίου, μερίσματα μετοχών, κέρδη από συμμετοχές σε ΟΕ, ΕΕ αφαιρείται ο φόρος. Σημειώνεται από 1/5/2010 τα κέρδη από συμμετοχή σε παιχνίδια στη ΤV φορολογούνται πλέον με το φόρο Δωρεάς από κάποια ποσά. ….

3) Τώρα όσον αφορά το φλέγον θέμα αν για τον προσδιορισμό ανάλωσης κεφαλαίου υπολογίζεται τεκμήριο συντήρησης για τα ΕΙΧ για τις χρήσεις 2008 και 2009 για το οποίο ασχοληθήκαμε στη προηγούμενη ανάρτηση, αντιγράφω από τη σελίδα 42 -43 του βιβλιαράκι οδηγιών για τη δήλωση ΦΕ οικ. Έτους 2011. ΄΄ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους και πιο συγκεκριμένα κατά την ανάλωση κεφαλαίου που πραγματοποιείται από 1/1/2010 και μετά, θα εκπίπττουν οι δαπάνες που οερίζονται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου. Προκειμένου όμως για τις χρήσεις 2008 και 2009, οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου των ετών αυτών μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις εφαρμογής του τεκμηρίου ΄΄. .Ουδέν σχόλιο… το θέμα λήξαν..? είναι μια διάταξη που βοηθάει κόσμο .. αλλά πάνε να την πνίξουν………………….

4) Οι ιεροί ναοί από 1/1/10 φορολογούνται πλέον με 20% στο καθαρό εισόδημα από εκμίσθωση οικοδομών, γαιών. Αναγνωρίζεται και έκπτωση ίση με το 50% του εισοδήματος για δαπάνες επισκευής, κλπ.(βλ. πιο πολλά στη σχετική διάταξη στο νόμο)

5) Το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας απαλλάσσεται πλέον από το φόρο (κωδ.659,660)

6) Το επίδομα μητρότητας (κύησης-λοχείας) και τοκετού από ασφαλιστικό ταμείο δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο.(πολ. 1099/93).

7) Επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ αναγράφεται πλέον σε ειδικό κουτάκι στη ΄γ΄ σελίδα κωδ. 661,662. Προσοχή στον κωδικ. 317,318 στο πίνακα που αναγράφεται το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, γράφουμε το ειδικό επίδομα ανέργων των προβληματικών επιχειρήσεων, όπως για επαγγελματική επανακατάρτιση κλπ. του ν. 1892/90.

8) Η σύνταξη από το εξωτερικό που λαμβάνει φορολογούμενος που κατοικεί στην Ελλάδα, άσχετα αν φορολογήθηκε ή απαλλάχθηκε στην αλλοδαπή φορολογείται στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που φορολογήθηκε έξω παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που καταβλήθηκε, χωρίς όμως δικαίωμα επιστροφής. (βλ. και συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με κάθε χώρα)

9) Εάν δεν γραφεί το αυτοκίνητο στη δήλωση και το δηλούμενο πραγματικό εισόδημα είναι ανώτερο του τεκμαρτού, δεν είναι νόμιμη η επιβολή προστίμου για μόνο το λόγο της μη αναγραφής. (ΣτΕ 2248/87). Ας το κάνουμε χρήση στους ξεχασιάρηδες…

10) Όταν ένα αυτοκίνητο ΕΙΧ ανήκει σε ανήλικο παιδί το τεκμήριο που προκύπτει από αυτό το αυτοκίνητο βαρύνει το γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα εάν το παιδί έχει υποχρέωση να υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση. Εννοείται ότι ο ανήλικος θα αναγράψει τα αυτοκίνητο στη δική του δήλωση, αλλά δεν θα αναγράψει το ποσό του τεκμηρίου. (πολ.1099/91).

