Jump to content

ΦΜΑΠ (Δήλωση ανηλίκου)


Guest
 Share

Recommended Posts

Για τα εισοδήματα από ακίνητα ανηλίκων που αποκτούν με χαριστικές παροχές τρίτων μή γονέων τους (παπούδων κλπ) υποβάλεται χωριστή δήλωση και φορολογούνται χωριστά (υπολογίζονται τα αφορολόγητα κλπ)

1) Για τα ίδια ακίνητα, τα οποία το ανήλικο αποκτά κατά πλήρη κυριότητα πρέπει να δηλωθούν στην δήλωση ΦΠΑΠ των γονέων ή θα υποβληθεί χωριστή δήλωση ΦΠΑΜ για το ανήλικο? (φυσικά ενδιαφέρει το αφορολόγητο όριο).

2) Το εν λόγω ακίνητο, μεταβιβάσθηκε κατα ψιλή κυριότητα από παππού στο εγγόνη και παρακρατήθηκε η επικαρπία για μία εξαετία. Στη ΦΜΑΠ μέχρι πέρυσι εδήλωνα την αξία της ΨΚ στη δήλωση ΦΜΑΠ των γονέων. Την 1.1.2003 αυτοδίκαια (έτσι λέει το συμβόλαιο) μεταβιβάζεται η επικαρπία του ακινήτου στο ανήλικο. Εκτός από το συμβόλαιο τί άλλο πιστοποιητικό ή παραστατικό στοιχείο πρέπει να πρασάγω στην φετινή δήλωση ΦΜΠΑ?

3) Το συμβόλαιο λέει παρακράτηση επικαρπίας για εξ (6) χρόνια και συντάχθηκε και υπογράφηκε 31.12.96. η μεταγραφή του όμως (και η ολοκλήρωση της κτήσης του ακινήτου) έγινε δύο μήνες μετά. Ποιά ημερομηνία που μεταβιβάζεται (και πρέπει να δηλωθεί στη δήλωση ΦΜΑΠ) η επικαρπία,την 1.1.2003 (δηλώνεται φέτος) ή δύο μήνες μετά (οπότε δηλώνεται του χρόνου ?). Ευχαριστώ πολύ.

Link to comment
Share on other sites

Στις οδηγίες δήλωσης Φ.Εισοδήματος σελίδα 8 (βιβλιαράκι), αναφέρει αναλυτικά πότε ο ανηλικος υποβάλλει μονος του δήλωση (κληρονομος γονεα που απεβιωσε κλπ).

Σε όλες τις άλλες περιπτωσεις και στην περιπτωση σου όπως φαίνεται, εισοδήματα και ΦΜΑΠ βαρυνουν τους γονεις.

Το συμβόλαιο αρκεί για την δηλωση, θα πρέπει να κανεις και Ε9 γιατι αλλαζει το είδος κυριότητας απο ΨΚ σε πλήρη.

Ημερομηνία κτήσης είναι αυτη που αποκτήθηκε το εμπράγματο δικαίωμα (συνηθως συμβόλαιο ή όπως ορίζει ενα συμβόλαιο, διαθηκη κλπ) και όχι η ημερομηνία μεταγραφής.

Link to comment
Share on other sites

Η ακίνητη περιουσία των ανήλικων άγαμων τέκνων μέχρι 18 ετών, την οποία απέκτησαν με αγορά, δωρεά εν ζωή απο γονέα ή γονική παροχή, για τον υπολογισμό του φόρου προστίθεται κατά ίσα μέρη στην ακίνητη περιουσία του πατέρα και της μητέρας εφόσον ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα ή μόνο στην περιουσία του γονέα που ασκεί μόνος την γονική μέριμνα.

Η ακίνητη περιουσία των ανήλικων άγαμων τέκνων μέχρι 18 ετών την οποία απέκτησαν από κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά γονέα αιτία θανάτου, καθώς και απο δωρεές τρίτων δεν φορολογείται στους γονείς αλλά θα φορολογηθεί αυτοτελώς υποβάλλοντας πάλι οι γονείς για λογαριασμό όμως των ανηλίκων τέκνων χωριστή δήλωση ΦΜΑΠ.

Εφόσον λοιπόν πρόκειται για δωρεά απο τον παππού ο ανήλικος έχει δική του φορολογική υποχρέωση. Αυτό προκύπτει απο την περίπτωση γ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΚΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ) του Ν.2238/94.

1. Για το ακίνητο αυτό το οποίο ο ανήλικος αποκτά κατά πλήρη κυριότητα, θα υποβάλλει μόνος του ΦΜΑΠ. Δεν θα προστεθεί στην ακίνητη περιουσία των γονέων.

2. Γιατί μέχρι πέρυσι δηλώνατε την ΨΚ στους γονείς, αφού η μεταβίβαση της ΨΚ έγινε απο τον παππού (και όχι απο γονέα) στο παιδί;

Θα γίνει φέτος ΦΜΑΠ για το παιδί ξεχωριστά και αρκεί η προσκόμιση του συμβολαίου.

