Jump to content
 • 0

Διαδικασία κεφαλαιοποίησης αναπροσαρμογής


pakos
 Share

Question

Καλησπέρα

Μπορεί κάποιος συνάδελφος να μου αναφέρει τα βήματα που πρέπει να κάνω για να κεφαλαιοποίησω ποσό που έχει μεινει στον 41.07 απο την αναπροσαρμογή του 2008;

Γνωρίζω ότι πρέπει να γίνει σε 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι 31/12/2010.

Επίσης υπάρχει και ένα ποσό στον 41.07 απο την προηγούμενη αναπροσαρμογή το οποίο δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί επίσης.

Ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

16 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

1) Γενική Συνέλευση με θέμα αύξηση κεφαλαίου.. διαμόρφωση σχετικού άρθρου .. κωδικοποίηση καταστατικού.

2) Πρακτικό Γ.Σ. στην εφορία για απαλλαγή από Φ.Σ. για το ποσό της αύξησης που αντιστοιχεί στην αξία αναπροσαρμογής.

3) Νομαρχία με διπλότυπο 289,72 + γραμμάτιο 0,1% επιτροπής ανταγωνισμού + Πρακτικό + καταστατικό για δημοσίευση.

4) Εφορία σε 30 ημέρες από ανακοίνωση για μεταβολή.

Οι εγγραφές κάλυψης ΜΚ με την ημερομηνία της Γ.Σ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Θα πρεπει να κανω μια εκτακτη καθολικη ΓΣ στην οποία θα αναφέρω σαν θέμα Αύξηση Μ.Κ και τροποποίηση του αρθρου 5 ;

Nαι για την καθολική, τώρα για το άρθρο εσύ ξέρεις ...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

αν ειναι νομαρχια αθηνων

τροποποιηση και κωδικοποιηση

και θα περιμενεις ενα 6μηνο

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αν μια ΕΠΕ δεν προβει μεχρι 31/12 σε αυξηση κεφαλαιου

λογω της υπεραξιας απο αναπροσαρμογη παγιων

και γινει μαζι με αυξηση μετοχικου κεφαλαιου με εισφορα μετρητων (υποχρεουται να κανει αυξηση λογω επιδοτησης αναπτυξιακου)

αργοτερο εντος του 2011,

για να κανουν ολες τις τροποποιησεις στο καταστατικο μαζι.

Μηπως γνωριζετε το προστιμο?? και γενικα θα υπαρξει καποιο αλλο προβλημα??

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αν μια ΕΠΕ δεν προβει μεχρι 31/12 σε αυξηση κεφαλαιου

λογω της υπεραξιας απο αναπροσαρμογη παγιων

και γινει μαζι με αυξηση μετοχικου κεφαλαιου με εισφορα μετρητων (υποχρεουται να κανει αυξηση λογω επιδοτησης αναπτυξιακου)

αργοτερο εντος του 2011,

για να κανουν ολες τις τροποποιησεις στο καταστατικο μαζι.

Μηπως γνωριζετε το προστιμο?? και γενικα θα υπαρξει καποιο αλλο προβλημα??

Η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2065/1992, το οποίο παραθέτω αυτούσιο παρακάτω:

Άρθρο 23

Εμφάνιση της υπεραξίας

1. Από την προκύπτουσα υπεραξία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος, αφαιρείται το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ".

2. Το υπόλοιπο ποσό υπεραξίας που απομένει, κεφαλαιοποιείται ως εξής:

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις θα κάνουν αύξηση του κεφαλαίου κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής.

β) Οι προσωπικές εταιρείες θα κάνουν αύξηση του κεφαλαίου τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος.

γ) Οι συνεταιρισμοί θα κάνουν αύξηση του κεφαλαίου αυτών, υποχρεωτικά με αύξηση του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας αυτών, με τροποποίηση του καταστατικού τους, από τη γενική συνέλευση των συνεταίρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος.

δ) Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης θα κάνουν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, τα οποία διανέμονται δωρεάν στους παλαιούς εταίρους, κατ' αναλογία των μεριδίων τους. - Η περ. δ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 άρθρ.20 Ν.2443/1996 (Α 265) και έχει εφαρμογή επί της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων που υποχρεούνται να προβούν οι επιχειρήσεις στο έτος 1996 και εφεξής.

