Jump to content
 • 0

ο μπουφετζης σε cafe θεωρειται υπαλληλος ή εργατης;


LILY
 Share

Question

ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗς ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ. Ως ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ή ΩΣ ΕΡΓΑΤΗΣ;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗς ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ. Ως ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ή ΩΣ ΕΡΓΑΤΗΣ;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Αν δεν έχει πτυχίο τουριστικής ή επισιτιστικής σχολής και δεν εκτελεί χρέη προϊσταμένου ή υπευθύνου είναι εργάτης.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Γιατρέ μου

Από πού προκύπτει ότι η ύπαρξη πτυχίου καθιστά τον μπουφετζή (και τους λοιπούς των επισιτιστικών?) υπαλλήλους ?

N.1077/1980

Καταβαλλομένη αποζημίωσις.

Αρθρον 19.

1. Οι επιτυχώς αποφοιτώντες των κατά τον παρόντα νόμον Τμημάτων

Μετεκπαιδεύσεως της ΣΤΕ δικαιούνται, εν περιπτώσει καταγγελίας της

συμβάσεως εργασίας των, της υπό των διατάξεων του Νόμου 2112/1920

"περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών

υπαλλήλων" και των τοιούτων του νόμου 3198/1955 "περί τροποποιήσεως

και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων",

ως αύται ισχύουν εκάστοτε, προβλεπομένης διά τους υπαλλήλους

αποζημιώσεως.

2. Της αυτής αποζημιώσεως, εις περίπτωσιν καταγγελίας της σχέσεως

εργασίας των, δικαιούνται και οι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος

έχοντες αποφοιτήσει και οι εφεξής αποφοιτώντες της Χανδρηδείου Σχολής

Επαγγελματικής Καταρτίσεως Κατωτέρου Προσωπικού Τουριστικών και

Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Χίου (τέως Χανδρηδείου Πρακτικής Σχολής

Μαγείρων - Ζαχαροπλαστών και Πεπιποιητών Χίου) και της Σχολής

επαγγελματικής Καταρτίσεως Κατωτέρου Προσωπικού Επιχειρήσεως Μυτιλήνης

(τέως Πρατικής Σχολής Μαγείρων - Ζαχαροπλαστών και Θαλαμηπόλων -

Περιποιητών Μυτιλήνης) του ΟΑΕΔ, μετά την συμπλήρωσιν του 18ου έτους

της ηλικίας των και ενός έτους προϋπηρεσίας εις την ειδικότητα από της

κτήσεως του πτυχίου.

*****

Επειδή ο νόμος είναι του 1980 επεκτείνεται και σε ισότιμες με τις ως άνω σχολές που είναι αναγνωρισμένες από το κράτος, π.χ. ΙΕΚ Μαγειρικής κ.λπ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ν. 3105/03

...................

Άρθρο 33

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων

...................

3. Οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων τουριστικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, εξειδίκευσης, επιμόρφωσης ή και μετεκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Ο.Τ.Ε.Κ. ή απόφοιτοι ισότιμων μονάδων ή αντίστοιχων προγραμμάτων προς αυτά του Ο.Τ.Ε.Κ. αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 2112/1920.

Υπάρχουν κ τμηματα που διαρκουν 1-2 μήνες και οι εργαζόμενοι αποκτούν το παραπάνω δικαίωμα (δυστυχώς )

Link to comment
Share on other sites

 • 0
<BR>ΚΑΛΗΜΕΡΑ!<BR>ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗς ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ. Ως ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ή ΩΣ ΕΡΓΑΤΗΣ;<BR>ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ<BR>
<BR><BR><BR><BR>Ο μπουφετζης οπως βλεπω απο τη συμβαση των εργαζομενων στις επισητ.επιχειρησεις αμοιβεται με μισθο.Δεν αναγραφεται ημερομισθιο.Θεωρω οτι χαρακτηριζεται ως υπαλληλος.Αρα και η αποζημιωση του θα ειναι του υπαλληλου.<BR><BR>
Link to comment
Share on other sites

 • 0

Προσοχή

Ο τρόπος αμοιβής (μισθός ή ημερομίσθιο) δεν έχει να κάνει με την ιδιότητα κάποιου, αν δηλαδή είναι εργάτης ή υπάλληλος. (και η λατζέρα μισθό έχει στη συλλογική συμβαση)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Υπαρχουν κάποια θέματα που όσες φορές κ να γραψεις το σωστό σ εναν λογιστή δεν άλλαζει γνωμη

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Υπαρχουν κάποια θέματα που όσες φορές κ να γραψεις το σωστό σ εναν λογιστή δεν άλλαζει γνωμη

Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Τόπος: ΠΑΤΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης: 915

Ετος: 2000

--------------------------------------------------------------------------------

Περίληψη

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Αποζημίωση απόλυσης -. Αντισυνταγματικότητα διάταξης άρθρου 3 παρ. 1 β.δ. 16/18.7.1920 -. Η έννοια του ιδιωτικού υπαλλήλου είναι νομική και συνεπώς δεν ασκεί επιρροή ο χαρακτηρισμός που δίνεται από τους συμβληθέντες ούτε αποτελεί διακριτικό στοιχείο ο τρόπος πληρωμής της αμοιβής παρά μόνο το είδος της παρεχόμενης εργασίας. Αν γίνει καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου του μισθωτού ως έχοντος την ιδιότητα εργάτη, ενώ είχε την ιδιότητα υπαλλήλου και καταβληθεί μικρότερη αποζημίωση από τη νόμιμη, η καταγγελία είναι άκυρη. Η νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει αποζημίωση απροειδοποίητης απόλυσης, για τους εργατοτεχνίτες, μικρότερης εκείνης που προβλέπει για τους υπαλλήλους είναι αντισυνταγματική και άρα ανίσχυρη.

..............................................

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δικαστήριο: ΕΦΕΤΕΙΟ

Τόπος: ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 40

Ετος: 2006

--------------------------------------------------------------------------------

Περίληψη

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ξενοδοχοϋπάλληλοι -. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχομένης εργασίας. Χρησιμοποίηση σωματικών δυνάμεων. Προϊόν πνευματικής ενέργειας. Εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχομένης εργασίας και όχι από τον χαρακτηρισμό που του δίνει η ατομική σύμβαση εργασία: ή από τον τρόπο αμοιβής του. Αν η εργασία συνίσταται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στη χρησιμοποίηση σωματικών δυνάμεων, θεωρείται εργασία εργάτη, ενώ όταν η εργασία είναι προϊόν πνευματικής ενέργειας και απαιτεί εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση, ιδίως ανάπτυξη πρωτοβουλία και ανάληψη ευθύνης κατά την εκτέλεση της, θεωρείται εργασία υπαλλήλου.

