Jump to content
Sign in to follow this  
ΑΛΕΚΟΣ

Αγορά παγίου, αποσβέσεις και λήψη επιδότησης σε επόμενη χρήση

Recommended Posts

Αγορά παγίου το 2008

Αξίας 100.000,00

Συντ απόσβεσης 15

Επιδότηση 30.000,00 το 2010

Βιβλία Β΄ κατ

Πώς θα γίνουν οι αποσβέσεις

Και

Πως θα συμπληρωθεί το Ε3

με βάση το έγγραφο 1105041/2074/Α0012 2/1/2008 που παρακάτωπαραθέτω

και ειδικότερα, τι εννοεί όταν λέει:

«κωδ. 564 (όπου αναγράφεται σα λογιστική διαφορά το ποσό τηςεπιδότησης με το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί η αξία της αγοράς των παγίων για τηδιενέργεια των αποσβέσεων.»;

=========

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2008

Αριθ. πρωτ.: 1105041/2074/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων για αγορά παγίων σε επιτηδευματίες που τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ..

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων, δηλ. δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων.

Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (1040321/102381/Β0012/ΠΟΛ. 1093/5.5.1993 εγκύκλιος).

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η επιχορήγηση για αγορά παγίων καταβάλλεται στην επιχείρηση μέσα στο επόμενο έτος από την αγορά τους.

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα υπολογίσει τις αποσβέσεις του παγίου στη συνολική αξία αγοράς του για τη χρήση εντός της οποίας αγοράστηκε το πάγιο και μειωμένη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, τιμή αγοράς του για τις επόμενες χρήσεις.

3. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, αποσβέσεις επί των επιχορηγηθέντων πάγιων στοιχείων και επιχειρήσεων αναγνωρίζονται μόνο αυτές που αντιστοιχούν στην αξία των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.

4. Στην αίτησή σας αναφέρεσθε σε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «παιδικό σταθμό» η οποία τηρεί Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. και έχει ενταχθεί στο επιχειρηματικό πρόγραμμα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης (Μέτρο 2.8) «ενίσχυση επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού» και (Μέτρο 28.2) «ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας» του ΕΟΜΜΕΧ. Σύμφωνα με το ως άνω πρόγραμμα, τη χρήση 2007 έλαβε επιχορήγηση των πραγματοποιούμενων δαπανών για αγορά παγίων στοιχείων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν-διαδοχικά τις χρήσεις 2005, 2006 & 2007, ποσού 21.939,61 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών ρωτάτε ποια θα είναι η φορολογική μεταχείριση της επιχορήγησης και πως αυτή θα απεικονιστεί στο έντυπο Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών).

5. Ύστερα από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ατομική επιχείρηση για την επιχορήγηση που θα εισπράξει από τον ΕΟΜΜΕΧ και η οποία αφορά την αγορά παγίων έχει υποχρέωση να χειρισθεί το ποσό αυτό της επιχορήγησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος, δηλαδή ως μειωτικό στοιχείο του κόστους αυτών. Επομένως, η επιχορήγηση για την αγορά των παγίων θα καταχωρηθεί αρνητικά στην αξία αγοράς παγίων στο χρόνο που λαμβάνεται αυτή στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης - Β' κατηγορίας (εσόδων - εξόδων). Τα πιο πάνω απεικονίζονται στο έντυπο Ε3 με τη συμπλήρωση των εξής πινάκων & κωδ.:

1) Πίνακας Ε' κωδ. 904 (για πληροφορικούς λόγους)

2) Πίνακας ΣΤ' κωδ. 811 (το ποσό της αξίας των παγίων μειωμένο κατά το εισπραχθέν ποσό της επιχορήγησης με σχετική σημείωση στο τέλος του εντύπου Ε3),

κωδ. 542 (αποσβέσεις παγίων επί της συνολικής αξίας αυτών χωρίς τη μείωση με το ποσό της επιχορήγησης),

κωδ. 557 (μεταφορά των δαπανών από κωδ. 545) και

κωδ. 564 (όπου αναγράφεται σα λογιστική διαφορά το ποσό της επιδότησης με το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί η αξία της αγοράς των παγίων για τη διενέργεια των αποσβέσεων.

