Jump to content
Sign in to follow this  
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

002002 Επιστολή για διευκρινήσεις επί του θέματος της παρακράτησης και του χρόνου έκδοσης της ΑΠΥ των Ελευθέρων Επαγγελματιών από 1/1/2011

Recommended Posts

Τι συζητάμε συζητάμε ,το πράγμα είναι απλό ,θα πέσει βαρύ στο κράτος αν εσύ κάνεις παρακράτηση κια την αποδώσεις?

Για το επιπλέον δεν σε μαλώνει ποτέ κανένας ,ειδικά αν σου τα παίρνει πρίν την ώρα τους.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τι συζητάμε συζητάμε ,το πράγμα είναι απλό ,θα πέσει βαρύ στο κράτος αν εσύ κάνεις παρακράτηση κια την αποδώσεις?

Για το επιπλέον δεν σε μαλώνει ποτέ κανένας ,ειδικά αν σου τα παίρνει πρίν την ώρα τους.

Όχι ρε φίλε, δεν θα του πέσει βαρύ...

Αν όμως εκδόσω 1 απόδειξη για όλο το χρόνο (γιατί έτσι με βολεύει και έτσι γουστάρω) υπάρχει περίπτωση να έρθει ελεγκτής και να μου βάλει πρόστιμο για μη έκδοση, θεωρώντας ότι έπρεπε να κόβεται ανά μήνα / τρίμηνο..????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να συμπληρώσω λίγο τα ερωτήματα....

Ερωτήματα, προβληματισμοί:

1. Σχετικά με το θέμα της μη παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20% για συναλλαγές κάτω των 300,00 ευρώ.

Θα θέλαμε να διευκρινιστεί ποια ήταν η βούληση του νομοθέτη όταν στο άρθρο 58 αναφέρεται το εξής: «Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ».

Δεδομένου ότι και στην ερμηνευτική εγκύκλιο αναφέρεται το εξής « το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής», αβίαστα έρχονται στο μυαλό όλων μας τα κάτωθι ερωτήματα:

α) Ποια είναι η ακριβής έννοια του όρου συναλλαγή προκειμένου να εφαρμοστεί η παραπάνω διάταξη;

β) Υπάρχει υποχρέωση από κάποια διάταξη νόμου να συνάπτει ο επαγγελματίας λογιστής σύμβαση ή συμφωνητικό με τους πελάτες τους;

γ) Έστω ότι ένας λογιστής από 01/01/2011 συμφωνεί με πελάτη του βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού – παρόλο που θεωρούμε ότι από τον Κ.Β.Σ. δεν υποχρεούται σε σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών -, ότι η ετήσια αμοιβή του θα είναι 2.400,00 € και θα πληρώνεται σε μηνιαία βάση, οπότε και θα εκδίδει την σχετική Α.Π.Υ. του το αργότερο έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία αμοιβή είναι 200,00 €. Θα πρέπει να διενεργηθεί παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην περίπτωση αυτή;

δ) Αν στην προηγούμενη ερώτηση μας η απάντηση είναι καταφατική – ότι δηλαδή πρέπει να διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επειδή η ετήσια αμοιβή αποτελεί και την έννοια της «συναλλαγής» έτσι όπως την έθεσε ο νομοθέτης, τότε τι γίνεται με το θέμα της παρακράτησης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το συμφωνητικό τροποποιείται για παράδειγμα μετά από τρεις μήνες, με μείωση της ετήσιας αμοιβής, ή ακυρώνεται και σταματάει η συνεργασία των δύο μερών;

ε) Αν ο λογιστής, ως είθισται, δεν συνάπτει γραπτό συμφωνητικό με τους πελάτες και εκδίδει ΑΠΥ ανά μήνα αξίας π.χ. 250,00 ευρώ,(για τις λογιστικές εργασίες του κάθε μήνα). Προκύπτει από κάπου υποχρέωση παρακράτησης φόρου?

στ) Όταν τελικά προκύπτει υποχρέωση παρακράτησης , πως αυτή μπορεί να συνεχίσει να συνδέεται με την καταβολή της αμοιβής?

ποιος σας εγγυάται ότι η εξόφληση θα γίνει ή αν γίνει θα γίνει στο σύνολο του ποσού και όχι τμηματικά ? Στην περίπτωση αυτή (μη εξόφλησης) , δεν θα γίνει ποτέ παρακράτηση? ή θα γίνεται τμηματική παρακράτηση στο τμήμα της αμοιβής που κάθε φορά εξοφλείται? Μήπως να διορθωθεί η σχετική οδηγία της ΠΟΛ 1135, που άλλωστε δεν προκύπτει από τον Νόμο και η παρακράτηση και απόδοση του φόρου να συνδεθεί αποκλειστικά με τον χρόνο έκδοσης της ΑΠΥ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σχέδιο για την επιστολή. Δείτε την και κάντε παρατηρήσεις, προσθήκες κ.λπ

Η επιστολή μετά τις προσθήκες του Θανάση (soulis)

Επιστολή version_1

Θέμα: «Χρόνος έκδοσης Α.Π.Υ. από λογιστές ελεύθερους επαγγελματίες ή λογιστικά γραφεία που αποκτούν εισόδημα Ζ’ πηγής και παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε. μετά τις αλλαγές που επήλθαν μετά το ν. 3842/2010 »

Πρόλογος:

Ο νόμος 3842/2010 επέφερε πολλές και σημαντικές αλλαγές σε όλα σχεδόν τα αντικείμενα του φορολογικού μας συστήματος (Κ.Φ.Ε, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. κ.λπ.). Άμεσοι αποδέκτες όλων των νέων διατάξεων καθώς και υπεύθυνοι για την ορθή τήρησή τους, είναι και οι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί. Από τις 23/4/2010 που ψηφίστηκε ο παραπάνω νόμος έως και σήμερα, οι λογιστές - φοροτεχνικοί υποχρεούνται -εκτός της τρέχουσας εργασίας τους- να ενημερώνονται και να διαβάζουν καθημερινά ερμηνευτικές αποφάσεις του Υ.Ο. που κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις του ν. 3842/2010, οι οποίες αρκετές φορές είναι δυσνόητες και δεν δίνουν λύσεις στα φλέγοντα ζητήματα της εφαρμογής τους στην πράξη.