11) Στο κωδ. 051, 052 γράφονται (προσοχή) οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης που έγιναν σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, που είναι φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι αν κάνεις εξετάσεις σε ένα μικροβιολόγο το ποσό θα το γράψεις εδώ, Αν όμως κάνεις τις ίδιες εξετάσεις σε νπ, εξ αντιδιαστολής, πχ σε μια ΕΕ, ΟΕ. Μ. ΕΠΕ. ΑΕ κλπ δεν θα το αναγράψεις εδώ.??? Πόσα λάθη δεν θα γίνουν εδώ…… αφού πολλοί γιατροί έκαναν εταιρείες. ,

12) Οι δωρεές χρηματικών ποσών που αναγράφονται στο κωδ.061, 062 δεν έχουν καμιά σχέση με τις συνδρομές σε διάφορα σωματεία, συλλόγους κλπ, οι οποίες, δεν εκπίπτουν.

13) Σε περίπτωση που κάποιος είναι σε διάσταση και τα τέκνα βαρύνουν τον άλλον σύζυγο με τον οποίο συγκατοικούν, αλλά έχει πληρώσει αυτός τα φροντιστήρια μπορεί να αναγράψει το ποσό που πλήρωσε στους κωδικούς 081 ως 085.

14) Αν δεν γνωρίζουμε τον παρακρατηθέντα φόρο και θέλουμε να βρούμε τον αναλογούντα τότε πολλαπλασιάζουμε χ1,01523 (100/98,5). Πχ παρακρατηθείς 1.100,00 τότε αναλογούν 1.116,75

15) Τα ποσά που γράφονται στον κωδ. Πχ 659, 660 κλπ μειώνουν τα τεκμήρια. ΠΧ εάν κάποιος έχει συνολικά τεκμήρια 20.000,00 και φορολογείται για το τεκμαρτό αυτό εισόδημα, και στον κωδικό 659 έχει 3.000,00. οι αποδείξεις που απαιτούνται θα υπολογιστούν στο ποσό των 17.000,00.

16) Στο βιβλιαράκι των οδηγιών στο πίνακα με το τα τεκμήρια των ΕΙΧ….. ξεχάσανε να αναγράψουν.. ..το τεκμήριο για τα ΕΙΧ με 1.300cc

17) Εγκατάσταση φωτοβολταικών. Υπάρχει σύγχυση εάν είναι τεκμήριο ή όχι αφού υπερβαίνει σε αξία το ποσό των 10.000 και άρα τίθεται θέμα αν πρέπει να αναγραφεί στον κωδ.723,724. είμαστε σε αναμονή…? . Από πληροφορίες του Κάρολος μάλλον θα το πάνε για τεκμήριο…?.. ακόμη ένα αναπτυξιακό κίνητρο….. είναι στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης….. σημειώνουμε ότι μέχρι 10 ΚW το εισόδημα είναι αφορολόγητο και δηλώνεται στον κωδ. 659, 660. Αλήθεια από αυτούς που έχουν συνδεθεί… πήρε κανένας βεβαίωση από τη ΔΕΗ;;…. Επισημαίνεται ότι όλη η αξία της εγκατάστασης θα αναγραφεί και στον κωδ. 087, 088. ( η δαπάνη επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση 10% δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000,00, η max έκπτωση). Επισημαίνεται ότι είναι μια επένδυση που οι τράπεζες την δανειοδοτούν σε ποσοστό που φτάνει τα 100%, το δε κόστος ανά ΚW είναι 3.300,00€ περίπου πλέον ΦΠΑ 23%. Αφορά ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις.

18) Επίσης σε συνάφεια με το προηγούμενο θέμα πολλοί έβαλαν διπλά τζάμια, κουφώματα κλπ για θερμομόνωση τα οποία αναγράφονται και αυτά στον κωδ. 087,088. { Στον κωδικό αυτό νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε… γιατί τον προσπερνάμε… ας τον προσέξουμε λίγο… μήπως αποδείξεις από τον ….049 πάνε τελικά εδώ?? Αυτονόητο είναι ότι όσοι υπήχθηκαν σε πρόγραμμα δεν θα έχουν φορολογικά στοιχεία αφού θα τα κατάθεσαν για να υπάρξουν την επιδότηση.