6. Σημειώνεται όμως ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η υπόψη ατομική επιχείρηση κάνοντας εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. (ζ) του άρθρου 33 του ν.3296/04, περί εφάπαξ απόσβεσης για πάγια περιουσιακά στοιχεία αξίας μέχρι 1200 ευρώ (σχετ. παρ. 6 άρθρ. 9 ν.3296/04) για την αγορά που πραγματοποίησε τη χρήση 2005 για πάγιο αξίας 249,00 ευρώ, επέλεξε την εφάπαξ απόσβεσή του το έτος κτήσης αυτού (2005), ενώ η επιχορήγηση που εισέπραξε το έτος (2007) δηλ. σε έτος μεταγενέστερο της αγοράς του πιο πάνω παγίου από τον ΕΟΜΜΕΧ για αγορά παγίων συμπεριλάμβανε και την πιο πάνω αγορά, τότε το ποσό αυτό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πάγιο, αφού δεν υπάρχουν δαπάνες τη χρήση 2007 για αποσβέσεις αυτού του παγίου που χρηματοδοτήθηκε με το ποσό της επιχορήγησης, κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών της ατομικής επιχείρησης το ποσό αυτό της επιχορήγησης μειώνει τις λοιπές δαπάνες διαχείρισης της χρήσης (2007) μέσα στην οποία η επιχείρηση εισέπραξε το ποσό αυτής (στο έντυπο Ε3 πίνακα ΣΤ κωδ. 557).

Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιχορήγησης θα καταχωρηθεί στο σκέλος των εξόδων στα βιβλία της επιχείρησης ως αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης των αποσβέσεων.

7. Τα παραπάνω εφαρμόζονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της φορολογικής μεταχείρισης που δόθηκε σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1147/22.5.01, για ποσό επιχορήγησης που έλαβε επιχείρηση από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού σε χρόνο όμως μεταγενέστερο από αυτόν της πρόσληψης, κατά τον οποίο δεν υπήρχαν δαπάνες για αμοιβές προσωπικού.

8. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ. 15 του ν.3296/04, ως ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στη διαδικασία περαίωσης, λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία.

Συνεπώς, στην περίπτωση της εν λόγω ατομικής επιχείρησης «παιδικός σταθμός», εφόσον επιθυμεί την περαίωση βάσει του ν.3296/04 για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στο τμήμα της αξίας των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αγορά παγίου το 2008

Αξίας 100.000,00

Συντ απόσβεσης 15

Επιδότηση 30.000,00 το 2010

Βιβλία Β΄ κατ

Πώς θα γίνουν οι αποσβέσεις

Και

Πως θα συμπληρωθεί το Ε3

με βάση το έγγραφο 1105041/2074/Α0012 2/1/2008 που παρακάτωπαραθέτω

και ειδικότερα, τι εννοεί όταν λέει:

«κωδ. 564 (όπου αναγράφεται σα λογιστική διαφορά το ποσό τηςεπιδότησης με το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί η αξία της αγοράς των παγίων για τηδιενέργεια των αποσβέσεων.»;

=========

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2008

Αριθ. πρωτ.: 1105041/2074/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων για αγορά παγίων σε επιτηδευματίες που τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ..

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων, δηλ. δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων.

Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (1040321/102381/Β0012/ΠΟΛ. 1093/5.5.1993 εγκύκλιος).

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η επιχορήγηση για αγορά παγίων καταβάλλεται στην επιχείρηση μέσα στο επόμενο έτος από την αγορά τους.

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα υπολογίσει τις αποσβέσεις του παγίου στη συνολική αξία αγοράς του για τη χρήση εντός της οποίας αγοράστηκε το πάγιο και μειωμένη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, τιμή αγοράς του για τις επόμενες χρήσεις.

3. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, αποσβέσεις επί των επιχορηγηθέντων πάγιων στοιχείων και επιχειρήσεων αναγνωρίζονται μόνο αυτές που αντιστοιχούν στην αξία των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.

4. Στην αίτησή σας αναφέρεσθε σε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «παιδικό σταθμό» η οποία τηρεί Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. και έχει ενταχθεί στο επιχειρηματικό πρόγραμμα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης (Μέτρο 2.8) «ενίσχυση επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού» και (Μέτρο 28.2) «ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας» του ΕΟΜΜΕΧ. Σύμφωνα με το ως άνω πρόγραμμα, τη χρήση 2007 έλαβε επιχορήγηση των πραγματοποιούμενων δαπανών για αγορά παγίων στοιχείων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν-διαδοχικά τις χρήσεις 2005, 2006 & 2007, ποσού 21.939,61 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών ρωτάτε ποια θα είναι η φορολογική μεταχείριση της επιχορήγησης και πως αυτή θα απεικονιστεί στο έντυπο Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών).