--------------------------------------------------------------------------------

Κείμενο Απόφασης

(Απόσπασμα) .... Κατά τη διάταξη του άρθρου 11 εδ άφ. α' του Ν. 2112/1920 «Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων», στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3198/ 1995 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 435/1976, ιδιωτικός υπάλληλος και κατά την έννοια του νόμου αυτού, θεωρείται αυτός που συγκεντρώνει τα γνωρίσματα του άρθρου 10 του Ν. 1234/1918 (μετέπειτα άρθρο 10 του Κωδικοποιημένου Ν. 3514/1928), κατά την οποία (διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3514/1928, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2655/1953) «ιδιωτικός υπάλληλος θεωρείται παν πρόσωπον κατά κύριον επάγγελμα ασχολούμενον επ' αντιμισθία, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, είς υπηρεσίαν ιδιωτικού καταστήματος, γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε εργασίας και παρέχον εργασίαν αποκλειστικώς ή κατά κύριον χαρακτήρα μη σωματική. Δεν θεωρούνται ιδιωτικαί υπάλληλοι οι υπηρέται πάσης κατηγορίας , καθώς και παν εν γένει πρόσωπον το οποίο χρησιμοποιείται εν τη παραγωγή αμέσως ως βιομηχανικός, βιοτεχνικός, μεταλλευτικός ή γεωργικός εργάτης ή ως βοηθός ή μαθητευόμενος των εν λόγω κατηγοριών ή παρέχει υπηρετικάς εν γένει υπηρεσίαςδ». Κατά την έννοια των άνω διατάξεων, η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου, εξαρτάται από το Είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από το χαρακτηρισμό που του δίνει η ατομική σύμβαση εργασίας ή από τον τρόπο της αμοιβής του. Έτσι, αν η εργασία συνίσταται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στη χρησιμοποίηση σωματικών δυνάμεων, θεωρείται εργασία εργάτη, ενώ όταν η εργασία είναι προϊόν πνευματικής ενέργειας και συνεπώς απαιτεί εξειδιασμένη εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση, ιδίως ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης κατά την εκτέλεση της , θεωρείται εργασία υπαλλήλου (βλ. ΑΠ 1338/2002 Δνη 44, 451, ΑΠ 12/2001 ΔΕΝ 58,79, ΑΠ 1185/1999 Δνη 41,713, ΑΠ 1033/1999 ΔΕΝ 56,496, ΑΠ 1474/1997 ΕΕργΔ 58,37).

Περαιτέρω, το άρθρο 1 του Ν. 1828/1942, όριζε ότι «το είς ξενοδοχεία ύπνου εργαζόμενον προσωπικόν διακρίνεται: α) είς προσωπικόν διευθύνσεως γραφείων και διαχειρίσεως, β) είς κυρίως ξενοδοχειαόν προσωπικόν και γ) είς τεχνικόν και βοηθητικόν τοιούτον. Το προσωπικόν της διευθύνσεως γραφείων και διαχειρίσεως περιλαμβάνει τους διευθυντάς, υποδιευθυντάς, γραμματείς, και λογιστάς, αλληλογράφους, ταμίας, διερμηνείς, τηλεφωνητάς, οικονόμους και διεχειριστάς. Είς το κυρίως ξενοδοχειακόν προσωπικόν υπάγονται οι αρχιθυρωροί, αρχιθαλαμηπόλοι, θυρωροί, νυκτοθυρωροί, επόπτριαι, θαλαμηπόλοι και βοηθοί αυτών, οι σαλονιέρηδες, οι ιματιοφύλακες, οι γκρουμ, οι εξωτερικοί υπάλληλοι (κουριέρηδες), οι επόπται ταχυδρομείου, φροντισταί, αποθηκάριοι, αρχιτραπεζιέρηδες, τραπεζιέρηδες, μπάρμαν, μπουφετζηδες, μάγειροι και ζαχαροπλάσται.... Το προσωπικόν της α' κατηγορίας χαρακτηρίζεται ως προς την σχέσιν εργασίας υπαλληλικόν προσωπικόν και υπάγεται δια την καταγγελίαν της συμβάσεως εργασίας είς τας διατάξεις του Ν .2112, ως ετροποποιήθη μεταγενέστερα» και είς πάσας τας συναφείς περί υπαλλήλων διατάξεις . Εκ του προσωπικού της β' κατηγορίας , χαρακτηρίζονται ομοίως ως υπάλληλοι πάντες οι εργαζόμενοι είς ξενοδοχεία πολυτελείας και τουριστικά τοιαύτα, εξαιρουμένων των θυρωρών, βοηθών νυκτοθυρωρών, βοηθών θαλαμηπόλων, βοηθών μπουφετζήδων και τραπεζιέρηδων, των γκρουμ και βοηθών εν γένει, των μη συμπληρωσάντων ακόμη τριετή εν ξενοδοχείων υπηρεσίαν... Ομοίως χαρακτηρίζονται ως υπάλληλοι πάντες οι πτυχιούχοι της σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, οι εργαζόμενοι είς ξενοδοχεία ύπνου και αλλαχού». Τέλος , το άρθρο 29 του Ν.Δ. 3430/1955 όρισε ότι: «Οι από 1 Ιανουαρίου 1952 και εφεξής το πρώτον εργαζόμενοι είς ξενοδοχεία, θεωρούνται υπάλληλοι ως προς την σχέσιν εργασίας, μόνον εφόσον κέκτηνται πτυχίον τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν ξενοδοχείω».

Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό και με εκείνες των άρθρων 3 και 4 του Ν.Δ. 3594/13/13 Οκτωβρίου 1956 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων νομοθεσίας», με τις οποίες κατέστη υποχρεωτική η μετεκπαίδευση στην άνω σχολή των εργαζομένων στα επαγγελματικά τμήματα των ξενοδοχείων πολυτελείας, α', β' και γ' τάξεως και στα επαγγελματικά τμήματα των λοιπών επιχειρήσεων που ανήκουν στα τουριστικά επαγγέλματα -με την Υ.Α. 10039/Η της 25.5.1937, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Α.Ν. 567/1937, ως τουριστικές επιχειρήσεις καθορίστηκαν τα ξενοδοχεία ύπνου, τα εστιατόρια γενικά, τα ζαχαροπλαστεία και γαλακτοπωλεία, τα καφενεία, τα κέντρα διασκέδασης τα τουριστικά γραφεία και γραφεία ταξειδίων- και το άρθρο 5 του Ν. 4032/ 1960 «περί Τουριστικής Σχολής», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 Ν. 1077/1980, που ορίζει ότι «οι πτυχιούχοι της ανωτέρας και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως της σχολής, θεωρούνται είς τας μετά των εργοδοτών εργασιακάς της ειδικότητος των σχέσεις υπάλληλοι. Ωσαύτως θεωρούνται υπάλληλοι πάντες οι μέχρι τούδε πτυχιούχοι των τμημάτων Μετεκπαιδεύσεως το Ν. 567/1937 της αυτής Σχολής», σαφώς προκύπτει, ότι, οι άνω εργαζόμενοι της κατηγορίας β' σε ξενοδοχεία -στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αρχιτραπεζιέρηδες (μαιτρ, υπομαίτρ) τραπεζιέρηδες (σερβιτόροι), μπάρμαν, μπουφετζήδες κ.λπ.- που από 1.1.1952 και εφεξής, για πρώτη φορά απασχολούνται σε ξενοδοχεία, ακόμη και πολυτελείας και τουριστικά, θεωρούνται υπάλληλοι κατά το τυπικό κριτήριο, δηλαδή χωρίς διερεύνηση του ουσιαστικού χαρακτήρα της εργασίας τους, μόνο εφόσον έχουν πτυχίο τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής και διετή τουλάχιστον υπηρεσία σε ξενοδοχείο (βλ. ΑΠ 1014/2000 ΔΕΝ 2001,17 ή ΕΕργΔ 2002,88, πρβλ. ΕφΠατρ 721/1983 ΝοΒ 32,694, ΕφΑΘ434/1976 ΝοΒ 24,645).

