Jump to content

001002 - Επιστολή για την αναγνώριση ημερών ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


Recommended Posts

Το τελικό πόρισμα του συνήγορου..........

Μόλις ήρθε......................

attachicon.gifPorisma.pdf

Υγ: Παρακαλείται όποιος από τους 2 Κωστήδες θέλει, να το δημοσιεύσει με το ανάλογο σχόλιο στην κεντρική του taxheaven......... Thanx................. :)

 

Μόλις το διάβασε έκπληκτος ελεγκτής του ΙΚΑ και ομολόγησε ότι κακώς διαγράφονται ασφαλιστικές ημέρες από μερικώς απασχολούμενους.

Αλήθεια, το ΙΚΑ και συγκεκριμένα ο διοικητής του δεν όφειλε να απαντήσει εγγράφως στο πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη;

Επίσης, πως μπορεί αυτό το πόρισμα να γίνει εκτελεστό; Μέσω κάποιας αγωγής προς το ΙΚΑ; Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να διαβιβάσουμε το θέμα σε κάποιον αγωνιστικό σύλλογο δικηγόρων. Κάτι έχω υπ'όψιν μου.

Link to comment
Share on other sites

Μόλις το διάβασε έκπληκτος ελεγκτής του ΙΚΑ και ομολόγησε ότι κακώς διαγράφονται ασφαλιστικές ημέρες από μερικώς απασχολούμενους.

Αλήθεια, το ΙΚΑ και συγκεκριμένα ο διοικητής του δεν όφειλε να απαντήσει εγγράφως στο πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη;

Επίσης, πως μπορεί αυτό το πόρισμα να γίνει εκτελεστό; Μέσω κάποιας αγωγής προς το ΙΚΑ; Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να διαβιβάσουμε το θέμα σε κάποιον αγωνιστικό σύλλογο δικηγόρων. Κάτι έχω υπ'όψιν μου.

 

Κάτι είπαμε και με το Σταυρουλάκη... ακόμα δεν έχω νέα του.....

 

Εννοείται ότι όπου μπορείς, μέσα...

 

Το θέμα πρέπει να χτυπηθεί στη διοίκηση πάντως... Στα υποκαταστήματα δεν έχει καμία τύχη....

Link to comment
Share on other sites

Στέφανε 

 

την παρασκευή μίλησα με την δικηγόρο (με έχει βαρεθεί να την ρωτάω) και ακόμα τίποτα 

 

απορία 

 

στο θέμα μας, στο όποιο θέμα, ο συνήγορος του πολίτη λέει κράτος, ΙΚΑ κλπ έχεις λάθος εδώ και εκεί 

και μετά 

παίρνεις την απόφαση και την κάνεις κορνίζα ? 

Link to comment
Share on other sites

Στέφανε 

 

την παρασκευή μίλησα με την δικηγόρο (με έχει βαρεθεί να την ρωτάω) και ακόμα τίποτα 

 

απορία 

 

στο θέμα μας, στο όποιο θέμα, ο συνήγορος του πολίτη λέει κράτος, ΙΚΑ κλπ έχεις λάθος εδώ και εκεί 

και μετά 

παίρνεις την απόφαση και την κάνεις κορνίζα ? 

 

Το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται......

 

Σκέψου μετά τι θα γίνει, αν συνταχθεί το ικα με την απόφαση του συνήγορου.........

 

Τείνει να γίνει πολιτικό το ζήτημα...... χωρίς καμία διάθεση αστειϊσμού.....

Link to comment
Share on other sites

Στέφανε 

 

το ρωτάω γενικά 

 

τι ισχύ έχουν (αν έχουν) οι αποφάσεις του συνήγορου ?

 

εκτός αν είναι μόνο παρηγορητικές !!!!!

 

Έχει άμεση σχέση με αυτό που σου έγραψα παραπάνω...

 

Γνωρίζεις ότι δεν είναι δεσμευτικές οι θέσεις του συνήγορου.

 

Ωστόσο, σε δικαστήριο είναι σαφές πλεονέκτημα... και συνήθως συντάσσεται το δικαστήριο με την άποψη του συνήγορου.

