Jump to content

ΜΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΩΝ & ΕΚΜ/ΤΗΣ ΦΔΧ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ. ΤΙ ΕΚΔΙΔΕΙ?


Recommended Posts

Επιχείρηση με τα παραπάνω δύο επαγγ'ελματα (μάνδρα οικοδομικών υλικών και εκμεταλλευτής φορτηγού Δ.Χ.) πραγματοποιεί μεταφορές με το φορτηγό Δ.Χ. για την μάνδρα του. Τι στοιχείο εκδίδει? Μπορεί να εκδοθεί φορτωτική με στοιχεία πελάτη τα δικά του και να την καταχωρήσει και σαν έσοδο και σαν έξοδο? Πραγματοποιεί 20 δρομολόγια τον μήνα (περίπου)

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites

Επικοινώνησα με το υπουργείο και με 3 ΔΟΥ παίρνοντας 3 διαφορετικές απαντήσεις.

α) Εκδίδουμε φορτωτική μηδενικής αξίας

β)Εκδίδουμε φορτωτική με αξία

γ)Δεν εκδίδουμε τίποτα και αρκεί το συνοδευτικό παραστατικό (ΔΑ ή ΤΔΑ) σαν να πρόκειται για ΦΙΧ

Μπορεί κάποιος να βοηθήσει?

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites

Μεταξύ α και γ .. αυτοπαράδοση δεν είναι σε καμιά περίπτωση.. (άρθρο 9 κωδ.ΦΠΑ).

Θα επέλεγα το α) (για κάθε περίπτωση), αν δεν υπάρχει έγγραφη απάντηση υπέρ του γ)

Link to post
Share on other sites

Πολύ ενδιαφέρον θέμα.

Η γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται συγχώνευση στοιχείων των 2 προαναφερόμενων απόψεων.

Δηλαδή:

Το άρθρο 9 κωδ. ΦΠΑ:

Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, η από υποκείμενο στο φόρο:

α) χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς αυτή, εφόσον κατά την απόκτηση των αγαθών αυτών δημιουργήθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου,

β) παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση του,

γ) χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του υποκειμένου που απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο στο φόρο.

Ωραία υπάγεται σε ΦΠΑ η δραστηριότητα.

Ως μάνδρα οικοδομικών υλικών πρέπει να παραδώσει στον μεταφορέα ( παρ΄όλο που έχουμε ταύτιση προσώπου ) συνοδευτικό στοιχείο μεταφοράς αγαθών. Άρθρο 16 παρ. 1 ΚΒΣ.

Στο ίδιο άρθρο όμως ορίζει και υποχρεώνει τον μεταφορέα στην παράγραφο 5 να κάνει το εξής:

5. Ο μεταφορέας με βάση τα έγγραφα των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4, εκδίδει κατά την παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου, για κάθε μεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί αποδεικτικό παράδοσης αυτών και παραμένει στο μεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται στο φορτωτή, το τρίτο έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνης» και παραδίδεται σ' αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ως στέλεχος.

Επίσης στην συνέχεια στην παρ. 8:

8.Ο μεταφορέας εκδίδει φορτωτική και όταν μεταφέρει αγαθά δικά του. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι δημόσιες μεταφορικές επιχειρήσεις.

Άρα σώνει και ντέ πρέπει να κοπεί φορτωτική.

Συνεχίζοντας, στο άρθρο 14 ΚΒΣ έχουμε:

Στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, που προβλέπονται από το ν. 1642/1986, εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης. Αντί της απόδειξης αυτής μπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας του Κ.Β.Σ., εφόσον κατά την έκδοση τους αναγράφεται η ένδειξη "απόδειξη αυτοπαράδοσης"..

Θα μπορούσε να κοπεί ειδικό στοιχείο ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών αλλά επειδή κανείς δεν θέλει να κάνει διπλή δουλειά εξαιτίας της υποχρέωσης ούτως ή άλλως εκδόσεως φορτωτικής - πάντοτε βάσει των συνοδευτικών εγγράφων της μάνδρας υλικών - τότε θα αρκεστώ σε αυτήν, αναγράφοντας απλά στο σώμα της την ένδειξη "απόδειξη αυτοπαράδοσης".

Η απορία που έχω είναι τι αξία θα αναγραφεί και τι θα λάβουμε υπ όψιν μας για να την προσδιορίσουμε; Δεν είναι από το Υπουργείο μεταφορών καθορισμένα τα κόμιστρα; Σκεφτόμουν αν συμφέρει να χρησιμοποιούμε ΦΙΧ για ιδιοχρησιμοποίηση.

Link to post
Share on other sites

Η απορία που έχω είναι τι αξία θα αναγραφεί και τι θα λάβουμε υπ όψιν μας για να την προσδιορίσουμε; Δεν είναι από το Υπουργείο μεταφορών καθορισμένα τα κόμιστρα; Σκεφτόμουν αν συμφέρει να χρησιμοποιούμε ΦΙΧ για ιδιοχρησιμοποίηση.

1) Την ίδια απορία έχουμεsad.gif

2) Νομίζω πως τα κόμιστρα είναι ελεύθερα (εκτός της μεταφοράς υγρών καυσίμων)

3)Συμφέρει το ΦΙΧ για να μην σπάζουμε το κεφάλι μας (μιας και το υπουργείο δεν δίνει πειστικές απαντήσεις) αλλά και ο επαγγελματίας χρησιμοποιεί ότι τον βολεύει.

Το σίγουρο λοιπόν είναι πως θα εκδοθεί φορτωτική αλλά το ζήτημα είναι με ποια τιμή. Μηδενική, πραγματική ή κάποιο συμβολικό ποσό? Στην πραγματικότητα, τα δρομολόγια είναι μικρής απόστασης και οι πραγματικές τιμές κυμαίνονται μεταξύ 20 και 40€ αλλά δεν ξέρω τι να πω στον επαγγελματία.sad.gif

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας αλλά και για τις συμβουλές σας. Ελπίζω να καταλήξει κάπου αυτό το αλαλούμ....

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...