Ο ενάγων όπως συνομολογείται, προσλήφθηκε από την εναγομένη τον Μάιο του έτους 1981 για να εργαστεί στην ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρούσε στ η Κέρκυρα, που είναι τουριστική

και λειτουργεί εποχιακά (Μάιο μέχρι Οκτώβριο κάθε έτους) και από τότε, εργάστηκε εκεί συνεχώς μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 1998, οπότε η εναγομένη διέκοψε τη λειτουργία της , απασχολήθηκε δε σε αυτή με την ιδιότητα του σερβιτόρου μέχρι το έτος 1991, με την ιδιότητα του μαιτρ στη συνέχεια μέχρι το έτος 1993 και από τότε μέχρι και την απόλυση του, το έτος 1998, με την ιδιότητα του υπομαίτρ, χωρίς, όπως συνομολογεί (άρθρ. 261 ΚΠολΔ) να έχει πτυχίο τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής. Με βάση το σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης της εναγομένης που ανήκε σε Ιταλούς επιχειρηματίες και φιλοξενούσε ως πελάτες της αποκλειστικά Ιταλούς τουρίστες στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, που διατρέφονταν στο εστιατόριο που διατηρούσε σ' αυτό, την όλη οργάνωση και λειτουργία αυτού (εστιατορίου) είχε ο Ιταλός υπεύθυνος τροφοδοσίας και ο μαιτρ, οι οποίοι ελάμβαναν όλες τις αποφάσεις και κατάρτιζαν τον προγραμματισμό της καθημερινής λειτουργίας του ως προς τις προμήθειες, την κατάρτιση των μενού, τον τρόπο παρασκευής και σερβιρίσματος των φαγητών στους πελάτες (που ήταν άλλωστε συγκεκριμένο και περιλάμβανε το μεσημέρι κρύο μπουφέ και το βράδυ, επί πλέον και ζεστό φαγητό, ίδιο για όλους) και έδιναν εντολές στον ενάγοντα, που ενεργούσε στη συνέχεια σύμφωνα με αυτές και μεριμνούσε για την εφαρμογή τους. Ειδικότερα, ο ενάγων με την προαναφερόμενη ιδιότητα, επέβλεπε τις εργασίες των σερβιτόρων στο στρώσιμο της τραπεζαρίας και επέβλεπε τον «μπουφέ» ως προς την τοποθέτηση και επάρκεια των φαγητών που προσφέρονταν σ' αυτόν και την συμπλήρωση της ποσότητας ή αναπλήρωση όσων εις ών είχαν αναλωθεί, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες που είχε λάβει από τους άνω προϊσταμένους του (διευθυντή τροφοδοσίας και μαιτρ) και σε ελάχιστες περιπτώσεις που απουσίαζε ο μαιτρ (είτε γιατί είχε ρεπό, είτε για άλλο λόγο) τον αντικαθιστούσε και έδινε εντολές, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε, στους σερβιτόρους του εστιατορίου, χωρίς κατά την εκτέλεση της εργασίας του, να αναπτύσσει κάποια πρωτοβουλία, την οποία και δεν απαιτούσε αυτή λόγω της φύσεως του αντικειμένου της και να έχει αντίστοιχα ευθύνη στον τομέα που αφορούσε. Τα παραπάνω, προκύπτουν όχι μόνο από την κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας -κατά τη συζήτηση προηγούμενων αγωγών του ενάγοντος κατά της εναγομένης που απορρίφθηκαν ως αόριστες- των μαρτύρων της τελευταίας Σ. Φ., υπεύθυνου προσωπικού και Ρ.Τ., υπεύθυνου τροφοδοσίας και προϊστάμενου του ενάγοντος και την άνω ένορκη βεβαίωση του διαχειριστή αυτής Ρ.Ο. αλλά ενισχύονται και από την κατάθεση του μάρτυρα του ενάγοντας Π.Μ., ο οποίος εργάζονταν ως σερβιτόρος στο εστιατόριο του εν λόγω ξενοδοχείου και ναι μεν κατέθεσε μεταξύ άλλων, ότι ο ενάγων «τους έδινε εντολές τι θα κάνουν στην τραπεζαρία» και ότι «ήταν ουσιαστικό το έργο που προσέφερε ο Α., ήταν πρωτοβουλίες όλα όσα έκανε και ό,τι εντολές έδινε σ' εμάς», χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, κατέθεσε όμως επίσης , ότι «ο Α. έπαιρνε εντολές από το μαιτρ, όταν έλειπε τον αντικαθιστούσε ο Α. και έδινε αυτός τις εντολές... πάνω από το μαιτρ είναι ο διευθυντής τροφοδοσίας και κάτω από αυτόν ο μαιτρ και ακολουθούσε ο υπομαίτρ ... Δεν γνωρίζω αν δούλευε (ο ενάγων) μόνο με τις εντολές του Ιταλού μαίτρ ή έβγαζε και από το μυαλό του ... παρακολουθούσαν και οι δύο το σερβίρισμα ... την οργάνωση του φαγητού έκανε ο διευθυντής τροφοδοσίας σε συνεργασία με τη διεύθυνση, άφηνε συγκεκριμένες οδηγίες ο διευθυντής τροφοδοσίας...».

Αποδείχθηκε από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, ότι το είδος της εργασίας που προσέφερε ο ενάγων συνίστατο κατά κύριο λόγο στην καταβολή σωματικής ενέργειας, αφού, ούτε εξειδιασμένη εμπειρία απαιτούνταν γι' αυτή, ούτε είχε περιθώρια ανάπτυξης οποιασδήποτε πρωτοβουλίας ή ανάληψη ευθύνης στην εκτέλεση της , αλλά ενεργούσε σύμφωνα με συγκεκριμένες εντολές και οδηγίες υπό την εποπτεία των προϊσταμένων του και συνεπώς είχε την ιδιότητα του εργάτη και όχι του υπαλλήλου, τέτοια δε ιδιότητα δεν μπορεί να του προσδώσει το γεγονός ότι αναπλήρωνε τον μαιτρ του εστιατορίου τις ελάχιστες φορές που αυτός απουσίαζε. Συνεπώς , σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στίς πρώτες σκέψεις ο ενάγων που δεν διέθετε πτυχίο τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής ή μετεκπαίδευσης τέτοιας σχολής δεν είχε ιδιότητα υπαλλήλου κατά το τυπικό κριτήριο (σύμφωνα με το Ν.Δ. 1180/1942 όπως τροποπ. με το Ν.Δ. 1828/1942) επεις ή ανήκε στο προσωπικό της β' κατηγορίας και το ξενοδοχείο εκμετάλλευσης της εναγομένης ήταν τουριστικό, όπως αβάσιμα υποστηρίζει με την αγωγή, ενόψει της διαφορετικής ρύθμισης του άρθρου 29 Ν.Δ. 3430/ 1955, που ίσχυε κατά την πρόσληψη του, (η Δ.Α. 20/1997 που αναφέρει, αφορά την κατάταξη σε κατηγορίες του προσωπικού των ξενοδοχείων σε σχέση με τα μισθολογικά κλιμάκια που αφορούν αυτές και όχι τον χαρακτηρισμό αυτών ως υπαλλήλων), αλλά ούτε και κατά το ουσιαστικό κριτήριο, λόγω της φύσης και του είδους της εργασίας που παρείχε στην εναγομένη. Έτσι, η εκκαλούμενη απόφαση που έκρινε όμοια, ότι δηλαδή ο ενάγων είχε την ιδιότητα του εργάτη και συνεπώς δικαιούνταν αποζημίωση εργατοτεχνίτη λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του από την εναγομένη, και όχι υπαλλήλου και, κατά παραδοχή εν μέρει της αγωγής ως και κατ' ουσίαν βάσιμης, επεδίκασε σ' αυτόν το ποσό των 885,63 ευρώ (αντίστοιχα 301.778 δραχ.), ως διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης εργατοτεχνίτη που του κατέβαλε η τελευταία, από 1.051.042 δραχ. και εκείνης που έπρεπε να λάβει (με βάση τις πράγματι καταβαλλόμενες κατά την περίοδο της απόλυσής του αποδοχές) από 1.352.820 δραχ. - ως προς τον ορθό υπολογισμό του οποίου δεν προσβάλλεται με ειδικό λόγο έφεσης -, σωστά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις.