 

Από κει και πέρα, η κάθε υπηρεσία θα το δεχτεί και θα συμμορφωθεί εφόσον το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό... Σε άλλη περίπτωση, και θα καθυστερήσει να απαντήσει, και θα απαντήσει άλλα αντ' άλλων, και και και και......

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Δεν αλλάζει το μπουρδέλο...... δεν...................

 

 

 

 

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/112/5.6.2012
Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης

Αθήνα, 05/06/2012
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/112
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ
 
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες : Μποζίκα Χαραλαμπία
Σακιζλή Καλλιόπη
Αριθ. τηλεφώνων : 210 38 91 254
210 38 91 235
FAX : 210 38 27 020
 
ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ
 
ΘΕΜΑ: «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»
 
Στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού του αναγκαίου χρόνου απονομής των συντάξεων και διευκόλυνσης των αρμοδίων υπηρεσιών μας, σας αποστέλουμε εγχειρίδιο διαδικασιών ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων.
 
Με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων αντίγραφο του εν λόγω εγχειριδίου να παραδοθεί σε κάθε αρμόδιο υπάλληλο.
 
 

 

Α ΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

1.1 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ

Ο ιδρυτικός νόμος του ΙΚΑ είναι ο νόμος 6298/1934 , του οποίου η ουσιαστική εφαρμογή άρχισε την 1/12/1937. Ο νόμος αυτός εγκαινίασε νέα φάση στη ζωή του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Με αυτόν επεκτάθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση κατά των κινδύνων της ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος και θανάτου σε όλους τους μισθωτούς και συστάθηκε ως γενικός φορέας της κοινωνικής ασφάλισης το ΙΚΑ.

Σήμερα ο βασικός νόμος που ρυθμίζει τα σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι ο A.N.1846/1951 «περί κοινωνικών ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αργότερα και ισχύει μέχρι σήμερα.

Με το άρθρο 5 παρ. 1 του N.3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων -Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

 

1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Είναι τα πρόσωπα, στην προστασία των οποίων αποβλέπει η κοινωνική ασφάλιση και τα οποία λαμβάνουν με ορισμένες προϋποθέσεις, παροχές.

Διακρίνονται σε:

1.2.1 `Αμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και

1.2.2 Ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 (παλιούς) και ασφαλισμένους μετά 1/1/1993 (νέους)

 

1.2.1 `Αμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους

`Αμεσα ασφαλισμένοι είναι τα πρόσωπα τα οποία από ίδια εργασία ή προαιρετική ασφάλιση δημιουργούν την ασφαλιστική σχέση με τον ασφαλιστικό φορέα από ίδιο δικαίωμα θεμελιώνουν αξίωση στις παροχές του.

Οι άμεσα ασφαλισμένοι διακρίνονται επίσης σε υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους. Στους πρώτους η ασφάλιση επέρχεται υποχρεωτικά μόλις υπάρξουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και μάλιστα ανεξάρτητα από την θέλησή τους. Στους δεύτερους η έναρξη της ασφάλισης εξαρτάται από την θέληση του ενδιαφερομένου και εκδηλώνεται συνήθως με αίτησή του.

Έμμεσα ασφαλισμένοι είναι τα μέλη της οικογενείας των αμέσως ασφαλισμένων που δικαιούνται παροχές από τον ασφαλιστικό φορέα, με βάση όμως όχι δική τους ασφαλιστική σχέση αλλά από την ασφαλιστική σχέση του άμεσα ασφαλισμένου.

 

1.2.2 Παλαιοί και Νέοι ασφαλισμένοι.

Η διάκριση αυτή καθιερώθηκε με το Ν.2084/1992, κυρίως για λόγους συνταξιοδοτικούς.

