Jump to content
 • 0

ΦΠΑ οικοδομής με αντιπαροχή αμα περάσει η πενταετία


KABONTOROS
 Share

Question

Σε αντιπαροχή, η οχι,αμα περάσει η πενταετία και δεν εχει πουληθεί τίποτα και ειναι μόνο οικοδομική η εταιρεία ,χωρις αλλη

οικοδομή ,γίνεται απλώς προράτα και χάνεται το Π.Υ.φπα και μετά πουλιούνται με ΦΜΑ?και τα των οικοπεδούχων αμα δεν είχαν τελειώσει?

και αυτά με ΦΜΑ?

καπου κόλησα.

Link to comment
Share on other sites

17 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Σε αντιπαροχή, η οχι,αμα περάσει η πενταετία και δεν εχει πουληθεί τίποτα και ειναι μόνο οικοδομική η εταιρεία ,χωρις αλλη

οικοδομή ,γίνεται απλώς προράτα και χάνεται το Π.Υ.φπα και μετά πουλιούνται με ΦΜΑ?και τα των οικοπεδούχων αμα δεν είχαν τελειώσει?

και αυτά με ΦΜΑ?

καπου κόλησα.

Αφησέ το λίγο και αυτό (με τους οικοπεδούχους) Να δούμε τι θέση θα πάρει το ΥΠ. ΟΙΚ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Aρθρο 26 του νεου Nομοσχεδίου 26/1/2011

3. Χρόνος φορολογίας ΦΠΑ στις οικοδομές εάν δεν πωληθούν τα διαμερίσματα ή καταστήματα

Με τις υφιστάμενες διατάξεις το ακίνητο παύει να θεωρείται νεόδμητο και άρα υπαγόμενου σε ΦΠΑ κατά την μεταβίβασή του, με την συμπλήρωση πέντε ετών από την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Στο χρονικό αυτό σημείο ακίνητα τα οποία δεν έχουν μεταβιβασθεί ή χρησιμοποιηθεί και παραμένουν στην κατασκευαστική επιχείρηση προς πώληση θεωρούνται ότι χρησιμοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να προκύπτει η υποχρέωση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων να καταβάλουν αυτές τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο μέχρι εκείνη τη στιγμή κόστος του ακινήτου (αυτοπαράδοση).

Συμβαίνει όμως πολλές φορές η ανέγερση της οικοδομής να μην μπορεί να ξεκινήσει παρά την έκδοση της άδειας ή να διακόπτεται, για λόγους που δεν εξαρτώνται από τον κατασκευαστή, αλλά από δημόσιες υπηρεσίες ή ΔΕΚΟ όπως π.χ. αρχαιολογική υπηρεσία, πολεοδομία, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, κ.λπ.. Επίσης συχνά συμβαίνει (και ιδιαίτερα στην παρούσα κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης) η ανέγερση να μην έχει ολοκληρωθεί με την παρέλευση της πενταετίας αλλά να συνεχίζεται και πέραν αυτής, οπότε απαιτείται η καταβολή του ΦΠΑ λόγω αυτοπαράδοσης χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί το κόστος της οικοδομής. Σε περίπτωση δε που σκοπίμως δεν αρχίσει η ανέγερση μέσα στην πενταετία ή αρχίσει μεν αλλά πραγματοποιηθούν ελάχιστες εργασίες και συνεχιστεί η ανέγερση μετά την παρέλευση της πενταετίας, ουσιαστικά διαφεύγει ο ΦΠΑ(23%) , καθόσον δεν υπάρχει κτήριο το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτοπαραδίδεται και να καταβληθεί ΦΠΑ, το ακίνητο δε κατασκευαζόμενο μετά την παρέλευση της πενταετίας από την έκδοση της αδείας θα μεταβιβασθεί με ΦΜΑ(10%).

