Jump to content

Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ΄΄ που πρέπει να Προσέξουμε κατά τη σύνταξη της δηλωσης


Recommended Posts

Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΧΗ΄΄΄ που πρέπει …. να Προσέξουμε… κατά τη συμπλήρωση της φετινής δήλωσης οικ. Έτους 2011.

1.Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 δεν απαιτείται προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.

2. Η προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού του φορολογουμένου λόγω παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη ΔΕΝ συνδέεται με την προσκόμιση αποδείξεων.

3. Οι δαπάνες που έγιναν στο Εξωτερικό ΔΕΝ αναγνωρίζονται.

4. Δεν εκπίπτει το κόστος για τα ποσά που καταβάλλονται σε τυχερά παιχνίδια, στοίχημα, ΚΙΝΟ. ΚΑΖΙΝΟ, κρατικά λαχεία κλπ, γιατί δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, αλλά συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.

5. Εξαιρείται και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση το φπ που το εισόδημά του είναι μέχρι 6.000 και προκύπτει αποκλειστικά και μόνο με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 16 του ΚΦΕ, όπως κατοικίες, ΙΧΕ, κλπ. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσού των 6.000 λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη των 3.000 για τον άγαμο και 5.000 για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, το οποίο υπολογίζεται κατά το ΗΜΙΣΥ για κάθε σύζυγο. (σ.527).

6. Οι σύζυγοι-γυναίκες που δηλώνουν ανεπάγγελτες εάν έχουν εισόδημα από ενοίκια, πρέπει να αναγράφουν και το ΑΦΜ τους, διαφορετικά δεν θα γίνει εκκαθάριση και η δήλωση θα επιστραφεί.

7. Εφόσον δεν είστε επιτηδευματίας, κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, διόρθωση των ατομικών στοιχείων των φορολογουμένων που αφορούν στοιχεία ταυτότητας, Δ/νση κατοικίας, καθώς και οικογενειακής κατάστασης, ΜΠΟΡΕΙ να γίνει επί του εντύπου Ε1 της δήλωσης, χωρίς να έχει προηγηθεί υποβολή της δήλωσης μεταβολής στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. , όπως ορίζουν οι διατάξεις της ΑΥΟ 1027411/8421ΔΜ/26-2-98. Ο υπάλληλος όμως της Δ.Ο.Υ. κατά την παραλαβή είναι υποχρεωμένος να στείλει τη δήλωση στο τμήμα Μητρώου για διόρθωση.(σ.532)

8.Αν συμπληρωθούν τα στοιχεία της συζύγου στο πίνακα 1 και δε σημειωθεί με Χ η ένδειξη ΕΓΓΑΜΟΣ, τότε η δήλωση θα επιστραφεί. (σ.533).

9.Για να απαντηθεί με Χ στην ερώτηση για παραβάσεις του ΚΒΣ (019-020) απαντάμε ΕΦΟΣΟΝ έχουν κοινοποιηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και τη λήξη υποβολής της δήλωσης. (σ.536 )

10. Τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών που χορηγεί ο εργοδότης , Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να διορθώνεται, εκτός, αν συντρέχει περίπτωση από τον κατά νόμο αρμόδιο εκδότη αυτών.

11.Οι επιδοτήσεις, αποζημιώσεις επί της παραγωγής κλπ, αποτελούν ακαθάριστο εισόδημα για τις γεωργικές επιχειρήσει που τηρούν βιβλία από τα οποία εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα.

12.Ο ΦΠΑ που επιστρέφεται στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν αποτελεί ακαθάριστο εισόδημα,

13.Οι κωδικοί 921-922 & 923-924 (αλιευτική δραστηριότητα), 479-480 (ανανεώσιμες) και 481-482 (αγροτουριστική) συμπληρώνονται για λόγους πληροφοριακούς.

14. Στους κωδικούς 425-426, και 517-518 εφόσον έγινε αυτοέλεγχος γράφονται τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (αυτοελέγχου – βιβλίων).

15.Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές ΕΚΤΟΣ αντικειμενικού προσδιορισμού αντί για τιμή ζώνης θα λαμβάνεται η τιμή εκκίνησης.

16.Η αντικειμενική δαπάνη βαρύνει πάντα αυτόν που χρησιμοποιεί την κατοικία.

17. Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητο ανήκει σε ανήλικο το τεκμήριο βαρύνει τον γονέα που έχει την γονική μέριμνα

18.Δεν προβλέπονται πλέον μειώσεις για αυτοκίνητα από ΟΔΔΥ, μετοικεσίας κλπ

19. Στις δαπάνες των ιδιωτικών σχολείων δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια ή ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

20. Αναγνωρίζεται ακινησία και για τα σκάφη αναψυχής.

21. Η συναρμολογούμενη πισίνα υπόκειται σε ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης εφόσον η κείμενη νομοθεσία δεν την εξαιρεί.