19) Αναγνώριση προϋπηρεσίας. Επειδή πολλοί τώρα τελευταία ψάχνονται και βγαίνουν σε σύνταξη και αναγνωρίζουν κάποια χρόνια για συνταξιοδότηση τα ποσά που πληρώνουν στους Α.Ο. Εκπίπτουν και αναγράφονται στον κωδ. 053,054

20) Το ενοίκιο κύριας κατοικίας εκπίπτει σε αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη).

21) Ημιυπαίθριοι. Τέθηκε θέμα αν όσοι τους δήλωσαν και πλήρωσαν κάποιο ποσό θα πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 με άλλα λόγια αν χρειάζεται μεταβολή.. Από το νόμο Ν.3897/2010 στο άρθρο 22 παρ. 5β΄προκύπτει ότι δεν απαιτείται να κάνουμε νέο Ε9. {……ειδικά ως προς το ΦΑΠ και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της τακτοποιήσεώς τους}.

22) Έλληνες μετανάστες, κάτοικοι εξωτερικού τελικά τιμωρούνται από το νόμο. Έλληνας πχ κάτοικος στη Γερμανία, έγγαμος, με σπίτι στην Ελλάδα και ένα ΕΙΧ, ή έχει ακόμη ένα ακίνητο που το νοικιάζει στην Ελλάδα και εισπράττει ενοίκιο α) αποκλείεται από το να δηλώσει αποδείξεις και β) δεν έχει και αφορολόγητο και φορολογείται από το 1 ευρώ εισόδημα με συντ. του πρώτου κλιμακίου δηλαδή 18% που σημαίνει για 10.000,00 εισόδημα ο φόρος είναι 1.800,00€???. Το εκκαθαριστικό που θα λάβει θα είναι παχουλό ?…. Ήδη έχουν ξεσηκωθεί,,,, είναι μια διάταξη άδικη… και πρέπει άμεσα κάτι να γίνει. Δεν υπάρχουν τώρα και τα ΒΑΣ και όσοι από αυτούς χρησιμοποιούν τα ΑΤΜs για αναλήψεις ακόμα πιο χειρότερα. Η διάταξη με το ν.3943/11 που καταργεί τα τεκμήρια των κατοίκων του εξωτερικού είναι πονηρή…. Αφού θέλει να μην έχουν εισόδημα στην Ελλάδα. ( υπάρχει μετανάστης μας που να μην έχει ένα αγροτεμάχιο κάπου στην Ελλάδα, να μην έχει ένα σπίτι, ή ακόμη ενδέχεται να σπουδάζει και το παιδί του στην Ελλάδα. Να δούμε τελικά πως θα ερμηνευτεί. Είναι ένα θέμα που απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό το forum και επιβαρύνει υπέρμετρα τους Έλληνες που εργάζονται στη Γερμανία, Σουηδία κλπ.

23) Με τη δυνατότητα που έδωσε φέτος ο ΟΠΕΚΕΠΕ να εκτυπώνονται οι βεβαιώσεις από το σύστημα, και με δεδομένο ότι στις φετινές έχουν αναγραφεί οι επιδοτήσεις για 2 έτη, φοβάμαι ότι πολλοί συνταξιούχοι δικαιούχοι και του ΕΚΑΣ θα πάθουν ζημιά…. Αφού θα ανέβει το εισόδημά τους. Και έρχονται και πολλά.. εισοδηματικά κριτήρια. Επισημαίνεται ότι το ποσό των επιδοτήσεων σπάει σε δυο κωδικούς, στους 659,660 κατηγορία 1, και 477,478 κατηγορία 2. Υπενθυμίζεται ότι ο κωδ. 477,478 δεν βοηθάει στα τεκμήρια.?

24) Φέτος με τα προγράμματα εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος που κυκλοφόρησαν στην αγορά έγινε αλαλούμ… Κανένα πρόγραμμα δεν συμφωνούσε και έδινε το καθένα διαφορετική εκκαθάριση???. Θέλω να πιστεύω τώρα μετά τα ΄΄τεσταρίσματα΄΄ να διορθώθηκαν…… και να έχουνε πλέον σύγκλιση???