Ο νόμος δεν χρησιμοποιεί τους όρους νέος και παλαιός ασφαλισμένος. Οι όροι αυτοί επικράτησαν στην πρακτική. Ο νόμος προσδιορίζει τους ασφαλισμένους (άρθρο 43 παρ.1) ως τους ασφαλισμένους που υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1/1/1993 και μετά. Κατ΄ αντιδιαστολή, παλαιοί ασφαλισμένοι είναι όσοι ασφαλίστηκαν σε ανάλογους φορείς ή το Δημόσιο πλην ΟΓΑ μέχρι 31/12/1992.

 

1.3 Σκοπός (άρθρο 1 παρ .1) Α .Ν . 1846/51

Σκοπός του νόμου αυτού είναι η κάλυψη των ασφαλιζόμενων σε περίπτωση επέλευσης κινδύνων:

• Της ασθένειας σε χρήμα

• Της μητρότητας

• Της αναπηρίας

• Του ατυχήματος

• Του γήρατος και

• Της ανεργίας (η κάλυψη για τον κίνδυνο της ανεργίας καταργήθηκε όταν συστάθηκε ο ΟΑΕΔ - άρθρο 37 Ν.Δ.2961/1954 )

 

1.4 Κάλυψη

Είναι το δικαίωμα του ασφαλισμένου και των μελών της οικογενείας του, στην απονομή παροχών όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση. Οι παροχές αυτές άλλοτε γεννιούνται αμέσως, είναι δηλαδή βραχυχρόνιες, όταν καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους που οι συνέπειες τους επιφέρουν μικρής διάρκειας επιπτώσεις όπως π.χ. η ασθένεια, η ανεργία κ.λ.π..

Και άλλοτε γεννιούνται μετά από μακρύ χρόνο από την απασχόληση αυτού, είναι δηλαδή μακράς διάρκειας ή ισόβιες παροχές, όπως π.χ. είναι οι συντάξεις .

 

1.5. Κλάδοι (άρθρο 1παρ.2)

Για την κάλυψη και την καλύτερη εξυπηρέτηση των διαφόρων περιπτώσεων υπάρχουν κλάδοι κάθε ένας από τους οποίους καλύπτει έναν ή περισσότερους κινδύνους. Μετά την απόσχιση του Κλάδου Ασθενείας σε είδος και την ένταξή του στον νεοσυσταθέντα Φορέα ΕΟΠΥΥ, οι κλάδοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι οι εξής:

• Κλάδος σύνταξης ( αναπηρίας, γήρατος και θανάτου )

• Κλάδος ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα

• Κλάδος παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος (Από 01/01/2012 εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ)

 

 

2 . ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ

Τα πρόσωπα τα οποία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ είναι όσα παρέχουν εξηρτημένη εργασία και προαιρετική για όσους ζητήσουν με αίτησή τους την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει τους:

 

• Παρέχοντες εξαρτημένη εργασία

• Αυτοτελώς απασχολούμενους

• Υπηρετούντες με ειδική έννομη σχέση

• Ασκούμενοι μαθητές - σπουδαστές - φοιτητές.

• Διεπόμενοι από την συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου.

• `Αλλες κατηγορίες μισθωτών

• Συνδικαλιστές

• Μαθητευόμενους

• Συνταξιούχους

• Εμπειρογνώμονες καπνού

• Ρητινοσυλλέκτες

• Δασεργάτες

• Καθαρίστριες δημοσίου, νπδδ.

• Κατά την αποχή από την εργασία (συνέχιση της ασφάλισης ).

• Αυτοτελώς εργαζόμενους.

• Απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση (σύμβαση έργου).

• Έμμισθους οικιακούς βοηθούς

• Οι απασχολούμενοι στη ΔΕΗ (ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου ΟΑΠ-ΔΕΗ)

• Οι απασχολούμενοι στον ΟΤΕ στα ΕΛΤΑ και στον ΟΣΕ (ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου ΤΑΠ-ΟΤΕ)

• Οι απασχολούμενοι στις Τράπεζες (πλην της Τράπεζας της Ελλάδος) και στην ασφαλιστική εταιρεία «Εθνική Ασφαλιστική».

• Οι απασχολούμενοι στον ΗΣΑΠ (ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου Τ.Σ.Π.-ΗΣΑΠ).

• Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι (για τον κλάδο Ασθένειας υπήχθησαν από 1/8/2008).

• Οι δημόσιοι υπάλληλοι (τακτικοί, μετακλητοί, λειτουργοί & στρατιωτικοί, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ιερείς) που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1/1/2011.

•Οι ναυτικοί από 1/1/2013 (ασφαλισμένοι του ΝΑΤ).

 

 

3 . ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ως χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι παρέχουν ασφαλιστέα εργασία και δικαιούνται αποδοχές (παρ.2 των άρθρων 2 και 8 του αν. 1846/1951)

Ως βάση υπολογισμού αυτού λαμβάνεται πάντοτε η ημέρα εργασίας με την ημερολογιακή του όρου έννοια. Παράταση του χρόνου απασχόλησης πέραν του νομίμου ωραρίου μέσα στην ίδια ημέρα ή λήψη αυξημένου μισθού, δεν συνεπάγεται αναγνώριση περισσοτέρων ημερών ασφάλισης.

 

3.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΝ 1846/51 ΑΡΘΡΟ 25 παρ. 4, 5, 7, 8, 9 και ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο αριθμός των ημερών εργασίας που αναγνωρίζεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ είναι ανάλογος με τον τρόπο αμοιβής (μισθός, ημερομίσθιο κ.λ.π.), τις ώρες εργασίας (πλήρες ή μειωμένο ωράριο), τις ημέρες εργασίας (όλο το μήνα ή ορισμένες μόνο ημέρες) και εάν το προσωπικό κάποιας επιχείρησης εργάζεται με το σύστημα της πενθήμερης κατά εβδομάδα εργασίας.

Εάν υπάρχει ασφάλιση με δεκαδικό στις ημέρες εργασίας τότε το δεκαδικό υπολογίζεται σαν μονάδα υπέρ του ασφαλισμένου. ( αρθ.25 παρ. 7 Α.Ν. 1846/51 )

 

3.2 ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ

 

3.2.1 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Αν ο μισθωτός απασχολείται ή βρίσκεται όλες τις ημέρες του μήνα στη διάθεση του εργοδότη και αμείβεται με μισθό ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση εφαρμόζει ή όχι το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας, θα του αναγνωρίζονται 25 ημέρες τον μήνα ακόμη και για τους μήνες που έχουν 24 ή 26 εργάσιμες ημέρες (σύνολο έτους 300 ημέρες).

Σε περίπτωση που ο μισθωτός εργάζεται και τις Κυριακές και για τις ημέρες αυτές πληρωθεί επί πλέον και δεν πάρει αντίστοιχες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό), τότε του αναγνωρίζονται περισσότερες από 25 ημέρες, αν όμως πάρει αντίστοιχες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) θα του αναγνωρισθούν 25 ημέρες.

β) αν ο μισθωτός απασχολείται με πλήρες ωράριο εργασίας, αλλά μόνο ορισμένες ημέρες το μήνα και αμείβεται με μηνιαίο μισθό τότε:

β1) αν η επιχείρηση λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα -Σάββατο)θα του αναγνωρισθούν όσες ημέρες εργάζεται.

β2) αν η επιχείρηση εργάζεται με το σύστημα της εβδομάδας των πέντε ημερών εργασίας ((Δευτέρα -Παρασκευή) και ο μισθωτός πραγματοποιεί 2 ημερομίσθια την εβδομάδα θα του αναγνωρισθούν όσες ημέρες πραγματικά εργάζεται αν όμως πραγματοποιεί 3 ημερομίσθια και άνω για κάθε εβδομάδα εργασίας θα του αναγνωρίζεται και 1 ημερομίσθιο επιπλέον.

 

3.2.2 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Αν ο μισθωτός απασχολείται όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, αλλά με μειωμένο ωράριο τότε πρέπει να συγκρίνουμε τον ημερήσιο μισθό με το ποσό του τεκμαρτού ημερομισθίου (Τ.Η) της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης και τότε έχουμε:

α1) Ημερήσιος μισθός ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό του Τ.Η. της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης, τότε στον μισθωτό αναγνωρίζονται 25 ημέρες εργασίας αν η επιχείρηση εργάζεται όλες τις ημέρες του μήνα και 21 ή 22 ημέρες εργασίας αν η επιχείρηση εργάζεται 5νθήμερο,δηλαδή όσες πραγματικά εργάζεται.

