Jump to content
 • 0

Διακοπή εργασιών και αυτοπαράδοση εμπορευμάτων


GEORGE X
 Share

Question

Διακοπή ατομικής επιχείρησης 30/06 και τα δεδομένα στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων είναι τα εξής:<BR>Έσοδα :4240,55<BR>Απογραφή Λήξης 09: 11.198,40+ Αγορές:1.366,31=12564,71<BR>Υπόλοιπο:8.324,16<BR>Τι φορολογητέα αξία θα υπολογίσουμε για την αυτοπαράδοση; Σύμφωνα με τον Κώδικα ΦΠΑ το άρθρο 19 θα υπολογιστεί στην τρέχουσα τιμή αγοράς ή το κόστος των αγαθών.Η επιχείρηση εάν τα πουλούσε σήμερα με τιμές ξεπουλήματος θα πουλούσε περίπου στα 1200,00€ και την συμφέρει περισσότερο για να μην επιβαρυνθεί μεγάλο ποσό στο ΦΠΑ.Θα ήθελα συνάδελφοι να ακούσω τις απόψεις σας.

Link to comment
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Και γιατί δεν τα πουλάει τότε ...να εισπράξει και το ΦΠΑ?

Πάντως το άρθρο 19 τα λέει.. τιμή κτήσης ή τρέχουσα τιμή αγοράς.. τιμή ρευστοποίησης δεν αναφέρει.

Αν βέβαια τα είχατε απογράψει.. θα μπορούσατε να τα απογράψετε με ρευστοποιήσιμη αξία.. κι μ'αυτή θα τα αυτοπαραδίδατε..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μια απαντησούλα ρε παιδιά

Αυτοπαράδοση Αγαθού - Ιδιοχρησιμοποίηση Υπηρεσίας (κ. Δημητρίου Γκλεζάκου)

Αυτοπαράδοση Αγαθού

Ι. Έννοια – Ορισμός

Στο Φ.Π.Α. υπάγονται και ορισμένες πράξεις, οι οποίες δεν είναι στην πραγματικότητα παραδόσεις αλλά για σκοπούς Φ.Π.Α., "πλάσμα δικαίου", θεωρούνται ως παραδόσεις και επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. Δεν είναι πραγματικές παραδόσεις, αφού δεν υπάρχει επαχθής αιτία (αντάλλαγμα) ή δεν γίνεται μεταβίβαση κυριότητας. Πρόκειται για τις αποκαλούμενες πράξεις "αυτοπαράδοσης" αγαθού και προβλέπεται η υπαγωγή τους σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φ.Π.Α., προκειμένου να διασφαλίζονται αφενός ίσοι όροι ανταγωνισμού και αφετέρου η επιβολή του φόρου κατά τη διάθεση αγαθών στον τελικό καταναλωτή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 θα πρέπει να γίνεται αυτοπαράδοση και κατ' επέκταση να επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. οι ακόλουθες πράξεις:

• Δωρεάν διάθεση από υποκείμενο αγαθών της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. Όπως π.χ. επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι 9 θέσεων, μοτοσικλέτες, μηχανάκια, σκάφη αναψυχής, τρόφιμα, ποτά, καπνοβιομηχανικά προϊόντα.

• Δωρεάν διάθεση αγαθών από υποκείμενη σε φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη της ίδιας επιχείρησης.

• Δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

• Ανάληψη από τον υποκείμενο αγαθών της επιχείρησης για ικανοποίηση προσωπικών αναγκών ή για το προσωπικό της επιχείρησης.

• Ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, ιδιόχρηση και η με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση νέου ακινήτου υπαγόμενου σε Φ.Π.Α.

• Ανάληψη μερίδας σε αγαθά από εταίρο μέτοχο ή κληρονόμο εφόσον γίνεται διακοπή εργασιών, λύση της εταιρείας, αποχώρηση ή θάνατος εταίρου.

ΙΙ. Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις

• Ως φορολογητέα αξία στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών θα πρέπει να λαμβάνεται η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων και εάν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών.

• Ο Φ.Π.Α. της αυτοπαράδοσης καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου, που διενεργείται η αυτοπαράδοση.

• Για την αυτοπαράδοση εκδίδεται το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης ή κατ' ανάγκη και άλλο στοιχείο του Κ.Β.Σ. μετά από σχετική διόρθωση του τίτλου. Το στοιχείο αυτοπαράδοσης προβλέπεται από την Α.Υ.Ο. Π. 7475/792/1986, υπόδειγμα του οποίου, παρατίθεται κατωτέρω.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συνάδελφε έκλεισε το μαγαζί και δεν μπόρεσε να τα πουλήσει. Έαν τα κόψει στην αξία 8364.00€ θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ 1764.00€ και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πληρώσει αυτό το ΦΠΑ. Προτείνεται μια λύση και έαν δεν υπάρχει τι συνέπειες θα έχουμε στην περίπτωση που κοπεί στοιχείο αυτοπαράδοσης με την ρευστοποιήσιμη αξία;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πάμε πάλι..

