Jump to content

ΩΣ ΤΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ;


Recommended Posts

Καλησπέρα,

Φωτογράφος αγοράζει χαρτιά εκτύπωσης και μελάνια για τους εκτυπωτές του και χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω υλικά παράγει νέο αγαθό : φωτογραφίες και ψηφιακά αλμπουμ. Ως τι θα καταχωρηθούν οι αγορές αυτές;

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Καλημέρα,

Μια βοήθεια απο κάποιον που να γνωρίζει...

Ατομική επιχείρηση, με έδρα το σπίτι και με αντικείμενο εργασιών τις υπηρεσίες φωτογράφισης, όπως διάβασα και παραπάνω τις αγορές των υλικών για τις φωτογραφίες και τα άλμπουμ τις περνάμε ως δαπάνες..

(Τα υλικά δεν υπερβαίνουν σε αξία το 1/3 της Α.Π.Υ.)

Σωστό ή δεν δικαιολογείται να αγοράζει υλικά και να παραδίδει στον πελάτη τις φωτογραφιες και τα άλμπουμ εφόσον έχει έδρα το σπίτι?

Επιπλέον πρέπει να κόβει δελτίο αποστολής στον πελάτη (ιδιώτη) για το υλικό που παραδίδει?

Link to comment
Share on other sites

Θεωρούνται εμπορικές επιχειρήσεις κι αυτό γιατί από τα υλικά που χρησιμοποιούνται παράγεται νέο είδος αγαθού (φωτογραφία, κασέτα). Έτσι δεν χρειάζεται να εξετάσουμε αν το κόστος των υλικών υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής. Έτσι για τις εμφανίσεις φιλμς, φωτογραφίες διαβατηρίων, διπλωμάτων, λήψη βίντεο σε γάμους κλπ. εκδίδουν ΑΛΠ από ΦΤΜ ή Τ.Π. – Δ.Α. Άρα αν αγοράζουν υλικά άμεσα συνδεόμενα με το αντικείμενο δραστηριότητας θα αντιμετωπίζονται ως αγορές πρώτων υλών. Όσον αφορά τα βίντεο που τραβάνε σε γάμους, βαφτίσεις κλπ. ισχύουν τα ίδια.

Link to comment
Share on other sites

Θεωρούνται εμπορικές επιχειρήσεις κι αυτό γιατί από τα υλικά που χρησιμοποιούνται παράγεται νέο είδος αγαθού (φωτογραφία, κασέτα). Έτσι δεν χρειάζεται να εξετάσουμε αν το κόστος των υλικών υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής. Έτσι για τις εμφανίσεις φιλμς, φωτογραφίες διαβατηρίων, διπλωμάτων, λήψη βίντεο σε γάμους κλπ. εκδίδουν ΑΛΠ από ΦΤΜ ή Τ.Π. – Δ.Α. Άρα αν αγοράζουν υλικά άμεσα συνδεόμενα με το αντικείμενο δραστηριότητας θα αντιμετωπίζονται ως αγορές πρώτων υλών. Όσον αφορά τα βίντεο που τραβάνε σε γάμους, βαφτίσεις κλπ. ισχύουν τα ίδια.

Σε επικοινωνία που είχα με το τμήμα ελέγχου, μου είπαν το αντίθετο...

Οτι δηλαδή όντως τα υλικά περνιούνται ώς δαπάνες και οτι η μόνη υποχρέωση που έχει όσο αφορά τους ιδιώτες είναι η έκδοση Α.Π.Υ. χωρίς δελτίο αποστολής...

Υπάρχει κάποια απόφαση που να διευκρινίζει σχετικά με το θέμα ή είναι όπως το βλέπει ο κάθε ελεγκτής?... :wacko:

Link to comment
Share on other sites

Σε επικοινωνία που είχα με το τμήμα ελέγχου, μου είπαν το αντίθετο...