Με την προτεινόμενη διάταξη εξακολουθεί να θεωρείται ως νεόδμητο το ακίνητο μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την αποπεράτωση της οικοδομής. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα αφ’ ενός στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις να αποπερατώνουν την οικοδομή χωρίς πρόσθετα βάρη τα οποία αυξάνουν το κόστος και τελικώς την τιμή διάθεσης του ακινήτου, και αφ’ ετέρου το δημόσιο εισπράττει πλέον ΦΠΑ κατά την πώληση ή την αυτοπαράδοση του ακινήτου (μίσθωση, ιδιόχρηση, δωρεάν παραχώρηση κλπ), σε περίπτωση δε που αυτό δεν έχει μεταβιβασθεί ή χρησιμοποιηθεί μέσα σε μία τριετία από την αποπεράτωσή της οικοδομής, τότε οι αδιάθετες ιδιοκτησίες θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν και καταβάλλεται πλέον ΦΠΑ επί του συνολικού κόστους αυτών (αποπερατωμένων) και όχι πλέον και ημιτελών όπως συνέβαινε με τις προϊσχύουσες διατάξεις. <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Ταυτόχρονα καθιερώνεται η υποχρέωση ενημέρωσης της ΓΓΠΣ από το ΙΚΑ, μέσα στο μήνα Ιανουάριο ???? κάθε έτους, για τις οικοδομές που δηλώθηκαν ως αποπερατωθείσες κατά το προηγούμενο έτος έτσι ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός των κατασκευαστικών επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση αυτοπαράδοσης για αδιάθετες ιδιοκτησίες μετά την παρέλευση τριετίας από την αποπεράτωσή τους.<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πότε και πως παραγράφεται ο ΦΠΑ της κατασκευής ακινήτων των Οικοδομικών Επιχειρήσεων. Τι γίνεται με το Απολογιστικό.

Τι ρόλο παίζει η έννοια «Νεόδμητη οικοδομή» στον ΦΠΑ;

Όταν μια οικοδομή είναι νεόδμητη τότε όταν αυτή θα πουληθεί θα πουληθεί με ΦΠΑ. Άρα έχει και δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ της κατασκευής της. Άρα αν δεν είναι νεόδμητη η οικοδομή τότε δεν θα πουληθεί με ΦΠΑ αλλά με Φόρο Μεταβίβασης, άρα θα χάσει το δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ της κατασκευής της.

Πότε έχουμε «Νεόδμητη Οικοδομή»;

Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω είναι «ύψιστης» σημασίας ο ακριβής προσδιορισμός της Νεόδμητης Οικοδομής. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1150/14.07.2011 με ισχύ από 1/1/2011 νεόδμητη οικοδομή έχουμε μέχρι και 3 χρόνια από την αποπεράτωσή της.

Από πότε ισχύει αυτός ο κανόνας της τριετίας;

Αυτό ισχύει από 1 Ιανουαρίου του 2011.

Παράδειγμα: Αν π.χ. μια οικοδομή αποπερατωθεί στις 15/5/2011 τότε χάνει τον χαρακτηρισμό «νεόδμητη» σε τρία χρόνια, άρα στις 15/5/2014. Αφού δεν θα έχει πουληθεί σε αυτή την ημερομηνία τότε θα πουληθεί με Φόρο Μεταβίβασης, άρα πρέπει τότε (στις 15/5/2004) να διαγράψουμε και τον Φπα κατασκευής αυτής της οικοδομής, αφού είπαμε: Αν πουλάμε με ΦΠΑ συμψηφίζουμε και τον ΦΠΑ κατασκευής. Αν δεν πουλάμε με ΦΠΑ αλλά με Φόρο Μεταβίβασης τότε χάνουμε την έκπτωση του ΦΠΑ της κατασκευής.

Τι γίνεται όμως με τις οικοδομές που αποπερατώθηκαν πριν την 1/1/2011 (δηλαδή πριν την έναρξη νόμου) και δεν πουλήθηκαν ακόμα;

Ειδικά για αυτές τις οικοδομές η τριετία ξεκινά από την 1/1/2011 και όχι από τότε που αποπερατώθηκαν.

Παράδειγμα: Οικοδομή αποπερατώθηκε 15/5/2010 και είναι απούλητη. Ο υπολογισμός για την παραγραφή του ΦΠΑ ξεκινά 1/1/2011 και παραγράφεται την 1/1/2014.

Σημείωση: Πριν την έναρξη του Νόμου αυτού η παραγραφή ήταν 5 έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Ο ΦΠΑ επιβλήθηκε στα ακίνητα από 1/1/2006. Άρα κανονικά θα είχαμε παραγραφές από τις 1/1/2011. Όμως η ΠΟΛ.1150 που τώρα περιγράφουμε, έδωσε επιπλέον την παράταση της τριετίας, άρα πάμε τελικά στις 1/1/2014. Άρα πρακτικά, καμία παραγραφή του ΦΠΑ κατασκευής απούλητων οικοδομών δεν θα έχουμε έως 1/1/2014 !!![1]

Πότε ακριβώς όμως θεωρείται αποπερατωμένη μια οικοδομή ώστε να αρχίσει ο υπολογισμός της τριετίας;

Η οικοδομή θεωρείται αποπερατωμένη κατά την ημερομηνία που δηλώνεται η αποπεράτωση των εργασιών για τις οποίες απαιτείται καταβολή εισφορών στο ΙΚΑ. Εξάλλου το Ι.Κ.Α. αποστέλλει τον Φεβρουάριο κάθε έτους ΓΓΠΣ τα στοιχεία αυτά.