Ο κάθε φορολογούμενος ή επαγγελματίας που καλείται να εφαρμόσει τις νέες διατάξεις του ν. 3842/2010, βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλά θέματα για τα οποία ακόμη και η διοίκηση του Υ.Ο. δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της.

Ένα από τα θέματα που ανέκυψαν από την ψήφιση του νόμου και μετά ήταν αυτό της έκδοσης των Α.Π.Υ. από τους λογιστές καθώς και της μη παρακράτησης φόρου γα αμοιβές κάτω των 300,00 ευρώ.

Θεωρούμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να παραθέσουμε τη θέση της διοίκησης για τα θέματα της επιστολής μας, έτσι όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1135/4.10.2010.

Σχετικές διατάξεις:

1. Με την απόφαση του Υ.Ο. ΠΟΛ.1135/4.10.2010 κοινοποιήθηκαν εκτός των άλλων και οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3842/2010. Στην απόφαση αυτή αναφέρονται τα ακόλουθα:

« Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλεται ο χρόνος απόκτησης και φορολογίας του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα. Ως τέτοιος ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής, που ίσχυε με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται φορολογική εξομοίωση ως προς το χρόνο απόκτησης του εισοδήματος με αυτό που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών και θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι, η παρακράτηση του φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θα εξακολουθήσει να γίνεται κατά την καταβολή (μετρητά, επιταγή, συναλλαγματική) της αμοιβής και θα συμψηφίζεται κατά τη χρήση αυτή, ανεξάρτητα από τη χρήση φορολόγησης του εισοδήματος. Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τις υπηρεσίες προς τα πρόσωπα αυτά, εξακολουθεί να θεωρείται ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής. Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92, ισχύουν για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 και μετά ».

2. Με την ίδια απόφαση κοινοποιήθηκε και η παρ. 11 του ιδίου άρθρου 6 και αναφέρονται τα ακόλουθα:

« Με την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του ν. 3842/2010, τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. Μετά την τροποποίηση αυτή, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συλλόγους και επιχειρήσεις γενικά όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300). Για το όριο των τριακοσίων ευρώ (300) λαμβάνεται υπόψη, η αξία του εισοδήματος κατά συναλλαγή, με βάση το προβλεπόμενο στοιχείο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ. Επίσης, το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου αυτού, για συναλλαγές που γίνονται από 1/1/2011 και μετά ».

3. Με την ίδια απόφαση κοινοποιήθηκε και η παρ. 22 του άρθρου 19 και αναφέρονται τα ακόλουθα:

« Με την παράγραφο 22 του άρθρου 19 του ν. 3842/2010 εναρμονίστηκε ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 με τον χρόνο έκδοσης των αποδείξεων και των λοιπών περιπτώσεων παροχής υπηρεσιών όλων των επιτηδευματιών, πλην της περίπτωσης είσπραξης των σχετικών αμοιβών τους από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπου η απόδειξη εξακολουθεί να εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη. Έτσι με τις νέες διατάξεις η απόδειξη παροχής υπηρεσίας των ελεύθερων επαγγελματιών εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής (έναρξη ισχύος από 1.1.2011).

Όταν δε η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, η απόδειξη παροχής υπηρεσίας εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, η απόδειξη παροχής υπηρεσίας δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία, χωρίς να αποκλείεται και η προγενέστερη έκδοσή της, εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, για υπηρεσία βεβαία και εκκαθαρισμένη.

Με τις νέες διατάξεις αποσυσχετίζεται πλέον ο χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ. των εν λόγω επιτηδευματιών από την είσπραξη των αμοιβών τους και κατά συνέπεια αυτοί υποχρεούνται να εκδώσουν, όπως και οι λοιποί επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες, τις σχετικές Α.Π.Υ. στους χρόνους που ορίζονται ανωτέρω, ανεξαρτήτως εάν εισπράξουν ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή. Διευκρινίζεται ότι για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από ελεύθερους επαγγελματίες πριν την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων (1.1.2011), ήτοι έως 31.12.2010 και δεν έχουν εισπραχθεί οι αμοιβές, όπως ορίζεται στη περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3842/2010, οι σχετικές Α.Π.Υ. εκδίδονται με την είσπραξη αυτών. Στη περίπτωση δηλαδή που η παροχή της υπηρεσίας ξεκίνησε πριν την 1.1.2011 και συνεχίζεται και μετά την ημερομηνία αυτή, για την αμοιβή που αντιστοιχεί στη παρασχεθείσα υπηρεσία πριν την 1.1.2011 η Α.Π.Υ. θα εκδοθεί όταν εισπραχθεί, ενώ για την αμοιβή που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που παρασχέθηκε από 1.1.2011, όταν ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από την είσπραξη ή όχι αυτής ».

Ερωτήματα, προβληματισμοί:

1. Σχετικά με το θέμα της μη παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20% για συναλλαγές κάτω των 300,00 ευρώ.

Θα θέλαμε να διευκρινιστεί ποια ήταν η βούληση του νομοθέτη όταν στο άρθρο 58 αναφέρεται το εξής: «Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ».

