Jump to content

Χωμ/κες εργασίες-Μάνδρα αδρανών υλικών (χώματα, πέτρες κλπ)


Recommended Posts

Επιχείρηση με τις παραπάνω δραστηριότητες κάνει συμφωνία με κάποιους δήμους ώστε να καθαρίσει κάποια ποτάμια με αντάλλαγμα να πάρει από αυτά όσα χώματα, πέτρες και ότι άλλο θέλει. Στην συνέχεια και αφού τα επεξεργαστεί (διαχωρισμός κλπ) τα πουλάει. Ερώτηση 1. Με τι αποδεικτικό θα καταχωρηθούν τα υλικά που παίρνει και με τι ποσότητες αφού αυτά δεν μετριούνται (ζυγίζονται) Ερώτηση 2. Θα γίνει απογραφή και αν ναι πως θα καταμετρηθούν τα υλικά (δεν είναι ζυγισμένα) αλλά και με ποια τιμή? Προσπαθώ μήνες να "πιάσω" το υπουργείο αλλά μάταια......

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites

1. Η εταιρεία έχει ή θα υπογράψει κάποια σύμβαση με τους εμπλεκόμενους δήμους

2. Για την όλη επιχείρηση θα έχει κάποιες δαπάνες (ημερομίσθια, έξοδα μεταφοράς κλπ) για τα οποία θα κάνει μία κατάσταση ώστε το κόστος αυτό να επιμερίσει στο τέλος στα «παραχθέντα» προϊόντα

3. Τα υλικά αυτά συνήθως έχουν μονάδα μέτρησης το Κυβικό μέτρο

4. Τα υλικά θα τα παραλάβει με Δελτίο ποσοτικής παραλαβής πχ τόσα ΚΜ μπάζα

5. Με το πέρας του διαχωρισμού των υλικών και ανάλογα με την ποσότητα των επιμέρους παραχθέντων θα δημιουργήσεις αντίστροφα (εκ των παραχθέντων στην αναγκαία Α’ ‘υλη) προδιαγραφές

6. Με βάση αυτές τις προδιαγραφές θα κάνεις την παραγωγή των ετοίμων και την εισαγωγή τους στην αποθήκη σου.

7. Με βάση το συνολικό κόστος που έχεις προσδιορίσει (2) κατ αναλογία των παραχθεισών ποσοτήτων θα έχεις και το κόστος των «προϊόντων» σου

Στην ουσία δηλαδή δημιουργεις ένα βιβλίο Παραγωγής-Κοστολογίου μαζί με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές

Link to post
Share on other sites

Υπάρχουν κάποια προβλήματα.

1. Είναι δύσκολο να υπολογιστούν τα έξοδα.

2. Τα μπάζα (δεν είναι ακριβώς μπάζα αλλά άμμος και πέτρες) δεν ζυγίζονται αλλά πηγένουν κατευθείαν στην μάντρα. Εκεί κοσκινίζονται και διαχωρίζονται σε άμμο, 3α, κροκάλα κλπ. Σχηματίζονται βουνά από αυτά και όπως καταλαβαίνεις δεν ζυγίζονται. Στην απογραφή πως θα ξέρει πόσα κυβικά έχει?

Κάτι ακόμη. Μπορεί να πάρει από το ποτάμι ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο κατά τον καθαρισμό. Μπορεί για παράδειγμα, να πάει άυριο και να πάρει 2 φορτηγά άμμο.

Σε ευχαριστώ. Ψάχνομαι εδώ και πολύ καιρό και από τις ΔΟΥ δεν μπορούν να μου απαντήσουν. Για το υπουργείο τα έγραψα πιο πάνω......:D

Link to post
Share on other sites

Τα φορτηγά έχουν συγκεκριμένο όγκο που μπορεί να πάρει το κάθε ένα.

Άρα από τις διαδρομές κάθε φορτηγού ξέρεις (περίπου τουλάχιστον) τον όγκο των Α υλών που έχουν έρθει στην μάντρα σου.

Από εκεί και πέρα στο τέλος του χρόνου θα ξέρεις τα παρακάτω στοιχεία:

  • Πόσα φορτηγά με «μπάζα» έχεις παραλάβει και με βάση την μεταφορική ικανότητα του καθενός τον συνολικό όγκο τους (για πληροφορίες τονάζ, όγκων κλπ ρώτα και τους οδηγούς των φορτηγών και σαν τελευταία λύση να τα ζυγίζουν σε γεφυροπλάστιγγα πριν στα παραδώσουν)
  • Κάθε ημέρα ο υπεύθυνος του συνεργείου που κάνει τους διαχωρισμούς να σου δίνει κατάσταση με τα «παραχθέντα». Αυτές τις λίστες θα τις χρειαστείς στο τέλος του χρόνου για να προσδιορίσεις τα συνολικά παραχθέντα «προϊόντα»
  • Άρα στο τέλος του χρόνου θα έχεις ΧΧΧΧ κυβικά μέτρα Α ύλης (μπάζα) και μια σειρά από παραχθέντα με τις αντίστοιχες ποσότητες τους. Από το συνδυασμό αυτών των δυο στοιχείων θα δημιουργήσεις τις τεχνικές προδιαγραφές και σε συνεχεία θα συνθέσεις τα έτοιμα όπως το παράδειγμα που σου δίνω παρακάτω

Τεχνική προδιαγραφή παραγωγής αδρανών υλικών ανά Κυβικό Μέτρο "μπαζών"

Μον. Μέτρησης Ποσότητα ετοίμου

Είδος 1 Μ3 0,154540

Είδος 2 Μ3 0,186400

Είδος 3 Μ3 0,005412

Είδος 4 Μ3 0,154400

Είδος 5 Μ3 0,015680

Είδος 6 Μ3 0,123540

Είδος 7 Μ3 0,094310

Είδος 8 Μ3 0,083542

Είδος 9 Μ3 0,122347

Είδος 10 Μ3 0,043850

Είδος 11 Μ3 0,015979

ΣΥΝΟΛΟ 1,000000

συνολική ποσότητα μπαζών 579,764

Κατάσταση παραγωγής αδρανών υλικών

Μον. Μέτρησης Ποσότητα ετοίμου

Είδος 1 Μ3 89,596729

Είδος 2 Μ3 108,068010

Είδος 3 Μ3 3,137683

Είδος 4 Μ3 89,515562

Είδος 5 Μ3 9,090700

Είδος 6 Μ3 71,624045

Είδος 7 Μ3 54,677543

Είδος 8 Μ3 48,434702

Είδος 9 Μ3 70,932270

Είδος 10 Μ3 25,422651

Είδος 11 Μ3 9,264049

579,763942

Με αυτό τον τρόπο θα έχεις τόσο τα αναλωθέντα μπάζα όσο και τα παραχθέντα αδρανή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρεις τρόπο να προσδιορίσεις τα άμεσα έξοδα που έχουν σχέση με την παραγωγή αυτή (εργατικά, μεταφορικά, κλπ) και αυτά θα τα επιμερίσεις στα παραχθέντα κατά τον λόγο της παραχθείσας ποσότητας κάθε ενός προς την συνολική ποσότητα και έτσι θα έχεις και την τιμή κόστους κάθε ενός για την απογραφή σου και τα αποτελέσματα.

Όπως σου είπα και στην αρχική απάντηση πρέπει να το χειριστείς σαν Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου.

Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες στείλε pm

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...