Τι γίνεται με το Απολογιστικό Έντυπο;

Το έντυπο απολογιστικού κόστους εξακολουθεί να υποβάλλεται υποχρεωτικά μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και εντός 30 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της τελευταίας εγγραφής στο βιβλίο κοστολογίου.[2]

[1] Βλέπε παράδειγμα ΠΟΛ.1150/14.07.2011 παράγραφος 1α)

[2] Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1105/8.8.2006

Σταυρουλάκης Αρτ. Κων/νος

Οικονομολόγος ΑΒΣΘ - Λογιστής Φοροτεχνικός.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Για τις επιχειρήσεις ανέγερσης οικοδομών , υπαγόμενων σε φπα , δεν ισχύει ότι πριν την λήξη τις τριετίας ,από την εμπρόθεσμη υποβολή της εκκαθαριστικής φπα, πρέπει να ζητηθεί η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου που δεν κατέστη δυνατό να συμψhφισθεί λόγο μή πραγματοποίησης καμιάς πώλησης διαμερισμάτων;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

τι ενοείτε με αυτό?

ότι μπορεί ο κατασκευαστής να ζητήσει να του επιστραφεί το φπα των αγορών?

και αν ναι πότε? μετά την αποπεράτωση ή και πρίν?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πότε και πως παραγράφεται ο ΦΠΑ της κατασκευής ακινήτων των Οικοδομικών Επιχειρήσεων. Τι γίνεται με το Απολογιστικό.

Τι ρόλο παίζει η έννοια «Νεόδμητη οικοδομή» στον ΦΠΑ;

Όταν μια οικοδομή είναι νεόδμητη τότε όταν αυτή θα πουληθεί θα πουληθεί με ΦΠΑ. Άρα έχει και δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ της κατασκευής της. Άρα αν δεν είναι νεόδμητη η οικοδομή τότε δεν θα πουληθεί με ΦΠΑ αλλά με Φόρο Μεταβίβασης, άρα θα χάσει το δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ της κατασκευής της.

Πότε έχουμε «Νεόδμητη Οικοδομή»;

Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω είναι «ύψιστης» σημασίας ο ακριβής προσδιορισμός της Νεόδμητης Οικοδομής. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1150/14.07.2011 με ισχύ από 1/1/2011 νεόδμητη οικοδομή έχουμε μέχρι και 3 χρόνια από την αποπεράτωσή της.

Από πότε ισχύει αυτός ο κανόνας της τριετίας;

Αυτό ισχύει από 1 Ιανουαρίου του 2011.

Παράδειγμα: Αν π.χ. μια οικοδομή αποπερατωθεί στις 15/5/2011 τότε χάνει τον χαρακτηρισμό «νεόδμητη» σε τρία χρόνια, άρα στις 15/5/2014. Αφού δεν θα έχει πουληθεί σε αυτή την ημερομηνία τότε θα πουληθεί με Φόρο Μεταβίβασης, άρα πρέπει τότε (στις 15/5/2004) να διαγράψουμε και τον Φπα κατασκευής αυτής της οικοδομής, αφού είπαμε: Αν πουλάμε με ΦΠΑ συμψηφίζουμε και τον ΦΠΑ κατασκευής. Αν δεν πουλάμε με ΦΠΑ αλλά με Φόρο Μεταβίβασης τότε χάνουμε την έκπτωση του ΦΠΑ της κατασκευής.

Τι γίνεται όμως με τις οικοδομές που αποπερατώθηκαν πριν την 1/1/2011 (δηλαδή πριν την έναρξη νόμου) και δεν πουλήθηκαν ακόμα;

Ειδικά για αυτές τις οικοδομές η τριετία ξεκινά από την 1/1/2011 και όχι από τότε που αποπερατώθηκαν.

Παράδειγμα: Οικοδομή αποπερατώθηκε 15/5/2010 και είναι απούλητη. Ο υπολογισμός για την παραγραφή του ΦΠΑ ξεκινά 1/1/2011 και παραγράφεται την 1/1/2014.

Σημείωση: Πριν την έναρξη του Νόμου αυτού η παραγραφή ήταν 5 έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Ο ΦΠΑ επιβλήθηκε στα ακίνητα από 1/1/2006. Άρα κανονικά θα είχαμε παραγραφές από τις 1/1/2011. Όμως η ΠΟΛ.1150 που τώρα περιγράφουμε, έδωσε επιπλέον την παράταση της τριετίας, άρα πάμε τελικά στις 1/1/2014. Άρα πρακτικά, καμία παραγραφή του ΦΠΑ κατασκευής απούλητων οικοδομών δεν θα έχουμε έως 1/1/2014 !!![1]

Πότε ακριβώς όμως θεωρείται αποπερατωμένη μια οικοδομή ώστε να αρχίσει ο υπολογισμός της τριετίας;

Η οικοδομή θεωρείται αποπερατωμένη κατά την ημερομηνία που δηλώνεται η αποπεράτωση των εργασιών για τις οποίες απαιτείται καταβολή εισφορών στο ΙΚΑ. Εξάλλου το Ι.Κ.Α. αποστέλλει τον Φεβρουάριο κάθε έτους ΓΓΠΣ τα στοιχεία αυτά.