22. Από 23/4/2010 έως 16/12/10 καταργήθηκε η απαλλαγή από το τεκμήριο της δαπάνης ή ανέγερσης Α΄ κατοικίας καθώς κα της δαπάνης για την ανέγερση οικοδομής από οικοδομική επιχείρηση. Από 1/1/10 έως 23/4/10 και από 17/12/10 ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ η απαλλαγή από τεκμήριο Α΄ κατοικίας και μέχρι του ποσού των 200.000€.(σ.581)

23. Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών εφαρμόζονται μειωμένες 30%. ( Εξού και η ερώτηση κωδ. 013-014)

24. Στον κωδ. 216 (πίνακας 5) γράφουμε την τιμή ζώνης που ισχύει τη 1-1-2010 όταν είναι πάνω από 2.800,00

25. Τα τεκμήρια ΕΙΧ αυτοκινήτων που ανήκουν σε εταιρεία μερίζονται στους εταίρους ανάλογα με τη μορφή και τα ποσοστά. Στην ΟΕ στους εταίρους που συμμετέχουν, στην ΕΕ ΜΟΝΟ στους ομόρρυθμους εταίρους. …. Για όλα τα ΕΙΧ αναγράφονται πλέον τα κυβικά εκατοστά (cm3) του κινητήρα και όχι οι ΗΡ.

26. Για τα αυτοκίνητα Συνεταιρισμών δεν υπολογίζεται τεκμαρτή δαπάνη.

27. Δεν υπολογίζεται τεκμήριο σε σκάφη αναψυχής κυριότητας ή κατοχής ΜΟΝΙΜΩΝ κατοίκων εξωτερικού, όμως συντρέχει υποχρέωση αναγραφής των Στοιχείων του σκάφους όλων των στοιχείων στο Ε1.

28 Κάθε ετήσια δόση αγοράς ακινήτου με προσύμφωνο μέχρι τη σύνταξη οριστικού συμβολαίου, είναι τεκμήριο.

29. Οι αμοιβές του μηχανικού και οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στις δαπάνες ανέγερσης.

30. Στον κωδ. 781-782 αναγράφεται και το απαλλασσόμενο από το φόρο ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, δηλαδή 1.500, ή 3.000,00. (έγγρ.1043702/737/Α0012/2-4-1998). Σημείωση: Φέτος θα καταφανεί η μεγάλη χρησιμότητά του όσοι χρειαστούν ανάλωση κεφαλαίων από τα προηγούμενα χρόνια ….και αν δεν το είχαν δηλώσει…?……… (σ.612)

31. Στο πόθεν έσχες δεν υπάγονται οι εταιρείες.

32. Τα δάνεια μειώνουν τα τεκμήρια. Η ημερομηνία λήψης του δανείου πρέπει να ίδια ή προηγούμενη από αυτή τη πράξη που αποτελεί το τεκμήριο (σ.612)

33. Μπορεί να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου που δεν αναλώθηκε για τα τελευταία 10 ή 15 ή οσαδήποτε χρόνια.?. Πρέπει όμως να υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύεται,,.. γιατί το αρχείο των Δ.Ο.Υ. πέρα από κάποια χρόνια καταστρέφεται….

34. Οι τόκοι δανείου για αγορά ακινήτου εξ ημισείας με τη σύζυγο δεν εκπίπτουν ούτε μεταφέρονται στον άλλο σύζυγο, εάν ένας από τους δύο δεν έχει εισόδημα.

35. Δεν αναγνωρίζονται πλέον για έκπτωση τα ποσά των δεδουλευμένων τόκων για χρέη προς το δημόσιο από Φόρο Κληρονομιάς.

36. Αν αναγράψουμε ότι φιλοξενούμαστε στον πίνακα 7 παρ. 11 κωδ,801-816, πρέπει να αναγράψουμε το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ αυτού μας φιλοξενεί. Το ΑΦΜ όμως το αναγράφουμε κάτω από το ονοματεπώνυμο και όχι στους κωδ. 801-803.(σ.628)

37. Οι ηλικίας κάτω των 25 ετών φοιτητές έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για εισοδήματα που αποκτούν από οικοδομές και εφόσον το εισόδημα τους αυτό είναι κατώτερο από το όριο του άρθρ. 7 παρ. 2 του ν. 2238/94.Μπορούν όμως παράλληλα να συμπεριληφθούν ως προστατευμένα μέλη στη δήλωση του πατέρα του. (σ.634)

38. Όσα παιδιά είναι ανύπαντρα και σπουδάζουν κάνοντας μεταπτυχιακό και δεν είναι πάνω από 25 χρονών, μπορούν να είναι προστετευόμενα.

39. Τα παιδιά που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές μπορεί να είναι προστατευόμενα μέλη του πατέρα τους και δεν είναι πάνω από 25 χρονών.

40. Τα ανύπαντρα παιδιά που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία είναι προστατευόμενα μέλη ανεξάρτητα από την ηλικία τους. (σ.635)

41. Δεν υπάγονται στον αυτοέλεγχο οι δηλώσεις που δεν πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, ή ανεγείρουν ή αποκτούν κτιριακή εγκατάσταση για την συγκεκριμένη περίοδο. Επίσης όσοι αποκτούν απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σε ποσοστό 60% των συνολικών εσόδων.

42. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 33 (όσο ίσχυε) του ΚΦΕ (ΤΑΧΙ. ΦΔΧ, ΚΤΕΛ,κλπ) συμπληρώνουν τους πίνακες ΙΔ και ΙΣΤ του Ε3 κατά περίπτωση και τον πίνακα ΣΤ΄ ΜΟΝΟ με τα οικονομικά στοιχεία της χρονικής περιόδου όπου προσδιορίζουν τα καθαρά του κέρδη λογιστικά. Τα οικονομικά στοιχεία από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ της περιόδου όπου φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο ή κατ αποκοπή φόρο, αναγράφονται στο πεδίο ΄΄ σημειώσεις φορολογουμένου ΄΄ για πληροφοριακούς λόγους. (σ.669).

43. Εάν μια επιχείρηση υπαχθεί στον αυτοέλεγχο και υποβάλλει ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ και συγχρόνως υποβάλει Αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ για την συγκεκριμένη περίοδο, η επιστροφή η μη του αιτούμενου ΦΠΑ, ΓΙΝΕΤΑΙ αφού διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος και οι σχετικές δηλώσεις ΔΕΝ θεωρούνται ειλικρινείς πριν τον προσωρινό έλεγχο. (σ.679)

44. Η δήλωση Ε9 για το έτος 2010 υποβάλλεται αυτοτελώς στις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων του εισοδήματος. Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έχει προθεσμία μέχρι 30/6/2011.

45. Το Ε9 από τα νομικά πρόσωπα υποβάλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι 30/6/2011.

46. Αθροίστε τα τεκμήρια και επιβεβαιώστε ότι καλύπτονται από το άθροισμα των εισοδημάτων σας. Διαφορετικά αναζητείστε τρόπους μείωσης ή κάλυψης της τεκμαρτής δαπάνης από τον πίνακα 6 της δήλωσης Ε1.

47. Η δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από λογιστή όταν ο φορολογούμενος είναι επιτηδευματίας, τηρεί βιβλία Β, Γ κατηγορίας και πραγματοποίησε α.ε. πάνω από 300.000 εμπορική, και πάνω από 150.000 αν παροχής υπηρεσιών, υποβάλλεται δε σε κάθε περίπτωση με το internet.

48. Για τη κατάσταση λογιστικών διαφορών …..θα περιμένουμε………

Eumilos 7/3/2011

( περισσότερα στη ΦΕ τεύχος Μαρτίου 2011)

Link to comment
Share on other sites

"36. Αν αναγράψουμε ότι φιλοξενούμαστε στον πίνακα 7 παρ. 11 κωδ,801-816, πρέπει να αναγράψουμε το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ αυτού μας φιλοξενεί. Το ΑΦΜ όμως το αναγράφουμε κάτω από το ονοματεπώνυμο και όχι στους κωδ. 801-803.(σ.628)"

Αυτό .... πώς θα γίνει στο taxis-net;;;;;;;

Link to comment
Share on other sites

"36. Αν αναγράψουμε ότι φιλοξενούμαστε στον πίνακα 7 παρ. 11 κωδ,801-816, πρέπει να αναγράψουμε το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ αυτού μας φιλοξενεί. Το ΑΦΜ όμως το αναγράφουμε κάτω από το ονοματεπώνυμο και όχι στους κωδ. 801-803.(σ.628)"

Αυτό .... πώς θα γίνει στο taxis-net;;;;;;;

Μία ερώτηση σχετική είναι και με πιο τρόπο θα εμφανισθεί το τεκμήριο της κύριας κατοικίας στους γονείς που φιλοξενούνται σε κατοίκα που είναι στο όνομα του παιδιού τους το οποίο δεν έχει εισόδημα να καλύψει το σχετικό τεκμήριο. Και μάλιστα όταν η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω ΙNTERNET.

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Μία ερώτηση σχετική είναι και με πιο τρόπο θα εμφανισθεί το τεκμήριο της κύριας κατοικίας στους γονείς που φιλοξενούνται σε κατοίκα που είναι στο όνομα του παιδιού τους το οποίο δεν έχει εισόδημα να καλύψει το σχετικό τεκμήριο. Και μάλιστα όταν η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω ΙNTERNET.

Ευχαριστώ

Αν τεκμήριο αποτελεί μόνο η Α' κατοικία και δεν υπάρχουν άλλα "τεκμήρια" τότε δεν υπάρχει πρόβλημα διότι θα είναι στο αφορολόγητο.

Link to comment
Share on other sites

"36. Αν αναγράψουμε ότι φιλοξενούμαστε στον πίνακα 7 παρ. 11 κωδ,801-816, πρέπει να αναγράψουμε το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ αυτού μας φιλοξενεί. Το ΑΦΜ όμως το αναγράφουμε κάτω από το ονοματεπώνυμο και όχι στους κωδ. 801-803.(σ.628)"

Αυτό .... πώς θα γίνει στο taxis-net;;;;;;;

Αλέκο μπορείς να καταγραφεί δίπλα σε συνέχεια του ονόματος το ΑΦΜ.

Link to comment
Share on other sites

Δεν μπορείς

Δεν σου το επιτρέπει το σύστημα

γραφεις αφμ και βγάζει αυτόματα το όνομα

οπως το λες και αφηνεις κενο το ποσο .....