Δεδομένου ότι και στην ερμηνευτική εγκύκλιο αναφέρεται το εξής « το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής», αβίαστα έρχονται στο μυαλό όλων μας τα κάτωθι ερωτήματα:

α) Ποια είναι η ακριβής έννοια του όρου συναλλαγή προκειμένου να εφαρμοστεί η παραπάνω διάταξη;

β) Υπάρχει υποχρέωση από κάποια διάταξη νόμου να συνάπτει ο επαγγελματίας λογιστής σύμβαση ή συμφωνητικό με τους πελάτες τους;

γ) Έστω ότι ένας λογιστής από 01/01/2011 συμφωνεί με πελάτη του βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού – παρόλο που θεωρούμε ότι από τον Κ.Β.Σ. δεν υποχρεούται σε σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών -, ότι η ετήσια αμοιβή του θα είναι 2.400,00 € και θα πληρώνεται σε μηνιαία βάση, οπότε και θα εκδίδει την σχετική Α.Π.Υ. του το αργότερο έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία αμοιβή είναι 200,00 €. Θα πρέπει να διενεργηθεί παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην περίπτωση αυτή;

δ) Αν στην προηγούμενη ερώτηση μας η απάντηση είναι καταφατική – ότι δηλαδή πρέπει να διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επειδή η ετήσια αμοιβή αποτελεί και την έννοια της «συναλλαγής» έτσι όπως την έθεσε ο νομοθέτης, τότε τι γίνεται με το θέμα της παρακράτησης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το συμφωνητικό τροποποιείται για παράδειγμα μετά από τρεις μήνες, με μείωση της ετήσιας αμοιβής, ή ακυρώνεται και σταματάει η συνεργασία των δύο μερών;

ε) Αν ο λογιστής, ως είθισται, δεν συνάπτει γραπτό συμφωνητικό με τους πελάτες και εκδίδει Α.Π.Υ. ανά μήνα αξίας π.χ. 250,00 ευρώ,(για τις λογιστικές εργασίες του κάθε μήνα). Προκύπτει από κάπου υποχρέωση παρακράτησης φόρου;

στ) Όταν τελικά προκύπτει υποχρέωση παρακράτησης , πως αυτή μπορεί να συνεχίσει να συνδέεται με την καταβολή της αμοιβής;

Ποιος σας εγγυάται ότι η εξόφληση θα γίνει ή αν γίνει θα γίνει στο σύνολο του ποσού και όχι τμηματικά; Στην περίπτωση αυτή (μη εξόφλησης) , δεν θα γίνει ποτέ παρακράτηση; Ή θα γίνεται τμηματική παρακράτηση στο τμήμα της αμοιβής που κάθε φορά εξοφλείται; Μήπως να διορθωθεί η σχετική οδηγία της ΠΟΛ.1135/4.10.2010, που άλλωστε δεν προκύπτει από τον νόμο και η παρακράτηση και απόδοση του φόρου να συνδεθεί αποκλειστικά με τον χρόνο έκδοσης της Α.Π.Υ.;

2. Σχετικά με το θέμα του χρόνου έκδοσης της Α.Π.Υ.:

α) Έστω ότι ένας λογιστής από 01/01/2011 συμφωνεί με πελάτη του βάσει συμφωνητικού, ότι θα πληρώνεται σε μηνιαία βάση, οπότε εκδίδει την Α.Π.Υ. του το αργότερο έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. Η περίπτωση αυτή είναι σαφής.

Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που υπάρχει συμφωνία με τον πελάτη για αμοιβή σε τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση ή ακόμη και ετήσια βάση;

Πότε πρέπει να εκδίδεται η σχετική Α.Π.Υ.; Σε περίπτωση συμφωνίας αμοιβής πλην μηνιαίας, είμαστε υποχρεωμένοι να εκδίδουμε Α.Π.Υ. κάθε μήνα με ποσό αντίστοιχο με το 1 / χ της αμοιβής που εισπράξαμε;

Αναφέρουμε σχετικό παράδειγμα: ‘Έστω ότι συμφωνούμε τριμηνιαία αμοιβή 300,00 Ευρώ, θα εκδώσουμε 3 Α.Π.Υ. για τους μήνες που καλύπτουν το τρίμηνο με ποσό ίσο με το 1 / 3 της αμοιβής μας ;

β) ……………

γ) ………………

Share this post


Link to post
Share on other sites

H τοποθέτηση – πρόταση μου.:

Σημειώσεις:

Το κείμενο με το μαύρο χρώμα είναι η αρχική πρόταση

Το κείμενο με το κόκκινο είναι το συμπλήρωμα του Soulis

Σε μπλε χρώμα είναι οι δικές μου αλλαγές.

Τα δε καφέ είναι απλά παρατηρήσεις που δεν πρέπει να φαίνονται στο τελικό κείμενο

========================================================

Θέμα: «Χρόνος έκδοσης Α. Π. Υ. από λογιστές ελεύθερους επαγγελματίες ή λογιστικά γραφεία που αποκτούν εισόδημα Ζ’ πηγής και παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε. μετά τις αλλαγές που επήλθαν μετά το ν. 3842/2010 »

Πρόλογος:

Ο νόμος 3842/2010 επέφερε πολλές και σημαντικές αλλαγές σε όλα σχεδόν τα αντικείμενα του φορολογικού μας συστήματος (Κ.Φ.Ε, Φ.Π.Α., Κ. Β. Σ. κ.λπ.). Άμεσοι αποδέκτες όλων των νέων διατάξεων καθώς και υπεύθυνοι για την ορθή τήρησή τους, είναι και οι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί. Από τις 23/4/2010 που ψηφίστηκε ο παραπάνω νόμος έως και σήμερα, οι λογιστές - φοροτεχνικοί υποχρεούνται -εκτός της τρέχουσας εργασίας τους- να ενημερώνονται και να διαβάζουν καθημερινά ερμηνευτικές αποφάσεις του Υ.Ο. που κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις του ν. 3842/2010, οι οποίες αρκετές φορές είναι δυσνόητες και δεν δίνουν λύσεις στα φλέγοντα ζητήματα της εφαρμογής τους στην πράξη.

Ο κάθε φορολογούμενος ή επαγγελματίας που καλείται να εφαρμόσει τις νέες διατάξεις του ν. 3842/2010, βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλά θέματα για τα οποία ακόμη και η διοίκηση του Υ.Ο. δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της.

Ένα από τα θέματα που ανέκυψαν από την ψήφιση του νόμου και μετά ήταν αυτό της έκδοσης των Α.Π.Υ. από τους λογιστές καθώς και της μη παρακράτησης φόρου γα αμοιβές κάτω των 300,00 ευρώ.

Θεωρούμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να παραθέσουμε τη θέση της διοίκησης για τα θέματα της επιστολής μας, έτσι όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1135/4.10.2010.