α2) αν ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερος από το Τ.Η. της πρώτης ασφαλιστικής τότε στον μισθωτό αναγνωρίζονται τόσες ημέρες εργασίας, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του μηνιαίου μισθού με το ποσό του Τ.Η. της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης.

Αν η επιχείρηση εφαρμόζει 5νθήμερο τότε δεν μπορεί να του αναγνωρισθούν περισσότερες από 21 ή 22 ημέρες.

β) αν ο μισθωτός απασχολείται μόνο ορισμένες ημέρες της εβδομάδας,συγκρίνουμε και πάλι τον ημερήσιο μισθό με το ποσό του τεκμαρτού ημερομισθίου της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης και έχουμε:

β1) αν ο ημερήσιος μισθός είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό του Τ.Η. της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης,τότε αναγνωρίζονται στο μισθωτό τόσες ημέρες όσες πραγματικά εργάζεται

β2) αν ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερος από το ποσό του Τ.Η. της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης, τότε αναγνωρίζονται στο μισθωτό τόσες ημέρες όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του μηνιαίου ποσού του Τ.Η. της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης.

 

3.3 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 2 και 8 του Α.Ν. 1846/51 ως χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι παρέχουν ασφαλιστέα εργασία και δικαιούνται αποδοχές.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι μισθωτοί που απασχολούνται με πλήρες ωράριο και αμείβονται με ημερομίσθιο, αναγνωρίζουν:

α) για κάθε εβδομάδα πλήρους απασχόλησης 6 ημέρες στην ασφάλιση, δηλαδή πέντε από πραγματική εργασία και μία ημέρα από προσαύξηση για την εργασία του Σαββάτου.

β) για κάθε εβδομάδα μη συνεχούς απασχόλησης τις ημέρες της πραγματικής απασχόλησης προσαυξημένες κατά μια ημέρα αν κατά την εβδομάδα αυτή απασχολήθηκαν τρεις τουλάχιστον ημέρες. Αν απασχολήθηκαν μια ή δυο ημέρες δεν γίνεται προσαύξηση.

 

3 .4 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Από την νομοθεσία προβλέπεται η υποχρεωτική συνέχιση της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ορισμένες προϋποθέσεις, για τους ασφαλισμένους οι οποίοι απέχουν από την εργασία τους λόγω ασθενείας. Δικαιούνται να λάβουν εξ ολοκλήρου η μερικώς τις αποδοχές τους για χρονικό διάστημα μισού μήνα για όσους έχουν εργασία μέχρι ένα έτος και ολόκληρο μήνα για όσους έχουν εργασία πάνω από ένα έτος (ΑΡΘΡΑ 657-658 του Αστικού Κώδικα). Οι ημέρες του χρόνου ασθενείας προσμετρούνται για την χορήγηση όλων των ασφαλιστικών παροχών.

 

3.5 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

• Οι ημέρες για τις οποίες καταβάλλονται αποδοχές στους μισθωτούς λόγω λήψης κανονικής αδείας, όταν η σχέση εργασίας εξακολουθεί να διαρκεί, θεωρούνται ως χρόνος ασφάλισης λόγω της μη διακοπής της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης σε περίπτωση απόλυσης, η αποζημίωση λόγω μη χορήγησης της κανονικής άδειας.

• Ειδικά και μόνο για τους απασχολούμενους εποχιακά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από 12/9/1995 η κανονική άδεια θεωρείται χρόνος ασφάλισης και μπορεί να καταχωρηθεί και στον επόμενο μήνα της διακοπής εργασίας. Από 1/1/2002 ο τύπος αποδοχών είναι ο 07 (εγκ. 77/1995)

• Ο χρόνος της κανονικής άδειας και ασθένειας των μισθωτών, αναγνωρίζεται στον ΚΒΑΕ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι πρόσθετες εισφορές (3,60%).