Link to comment
Share on other sites

Να σας πω κάτι:

Το πρόβλημα δεν είναι στο αν και πως κλπ κλπ

Το πρόβλημα είναι στο ότι αν δεν έχει προβλεφθεί εξ αρχής η λύση, θα πρέπει να κρατάμε εκκρεμότητες, να έχουμε στο μυαλό μας υποχρεώσεις-σκουπίδια και κατά συνέπεια να αναβαίνει η πίεση στο 18, και γ...το, θα βάλουμε μέσα και το ασφαλιστικό σύστημα με την κατανάλωση υπερτασικών χαπιών !!!!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Αν τεκμήριο αποτελεί μόνο η Α' κατοικία και δεν υπάρχουν άλλα "τεκμήρια" τότε δεν υπάρχει πρόβλημα διότι θα είναι στο αφορολόγητο.

και τι σημαίνει "είναι στο αφορολόγητο"?

εφόσον αποκτά εισόδημα προσδιοριζόμενο αποκλειστικά με τα τεκμήρια διαβίωσης ΑΝΩ των 6000€ υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης.

εχει διαφορά αν είναι πρώτη κατοικία?

Link to comment
Share on other sites

Να σας πω κάτι:

Το πρόβλημα δεν είναι στο αν και πως κλπ κλπ

Το πρόβλημα είναι στο ότι αν δεν έχει προβλεφθεί εξ αρχής η λύση, θα πρέπει να κρατάμε εκκρεμότητες, να έχουμε στο μυαλό μας υποχρεώσεις-σκουπίδια και κατά συνέπεια να αναβαίνει η πίεση στο 18, και γ...το, θα βάλουμε μέσα και το ασφαλιστικό σύστημα με την κατανάλωση υπερτασικών χαπιών !!!!!!!!!!!

Αλέκο .. αυτό τουλάχιστον έχει προβλεφθεί.. πολλά άλλα όχι..

4.Αδυναμία συμπλήρωσης της ένδειξης "Φιλοξενούμενος" στο πεδίο "Ονοματεπώνυμο

Εκμισθωτή"

Η συμπλήρωση του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του εκμισθωτή, γίνεται αυτόματα με την

πληκτρολόγηση του Α.Φ.Μ. στο σχετικό κωδικό (801, 802 κ.λπ.). Στο πεδίο της επωνυμίας 'ΕΝ

μπορείτε να συμπληρώσετε τίποτε. Αν θέλετε να δηλώσετε ότι φιλοξενείσθε, αναγράψτε στον

κωδικό 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί χωρίς να συμπληρώσετε τον κωδικό 811

για να δηλώσετε ότι δεν καταβάλλετε ενοίκιο.

https://www.gsis.gr/...sp?sSessLogged=

Link to comment
Share on other sites

και τι σημαίνει "είναι στο αφορολόγητο"?

εφόσον αποκτά εισόδημα προσδιοριζόμενο αποκλειστικά με τα τεκμήρια διαβίωσης ΑΝΩ των 6000€ υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης.

εχει διαφορά αν είναι πρώτη κατοικία?

Καμία διαφορά. Το θέμα είναι συνάδελφοι και συμφωνώ με τον ΑΛΕΚΟ ότι πρέπει να έχουν το τρόπο να μπορούμε και εμείς να έχουμε καθαρές λύσεις για τον τρόπο εμφάνισης και οχι να υποθέτουμε το ένα ή το άλλο. Αρκετά πιά πρέπει να δοθεί μία λύση σε όλα αυτά .Ερχεται ο καιρός για τις δηλώσεις και δεν ξέρουμε τι μας γίανεται ή μάλλον δεν ξέρουν αυτοί τι τους γίνεται.

Επίσης στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιολογικά για αμφίσβητηση τεκμηρίων (φαντάροι κλπ) τι κάνουμε?

Link to comment
Share on other sites

Λίγη προσοχή και στο 41.

Η σωστή έκφραση είναι "εξαιρούνται του αυτοελέγχου δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους στις οποίες υφίσταται ανέγερση ... ΚΑΙ δεν υφίστανται ακαθάριστα έσοδα".

Αρα γενικά μια επιχείρηση με μηδενικά ακαθάριστα έσοδα δύναται να "αυτοελεγχθεί" εκτός αν υπάρχει ανέγερση κλπ.

Link to comment
Share on other sites

Ν.3842

"«ε. Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους στις οποίες υφίσταται ανέγερση ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγ­γελματία και δεν υφίστανται ακαθάριστα έσοδα.»"

ΠΟΛ 1191

"Έτσι, οι υποβαλλόμενες δηλώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που αφορούν διαχειριστικές περιόδους κατά τις οποίες αφενός δεν πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστα έσοδα και αφετέρου ανεγέρθηκε ή αποκτήθηκε κτιριακή εγκατάσταση κάθε είδους, δεν υπάγονται στον αυτοέλεγχο."

Link to comment
Share on other sites

Αλέκο .. αυτό τουλάχιστον έχει προβλεφθεί.. πολλά άλλα όχι..