Σχετικές διατάξεις:

1. Με την απόφαση του Υ.Ο. ΠΟΛ.1135/4.10.2010 κοινοποιήθηκαν εκτός των άλλων και οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3842/2010. Στην απόφαση αυτή αναφέρονται τα ακόλουθα:

« Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλεται ο χρόνος απόκτησης και φορολογίας του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα. Ως τέτοιος ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής, που ίσχυε με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται φορολογική εξομοίωση ως προς το χρόνο απόκτησης του εισοδήματος με αυτό που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών και θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι, η παρακράτηση του φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θα εξακολουθήσει να γίνεται κατά την καταβολή (μετρητά, επιταγή, συναλλαγματική) της αμοιβής και θα συμψηφίζεται κατά τη χρήση αυτή, ανεξάρτητα από τη χρήση φορολόγησης του εισοδήματος. Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τις υπηρεσίες προς τα πρόσωπα αυτά, εξακολουθεί να θεωρείται ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής. Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92, ισχύουν για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 και μετά ».

2. Με την ίδια απόφαση κοινοποιήθηκε και η παρ. 11 του ιδίου άρθρου 6 και αναφέρονται τα ακόλουθα:

« Με την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του ν. 3842/2010, τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. Μετά την τροποποίηση αυτή, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συλλόγους και επιχειρήσεις γενικά όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300). Για το όριο των τριακοσίων ευρώ (300) λαμβάνεται υπόψη, η αξία του εισοδήματος κατά συναλλαγή, με βάση το προβλεπόμενο στοιχείο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ. Επίσης, το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου αυτού, για συναλλαγές που γίνονται από 1/1/2011 και μετά ».

3. Με την ίδια απόφαση κοινοποιήθηκε και η παρ. 22 του άρθρου 19 και αναφέρονται τα ακόλουθα:

« Με την παράγραφο 22 του άρθρου 19 του ν. 3842/2010 εναρμονίστηκε ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 με τον χρόνο έκδοσης των αποδείξεων και των λοιπών περιπτώσεων παροχής υπηρεσιών όλων των επιτηδευματιών, πλην της περίπτωσης είσπραξης των σχετικών αμοιβών τους από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπου η απόδειξη εξακολουθεί να εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη. Έτσι με τις νέες διατάξεις η απόδειξη παροχής υπηρεσίας των ελεύθερων επαγγελματιών εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής (έναρξη ισχύος από 1.1.2011).

Όταν δε η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, η απόδειξη παροχής υπηρεσίας εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, η απόδειξη παροχής υπηρεσίας δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία, χωρίς να αποκλείεται και η προγενέστερη έκδοσή της, εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, για υπηρεσία βεβαία και εκκαθαρισμένη.

Με τις νέες διατάξεις αποσυσχετίζεται πλέον ο χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ. των εν λόγω επιτηδευματιών από την είσπραξη των αμοιβών τους και κατά συνέπεια αυτοί υποχρεούνται να εκδώσουν, όπως και οι λοιποί επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες, τις σχετικές Α.Π.Υ. στους χρόνους που ορίζονται ανωτέρω, ανεξαρτήτως εάν εισπράξουν ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή. Διευκρινίζεται ότι για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από ελεύθερους επαγγελματίες πριν την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων (1.1.2011), ήτοι έως 31.12.2010 και δεν έχουν εισπραχθεί οι αμοιβές, όπως ορίζεται στη περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3842/2010, οι σχετικές Α.Π.Υ. εκδίδονται με την είσπραξη αυτών. Στη περίπτωση δηλαδή που η παροχή της υπηρεσίας ξεκίνησε πριν την 1.1.2011 και συνεχίζεται και μετά την ημερομηνία αυτή, για την αμοιβή που αντιστοιχεί στη παρασχεθείσα υπηρεσία πριν την 1.1.2011 η Α.Π.Υ. θα εκδοθεί όταν εισπραχθεί, ενώ για την αμοιβή που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που παρασχέθηκε από 1.1.2011, όταν ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από την είσπραξη ή όχι αυτής ».

Ερωτήματα, προβληματισμοί:

1. Σχετικά με το θέμα της μη παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20% για συναλλαγές κάτω των 300,00 ευρώ.

Θα θέλαμε να διευκρινιστεί ποια ήταν η βούληση του νομοθέτη όταν στο άρθρο 58 αναφέρεται το εξής: «Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ».

Δεδομένου ότι και στην ερμηνευτική εγκύκλιο αναφέρεται το εξής « το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής», αβίαστα έρχονται στο μυαλό όλων μας τα κάτωθι ερωτήματα:

α) Ποια είναι η ακριβής έννοια του όρου συναλλαγή προκειμένου να εφαρμοστεί η παραπάνω διάταξη;

β) Υπάρχει υποχρέωση από κάποια διάταξη νόμου να συνάπτει ο επαγγελματίας λογιστής σύμβαση ή συμφωνητικό με τους πελάτες τους;

γ) Έστω ότι ένας λογιστής από 01/01/2011 συμφωνεί με πελάτη του βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού – παρόλο που θεωρούμε ότι από τον Κ.Β.Σ. δεν υποχρεούται σε σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών -, ότι η ετήσια αμοιβή του θα είναι 2.400,00 € και θα πληρώνεται σε μηνιαία βάση, οπότε και θα εκδίδει την σχετική Α.Π.Υ. του το αργότερο έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία αμοιβή είναι 200,00 €. Θα πρέπει να διενεργηθεί παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην περίπτωση αυτή;

δ) Αν στην προηγούμενη ερώτηση μας η απάντηση είναι καταφατική – ότι δηλαδή πρέπει να διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επειδή η ετήσια αμοιβή αποτελεί και την έννοια της «συναλλαγής» έτσι όπως την έθεσε ο νομοθέτης, τότε τι γίνεται με το θέμα της παρακράτησης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το συμφωνητικό τροποποιείται για παράδειγμα μετά από τρεις μήνες, με μείωση της ετήσιας αμοιβής, ή ακυρώνεται και σταματάει η συνεργασία των δύο μερών;

ε) Αν ο λογιστής, ως είθισται, δεν συνάπτει γραπτό συμφωνητικό με τους πελάτες και εκδίδει ΑΠΥ ανά μήνα αξίας π.χ. 250,00 ευρώ, (για τις λογιστικές εργασίες του κάθε μήνα). Προκύπτει από κάπου υποχρέωση παρακράτησης φόρου?

