Jump to content
Sign in to follow this  
SOULIS

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις"

Recommended Posts

Και τώρα που έγινε Νόμος?

Άρθρο 17

Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Οι ΑΠΔ, οι οποίες υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής.

Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτόν, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα.

Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοσή της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ.

Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004.»

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στστ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του α.ν.

1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄ ), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Το ύψος του προστίμου όπως αυτό καθορίζεται με την ως άνω υπουργική απόφαση, διπλασιάζεται για κάθε εργαζόμενο σε περίπτωση επανάληψης από την ίδια επιχείρηση της παράβασης περί μη καταχώρησης στο Ειδικό Βιβλίο.»

3. Το εδάφιο α΄, της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποίηθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24

Α΄), την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄) και την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Το ποσοστό μείωσης των συντελεστών του άρθρου 38, του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, λόγω προσωπικής απασχόλησης των εγκατεστημένων μέχρι 31.12.1999 στην Ελλάδα παλλινοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση, προκειμένου για την ανέγερση πρώτης κύριας και μοναδικής κατοικίας, συνολικής επιφάνειας έως 120 τ.μ., που ανεγείρεται σε οικόπε

δο ιδιόκτητο ή παραχωρημένο κατά το άρθρο 5 του ν.2790/2000, ορίζεται στο 50%.

Η ισχύς της διάταξης αυτής επεκτείνεται για οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν μέχρι και 31.12.2010.»

Άρα το άρθρο 7 του Ν.2972/2001 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 7

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Α.Π.Δ.

1. Στους εργοδότες που:

α. δεν απογράφονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 6, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 70% επί των εισφορών που καταλογίζονται,

β. δεν υποβάλλουν Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 50%, που υπολογίζεται για την πρώτη περίπτωση της παραγράφου 2 επί του ποσού των εισφορών της Α.Π.Δ., στη δε δεύτερη περίπτωση της ίδιας παραγράφου επί του ποσού των εισφορών που καταλογίζεται σε βάρος τους,

γ. υποβάλλουν εκπρόθεσμα την Α.Π.Δ, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτήν.

Οι ΑΠΔ, οι οποίες υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής.

Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτόν, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα.

Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοσή της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ.

Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004.

δ. υποβάλλουν την Α.Π.Δ. με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολογίζονται από την υπηρεσία,

ε. εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα, σε βάρος των οποίων καταλογίζονται εισφορές πέραν αυτών που αναγράφονται στις υποβληθείσες Α.Π.Δ., με βάση τους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. (ΑΥΥΠΚΑ Φ21/2930/ 10.11.92- ΦΕΚ 686 Β΄-, Φ21/478/18.3.97 - ΦΕΚ 252 Β΄), επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 50%, που υπολογίζεται στο ποσό που καταλογίζεται σε βάρος τους.

Αν συντρέχουν περισσότερες της μιας προϋποθέσεις επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης, στους εργοδότες επιβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο πο­σοστό.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Λόγω μεγάλου συνωστισμού στις φυλακές, η κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί η Μακρόνησος ως τόπος φυλάκισης των εκατοντάδων χιλιάδων εργοδοτών που είναι βέβαιο ότι θα καταστραφούν με αυτό το άρθρο 17.

Η εισφοροδιαφυγή θα γίνει ανεξέλεγκτη, αυτό είναι βέβαιο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ωραία, οι πολιτικοί που υπογράφουν δεν έχουν σχέση με την καθημερινή πραγματικότητα, οι σύμβουλοί τους όμως, ούτε και αυτοί? Τελικά η Μακρόνησος όπως λές μάλλον δεν φτάνει, χρειάζεται περισσότερος χώρος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως πάει θα κλείνουν η μία μετά την άλλη με μορφή χιονοστιβάδας. Αυτό το άρθρο είναι η ταφόπλακα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Είναι αδύνατο να λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός κ.λπ.

Εκ δεύτερης όψεως όμως μήπως με το μέχρι τώρα σύστημα παραξέρανε ποιός χρωστάει και όλη η καλή τους διάθεση ήταν μπλοκαρισμένη? Πως να πείς σε κάποιον δικό σου τέλος πάντων άνθρωπο ότι το ρημάδι το κομπιούτερ τα έχει όλα γραμμένα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα? Πως να απαντήσεις ότι αφού ξέρατε ποιοί δεν πληρώνουν, εσείς γιατί δεν κάνατε τίποτα? Μήπως τίθεται θέμα "αδιαφορίας"? Μήπως τίθεται και θέμα ευθυνών? Ευτυχώς όμως τώρα όλα αυτά τακτοποιούνται και το πλιάτσικο θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται ............