3. Μετράει η ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου. Άρα δηλώνεται φέτος.

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ Roxanne, Eυχαριστώ ΑΚΗ, για τις απαντήσεις σας. Κατανοητά τα όσα γράφεται για την Δήλωση του Εισοδήματος του ακινήτου ανηλίκου Τα γράφει στη σελ 8 το βιβλιαράκι αναλυτικά. Για τη δήλωση του ΦΜΑΠ έχω τις παρακάτω ενστάσεις:

1) Κατά το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν 2459, όπως κωδικοποιήθηκε τελευταία, δέν υπολογίζεται στην δήλωση των γονέων η περιουσία του ανηλίκου που απέκτησε με τρείς τρόπου : Κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά αιτία θανάτου. Και στους τρείς αυτούς τρόπους πρέπει να έχει αποβιώσει ο διαθέτης της περιουσίας για να την παρει το παιδί. Στην περίπτωση της Φορολογίας εισοδήματος ο νομοθέτης (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν2238/94 όπως τοποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα) αναφέρεται στην δωρεά, γενικά. Οι δωρεές διακρίνονται στις Δωρεές εν ζωή (που αποκτά κάποιος το περιουσιακό στοιχείο άμεσα, με την δωρεά) και στη Δωρεά αιτία θανάτου, η οποία είναι δωρεά με την αναβλητική αίρεση της προαποβιώσεως του δωρητή (άρθρο 2032 ΑΚ) δηλαδή γίνεται το συμβόλαιο τώρα και αποκτάς το ακίνητο μετά το θάνατο του δωρητή. Αυτά τα δύο δέν έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους?Δηλαδή τα εισοδήματα θα δηλωθούν χωριστά και η δήλωση ΦΜΑΠ θα υποβληθεί μαζύ με τους γονείς.

2) Κατά το άρθρο 21 παρ 2 εδάφιο 3 του Ν 2459, για την επιβολή του φόρου ΦΜΑΠ η έννοια των εμπραγμάτων δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη κατά τον Αστικό Κώδικα. Κατά το άρθρο 1033 ΑΚ, η κτήση κυριότητος ακινήτου γίνεται με Συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή. Κατά το άρθρο 1198 ΑΚ χωρίς τη μεταγραφή δέν επέρχεται η μεταβίβαση της κυριότητος του ακινήτου. Επομένως δηλαδή κατά τον ΑΚ απαιτείται μεταγραφή δηλαδή πρέπει να υποβληθεί δήωλση ΦΜΠΑ μετά την μεταγραφή του συμβολαίου και όχι με τη σύνταξη του συμβολαίου

Link to comment
Share on other sites

George, έχεις δικηο για το αρ 21 2459/97 .Αν δεν έχει βγει άλλη ερμηνεία του το 21 το λεει απλα με λιγες λέξεις "Τα ακίνητα των ανηλίκων τέκνων πλην των κληρονομικών προστίθενται κατα ίσα μερη σε κάθε γονεα......

Οσο για την μεταγραφή (Υποθηκοφυλακείο) ομολογώ πως δεν το ήξερα.

Αυτο το βιβλιο του Α.Κ. είναι εδω αλλα έχει να ανοιχτεί απ' το 1982!!! :!: Αντίκα 8) :)

Οπότε αρχίζω να αμφιβάλλω για την ημ/νια συμβολαίου που ως τώρα χρησιμοποιώ.Πάντως μου έχουν τύχει περιπτώσεις που η μεταγραφή έχει αργήσει και πέραν της χρήσης.Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα?

Link to comment
Share on other sites

Όσον αφορά το συμβόλαιο ή την μεταγραφή, κρίσιμος χρόνος αποτέλεί ο χρόνος σύνταξης του οριστικού συμβολαίου.

Για παράδειγμα στην ΠΟΛ.1086/1998 αναφέρεται :

"Διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 1998

1037305/194/Β0013/ΠΟΛ.1086/19.3.1998"

Σημειώνεται ότι τα ακίνητα ή τα εμπράγματα σ' αυτά δικαιώματα που θα δηλώσει ο υπόχρεος, θα πρέπει να τα έχει αποκτήσει μέχρι την 1.1.1998 και συνεπώς μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει συντάξει το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο. Τα ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει συντάξει συμβόλαιο μετά την 1.1.1998, δεν υποχρεούται να τα συμπεριλάβει στη δήλωση ΦΜΑΠ έτους 1998, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έχει υποβάλει την οικεία δήλωση για τη σύνταξη του συμβολαίου.

Επίσης σε άλλη ΠΟΛ. (1256/21.12.1999) αναφέρει :

Σε περίπτωση που ο αγοραστής προέβη στη μεταβίβαση της επικαρπίας ακινήτου (που κάλυπτε τις στεγαστικές του ανάγκες) και στη συνέχεια πριν την πάροδο της πενταετίας μεταβίβασε και την ψιλή κυριότητα αυτού, ώστε κατά το χρόνο της αγοράς του νέου ακινήτου (για το οποίο αιτείται απαλλαγής) το επίμαχο ακίνητο έχει εκφύγει της κυριότητάς του, δύναται να τύχει απαλλαγής, διότι κατά το χρόνο φορολογίας που είναι ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου αγοράς δεν έχει ακίνητο που να πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες.