στ) Όταν τελικά προκύπτει υποχρέωση παρακράτησης , πως αυτή μπορεί να συνεχίσει να συνδέεται με την καταβολή της αμοιβής Ποιος σας εγγυάται ότι η εξόφληση θα γίνει ή αν γίνει θα γίνει στο σύνολο του ποσού και όχι τμηματικά (κυρίως στις περιπτώσεις των Β’ κατηγορίας βιβλίων όπου δεν τηρείται ταμείο).

Στην περίπτωση μη εξόφλησης , δεν θα γίνει ποτέ παρακράτηση?

Στις τμηματικές εισπράξεις όπου εξοφλείται μια ΑΠΥ άνω των 300,00 θα γίνεται τμηματική παρακράτηση στο τμήμα της αμοιβής που κάθε φορά εξοφλείται; (Τα απλοποίησα λίγο)

Μήπως να διορθωθεί η σχετική οδηγία της ΠΟΛ 1135, που άλλωστε δεν προκύπτει από τον Νόμο και η παρακράτηση και απόδοση του φόρου να συνδεθεί αποκλειστικά με τον χρόνο έκδοσης της ΑΠΥ? (Σούλη δεν θέλω να μου γίνεται παρακράτηση σε αμοιβή που δεν έχω εισπράξει. Δεν είναι επίσης ότι δεν θέλω προσωπικά αλλά δεν είναι σωστό γενικώς να γίνεται παρακράτηση σε ανείσπρακτο ποσό. Για αυτό τον λόγο προτείνω την διαγραφή της πρότασης που έγραψε πριν ο Σούλης. Σαν λύση στον προβληματισμό του προτείνω: Ας μείνει η διάταξη ως έχει και ας παρακρατάμε όπως μας βολεύει. Είναι ευνοϊκή η διάταξη και για τους λήπτες και για τους εκδότες των φορολογικών στοιχείων που υπόκεινται σε παρακράτηση. )

2. Σχετικά με το θέμα του χρόνου έκδοσης της Α. Π. Υ.:

α) Έστω ότι ένας λογιστής από 01/01/2011 συμφωνεί με πελάτη του βάσει συμφωνητικού, ότι θα πληρώνεται σε μηνιαία βάση, οπότε εκδίδει την Α. Π. Υ. του το αργότερο έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. Η περίπτωση αυτή είναι σαφής.

Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που υπάρχει συμφωνία με τον πελάτη για αμοιβή σε τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση ή ακόμη και ετήσια βάση; Πότε πρέπει να εκδίδεται η σχετική Α. Π. Υ.; Για παράδειγμα, σε περίπτωση συμφωνίας αμοιβής π.χ. ετήσιας , είμαστε υποχρεωμένοι να εκδίδουμε Α. Π. Υ. κάθε μήνα με ποσό αντίστοιχο με το 1 / 12 της ετήσιας συμφωνημένης αμοιβής ή εκδίδουμε μια Α. Π. Υ στο τέλος του έτους με την αμοιβή αυτή; (εδώ άλλαξα το κείμενο διατηρώντας το ίδιο προβληματισμό ώστε να είναι πιο κατανοητό και εμπεριέχοντας και την επισήμανση του George1977)

β) ……………

γ) …………..

3. Σχετικά με τον κίνδυνο έκδοσης Α. Π. Υ. από λογιστές σε μη παρασχεθείσα υπηρεσία.

Οι νέες διατάξεις του Ν. 3842/10 που αναφέρονται στην αλλαγή του χρόνου έκδοσης της Α.Π.Υ. των ελευθέρων επαγγελματιών πιστεύουμε ότι είναι δίκαιες ώστε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε διαφορετικές ομάδες επαγγελματιών. Έτσι με τις διατάξεις αυτές εξισώνεται η αντιμετώπιση του χρόνου έκδοσης της ΑΠΥ μεταξύ των Ελευθέρων Επαγγελματιών και των Επαγγελματιών που παρέχουν λοιπές υπηρεσίες. Το αναφέρουμε εμείς οι λογιστές παρότι ανήκουμε στην πλευρά των «πληγέντων» από τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Όμως, είμαστε βέβαιοι ότι μετά την λήψη αυτού του δίκαιου μέτρου θα πρέπει να επιληφθείτε και για την προστασία μας ώστε να μην υποχρεωθούν οι λογιστές να εκδίδουν ΑΠΥ και στις περιπτώσεις που δεν παρέχουν, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ, τις υπηρεσίες τους.

Η φόβος γέννησης αυτής της αδικίας προκύπτει από το εξής γεγονός:

Πριν ΤΟΝ ν. 3842/10 εκδίδαμε τις ΑΠΥ στην ημερομηνία είσπραξης της αμοιβής μας και έτσι δεν υπήρχε τέτοιος φόβος. Με τις νέες όμως διατάξεις έχουμε αμφιβολίες για το αν μπορούμε να αποδείξουμε - σε τυχόν έλεγχους από τις Δ.Ο.Υ. ή το Σ.Δ.Ο.Ε. - ότι σταματήσαμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, έστω και προσωρινά, σε έναν συγκεκριμένο πελάτη επειδή αυτός δεν μας πληρώνει όπως έχουμε συμφωνήσει. Ο έλεγχος θα βρει τυχόν ιδιωτικά συμφωνητικά στα οποία θα αναφέρονται οι υπηρεσίες μας σε μηνιαία, τριμηνιαία ή π.χ. σε ετήσια βάση και θα έχει μια λογική συνεχούς υπηρεσίας. Αν λοιπόν εμείς δεν πληρωθούμε από κάποιον πελάτη και σταματήσουμε ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ να του παρέχουμε υπηρεσίες για να διαπιστώσουμε τις διαθέσεις του (πολύ συχνό φαινόμενο) και σε αυτό τύχουμε σε έλεγχο πως θα αποδείξουμε την αλήθεια; Ο έλεγχος κοιτάζοντας το ιδιωτικό συμφωνητικό (που έχει λογική διάρκειας) δεν θα μπορεί να πεισθεί από τα γεγονότα.

