Jump to content
Eumilos.

Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ΄΄ που πρέπει να Προσέξουμε κατά τη σύνταξη της δηλωσης

Recommended Posts

Στις 29/12/2018 στις 5:07 ΜΜ, Eumilos. είπε

Ανεβάζουμε σε αρχείο Word  με τίτλο ΄΄ prothesmies΄΄ την τελευταία  ανάλυση,  επικαιροποιημένη μέχρι στις 29/12/2018.

 

Χρόνια πολλά συνάδελφε.

Πάντα υγεία..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φορολογικό Διαζύγιο. Η δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων από τους συζύγους το 2019. Μια πρώιμη ανάλυση .! Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα. Προβλήματα εφαρμογής. Δυο Παραδείγματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Το καθεστώς μέχρι 31/12/2017

Β. Το καθεστώς από  1/1/2018

Γ.  Υποβολή δηλώσεων - Έκδοση εκκαθαριστικών

Δ. προβλήματα στην  εφαρμογή.

Ε. Παραδείγματα

Στ.  Επίλογος

 

Α) Το καθεστώς μέχρι 31/12/2017

1.Υποχρεωτική κοινή δήλωση

Μέχρι τώρα ο νόμος προέβλεπε ότι οι σύζυγοι υπέβαλλαν υποχρεωτικά κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Αλλά όπως ο κάθε κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις του, υπήρχαν και περιπτώσεις που υπέβαλαν δήλωση υποχρεωτικά χωριστά, όπως όταν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση,  η πτώχευση, κλπ.

 Ειδικότερα ορίζεται ότι, οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος για την υποβολή της κοινής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματα εκάστου συζύγου βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο. 

2. Εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων

   Τα εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων προστίθενται στα εισοδήματα του  γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα.

3.Υπολογισμός  Φόρου 

   Ο φόρος υπολογίζεται  χωριστά για τον καθένα  σύζυγο και στη συνέχεια τα δυο  αυτά ποσά προστίθενται και βεβαιώνεται  το άθροισμά τους  στο όνομα του συζύγου (ανδρός).

Παράδειγμα: στη δήλωση του φορολογικού  έτους 2017 ο  φόρος του συζύγου είναι 800,00, της συζύγου 200,00, ήτοι σύνολο 1.000,00, βεβαιώνεται στον σύζυγο όλο το ποσό των 1.000,00

3. Μειονεκτήματα

Η μη έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις ο ένας σύζυγος μπορεί να είναι αφορολόγητος, που σημαίνει ότι δεν βεβαιώνεται  στο όνομά του φόρος, όταν αιτούνταν την έκδοση  ατομικής φορολογικής  ενημερότητας, το σύστημα δεν επέτρεπε την έκδοσή της, επειδή είχε οφειλή από φόρο εισοδήματος  ο άλλος σύζυγος.

Παράδειγμα:  Στη δήλωση φόρου εισοδήματος  2016, στο σύζυγο βεβαιώθηκε φόρος 800,00, ενώ στη σύζυγό του ο φόρος είναι μηδέν.  Η σύζυγος αιτείται την  έκδοση αποδεικτικού  φορολογικής  ενημερότητας, αλλά  το σύστημα βλέπει την οφειλή,  δεν μπορεί να αναγνωρίσει από ποιον προέρχεται,   και δεν επιτρέπει την έκδοση.  Στην περίπτωση  αυτή πάντως προβλέπεται λύση,  η σύζυγος,  προσέρχεται στην Δ.Ο.Υ.,  και   δύναται να ζητήσει τον διαχωρισμό του χρέους,   ούτως ώστε να μπορέσει να εκδοθεί  από το σύστημα το αποδεικτικό  στο όνομά της.

Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα εστιάζεται μόνο στο φόρο εισοδήματος, όπου ο φόρος και των δυο συζύγων βεβαιώνεται,   στο όνομα του άνδρα, ο οποίος και καθίσταται υπεύθυνος  για την πληρωμή του. Επισημαίνεται ότι  αν  η  σύζυγος  πχ έχει και άλλα  χρέη πχ από ΕΝΦΙΑ,  σε κάθε περίπτωση δεν θα εκδίδεται αποδεικτικό  ενημερότητας  κλπ και δεν ωφελεί ο διαχωρισμός στην φορολογική δήλωση.

4. Πλεονεκτήματα

α. Το προσωπικό οικογενειακό τεκμήριο για τους εγγάμους  είναι 5.000,00, δηλαδή  από 2.500,00 έκαστος, ενώ όπως θα δούμε παρακάτω σε ξεχωριστή δήλωση το  προσωπικό κριτήριο θα είναι από  3.000  για έκαστο σύζυγο, ήτοι 6.000!!. (3.000+3000). Αύξηση δηλαδή 1.000,00..

β. Στα τεκμήρια υπάρχει  η «αλληλεγγύη»  μεταξύ των συζύγων, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα

γ. Στο ποσό  των αποδείξεων  με κάρτα,  τυχόν περίσσευμα  στον ένα, μεταφέρεται και  υπολογίζεται  στον άλλο σύζυγο

δ. Ακόμη και στην περίπτωση  που ένας ο σύζυγος  δεν χρειάζεται καθόλου αποδείξεις (πχ έμπορος, επαγγελματίας, μη κατ επάγγελμα  αγρότης κλπ),  όλο το ποσό που τυχόν  έχει συγκεντρώσει, μεταφέρεται και λαμβάνεται υπόψη στον άλλο  σύζυγο.

ε. Σε περίπτωση τεκμηρίων, ισχύει η αλληλεγγύη ανάμεσα στους συζύγους και τα εισοδήματα του ενός  βοηθούν τον  άλλον, ώστε έτσι να  αποτρέπεται η τεκμαρτή φορολόγηση. (βλ. παραδείγματα)

Β) Το καθεστώς από  1/1/2018

    Οι αλλαγές έγιναν για  εναρμόνιση του Κώδικα εισοδήματος με την υπ’ αριθμόν 330/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι, εφόσον δεν συντρέχει προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή  κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αυτοτελώς  (χωριστά)  δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δηλαδή, με χωριστό υπολογισμό των στοιχείων εισοδήματος, δαπανών και τεκμηρίων και χωριστή βεβαίωση του φόρου ή της απαίτησης για επιστροφή.

1.Χρόνος ισχύος  των  νέων αλλαγών
 Οι νέες αλλαγές ισχύουν  για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 που θα υποβληθούν  από το νέο έτος, δηλαδή  μέχρι τις 30.6.2019 και επόμενα, δηλαδή ισχύουν άμεσα.

2.Προαιρετική  η  χωριστή  δήλωση 

  Εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να υποβάλλουν  οι σύζυγοι  χωριστές δηλώσεις, είναι δηλαδή η εφαρμογή του μέτρου προαιρετική  και άρα  όχι υποχρεωτική!.

3. Προϋποθέσεις – Υποβολή  Ειδικής  Δήλωσης (ηλεκτρονική δήλωση

 Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθούν χωριστά οι δηλώσεις, είναι  να υποβληθεί από τον  ένα σύζυγο προς τούτο,  ειδική ανέκκλητη δήλωση  ηλεκτρονικά, άνοιξε ηλεκτρονική  εφαρμογή), μέχρι στις 28/2. Η επιλογή αυτή του ενός συζύγου είναι δεσμευτική για τον άλλο σύζυγο, αφού αυτόματα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ενημερώσει και τον/τη σύζυγο για την επιλογή αυτή.