Οτι δηλαδή όντως τα υλικά περνιούνται ώς δαπάνες και οτι η μόνη υποχρέωση που έχει όσο αφορά τους ιδιώτες είναι η έκδοση Α.Π.Υ. χωρίς δελτίο αποστολής...

Υπάρχει κάποια απόφαση που να διευκρινίζει σχετικά με το θέμα ή είναι όπως το βλέπει ο κάθε ελεγκτής?...
:wacko:

Καλημέρα διαβάστε και αυτά, μήπως βοηθηθειτε:

1091869/509/0015/25.9.2008

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εργασιών φωτογράφου. Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

Με την από 10/9/2008 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε σχετικά με τις εργασίες φωτογράφου. Ειδικότερα εάν:

η παραλαβή φιλμ από ιδιώτη προς εμφάνιση κι εκτύπωση τους σε εργαστήρια τρίτων θεωρείται παροχή υπηρεσίας ή παραγωγή προϊόντος,

η διενέργεια της παραπάνω διαδικασίας απαιτεί την τήρηση βιβλίου ποσοτικής παραλαβής ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής,

για την παραλαβή οπτικού δίσκου από ιδιώτη με σκοπό την εμφάνιση των φωτογραφιών με ιδία μηχανήματα (εκτυπωτή) πρέπει να τηρείται βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και ποσοτικής παραλαβής ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής.

Σχετικά με τα ερωτήματα που θέτετε αναφορικά με τα παραπάνω σας πληροφορούμε τα εξής:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (186/1992) μεταξύ άλλων ορίζετε ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα)
.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών η επεξεργασία αγαθών τρίτων με τη χρησιμοποίηση ή μη ίδιων υλικών, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής,
με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.

Συνεπώς οι εμφανίσεις φιλμ και εκτυπώσεις φωτογραφιών από cd (οπτικός δίσκος) που παραλαμβάνει ο φωτογράφος από ιδιώτες, σε εργαστήρια τρίτων ή στο κατάστημά του, δεδομένου ότι από αυτές παράγεται νέο αγαθό (φωτογραφία) συνιστούν σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη παραγωγή αγαθού κατόπιν παραγγελίας του πελάτη ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής στο νέο προϊόν των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Βάσει των προαναφερόμενων προκύπτει ότι στην περίπτωση που στέλνονται τα φιλμ για επεξεργασία στα εργαστήρια τρίτων θα πρέπει να εκδίδεται για τη διακίνηση αυτή δελτίο αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 του Κ.Β.Σ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση χωρίς στοιχείο διακίνησης εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι επιτηδευματίας ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος, τηρεί στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται η παραλαβή, βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής για κάθε παραλαβή.

Στην παράγραφο 28.19.3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 1016853/103/ΠΟΛ1024/ 15.2.2007 αναφέρεται ότι η παραλαβή εμπορεύσιμων αγαθών –στη συγκεκριμένη περίπτωση φιλμ- από
ιδιώτες
για επεξεργασία (εμφάνιση και εκτύπωση φωτογραφιών) δεν δημιουργεί υποχρέωση τήρησης βιβλίου ή στοιχείου ποσοτικής παραλαβής. Αντίθετα εφόσον ο αποστολέας των αγαθών είναι και αυτός επιτηδευματίας, υπάρχει υποχρέωση τήρησής του εφόσον δεν συνοδεύονται με Δ.Α.

Τέλος όσον αφορά στο ερώτημά σας αν απαιτείται τήρηση βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών για την εκτύπωση φωτογραφιών από οπτικό δίσκο που παραλαμβάνει ο φωτογράφος από ιδιώτη σας πληροφορούμε ότι βάσει των όσων ορίζονται στην παράγραφος 8 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών είναι οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης για τα ίδια προϊόντα.

Συνεπώς, εφόσον τηρείτε βιβλίο αποθήκης βάσει των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ., θα πρέπει για τα ίδια προϊόντα να τηρείτε και βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών.