Η λύση στο θέμα αυτό είναι μονάχα αν υπάρχουν ιδιωτικά συμφωνητικά στα οποία να αναφέρεται ρητά ότι η έναρξη υπηρεσίας μας δεν θα είναι ο τάδε μήνας του τάδε έτους, αλλά η εκάστοτε παραλαβή των φορολογικών στοιχείων του πελάτη για έλεγχο και καταχώρηση.

Έτσι αν εμείς – οι ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές – επειδή μας οφείλει ο πελάτης δεν παραλάβουμε τα φορολογικά του στοιχεία για καταχώρηση, τότε δεν θα είμαστε υπόχρεοι έκδοσης ΑΠΥ έστω και αν υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό διάρκειας, έστω και αν ο πελάτης δεν έχει διακόψει οριστικά την συνεργασία του με το γραφείο μας. Άρα σε αυτήν την περίπτωση μόνον όταν έρθει έλεγχος και βρει ότι τα φορολογικά στοιχεία του πελάτη μας να έχουν καταχωρηθεί ή έχουν παραληφθεί για καταχώρηση, τότε μόνον να θεωρηθεί ότι συνεχίζουμε να παρέχουμε υπηρεσία και πάντα βέβαια σε συνάρτηση με την χρονική περίοδο που ορίζει το ιδιωτικό συμφωνητικό (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια). Περαιτέρω αυτό το – προτεινόμενο – ιδιωτικό συμφωνητικό να αναγράφει ότι π.χ. «σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μεγαλύτερης π.χ. των 3 μηνών δεν παρέχεται υπηρεσία από το γραφείο μας μέχρι την οριστική αποπληρωμή μας»

Παρακαλούμε να απαντηθεί εάν ένα τέτοιο ιδιωτικό συμφωνητικό, μπορεί να μας προστατέψει από έναν τυχόν έλεγχο από τις Υπηρεσίες σας, στις περιπτώσεις που προσωρινά κάποιος πελάτης μας δεν μας έχει πληρώσει και εμείς σταματάμε να παρέχουμε προσωρινά τις υπηρεσίες μας.

Μια θετική τοποθέτησή σας πιστεύουμε ότι οδηγεί σε δίκαιες λύσεις για όλους τους αντισυμβαλλόμενους.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σούλη δεν θέλω να μου γίνεται παρακράτηση σε αμοιβή που δεν έχω εισπράξει. Δεν είναι επίσης ότι δεν θέλω προσωπικά αλλά δεν είναι σωστό γενικώς να γίνεται παρακράτηση σε ανείσπρακτο ποσό. Για αυτό τον λόγο προτείνω την διαγραφή της πρότασης που έγραψε πριν ο Σούλης. Σαν λύση στον προβληματισμό του προτείνω: Ας μείνει η διάταξη ως έχει και ας παρακρατάμε όπως μας βολεύει. Είναι ευνοϊκή η διάταξη και για τους λήπτες και για τους εκδότες των φορολογικών στοιχείων που υπόκεινται σε παρακράτηση.

Κι εγώ Κωστή δεν θέλω παρακράτηση γενικώς.. αλλά ποιος μ'ακούει.. :)

Όμως εφόσον υπάρχει η παρακράτηση .. πως είναι δυνατόν να διαφέρει από τους άλλους παρακρατούμενους-προκαταβαλλόμενους φόρους?

π.χ. ο μηχανικός ή ο εργολάβος για ιδιωτικά έργα..

εκτός αυτού.. φαντάζεσαι το "τουρλουμπούκι" που θα προκύψει αν ισχύσει η ερμηνεία?

Άλλωστε είσπραξη θεωρείται και η πίστωση (στα βιβλία) του λογαριασμού του δικαιούχου..

μήπως θα αφήνεις απέραστη την ΑΠΥ σου στα βιβλία των πελατών?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι εντάξει Σούλη.

Εχω καταλάβει το σκεπτικό σου.

Η θέση σου είναι ότι αν ισχύσει η διάταξη αυτή θα γίνει μπάχαλο στους ελεγκτικούς μηχανσιμούς του κράτους και προτρέπεις στην πρόληψη του πιθανού αυτού ατυχήματος.

Ομως έχω την γνώμη ότι η διάταξη αυτή - αν δεν κάνω λάθος - δεν είναι νέα. Χρόνια την έχουμε και δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα.

Πρακτικά διαπιστώνω ότι όποιος θέλει (οι περισσότεροι) κάνει την παρακράτηση στον χρόνο έκδοσης της ΑΠΥ και όποιος θέλει την κάνει στην είσπραξη. Ο καθείς ανάλογα πως τον βολεύει.

Με τις διατάξεις αυτές θα έρθει και ένας έλεγχος και θα δει απλήρωτη την παρακράτηση και θα μπορέις να επικαλεστείς την πραγματικότητα, ότι δηλαδή δεν έχει γίνει η πληρωμή και ως εκ τούτου δεν αποδώθηκε στο κράτος η παρακράτηση.

Πάρα τάυτα αυτό δεν σημαίνει , ότι με το σκεπτικό που το θέτεις, δεν έχεις δίκιο.

Δεν θα επιμείνω στο θέμα γιατί έχουν και οι δύο απόψεις και θετικά και αρνητικά.

Διότι τώρα που το ξανασκέφτομαι, η ύπαρξη , απλής και ξεκάθαρης κατάστασης είναι πάντα καλύτερη και αυτό επιτυγχάνεται μονάχα άμα γίνεται παρακράτηση πάνω στην ΑΠΥ, διότι αλλιώς έχεις τις εναλλακτικές που λέω αλλά μπερδεύονται τα πράγματα. ....

Ας ακούσουμε και άλλες γνώμες.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εδώ τώρα επανέρχομαι σε ένα θεματάκι που μπορέι να βελτιώσει την διαδικασία της Ομάδας μας.