Η ηλεκτρονική δήλωση με το internet,  άνοιξε ήδη  εφαρμογή απο 16/1/19 βλ.

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43449

https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses  (υπάρχουν οδηγίες στο σάιτ).      "Οι έγγαμοι φορολογούμενοι που προτίθενται να υποβάλουν χωριστά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, οφείλουν να εκφράσουν ρητά την πρόθεσή τους.
Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί την επιλογή του αυτή, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε. στον διαδικτυακό τόπο 
www.aade.gr, (επιλέγοντας Πολίτες // Εισόδημα // Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης), μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή φοροτεχνικού με ειδική εξουσιοδότηση, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για την γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet.


4. Εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων

   Τα εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων προστίθενται στα εισοδήματα του  γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό εισοδήματος, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα. Δεν υπάρχει διαφορά,  εφαρμόζεται ότι και με την κοινή δήλωση.

5.Υπολογισμός  Φόρου 

Ο φόρος  θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε σύζυγο ,  θα βεβαιώνεται  χωριστά και κατά συνέπεια η ευθύνη καταβολής του,  θα βαρύνει επίσης τον καθένα χωριστά. Σε περίπτωση επιστροφής φόρου,  το ποσό θα κατατίθεται στο λογαριασμό  (ΙΒΑΝ) που έχει δηλώσει έκαστος εκ των συζύγων.

6. Μειονεκτήματα

α. ο Κάθε σύζυγος έχει  προσωπικό ατομικό  τεκμήριο το ποσό  των  3.000,00, ( Ενώ σαν έγγαμος έχει  από 2.500,00 έκαστος και 5.000 σαν οικογένεια). Στην ουσία έχουμε αύξηση των τεκμηρίων με το ποσό των 1.000,00, αφού από 5.000 γίνεται 6.000 (3.000+3.000) και με ότι αυτό σημαίνει…

β. Στα τεκμήρια δεν υπάρχει  η «αλληλεγγύη»  μεταξύ των συζύγων, αλλά θα πρέπει ο καθένας  να  τα δικαιολογεί  από τα ατομικά εισοδήματά  του,  όπως, τις αποκτήσεις  των περιουσιακών στοιχείων (αγορές ΕΙΧ, σκαφών, ακινήτων,  πληρωμές δανείων, κλπ , καθώς και   τα τεκμήρια διαβίωσης  (οικίας, ΕΙΧ, σκάφους κλπ). Όσα ζευγάρια λοιπόν επιλέξουν τη χωριστή δήλωση,  πρέπει να κάνουν όλους  τους απαραίτητους υπολογισμούς, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να πέσουν στην παγίδα των τεκμηρίων. Καραδοκούν λοιπόν τα τεκμήρια…..

 Σε αυτές τις  περιπτώσεις  υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος εκ των δύο συζύγων να κληθεί να πληρώσει υψηλότερο φόρο εξαιτίας των τεκμηρίων. (βλ. παραδείγματα).

γ. Στο ποσό  των αποδείξεων από κάρτες, τυχόν περίσσευμα  στο  ένα σύζυγο χάνεται, αφού δεν θα  μεταφέρεται πλέον στον άλλο σύζυγο!!

7.  Πλεονεκτήματα

α. στην περίπτωση που ο ένας εκ των συζύγων δεν έχει οφειλές  από φόρο εισοδήματος,  θα  είναι δυνατή η έκδοση  φορολογικής ενημερότητας, ενώ θα έχει οφειλή  ο άλλος.

β.  Επίσης σήμερα, αν για παράδειγμα,  μετά την εκκαθάριση της κοινής δήλωσης,  προκύπτει για τον σύζυγο  π.χ.  φόρος 2.000 ευρώ και για τη σύζυγο επιστροφή φόρου 2.000 ευρώ, το εκκαθαριστικό θα έχει μηδενικό αποτέλεσμα, αφού η εφορία συμψηφίζει το ποσό (-2.000+2.000=0). Με την επερχόμενη  αλλαγή που γίνεται, ο σύζυγος θα λάβει χρεωστικό σημείωμα πληρώνοντας τον φόρο σε 3 διμηνιαίες δόσεις, ενώ η σύζυγος θα λάβει την επιστροφή φόρου κανονικά.

γ. Ενδεχομένως να  λύνονται και προβλήματα,  όπως πχ αν ο ένας από τους δυο συζύγους διαμένει  στο εξωτερικό και ο άλλος  στην Ελλάδα.

Γ)  Υποβολή δηλώσεων - Έκδοση εκκαθαριστικών

  Από το νέο νόμο όπως είναι, προκύπτει ότι πρέπει να υποβάλλονται  χωριστές δηλώσεις (Ε1), μάλλον  όμως, πιστεύουμε ότι στην αρχή της εφαρμογής  η υποβολή της δήλωσης κατά πάσα πιθανότητα  μπορεί να είναι πάλι κοινή, (σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται  πολύ μεγάλη υποδομή και υπολογιστική ισχύ που πιθανόν να μην υπάρχει;),  ο φόρος  όμως  σε κάθε περίπτωση  θα βεβαιώνεται χωριστά, ή  στο ίδιο εκκαθαριστικό με διαφορετική ταυτότητα  πληρωμής  ή  θα εκδίδονται δυο εντελώς διαφορετικά εκκαθαριστικά, (το περισσότερο πιθανό),  όπως δηλαδή  γίνεται και με την φορολογία του  ΕΝΦΙΑ, στην οποία ως γνωστόν  εκδίδονται χωριστά  εκκαθαριστικά, για κάθε ένα μέλος της οικογένειας που έχει ακίνητα,  όπως,  στον πατέρα, στη μητέρα, στην κόρη και τον  υιό!!  ( τέσσερα εκκαθαριστικά, ενώ στην αρχή εκδίδονταν ένα…)

Εν τέλει, ότι και να επικρατήσει τελικά,  το μόνο σίγουρο είναι ότι, θα εκδίδονται  δυο διαφορετικά εκκαθαριστικά σημειώματα,  ώστε  να γίνεται η πληρωμή ή είσπραξη από τον κάθε ένα σύζυγο χωριστά και κεχωρισμένα… .

Εξάλλου, όπως θα δούμε και παρακάτω, αναμένεται η έκδοση ειδικής απόφασης,  που θα ρυθμίζει όλα τα επί μέρους θέματα και θα επιλύει τα  τυχόν προβλήματα.

Σε αναμονή λοιπόν, να δούμε ποιος τρόπος τελικά θα προκριθεί….

Τελικά χωριστό εκκαθαριστικό για κάθε σύζυγο.

Τελικά,  εκκαθαριστικά χωριστά σε κάθε περίπτωση!! Είτε ειναι κοινή η δήλωση είτε χωριστά θα εκδίδονται χωριστά εκκαθαριστικά!! 

http://www.kathimerini.gr/1009476/article/epikairothta/ellada/e1-ypoxrewtika-3exwristo-ekka8aristiko-gia-ka8e-syzygo

Δ) προβλήματα στην  εφαρμογή.

α.  Δήλωση των  τέκνων

Άγνωστο  είναι προς το παρόν ποιος γονέας  θα δηλώνει τα τέκνα. Τα τέκνα επηρεάζουν τόσο την εκκαθάριση  του φόρου, επειδή ως γνωστόν,  προσαυξάνουν το αφορολόγητο όριο σε μισθωτούς, συνταξιούχους,  αγρότες κατ επάγγελμα  κλπ, αλλά και την είσπραξη των επιδομάτων.  Δεν αποκλείονται ακόμη και …συζυγικές έριδες!!

