Jump to content
 • 0

ΠΟΛ 1176 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Question

Τι ακριβώς θα έπρεπε να έχω καταλάβει ........που δεν θέλω να καταλάβω.....αλλά πολύ φοβάμαι πως πρέπει να καταλάβω.....απο την 1176??

Παραμονή πρωτοχρονίας θα πρέπει να κάνω δήλωση ή το μυαλό μου κάνει "πουλάκια"???

Link to post
Share on other sites
 • Answers 66
 • Created
 • Last Reply

Top Posters For This Question

Top Posters For This Question

Popular Posts

Κωστή δεν ξέρω αν στο είπε κάποιος.. αλλά το υπουργείο άλλα λέει.. Ελληνικότατη ΑΕ με ελληνάρες μετόχους αλλά δυστυχώς με ανώνυμες μετοχές, πρέπει κατά την γνώμη του .. εκτός από φόρο εισοδήματος γ

Εφοσον δεν ισχυει η εξαιρεση της περιπτωσης β της παραγραφου 2 του αρθρου 15 του Ν.3091/2002 οπως εχει τροποποιηθει.

Recommended Posts

 • 0

Ωπα , εδω νομιζω πως δεν έχουν δίκιο

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, ε­φόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Έ­νωσης:

α) Ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετο­χές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.

Η μήπως λέω και εγω μαακίες και άλλο θέλει να πεί ο ποιητής ??

Μαλλον ε??

:huh:

Εσεις τι λέτε ??

Link to post
Share on other sites
 • 0

Η μήπως λέω και εγω μαακίες και άλλο θέλει να πεί ο ποιητής ??

Μαλλον ε??

:huh:

Εσεις τι λέτε ??

Ηταν καλη η σκεψη ομως.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11302

ΠΟΛ.1093/14.6.2010

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄/24-12-2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄/23-04-2010).

Άρθρο 1

Όταν συντρέχει κατά νόμο περίπτωση εξαίρεσης από την καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010, απαιτείται τα τηρούνται, κατ’ έτος, από τα νομικά πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις περί απαλλαγών, τα εξής δικαιολογητικά, που θα αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας:

.....................................

5. Περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ παραγράφου 3 άρθρου 15

α) Εάν πρόκειται για ημεδαπή εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του μετοχολογίου ή του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου της εταιρείας, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται. Εάν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία εγκατεστημένη σύμφωνα με το

καταστατικό της σε χώρα Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικυρωμένο αντίγραφο του μετοχολογίου ή του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου της εταιρείας, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, με τις τροποποιήσεις του, καθώς και βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας αρχής του Κράτους – Μέλους έδρας της εταιρείας, από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία των πραγματικών μετόχων (δικαιούχων) της εταιρείας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

β) Αντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν τις μετοχές, τα εταιρικά μερίδια ή τις εταιρικές μερίδες των εταιρειών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002.

Εάν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών ή μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών που τυγχάνουν των απαλλαγών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 ανήκει σε άλλο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, οι εταιρείες των ανωτέρω περιπτώσεων υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους τα ως άνω υπό στοιχεία α΄ και β΄ δικαιολογητικά και για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που συμμετέχει στην εταιρεία που τυγχάνει της απαλλαγής. Επιπλέον, για το συμμετέχον νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, κατά περίπτωση.

Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προκύπτει ότι:

1) Οι μετοχές των ανώνυμων εταιρειών είναι ονομαστικές και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή σε περίπτωση κατοχής μέρους ή του συνόλου των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών από νομικό πρόσωπο να προκύπτουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στις ανώνυμες εταιρείες.

2) Τα εταιρικά μερίδια των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή σε διαφορετική περίπτωση να προκύπτουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

3) Οι εταιρικές μερίδες των προσωπικών εταιρειών ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή σε διαφορετική περίπτωση να προκύπτουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις εταιρείες που συμμετέχουν στις προσωπικές εταιρίες.

Δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση των φυσικών προσώπων, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, εάν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή εταιρικών μερίδων της υπόχρεης εταιρείας και των εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτήν ανήκει σε:

1) Εταιρεία της οποίας οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μόνο το δικαιολογητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

2) Πιστωτικό ίδρυμα, περιλαμβανομένων και των ταμιευτηρίων ή ταμείων παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικό ταμείο, ασφαλιστική εταιρεία,αμοιβαίο κεφάλαιο, περιλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου χώρας Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μόνο βεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Κράτους – Μέλους της καταστατικής τους έδρας ή της Κεντρικής Τράπεζας, αν πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα, ή της αρμόδιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης αρχής που εποπτεύει ασφαλιστικούς οργανισμούς.