Αν υπήρχε δυνατότητα mass mail (μαζική αποστολή μειλ) στα μέλη της Ομάδας ώστε να δουν το θέμα, να διαπιστώσουν τις ημερομηνίες λήξης της γνώμης τους στην συζήτηση θα βοηθούσε πάρα πολύ.

Ας ορίσουμε τυχαία ότι την Δευτέρα 14 Φεβ θα αποσταλεί η επιστολή όπως την φτιάξαμε (αν βέβαια δεν δημιουργηθούν σοβαρές διαφωνίες)

Share this post


Link to post
Share on other sites
<br />Όχι ρε φίλε, δεν θα του πέσει βαρύ...<br /><br />Αν όμως εκδόσω 1 απόδειξη για όλο το χρόνο (γιατί έτσι με βολεύει και έτσι γουστάρω) υπάρχει περίπτωση να έρθει ελεγκτής και να μου βάλει πρόστιμο για μη έκδοση, θεωρώντας ότι έπρεπε να κόβεται ανά μήνα / τρίμηνο..????<br />
<br /><br /><br />

Στέφανε ,εγω είπα για την παρακρατηση του 20% και όχι για το πως θα κόβονται οι αποδείξες ,ειναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Αν θέλεις την γνώμη μου θα πρεπει η εργασία μας να ολοκληρώνεται σε ετήσια βάση και απο κει και πέρα αυτό θα πρέπει να

κυνηγήσουμε σαν ομάδα και οχι την παρακράτηση ,που είναι ανευ αντικειμένου κατά την ταπεινή μου άποψη, εφ όσον λαμβάνεται

υπ όψιν απο την ομάδα,γιατί όπως βλέπω .....................μια απο τα ίδια.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όταν πριν μερικούς μήνες είχε έρθει ο Σταματόπουλος στο Βόλο,του είχα θέσει το θέμα της παρακολούθησης της παρακράτησης στα Β’ στις περιπτώσεις έκδοσης ΑΠΥ με πίστωση.

Η απάντηση που έλαβα (με μία αίσθηση αιφνιδιασμού θα έλεγα) ήταν:«είναι μία αδυναμία του νόμου»

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φίλε Αλέκο ,δεν φταίει ουτε ο Σταματόπουλος ούτε το υπουγρείο ,φταίμε εμείς οι ίδιοι και για να κυριολεκτούμε

η διασπάσεις που έχουμε στον κλάδο και οι φιλοδοξίες κάποιων,αν είχαμε μια φωνή θα ήταν πολύ πιό απλά τα

πράγματα σε όλα που μας απασχολούν

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλό θα ήταν να μήν πάει μία επιστολή

δηλαδή, βλέπω ότι μπερδεύεται ΚΒΣ και εισόδημα και θα καθυστερήσει απάντηση

καλύτερα, λέω, δύο επιστολές: μία εισόδημα για το 20% και μία ΚΒΣ

λέω

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εγώ λέω καμία,για αυτό το θέμα,για άλλα σοβαρά ναι ,οπως αν γίνει μιά στραβή,ανθρ΄ωποι είμαστε και δουλεύουμε, με τις ευθύνες

που μας βάζουν θα έχουμε την επιλογή όπως έχει σήμερα ο εφοριακός αν κάνει λάθος .να το διορθώσουμε χωρίς πρόστιμα?

Γιατί στην ουσία μας αναθέτουν πολλές απο τις δουλειές της εφορίας,για να εξοικονομήσουν λέει ελεγκτές για ελέγχους και στην ουσία

αυτό που κερδίζει το κράτος το χάνουμε εμείς.σε χρόνο και συνέπειες που δεν είχαν οι εφοριακοί και χωρίς επι πλέον αμοιβή.

Και κερατάς και ζημιωμμένος.

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλα να παθουμε ....

τοχουμε ξαναπει αυτο με τον χαμηλο τον γαιδαρο .....

για το συγκεκριμενο θεμα , εγω θα ηθελα μια αναλυση του τι σημαινει ακριβως συναλλαγη και τι σημαινει ολοκληρωση υπηρεσιας.

και πως ειναι δυνατον η η ιδια πανομιοτυπη υπηρεσια , με ενα συμφωνητικο να διαφοροποιειται και να αλοκληρωνεται σε διαφορετικο χρονο.

επισης πιστευω οτι οσο πιο πολλα ερωηματα βαλουμε και πιο συνθετα, τοσο λιγοτερες απαντησεις θα παρουμε...

Share this post


Link to post
Share on other sites

<P>Εχει βάση η τοποθέτηση και του Αλέκου και της Χρύσας.<BR>Ο Καβοντορος με μπερδέυει. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί σχετικά με το θέμα μας.<BR><BR>Ας ακουστούν και άλλες απόψεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας και βλέπουμε</P>

Share this post


Link to post
Share on other sites
<br /><P>Εχει βάση η τοποθέτηση και του Αλέκου και της Χρύσας.<BR>Ο Καβοντορος με μπερδέυει. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί σχετικά με το θέμα μας.<BR><BR>Ας ακουστούν και άλλες απόψεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας και βλέπουμε</P><br />
<br /><br /><br />

Κατ αρχάς ,ξεκινώ ,οτι οι γνώμες όλων είναι σεβαστές αλλά ισχύει και εδώ η δημοκρατία ,αν οι πολλοί αποφασίσουν κατι είμαστε όλοι μαζί.

Κωστή δεν τα λέω καθόλου μπερδεμένα ,αλλά εννοώ οτι αν είναι να κάνουμε κάτι,κατά την προσωπική μου πάντα αποψη,είναι στο συγκεκριμμένο θέμα

να πιέσουμε να θεωρηθεί η υπηρεσία του λογιστή οτι ολοκληρώνεται σε ετήσια βάση και η έκδοση των απυ θα γίνεται οπως τώρα,οπότε αν

το κερδίσουμε τα άλλα ειναι περιττα παρακρατήσεις κλπ.Αλλα για να το κερδίσουμε θα πρέπει να πιέσουμε όλοι μαζί και όχι μόνοι μας.