4.Αδυναμία συμπλήρωσης της ένδειξης "Φιλοξενούμενος" στο πεδίο "Ονοματεπώνυμο

Εκμισθωτή"

Η συμπλήρωση του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του εκμισθωτή, γίνεται αυτόματα με την

πληκτρολόγηση του Α.Φ.Μ. στο σχετικό κωδικό (801, 802 κ.λπ.). Στο πεδίο της επωνυμίας 'ΕΝ

μπορείτε να συμπληρώσετε τίποτε. Αν θέλετε να δηλώσετε ότι φιλοξενείσθε, αναγράψτε στον

κωδικό 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί χωρίς να συμπληρώσετε τον κωδικό 811

για να δηλώσετε ότι δεν καταβάλλετε ενοίκιο.

https://www.gsis.gr/...sp?sSessLogged=

Σε συνέχεια με τα προηγούμενα ο φιλοξένουμενος θα πρέπει μάλλον να συμπληρώσει το πίνακα 5 για την κύρια ή δευτερεύσα κατοικία που του παραχωρείται δωρεάν σημειώνοντας ΝΑΙ στον κωδικό 203 . Μήπως λοιπόν δεν πρέπει να συμπληρώσει τον πίνακα 7 τους κωδικούς 801 κλπ

Περιμένω τις απόψεις σας.

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Σε συνέχεια με τα προηγούμενα ο φιλοξένουμενος θα πρέπει μάλλον να συμπληρώσει το πίνακα 5 για την κύρια ή δευτερεύσα κατοικία που του παραχωρείται δωρεάν σημειώνοντας ΝΑΙ στον κωδικό 203 . Μήπως λοιπόν δεν πρέπει να συμπληρώσει τον πίνακα 7 τους κωδικούς 801 κλπ

Περιμένω τις απόψεις σας.

Ευχαριστώ

Φιλοξενούμενος δεν συμπληρώνει τον πίνακα 5.

Αν είναι σε ξεχωριστό σπίτι που του παραχωρήθηκε δωρεάν, τότε μπορεί να συμπληρώσει τον πίνακα 5 για να απαλλαχθεί ο παρέχων απο το τεκμήριο, αλλιώς ο παρέχων πρέπει να βάλει την παραχωρούμενη οικία σαν δευτερεύουσα κατοικία.

Link to comment
Share on other sites

47. Η δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από λογιστή όταν ο φορολογούμενος είναι επιτηδευματίας, τηρεί βιβλία Β, Γ κατηγορίας και πραγματοποίησε α.ε. πάνω από 300.000 εμπορική, και πάνω από 150.000 αν παροχής υπηρεσιών, υποβάλλεται δε σε κάθε περίπτωση με το internet.

Ήδη με την πολ. 1008/19-1-2011 τα όρια έγιναν για τα βιβλία Β κατηγορίας:

το 300.000 έγινε 100.000

το 150.0000 έγινε 50.000

Επίσης ανεξαρτητα από το ύψος του τζίρου χρειάζεται υπογραφή οι δηλώσεις

των ΟΕ, ΕΕ κλπ

των ΕΠΕ, ΑΕ κλπ

και όσοι κάνουν αυτοέλεγχο.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Συγκέντρωση - Ανακεφαλαίωση - Ανασκόπηση ερωτήσεων & απαντήσεων. Ανάλυση και απάντηση σε προβληματικών…& επαναλαμβανόμενων..

Πολυσυζητημένα θέματα. . .

1. Για παραβάσεις του ΚΒΣ κωδ. 019-020 του Ε1 απαντάμε ΕΦΟΣΟΝ το ποσό της απόδειξης (μη έκδοση) υπερβαίνει σε αξία τα 1.200,00€ ή σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως ποσού;

Η απάντηση είναι Ναι για αξίες > των 1.200,00€.( Αν υπάρχουν αντιρρήσεις … τις περιμένουμε..)

Αυτονόητο είναι ότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει αν υποπέσουν στις παραβάσεις αυτές ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ κλπ. Ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια διάταξη προβληματική.?

2. Οι αποδείξεις που απαιτούνται σε περίπτωση που φορολογείται κάποιος στο τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζονται στο τεκμαρτό;

Στο τεκμαρτό και κλείδωσε?. Βλέπε και την πολ 1094/11 ( υπάρχει όμως και αντίλογος..)

Σχετική διάταξη: ….3. Σχετικά με τις αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών της παραγ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση που το δηλούμενο συνολικό εισόδημά του φορολογουμένου (πραγματικό ή τεκμαρτό ) υπερβαίνει….

3. Πως δηλώνονται τα κέρδη από πωλήσεις παγίων στο Ε3. κωδικός Ζ840 του Ε3;

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Όταν δεν υπήρχε λογιστικός προσδιορισμός κερδών έπρεπε για να φορολογηθεί το κέρδος από πώληση παγίου να προστεθεί στα τεκμαρτά κέρδη και κατά συνέπεια να αναγραφεί στον κωδ. Ζ840. σήμερα τι γίνεται; Κανένας δεν ξέρει.