3) «Θεσμικό επενδυτή» που λειτουργεί σε οργανωμένη αγορά χώρας Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μόνο βεβαίωση για την ιδιότητά του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, από την οικεία Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ηταν καλη η σκεψη ομως.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11302

:huh:;)

Καλή αλλα λίγη ε???

Γειά σου φίλε μου Τάσο , ευτυχώς που δεν μου έμεινε κανενας απο αυτους γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να το γλύτωνα το επεισόδιο .

Ηδη εχω ενα προστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος , με τις προθεσμίες που όρισε η 1084/10.6.2010 , χασαμε το τόπι ρε γαμώτο μου .

Χαιρετισμούς φίλε .

Link to post
Share on other sites
 • 0

Επειδή εγώ πελάγωσα ΕΠΕ με εκμ/ση ακινήτων και εμπορική δραστηριότητα υποβάλει δήλωση ή όχι??

Εμπόριο 60% ακίνητα 40%

Λογικα αναφερεσαι στη περιπτωση ΑΕ που συμφωνα με το καταστατικο εχει ως σκοπο την εκμεταλευση ακινητων και οι ονομαστικες μετοχες ανηκουν σε φυσικα προσωπα.

Τοτε κωδικος απαλλαγης 10.

Το μονο που μενει.

Και στην δική μου περίπτωση οι εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ, ποιά απαλλαγή με περιλαμβάνεί??

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλά βρε παιδιά θα με τρελάνετε;

Και αυτό τι σημάίνει;

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Είναι ο τίτλος του Κεφαλαίου του άρθρου 51

Δεν αναφέρεται σε εταιρείες ΚΡΑΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ και όχι σε Ελληνικές ΑΕ κ.τ.λ.;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλά βρε παιδιά θα με τρελάνετε;

Και αυτό τι σημάίνει;

Είναι ο τίτλος του Κεφαλαίου του άρθρου 51

Δεν αναφέρεται σε εταιρείες ΚΡΑΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ και όχι σε Ελληνικές ΑΕ κ.τ.λ.;

Καλημέρα!

Σύμφωνα με το Υπουργείο (Τμήμα ΦΜΑΠ 210 3375360) εάν στο καταστατικό εταιρείας, (στην δική μου περίπτωση Μ/ΠΗ ΕΠΕ)απλά και μόνο αναφέρει στους σκοπούς εκμετάλευση-εκμίσθωση-αγοραπωλησία ακίνήτων, ακόμη και αν δεν έχουμε εισοδήματα από αυτούς τους σκοπούς, υποβάλουμε ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ γράφοντας τα ακίνητα στον πίνακα απαλλασσομένων συνυποβάλλοντας τα δικαιολογητικά απαλλαγης της ΠΟΛ.1093. Υπάρχει υποχρέωση υποβολής χωρις την καταβολή φόρου.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλά βρε παιδιά θα με τρελάνετε;

Και αυτό τι σημάίνει;

Είναι ο τίτλος του Κεφαλαίου του άρθρου 51

Δεν αναφέρεται σε εταιρείες ΚΡΑΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ και όχι σε Ελληνικές ΑΕ κ.τ.λ.;

Κωστα και εμενα η αρχικη εντυπωση, χωρις ποτε να εχω ασχοληθει με το θεμα, ηταν οτι αφορουσε εταιριες εξωτερικου.

Διαβαζοντας ομως τον νομο και τις σχετικες αποφασεις καταληγω ξεκαθαρα οτι αφορα ολες τις εταιριες που εχουν ακινητα.

Απο αυτες, καποιες εξαιρουνται απο τον φορο και απο την υποχρεωση υποβολης δηλωσης

αλλα εχουν την υποχρεωση να εχουν τα δικαιολογητικα της εξαιρεσης.

Αλλες εταιριες μπορει να εξαιρουνται απο τον φορο αλλα να εχουν την υποχρεωση υποβολης

δηλωσης υποβαλλοντας και τα δικαιολογητκα της εξαιρεσης.

Και τελος οι υπολοιπες εταιριες, υπαγονται κανονικα στο φορο και πρεπει να υποβαλλουν δηλωση και να πληρωσουν.

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 3091 Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. [Ειδικός φόρος επί των ακινήτων]

Αρθρα 15-18

http://www.taxheaven...law/147/hl/3091

ΠΟΛ.1075/28.5.2010

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11274

ΠΟΛ.1093/14.6.2010

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11302

ΠΟΛ.1176/29.11.2010

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11642/hl/1176

Link to post
Share on other sites
 • 0

Κωστα και εμενα η αρχικη εντυπωση, χωρις ποτε να εχω ασχοληθει με το θεμα, ηταν οτι αφορουσε εταιριες εξωτερικου.