 

 

4 . ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

4.1 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Στους μισθωτούς αυτούς οι εισφορές υπολογίζονται κατά μήνα, ασχέτως διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης τους στο 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσονται κατ΄ έτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, και εάν η εργασία άρχισε ή έληξε ενδιάμεσα του μήνα εγκ.44/1975).

 

4.2 ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Ν.1892/90 ΑΡΘΡΑ 38 ΚΑΙ 39 Εγκ. 95/1992

Οι μερικώς απασχολούμενοι και αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όλες τις ημέρες που πραγματοποιούν σε κάθε μισθολογική περίοδο. Επίσης, γι΄ αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για όσους εργάζονται με το σύστημα της 5θημερης κατά εβδομάδα εργασίας.

Δηλαδή, εάν απασχολούνται για 3 τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση μια επί πλέον ημέρα εργασίας.

 

Link to comment
Share on other sites

Ενώ η παρ. 2 του άρθρου 39 του 1892 δεν κάνει ΚΑΜΙΑ αναφορά για μικρότερο ή μεγαλύτερο από οποιοδήποτε ΤΗ

 

2. Κατ' εξαίρεση, στην ασφάλιση του μερικώς απασχολουμένου, ανεξαρτήτως του αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο, αναγνωρίζονται όλες οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιεί σε κάθε μισθολογική περίοδο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων για την αναγνώριση περισσότερων ημερών εργασίας επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

 

 

 

 

αυτοί το χαβά τους.......

 

 

 

Ενημερωτικά, το θέμα δεν λύνεται τοπικά.

 

Πρέπει να πέσει στη διοίκηση του ΙΚΑ ή στο Υπουργείο Εργασίας...

 

Όσοι πάτε ΤΔΕ, να προετοιμαστείτε για να φάτε τα μούτρα σας....

 

Και δεν φταίνε τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ....

Link to comment
Share on other sites

Και μια τελευταία επισήμανση για το θέμα.......

 

Επειδή είμαστε - ως λογιστές - πάνω από όλα ευέλικτοι, προσπαθώντας να έχουμε όλους ικανοποιημένους.........

Καθώς καταργήθηκε το πενθήμερο, απασχόληση εξαήμερη με μερική απασχόληση (που προφανώς θα προκύπτει ημερομίσθιο μεγαλύτερο από το ΤΗ της 1ης ειδικής), έστω και για μια ώρα την έκτη ημέρα, υποχρεώνεται ο εργοδότης να ασφαλίζει με 25 ημερομίσθια το μήνα.

 

Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν.....

Link to comment
Share on other sites

Και μια τελευταία επισήμανση για το θέμα.......

 

Επειδή είμαστε - ως λογιστές - πάνω από όλα ευέλικτοι, προσπαθώντας να έχουμε όλους ικανοποιημένους.........

Καθώς καταργήθηκε το πενθήμερο, απασχόληση εξαήμερη με μερική απασχόληση (που προφανώς θα προκύπτει ημερομίσθιο μεγαλύτερο από το ΤΗ της 1ης ειδικής), έστω και για μια ώρα την έκτη ημέρα, υποχρεώνεται ο εργοδότης να ασφαλίζει με 25 ημερομίσθια το μήνα.

 

Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν.....

Συμφωνώ και επαυξάνω, το έκανα ήδη

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
 • 9 months later...
 • 1 month later...
 • 1 year later...

Ενημερωτικά......

 

 

Σήμερα ήρθε στα χέρια μου (ως εκπρόσωπος της Διαδικτυακής στο συγκεκριμένο) το πόρισμα του Συνήγορου, το οποίο κοινοποιήθηκε στον Υπουργό.

 

post-5038-0-30914500-1456416101_thumb.jp

 

 

Το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι εδώ:

 

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27941

 

Το κείμενο του πορίσματος εδώ:

 

http://www.taxheaven.gr/news/news/attach/id/27941

 

 

Συμπεράσματα:

 

1. ο Συνήγορος ως αρχή είναι αξιόπιστη και αντικειμενική....