111510/646/0015/10.12.2008

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός δραστηριότητας. Έκδοση στοιχείων.

Με την από 6/11/2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας μέσω ιστοσελίδας θα παραλαμβάνει από ιδιώτες φωτογραφίες για εκτύπωση, τις οποίες θα αποστέλλει σε τρίτη εξειδικευμένη εκτυπωτική εταιρεία προκειμένου να εκτυπωθούν και η οποία στη συνέχεια θα αποστέλλει την εκτυπωμένη φωτογραφία μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα στον ιδιώτη πελάτη σας. Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε το είδος του παραστατικού που θα εκδοθεί από την εκτυπωτική εταιρεία προς εσάς καθώς και από εσάς προς τους ιδιώτες πελάτες σας.

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (186/1992) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και Κώδικα, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως χονδρική πώληση θεωρείται η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε άλλο επιτηδευματία, ενώ σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της ίδιας παραγράφου και άρθρου θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών η επεξεργασία αγαθών τρίτων με τη χρησιμοποίηση ή μη ίδιων υλικών, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής,
με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εκτύπωση φωτογραφιών σε εργαστήρια τρίτων για φωτογραφίες ιδιωτών (ή και επιτηδευματιών) που παραλαμβάνεται μέσω διαδικτύου, δεδομένου ότι παράγεται νέο αγαθό (φωτογραφία), συνιστούν παραγωγή αγαθού κατόπιν παραγγελίας του πελάτη ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής στο νέο προϊόν των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, και συνεπώς η συναλλαγή της επιχείρησή σας με την εκτυπωτική εταιρεία συνιστά χονδρική πώληση αγαθών εφόσον πρόκειται για συναλλαγή μεταξύ επιτηδευματιών και αντίστοιχα λιανική πώληση αγαθών εφόσον πρόκειται για συναλλαγή με ιδιώτες και τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είναι αυτά της πώλησης αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

Μπάμπης Κ.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Επαναφερω το θεμα ζητωντας εμπειρικες πληροφοριες.

Φωτογραφος με εδρα το σπιτι του παρευρισκεται σε γαμους βαπτισεις,τραβωντας φωτογραφιες και παραδιδωντας τες σε ηλεκτρονικη μορφη(cd).

Διαβαζοντας καποια σημεια του κωδικα καθως και ολα τα παραπανω με βαση τις παραπομπες σας η εκδοση Α.Π.Λ. σε συναλλαγες με ιδιωτες μου φανταζει πιο λογικη.Επειδη ομως δεν ημουν σιγουρος απευθυνθηκα στη ΔΟΥ στο τμημα του Κωδικα ρωτωντας και περαιτερω πληροφοριες.

Μου απαντησαν πως το μονο που χρειαζεται να θεωρησω(για πελατη μου) ηταν ΑΠΥ περιγραφωντας του ακριβως τι θα κανει ο φωτογραφος.

Σημερα τον πηραν τηλεφωνο και του ειπαν οτι τελικα χρειαζεται ταμειακη μηχανη κοβωντας Α.Λ.Π. σε ιδιωτες και ΤΠΔΑ σε χονδρικες.Αυτο που σκεφτομουν εγω στην αρχη.Τελικα τι ισχυει;Εχει συμβει κατι παρομοιο σε καποιον;

Ευχαριστω για το χρονο και τυχον απαντησεις.

Link to comment
Share on other sites

Επαναφερω το θεμα ζητωντας εμπειρικες πληροφοριες.

Φωτογραφος με εδρα το σπιτι του παρευρισκεται σε γαμους βαπτισεις,τραβωντας φωτογραφιες και παραδιδωντας τες σε ηλεκτρονικη μορφη(cd).