25) Το εισόδημα από οικοδομικές εργασίες, αν δεν τηρούνται βιβλία, δεν έχει επαγγελματικό αυτοκίνητο και εργάζεται με μεροκάματο δηλώνεται στις μισθωτές υπηρεσίες με υπεύθυνη δήλωση και τη καρτέλα από τα ένσημα του ΙΚΑ στην οποία φαίνονται οι αποδοχές. Αφορά όλους τους εργάτες οικοδόμους, ..

26) Ένα πρόβλημα που ίσως παρουσιαστεί εν ευθέτω χρόνω είναι ότι μέχρι τώρα πάρα πολλές δηλώσεις πήγαιναν στις εφορίες γίνονταν κατά τη παραλαβή έλεγχοι και κάποια σοβαρά λάθη ίσως να διορθώνονταν. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει αργότερα για τυχόν σοβαρά λάθη…………. Που δεν θα εντοπιστούν εν τη γενέσει τους, και με τις ευθύνες που προσθέτουν και προσθέτουν,,, διαρκώς και τους νόμους και τις ΑΥΟ, πολ να έρχονται σαν χιονοστιβάδες είναι πανεύκολο κάτι να σου διαφύγει . Διαπιστώνεται αργότερα ότι πχ στον κωδ. 781 έβαλες όλο το τίμημα πώλησης περιουσιακού στοιχείου, ενώ έπρεπε να αφαιρέσεις το κόστος αγοράς.. εξάλλου το θέμα της ανάλωσης προηγούμενων ετών είναι ανέκαθεν ρευστό. .. και πολύπλοκο και διαχρονικά ίσχυαν διαφορετικές διατάξεις. Ο επιχειρηματικός κόσμος και όσοι ασχολούνται με τα φορολογικά (επιστημονικά ή επαγγελματικά ) δεν μπορούν να βρούν μια λογικά εξήγηση φέτος σ αυτό το αλαλούμ με τον καταιγισμό των αλλαγών, τις νομοθετικές αντινομίες κλπ…. Πώς να τα παρακολουθήσεις……..

27) Αφήνω για το τέλος το θέμα των αποδείξεων. Έγιναν ήδη πολλά και εκτενή σχόλια στο forum. Προσπερνώ το θέμα αν κάποιος βάζει πολλές αποδείξεις ή όχι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που δηλώνει και έχει και την ευθύνη. Το ότι κατά την παραλαβή του φάκελου στην εφορία δεν γίνεται κανένας στοιχειώδης έλεγχος αφού είναι ερμητικά κλειστοί είναι ένα άλλο θέμα. Θάθελα όμως να εστιάσω στους ελέγχους που θα γίνουν αργότερα στους φακέλους με αυτά που ανακοινώθηκαν και συγκεκριμένα:

Θα γίνουν οι έλεγχοι λέει πχ με κλήρωση. Το ερώτημα, οι δηλώσεις που πήγαν με το ιντερνετ και θα ζητηθούν εκ των υστέρων όταν θα προσκομιστούν μαζί με τα άλλα τα δικαιολογητικά, θα ανοιχτούν οι φάκελοι σε κάθε περίπτωση ή όχι. Αν οι φάκελοι όλοι αυτοί ανοιχτούν για έλεγχο (και είναι και λογικό), τότε δεν θα είναι σε δυσμενέστεροι θέση αυτοί που πήγαν τη δήλωση ηλεκτρονικά; από τους άλλους που τους πήγαν στη δ.ο.Υ. και είναι σε ένα δωμάτιο άναρχα στοιβαγμένοι και δεν θα κληρωθούν .