Τι εμπορεύματα είναι αυτά και τι θα τα κάνει.? θα τα φάει?

Προφανώς θα τα πουλήσει μαύρα χωρίς ΦΠΑ... άρα μπορεί να τα πουλήσει..

Η δουλειά μας είναι να παρουσιάσουμε στον πελάτη τα δεδομένα.. ή απόφαση και οι κίνδυνοι είναι δικιά του ευθύνη.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τα εμπορεύματα είναι έτοιμα ενδύματα και θα τα πάρει σπίτι. Για να μην το πλατιάζουμε και επειδή ο πελάτης μου δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει θα κόψω Στοιχείο Αυτοπαράδοσης με την χαμηλότερη δυνατή τιμή και έαν γίνει κάποια στιγμή τακτικός έλεγχος (διότι δεν θα κάνουμε αυτοπεραίωση) θα κληθούμε να πληρώσουμε την διαφορά.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συνάδελφε έκλεισε το μαγαζί και δεν μπόρεσε να τα πουλήσει. Έαν τα κόψει στην αξία 8364.00€ θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ 1764.00€ και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πληρώσει αυτό το ΦΠΑ. Προτείνεται μια λύση και έαν δεν υπάρχει τι συνέπειες θα έχουμε στην περίπτωση που κοπεί στοιχείο αυτοπαράδοσης με την ρευστοποιήσιμη αξία;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To ποσό 8.364,00 ευρώ, πως το υπολόγισες ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αποθέματα λήξης χρήσης 2009 και Αγορές Χρήσης 2010-Πωλήσεις Χρήσης 2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν είναι σωστός ο υπολογισμός σου γιατί τα δύο πρώτα μεγέθη (δη. το απόθεμα λήξης και οι αγορές χρήσεως) είναι εκφρασμένα σε τιμές αγοράς , το τρίτο (δηλ. οι πωλήσεις) εμπεριέχουν τόσο την τιμή αγοράς όσο και το μικτό κέρδος (ζημία) με τα οποίο πούλησες. Δηλαδή με άλλα λόγια αθροίζεις ανόμοια ποσά.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΘΕΛΩ  ΝΑ  ΚΑΝΩ  ΔΙΑΚΟΠΗ   ΚΑΝΩ  ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ   ΚΑΙ  ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΦΠΑ ,  ΕΧΩ    ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΩ  ΝΑ ΤΑ    ΜΕΤΑΦΕΡΩ   ΣΤΟ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΜΠΟΡΩ  ΝΑ  ΤΑ  ΑΦηΣΩ    ΣΤΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΠΟΥ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ   ΘΑ  ΕΧΕΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  Ο  ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΔΗΛΩΝΕΙ  ΤΟ  ΕΝΟΙΚΙΟ   ΕΝΩ  ΕΓΩ  ΘΑ  ΠΑΨΩ  ΝΑ  ΕΙΜΑΙ  ΕΠΙΤΗΔΕΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ   ΣΤΗ   ΑΠΕΡΓΙΑ   ΠΟΥ    ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ  ΑΥΤΑ  ΜΕ  ΡΩΤΑΓΕ Ο ΠΕΛΕΤΗΣ  ΜΟΥ

ευχαριστώ  και  καλό   απόγευμα

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΘΕΛΩ  ΝΑ  ΚΑΝΩ  ΔΙΑΚΟΠΗ   ΚΑΝΩ  ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ   ΚΑΙ  ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΦΠΑ ,  ΕΧΩ    ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΩ  ΝΑ ΤΑ    ΜΕΤΑΦΕΡΩ   ΣΤΟ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΜΠΟΡΩ  ΝΑ  ΤΑ  ΑΦηΣΩ    ΣΤΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΠΟΥ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ   ΘΑ  ΕΧΕΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  Ο  ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΔΗΛΩΝΕΙ  ΤΟ  ΕΝΟΙΚΙΟ   ΕΝΩ  ΕΓΩ  ΘΑ  ΠΑΨΩ  ΝΑ  ΕΙΜΑΙ  ΕΠΙΤΗΔΕΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ   ΣΤΗ   ΑΠΕΡΓΙΑ   ΠΟΥ    ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ  ΑΥΤΑ  ΜΕ  ΡΩΤΑΓΕ Ο ΠΕΛΕΤΗΣ  ΜΟΥ

ευχαριστώ  και  καλό   απόγευμα

πολυ δουλεια δλδ!!!!!οχι δεν βλεπω να υπαρχει καποιο προβλημα

Link to comment
Share on other sites

 • 0

καλησπέρα

σήμερα στη ΔΟΥ μου είπανε ότι η αυτοπαράδοση μπορεί να φορολογηθεί ώς έσοδο απο επιχειρηματική δραστηριότητα, ισχύει κάτι τέτοιο?γιατί δεν μπορώ να το βρώ πουθένα

Ευχαριστώ πολύ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...