--------------------------------------------------------------------------------

Πρόεδρος: Δ. Ευθυμιάδης

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Τόπος: ΠΑΤΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης: 915

Ετος: 2000

--------------------------------------------------------------------------------

Περίληψη

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Αποζημίωση απόλυσης -. Αντισυνταγματικότητα διάταξης άρθρου 3 παρ. 1 β.δ. 16/18.7.1920 -. Η έννοια του ιδιωτικού υπαλλήλου είναι νομική και συνεπώς δεν ασκεί επιρροή ο χαρακτηρισμός που δίνεται από τους συμβληθέντες ούτε αποτελεί διακριτικό στοιχείο ο τρόπος πληρωμής της αμοιβής παρά μόνο το είδος της παρεχόμενης εργασίας. Αν γίνει καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου του μισθωτού ως έχοντος την ιδιότητα εργάτη, ενώ είχε την ιδιότητα υπαλλήλου και καταβληθεί μικρότερη αποζημίωση από τη νόμιμη, η καταγγελία είναι άκυρη. Η νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει αποζημίωση απροειδοποίητης απόλυσης, για τους εργατοτεχνίτες, μικρότερης εκείνης που προβλέπει για τους υπαλλήλους είναι αντισυνταγματική και άρα ανίσχυρη.

..............................................

Εδω κ χρονια γράφω ακριβώς αυτό που λέει η απόφαση , κ 9,9 στους 10 λογιστές (κ όχι μόνο ) επιμένουν για τον τρόπο αμοιβής και αν είναι μισθός ή ημερομίσθιο κτλ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.! ΕΧΩ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΜΩΣ....

Ο ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΤΟΝ 11/2008 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ 8-9-10 ΤΟ ΠΟΛΥ 11 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ . ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΑ ΠΑΕΙ ΣΤΙς 15 ΗΜΕΡΕς ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ +1/6

ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕ 25 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ.......

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δικαστήριο: ΕΦΕΤΕΙΟ

Τόπος: ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 40

Ετος: 2006

--------------------------------------------------------------------------------

Περίληψη

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ξενοδοχοϋπάλληλοι -. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχομένης εργασίας. Χρησιμοποίηση σωματικών δυνάμεων. Προϊόν πνευματικής ενέργειας. Εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχομένης εργασίας και όχι από τον χαρακτηρισμό που του δίνει η ατομική σύμβαση εργασία: ή από τον τρόπο αμοιβής του. Αν η εργασία συνίσταται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στη χρησιμοποίηση σωματικών δυνάμεων, θεωρείται εργασία εργάτη, ενώ όταν η εργασία είναι προϊόν πνευματικής ενέργειας και απαιτεί εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση, ιδίως ανάπτυξη πρωτοβουλία και ανάληψη ευθύνης κατά την εκτέλεση της, θεωρείται εργασία υπαλλήλου.

--------------------------------------------------------------------------------

Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Τόπος: ΠΑΤΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης: 915

Ετος: 2000

--------------------------------------------------------------------------------

Περίληψη

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Αποζημίωση απόλυσης -. Αντισυνταγματικότητα διάταξης άρθρου 3 παρ. 1 β.δ. 16/18.7.1920 -. Η έννοια του ιδιωτικού υπαλλήλου είναι νομική και συνεπώς δεν ασκεί επιρροή ο χαρακτηρισμός που δίνεται από τους συμβληθέντες ούτε αποτελεί διακριτικό στοιχείο ο τρόπος πληρωμής της αμοιβής παρά μόνο το είδος της παρεχόμενης εργασίας. Αν γίνει καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου του μισθωτού ως έχοντος την ιδιότητα εργάτη, ενώ είχε την ιδιότητα υπαλλήλου και καταβληθεί μικρότερη αποζημίωση από τη νόμιμη, η καταγγελία είναι άκυρη. Η νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει αποζημίωση απροειδοποίητης απόλυσης, για τους εργατοτεχνίτες, μικρότερης εκείνης που προβλέπει για τους υπαλλήλους είναι αντισυνταγματική και άρα ανίσχυρη.

Εδω κ χρονια γράφω ακριβώς αυτό που λέει η απόφαση , κ 9,9 στους 10 λογιστές (κ όχι μόνο ) επιμένουν για τον τρόπο αμοιβής και αν είναι μισθός ή ημερομίσθιο κτλ

Στάσου λίγο ρε Χρήστο,

Οι δύο αποφάσεις που υπάρχουν είναι εντελώς αντίθετες μεταξύ των .

Του Εφετείου της Κέρκυρας αναφέρει ότι εφόσον η εργασία σου βασίζεται στα "χέρια" και όχι στο "μυαλό"δεν έχει καμμία σημασία αν στην μισθοδοσία αναγράφεσαι

ως υπάλληλος ή ως εργάτης,που είναι και το σωστό.

Του Μονομελούς της Πάτρας λέει ακριβώς το αντίθετο και η απόλυση είναι άκυρη εφόσον καταβληθεί αποζημίωση μικρότερη από του υπαλλήλου.

Μήπως δεν καταλαβαίνω κάτι???

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στάσου λίγο ρε Χρήστο,

Οι δύο αποφάσεις που υπάρχουν είναι εντελώς αντίθετες μεταξύ των .

Του Εφετείου της Κέρκυρας αναφέρει ότι εφόσον η εργασία σου βασίζεται στα "χέρια" και όχι στο "μυαλό"δεν έχει καμμία σημασία αν στην μισθοδοσία αναγράφεσαι

ως υπάλληλος ή ως εργάτης,που είναι και το σωστό.

Του Μονομελούς της Πάτρας λέει ακριβώς το αντίθετο και η απόλυση είναι άκυρη εφόσον καταβληθεί αποζημίωση μικρότερη από του υπαλλήλου.

Μήπως δεν καταλαβαίνω κάτι???

Ξαναδιαβασε προσεκτικα τις αποφασεις Βαγγελη...στα ιδια καταληγουν.

Ισως να σε μπερδευει η διατυπωση λογω του διαφορετικου αντικειμενου που δικαζουν.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Maria_infa

Παιδιά δεν θέλω να προσθέσω κάτι στο θέμα. Απλά να σας δώσω τα συγχαρητήρια μου όχι μόνο για τις απαντήσεις που δίνεται, αλλά για τον επαγγελματισμό που έχετε στο να βρίσκεται έγκυρες πηγές για τις απαντήσεις. Ειλικρινά κάτι τέτοιες στιγμές χαίρομαι να ενημερώνομαι από εδώ. Προσωπικά σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι στο μέλλον να μπορώ να συνδράμω κι εγώ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ξαναδιαβασε προσεκτικα τις αποφασεις Βαγγελη...στα ιδια καταληγουν.

Ισως να σε μπερδευει η διατυπωση λογω του διαφορετικου αντικειμενου που δικαζουν.

Φίλε Θανάση γειά σου,

Διαβάζοντας με μεγαλύτερη προσοχή την περίληψη του Μονομελούς των Πατρών κατάλαβα,αν κατάλαβα καλά,ότι αφορούσε,μάλλον,χορήγηση αποζημίωση

μικρότερη από την δέουσα,που δόθηκε σε εργαζόμενο και όχι αν απολύθηκε ως εργάτης αντί να απολυθεί ως υπάλληλος.

Δηλαδή καθιστά απλώς άκυρη την αποζημίωση ΜΟΝΟ ως προς το ποσό και όχι ως προς την ιδιότητα.

Η άλλη του Εφετείου της Κέρκυρας ήταν σαφής,και πιστεύω ότι μάλλον ο Χρήστος κάνει λάθος στην εκτίμησή του για το ποσοστό των λογιστών,που δεν γνωρίζουν

ότι η ιδιότητα ή ο τρόπος με τον οποίον πληρώνεται κάθε εργαζόμενος,είναι αυτό που θα καθορίσει,αν θα αποζημιωθεί ως υπάλληλος ή ως εργάτης.