Ανοίγει ο φάκελος και μέσα έχει αποδείξεις από βενζίνη αμόλυβδη… ενώ ο φορολογούμενος δεν έχει ΕΙΧ, τι θα γίνει;

Ανοίγει ο φάκελος και έχει αποδείξεις από εστιατόριο μιας ημέρας πχ 20 αξίας 3.000,00 τι θα γίνει; ή ακόμα ο αποδείξεις από την ώρα φαίνεται ότι απλώνονται όλη τη μέρα;;;?

Ανοίγει ο φάκελος και οι αποδείξεις είναι λιγότερες θα γίνει εκκαθάριση με αυτές ή θα ζητηθεί να προσκομιστούν και οι υπόλοιπες. Αν είναι παραπάνω θα γίνει οίκοθεν διόρθωση;

Ανοίγει ο φάκελος και κάποιες αποδείξεις κακώς μπήκαν τι θα γίνει θα ζητηθεί αντικατάσταση ή όχι ;

Και άλλες πολλές περιπτώσεις……

Τελικά σχετικά με τις ημερομηνίες 30/9/2011 κλείδωσαν

α. Συγκεντρωτικές τιμολογίων ανα ΑΦΜ από 20/9/11 μέχρι 30/9/11.

β. Ε7 παρακρατούμενων φόρων ελευθέρων επαγγελματιών.

γ. Ε7 παρακρατούμενων φόρων έμπορων.

Αναμένουμε και τα υπόλοιπα……………

ΥΓ. Για τα ΦΔΧ εκδόθηκε η πολ 1106/11, καλό να τη συμβουλευτούν όσοι έχουν.

Αν υπάρχουν ενστάσεις…. Καλοδεχούμενες……

Τελικά τα 48 ΠΡΟΣΟΧΗ …μεγάλωσαν και έγιναν πλέον ένας πλήρης οδηγός.. όπου είναι συγκεντρωμένα πολλά επίκαιρα θέματα.

Eumilos

Κυριακή 15/5/2011

Για οποιοδήποτε θέμα θα ανατρέχουμε πάντα στη ΠΟΛ., στο νόμο, σε φορολογικά βιβλία του χώρου, κλπ πριν καταλήξουμε κάπου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

22) Έλληνες μετανάστες, κάτοικοι εξωτερικού τελικά τιμωρούνται από το νόμο. Έλληνας πχ κάτοικος στη Γερμανία, έγγαμος, με σπίτι στην Ελλάδα και ένα ΕΙΧ, ή έχει ακόμη ένα ακίνητο που το νοικιάζει στην Ελλάδα και εισπράττει ενοίκιο α) αποκλείεται από το να δηλώσει αποδείξεις και β) δεν έχει και αφορολόγητο και φορολογείται από το 1 ευρώ εισόδημα με συντ. του πρώτου κλιμακίου δηλαδή 18% (..λάθος) που σημαίνει για 10.000,00 εισόδημα ο φόρος είναι 1.800,00€???. Το εκκαθαριστικό που θα λάβει θα είναι παχουλό ?…. Ήδη έχουν ξεσηκωθεί,,,, είναι μια διάταξη άδικη… και πρέπει άμεσα κάτι να γίνει. Δεν υπάρχουν τώρα και τα ΒΑΣ και όσοι από αυτούς χρησιμοποιούν τα ΑΤΜs για αναλήψεις ακόμα πιο χειρότερα. Η διάταξη με το ν.3943/11 που καταργεί τα τεκμήρια των κατοίκων του εξωτερικού είναι πονηρή…. Αφού θέλει να μην έχουν εισόδημα στην Ελλάδα. ( υπάρχει μετανάστης μας που να μην έχει ένα αγροτεμάχιο κάπου στην Ελλάδα, να μην έχει ένα σπίτι, ή ακόμη ενδέχεται να σπουδάζει και το παιδί του στην Ελλάδα. Να δούμε τελικά πως θα ερμηνευτεί. Είναι ένα θέμα που απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό το forum και επιβαρύνει υπέρμετρα τους Έλληνες που εργάζονται στη Γερμανία, Σουηδία κλπ.