5. Ύστερα από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ατομική επιχείρηση για την επιχορήγηση που θα εισπράξει από τον ΕΟΜΜΕΧ και η οποία αφορά την αγορά παγίων έχει υποχρέωση να χειρισθεί το ποσό αυτό της επιχορήγησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος, δηλαδή ως μειωτικό στοιχείο του κόστους αυτών. Επομένως, η επιχορήγηση για την αγορά των παγίων θα καταχωρηθεί αρνητικά στην αξία αγοράς παγίων στο χρόνο που λαμβάνεται αυτή στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης - Β' κατηγορίας (εσόδων - εξόδων). Τα πιο πάνω απεικονίζονται στο έντυπο Ε3 με τη συμπλήρωση των εξής πινάκων & κωδ.:

1) Πίνακας Ε' κωδ. 904 (για πληροφορικούς λόγους)

2) Πίνακας ΣΤ' κωδ. 811 (το ποσό της αξίας των παγίων μειωμένο κατά το εισπραχθέν ποσό της επιχορήγησης με σχετική σημείωση στο τέλος του εντύπου Ε3),

κωδ. 542 (αποσβέσεις παγίων επί της συνολικής αξίας αυτών χωρίς τη μείωση με το ποσό της επιχορήγησης),

κωδ. 557 (μεταφορά των δαπανών από κωδ. 545) και

κωδ. 564 (όπου αναγράφεται σα λογιστική διαφορά το ποσό της επιδότησης με το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί η αξία της αγοράς των παγίων για τη διενέργεια των αποσβέσεων.

6. Σημειώνεται όμως ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η υπόψη ατομική επιχείρηση κάνοντας εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. (ζ) του άρθρου 33 του ν.3296/04, περί εφάπαξ απόσβεσης για πάγια περιουσιακά στοιχεία αξίας μέχρι 1200 ευρώ (σχετ. παρ. 6 άρθρ. 9 ν.3296/04) για την αγορά που πραγματοποίησε τη χρήση 2005 για πάγιο αξίας 249,00 ευρώ, επέλεξε την εφάπαξ απόσβεσή του το έτος κτήσης αυτού (2005), ενώ η επιχορήγηση που εισέπραξε το έτος (2007) δηλ. σε έτος μεταγενέστερο της αγοράς του πιο πάνω παγίου από τον ΕΟΜΜΕΧ για αγορά παγίων συμπεριλάμβανε και την πιο πάνω αγορά, τότε το ποσό αυτό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πάγιο, αφού δεν υπάρχουν δαπάνες τη χρήση 2007 για αποσβέσεις αυτού του παγίου που χρηματοδοτήθηκε με το ποσό της επιχορήγησης, κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών της ατομικής επιχείρησης το ποσό αυτό της επιχορήγησης μειώνει τις λοιπές δαπάνες διαχείρισης της χρήσης (2007) μέσα στην οποία η επιχείρηση εισέπραξε το ποσό αυτής (στο έντυπο Ε3 πίνακα ΣΤ κωδ. 557).

Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιχορήγησης θα καταχωρηθεί στο σκέλος των εξόδων στα βιβλία της επιχείρησης ως αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης των αποσβέσεων.

7. Τα παραπάνω εφαρμόζονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της φορολογικής μεταχείρισης που δόθηκε σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1147/22.5.01, για ποσό επιχορήγησης που έλαβε επιχείρηση από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού σε χρόνο όμως μεταγενέστερο από αυτόν της πρόσληψης, κατά τον οποίο δεν υπήρχαν δαπάνες για αμοιβές προσωπικού.

8. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ. 15 του ν.3296/04, ως ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στη διαδικασία περαίωσης, λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία.

Συνεπώς, στην περίπτωση της εν λόγω ατομικής επιχείρησης «παιδικός σταθμός», εφόσον επιθυμεί την περαίωση βάσει του ν.3296/04 για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στο τμήμα της αξίας των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΜΜΕΧ ΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αλέκο νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα , σε δική μου περίπτωση όπου η επιδότηση (από Εομμεχ) δόθηκε το επόμενο έτος , έκανα κανονικά αποσβέσεις το πρώτο έτος και στο έτος καταβολής αφαίρεσα και το ποσοστό που αναλογούσε στο πρώτο έτος , δηλαδή εμφάνισα τις μη εκπιπτόμενες αποσβέσεις και του πρώτου έτους , με τις ανάλογες σημείωσεις . Επίσης και σε ιδιέταιρο χώρο κάνω τη μείωσ της επιχορήγησης παγιών με το ανάλογο πσοστό .

Θα φτιάξω και τι δική μου περίπτωση και αν δεν το έχω έτσι ξαναγράφω .