Τώρα πιστεύω να έχω δίκιο,πάντως όντως η διατύπωση του μονομελούς δεν με βοήθησε σε πρώτη φάση..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δικαστήριο: ΕΦΕΤΕΙΟ

Τόπος: ΑΘΗΝΑ

Αριθ. Απόφασης: 64

Ετος: 1999

--------------------------------------------------------------------------------

Περίληψη

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ξενοδοχοϋπάλληλοι - Μπάρμαν -. Ο χαρακτηρισμός μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργάτη εξαρτάται από το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι από τον χαρακτηρισμό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση ή από τον τρόπο αμοιβής. Εργασία εργάτη. Εργασία υπαλλήλου. Τυπικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό εργαζομένων στα ξενοδοχεία ως υπαλλήλων. Δεν αποκλείεται η συμπληρωματική ή παράλληλη εφαρμογή των ουσιαστικών κριτηρίων. Οι απασχολούμενοι ως "μπάρμαν" σε ξενοδοχεία αν δεν είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν ως υπάλληλοι, βάσει τυπικών κριτηρίων, δεν αποκλείεται να χαρακτηρισθούν βάσει των γενικώς ισχυόντων αντικειμενικών (ουσιαστικών) κριτηρίων.

--------------------------------------------------------------------------------

Κείμενο Απόφασης

Κατά το άρθρον 1 του ΝΔ 2655/53 δια του οποίου αντικατεστάθη το άρθρον 10 του ΚΝ 3514/28, όπως είχε τροποποιηθή και συμπληρωθή δια του άρθρου 7 του ν. 4558/30 "ιδιωτικός υπάλληλος κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου θεωρείται παν πρόσωπον κατά κύριον επάγγελμα ασχολούμενον επ' αντιμισθία, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής, εις υπηρεσίαν ιδιωτικού καταστήματος, γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε εργασίας και παρέχον εργασίαν αποκλειστικώς ή κατά κύριον χαρακτήρα μη σωματικήν. Δεν θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι οι υπηρέται πάσης κατηγορίας, καθώς και παν εν γένει πρόσωπον, το οποίον χρησιμοποιείται εν τη παραγωγή αμέσως, ως βιομηχανικός, βιοτεχνικός ή μεταλλευτικός εργάτης ή ως βοηθός ή μαθητευόμενος των εν λόγω κατηγοριών ή παρέχει υπηρετικάς εν γένει εργασίας".

Κατά την έννοια της παρατεθείσης διατάξεως ο χαρακτηρισμός ενός μισθωτού ως εργάτου ή υπαλλήλου εξαρτάται εκ του είδους των παρεχομένων υπό αυτού υπηρεσιών και όχι εκ του περιεχομένου εις σύμβασιν χαρακτηρισμού αυτού ή εκ του τρόπου της αμοιβής του. Εργασία εργάτου θεωρείται εκείνη, η οποία προέρχεται αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον εκ της καταβολής σωματικής ενεργείας, ενώ όταν η εργασία παρίσταται ως προϊόν πνευματικής καταβολής, τότε και εφ' όσον ο μισθωτός διαθέτει την δέουσαν δι' αυτήν κατάρτισιν και εμπειρίαν και την εκτελεί με υπευθυνότητα, θεωρείται ως εργασία υπαλλήλου και οι ασκούντες αυτήν ανήκουν εις την κατηγορία των ιδιωτικών υπαλλήλων (Βλ. ΑΠ 776/89 ΝοΒ 38.1162, ΑΠ 710/90 ΕΕργΔ 50.973). Εξάλλου δια της διατάξεως του άρθρου 29 του ΝΔ 3430/55 προσδίδεται η ιδιότης του ιδιωτικού υπαλλήλου εις τους από 1ης Ιανουαρίου 1952 και εφ' εξής το πρώτον εργαζομένους εις ξενοδοχεία, μόνον εφ' όσον κέκτηνται πτυχίον τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής και διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εις ξενοδοχείον, ενώ δια τους πτυχιούχους της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή των τμημάτων μετεκπαιδεύσεως της ιδίας Σχολής, εθεσπίσθησαν και νεώτεραι διατάξεις, αι οποίαι χαρακτηρίζουν πάλιν αυτούς ως ιδιωτικούς υπαλλήλους (βλ. άρθρο 5 του Ν. 4032/60 και άρθρα 19, 20, 21 εδ. ζ' του Ν. 1077/80). Αι ειδικαί αυταί διατάξεις, αι οποίαι καθορίζουν τα τυπικά κριτήρια δια τον χαρακτηρισμόν ως ιδιωτικών υπαλλήλων των εργαζομένων εις ξενοδοχεία, δεν αποκλείουν την συμπληρωματικήν ή την παράλληλον εφαρμογήν της γενικής διατάξεως του άρθρου 1 του ΝΔ 2655/53, δια της οποίας θεσπίζεται η διάκρισις των μισθωτών εις εργάτας και υπαλλήλους, βάσει

αντικειμενικών (ουσιαστικών) κριτηρίων, ήτοι εκ του είδους της παρεχομένης υπό αυτών εργασίας (βλ. ΕφΠειρ 1043/85 ΕλΔ 27.175). Επομένως, οι εργαζόμενοι ως "μπάρμαν" εις ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις, αν δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι βάσει τυπικών κριτηρίων, δεν αποκλείεται να χαρακτηρισθούν βάσει των γενικώς ισχυόντων αντικειμενικών

κριτηρίων.

(...) Δυνάμει συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρονικής διάρκειας, ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος προσελήφθη υπό της εναγομένης - εκκαλούσης, η οποία διατηρεί ξενοδοχειακόν συγκρότημα - κέντρον διακοπών που λειτουργεί εποχιακώς και ειργάσθη έκτοτε ως μπάρμαν μέχρι την 21.3.96, ότε κατηγγέλθη η σύμβασις εργασίας του εκ μέρους της εναγομένης και του κατεβλήθη αποζημίωσις εργάτου. Εις την επιχείρησιν της εναγομένης υπήρχε εποπτεύον πρόσωπον των "μπαρ" που κατά προτίμησιν ήτο Γάλλος πλην όμως ο ενάγων, ο οποίος έχει τελειώσει το λύκειον και γνωρίζει την γαλλικήν γλώσσαν, είχε την ευθύνη της καλής λειτουργίας και της οικονομικής καταστάσεως του "μπαρ", εις το οποίο ειργάζετο και ανέπτυσσε προς τούτο σχετικήν πρωτοβουλίαν, παρεσκεύαζεν ο ίδιος όλα τα είδη των ποτών συμφώνως προς τας επιθυμίας των πελατών, εις τους οποίους το προσέφερε και εξυπηρέτει μεγάλον αριθμόν προσώπων, κυρίως αλλοδαπών, επραγματοποίει ο ίδιος τας παραγγελίας και τας εισπράξεις και απέδιδεν εις την εναγομένων πλήρη οικονομικήν εικόνα. Παραλλήλως εφρόντιζε την ενδυμασίαν του, την εξωτερικήν του εμφάνισιν, καθώς και την συμπεριφοράν του έναντι των πελατών και γενικώς ήτο πολύ καλός εργαζόμενος. Τούτο το

ανεγνώρισε και η εναγομένη η οποία τον χειμώνα του έτους 1981 των απέστειλεν εις Ελβετίαν όπου ειργάσθη δια τρεις περίπου μήνας ως υπάλληλός της. Δια την εκτέλεσιν των αναφερθεισών εργασιών δεν απαιτούνται θεωρητικαί γνώσεις, αλλά η ύπαρξις εμπειρίας και εξειδικεύσεως, την οποίαν ο ενάγων είχεν αποκτήσει λόγω και της επί μακρό χρόνον απασχολήσεώς του εις την εναγομένην. Η εργασία του

--------------------------------------------------------------------------------

Πρόεδρος: Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εισηγητές: Γ. ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

1 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 1437 - 2004

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Κομμώτρια - Αποζημίωση απόλυσης -. Η ενάγουσα, κατά τα τελευταία δέκα πέντε περίπου χρόνια της εργασίας της, αφού προηγουμένως είχε, με τις ικανότητές της συμβάλει και αυτή στην αύξηση της φήμης της επιχειρήσεως, ήταν απ.....