β. Προσδιορισμός ανάλωσης ( περίσσευμα από προηγούμενα χρόνια)

Προβλήματα θα δημιουργηθούν και στον υπολογισμό των περισσεύματος  από τώρα και πέρα, αφού ο ένας σύζυγος δεν θα μπορεί να βοηθήσει τον άλλον, και μάλλον θα χρειάζονται  δωρεές  χρημάτων, όπως επίσης και στην τυχόν  ανάλωση από τα προηγούμενα χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι θα δοθούν λύσεις  …μη δαπανηρές! (η δωρεά μετρητών πάντως φορολογείται με 10%!)

γ. Θα είναι δύσκολο μέχρι στις 28 Φεβρουαρίου, κάποιος να είναι σε θέση,  να μπορεί να υπολογίσει,   αν το συμφέρει ή όχι η υποβολή  της Ειδικής  δήλωσης  στην εφορία για υποβολή χωριστής  δήλωσης, για τον απλούστερο λόγο ότι  ακόμη  ενδεχομένως  κλπ.

Φρονούμε ότι θα ήταν καλλίτερο η ημερομηνία να μετατίθονταν  ένα μήνα ακόμη παρά πίσω, στις 31/3, θα διευκόλυνε….

δ. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται κωδικοί ΤΑΧΙΣ για τη σύζυγο. (εάν δεν έχει αποκτήσει)

δ. Επιδόματα

Άγνωστο τι θα γίνει με τα επιδόματα και τι λύσεις  θα δοθούν, όπως:

α. Η αίτηση για το επίδομα  τέκνων Α21, 

β. Η αίτηση για το Κοινωνικό Μέρισμα  , 

γ.  Η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης , 

δ.  Η αίτηση για το ΚΕΑ κλπ

ε. Επίδομα ενοικίου, στέγασης κλπ

Βέβαια,  οι αιτήσεις αυτές σε κάθε περίπτωση, θα υποβάλλονται από τον ένα σύζυγο, μάλλον  ή κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, ή κατά τα κοινώς λεγόμενα,  «όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε», όποιος δηλαδή προλάβει πρώτος!!, ή αν ρυθμιστεί με νομοθετική διάταξη.

γ. Υποδομή του ΤΑΧΙΣ

Ίσως να μην επαρκεί η σημερινή  αποθηκευτική –υπολογιστική δύναμη του ΤΑΧΙΣ σε  μια τυχόν    μεγάλη   αύξηση των νέων  δηλώσεων – εκκαθαριστικών, γιατί αναμένεται ότι θα είναι μεγάλη η επιβάρυνση με το νέο φορτίο δηλώσεων.

δ. Έκδοση απόφασης

Κατά ρητή διάταξη του νόμου, αναμένεται επίσης  και η έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  με την οποία  θα καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων.

Και έτσι θα ρυθμιστούν και θα επιλυθούν  όλα τα επί μέρους θέματα και προβλήματα που ήθελε προκύψουν στην εφαρμογή της νέας διάταξης.

Εκδόθηκε η απόφαση, είναι η Α.10174/2019 και  με τη νέα κωδικοποίηση (Πάει η ΠΟΛ...) και είναι πολύ λιτή....

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43504

ε) Ληξιπρόθεσμα χρέη

Άγνωστο είναι προς  το παρόν ποια θα είναι η επίπτωση στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο από την εφαρμογή του νέου μέτρου. Θεωρούμε ότι  θα υπάρξει μια αύξηση,  γιατί με το προηγούμενο καθεστώς αναμφισβήτητα,  υπήρχε μια πίεση  προς πληρωμή.

Στ) Θα επέλθουν ριζικές αλλαγές στο πρόγραμμα εκκαθάρισης του ΤΑΧΙΣ, όπερ μπορεί σημαίνει και τυχόν καθυστέρηση στο άνοιγμα της εφαρμογής για την υποβολή των  φορολογικών δηλώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες λογισμικού, να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους με τη νέα διάταξη.

 ζ) Τέλος, θα πρέπει να ανοίξει και ένα νέο πεδίο στο Μητρώο του ΤΑΧΙΣ, έτσι εκεί που είχαμε, άγαμος, έγγαμος, σε χηρεία, διαζευγμένος κλπ, τώρα θα έχουμε και  «φορολογικά  διαζευγμένος»  ή όπως τελικά ήθελε ονομαστεί. Για να αστειευτούμε και λίγο,  λόγω και των ημερών, θα μπορούσε να η επιλογή να ονομαστεί ακόμη  και «φοροχήρες» ή «Φοροχήροι»!, όπως χαρακτηριστικά  αναφέρεται στον Φορολογικό Καζαμία του 2019 του Taxheaven!.βλ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

- Έκπληξη προκάλεσε σε υπαλλήλους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και φορολογούμενους η παρουσία το πρωί εκεί του Αϊ Βασίλη. Όπως αποκαλύφθηκε αιτία της επίσκεψης ήταν η υποβολή αιτήματος περί υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης από τη σύζυγό του, καθώς ο ίδιος πρέπει να χαρακτηριστεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Δυστυχώς το αίτημα απορρίφθηκε καθώς το όνομά του δεν περιλαμβανόταν στην λίστα καταγραφής και διαβίβασης από τους αερομεταφορείς των δεδομένων με τα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR-passenger name record) που ταξιδεύουν, όπως απαιτούν οι οδηγίες. Παρόλο που ο συμπαθής Άγιος δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ταξιδεύει με το έλκηθρό του και όχι με αεροπλάνο, οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί.
- Μετά την έκδοση της εγκυκλίου για το  «φορολογικό διαζύγιο», εμφανίστηκε (μετά από έγκριση του Καθηγητή Μπαμπινιώτη) και νέο λήμμα στο Ελληνικό λεξικό. Πρόκειται για τη λέξη « Φοροχήρες». Την ίδια στιγμή επαναλανσάρεται (με ελαφρώς τροποποιημένους στίχους) και το παλιό σουξέ «Παντρεμένοι Φορολογούμενοι και οι δύο, γύρνα σεεεε παρακαλώ … »
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43312

Ε) Παραδείγματα

1ο .Φορολογούμενος μισθωτός με εισόδημα 25.000,00, η σύζυγος έμπορος με κέρδη 4.000, διαμένουν σε σπίτι 120τμ που τους ανήκει 50-50%, έχουν ένα ΕΙΧ 1600κε, μοντέλο  2014  με ποσοστό 50% έκαστος ,  πληρώνουν δάνειο στεγαστικό ο καθένας από 3.000, και ‘έχουν  αποδείξεις  με κάρτα ο σύζυγος 2.500,00  και η σύζυγος  1.000,00

 α) Φόρος με κοινή δήλωση:

1. Ο σύζυγος:

Φορολογητέο εισόδημα=25.000,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 2.500+ ΕΙΧ=3.200+Δάνεια=3.000+Σπίτι=2.900 Σύνολο=11.600,

Θα φορολογηθεί στο ποσό των 25.000,00

2.Η σύζυγος:

Φορολογητέο εισόδημα=4.000,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 2.500+ ΕΙΧ=3.200+Δάνεια=3.000+Σπίτι=2.900 Σύνολο=11.600

Θα φορολογηθεί στο ποσό των  4.000,00, και όχι στο ποσό των 11.600,00, λόγω συζυγικής  αλληλεγγύης.