Διαβαζοντας ομως τον νομο και τις σχετικες αποφασεις καταληγω ξεκαθαρα οτι αφορα ολες τις εταιριες που εχουν ακινητα.

Απο αυτες, καποιες εξαιρουνται απο τον φορο και απο την υποχρεωση υποβολης δηλωσης

αλλα εχουν την υποχρεωση να εχουν τα δικαιολογητικα της εξαιρεσης.

Αλλες εταιριες μπορει να εξαιρουνται απο τον φορο αλλα να εχουν την υποχρεωση υποβολης

δηλωσης υποβαλλοντας και τα δικαιολογητκα της εξαιρεσης.

Και τελος οι υπολοιπες εταιριες, υπαγονται κανονικα στο φορο και πρεπει να υποβαλλουν δηλωση και να πληρωσουν.

Δυστυχώς είναι όπως ακριβώς τα λέει ο Τάσος. Πολλοί θα την πατήσουν καθώς δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή η αλλαγή και

θεωρούν ότι αφορά μόνο τις offshore. Θέλει και τρέξιμο με το μάζεμα των δικαιολογητικών από Νομαρχίες κλπ

Link to post
Share on other sites
 • 0

Παντως το άρθρο 15 του Ν 3091/2002 είχε ώς εξής:

Αρθρο 15. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 17 του νόμου αυτού.

Διευκρινήσεις για την δήλωση δόθηκαν με διαφορες ΠΟΛ , η πρώτη νομίζω ήταν αυτή

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9202

ΠΟΛ 1041 5/3/2003

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όσες εταιρείες, έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, εφόσον δεν υπάγονται σε καμία από τις εξαιρέσεις των παραγράφων 2 , 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 , και δεν κάνουν χρήση της μεταβατικής διάταξης (παρ. 2 άρθ. 18).

επίσης

ΠΟΛ 1120/19.11.2003

Στην συνέχεια ήρθε ο Ν 3193/2003 ο οποίος είχε κάποιες τροποποιησεις στο άρθρο 15

μετά ήρθε ο 3842 στο άρθρο 57 όπου τροποποιεί το άρθρο 15 του 3091 και αναφερει :

«Άρθρο 15

Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δι­καιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νό­μου αυτού.

και τέλος η ΠΟΛ 1176/29.11.2010 η οποία ορίζει τα εξής :

Αναλυτικότερα από το έτος 2010 υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:

α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού.

β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του ιδίου νόμου.

Το μόνο σίγουρο είναι πως τα πρόστιμα θα πέσουν βροχή .

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εκανα την παρακάτω ερώτηση στο υπουργείο:

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΑΝ ΜΙΑ ΟΜΜΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΝΩ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ.

και η απάντησή τους είναι ότι επειδή είναι προσωπική εταιρεία και έχει τα περισσότερα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών δεν υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης.

Υποβολή δήλωσης έχουν οι αε και επε που έχουν σαν αντικείμενο δραστηρίοτητας στην εκμεταλλευση κλπ των ακινήτων ακόμη και αν δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Και εγω πήγα να πάρω κανενα εντυπο απο την ΦΑΕ Πειραιά και με επιασαν τα γελια , η καημενη η κυρια ειχε προσπαθησει να "κοψει" και να "ραψει" ένα απο το ιντερνετ όπως μας είπε , αλλα το αποτελεσμα ήταν απογοητευτικο , οπότε το έφτιαξα μόνος μου.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αναλυτικότερα από το έτος 2010 υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:

α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού.

β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του ιδίου νόμου.

Ακόμα και αν δεν έχουν ακίνητα???

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αναλυτικότερα από το έτος 2010 υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:

α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού.

β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του ιδίου νόμου.

Ακόμα και αν δεν έχουν ακίνητα???

Από το υπουργείο έλαβα προφορική απάντηση ότι ισχύει μόνο για τις εταιρείες που έχουν ακίνητα η υποχρέωση υποβολής. Δεν το λέει όμως πουθενά στο κείμενο του νόμου.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest TZABELAS KITSOS

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΛΑΛΗΞΑΜΕ ?

ΠΟΙΕΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ?

ΕΝΤΥΠΟ ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ?

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΦΟΡΑ ?

ΚΑΛΑ ΤΙ ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟ ?

Καλησπέρα και από εμένα

Η ΠΟΛ 1176/29.11.2010 είναι σαφής:

"Αναλυτικότερα από το έτος 2010 υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:

α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού.

β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του ιδίου νόμου."