Θέτει δηλαδή, ως μόνη προϋπόθεση να έχει συνταχθεί το συμβόλαιο έως και 1/1 , χωρίς καμιά αναφορά στην μεταγραφή.

Άλλωστε και κατά την υποβολή του Ε9, ως δικαιολογητικό γίνεται δεκτό το συμβόλαιο μεταβίβασης (αρκεί μόνο αυτό) ενώ αντίθετα δεν αρκεί η υποβολή μόνο της μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο άνευ συμβολαίου.

Όσο για το άλλο θέμα, πραγματικά υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και του ΦΜΑΠ.

Link to comment
Share on other sites

Πάντως παιδιά, το θέμα βλέπω ότι στασιάζεται. Ο χρόνος της σύνταξης του συμβολάιου και ο χρόνος της μεταγραφής του, πολλές φορές γίνεται σε διαφορετικές χρήσεις. Ενα μόνο είναι σίγουρο, ότι το εμπράγματο δικαίωμα κατά τον ΑΚ αποκτάται δια της μεταγραφής του ακινήτου. Σκοπίμως η μεταγραφή του συμβολαίου της δωρεάς έγινε σε άλλη χρήση (αλλά νόμιμα ) για την αποφυγή της προσθήκης της επικαρπίας του ακινήτου στη δήλωση ΦΜΑΠ των γονέων για μία ακόμα χρονιά, επειδή θα ανέβει σε μεγάλη κλίμακα ΦΜΑΠ.

Η πρώτη ΠΟΛ του 98, που επικαλείται ο ΑΚΗΣ, αναφέρει τον όρο "Απόκτηση ακινήτου" και θεωρεί προυπόθεση της υποβολής δήλωσης ΦΜΠΑ την σύνταξη του συμβολαίου. Προφανώς ο συντάκτης της δέν είχε υπόψη του τις διατάξεις για τη Μεταγραφή.

Η δεύτερη ΠΟΛ του 99, αφορά στην αγορά κινήτου (προφανώς πρώτης κατοικίας) και ομιλεί για χρόνους φορολογίας του ΦΜΑ (για τον οποίο υποβάλλεται δήλωση υποχρεωτιά πρίν την υπογραφή του συμβολαίου).

Το άρθρο 21 παρ 2 εδ 3 του Ν 2459 παραπέμπει στην έννοια του εμπραγμάτου δικαιώματος στον Αστικό Κώδικα, (δηλαδή χρόνος κτήσης κλπ). Είναι νομίζω εντελώς διαφορετική η αντιμετώπιση αυτή, από την θεώρηση του προβλήματος από άλλες οπτικές γωνίες (πχ της αγοραπωλησίας και του τρόπου κτήσεως του τιμήματος του ακινήτου -πόθεν έσχες, του ΦΜΑ και του χρόνου καταβολής του φόρου ΦΜΑ κλπ). Το θέμα είναι αρκετά εξειδικευμένο. Θα υπολογίσω πόσο είναι το πρόστιμο από τη εκπρόθεσμη δήλωση και δέν θα το δηλώσω φέτος και αν υπάρξει πρόβλημα στη δήλωση του χρόνου (αν το παρουν χαμπάρι και με πιάσουν) και μου επιβληθεί πρόστιμο θα πάω στα Διοικητικά Δικαστήρια. Αφού δηλαδή δέν θα υποβάλω χωριστή δήλωση για το ανήλικο, του χρόνου στη δήλωση ΦΜΑΠ της `1-1`-2004 στη δήλωση των γονέων θα γραφεί το ακίνητο του παιδιού με την ένδειξη 3, αλλά με μεγαλύτερο ποσό, και θα γραφεί στην στήλη της κυριότητας 100%. Το 2004, στη δήλωση εισοδήματος θα δηλώσω μεταβολή στο Ε9 κανονικά, που θα υποβληθεί για πρώτη φορά για το παιδί (Ετσι κι αλλιώς δεν συσχετίζεται το Ε9 με την δήλωση ΦΜΑΠ, μπροστά στο χαμό που θα γίνει με τους ολυμπιακούς αγώνες ποιός θα ασχοληθεί μέ τη μικρή αυτή λεπτομέρεια ?) .

Σ΄αυτό που συμφωνούμε πάντως όλοι, είναι ότι το παιδί δέν θα κάμει δήλωση ΦΜΑΠ (ακίνητο θα δηλωθεί στη δήλωση των γονέων του) ενώ ταυτόχρονα για τα εισοδήματα του ίδιου ακινήτου θα υποβάλει χωριστή δήλωση εισοδήματος. Πρόκειται δηλαδή για ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ και ΑΔΙΚΟ ! ! !

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...