3.Εκκαθάριση:

*Ο Σύζυγος=4.000,00+426(αλληλεγγύη)=4.226,00

*Η σύζυγος=  880,00

Συνολικό ποσό φόρου = 5.106,00€ για το ζευγάρι

β) Φόρος σε χωριστές δηλώσεις:

1. Ο σύζυγος:

Φορολογητέο εισόδημα=25.000,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 3.000+ ΕΙΧ=3.200+Δάνεια=3.000+Σπίτι=2.900 Σύνολο=12.100

Θα φορολογηθεί στο ποσό των 25.000,00.

Εκκαθάριση:

Ο Σύζυγος=4.165,00+426(αλληλεγγύη)=4.591,00

Πρώτο κακό  του λείπουν αποδείξεις  αξίας 750,00, οι οποίες  δεν  μεταφέρονται από τη σύζυγο!

Πρόσθετη επιβάρυνση για τον σύζυγο =  4.591- 4.226=365,00€ φόρος.

2. Η σύζυγος

Φορολογητέο εισόδημα=4.000,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 3.000+ ΕΙΧ=3.200+Δάνεια=3.000+Σπίτι=2.900 Σύνολο=12.100

Θα φορολογηθεί στο ποσό των 12.100,00 και όχι στο ποσό των 4,000,00, λόγω  μη συζυγικής  αλληλεγγύης.  Δηλαδή προσαυξάνεται το  εισόδημα των 4.000 με το ποσό των 8.100,00 λόγω τεκμηρίων!! Και το προσωπικό τεκμήριο από 2.500,00 γίνεται 3.000,00 αυξάνεται δηλαδή 500,00

Εκκαθάριση:

Η σύζυγος=  2.662,00+ 2,20 αλληλεγγύη=2.664,20!! Φόρος.

Δεύτερο  κακό.. Ενώ πριν η σύζυγος πλήρωνε 880,00, τώρα μόνη της  το ποσό του φόρου φτάνει σε 2.664,20€!! Δηλαδή χειροτερεύει άρδην η φορολογική της θέση…

Συμπεράσματα: Με κοινή δήλωση ο φόρος για τα ζευγάρι είναι 5.106,00,  με χωριστές δηλώσεις ο φόρος του ζευγαριού  φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη,  όπως,  4.591+2.664,20=7.255,20,  δηλαδή έχτρα  επιβάρυνση φόρου  2,149,20€!! , αύξηση 42,10%!!!

    Ο σύζυγος επιβαρύνεται για τις αποδείξεις που δεν μεταφέρονται από τη σύζυγο,  ενώ η σύζυγος  «πέφτει»  στην δαγκάνα-τσιμπίδα   των τεκμηρίων. Αν  υποβάλλονταν κοινή δήλωση, σαφέστατα δεν θα  ενέσκηπταν τέτοιου είδους προβλήματα.

2ο . Κατ επάγγελμα αγρότης , έγγαμος, με αγροτικό εισόδημα 10.000,00, και επιδοτήσεις 4.000,00,   η σύζυγος έχει  έσοδα από ενοίκια αγρών 800,00 και τόκους καταθέσεων 4,00. Διαμένουν σε διαμέρισμα  100 τμ που ανήκει στο σύζυγο,  έχουν ΕΙΧ ο σύζυγος 1.600κε μοντέλο 2012  και  η σύζυγος 1.100κε μοντέλο 2015.   Αγορές  με κάρτα ο σύζυγος  1.000 και η σύζυγος 2.000,00.

α) Φόρος με κοινή δήλωση:

1.Ο σύζυγος:

Φορολογητέο εισόδημα=10.000,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 2.500+ ΕΙΧ=4.480+Σπίτι=4.500 Σύνολο=11.480,

Θα φορολογηθεί στο ποσό των 10.000,00

2.Η σύζυγος:

Φορολογητέο εισόδημα=80,00+4,00=804,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 2.500+ ΕΙΧ=4.000 Σύνολο=6.500,00

Θα φορολογηθεί στο ποσό των  3.980,00, και όχι στο ποσό των 804,00, λόγω της  συζυγικής  αλληλεγγύης, η οποία και δεν επαρκεί και δυστυχώς πέφτει για νένα μέρος,  στη τσιμπίδα των τεκμηρίων για το ποσό των 3.176,00.

3.Εκκαθάριση:

*Ο Σύζυγος=300,00+44,00 (αλληλεγγύη)=344,00

*Η σύζυγος=  120,00+28,80 χαρτ.=148,80

Συνολικό ποσό φόρου για το ζευγάρι  =492,80€

β) φόρος σε χωριστές  δηλώσεις:

1. Ο σύζυγος:

Φορολογητέο εισόδημα=10.000,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 3.000+ ΕΙΧ=4.480+Σπίτι=4.500 Σύνολο=11.980,00,

Θα φορολογηθεί στο ποσό των 10.000,00

Εκκαθάριση:

Ο Σύζυγος=300,00+44,00(αλληλεγγύη)=344,00

Δεν υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση

2. Η σύζυγος

Φορολογητέο εισόδημα=800,00+4,00=804,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 3.000+ ΕΙΧ=4.000 Σύνολο=7.000,00

Θα φορολογηθεί στο ποσό των 7.000,00  και όχι στο ποσό των 804,00 λόγω  μη συζυγικής  αλληλεγγύης.  Δηλαδή προσαυξάνετε το  εισόδημα των  804,00 με το ποσό των 6.196,00 λόγω τεκμηρίων!! Και το προσωπικό τεκμήριο από 2.500, γίνεται 3.000, προσαυξάνεται 500,00€

Εκκαθάριση:

Η σύζυγος=120,00+28,80χαρτ.=148,80 (ίδιο ποσό). Το ποσό είναι το ίδιο γιατί τα τεκμήρια είναι κάτω από 9.500,00, γιατί η σύζυγος  φορολογείται ως μισθωτός και άρα απαιτούνται και αποδείξεις. (πρόκειται για τη σωτήρια διάταξη του άρθ. 34§1α του ν.4172/13, η οποία ορίζει ότι . 1. Η διαφορά που προκύπτει …φορολογείται: α) σύμφωνα με την το 15§1,  μισθωτές,  εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ…) Τα ενοίκια και οι τόκοι θεωρούνται έσοδα κεφαλαίου.

Συμπεράσματα 2ου  παραδείγματος: : Με κοινή δήλωση και με χωριστές δηλώσεις,  τελικά  ο φόρος  για  το ζευγάρι θα είναι ο  ίδιος : 492,80.€

Σε περίπτωση όμως που τα τεκμήρια  περνούσαν το όριο των 9.500,00, τότε θα υπήρχε μέγα πρόβλημα!! Πχ με τεκμήρια πχ η σύζυγος  συνολικά 12.100,00,  ο φόρος θα ήταν 2.635,32!!! Αλλάζει άρδην η φορολογική κατάσταση!!, εκτοξεύεται η οφειλή στα ύψη!..,  είναι από τα παράξενα του φορολογικού μας συστήματος, μια μικρή αλλαγή στα οικονομικά δεδομένα  της δήλωσης και έρχεται καταστροφή.!!

Σημείωση: Τα παραδείγματα είναι  τυχαία  και όχι  αντιπροσωπευτικά,  δεν υπολογίστηκαν :  προκαταβολή 100%,  φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς,  δόθηκαν  χωρίς τέκνα, και όλα αυτά για λόγους απλούστευσης.