Συνάδελφε woolf ο Φπα δεν επηρρεάζεται , άλλωστε αν δε κάνω λάθος όλες οι επιχορηγήσεις αφορούν την καθαρή αξία (αν εννοείς τη πενταετία δηλαδή) .......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αλέκο νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα , σε δική μου περίπτωση όπου η επιδότηση (από Εομμεχ) δόθηκε το επόμενο έτος , έκανα κανονικά αποσβέσεις το πρώτο έτος και στο έτος καταβολής αφαίρεσα και το ποσοστό που αναλογούσε στο πρώτο έτος , δηλαδή εμφάνισα τις μη εκπιπτόμενες αποσβέσεις και του πρώτου έτους , με τις ανάλογες σημείωσεις . Επίσης και σε ιδιέταιρο χώρο κάνω τη μείωσ της επιχορήγησης παγιών με το ανάλογο πσοστό .

Θα φτιάξω και τι δική μου περίπτωση και αν δεν το έχω έτσι ξαναγράφω .

Αποστόλη (αδερφέ μου... αν πονάς για μένα πές μου !!!!)

αυτό έκανα και κάνω και γω !!!!

Έλα μου, όμως, που το παραπάνω έγγραφο περί άλλων .... τυρβάζει

Καταλαβαίνεις, εσύ, τί γράφει;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αποστόλη (αδερφέ μου... αν πονάς για μένα πές μου !!!!)

αυτό έκανα και κάνω και γω !!!!

Έλα μου, όμως, που το παραπάνω έγγραφο περί άλλων .... τυρβάζει

Καταλαβαίνεις, εσύ, τί γράφει;

Να δω λίγο το αρχείο μου και ξαναγράφω (και έλεγα να μη τι πιάσω από τώρα αυτή τη δήλωση ......... :) ) , πάντως υπάρχουν και άλλα έγγραφα .

Είναι τεχνικό θέμα απεικόνισης ........

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ερώτημα είναι:

"τι εννοεί όταν λέει:

«κωδ. 564 (όπου αναγράφεται σα λογιστική διαφορά το ποσό τηςεπιδότησης με το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί η αξία της αγοράς των παγίων για τηδιενέργεια των αποσβέσεων.»;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

Αν και είναι όντως τεχνικό ζήτημα γιατί

φτάνουμε στο ίδιο αποτέλεσμα,

αγορά παγίου και λήψη επιδότησης το 2010

κωδ. 542 σύνολο αποσβέσεων και

κωδ. 564 ποσό απόσβεσης που αναλογεί στην επιχορήγηση

για την τρέχουσα χρήση

ή ?

κωδ. 542 σύνολο αποσβέσεων μειωμένο με το ποσο της

απόσβεσης που αναλογεί στην επιχορήγηση

για την τρέχουσα χρήση

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest επισκεπτης

Συνάδελφοι, συμφωνείτε εσείς με τον τρόπο που συμπληρώνεται το Ε3 βάσει του εγγράφου ;

Είναι δυνατόν να μπει στον κωδικο 811 η αξία αγοράς παγίων μείον την επιδότηση ;(η μείωση γίνεται στο βιβλίο παγίων με κόκινο)

Στα βιβλία μας με 31/12 πρέπει να βάλουμε σύμφωνα με τις οδηγίες για τις επιχορηγήσεις το ποσό των αποσβέσεων που υπολείπεται..

αρα στον 542 τις αποσβέσεις που υπολογίζονται στην αξία μετά την αφαίρεση της επιδότησης(οτι στα βιβλία μας).

564..όχι..

Το ίδιο το έγγραφο μιλώντας για αποσβέσεις παγίου σε χρήση που η επιχορήγηση του έγινε την επόμενη χρονιά αυτοαναιρείται, τρόπον τινά, ως προς την τεχνική που προτείνει λέγοντας :

Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιχορήγησης θα καταχωρηθεί στο σκέλος των εξόδων στα βιβλία της επιχείρησης ως αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης των αποσβέσεων.
με το οποίο συμφωνώ...

Κάποια άποψη από το βαρύ πυροβολικό ;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (1040321/102381/Β0012/ΠΟΛ. 1093/5.5.1993 εγκύκλιος).

Να δουμε τι λέει κ η πολ? Την έχει διαβασει κανείς?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest επισκεπτης

Ναι και σύμφωνα με αυτήν έχω τις ενστάσεις μου για τον τεχνικό χειρισμό Ε3 βάσει του εγγράφου...

Απόψεις από τους έμπειρους ; διότι πλέον είναι θέμα κρίσης.