2 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 596 - 1996

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Χειριστές ηλεκτρονικών μηχανών παραγωγής -. Διακρίνονται από την κατηγορία των ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αμέσως στη βιομηχανική παραγωγή ασχολούμενοι, για τον χαρακτηρισμό των οποίων ως ιδιωτικών υπαλλήλων.....

3 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 1185 - 1999

Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Υπαλληλική ιδιότητα -. Κριτήριο διάκρισης μεταξύ υπαλλήλου και εργάτη, είναι η παρεχόμενη κατά κύριο λόγο εργασία, πνευματική ή σωματική, προέχοντος .....

4 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 314 - 1998

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Νοσοκόμος πρακτικός -. Πρακτικοί νοσοκόμοι που απασχολούνται σε οίκους ευγηρίας και δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προϋποθέτει το άρθρο 1 του Α.Ν. 199/36 για τον χαρακτηρισμό του κατώτερου υγειονομικού προσωπικού, .....

5 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 1176 - 1998

Διάκριση υπάλληλου από εργάτη - Τεχνίτης ζαχαροπλαστικής -. Υπάλληλοι είναι οι τεχνίτες ζαχαροπλαστικής, που παρασκεύαζαν εκατόν είκοσι(120) είδη γλυκισμάτων, για τα οποία έπρεπε να διαθέτουν και διέθεταν ιδιάζουσα εμπειρία και ανάλογη κατάρτιση.

6 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 1479 - 1995

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Μάγειρας - Υπαλληλική ιδιότητα -. Τα στοιχεία που διακρίνουν τον ιδιωτικό υπάλληλο από τον εργάτη του οποίου η εργασία συνίσταται στην καταβολή σωματικής ενέργειας,.....

7 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 1481 - 1995

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Βιομηχανικός εργάτης -. Η διάκριση υπαλλήλου από εργάτη εξαρτάται από το είδος της εργασίας και όχι από

8 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 385 - 1994

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Χημικός εμπειρικός -. Η διάκριση υπαλλήλου από εργάτη εξαρτάται από το είδος της εργασίας που παρέχει ο μισθωτός και όχι από

9 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 1243 - 1994

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη -. Για τον χαρακτηρισμό των αμέσως στη βιομηχανική παραγωγή απασχολουμένων ως ιδιωτικών υπαλλήλων, δεν αρκεί η άσκηση στο χειρισμό και τη ρύθμιση των μηχανικών μέσων με τα οποία, λόγω της τεχνολογικής προόδου, αναπληρώνετα.....

10 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 344 - 1993

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Προσωπικό Ο.Τ.Ε. - Επίδομα ειδικών συνθηκών - Εννοια δεδικασμένου -. Το επίδομα ειδικών συνθηκών το δικαιούνται όσοι απ' το προσωπικό ΟΤΕ παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες εργάτη αποθηκών καθ' όλο το ωράρι.....

11 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 591 - 1993

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Υπαλληλοποίηση εργάτη -. Εργάτης θεωρείται εκείνος του οποίου η εργασία συνίσταται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στη χρησιμοποίηση των σωματικών του δυνάμεων, ενώ υπάλληλος θεωρείται αυτός του οποίου η .....

12 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 598 - 1993

Προσωπικό Ο.Τ.Ε. - Υπάλληλος αποθήκης - Επίδομα ειδικών συνθηκών - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο -. Επίδομα ειδικών συνθηκών, ίσο προς το 15% των μηνιαίων αποδοχών τους, χορηγείται σε όλους τους εργατοτεχνίτες του ΟΤΕ, μόνιμους κα.....

13 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 743 - 1993

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Αποζημίωση απόλυσης - Τεχνικός ανελκυστήρων -. Με βάση το ουσιαστικό κριτήριο θεωρείται υπάλληλος αυτός που παρέχει εργασία αποκλειστικά ή κατά κύριο χαρακτήρα μη σωματική. Τεχνικός ελκυστήρων και .....

14 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 1181 - 1993

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Αποζημίωση απόλυσης - Κομμώτρια -. Τα στοιχεία που διακρίνουν τον υπάλληλο από τον εργάτη είναι η εξιδιασμένη εμπειρία, η θεωρητική μόρφωση και ιδίως η επίδειξη πρωτοβουλίας και η ανάληψ.....

15 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 565 - 1992

Προσωπικό Ο.Τ.Ε. - Επίδομα ειδικών συνθηκών - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Υπάλληλος αποθήκης -. Ιδιωτικός υπάλληλος θεωρείται κάθε πρόσωπο που κατά κύριο επάγγελμα παρέχει εργασία αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο και χαρακτήρα, .....

16 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 499 - 1991

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Χειριστής μηχανής κοπής χάρτου -. Οδηγός μηχανής κοπής χάρτου χαρακτηρίζεται ως εργάτης, διότι για την εκτέλεση της εργασίας αυτής δεν χρειαζόταν θεωρητική κατάρτιση, ούτε ανάπτυξη πρωτοβουλίας και .....

17 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 823 - 1991

Ηλεκτρολόγοι εσωτερικών εγκαταστάσεων - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Απόλυση κατά τη διάρκεια αδείας - Αποζημίωση απόλυσης - Ακυρη απόλυση -. Ακυρη η απόλυση που γίνεται κατά τη διάρκεια της αδείας του μισθωτού. Η μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης δεν.....

18 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 1563 - 1991

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Ξενοδοχοϋπάλληλοι -. Η εφαρμογή της διάταξης που καθορίζει την έννοια του υπαλλήλου αποβλέποντας στο ουσιαστικό κριτήριο του είδους της παρεχομένης εργασίας, δεν αποκλείεται στο προ.....

19 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 132 - 1990

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Κλητήρας γραφείου - Καταχρηστική απόλυση - Απόλυση για οικονομοτεχνικούς λόγους - Κριτήρια επιλογής απολυτέων -. Οταν η εργασία είναι προϊόν σωματικής ενέργειας θεωρείται εργασία εργάτη, ενώ όταν είναι π.....

20 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 257 - 1990

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Εργοδηγός παραγωγής -. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της εργασίας που παρέχει και όχι από το χαρ.....

21 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 710 - 1990

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων - Αποχώρηση με συνθήκες συνταξιοδότησης - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Τυπικό κριτήριο - Ουσιαστικό κριτήριο - Νοσοκόμος πρακτικός -. Ιδιωτικός υπάλληλος θεωρείται κάθε πρόσωπο κατά κύριο επάγγελμα απασχολούμενο με α.....

22 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 1355 - 1990

Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Αποζημίωση απόλυσης - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Βιομηχανικός εργάτης - Ουσιαστικό κριτήριο -. Για το χαρακτηρισμό απασχολούμενου αμέσως στη βιομηχανική παραγωγή ως υπαλλήλου, δεν αρκεί η άσκηση στο .....

23 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 1363 - 1990

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Τυπικό κριτήριο - Κόπτης κρέατος -. Ο κόπτης κρέατος δεν θεωρείται υπάλληλος ούτε με το τυπικό κριτήριο. Θεωρείται εργατοτεχνίτης, γιατί απασχολείται σε επιχείρηση κοπής και συσκευασίας κρεάτων, ανα.....

24 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΘΗΝΑ - 505 - 1986

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Θυρωροί πολυκατοικιών και μεγάρων - Απόλυση με συνθήκες συνταξιοδότησης - Αποζημίωση απόλυσης -. Οταν καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας εργατοτεχνίτη απ' τον εργοδότη του, ο τελευταίος δεν έχει το δικαίωμα να καταβάλει στο.....