Στ.  Επίλογος

Έχουμε ακούσει,  για το θρησκευτικό διαζύγιο, το αυτόματο διαζύγιο, το πολιτικό διαζύγιο, το συναινετικό διαζύγιο,  εξπρές διαζύγιο, εικονικό διαζύγιο, τώρα αποκτήσαμε και το «Φορολογικό  Διαζύγιο » !!!!

Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαμε ότι,  χρειάζεται περισσή περισυλλογή και σκέψη, απαιτούνται  να  γίνουν οι απαραίτητοι  και αναγκαίοι υπολογισμοί,  ούτως ώστε να αποφασίσει  ένα ζευγάρι,  αν  θα πρέπει  να   χωρίσει  τα ΄΄τσανάκια΄΄  του στη εφορία ή αν θα συνεχίσει να είναι φορολογικά όπως και  μέχρι και σήμερα… Χρειάζεται να σταθμιστούν κάποιοι παράμετροι πολύ σοβαρά…

   Και δεν ξεχνάμε ότι   δύναται ένας σύζυγος με μια απλή αίτηση,  να  ζητήσει τον διαχωρισμό του χρέους,   ούτως ώστε, να μπορέσει να εκδοθεί το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  στο όνομά του και έτσι  να αποφύγει τα μειονεκτήματα του φορολογικού  διαζυγίου και να επιλυθεί με αυτό τον τρόπο,  το πρόβλημα της έκδοσης  ενημερότητας και να προσπεράσεις τον σκόπελο.… (εκτός και αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι..)

Επί πλέον να περιμένουμε και την  έκδοση της σχετικής  απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ,  που θα ρυθμίζει  τα πράγματα, μήπως θα έχουμε και τίποτα αλλαγές-προσθήκες!. (εκδόθηκε και όπως είδαμε ειναι  και πολύ λιτή....)

   Σε όλα αυτά να προσθέσουμε και τους νέους σχεδιασμούς,  όπως,  ότι φέτος το ΤΑΧΙΣ θα ανοίξει νωρίτερα, λένε για τέλη Μαρτίου, περισσότερες δόσεις τόσο στον εισόδημα όσο και στον ΕΝΦΙΑ, περισσότερες δόσεις και για τα χρέη στο Ταμείο από 12 σε 24 (πάγια ρύθμιση), αλλά όμως, και αύξηση του ποσοστού για το χτίσιμο του  αφορολογήτου,  περισσότερες αποδείξεις λοιπόν από το νέο έτος  με την κάρτα, αφού θα έχουμε αύξηση του ποσού της τάξης   από 25% μέχρι και 50%!!

 Τέλος,  αναμένεται να  «μπουν»  και άλλες επιχειρήσεις  στην υποχρεωτική  ένταξη  αποδείξεων και  πληρωμή με POS, (εκδόθηκε..) έρχεται ρύθμιση με 120 δόσεις, (λένε από 1/3/19 για τον ΕΦΚΑ μόνο..) e-περιουσιολόγιο, μετά την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών  απαιτείται επανα- υπολογισμός  της αξίας του ακινήτου που  ιδιοχρησιμοποείται,  μετά την αύξηση του βασικού μισθού  θα συμπαρασύρει και αύξηση του ελάχιστου μηνιαίου ΕΦΚΑ, κλπ και τελειωμό δεν έχουν…... Τελικά,  εκκαθαριστικά χωριστά σε κάθε περίπτωση!! Είτε ειναι κοινή η δήλωση είτε χωριστά θα εκδίδονται πάντα χωριστά εκκαθαριστικά!!  

{Υπολογίζεται οτι υποβλήθηκαν 20 με 22,000 δηλώσεις. Ελπίζουμε να έκαναν προέλεγχο, για να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων ......}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερωτήσεις -Απαντήσεις απο ΑΑΔΕ. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43625

 

 

Eumilos.

Edited by Eumilos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

4. Στη Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημιουργείται, με χρήση διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο συνδέεται ηλεκτρονικά με το Α.Φ.Μ. κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας 

 

Υπάρχει κάποιο νέο  ???????????????

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 ώρες πριν, ΣΩΤΗΡΗΣ είπε

4. Στη Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημιουργείται, με χρήση διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο συνδέεται ηλεκτρονικά με το Α.Φ.Μ. κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας 

 

Υπάρχει κάποιο νέο  ???????????????

 

ειναι νόμος ενεργός άλλα  η πλατφορμα που θα άνοιγε τώρα  δεν έχει ανοιξει ακόμα . εκτός και αν άνοιξε και μου χει διαφεύγει άλλα δεν νομίζω .μια κάθε μηνά τώρα νομιζω προηγείται η πλατφορμα των αγροτών που ειναι πιο παλιός νόμος και  τον προηγούμενο  άνοιξε για τα σκάφη .  αυτόν άνοιξε του πόθεν .μια μια όλες θα γίνουν .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στην  Αφετηρία…..

Η πύλη άνοιξε…… 29/3/2019!!

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1.Προθεσμίες

2.Σύγκριση με τα ..περσινά

3. Βασικές αποφάσεις, εγκύκλιοι

4. e-πλατφόρμες 

5. Μία πρόταση..

6. Το μενού φέτος..επιγραμματικά

7. Επίλογος

 

 1.Προθεσμίες

1.  ΄΄Ε1΄΄, Αρχικές  μέχρι 30/6/2019,  λόγω Κυριακής  1/7/2019

2. Ε1 Μέλη ΟΕ, ΕΕ κλπ με απλογραφικά 15/7/2019

3   Ε1, Αρχικές δηλώσεις, χειρόγραφες για αποβιώσαντες μέχρι 31/12/2019

2.  Ε1 αρχικές  (κάτοικοι εξωτερικού), για όσους άλλαξαν κατοικία εντός του 2019 μέχρι 31/12/2019

4.  Ε1, τροποποιητικές  δηλώσεις, για αναδρομικά μισθωτών και συνταξιούχων μέχρι 31/12/2019 ( για 15 , 16, 17 ηλεκτρονικά, τα  άλλα έτη χειρόγραφα….) Οι τροποποιητικές δηλώσεις για φορολογικά έτη μέχρι 2014 υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

5. Ε1  τροποποιητικές  δηλώσεις, για επιδοτήσεις που εισπράχτηκαν το 2019 και αφορούν τα έτη 2017,2016 κλπ μέχρι  31/12/2019.

6.  ΄΄Ν΄΄,  Αρχικές  μέχρι 28/6/2019 λόγω Κυριακής  OXI 1/7/2019

7. Βεβαιώσεις  μερισμάτων ΟΕ, ΕΕ κλπ  μέχρι 27/6/2019; (μέχρι μια μέρα πριν)

8.Δηλώσεις ΜΥΦ μέχρι 22/4/2019

9.Αποκλίσεις  ΜΥΦ  15/5/2019 ; (μόνο εισροών)

10.  Δήλωση επαγγελματικών λογ/σμών  Παράταση  μέχρι   30/4/2019.

11.  Δηλώσεις pothen.gr  χρήσης  2017 μέχρι 30/4/2019

12.      Δήλωση κατάστασης υπόχρεων υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες  χρήσης 2017 (από Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες κλπ) μέχρι 30/4/2019

13.Δηλώσεις pothen.gr  χρήση 2018  μέχρι 30/9/2019

14.Παρακρατούμενοι φόροι  (1/2019) η νέα  δήλωση μέχρι 22/4/2019

15.  Α21,  μέχρι 31/12/2019 (ήδη προ-υποβλήθηκε…. Ανοικτή η πύλη)

16.Αγρότες ευαλοιωτα μέχρι  15/6/2019 χωρίς κυρώσεις. Αναρτούν τα  τιμολόγια οι αγρότες του κανονικού και του ειδικού από 15/2/2019

  2.Σύγκριση με τα ..περσινά

*Η πύλη για υποβολές  του Ε1 άνοιξε φέτος 29/3/2019 ενώ πέρσι  στις 19/4/2018

*Η πύλη για υποβολές  Ν  άνοιξε  πέρσι στις 7/6/2018, ενώ φέτος…???..

