Jump to content
 • 0

καλυψη κεφαλαιου ΑΕ και ελεγχος απο νομαρχια


Question

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Guest KOSTAS

Καλημερα, υπάρχει χρονικό όριο ενημερωσης της νομαρχίας για την κάλυψη του κεφαλαίου; Δύο μήνες από την κάλυψη;

ευχαριστω

Link to post
Share on other sites
 • 0

Τώρα δεν ξέρω αν είναι η LILY ή ο KOSTAS που ρωτάει και δεν ξέρω ακόμα τι εννοούν με το

χρονικό όριο ενημερωσης της νομαρχίας,
αλλά μετά την καταβολή του κεφαλαίου συνεδριάζει το ΔΣ και πιστοποιεί την καταβολή και η απόφαση αυτή του ΔΣ εντός 20 μερών πρέπει να σταλεί στην νομαρχία για δημοσίευση. Η δ/νση εμπορίου φυσικά θα ελέγξει την καταβολή του κεφαλαίου
Link to post
Share on other sites
 • 0

Ας διαβάσεις το άρθρο 11 του 2190 και θα λύσεις τις απορίες σου

ΩΧ! Η ΑΕ πηρε ΑΦΜ 27/03/2010 το κεφαλαιο κατατεθηκε τμηματικα και ολοκληρωθηκε η καταβολη του τον 5/2010 αλλα δεν εχει πιστοποιηθει ακομη . τι κυρωσεις εχουμε;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Άρθρο 11

1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

4. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 3 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του παρόντος. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

[Σχετικά έγγραφα παραγράφου (2)]

Σχετικές αποφάσεις (2)6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

Άρθρο 58α

Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής χιλίων (1.000) ευρώ κατ' ελάχιστον ή δια της ετέρας των ποινών τούτων:

α) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, παραβαίνον την διάταξιν του άρθρου 11 του παρόντος περί υποχρεωτώς πιστοποιήσεως περί καταβολής ή μη του κεφαλαίου και υποβολής της πιστοποιήσεως ταύτης εις το Υπουργείον Εμπορίου, ως και παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούν ψευδώς την καταβολήν του μετοχικού κεφαλαίου.

β) πας, όστις, κατά παράβασιν του άρθρου 23α του παρόντος, χορηγεί δάνεια ή πιστώσεις εις ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ.

γ) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ, κατά παράβασιν του άρθρου 39 παραγρ.4 του παρόντος, δεν προβαίνει εις τας υπό τούτου προβλεπομένας ανακοινώσεις.

δ) πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις του άρθρου 53α του παρόντος περί τηρήσεως εις Ελληνικήν γλώσσαν των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.

ε) πας όστις ενεργεί τας εν τω άρθρω 10 του νόμου 5076/1931 αναφερομένας εργασίας, κατά παράβασιν των ειδικών διατάξεων περί τραπεζών των άρθρων 10-14 και 16-18 του νόμου 5076/1931.

στ) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντής ανωνύμου εταιρείας μετά την υπό του Δικαστηρίου ακύρωσιν της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως, την προβλεπομένην υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 35β, δεν ήθελεν ενεργήσει τας επενεκτέας εις τον ισολογισμόν μεταβολάς και συγκαλέσει γενικήν συνέλευσιν προς έγκρισιν αυτού.

Link to post
Share on other sites
 • 0

πρόστιμο 150 € ... μόνο

Αρθρο 63δ - Ποινικές διατάξεις

Για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, που προβλέπονται στα άρθρα 11 παράγραφος 5, 20 παράγραφος 7, 26α παράγραφος 2 και 43β παράγραφοι 3 και 6, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΚΑΛΗΜΕΡΑ! ΑΚΟΥΣΤΕ ΘΕΜΑ ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ....

ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ, ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, ΚΛΠ, ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 196,ΟΟ ΕΥΡΩ ΜΕΙΟΝ ΦΜΥ ΜΕΙΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ=150,00 ΕΥΡΩ * 2=300 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ..... ΤΟ ΘΕΩΡΕΙ ΚΟΡΟΙΔΙΑ...

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.... Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ....;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αρθρο 58α - Ποινικές διατάξεις

Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής 1.000 ευρώ κατ' ελάχιστον ή δια της ετέρας των ποινών τούτων:

α) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, παραβαίνον την διάταξιν του άρθρου 11 του παρόντος περί υποχρεωτικής πιστοποιήσεως περί καταβολής ή μη του κεφαλαίου και υποβολής της πιστοποιήσεως ταύτης εις το υπουργείον Εμπορίου, ως και παν μέλος του Διοικητκού Συμβουλίου πιστοποιούν ψευδώς την καταβολήν του μετοχικού κεφαλαίου.

Αρθρο 62 - Ποινικές διατάξεις

Τιμωρείται δια χρηματικής ποινής 1.000 ευρώ κατ' ελάχιστον παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πας διευθυντής ή πας άλλος υπάλληλος ανωνύμου εταιρείας, όστις εν γνώσει και εκ προθέσεως και παρά την συνεπείαν προσφυγής εκδοθείσαν και κοινοποιηθείσαν αυτώ απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του υπουργείου Εμπορίου, εξακολουθεί αρνούμενος ή παρεμβάλλουν δυσχέρειας εις τους υπαλλήλους του υπ. Εμπορίου δια την ενάσκησιν της κατά τον παρόντα νόμον εποπτείας επί της εταιρείας.

O "Επιχειρηματίας" ξεκινάει στραβά τη διαδικασία.

Στο μέλλον, επίσης μπορεί να θεωρήσει ότι είναι κοροιδία να αποδίδει τον ΦΠΑ ή τις ασφαλιστικές εισφορές των υπαλλήλων του.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest dimitrisk26

Καλησπέρα,

Θα ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με την πιστοποίηση ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Γίνεται η συνεδρίαση του ΔΣ μέσα στο δίμηνο και αποφασίζει ότι το μετοχικό κεφάλαιο θα κατατεθεί σε 4 μήνες ( η διάρκεια των 4ων μηνών ισχύει από την ημέρα σύστασης της εταιρείας ή από την ημέρα της απόφασης του ΔΣ).

Μπορεί να δώσει το ΔΣ μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα,

Θα ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με την πιστοποίηση ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Γίνεται η συνεδρίαση του ΔΣ μέσα στο δίμηνο και αποφασίζει ότι το μετοχικό κεφάλαιο θα κατατεθεί σε 4 μήνες ( η διάρκεια των 4ων μηνών ισχύει από την ημέρα σύστασης της εταιρείας ή από την ημέρα της απόφασης του ΔΣ).

Μπορεί να δώσει το ΔΣ μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

Δες το άρθρο 11 του 2190

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...