Share this post


Link to post
Share on other sites
<br>Αν και είναι όντως τεχνικό ζήτημα γιατί <br>φτάνουμε στο ίδιο αποτέλεσμα,<br>

Το λογιστικό ναι, αλλά όμως το αποτέλεσμα αυτοελέγχου

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι και σύμφωνα με αυτήν έχω τις ενστάσεις μου για τον τεχνικό χειρισμό Ε3 βάσει του εγγράφου...

Απόψεις από τους έμπειρους ; διότι πλέον είναι θέμα κρίσης.

Μπορεί κάποιος να την ανεβάσει γιατί έψαξα εχθές κ δε μπορώ να την βρώ κ εκνευρίζομαι

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest επισκεπτης

Συνάδελφοι, συμφωνείτε εσείς με τον τρόπο που συμπληρώνεται το Ε3 βάσει του εγγράφου ;

Είναι δυνατόν να μπει στον κωδικο 811 η αξία αγοράς παγίων μείον την επιδότηση ;(η μείωση γίνεται στο βιβλίο παγίων με κόκινο)

Στα βιβλία μας με 31/12 πρέπει να βάλουμε σύμφωνα με τις οδηγίες για τις επιχορηγήσεις το ποσό των αποσβέσεων που υπολείπεται..

αρα στον 542 τις αποσβέσεις που υπολογίζονται στην αξία μετά την αφαίρεση της επιδότησης(οτι στα βιβλία μας).

564..όχι..

Το ίδιο το έγγραφο μιλώντας για αποσβέσεις παγίου σε χρήση που η επιχορήγηση του έγινε την επόμενη χρονιά αυτοαναιρείται, τρόπον τινά, ως προς την τεχνική που προτείνει λέγοντας :

με το οποίο συμφωνώ...

Κάποια άποψη από το βαρύ πυροβολικό ;

Κάποια άποψη ;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι, συμφωνείτε εσείς με τον τρόπο που συμπληρώνεται το Ε3 βάσει του εγγράφου ;

Είναι δυνατόν να μπει στον κωδικο 811 η αξία αγοράς παγίων μείον την επιδότηση ;(η μείωση γίνεται στο βιβλίο παγίων με κόκινο)

Στα βιβλία μας με 31/12 πρέπει να βάλουμε σύμφωνα με τις οδηγίες για τις επιχορηγήσεις το ποσό των αποσβέσεων που υπολείπεται..

αρα στον 542 τις αποσβέσεις που υπολογίζονται στην αξία μετά την αφαίρεση της επιδότησης(οτι στα βιβλία μας).

564..όχι..

Το ίδιο το έγγραφο μιλώντας για αποσβέσεις παγίου σε χρήση που η επιχορήγηση του έγινε την επόμενη χρονιά αυτοαναιρείται, τρόπον τινά, ως προς την τεχνική που προτείνει λέγοντας :

με το οποίο συμφωνώ...

Κάποια άποψη από το βαρύ πυροβολικό ;

[/quote

ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ ΜΜΜΜΜΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ (100% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ) ή Η ΗΔΗ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΣΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗς ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ)...

ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΝΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΩ (ΜΕΙΩΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ) ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ (ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ...

ΑΛΛΑ ΕΦΟΣΟΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΑΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΛΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ (ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΛΕΟΝ ΑΞΙΑ) ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΟΥΜΕ (ΜΕΧΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ) ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ....ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ???

ΜΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ..

ΞΕΜΠΕΡΔΕΨΤΕ ΜΕ (Η ΜΗΠΩΣ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑΜΕ ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ψάχνοντας την υπόθεση παγίων και επιδοτήσεων τους βρήκα αυτό το θέμα.

Για τα βιβλία Β' αναρωτιέμαι κι εγώ.

Εμένα γνώμη μου είναι (αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστή) να καταχωρήσουμε τα πάγια με την αρχρική τιμή στο μητρώο παγίων και όταν λάβουμε την επιδότηση - αν είναι στην ίδια χρήση ακόμα καλύτερα - να κάνουμε μειωτική εγγραφή των παγίων κατά το ποσό της επιδότησης. Έτσι και οι αποσβέσεις θα είναι υπολογισμένες με το πραγματικό κόστος, για την επιχέιρηση, των παγίων (μειωμένο κατά το ποσό της επένδυσης) και το μητρώο παγίων θα είναι ενημερομένο ανάλλογα.

Όσον αφορά το βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούμε σε ξεχωριστή στήλη την επιδότηση όταν και όποτε την πάρουμε.