Μια άποψη: Αν δεν μπουν στο 840 τα κέρδη από πώληση παγίου που θα μπούν; Στα λοιπά έσοδα δραστηριότητας; και σύμφωνα με το άρθρο που μου ανάφερες θα περιληφθούν στα κέρδη βιβλίων για να συγκριθούν με τα κέρδη της περαίωσης; Δεν την συμμερίζομαι. .

Προτείνω : Κέρδος από πώληση παγίου στο 840 και αναμένουμε λύση..

4. Πως δηλώνεται το άτομο που σε φιλοξενεί στη Δ΄ σελίδα του Ε1;

Από τις οδηγίες του taxisnet….

Σε περίπτωση φιλοξενίας , αναγράψτε στον κωδικό 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί χωρίς να συμπληρώσετε τους κωδικούς 091, 097 και 811.

Η συμπλήρωση του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του εκμισθωτή, γίνεται αυτόματα με την πληκτρολόγηση του Α.Φ.Μ. στο σχετικό κωδικό (801, 802 κ.λπ.).

5. Σε περίπτωση που χάνεις το αφορολόγητο λόγω παράβασης ΚΒΣ, αν βάλεις αποδείξεις επί πλέον του αφορολόγητου έχεις έκπτωση ή σου στερεί πάλι το δικαίωμα;.

Δεν έχεις επί πλέον έκπτωση αν βάλεις επί πλέον αποδείξεις. ( Σχόλιο. Από το νόμο όμως δεν πηγάζει αυτό.. αναφέρεται ο νόμος μόνο στο αφορολόγητο μέχρι τις 12.000, και κατά συνέπεια..)

6. Σε περίπτωση ανάλωσης κεφαλαίου από τις χρήσεις 2008 και 2009 υπολογίζεις τεκμαρτή δαπάνη συντήρησης για ΕΙΧ ή όχι;

Όχι δεν υπολογίζεται.

7. Τα τεκμαρτά εισοδήματα από τη χρήση ΕΙΧ εταιρειών υπολογίζονται για εισόδημα για να καλύψεις τεκμήρια ή όχι. Τέλος το εισόδημα αυτό θα συμπεριληφθεί στη δήλωση του Ε7;.

α) Κάλυψη τεκμηρίων:

Η απάντηση είναι Ναι, αλλά να περιμένουμε τη λύση από τη Διοίκηση.

β) Πώς δηλώνεται αν είναι και μισθωτός στο Ε7.

(Από τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε7.)

10 . Έχουμε κάποια αλλαγή στην κωδικοποίηση του είδους αποδοχών που καταχωρούνται στο αρχείο και συνυποβάλλεται με την οριστική δήλωση;

Ναι έχουμε αλλαγή.

Καταργήθηκε ο κωδικός 12 (Αναδρομικά Αποδοχών) και αντικαταστάθηκε με το νέο κωδικό 8 (Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος είσπραξης) και 9 (Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος που ανάγονται).

Επίσης, προστέθηκαν οι κωδικοί 17(Τα ποσά του εισοδήματος της περ. στ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ), 18 ( Τα ποσά του εισοδήματος της περ. γ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ)

Αρθρο 45. Εισόδημα και απόκτηση του………………..

στ) ποσοστό της Εργοστασιακής Τιμολογιακής Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας αυτοκινήτων ως εξής:

γ) Πώς δηλώνεται αν δεν είναι μισθωτός..

Δεν δόθηκε απάντηση, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στο Ε7.

8. Με δεδομένο ότι η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 5 ημέρες από την ημερομηνία λήξης με το internet, η μη απόκτηση κωδικών από το taxis, υπάγεται στη περίπτωση αυτή;

Απάντηση. Άγνωστο. Εκτιμώ ότι υπάγεται. Είναι θέμα πραγματικό. Αν δεν έχω π.χ σύνδεση με internet πώς να πάρω κωδικούς;;

9. Το έντυπο Ε16 ( μηχανήματα ΜΕ) πως υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή;

Δεν δόθηκε λύση. ίσως να το ξέχασαν????? Πως θα το υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι όταν πήγε η δήλωση με το διαδίκτυο; Ίδωμεν..

10. Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ της προηγουμένης ανέλεγκτης χρήσης μεταφέρεται ή όχι όταν γίνει αυτοέλεγχος στη παρούσα χρήση;

Σχετική διάταξη: Άρθρο 79 ν. 3842/10 γ. Στην περίπτωση που η διαδικασία αυτοελέγχου του παρόντος ακολουθείται για χρήση στην οποία μεταφέρεται πιστωτικό υπόλοιπο από προηγούμενη ανέλεγκτη χρήση, το μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο δεν υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση του οφειλόμενου φόρου. Το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο θα διακανονιστεί κατά την περαίωση της εν λόγω χρήσης.

Απάντηση:

Υπάρχει σύγχυση. Κάποιοι εισηγητές του χώρου εισηγούνται να το αφήσουμε ως έχει. Δεν ξέρω όμως αν είναι σωστό??