*Η πύλη για  τροποποιητικές  Ε1  για χρήση 2017 άνοιξε στις 5/6/2018, ενώ φέτος για το 2018 ……..???

Πάμε λίγο πιο γρήγορα φέτος…

3. Βασικές αποφάσεις, εγκύκλιοι

Έχουν εκδοθεί όλες..

1.Βιβλιαράκι οδηγιών

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44178

2.Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης  Ε1φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή

Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1041/29.01.2019

3.Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων  Ν  φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές. Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε.: Α. 1037/25.01.2019

4.Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3 .
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α.1034/25.01.2019

5.Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2026/08.02.2019

6. Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας Ν εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε.: Ε. 2023/04.02.2019

7. Επισημάνσεις και αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2018, ανάλυση του Taxheaven. περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43726

8. Ερωτήσεις, απαντήσεις https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30653

 

4. e-πλατφόρμες 

Από πλατφόρμες πάμε καλά. Λέγαμε παλαιότερα γραφειοκρατία τώρα θα λέμε πλατφορμοκρατεία!! Και δεν λέει   να κλείσει και  καμιά. Ααά…., έκλεισε μία! Του  ΟΠΕΚEΠΕ.. Χάσαμε  το iris  portal εκεί, που βλέπαμε τις πληρωμές των επιδοτήσεων. Το έκλεισαν στις 28/1/2019 για να μη μπορεί  να δει κανείς  τις επιδοτήσεις,  αν θα πρέπει να αλλάξει καθεστώς!!! Και μάλιστα δυο μέρες  πριν την προθεσμία. Η προθεσμία έληγε στις 30/1/2019. Λένε ότι θα ξανανοίξει……….., αλλά μάλλον φαίνεται  όχι !! και  θα χρειαστούν κωδικοί  για εγγραφής   στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες  του ΟΠΕΚΕΠΕ για να βλέπεις την καρτέλα του αγρότη, όπου εμφανίζονται πλέον οι πληρωμές !!. 

 Άνοιξαν:

1.Ευαλλόιωτα

2.Νεοι παρακρατούμενοι

3.Στέγασης

4.ΕΤΕΑΕΠ ( έχουμε τώρα  δυο ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, και μπορεί  να πάμε και για άλλα, όπωςγια   επαγγελματικά Ταμεία, έτσι για να  έχουμε….)

5. e-Μητρώο Πλοίων κλπ.  και τελειωμό φαίνεται δεν έχουν

Αναμένονται:

1. e-περιουσιολόγιο

2. e-τιμολόγιο

3. e-βιβλία κλπ

5. Μία πρόταση για τα επιδόματα

Έχουμε  Α21, ΚΕΑ, Μέρισμα, ΚΟΤ Α΄, ΚΟΤ Β΄, Στέγασης, Θέρμανσης  και πολλά άλλα. Επειδή λίγο πολύ η κάθε μια από αυτές τις εφαρμογές  ζητούν τα ίδια στοιχεία όπως ρολόι ΔΕΗ, παιδιά, ΙΒΑΝ, κλπ , να υποβάλλεται κάθε χρόνο μια Ενιαία Δήλωση πχ κάθε Μάρτιο που να περιέχει  όλα τα επί μέρους στοιχεία, να τις απορροφήσει όλες , ώστε να μπει μια τάξη, γιατί έχουμε κομφούζιο. Και έτσι ο κάθε δικαιούχος θα γνωρίζει άπαξ τι έχει να εισπράξει και πότε θα εισπραξει από κάθε επίδομα…

6. Το μενού φέτος.. επιγραμματικά

Θα λέγαμε φέτος ότι δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές, σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα  χρόνια

Έχουμε και λέμε

1.      Εκκαθαριστικό για κάθε σύζυγο και ο καθένας  θα πληρώνει μόνος του. Στην ουσία όσοι δήλωσαν για χωριστή δήλωση (υπολογίζονται 20χιλ, αυτοί που υπέβαλαν,  δώρο άδωρο, και ευχόμαστε να μην το μετανιώσουν…

2.      Σε χωριστές δηλώσεις αναγράφονται τα ανήλικα τέκνα και στους δυο συζύγους. Προσοχή τα τέκνα με αναπηρία όμως μόνο  ένας!!

3.      Στην εφαρμογή που άνοιξε το πεδίο για  χωριστή δήλωση έχει δυο γραμμές με χρώμα μωβ, ωραίο χρώμα…!

4.      Τους φιλοξενούμενους τους μάθαμε καλά πέρσι. Προσοχή για φέτος, στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογούμενων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης και ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη, είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, συμπληρώνει τον κωδικό 801 με τον ΑΦΜ του συζύγου και τον κωδικό 092 που αφορά στη φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, την ένδειξη που έχει προστεθεί «συνοίκηση με σύζυγο»

5.      Φιλοξενούμενοι -2. Χάθηκαν λέγεται 600χιλ. φιλοξενούμενοι. Τι κάνουν βλέπετε  τα επιδόματα!!!!.

Φιλοξενούμενοι -3. Πρώτα η δήλωση του φιλοξενούμενου και μετά ο φιλοξενών….

6.      Στην επιβεβαίωση μας ρωτάει και για τα προσωπικά δεδομένα και πρέπει  να κλικάρουμε ότι συμφωνούμε.

7.      Από φέτος 2 email, δυο εκκαθαριστικά  και 2 GR  για ΙΒΑΝ (ένα για κάθε σύζυγο…)

8.      Κωδικοί ΤΑΧΙΣ και απαραίτητο και οι δυο σύζυγοι από τώρα και πέρα!.

9.      Έφυγε το πεδίο  ο φόρος που αναλογεί. (θυμίζω ότι  είχε ξαναφύγει, αλλά ξαναεπέστρεψε…)

10.   Αναδρομικά. …Χαμός φέτος. Προσοχή. Θα έχουμε αναδρομικά των ένστολων που φορολογούνται αυτοτελώς στον κ.657, αλλά θα έχουμε και αναδρομικά όπως κάθε χρόνο για  να υποβάλλουμε τροποποιητική για το έτος που ανάγονται..). Τα αναδρομικά  αυτά,  ένστολων, δικαστικών, ιατρών κλπ που καταβλήθηκαν στο Δεκέμβριο φορολογήθηκαν με 20% και εξάντληση. Δηλώνονται δηλαδή, έχουν αναρτηθεί  στο κωδ. 657/658 (με πληροφόρηση)  και έχουν αλληλεγγύη.. Μελετάται όμως να απαλλαγούν και από αλληλεγγύη!!!, (συντ. 2,2%-10%)και να δηλωθούν στον κωδ. 617/618 (με πληροφόρηση),  όποτε,  να ένας λόγος ακόμη για να μην υποβληθούν δηλώσεις νωρίτερα… Αφορά 400.000 φορολογούμενοι, δεν είναι και λίγοι!…. Και  έγινε!!!! Με Νομοσχέδιο της 5/4/2019, κατατέθηκε η σχετική  διάταξη:  ΓΑποσαφηνίζεται το καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών). Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά που είχε οριστεί από τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.45 82/2018 συμπεριλαμβάνει και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Λ του ν.4172/2013. Τα ως άνω αναφερθέντα ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την έναρξη ισχύος των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018.
Όμοια φορολογική μεταχείριση εφαρμόζεται και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έλαβαν το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ήμισυ της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τις περιπτ. α’ έως και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 181 του ν.
4270/2014 για το χρονικό διάστημα από την 1.8.2012 έως και την 30.6.2014, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής του Ν.Σ.Κ. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το φορολογικό έτος απόκτησης των ανωτέρω εισοδημάτων, μη εφαρμοζομένης για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την έναρξη ισχύος των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018.