25 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Δ' - ΑΘΗΝΑ - 57 - 1986

Αρχή ίσης μεταχείρισης - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Εργαζόμενος κρατικού εργοστασίου αεροπλάνων -. Υπουργική απόφαση που ήταν κανονιστικής φύσης και δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ούτε ορίστηκε στο νόμο άλλος τρόπος δημοσιότητάς .....

26 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Δ' - ΑΘΗΝΑ - 262 - 1986

Νυκτοφύλακας - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Υπερεργασία - Κληρονόμοι εργοδότη -. Κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών δικάζονται οι αξιώσεις των εργαζομένων από την παροχή της εργασίας τους και όταν στρέφονται κατά των .....

27 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΛΑΡΙΣΗΣ - 30 - 2010

Καταχρηστική απόλυση - Αποζημίωση απόλυσης - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Επιχειρήσεις ασφάλειας ,Σεκιούριτι -Προϋπηρεσία - Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Εργασία Σαββάτου -. Ακυρότητα απόλυσης μισθωτού, αν δεν καταβληθεί η αποζημίωση κατά την ημέρ.....

28 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΛΑΡΙΣΗΣ - 484 - 2009

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Έφεση - Αντέφεση - Αναγκαίως συνεχόμενα κεφάλαια - Ακυρότητα σύμβασης εργασίας - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Αποζημίωση απόλυσης - Τόκοι - Τόκοι τόκων -. Απαράδεκτη η αντέφεση ως προς τα μη.....

29 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΛΑΡΙΣΗΣ - 193 - 2007

Ηλεκτροτεχνίτες αδειούχοι - Ηλεκτροτεχνίτες - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ενορκες βεβαιώσεις -. Οι ηλεκτροτεχνίτες που εργάζονται υπό τις διαταγές αδειούχου εγκαταστάτη χαρακτηρίζονται από το νόμο και είναι υπάλληλοι. Νομιμότητα έν.....

30 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 40 - 2006

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ξενοδοχοϋπάλληλοι -. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχομένης εργασίας. Χρησιμοποίηση σωματικών δυνάμεων. Πρ.....

31 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 95 - 2006

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη -. Η ιδιότητα κρίνεται από το είδος και τη φύση της εργασίας, θεωρείται εργάτης ο αποθηκάριος και υπάλληλος ο πωλητής.

32 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΛΑΡΙΣΗΣ - 631 - 2006

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Πρακτικός μηχανικός - Πιστοποιητικό εργασίας -. H νομική ιδιότητα του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της απασχόλησης. Αν αυτή συνίσταται αποκλειστ.....

33 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 1538 - 2006

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη -. Η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατών γίνεται με βάση το ουσιαστικό κριτήριο και όχι με βάση το τυπικό, εφόσον δεν υπάρχει διάταξη νόμου, με την οποία να προσδίδεται η συγκεκριμένη ιδιότητα. Αν δηλαδή.....

34 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΛΑΡΙΣΗΣ - 109 - 2004

Συνδικαλιστικά στελέχη - Προστασία από την απόλυση - Αποζημίωση απόλυσης - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Αλουμινοκατασκευαστής - Ισχυρισμοί στη κατ' έφεση δίκη - Ακυρη απόλυση- Συγγνωστή πλάνη εργοδότη -. Απόλυση συνδικαλιστή χωρίς .....

35 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΛΑΡΙΣΗΣ - 871 - 2004

Εργασία - Υπερωρία - Υπερεργασία - Εργασία Κυριακής - Εργασία Σαββάτου - Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία - Πρόσθετη εργασία - Συμψηφισμός - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Νυκτερινή εργασία - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη -. Εργάτης σε πρακτορείο διανομής εφ.....

36 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 3302 - 2004

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Χειρίστρια ηλεκτρονικού υπολογιστή -. Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη. Η χειρίστρια ηλεκτρονικού υπολογιστή με αντικείμενο εργασίας τη διαμόρφωση μακετών,.....

37 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 5891 - 2004

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη -. Έννοια υπαλλήλου και εργάτη.

38 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 291 - 2003

Βιομηχανικές επιχειρήσεις - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη -Αποχώρηση με συνθήκες συνταξιοδότησης - Αποζημίωση αποχώρησης -. Εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που συμπλήρωσαν δεκαπέντε (15) έτη στον ίδιο εργοδότη ή ανώτατο όριο ασφαλιστικο.....

39 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΛΑΡΙΣΗΣ - 828 - 2003

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Οδηγοί φορτηγών -Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Ακυρη απόλυση - Τρίμηνη αποκλειστική προθεσμία - Αποζημίωση απόλυσης -. Τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία αξίωσης του μισθωτού για αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας της εργασια.....

40 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 1577 - 2003

Προσωπικό Ο.Α. - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη -. Ιδιωτικός υπάλληλος. Έννοια. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι

41 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 55 - 2002

Προσωπικό ξενοδοχείων ύπνου - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Αποζημίωση απόλυσης - Απαλλαγή εργοδότη από καταβολή αποζημίωσης - Δικαστική δαπάνη -. Ιδιωτικός υπάλληλος θεωρείται ο εργαζόμενος που πρ.....

42 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 9285 - 2002

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Μηχανικός αυτοκινήτων -. Τα στοιχεία τα οποία διακρίνουν τον ιδιωτικό υπάλληλο από τον απλό εργάτη (που η παροχή της εργασίας του συνίσταται στην καταβολή σωματικής ενέργειας) είναι η εξ.....

43 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΠΑΤΡΩΝ - 18 - 2001

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη -. Υπάλληλος ή εργάτης στη σύμβαση εργασίας. Κριτήρια διάκρισης. Απασχόληση κύρια του εργαζομένου σε σούπερ μάρκετ για την μεταφορά και τοποθέτηση των εμπορευμάτων στα ράφια του καταστήματος και απασχόληση δευτερεύουσα στο.....

44 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 6365 - 2001

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ηλεκτροτεχνίτες αδειούχοι - Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία - Εργασία Σαββάτου - Εργασία Κυριακής -. Οι ηλεκτροτεχνίτες που κατέχουν άδεια ηλεκτροτεχνίτη χαρακτηρίζονται και είναι υπάλληλοι όσον αφορά τη φύση της παρεχόμεν.....

45 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΠΑΤΡΩΝ - 64 - 1999

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ξενοδοχοϋπάλληλοι - Μπάρμαν -. Ο χαρακτηρισμός μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργάτη εξαρτάται από το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι από τον χαρακτηρι.....

46 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 64 - 1999

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ξενοδοχοϋπάλληλοι - Μπάρμαν -. Ο χαρακτηρισμός μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργάτη εξαρτάται από το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι από τον χαρακτηρι.....

47 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑ - 34 - 1997

Ξενοδοχοϋπάλληλοι - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Αποζημίωση απόλυσης - Μεταβολή προσώπου εργοδότη -. Η διάκριση υπαλλήλου από εργάτη γίνεται με βάση τ.....

48 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 676 - 1997

Πρόσθετη εργασία - Ειθισμένος μισθός - Οδηγοί φορτηγών - Προϋπηρεσία - Οδηγοί αυτοκινήτων - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη -. Εφόσον συμφωνηθεί η παροχή από τον μισθωτό πρόσθετης εργασίας διαρκούς φύσης εντός του νομίμου ωραρίου, η οποί.....

49 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 2236 - 1997

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Επόπτης τμήματος παραγωγής - Αποζημίωση απόλυσης -. Ως υπάλληλος χαρακτηρίζεται ο μισθωτός όταν στην εργασία του προέχει το πνευματικό στοιχείο. Σε περίπτωση απόλυσης, για τον καθορισμό της καταβλητέας αποζημίωσης λαμβάν.....

50 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 2511 - 1996

Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από τον περιεχόμενο στη σύμβαση χαρακτηρισμό αυτού ή τον τρόπο της αμοιβής του. Εργασία εργάτη θεωρείται εκείνη που .....