11. Σε περίπτωση που οφείλεται το ΙΚΑ και προκειμένου να μην υπολογισθεί λογιστική διαφορά η εν λόγω μισθοδοσία, μπορεί να πάει η δήλωση εκπρόθεσμα πχ μετά από δυο μήνες αφού πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. (Σε δήλωση Ε5 επιβαρύνεσαι με προσαυξήσεις στο δε Ε1 πέραν των προσαυξήσεων χάνεις και τα αφορολόγητο. Το σταθμίζεις…..)

Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Αδυναμία καταβολής μισθών και εισφορών. Είναι θέμα πράξεων……

…..Υπενθυμίζουμε πάντως ότι με μια αίτηση για έλεγχο στο ΙΚΑ πριν την υποβολή της δήλωσης λύνεται το πρόβλημα…

12. Η παράταση ισολογισμών για ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ ισχύει σε κάθε περίπτωση;

Όχι, βλέπε πολ. 1070/7-4-11

Σχετική διάταξη: ..Όσοι έχουν ήδη συντάξει την απογραφή και τον ισολογισμό της χρήσης 1/1-31/12/2010 και εφόσον επηρεάζονται τα δεδομένα αυτών από τις αλλαγές της φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να προβούν σε τροποποίηση αυτών…

13. Με ποιο έντυπο θα αποδοθεί ο φόρος από την ΕΠΕ στα διανεμόμενα κέρδη;

Δεν εκδόθηκε ακόμη. Ήδη κάποιες Δ.ο.Υ. πράττοντας το αυτονόητο μετά από την απαραίτητη προσαρμογή δέχονται το έντυπο που προϋπάρχει για την απόδοση του 10%.

14. Όταν καταχωρούμε μισθούς κλπ και δεν ξέρουμε το ΑΦΜ, (σε ηλεκτρονική υποβολή) πχ Πολεμική Αεροπορία τι καταχωρούμε για ΑΦΜ;

Γράφουμε ολογράφως ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

15. Γίνεται φορολογική αναμόρφωση και στο ΦΠΑ

Όχι, γίνεται μόνο για τα εισόδημα. ( θα τη κάνουμε λέτε ίσως… του χρόνου…)

Εννοείται βέβαια .. ότι στα βιβλία δεν εκπίπτουμε τον ΦΠΑ αυτών των δαπανών.

16. Οι λογιστικές διαφορές καταχωρούνται στο έντυπο Ε3 ή στο Ε5 στα βιβλία B Κατηγορίας;.

Απάντηση. Όταν δεν κάνουμε αυτοέλεγχο όπου και να γραφούν δεν επηρεάζονται τα μεγέθη. Όταν κάνουμε αυτοέλεγχο και τα λογιστικά κέρδη μας είναι μικρότερα από του αυτοελέγχου, πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε στους κωδικούς του Ε3. (κωδικοί Ε3:564,566,567 – κωδικοί Ε5:018,019,020, κλπ)

17. Σε περίπτωση που έχεις βεβαίωση δανείου από τράπεζα όπου αναγράφει ότι σας έχει πιστώσει από ανακυκλουμένη πίστωση πχ. 83.000 και έχετε καταβάλλει πχ για κεφάλαιο 70.000 και για τόκους πχ 3.000 και συνολικά 73.000 πως μεταφέρονται στο Ε1

Απάντηση Περιμένω την απάντηση από το Φόρουμ. ????

18. Σε περίπτωση αυτοελέγχου όπου προσδιορίζονται μεγαλύτερα καθαρά κέρδη και ακαθάριστα έσοδα, ποια μεταφέρονται στο Ε1;

Απάντηση : Του αυτοελέγχου επειδή είναι τα μεγαλύτερα.

19. Σε περίπτωση που έχω περισσότερα αγροτικά προϊόντα και δεν χωρούν οι σειρές στο Ε1 τι κάνω σε ηλεκτρονική αποστολή;

Γράφω αναλυτικά τα είδη και στη τελευταία σειρά γράφω όλα τα υπόλοιπα σε ένα πίνακα και μεταφέρω το σύνολο αναγράφοντας συνημμένος πίνακας. Ο πίνακας ως είναι αυτονόητο δεν αποστέλλεται τον κρατάμε στο σπίτι και αν κάποτε ζητηθεί αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ.

Σχόλιο: η λύση που δόθηκε δεν είναι σωστή, Θα δημιουργήσει προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΣΔΕ, και την επιστροφή ΦΠΑ. Έπρεπε να δίνονταν η δυνατότητα εισαγωγής νέων σειρών.

20. τι φόρο θα πληρώσω στις παρακάτω περιπτώσεις;

* Έγγαμος με 2 ανήλικα παιδιά και εισόδημα με 12.000 και καμιά απόδειξη στον κωδ. 49

Θα εφαρμοστεί το penalty 12.000χ10%= 1.200

* Έγγαμος με εισόδημα με 12.000, καμιά απόδειξη και δαπάνη ΤΕΒΕ 4.000

Θα εφαρμοστεί το penalty 12.000χ10%= 1.200

(Η αποδείξεις λειτουργούν αυτόνομα, άρα είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαίες).

21. Μπορώ αν ξεχάσω, να βάλω αποδείξεις μετά με συμπληρωματική δήλωση;

Απάντηση. Δεν αναγνωρίζονται. Απαιτείται αρχική και εμπρόθεσμη. Ακόμη δεν ισχύει δηλαδή και σε εμπρόθεσμη συμπληρωματική.