Ορθή επανάληψη - Διόρθωση

22) Έλληνες μετανάστες, κάτοικοι εξωτερικού τελικά τιμωρούνται από το νόμο. Έλληνας πχ κάτοικος στη Γερμανία, έγγαμος, με σπίτι στην Ελλάδα και ένα ΕΙΧ, ή έχει ακόμη ένα ακίνητο που το νοικιάζει στην Ελλάδα και εισπράττει ενοίκιο α) αποκλείεται από το να δηλώσει αποδείξεις και β) δεν έχει και αφορολόγητο και φορολογείται από το 1 ευρώ εισόδημα με συντ. 5% που σημαίνει για 10.000,00 εισόδημα ο φόρος είναι 500,00€???.

Το μεγάλο αλαλούμ με τους κατοίκους εξωτερικού συνεχίζεται

1) Από παραδρομή αναγράφτηκε ο συντ. του πρώτου κλιμακίου 18%,ενώ το σωστό είναι 5%., παραθέτω και το κείμενο του νόμου. Άρθρο 9§10 ν. 2238/94

….Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζεται για κατοίκους των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματος τους….

2) από τις οδηγίες του Υπουργείου.

Πώς δηλώνουν στο Ε1, οι κάτοικοι εξωτερικού, το σπίτι που έχουν στην Ελλάδα;

α. Αν το σπίτι είναι κενό δηλώνεται μόνο στο Ε2 (κενό θεωρείται το σπίτι που δεν έχει κατανάλωση ρεύματος στη διάρκεια του χρόνου).

β. Αν το σπίτι κατοικείται περιστασιακά, πρέπει να δηλωθεί στο Ε1 στον πίνακα 5.1 σαν δευτερεύουσα κατοικία.

3) Ο editorial του περιοδικού PROSVASIS σε δυο συνεχόμενα τεύχη 277,278 αναλύει στο κύριο άρθρο την υπέρμετρη φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού. Συμβουλευτείτε τα. Ειδικά το τεύχος 278.

4) Τίθεται γενικά θέμα με τη δευτερεύουσα κατοικία αν θα πρέπει να αναγραφεί πάντα για 12 μήνες ή λιγότερο διάστημα. (ο νόμος αναφέρεται στη χρήση και όχι στην ....ιδιοκτησία)

5) Οι μόνιμοι κάτοικου εξωτερικού έχουν την κύρια κατοικία στην αλλοδαπή, τυχόν ιδιοκατοικούμενη οικοδομή από αυτούς στην Ελλάδα, αποτελεί δευτερεύουσα κατοικία. Αυτό σημαίνει το τεκμήριο στο ½. Κατ επέκταση στο πίνακα 5 γράφουμε πάντα στη σειρά πρώτη δευτερεύουσα κωδικοί, 207,241,218,--223.

6) Έγινε σύγχυση αν κάτοικος εξ. έχει κατοικία η οποία μισθώνεται τότε δεν αποτελεί τεκμήριο. Για να ισχύει αυτό πρέπει να ισχύουν οι δυο παρακάτω όροι:

α) Μισθωμένη

β) να χρησιμοποιείται για τουριστικούς λόγους.

Παραδείγματα φορολόγησης κάτοικου εξωτερικού

Έλληνας που έχει την κύρια κατοικία του στην Γερμανία, άγαμος. έχει μία κατοικία 120 τμ, και ένα ΕΙΧ 1600 cc μοντέλο 2006. Ti φόρο θα πληρώσει:

Τεκμήρια:

Έγγαμος : 3.000

Κατοικία : 2.200

ΕΙΧ : 4.200

9.400

Θα πληρώσει φόρο 9.400χ5%=470,00, αν βάλεις και προκαταβολή 55%…..

Σημείωση;

Δεν αναγνωρίζονται αποδείξεις???????

-Η κατοικία υπολογίστηκε σαν δευτερεύουσα

-Υπάρχει δυνατότητα κατ εμέ να υπολογιστούν μήνες χρήσης της κατοικίας στο πίνακα 5 του Ε1. Ακόμη μια σκέψη είναι να το αναγράψεις κενό και για κάποιο διάστημα στο Ε2.