ε) Οι ανώνυμες εταιρίες, ανεξάρτητα αν οι μετοχές αυτών είναι εισηγμένες ή όχι στο χρηματιστήριο, θα κάνουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είτε με την έκδοση νέων μετοχών, είτε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας, είτε και με τους δύο τρόπους.

Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 876/1979 (ΦΕΚ 48 Α') δεν εφαρμόζονται στις νέες μετοχές, που θα εκδοθούν κατά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων, που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν διανέμονται δωρεάν στους μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας.

3. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου των προσωπικών εταιριών, των συνεταιρισμών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και του μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιριών πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους από το χρόνο της αναπροσαρμογής.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάνει μέσα στο χρόνο αυτόν αύξηση του κεφαλαίου, επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2190/1920.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω της αναπροσαρμογής, τα κεφάλαια ανώνυμης εταιρίας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως αποθεματικά που έχει σχηματίσει, είναι επενδυμένα κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους αναπροσαρμογής σε αστικά ακίνητα κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και άνω, οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α') για την ονομαστικοποιηση των μετοχών της εταιρίας δεν έχουν εφαρμογή για τη χρήση αυτή. - έχει εφαρμογή επί της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων που υποχρεούνται να προβούν οι επιχειρήσεις στο έτος 1996 και εφεξής.

Το άρθρο 56 του Ν.2190/1920 με την τελευταία κωδικοποίηση έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 56

Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής χιλίων (1.000) ευρώ κατ' ελάχιστον ή δια της ετέρας των ποινών τούτων, πας ιδρυτής, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντής ανωνύμου εταιρείας, όστις είτε κατά την ίδρυσιν της εταιρείας, είτε μετ' αυτήν, όπως προκαλέση εγγραφάς μετοχών, ιδρυτικών τίτλων ή ομολογιών της εταιρείας ή όπως επηρεάση την χρηματιστηριακήν τιμήν αυτών, ποιείται εν γνώσει ψευδείς δηλώσεις προς το κοινόν δια δημοσιευμάτων ή δακτυλογραφημάτων αφορώντων:

α) Την εγγραφήν και την καταβολήν του μετοχικού κεφαλάιου, την τιμή της εκδόσεως των μετοχών, ιδρυτικών τίτλων ή ομολογιών, τον ισολογισμόν ή την διανομήν μερίσματος.

β) Ονόματα μετόχων ως μετεχόντων ή μεθεξόντων επί οιωδήποτε τίτλω της εταιρείας.

γ) Παν άλλο γεγονός ασκούν ουσιώδη επιρροήν επί των εταιρικών υποθέσεων και αποσκοπούν την παγίδευσιν του κοινού.

Αυτά έστειλα στο δικηγόρο-νομικό σύμβουλο πελάτη μου σε μια αρκετά μπερδεμένη περίπτωση, όταν ισχυριζόταν ότι "Δεν θα γίνει και τίποτα εάν δεν κάνουμε την κεφαλαιοποίηση στην ώρα της" (μέχρι 31/12/2010).

Δεν θα πρέπει ωστόσο να υπάρχει σύγχυση μεταξύ της αύξησης εταιρικού κεφαλαίου με κατάθεση μετρητών λόγω του αναπτυξιακού νόμου και την υποχρέωση κεφαλαιοποίησης του αφορολόγητου αποθεματικού του 2065/92. Μπορεί στο μέλλον ένας ενδελεχής έλεγχος να το ανακαλύψει. Κατά την άποψή μου, υπάρχει χρόνος να γίνει η δημοσίευση της περίληψης του νέου καταστατικού εντός του 2010.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Και αν το ποσο δεν διαιρειται ακριβως σε μεριδια?

τα ποσα ειναι: 91000 συνολο

τιμη μεριδιου 30 ευρω

και τα ποσοστα 45% 27,5% και 27,5%

Αρα 3000 μεριδια χ 30 ευρω εκαστο και μενει 1000 στο λογαριασμο για επομενη αυξηση??

Η πρεπει να συμπληρωθει με καταβολη μετρητων?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Και αν το ποσο δεν διαιρειται ακριβως σε μεριδια?

τα ποσα ειναι: 91000 συνολο

τιμη μεριδιου 30 ευρω

και τα ποσοστα 45% 27,5% και 27,5%

Αρα 3000 μεριδια χ 30 ευρω εκαστο και μενει 1000 στο λογαριασμο για επομενη αυξηση??

Η πρεπει να συμπληρωθει με καταβολη μετρητων?