22. Κόστος αναλώσεων (πωληθέντων) κωδ. 553 του Ε3 (παροχής υπηρεσιών) δεν αντιστοιχίζεται στον πίνακα Ι του αυτοελέγχου αφού η θέση είναι σκιασμένη και αποκλεισμένη.

Θεωρώ ότι είναι αστοχία του συντάκτη του εντύπου. Εκτιμώ ότι το αντίστοιχο κουτάκι στον πίνακα Ι΄ πρέπει να ενεργοποιηθεί. (αυτονόητα πράγματα για όσους σπούδασαν οικονομικά. Δυστυχώς.. υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κόστος πωληθέντων ΄- αναλώσεων στην παροχή??).

23. Φορολογούμενος με εισόδημα 35.000, η σύζυγος χωρίς εισόδημα μέχρι πόσες αποδείξεις μπορεί να υποβάλλει;

Απάντηση: μέχρι 30.000,00€

24. Απο που αναζητούνται ο βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις ;;

Απο το σάιτ osde.dikaiomata. χρειάζεται το ΑΦΜ και το εκκαθαριστικό 2009 (ΟΠΕΚΕΠΕ)

ΥΓ. 1. Σε περίπτωση που κάποια απάντηση δεν είναι επαρκής ή είναι αναληθής … να την θεραπεύσουμε.?? Έχετε το λόγο………………….

ΥΓ.2. Μετά και τα παραπάνω θέματα και σε συνδυασμό και με τα αρχικά 48, θεωρώ ότι καλύψαμε ένα ευρύτερο φάσμα και δόθηκαν μαζεμένες λύσεις χωρίς να ανατρέχει κανείς σε επί μέρους θέματα. {…Φείδου χρόνο…}

ΥΓ.3. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέχουμε στις σχετικές ΠΟΛ. που αναφέρονται στις απαντήσεις.

Eumilos 1-5-2011

Link to comment
Share on other sites

Για τις αγροτικες επιδοτήσεις

Στο σιτε opekepe.gr με ΑΦΜ και τα 4 τελευταια νούμερα του αριθμού της ταυτοτητας

Link to comment
Share on other sites

24. Απο που αναζητούνται ο βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις ;;

Απο το σάιτ osde.dikaiomata. χρειάζεται το ΑΦΜ και το εκκαθαριστικό 2009 (ΟΠΕΚΕΠΕ

ευτυχώς το ειδαν και θέλει ΑΦΜ και τα 4 τελευταια νούμερα του αριθμού της ταυτοτητας

Link to comment
Share on other sites

41. Δεν υπάγονται στον αυτοέλεγχο οι δηλώσεις που δεν πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα

Το έκανα quote χωρίς να κοιτάξω ότι απαντήθηκε ήδη, αυτό από μόνο του δεν ισχύει, αλλά πακέτο με το δεύτερο όπως είπαν ήδη οι συνάδελφοι.

Link to comment
Share on other sites

20. τι φόρο θα πληρώσω στις παρακάτω περιπτώσεις;

* Έγγαμος με 2 ανήλικα παιδιά και εισόδημα με 12.000 και καμιά απόδειξη στον κωδ. 49

Θα εφαρμοστεί το penalty 12.000χ10%= 1.200X10%=120

* Έγγαμος με εισόδημα με 12.000, καμιά απόδειξη και δαπάνη ΤΕΒΕ 4.000

Θα εφαρμοστεί το penalty 12.000χ10%= 1.200X10%=120

(Η αποδείξεις λειτουργούν αυτόνομα, άρα είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαίες).

Link to comment
Share on other sites

3. Πως δηλώνονται τα κέρδη από πωλήσεις παγίων στο Ε3. κωδικός Ζ840 του Ε3;

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Όταν δεν υπήρχε λογιστικός προσδιορισμός κερδών έπρεπε για να φορολογηθεί το κέρδος από πώληση παγίου να προστεθεί στα τεκμαρτά κέρδη και κατά συνέπεια να αναγραφεί στον κωδ. Ζ840. σήμερα τι γίνεται; Κανένας δεν ξέρει.

Μια άποψη: Αν δεν μπουν στο 840 τα κέρδη από πώληση παγίου που θα μπούν; Στα λοιπά έσοδα δραστηριότητας; και σύμφωνα με το άρθρο που μου ανάφερες θα περιληφθούν στα κέρδη βιβλίων για να συγκριθούν με τα κέρδη της περαίωσης; Δεν την συμμερίζομαι. .

Προτείνω : Κέρδος από πώληση παγίου στο 840 και αναμένουμε λύση..

Eumilos 1-5-2011

Είχα μια παρόμοια περίπτωση (αναφέρεται σε άλλο thread ) που τις αρχικές ημέρες εφαρμογής, το TAXIS δεν χειρίζοταν σωστά το Ζ840. Μετά από 2 e-mail και αρκετά τηλέφωνα, διορθώθηκε το πρόβλημα και έχω στείλει δήλωση με κέρδος παγίου στο Ζ840, η οποία έγινε αποδεκτή.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...