Αλλά επειδή, πάντα είμαι ανασφαλής, ρωτάω μήπως υπάρχει κάτι ξεκάθαρο στον ΚΒΣ, στο Εισόδημα ή οπουδήποτε αλλού, για τον λογιστικό χειρισμό των αγορών παγίων και των τυχών επιδοτήσεων τους.

Υπάρχει τίποτα;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αλέκο νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα , σε δική μου περίπτωση όπου η επιδότηση (από Εομμεχ) δόθηκε το επόμενο έτος , έκανα κανονικά αποσβέσεις το πρώτο έτος και στο έτος καταβολής αφαίρεσα και το ποσοστό που αναλογούσε στο πρώτο έτος , δηλαδή εμφάνισα τις μη εκπιπτόμενες αποσβέσεις και του πρώτου έτους , με τις ανάλογες σημείωσεις . Επίσης και σε ιδιέταιρο χώρο κάνω τη μείωσ της επιχορήγησης παγιών με το ανάλογο πσοστό .

Θα φτιάξω και τι δική μου περίπτωση και αν δεν το έχω έτσι ξαναγράφω .

«κωδ. 564 (όπου αναγράφεται σα λογιστική διαφορά το ποσό της επιδότησης με το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί η αξία της αγοράς των παγίων για τη διενέργεια των αποσβέσεων.»

Προσωπικά έκανα ένα πάντρεμα και των 2 ανωτέρω αλλά αυτό που δεν κάθεται με το πάντρεμα είναι η τελευταία παράγραφος του ανωτέρω εγγράφου (Σχετικά με Ε3 και με πίνακα Ι')

''Συνεπώς, στην περίπτωση της εν λόγω ατομικής επιχείρησης «παιδικός σταθμός», εφόσον επιθυμεί την περαίωση βάσει του ν.3296/04 για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στο τμήμα της αξίας των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.''

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Κώστας

Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (1040321/102381/Β0012/ΠΟΛ. 1093/5.5.1993 εγκύκλιος).

ΠΟΛ. 1093/5.5.1993 εγκύκλιος

Μπορεί να με κατευθύνει κανένας ??? Δεν την βρίσκω πουθενά !! Βρίσκω του 1992 + του 1994 αλλά 1993 τίποτα...Καμία Βοήθεια ??

Ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΟΛ.1093/3.3.1993

Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΠΟΛ. 1093/3.3.93 Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:

Η αποζημίωση των συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 7 της απόφασης Π. 953/432/64/3.2.88, προκειμένου για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1.1.93, αυξάνεται σε χίλιες (1000) δραχμές ανά αγρότη.

Η δαπάνη αυτή, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό, στον ίδιο κωδικό αριθμό εξόδου της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες (ΚΑ 3131). Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μόνο για τις αρχικές αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Κώστας

ΠΟΛ.1093/3.3.1993

Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΠΟΛ. 1093/3.3.93 Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:

Η αποζημίωση των συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 7 της απόφασης Π. 953/432/64/3.2.88, προκειμένου για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1.1.93, αυξάνεται σε χίλιες (1000) δραχμές ανά αγρότη.

Η δαπάνη αυτή, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό, στον ίδιο κωδικό αριθμό εξόδου της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες (ΚΑ 3131). Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μόνο για τις αρχικές αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλέκο ευχαριστώ για το χρόνο σου,,,αλλά τι σχέση έχει τελικά η ΠΟΛ 1093 που έχει να κάνει με την επιστροφή ΦΠΑ στους Αγρότες με τις αποσβέσεις παγίων όπως αναφέρεται πιο πάνω ?

Και συγκεκριμένα ημερομηνία αναφοράς έχει την 05.05.1993 και όχι 03.03... τι να πώ ??? Μήπως είναι καμία διευκρυνιστική πάνω στην ΠΟΛ ?

Το θέμα μου είναι όπως λέει πιο πάνω :

''Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (1040321/102381/Β0012/ΠΟΛ. 1093/5.5.1993 εγκύκλιος).

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η επιχορήγηση για αγορά παγίων καταβάλλεται στην επιχείρηση μέσα στο επόμενο έτος από την αγορά τους.

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα υπολογίσει τις αποσβέσεις του παγίου στη συνολική αξία αγοράς του για τη χρήση εντός της οποίας αγοράστηκε το πάγιο και μειωμένη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, τιμή αγοράς του για τις επόμενες χρήσεις''

Πώς θα γίνει πρακτικά αυτό ??

1. Αποσβέσεις κάνεις κανονικά για το 2011 κανονικά, οκ, χωρίς να λαμβάνεις υπόψιν την επιδότηση που θα πάρεις μέσα στο 2012.