2. ωστόσο, τραγικά αργή (η κίνηση ξεκίνησε το 2010, το πόρισμα βγήκε το 2016)...

3. και τραγικά ανήμπορη....

4. το θέμα δεν λύνεται τοπικά, πρέπει να δωθεί λύση από το υπουργείο....

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 4 months later...

Ο ΟΑΕΔ δεν ενέκρινε το επίδομα ανεργίας σε υπάλληλο που απολύθηκε, επειδή λέει κάποιους μήνες ενώ είχε δηλωθεί ως μερική απασχόληση (6ωρο...πενθήμερο) έχει 25 ένσημα και όχι 22...!

Link to comment
Share on other sites

On 31/8/2016 at 9:31 ΠΜ, Logman said:

Ο ΟΑΕΔ δεν ενέκρινε το επίδομα ανεργίας σε υπάλληλο που απολύθηκε, επειδή λέει κάποιους μήνες ενώ είχε δηλωθεί ως μερική απασχόληση (6ωρο...πενθήμερο) έχει 25 ένσημα και όχι 22...!

Ενός κακού μύρια έπονται. Νομίζω ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί τελεσίδικα με κάποιον νόμο διότι το ΙΚΑ αγνοεί τις δικαστικές αποφάσεις. Είναι πραγματικά κρίμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία για τόσο κόσμο χωρίς λόγο. Τι να απαντήσεις στον ΟΑΕΔ τώρα. Τι να τους πεις που δεν ξέρουν τι τους γίνεται από ασφαλιστικά.... Θα πρότεινα να λάβει απάντηση έγγραφη ο εργαζόμενος από τον ΟΑΕΔ και να την πάει άμεσα στον συνήγορο του πολίτη.

Link to comment
Share on other sites

On 31/8/2016 at 9:31 ΠΜ, Logman said:

Ο ΟΑΕΔ δεν ενέκρινε το επίδομα ανεργίας σε υπάλληλο που απολύθηκε, επειδή λέει κάποιους μήνες ενώ είχε δηλωθεί ως μερική απασχόληση (6ωρο...πενθήμερο) έχει 25 ένσημα και όχι 22...!

 

22 ώρες πριν, doctor said:

Ενός κακού μύρια έπονται. Νομίζω ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί τελεσίδικα με κάποιον νόμο διότι το ΙΚΑ αγνοεί τις δικαστικές αποφάσεις. Είναι πραγματικά κρίμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία για τόσο κόσμο χωρίς λόγο. Τι να απαντήσεις στον ΟΑΕΔ τώρα. Τι να τους πεις που δεν ξέρουν τι τους γίνεται από ασφαλιστικά.... Θα πρότεινα να λάβει απάντηση έγγραφη ο εργαζόμενος από τον ΟΑΕΔ και να την πάει άμεσα στον συνήγορο του πολίτη.

Κατ αρχήν δεν ειναι αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ να κρίνει πόσα ημερομίσθια αντιστοιχούν στην ασφάλιση.

Θα πρέπει να έχει απάντηση απο το ΙΚΑ για τον αριθμό των ημερομισθίων.

Σε κάθε περίπτωση το ΙΚΑ θα αναγνωρίσει 25 ημέρες εφόσον υπάρχει 6ημερη απασχόληση έστω και με μειωμένο ωράριο

Και βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις αν δεν αναγνωριστούν 25 ημερομίσθια κατα μήνα, ένσταση και προσφυγή στο συνήγορο του πολίτη.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
23 ώρες πριν, stefanos_her said:

Και συνεχίζουμε......

doc00700920171122143521.pdf

Τέλειο!

Πόσο ήθελα να μπω στα κεντρικά του ΙΚΑ και ρωτώντας να φτάσω σε αυτό το ΦΥΣΙΚΟ πρόσωπο που έχει αυτές τις ακατανόητες και παράνομες εμμονές. Αλήθεια. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη επιμονή.... 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...