Διαβαζοντας καποια σημεια του κωδικα καθως και ολα τα παραπανω με βαση τις παραπομπες σας η εκδοση Α.Π.Λ. σε συναλλαγες με ιδιωτες μου φανταζει πιο λογικη.Επειδη ομως δεν ημουν σιγουρος απευθυνθηκα στη ΔΟΥ στο τμημα του Κωδικα ρωτωντας και περαιτερω πληροφοριες.

Μου απαντησαν πως το μονο που χρειαζεται να θεωρησω(για πελατη μου) ηταν ΑΠΥ περιγραφωντας του ακριβως τι θα κανει ο φωτογραφος.

Σημερα τον πηραν τηλεφωνο και του ειπαν οτι τελικα χρειαζεται ταμειακη μηχανη κοβωντας Α.Λ.Π. σε ιδιωτες και ΤΠΔΑ σε χονδρικες.Αυτο που σκεφτομουν εγω στην αρχη.Τελικα τι ισχυει;Εχει συμβει κατι παρομοιο σε καποιον;

Ευχαριστω για το χρονο και τυχον απαντησεις.

Αναδιάρθρωση ποινολογίου για φορολογικές παραβάσεις

ΡΙΖΙΚΗ ανατροπή στο «ποινολόγιο» της εφορίας σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την κατάργηση αρκετών προστίμων που επιβάλλονται για πολύ μικρές παραβάσεις και τη θέσπιση αυστηρότερων κυρώσεων για βαριές παραβάσεις, όπως τα πλαστά και εικονικά στοιχεία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με το νέο καθεστώς δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο από την εφορία όταν:

- Για κάποια συναλλαγή που έχει εκδοθεί το μη προσήκον φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο, απόδειξη παροχής, δελτίο αποστολής κ.λπ.) και υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που εκδόθηκε κανονικά και έχει στοιχεία που παραπέμπουν σε αυτό που προβλέπει η νομοθεσία και εκδόθηκε

- Αφορούν τυπικές παραβάσεις, οι οποίες δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη

O KBΣ θα καταργηθει εν μερη και συμφωνα με τα πραπάνω η παραβαση σου δεν ειναι ουσιώδεις αρα κανε οτι νομιζεις :)

Link to comment
Share on other sites

Επαναφερω το θεμα ζητωντας εμπειρικες πληροφοριες.

Φωτογραφος με εδρα το σπιτι του παρευρισκεται σε γαμους βαπτισεις,τραβωντας φωτογραφιες και παραδιδωντας τες σε ηλεκτρονικη μορφη(cd).

Διαβαζοντας καποια σημεια του κωδικα καθως και ολα τα παραπανω με βαση τις παραπομπες σας η εκδοση Α.Π.Λ. σε συναλλαγες με ιδιωτες μου φανταζει πιο λογικη.Επειδη ομως δεν ημουν σιγουρος απευθυνθηκα στη ΔΟΥ στο τμημα του Κωδικα ρωτωντας και περαιτερω πληροφοριες.

Μου απαντησαν πως το μονο που χρειαζεται να θεωρησω(για πελατη μου) ηταν ΑΠΥ περιγραφωντας του ακριβως τι θα κανει ο φωτογραφος.

Σημερα τον πηραν τηλεφωνο και του ειπαν οτι τελικα χρειαζεται ταμειακη μηχανη κοβωντας Α.Λ.Π. σε ιδιωτες και ΤΠΔΑ σε χονδρικες.Αυτο που σκεφτομουν εγω στην αρχη.Τελικα τι ισχυει;Εχει συμβει κατι παρομοιο σε καποιον;

Ευχαριστω για το χρονο και τυχον απαντησεις.