2. Το 2012 έχοντας λάβει την επιχορήγηση-επιδότηση πώς ΠΡΑΚΤΙΚΑ θα κάνεις μειωμένες αποσβέσεις ?

π.χ ΠΑΓΙΟ : 5.000 ευρώ αγορά 2011

ΣΥΝΤ. : 15%

ΑΠΟΣΒ: 750,00 ευρώ

ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ: 4.250 ευρώ

Επιδοτείσαι τελικά για τα 2.500 ευρώ απο τα 5.000 της αξίας κτήσης, άρα θα αποσβέσεις τα 4.250 / 2 το 2012 ???? σαν αναλογία ???

Καμία ιδέα ??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αλέκο νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα , σε δική μου περίπτωση όπου η επιδότηση (από Εομμεχ) δόθηκε το επόμενο έτος , έκανα κανονικά αποσβέσεις το πρώτο έτος και στο έτος καταβολής αφαίρεσα και το ποσοστό που αναλογούσε στο πρώτο έτος , δηλαδή εμφάνισα τις μη εκπιπτόμενες αποσβέσεις και του πρώτου έτους , με τις ανάλογες σημείωσεις . Επίσης και σε ιδιέταιρο χώρο κάνω τη μείωσ της επιχορήγησης παγιών με το ανάλογο πσοστό .

Έχω ίδια περίπτωση, όμως με επιχορήγηση ΕΣΠΑ. Φέτος θα γίνουν όλες οι εγγραφές εξόδων και παγίων κανονικά και η επιδότηση θα έρθει μάλλον του χρόνου.

 

Από κει και πέρα θα τρέξω φέτος κανονικά αποσβέσεις για τη χρήση του 2013, αλλά του χρόνου θα πρέπει από τις αποσβέσεις της χρήσης 2014 να αφαιρέσω και το κομμάτι που αντιστοιχεί στο 2013. Αν δηλαδή έχω επιδότηση 50% σε ένα πάγιο, και στο 2013 τρέξω 10% απόσβεση (λοιπά πάγια στοιχεία), στο 2014 θα τρέξω 0% απόσβεση, αφού το 5% θα έχει απομειωθεί από την επιδότηση που αντιστοιχεί στο 2013 και το άλλο 5% από την επιδότηση που αντιστοιχεί στο 2014.

 

Παρακάτω, τη μείωση της επιχορήγησης στην αξία κτήσης των παγίων πως θα την απεικονίσω στην επόμενη χρήση που δεν υπάρχουν αγορές παγίων; όπως επίσης και στα επιδοτούμενα έξοδα (αμοιβή συμβούλου κτλ)

 

Απλογραφικά βιβλία...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω ίδια περίπτωση, όμως με επιχορήγηση ΕΣΠΑ. Φέτος θα γίνουν όλες οι εγγραφές εξόδων και παγίων κανονικά και η επιδότηση θα έρθει μάλλον του χρόνου.

 

Από κει και πέρα θα τρέξω φέτος κανονικά αποσβέσεις για τη χρήση του 2013, αλλά του χρόνου θα πρέπει από τις αποσβέσεις της χρήσης 2014 να αφαιρέσω και το κομμάτι που αντιστοιχεί στο 2013. Αν δηλαδή έχω επιδότηση 50% σε ένα πάγιο, και στο 2013 τρέξω 10% απόσβεση (λοιπά πάγια στοιχεία), στο 2014 θα τρέξω 0% απόσβεση, αφού το 5% θα έχει απομειωθεί από την επιδότηση που αντιστοιχεί στο 2013 και το άλλο 5% από την επιδότηση που αντιστοιχεί στο 2014.

 

Παρακάτω, τη μείωση της επιχορήγησης στην αξία κτήσης των παγίων πως θα την απεικονίσω στην επόμενη χρήση που δεν υπάρχουν αγορές παγίων; όπως επίσης και στα επιδοτούμενα έξοδα (αμοιβή συμβούλου κτλ)

 

Απλογραφικά βιβλία...

Το έχει αντιμετωπίσει κάποιος συνάδελφος;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω ίδια περίπτωση, όμως με επιχορήγηση ΕΣΠΑ. Φέτος θα γίνουν όλες οι εγγραφές εξόδων και παγίων κανονικά και η επιδότηση θα έρθει μάλλον του χρόνου.