- Tο συνάλλαγμα μειώνει …..τα πάλε ποτέ ροζ χαρτάκια….

-Eπίσης μεγίστης προσοχής πρέπει να τύχει και η διάταξη του άρθρου 61 παρ. 1 περ. στ που λέει ότι υπάρχει υποχρέωση δήλωσης για όσους διατηρούν στην Ελλάδα μια ή πιο πολλές δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω 150 τ.μ. Αν είναι κάτω;;; έχει υποχρέωση;;;; ?…… (Υπενθυμίζουμε ότι η κύρια κατοικία των μονίμων κατοίκων εξ ειναι στη χώρα που ζουν.)

-Τέλος, αφού ζει στη Γερμανία γατί να έχει και το 3.000;; αναπτύσσεται και εδώ μια επιχειρηματολογία…….

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

Επειδή πολλά παράπονα ακούω για τους κατοίκους εξωτερικού. Αυτοί δηλαδή εκεί στο εξωτερικό δεν έχουν εισόδημα; Δεν πληρώνουν φόρο γι αυτό; Δηλώστε για μια φορά επιτέλους το παγκόσμιο εισόδημά τους (πινάκας 4Ζ) και το φόρο που αναλογεί στον 651 και θα δείτε για πότε εξαφανίζονται τα τεκμήρια... Πολλή μιζέρια έχει δημιουργήσει το θέμα

Share this post


Link to post
Share on other sites

17) Εγκατάσταση φωτοβολταικών. Υπάρχει σύγχυση εάν είναι τεκμήριο ή όχι αφού υπερβαίνει σε αξία το ποσό των 10.000 και άρα τίθεται θέμα αν πρέπει να αναγραφεί στον κωδ.723,724. είμαστε σε αναμονή…? . Από πληροφορίες του Κάρολος μάλλον θα το πάνε για τεκμήριο…?.. ακόμη ένα αναπτυξιακό κίνητρο….. είναι στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης….. σημειώνουμε ότι μέχρι 10 ΚW το εισόδημα είναι αφορολόγητο και δηλώνεται στον κωδ. 659, 660.

Νάτο έγινε........... τεκμήριο.. ..........ήρθε.

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1070830 ΕΞ 13.5.2011

Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών

3. Κατόπιν των ανωτέρω, αναφορικά με την πρώτη και δεύτερη ερώτηση του εγγράφου σας, η εγκατάσταση, από φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη), φωτοβολταϊκού συστήματος μέχρι 10Kw για παραγωγή ενέργειας δεν προκύπτει από τον νόμο ότι εμπίπτει στην εφαρμογή του τεκμηρίου βάσει του άρθρου 17 του ΚΦΕ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest κική

Στο βιλιαράκι οδηγιών του υπουργείου,αναφέρει ότι

έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση

όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες κατοικίες.

πιο κάτω αναφέρει.

Εξαιρείται και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση το φυσικό πρόσωπο που το εισόδημά του

είναι μέχρι 6000 ευρώ και προκύπτει αποκλειστικά και μόνο με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 16 όπως κατοικίες κλπ.

κάτοικος εξωτερικού,με μια κατοικία δευτερεύουσα έστω 80τμ,δεν ξεπερνά τα 6000 ευρώ.

Πρέπει ή όχι να κάνει δήλωση?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στο βιλιαράκι οδηγιών του υπουργείου,αναφέρει ότι

έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση

όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες κατοικίες.

πιο κάτω αναφέρει.

Εξαιρείται και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση το φυσικό πρόσωπο που το εισόδημά του

είναι μέχρι 6000 ευρώ και προκύπτει αποκλειστικά και μόνο με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 16 όπως κατοικίες κλπ.

κάτοικος εξωτερικού,με μια κατοικία δευτερεύουσα έστω 80τμ,δεν ξεπερνά τα 6000 ευρώ.

Πρέπει ή όχι να κάνει δήλωση?

http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/fylladio-greek.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...