Τι γίνεται με το Απολογιστικό Έντυπο;

Το έντυπο απολογιστικού κόστους εξακολουθεί να υποβάλλεται υποχρεωτικά μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και εντός 30 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της τελευταίας εγγραφής στο βιβλίο κοστολογίου.[2]

[1] Βλέπε παράδειγμα ΠΟΛ.1150/14.07.2011 παράγραφος 1α)

[2] Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1105/8.8.2006

Σταυρουλάκης Αρτ. Κων/νος

Οικονομολόγος ΑΒΣΘ - Λογιστής Φοροτεχνικός.

Μου προέκυψε μια αυτοπαράδοση και ψάχνομαι...

Απο που προκύπτει ότι καμμία παραγραφή ΦΠΑ απούλητων δε θα έχουμε? Αλλό παράταση της υποχρέωσης αυτοπαράδοσης και άλλο παραγραφή του ΦΠΑ εισροών...Αν περάσειη τριετεία από την εκκαθαριστική μπορώ να χρησιμοποιήσω το ΦΠΑ των εισροών για να μειώσω το ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης? Φοβάμαι πως όχι.

Μακάρι να κάνω λάθος...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μου προέκυψε μια αυτοπαράδοση και ψάχνομαι...

Απο που προκύπτει ότι καμμία παραγραφή ΦΠΑ απούλητων δε θα έχουμε? Αλλό παράταση της υποχρέωσης αυτοπαράδοσης και άλλο παραγραφή του ΦΠΑ εισροών...Αν περάσειη τριετεία από την εκκαθαριστική μπορώ να χρησιμοποιήσω το ΦΠΑ των εισροών για να μειώσω το ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης? Φοβάμαι πως όχι.

Μακάρι να κάνω λάθος...

Τελικά συνάδελφε τι έκανες.Έχω μια παρόμοια περίπτωση. Άν συμβαίνει κάτι τέτοιο χάθηκα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πρέπει να θέσουμε το θέμα στην Ενωση κατασκευαστών κτιρίων και στην Ομοσπονδία τους. Να γνωρίζουν οτι θα το βρουν μπροστά τους. Σιγουρα αυτοί έχουν την δύναμη(μεγαλύτερη απο μας) να κυνηγήσουν το θέμα με Δικηγόρους και Βουλευτές. Εγώ προσπάθησα πολλές φορές αλλά δεν μπόρεσα να πάρω απάντηση. Ας τους ενοχλήσουν και άλλοι συνάδελφοι για να καταλάβουν την σοβαρότητα του θέματος.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα.

Συνταξιούχος κατασκευαστής έχει στην κατοχή του 2 ακίνητα τα οποία απέκτησε ως αντιπαροχή με εργολαβικό έγγραφο.

Αυτά τα δηλώνει ως δικά του πλήρη κυριότητα 100% τα τελευταία χρόνια.

Είναι σωστό?

Ρωτάω επειδή χρεώνεται 245,00 ευρώ ΕΝΦΙΑ τον χρόνο και αν μπορεί να τα γλιτώσει.

Παρακαλώ τη βοήθειά σας επειδή δεν γνωρίζω καθόλου αυτά τα θέματα.

Ευχαριστώ πολύ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
1 ώρα πριν, HURRICANE33 είπε

Καλησπέρα.

Συνταξιούχος κατασκευαστής έχει στην κατοχή του 2 ακίνητα τα οποία απέκτησε ως αντιπαροχή με εργολαβικό έγγραφο.

Αυτά τα δηλώνει ως δικά του πλήρη κυριότητα 100% τα τελευταία χρόνια.

Είναι σωστό?

Ρωτάω επειδή χρεώνεται 245,00 ευρώ ΕΝΦΙΑ τον χρόνο και αν μπορεί να τα γλιτώσει.

Παρακαλώ τη βοήθειά σας επειδή δεν γνωρίζω καθόλου αυτά τα θέματα.

Ευχαριστώ πολύ.

δικά του είναι ή του οικοπεδούχου?

άμα είναι δικά του τι ΕΝΦΙΑ να γλιτώσει?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...