 

Από κει και πέρα θα τρέξω φέτος κανονικά αποσβέσεις για τη χρήση του 2013, αλλά του χρόνου θα πρέπει από τις αποσβέσεις της χρήσης 2014 να αφαιρέσω και το κομμάτι που αντιστοιχεί στο 2013. Αν δηλαδή έχω επιδότηση 50% σε ένα πάγιο, και στο 2013 τρέξω 10% απόσβεση (λοιπά πάγια στοιχεία), στο 2014 θα τρέξω 0% απόσβεση, αφού το 5% θα έχει απομειωθεί από την επιδότηση που αντιστοιχεί στο 2013 και το άλλο 5% από την επιδότηση που αντιστοιχεί στο 2014.

 

Παρακάτω, τη μείωση της επιχορήγησης στην αξία κτήσης των παγίων πως θα την απεικονίσω στην επόμενη χρήση που δεν υπάρχουν αγορές παγίων; όπως επίσης και στα επιδοτούμενα έξοδα (αμοιβή συμβούλου κτλ)

 

Απλογραφικά βιβλία...

 

Σε καμμία περίπτωση πάντως μην ακολουθήσεις την 1105041/2074/Α0012 2/1/2008, η οποία αυτοαναιρείται καί προσωπικά μου είχε δημιουργήσει μεγάλο πονοκέφαλο.

Το πρόγραμμα προφανώς αφορά επιχ. παγίων στοιχείων. Προσωπικά εγώ ακολούθησα (ή μάλλον ακολουθώ) τα εξης, σε Ο.Ε. με απλογραφικά (ποσά ενδεικτικά).

Είχα αγορές παγίων 2012 ποσού 100.000, συντελεστής 10%, αποσβέσεις χρήσης 10.000. Να σε ενημερώσω καταρχην ότι τα πάγια τα τηρώ σε ειδ. λ/σμο πχ. "πάγια ΕΣΠΑ"

Φέτος, λοιπόν, πήρε επιχόρηγηση 20.000 καί δεν είχε καθόλου αγορές παγίων. Επίσης η επιχόρηγηση θα έρθει σε διαφορετικά διαστήματα πχ. ένα μέρος της ήρθε τώρα καί ένα μέρος έρθει ίσως του χρόνου. Άσχετα αν το πρόγραμμα λέει για επιχορήγηση 50%, το ποσό δε ξέρεις πότε καί πως θα εκταμιευτεί. Έτσι λοιπόν οι αποσβέσεις του 2012 θα επρέπε να είναι μειωμένες κατά 2000, όπως καί του 2013. Άρα φέτος οι αποσβέσεις(2012+2013) θα είναι μειωμένες κάτα 4.000. Την ίδια φιλοσοφία ακολούθησα καί με την αμοιβή συμβούλου, πιστοποιήσεις κ.λπ. οι οποίες θα έπρεπε κανονικά να είχαν καταχωρηθεί στον ίδιο λ/σμό παγίων καί γω κακώς τις είχα καταχωρήσει στο σκέλος των δαπανών. Κάθε φορα που θα εκταμιεύεται ένα ποσό, αυτό αντίστοιχα καί αναλογικά θα μειώνει το κόστος αγοράς των παγίων (δλδ των αποσβέσεων) Πάντως είτε κάνεις αναμόρφωση το ποσό των αποσβέσεων του 2012 είτε το πας αφαιρετικά των αποσβέσεων της χρήσης του 2013, η ουσία δεν αλλάζει ωστόσο θα κάνεις τις απαραίτητες υποσημειώσεις στο τέλος του Ε3.

 

Αν κάποιος συνάδελφος έχει να προσθέσει κάτι διαφορετικό, θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα, μιας που ενδιαφέρει καί μενα το θεμα...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Την ίδια φιλοσοφία ακολούθησα καί με την αμοιβή συμβούλου, πιστοποιήσεις κ.λπ. οι οποίες θα έπρεπε κανονικά να είχαν καταχωρηθεί στον ίδιο λ/σμό παγίων καί γω κακώς τις είχα καταχωρήσει στο σκέλος των δαπανών.

Γιατί να καταχωρηθούν οι δαπάνες στο λογαριασμό παγίων;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι καλημέρα,

Ατομική επιχείρηση (απλογραφικά) εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα Επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»» και θα εισπράξει 10.000€. Τα τιμολόγια παγίων για τα οποία επιδοτήθηκε έχουν αποσβεστεί ολοσχερώς το 2014. Βάσει του εγγράφου «ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015» υποθέτω ότι τη χρονιά είσπραξής της θα εμφανιστούν αρνητικές αποσβέσεις στο Ε3 ίσες με το ποσό της επιχορήγησης. Αυτός είναι ο σωστός χειρισμός?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...