Καλύτερα να αφήσετε τον συμβολαιογράφο να περιγράψει την κατανομή των μεριδίων, ώστε τα ποσοστά συμμετοχής να παραμείνουν ίδια (εκτός και εάν επιθυμούν την ανακατανομή των ποσοστών).

Το λέω αυτό διότι στην περίπτωσή μου, η συμβολαιογράφος αναφέρει στο νέο καταστατικό για μερίδια εξ' αδιαιρέτου... Ου μπλέξεις λοιπόν.

Σε κάθε περίπτωση όμως, καλό θα ήταν να καλυφθεί το ποσό της αναπροσαρμογής που έχει ήδη σχηματίσει το αφορολόγητο αποθεματικό και να καταβληθεί σε μετρητά το επιπλέον ποσό, για το οποίο οφείλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων του 2012 σε ΑΕ πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31/12/14.

Μπορεί η τακτική ΓΣ των μετόχων τον Ιούνιο του 2015 να επικυρώσει την κεφαλαιοποίηση η οποία θα περιλαμβάνεται στον ισολογισμό της 31/12/14 ή πρέπει να πραγματοποιηθεί έκτακτη ΓΣ νωρίτερα;

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων του 2012 σε ΑΕ πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31/12/14.

Μπορεί η τακτική ΓΣ των μετόχων τον Ιούνιο του 2015 να επικυρώσει την κεφαλαιοποίηση η οποία θα περιλαμβάνεται στον ισολογισμό της 31/12/14 ή πρέπει να πραγματοποιηθεί έκτακτη ΓΣ νωρίτερα;

Ευχαριστώ

Η κεφαλαιοποίηση πρέπει να γίνει μέχρι 31/12/2014 Αρα Γ.Σ μέσα στο 2014.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εάν η υπεραξία την 31.12.2012 είναι 50.000 € και οι ζημιές εις νεο την 31.12.2011 είναι 40.000 € τότε το υπόλοιπο για κεφαλαιοποίηση είναι 10.000 . Στην περίπτωση όμως που η χρήση 2012 έχει ζημιές τότε το υπόλοιπο της υπεραξίας (10.000) κεφαλαιοποιείτε ή συμψηφίζεται με τις ζημιές του 2012?
Παρακαλώ τη βοήθειά σας

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εάν η υπεραξία την 31.12.2012 είναι 50.000 € και οι ζημιές εις νεο την 31.12.2011 είναι 40.000 € τότε το υπόλοιπο για κεφαλαιοποίηση είναι 10.000 . Στην περίπτωση όμως που η χρήση 2012 έχει ζημιές τότε το υπόλοιπο της υπεραξίας (10.000) κεφαλαιοποιείτε ή συμψηφίζεται με τις ζημιές του 2012?

Παρακαλώ τη βοήθειά σας

Ευχαριστώ

Γ. Εμφάνιση της υπεραξίας (άρθρο 23 ν. 2065/1992).

1. Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 2065/1992, από την υπεραξία που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ίδιου νόμου και στην 1091653/11305/Β0012/ΠΟΛ.1121/17.11.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, θα αφαιρεθεί υποχρεωτικά το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΑΙ», ανεξάρτητα αν το ποσό της ζημίας αυτής έχει ή όχι αναγνωρισθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η αφαίρεση της ζημίας θα γίνει με λογιστικές εγγραφές στα βιβλία και το υπόλοιπο ποσό υπεραξίας που θα απομείνει θα κεφαλαιοποιηθεί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια.

 

Συνεπώς οι ζημίες μέχρι την χρήση 31.12.2011

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Γ. Εμφάνιση της υπεραξίας (άρθρο 23 ν. 2065/1992).

1. Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 2065/1992, από την υπεραξία που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ίδιου νόμου και στην 1091653/11305/Β0012/ΠΟΛ.1121/17.11.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, θα αφαιρεθεί υποχρεωτικά το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΑΙ», ανεξάρτητα αν το ποσό της ζημίας αυτής έχει ή όχι αναγνωρισθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η αφαίρεση της ζημίας θα γίνει με λογιστικές εγγραφές στα βιβλία και το υπόλοιπο ποσό υπεραξίας που θα απομείνει θα κεφαλαιοποιηθεί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια.

 

Συνεπώς οι ζημίες μέχρι την χρήση 31.12.2011

Ευχαριστώ πολύ !

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...