Αναδιάρθρωση ποινολογίου για φορολογικές παραβάσεις

ΡΙΖΙΚΗ ανατροπή στο «ποινολόγιο» της εφορίας σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την κατάργηση αρκετών προστίμων που επιβάλλονται για πολύ μικρές παραβάσεις και τη θέσπιση αυστηρότερων κυρώσεων για βαριές παραβάσεις, όπως τα πλαστά και εικονικά στοιχεία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με το νέο καθεστώς δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο από την εφορία όταν:

- Για κάποια συναλλαγή που έχει εκδοθεί το μη προσήκον φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο, απόδειξη παροχής, δελτίο αποστολής κ.λπ.) και υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που εκδόθηκε κανονικά και έχει στοιχεία που παραπέμπουν σε αυτό που προβλέπει η νομοθεσία και εκδόθηκε

- Αφορούν τυπικές παραβάσεις, οι οποίες δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη

O KBΣ θα καταργηθει εν μερη και συμφωνα με τα πραπάνω η παραβαση σου δεν ειναι ουσιώδεις αρα κανε οτι νομιζεις :)

Καλησπέρα

Αυτό που πρέπει να κάνετε, είναι αυτό που σας είπε η ΔΟΥ

Κατά την άποψή μου, δεν είναι φρόνιμο και ασφαλές να κάνουμε ότι να' ναι ή ότι θέλουμε.

Έως ότου έρθει ο ΚΑΣ ή γίνει οτιδήποτε άλλο... ο ΚΒΣ ισχύει.

Και φυσικά και οι ποινές που προβλέπονται.

Δηλαδή ισχύουν όλα μέχρι ... να καταργηθούν !!!

Φιλικά

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα

Αυτό που πρέπει να κάνετε, είναι αυτό που σας είπε η ΔΟΥ

Δεν θεωρώ φρόνιμο και ασφαλές να κάνουμε ότι να' ναι.

Έως ότου έρθει ο ΚΑΣ ... ο ΚΒΣ ισχύει.

Δηλαδή ισχύει μέχρι ... να καταργηθεί !!!

Φιλικά

Aν τελικά καταργηθεί ο ΚΒΣ και δεν διασπασθεί και διασκορπισθεί στο εισόδημα (ν 2238/94) και στον ΦΠΑ (Ν 2859/2000). Πιθανόν να καταργήσουν ή συγωνεύσουν και κάποιες διατάξεις ώστε να τηρήσουν τα πρσχήματα.

Link to comment
Share on other sites

Aν τελικά καταργηθεί ο ΚΒΣ και δεν διασπασθεί και διασκορπισθεί στο εισόδημα (ν 2238/94) και στον ΦΠΑ (Ν 2859/2000). Πιθανόν να καταργήσουν ή συγωνεύσουν και κάποιες διατάξεις ώστε να τηρήσουν τα πρσχήματα.

Καλησπέρα συνάδελφε

Μου θυμίσατε την κατάργηση του ΣΔΟΕ.

Ναι το ΣΔΟΕ καταργήθηκε ...

"Γεννήθηκε" η ΥΠΕΕ...

Καλό βράδυ.

Link to comment
Share on other sites

Πρσωπικά νομίζω ότι κάποιες διατάξεις θα τις ενσωματώσουν στον ΚΦΕ και κάποιες στον ΚΦΠΑ. Αυτό που μπορεί να καταργηθεί θα είναι ο ΚΒΣ ως αυτοτελές νομοθέτημα.

Καλό βράδυ Μπάμπη

Link to comment
Share on other sites

Επαναφερω το θεμα ζητωντας εμπειρικες πληροφοριες.

Φωτογραφος με εδρα το σπιτι του παρευρισκεται σε γαμους βαπτισεις,τραβωντας φωτογραφιες και παραδιδωντας τες σε ηλεκτρονικη μορφη(cd).

Διαβαζοντας καποια σημεια του κωδικα καθως και ολα τα παραπανω με βαση τις παραπομπες σας η εκδοση Α.Π.Λ. σε συναλλαγες με ιδιωτες μου φανταζει πιο λογικη.Επειδη ομως δεν ημουν σιγουρος απευθυνθηκα στη ΔΟΥ στο τμημα του Κωδικα ρωτωντας και περαιτερω πληροφοριες.