51 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 2008 - 1995

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Φύλακας εργοστασίου - Μυλεργάτης - Ζυγιστής - Απόλυση με συνθήκες συνταξιοδότησης -. Η διάκριση υπαλλήλου και εργάτη εξαρτάται από.....

52 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 2376 - 1994

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Τυπικό κριτήριο - Αποζημίωση απόλυσης - Τεχνίτης μοντέρ -. Οταν για την εκτέλεση εργασίας απαιτείται εξειδιασμένη εμπειρία, θεωρητική μόρφωση, εποπτεία και ανάληψη ευθύνης, πρόκειται για υπάλληλο, γιατί προέχει το πνευ.....

53 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΠΑΤΡΩΝ - 48 - 1993

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου - Πρόσληψη εργάτη - Αποζημίωση απόλυσης ως υπαλλήλου - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη -. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αρχικά ο ενάγων προσελήφθη ως εργάτης .....

54 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΛΑΡΙΣΗΣ - 445 - 1993

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Σύμβαση έργου - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη -. Πότε η εργασία θεωρείται εξαρτημένη. Στη σύμβαση έργου αποβλέπουν στην επίτευξη του αποτελέσματος, το οποίο όταν επιτευχθεί και ανεξάρτητα από το χρόνο πο.....

55 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 1646 - 1993

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Αποζημίωση απόλυσης -. Με βάση το ουσιαστικό κριτήριο, υπάλληλος θεωρείται αυτός που παρέχει εργασία αποκλειστικά ή κατά κύριο χαρακτήρα μη σωματική. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής με την οποία.....

56 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 7422 - 1992

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Λιθογράφος εκτυπωτής οφσετ -. Η διάκριση του μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργάτη, αν ο νόμος δεν χαρακτηρίζει ορισμένη ειδικότητα ως υπαλληλική, εξαρτάτ.....

57 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 247 - 1991

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Τυπικό κριτήριο - Παιδοκόμοι Ψ.Κ.Β.Ε. -. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι α.....

58 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 11419 - 1991

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Τυπογράφος -. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της εργασίας που αυτός παρέχει και όχι από το χαρακτ.....

59 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 1127 - 1990

Γεωργικοί εργάτες (άμεσοι) - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη -. Μη εφαρμογή για τους απασχολούμενους σε γεωργικές εργασίες των διατάξεων για τα χρονικά όρια εργασίας, την εβδομαδιαία και ετήσια ανάπαυση, την προσαύξηση αποδοχών για εργασία κατά τις Κυρια.....

60 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 3659 - 1990

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Υπαλληλική ιδιότητα - Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Προυπηρεσία ως εργάτη - Αποζημίωση απόλυσης -. Σε περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της υπαλληλικής σύμβασης, λαμβάνεται υπ' όψη όχι μόνο η εργασί.....

61 ΕΦΕΤΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 8226 - 1980

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Αρχιμάγειρας - Καταχρηστική απόλυση -. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας ώστε αν αυτή συνίστ.....

62 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 82 - 1999

Διαδικασία εργατικών διαφορών - Ενορκες βεβαιώσεις - Αποζημίωση απόλυσης - Κοινοτικό Δίκαιο - Αρχή ισότητας - Διάκριση υπάλληλου από εργάτη - Σύνταγμα -. Παραδεκτή είναι η προσαγωγή ενόρκων βεβαιώσεων που έχουν ληφθεί μέσα στην τριήμερη προθεσμία προσθ.....

63 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 984 - 2002

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Βαφέας αυτοκινήτων -. Η διάκριση σε υπάλληλο και εργάτη εξαρτάται από το είδος της εργασίας και όχι από τον χαρακτηρισμό της σύμβασης εργασίας ή τον τρ.....

64 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΑΤΡΩΝ - 915 - 2000

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Αποζημίωση απόλυσης -. Αντισυνταγματικότητα διάταξης άρθρου 3 παρ. 1 β.δ. 16/18.7.1920 -. Η έννοια του ιδιωτικού υπαλλήλου είναι νομική και συνεπώς δεν ασκεί επιρροή ο χαρακτηρισμός που δίνεται α.....

65 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 871 - 1995

Ηλεκτροσυγκολλητής - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Τυπικό κριτήριο - Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Ακυρη απόλυση - Αποζημίωση απόλυσης - Παραίτηση μισθωτού από δικαίωμα - Παροχή γάλατος -. Εκ του νόμου χαρακτηρίζονται ως υπάλληλοι ο.....

66 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 8598 - 1993

Συνδικαλιστικά στελέχη - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Φύλακας εργοστασίου - Πρόσθετη παρέμβαση συνδικαλιστικής οργάνωσης - Προστασία από την απόλυση -. Ακυρη η καταγγελία σύμβασης εργασίας συνδικαλιστή που έγιν.....

67 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 3426 - 1990

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Λιθογράφος μοντέρ - Νομιμοποίηση παθητική διαχειριστή Ε.Π.Ε. -. Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδ.....

68 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ - Περιστερίου - 21 - 1994

Φωτοσυνθέτης - Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Τυπικό κριτήριο - Αποζημίωση απόλυσης -. Αν για την παροχή εργασίας απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία, θεωρητική μόρφωση, εποπτεία και ανάληψη ευθύνης, πρόκειται για υπάλληλο γιατί προέχει το πνευματικό στ.....

69 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - 371 - 1993

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Ουσιαστικό κριτήριο - Μηχανικός ραπτομηχανών -. Ο απασχολούμενος με την ειδικότητα του μηχανικού ραπτομηχανών έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου, διότι προέχει το πνευματικό στοιχείο στην εργασία που παρείχ.....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Υπάλληλος μπουφέ που εργάζεται μερική απασχόληση 4ώρο και αμείβεται με την ΕΓΣΕΕ πλέον μπορεί να δουλεύει 6 μέρες την εβδομάδα ή ισχύει 5μερο;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Υπάλληλος μπουφέ που εργάζεται μερική απασχόληση 4ώρο και αμείβεται με την ΕΓΣΕΕ πλέον μπορεί να δουλεύει 6 μέρες την εβδομάδα ή ισχύει 5μερο;

Μπορεί

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Φρέσκα νέα......
Παροχή πληροφοριών σχετικά με μη μισθολογικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας

................

2. Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, σας γνωρίζουμε ότι η ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων, η οποία καταγγέλθηκε στις 14/5/2012 έληξε- μετά το τρίμηνο παράτασης ισχύος της- στις 14/8/2012. Συνεπώς για τους παλαιούς εργαζομένους ισχύουν τα ανωτέρω ενώ για τους νεοπροσλαμβανόμενους στην ατομική σύμβαση μπορεί να συμφωνηθεί η εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία.

 

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/14234

 

 

Δείτε κι αυτό....

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=91503&page=1entry553988

 

Το ερώτημα είναι αν μπορεί να εργάζεται κάποιος εξαήμερο για πόσες ώρες ανά ημέρα.

Θεωρώ πως 6,66 είναι το μεγιστο.

Διαφορετικά τίθεται ζήτημα με τις αποδοχές .........

Link to comment
Share on other sites

 • 0

40 ώρες την εβδομάδα και ανάλογα αν είναι 5θημερο /εξαημερα ισχύουν τα γνωστά για υπερωρία /υπερεργασία/νομιμη υπερωρία

Link to comment
Share on other sites

 • 0

40 ώρες την εβδομάδα και ανάλογα αν είναι 5θημερο /εξαημερα ισχύουν τα γνωστά για υπερωρία /υπερεργασία/νομιμη υπερωρία

 

 

Σωστά......

αναρωτήθηκα αν ισχύουν τα αυτονόητα. Βασικά αν υπάρχουν ακόμη αυτονόητα

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...