Επίσης πάλι αποψή μου ,οτι αν κάνεις παρακράτηση σε ΑΠΥ 100ε και αποδόσεις στην εφορία τα 20ευρουλάκια θα σου πει γιατί?

Αυτές είναι οι απόψεις μου ,ξεκάθαρες,επιπλέον αν είναι να πιέσουμε ,υπάρχουν πολύ πιο σημαντικα θέματα που έχουν αμεσα σχέση με τις επιπλέον

ώρες που μας φορτώνουν ,χωρίς αμοιβή,εκει θα πρέπει να εστιάσουμε τις δυνάμεις μας και όχι σε αυτονόητα και απλά θέματα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

<br /><br /><br />

Κατ αρχάς ,ξεκινώ ,οτι οι γνώμες όλων είναι σεβαστές αλλά ισχύει και εδώ η δημοκρατία ,αν οι πολλοί αποφασίσουν κατι είμαστε όλοι μαζί.

Κωστή δεν τα λέω καθόλου μπερδεμένα ,αλλά εννοώ οτι αν είναι να κάνουμε κάτι,κατά την προσωπική μου πάντα αποψη,είναι στο συγκεκριμμένο θέμα

να πιέσουμε να θεωρηθεί η υπηρεσία του λογιστή οτι ολοκληρώνεται σε ετήσια βάση και η έκδοση των απυ θα γίνεται οπως τώρα,οπότε αν

το κερδίσουμε τα άλλα ειναι περιττα παρακρατήσεις κλπ.Αλλα για να το κερδίσουμε θα πρέπει να πιέσουμε όλοι μαζί και όχι μόνοι μας.

Επίσης πάλι αποψή μου ,οτι αν κάνεις παρακράτηση σε ΑΠΥ 100ε και αποδόσεις στην εφορία τα 20ευρουλάκια θα σου πει γιατί?

Αυτές είναι οι απόψεις μου ,ξεκάθαρες,επιπλέον αν είναι να πιέσουμε ,υπάρχουν πολύ πιο σημαντικα θέματα που έχουν αμεσα σχέση με τις επιπλέον

ώρες που μας φορτώνουν ,χωρίς αμοιβή,εκει θα πρέπει να εστιάσουμε τις δυνάμεις μας και όχι σε αυτονόητα και απλά θέματα.

Αρα μπαίνει και το θέμα " Δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα πέρα από την θεώρηση ότι η συναλλαγή μας είναι ετήσια"

Χρειαζόμαστε γνώμες για το αν είναι εφικτή αυτή η σκέψη.

Share this post


Link to post
Share on other sites
<br />Αρα μπαίνει και το θέμα " Δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα πέρα από την θεώρηση ότι η συναλλαγή μας είναι ετήσια"<br />Χρειαζόμαστε γνώμες για το αν είναι εφικτή αυτή η σκέψη.<br />
<br /><br /><br />

Εγώ ετσι νομίζω,αντε να κόβεις διαφορετικά απυ κάθε μήνα και αν ξεχάσεις κάποια να βρείς τον μπελά σου.Οι υπηρεσίες μας

ουτως η άλλως πρέπει να είναι ετήσιες και να ολοκληρώνονται με την δήλ.εισοδ.-ισολογισμόκαι την εκ/κη γιατί τα άλλα τα κάνουν

και μόνοι τους λέμε..

Share this post


Link to post
Share on other sites

μα στην πραγματικοτητα δεν πληρωνομαστε μια φορα το χρονο και ευτυχως, οποτε αποδειξεις κοβουμε αν οχι καθε μηνα τουλαχιστον καθε τριμηνο.

Εχετε υποψιν οτι πολλοι απο μας εχουμε πολλες και μικρες αμοιβες και ειναι μεγαλος μπελας οι παρακρατησεις.

ειναι πολυ λογικο το τριμηνο για τα Β΄ και ο μηνας για τα Γ κατηγοριας και οποιος θελει ετησια αμοιβη ας κανει συμφωνητικο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Χρύσα μα αρέσεις.

δηλαδη τι σου αρεσε?

αφου γραφω τα αντιθετα απο αυτα που λες ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το αντίθετο που το βλέπεις?καταλήγω σε αυτά που λές ,οτι το θέμα είναι απλό, για τόση φασαρία?Και για μεγαλύτερη σιγουριά συμφωνητικό

σε κα΄θε περίπτωση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το αντίθετο που το βλέπεις?καταλήγω σε αυτά που λές ,οτι το θέμα είναι απλό, για τόση φασαρία?Και για μεγαλύτερη σιγουριά συμφωνητικό

σε κα΄θε περίπτωση.

εγω δεν θελω να κανω συμφωνητικα , αν δεν εχω αλλο σοβαροτερο λογο, για να αποδειξω κατι που θα επρεπε να ειναι αυτονοητο ή να προκυπτει απο τον νομο....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aλλα για να γίνει αυτό θέλει αγώνα μαζικό και όχι μόνο ερωτήσεις,γιατι την απάντηση που θα πάρουμε

την αυτονόητη την ξέρουμε όλοι,ειναι αυτά που λες και που λέω.Αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι θα πρέπει

εκ των προτέρων να έχουμε στρώσει τον δρόμο να πάρουμε ότι θέλουμε η κάτι παρόμοιο που θα μας ικανοποιεί όλους,

γιατί αν μας πουν οτι πρέπει να κόβουμε καθε μήνα η όποτε νομίσει η εξουσία ,τι κερδίσαμε?τίποτα ,μάλλον χάσαμε.

Εγώ είμαι αυτής της άποψης πάντα στην μέχρι τώρα πορεία μου,αν δεν έχω να κερδίσω κάτι κάνω την πάπια ,γιατί έτσι

δεν χάνω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το αντίθετο που το βλέπεις?καταλήγω σε αυτά που λές ,οτι το θέμα είναι απλό, για τόση φασαρία?Και για μεγαλύτερη σιγουριά συμφωνητικό

σε κα΄θε περίπτωση.

Εσύ να το ξέρεις πως θα μας εκουζουλάνεις... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...