11.  Στους τόκους ένα επί πλέον πεδίο. Μας ρωτάει από πού είναι οι τόκοι. (μάλλον θα έχει σχέση με τα επιδόματα..)

12.  Σε συνταξιούχους γεννηθέντες μέχρι 1953 και επιχειρηματίες γεννηθέντες μέχρι 1956 κλικαρουμε, για μείωση τεκμηρίων (013) και για μη Τέλος Επιτηδεύματος (027).  

13.  Αγορές ακινήτων, ένα επί πλέον πεδίο. Μας ρωτάει αν είναι από αλλοδαπή

14.  Αγορά αγρού, ανέγερση κλπ είναι τεκμήριο και αναγράφονται. Δεν θεωρούνται λέει εξοπλισμός… (βλ. το επόμενο…)

15.  Με βάση την περίπτωση ε΄ του άρθρου 33 του ν. 4172/2013, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όταν πρόκειται για αγορά παγίου  εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως στην έννοια του επαγγελματικού εξοπλισμού δεν περιλαμβάνεται η αγορά ή ανέγερση ακινήτου καθώς και η απόκτηση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, για τα οποία ισχύει σε κάθε περίπτωση το τεκμήριο απόκτησης για τον φορέα της ατομικής επιχείρησης. (βιβλιαράκι οδηγιων σελ 53-44)

16.  Σημαντική αλλαγή η μείωση του συντ.  στο 50% για νέες επιχειρήσεις, και αγρότες με τζίρο μέχρι 10.000, καταλαμβάνει και  νέους αγρότες, και ειδικα αυτοί που δεν είναι κατ επάγγελμα,  παίρνουν ανάσα για 3 χρόνια)

17.  Προκαταβολή,  μείωση στο   50% από το έτος που δηλώνεις εισόδημα που εχει προκαταβολή, και όχι από πότε υποβάλλεις δήλωση.

18.  ΕΦΚΑ. Δεν χρειάζεται πλέον αλγόριθμος  ή σύστημα με ορίζουσες για να βρεις  τι ποσό ΕΦΚΑ θα εκπέσεις. Θα εκπίπτεις μόνο ότι πλήρωσες από 1/1/ μέχρι 31/12/ κάθε χρόνο. Έτσι απλά..

19.  Καταχωρούμε κάθε ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ κάθε μήνα στα βιβλία. Στο τέλος ελέγχουμε αν πληρώθηκαν  ή όχι και  ανάλογα πάμε ή δεν πάμε πίνακα Ε΄ .

20.  Λύθηκε το πρόβλημα  με τους ΚΑΔ για τους μπλοκάκηδες που ‘έτρεχαν πέρσι

21.  Στο Ε3 φέτος οι δαπάνες αναλυτικά, (νερό, φως, τηλέφωνο, αέριο….)

22.  Μετά την ..΄΄αβλεψία΄΄ πέρσι καταχωρούνται και οι αγορές παγίων στο Ε3 από φέτος

23.  Τα έσοδα ανά ΚΑΔ πάει από το του χρόνου ( και εδώ άλλη υπηρεσία εξυπηρετείται..)

24.  Δεν καταλαβαίνει κανείς το λεκτικό στο Ε3, ΄΄Ενοίκια που καταβλήθηκαν΄΄,  αφού τα ενοίκια αναγράφονται κανονικά ανεξάρτητα αν πληρώθηκαν ή όχι

25.   Η υπεραξία αυτοκινήτων, ΙΧ και ΔΧ πάλι με πολλά πεδία στο Ε3 και στο Ε1 και Ν. (με εξάντληση , χωρίς εξάντληση….κλπ τη συναντάμε σε πολλά σημεία..)

26.  Οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα αναγράφονται απ ευθείας στα κουτάκια τους,  θα αναρτηθούν στο Ε3 και θα  μεταφέρονται στα πεδία τους. Ήδη το πεδίο άνοιξε και περιμένουμε να ενημερωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  Βοηθάει πολύ αυτό. Προσοχή όμως, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περιλαμβάνονται  οι επιδοτήσεις  που εισπράχτηκαν το 2019 μέχρι να υποβληθεί η δήλωση και αφορούν το 2018!!!! Υπάρχει πολύ κόσμος που εισέπραξαν τις επιδοτήσεις του 2018  τον Μάρτιο του 2019, λόγω δασικών χαρτών, συνδεδεμένες, βιολογικά  κλπ,

27.  Χρειάζεται σύγκριση των  ΣΜΚ και ΣΚΚ που επιτευχθηκε πέρσι με τους  φετινούς που εξάγονται. Τυχόν μεγάλες αποκλείσεις , ……. Είναι το πιο κρίσιμο φέτος, και δεν βλέπω να σχολιάζεται.

28.  Οι πληρωμές με τραπεζικό τρόπο άνω των 500,00 , καλόν έλεγχο….

29.  Και φέτος το επίδομα από Α21, «σώζει», αφού σε βλέπει το σύστημα  ως μισθωτό και με ότι αυτό σημαίνει.

30.  Ο κωδ. 011 του Ε3 για μέλη αγροτικών συνεταιρισμών  έχει νόημα από το 2019 για την αποφυγή του Τ.Ε..  Δυστυχώς είναι λίγοι οι συνεταιρισμένοι, και πρέπει να πουλάς τα αγροτικά προϊόντα σε ποσοστό  80% στον συνεταιρισμό!!.  Τα κριτήρια είναι αυστηρά και το ποσό είναι 650,00!!  Πάλι μπλόκα βλέπω.. Θα έρχεται πάντως κλικαρισμένο….

31.  Οι αποδείξεις έχουν αναρτηθεί και όπως και πέρσι, μεταφέρονται στο κουτάκι

32.    Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογείται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ με τις μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ, μόνο στις εξής περιπτώσεις: 

1.όταν ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή συντάξεις

2.όταν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του προέρχεται από μισθωτή εργασία ή συντάξεις,

3.όταν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ανεξαρτήτως εισοδήματος,το κρινόμενο φορολογικό έτος ανεξαρτήτως της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, που να αποδεικνύει ότι ήταν άνεργοι κατά το έτος για το οποίο φορολογούνται (ΠΟΛ. 1109/2016 εγκύκλιος). 

4.όταν δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία (πραγματικό εισόδημα)

5.όταν ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και εισόδημα από ακίνητη περιουσία) ή /και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου(μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και μεταβίβαση τίτλων), υπό την προϋπόθεση ότι το τεκμαρτό του εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 9.500 ευρώ

33.    Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, δηλαδή, για το τρέχον δηλαδή έτος όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1948, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Επιπλέον, τα ίδια ισχύουν και για τις παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος.

β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.

ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.

στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

η. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

θ. Οι υπήκοοι τρίτων χώρων που αιτούνται ή/ και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ι. Οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και οι οποίοι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013. Όσον αφορά τους ανωτέρω φορολογούμενους που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, για να διατηρηθεί η μείωση φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013, οι αποδείξεις αυτές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα. (βιβλιαράκι οδηγιών)

34. E2.  ΑirBNB, Booking κλπ, βραχυχρόνια μίσθωση. Όλο και αυξάνονται οι περιπτώσεις, αφού το είδος ευδοκιμεί. Τα μισθώματα  δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον με κωδικό 60 στη στήλη 16.  Αν είναι υπεκμίσθωση βραχ/νιας τότε με κωδ. 61.  Του χρόνου μπορεί λέγεται να ανέβουν...... . 

35. Φοιτητής με 18  έτη συμπληρωμένα 31/12/2018, αν εισόδημα έστω και 0,01 πχ από τόκους καταθέσεων υποβάλλει δήλωση.

 7. Επίλογος

Τελικά, θάλεγα ότι δεν είναι πολλές οι αλλαγές φέτος.

Καλή δύναμη σ όλους.

Η επόμενη ανάρτηση  τέλη Απριλίου.

 

ΥΓ. Αν παρεισέφρησε κανένα λαθάκι, να το διορθώσουμε …. Ειδικά στις ημερομηνίες..
 

Eumilos.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε. 

Στο 18 δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για φέτος που είναι μεταβατικό στάδιο. 

Καλο κουράγιο σε όλους 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ερώτηση κρίσεως....όταν φιλοξενείται κάποιος από 1/1/18 σε κάποιον και από 15/2/18 μισθώνει κατοικία θα βάλουμε 10-2 ή 11-1?

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 λεπτά πριν, v.kourtis είπε

ερώτηση κρίσεως....όταν φιλοξενείται κάποιος από 1/1/18 σε κάποιον και από 15/2/18 μισθώνει κατοικία θα βάλουμε 10-2 ή 11-1?

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΜΕΡΕΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΜΗΝΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 15 ΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2018 ΣΕΛ 129.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 λεπτά πριν, 125883623 είπε

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΜΕΡΕΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΜΗΝΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 15 ΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2018 ΣΕΛ 129.

 

Αρα στον Φλεβάρη που έχει 28 ή 29 ημέρες δε λογίζεται ως ολόκληρος μήνας άπαξ και η μίσθωση αρχίζει στις 15/2, σωστά? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 λεπτά πριν, v.kourtis είπε

Αρα στον Φλεβάρη που έχει 28 ή 29 ημέρες δε λογίζεται ως ολόκληρος μήνας άπαξ και η μίσθωση αρχίζει στις 15/2, σωστά? 

Ανάλογα απο πια οπτική γωνία το βλέπεις της φιλοξενίας η του μισθωτηριου.

Εδω δεν εχει ουτε πανω απο 15 για να πάρει την φιλοξενία αλλα ούτε και 16 για να πάρει τον μηνα .

Θα έγραφα τι πρέπει να συμπληρώσεις αλλα....

Παντα έχει να κάνει απο πια οπτική γωνία ρωτάς και τι θες μετά να κάνεις. .. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 λεπτά πριν, 125883623 είπε

Ανάλογα απο πια οπτική γωνία το βλέπεις της φιλοξενίας η του μισθωτηριου.

Εδω δεν εχει ουτε πανω απο 15 για να πάρει την φιλοξενία αλλα ούτε και 16 για να πάρει τον μηνα .

Θα έγραφα τι πρέπει να συμπληρώσεις αλλα....

Παντα έχει να κάνει απο πια οπτική γωνία ρωτάς και τι θες μετά να κάνεις. .. 

τί εννοείς από ποιά οπτική γωνία???? θέλω να υποβάλλω τη δήλωση ενός φυσικού προσώπου το οποίο μέχρι τις 14/2/18 διέμενε στην μητέρα του ως φιλοξενούμενος και από τις 15/2/18 και μετά σε ενοίκιο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ενήλικο προστατευόμενο μέλος στη δήλωση της μητέρας της(μονογονεική) χωρίς πραγματικό εισόδημα, κάνει μισθωτήριο στο όνομά της το Νοέμβριο του 2017 και μέχρι 30/6/18 στην κατοικία που διαμένει με την μητέρα της. Από 1/7/18 και μετά το μισθωτήριο του ίδιου ακινήτου γίνεται στο όνομα της μάνας της η οποία δηλώνει το ενήλικο τέκνο της(λόγω σπουδών και ετών 21) στον πίνακα 8 ως φιλοξενούμενο. Πώς αποτυπώνονται όλα τα παραπάνω? κουίζ.....1) στη δήλωση της μάνας βάζουμε ότι φιλοξενήθηκε 6 μήνες από το ενήλικο τέκνο? 2) υποβάλλουμε δήλωση για το ενήλικο τέκνο λόγω του τεκμαρτού  εισοδήματος που προέκυψε από τη μίσθωση τσεκάροντας παράλληλα και τον κωδικό 007(ότι φιλοξένησε δηλ. την μητέρα της) για το α εξάμηνο του 2018? ή 3) ερχόμαστε σε συνεννόηση με τον λογιστή του εκμισθωτή του ακινήτου(μιλάμε για το ίδιο ακίνητο και στις 2 περιπτώσεις) για να μη δηλώσουν καθόλου τη μίσθωση στο ενήλικο τέκνο, αλλά στην μητέρα της παρά το μισθωτήριο κύριας κατοικίας που ήταν στο όνομά της για το πρώτο εξάμηνο , ώστε να μη χρειαστεί να κάνει καν δήλωση?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Στις 11/5/2018 στις 4:16 ΜΜ, G.E.S. είπε

 Είπαμε να μην γίνονται εδώ ερωτήσεις....

 ο αγαπητος συναδελφος EUMILOS  ,εχει παρακαλεσει

-και εξυπηρετει πολυ  και εμας στην  αναζητηση  -  να μην ανοιγουμε συζητησεις εδω

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Στις 12/4/2019 στις 7:13 ΜΜ, v.kourtis είπε

ερώτηση κρίσεως....όταν φιλοξενείται κάποιος από 1/1/18 σε κάποιον και από 15/2/18 μισθώνει κατοικία θα βάλουμε 10-2 ή 11-1?

Εγώ θα έλεγα πως εφόσον πλήρωσε 11 ενοίκια άρα θα βάλεις 11 μήνες στο σπίτι που νοίκιαζε και 1 μήνα στη φιλοξενία. Αυτό θα έκανα ακόμη κι αν το ενοίκιο ξεκινούσε 28/2 ώστε να συμπληρωθούν σωστά οι πληρωμές ενοικίου. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 ώρες πριν, G.E.S. είπε

 ο αγαπητος συναδελφος EUMILOS  ,εχει παρακαλεσει

-και εξυπηρετει πολυ  και εμας στην  αναζητηση  -  να μην ανοιγουμε συζητησεις εδω

 

 

Με συγχωρείτε πάρα πολύ δεν το θυμόμουν...έχετε απόλυτο δίκιο. Μήπως μπορείτε να μου παραθέσετε το λινκ για τις φορολογικές δηλώσεις όπου συζητάμε εδώ στο φόρουμ διάφορα ζητήματα?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλό μεσημέρι.

Τα κέρδη από φορολοταρία δηλώνονται στον κωδικό 781? ( διάβασα/ σκάναρα το κατεβατό αλλά ζητάω σύντομη απάντηση)

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×