Οι περιπτώσεις β) & γ) είναι σαφείς. Πάμε να δούμε προσεκτικά την περίπτωση α)

Η περίπτωση α) αναφέρεται στο άρθρο 15 παρ. 1 Ν. 3091/2002 όπου διευκρινίζεται ότι αφορά σε "εταιρίες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού και συνεχίζει :

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου (παρ. 1) εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους:

α)... έως και στ)...

Από την προσεκτική -συνδυαστική- ανάγνωση των ανωτέρω προκύπτει ξεκάθαρα ότι, τα νομικά πρόσωπα & οι νομικές οντότητες που δεν είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού (δηλ περιπτώσεις α) έως και στ) δεν είναι υπόχρεα και σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινητων.

Υπάρχει αντίρρηση επ' αυτού από τους συναδέλφους ?

Link to post
Share on other sites
 • 0

αντιρηση απο συναδελφους Οχι .απο το Υπουργειο ομως λενε ότι πρεπει να υποβάλουν όλοι δηλώσεις και οι απαλλασομενεοικαι εξερουμενοι...

Καλησπέρα και από εμένα

Η ΠΟΛ 1176/29.11.2010 είναι σαφής:

"Αναλυτικότερα από το έτος 2010 υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:

α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού.

β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του ιδίου νόμου."

Οι περιπτώσεις β) & γ) είναι σαφείς. Πάμε να δούμε προσεκτικά την περίπτωση α)

Η περίπτωση α) αναφέρεται στο άρθρο 15 παρ. 1 Ν. 3091/2002 όπου διευκρινίζεται ότι αφορά σε "εταιρίες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού και συνεχίζει :

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου (παρ. 1) εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους:

α)... έως και στ)...

Από την προσεκτική -συνδυαστική- ανάγνωση των ανωτέρω προκύπτει ξεκάθαρα ότι, τα νομικά πρόσωπα & οι νομικές οντότητες που δεν είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού (δηλ περιπτώσεις α) έως και στ) δεν είναι υπόχρεα και σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινητων.

Υπάρχει αντίρρηση επ' αυτού από τους συναδέλφους ?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα και από εμένα

Η ΠΟΛ 1176/29.11.2010 είναι σαφής:

"Αναλυτικότερα από το έτος 2010 υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:

α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού.

β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του ιδίου νόμου."

Οι περιπτώσεις β) & γ) είναι σαφείς. Πάμε να δούμε προσεκτικά την περίπτωση α)

Η περίπτωση α) αναφέρεται στο άρθρο 15 παρ. 1 Ν. 3091/2002 όπου διευκρινίζεται ότι αφορά σε "εταιρίες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού και συνεχίζει :

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου (παρ. 1) εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους:

α)... έως και στ)...

Από την προσεκτική -συνδυαστική- ανάγνωση των ανωτέρω προκύπτει ξεκάθαρα ότι, τα νομικά πρόσωπα & οι νομικές οντότητες που δεν είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού (δηλ περιπτώσεις α) έως και στ) δεν είναι υπόχρεα και σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινητων.

Υπάρχει αντίρρηση επ' αυτού από τους συναδέλφους ?

Καλησπέρα ,

το έντυπο το έχετε δεί ???

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δηλαδή με λίγα λόγια μιά Ο.Ε,της οποίας η δραστηριότητα έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο

και ενοικιάζει το κτήριό της ή δεν το ενοικιάζει,πρέπει να πληρώσει ως φόρο το 15% της αντικει-

μενικής αξίας του????

Μήπως αν συμβαίνει αυτό,έχουμε την λεγόμενη κατάσχεση των περιουσιών???

Link to post
Share on other sites
 • 0

Έχω την εντύπωση ότι ο φόρος δεν επιρρίπτεται σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία εφόσον

τα μέλη της είναι φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3091/2002 και την παρακάτω παράγραφο.

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) Ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.

β) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.

γ) Προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.

Αν κάποιος δεν συμφωνεί να τον "ακούσουμε"

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εκανα την παρακάτω ερώτηση στο υπουργείο:

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΑΝ ΜΙΑ ΟΜΜΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΝΩ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ.

και η απάντησή τους είναι ότι επειδή είναι προσωπική εταιρεία και έχει τα περισσότερα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών δεν υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης.

Υποβολή δήλωσης έχουν οι αε και επε που έχουν σαν αντικείμενο δραστηρίοτητας στην εκμεταλλευση κλπ των ακινήτων ακόμη και αν δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή.

Η απάντηση που σου έδωσαν είναι λανθασμένη,διότι η Ο.Ε είτε τα έσοδά της από ενοίκια είναι

μεγαλύτερα από την Π.Υ ή τις ΠΩΛΗΣΕΙΣ είτε όχι,δεν υποχρεούται σε δήλωση.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...