Μου απαντησαν πως το μονο που χρειαζεται να θεωρησω(για πελατη μου) ηταν ΑΠΥ περιγραφωντας του ακριβως τι θα κανει ο φωτογραφος.

Σημερα τον πηραν τηλεφωνο και του ειπαν οτι τελικα χρειαζεται ταμειακη μηχανη κοβωντας Α.Λ.Π. σε ιδιωτες και ΤΠΔΑ σε χονδρικες.Αυτο που σκεφτομουν εγω στην αρχη.Τελικα τι ισχυει;Εχει συμβει κατι παρομοιο σε καποιον;

Ευχαριστω για το χρονο και τυχον απαντησεις.

Σας απάντησαν γραπτά ? Γιατί αυτά πιάνονται τελικά.

Link to comment
Share on other sites

Πρσωπικά νομίζω ότι κάποιες διατάξεις θα τις ενσωματώσουν στον ΚΦΕ και κάποιες στον ΚΦΠΑ. Αυτό που μπορεί να καταργηθεί θα είναι ο ΚΒΣ ως αυτοτελές νομοθέτημα.

Καλό βράδυ Μπάμπη

Έτσι φαίνεται αγαπητέ συνάδελφε.

Και για όποιον δεν έχει διαβάσει σχετικά, ας δει εδώ:

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/9081

Καλό βράδυ

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστω καταρχην ολους για τις απαντησεις.

Σωτηρη οχι δεν μου απαντησαν γραπτα αλλα με αυτα που διαβαζω θα το απαιτησω.

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστω καταρχην ολους για τις απαντησεις.

Σωτηρη οχι δεν μου απαντησαν γραπτα αλλα με αυτα που διαβαζω θα το απαιτησω.

Μια παρατήρηση . Σε τέτοιες περιπτώσεις θα φροντίζεις να έχεις γραπτή απάντηση της υπηρεσίας, ώστε αν κάποτε αλλάξουν γνώμη , χωρίς όμως να έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και τα δεδομένα με βάση τα οποία πήρες την απάντηση, να μην έχεις πρόβλημα εσύ .

Link to comment
Share on other sites

Μια παρατήρηση . Σε τέτοιες περιπτώσεις θα φροντίζεις να έχεις γραπτή απάντηση της υπηρεσίας, ώστε αν κάποτε αλλάξουν γνώμη , χωρίς όμως να έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και τα δεδομένα με βάση τα οποία πήρες την απάντηση, να μην έχεις πρόβλημα εσύ .

Εχεις απολυτο δικιο.Και ετσι θα πραξω.

Link to comment
Share on other sites

Οταν ομως ο φωτογραφος δεν παραδιδει φωτογραφιες παρα μονο cd απο καλυψη μυστηριου θεωρουν οτι πρεπει να εχει ταμειακη??? σιγουρα θα παει κωδικο 401 στο ε1 αλλα αν δεν εχει ταμειακη και κοβει απυ ειναι παραβαση?

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...
  • 1 month later...

Οταν ομως ο φωτογραφος δεν παραδιδει φωτογραφιες παρα μονο cd απο καλυψη μυστηριου θεωρουν οτι πρεπει να εχει ταμειακη??? σιγουρα θα παει κωδικο 401 στο ε1 αλλα αν δεν εχει ταμειακη και κοβει απυ ειναι παραβαση?

Οπως απαντησε και ο ΝΙΚΟΣ Μ η δραστηριοτητα του φωτογραφου χαραχτηριζεται ως εμπορικη.

Προσωπικα σε αντιστοιχη περιπτωση δικη μου προχωρησα στην αγορα ταμειακης μηχανης για τον πελατη μου.Το αν τις παραδιδεις σε ηλεκτρονικη μορφη ή σε εντυπη δεν εχει σημασια μιας και στις 2 περιπτωσεις εχουμε παραγωγη και πωληση.

Link to comment
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...