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μια χαρα μου φαινεται η Μακρονησος....παραδεισος

εδω στην κολαση να δουμε πως θα τη βγαλουμε...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όλα αυτά τα νησιά δικά μας είναι και πρέπει να τα υπερασπιστούμε. Τι να τα αφήσουμε να μας τα πάρουν οι Γερμανοί? Γιά άλλη μιά φορά αποδεικνύεται πόσο φωτισμένη ηγεσία έχουμε!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΓΩΓΩ

Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

πότε εκδίδει το ΙΚΑ βεβαίωση οφειλής? μολις λήξει η προθεσμία εξόφλησης του κάθε τριμήνου? ηξερα έως τωρα οτι εκδίδεται μετα την αιτηση υπαγωγής σε ρυθμιση.

η ΠΟΦΕΕ πρεπει να στειλει τωρα (πριν εκδοθει εγκυκλιος)επιστολη στο υπ.Εργασιας και στο ΙΚΑ ωστε να μην εφαρμοστει η διαταξη του άρθρου 17 και κυρίως η μη δυνατοτητα υποβολης ΠΑΔ μεσω διαδικτύου και η αποδοχή έντυπης στα υποκ/τα με υποχρεωτικη προσκόμιση εγγυητικής.

εκτός οτι οι περισσοτεροι εργοδοτες-οφειλετες δεν εχουν καν την πιστολιπτικη ικανοτητα να εκδοσουν εγκυκλιο επιπλεόν και οι τράπεζες έχουν περισορίσει δραστικά να εκδιδουν εγγυητικές.

θα γινει χαμός και κυριως με τους ασφαλισμενους μολις διαπιστωσουν οτι μενουν ανασφάλιστοι αφου οι εργοδοτες τους θα αυνατουν να καταθετουν ΑΠΔ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αθλιοι , νταβατζηδες , καρκελοκενταυροι , αχρηστοι εγγυητες της εργασιακης ανασφαλειας που το πατε?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μια χαρα μου φαινεται η Μακρονησος....παραδεισος

εδω στην κολαση να δουμε πως θα τη βγαλουμε...

Πάρα πολύ ωραία smile.gif

Κατά τον Πατακό ( φτού φτού φτού) δέ

Τόπος Διακοπών όπου έχει και αστακούς

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Γιώργος

Και τώρα που έγινε Νόμος?

Άρθρο 17

Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Άρα το άρθρο 7 του Ν.2972/2001 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 7

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Α.Π.Δ.

1. Στους εργοδότες που:

α. δεν απογράφονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 6, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 70% επί των εισφορών που καταλογίζονται,

β. δεν υποβάλλουν Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 50%, που υπολογίζεται για την πρώτη περίπτωση της παραγράφου 2 επί του ποσού των εισφορών της Α.Π.Δ., στη δε δεύτερη περίπτωση της ίδιας παραγράφου επί του ποσού των εισφορών που καταλογίζεται σε βάρος τους,

γ. υποβάλλουν εκπρόθεσμα την Α.Π.Δ, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτήν.

Θανάση, έχω μια ένσταση ως προς τα ποσοστά (ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ Ε;;:D:

Ν 3232/2004: Θέματα ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (διαδοχική, συγγραφείς, ανάπηροι, οφειλές ΙΚΑ, αυτοαπασχ/νοι κλπ) (338542)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αρθρο 9

Βελτίωση συστήματος Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

1. ΤΟ άρθρο 2 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ

291 Α) καταργούνται από τη δημοσίευση της τροποποίησης του Κανονισμού

Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

2. Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 2972/2001 προστίθεται παράγραφος 4 ως

εξής:

"4. ΟΙ διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν μέχρι 31.12.2003."

3. Η περίπτωση α`της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2972/2001 , όπως

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214

Α),

αντικαθίσταται ως εξής:

"α. Να απογράφονται στο Μητρώο εργοδοτών του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. με την έναρξη

της απασχόλησης των ατόμων αυτών και να γνωστοποιούν με υπεύθυνη δήλωσή τους

στις αρμόδιες υπηρεσίες τις μεταβολές των στοιχείων τους που έχουν

καταχωριστεί σε αυτό.

Υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει για την αλλαγή της επωνυμίας, της νομικής

μορφής, των κατά νόμου υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή

διαμονής τους, καθώς και για λοιπές περιπτώσεις που καθορίζονται με τον

Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. Με τον ίδιο

Κανονισμό ορίζονται ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και η διαδικασία τροποποίησης

και γνωστοποίησης των μεταβολών, καθώς και ο τύπος, η μορφή και το

περιεχόμενο του εντύπου της απογραφής.

Στους εργοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών

επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσό τριακοσίων ευρώ, αν δεν

γνωστοποιήσουν εμπρόθεσμα την αλλαγή στην επωνυμία της επιχείρησης και την

αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων και σε ποσό εκατόν πενήντα ευρώ, αν δεν

γνωστοποιήσουν τις λοιπές μεταβολές που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο,

καθώς και όσες καθορίζονται με τον Κανονισμό.

Αν διαπιστωθεί ότι έχουν συντελεστεί περισσότερες της μιας παραβάσεις, για

τις οποίες υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης μέσα στην ίδια προθεσμία,

επιβάλλεται ένα πρόστιμο και αν αυτά είναι διαφορετικά επιβάλλεται το

μεγαλύτερο."

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής αρχίζουν να εφαρμόζονται από την

ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης

για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

4. Οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 7 του Ν. 2972/ 2001 αντικαθίστανται ως

εξής:

"1. Στους εργοδότες που:

α. Δεν απογράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α` της

παραγράφου

1 του άρθρου 6 ή δεν υποβάλλουν Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση

εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού των εισφορών που

αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. ή στις Α.Π.Δ. που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν.

β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση

εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού των εισφορών που

δηλώνεται σε αυτή, εκτός αν η εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται πριν από τη λήξη

της

προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της

επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ., που το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης

ανέρχεται σε 10%.

γ. Υποβάλλουν την Α.Π.Δ. με ανακριβή στοιχεία απασχόλησηςασφάλισης,

επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί

του

ποσού της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των

εισφορών που υπολογίζονται από την υπηρεσία.

Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για

περισσότερες της μιας παραβάσεις που αφορούν Α. Π .Δ. ίδιας χρονικής

περιόδου, επιβάλλεται ένα ποσοστό επιβάρυνσης και αν αυτά είναι διαφορετικά

επιβάλλεται το μεγαλύτερο.

2. Εκπρόθεσμη θεωρείται η Α. Π.Δ. που υποβάλλεται μετά τη λήξη της

προθεσμίας που κατά περίπτωση ορίζεται με τον Κανονισμό Διαδικασιών

Ασφάλισης

για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.

3. Ανακριβής θεωρείται η Α.Π.Δ., στην οποία προκύπτει διαφορά μεταξύ των

εισφορών που δηλώνονται από τον εργοδότη και των εισφορών που προκύπτουν

κατά

τον έλεγχο, από διαφορά ημερών εργασίας, αποδοχών ή κλάδου ασφάλισης και

λοιπών στοιχείων που προσδιορίζουν την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση. Ως

ανακριβής θεωρείται η Α.Π.Δ. που δεν περιλαμβάνει εργαζόμενο ή εργαζομένους,

καθώς και η Α.Π.Δ. των εργοδοτών που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά και

τεχνικά

έργα, σε βάρος των οποίων καταλογίζονται εισφορές με βάση τους συντελεστές

που προβλέπονται στο άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α., εκτός από τις

περιπτώσεις που δηλώθηκε εμπρόθεσμα η αποπεράτωση του έργου.

Τα ποσοστά των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό

επιβάλλονται και για παραβάσεις Α.Π.Δ. που καταλογίζονται μετά την έναρξη

ισχύος του νόμου αυτού και αφορούν προγενέστερες μισθολογικές περιόδους.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για κάθε τύπο

Α.Π.Δ."

5. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951

καταργείται

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του Α.Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με

το άρθρο 14 του Ν. 2972/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

"Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες δεν

καταβάλλονται

εμπροθέσμως, επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης

κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους.

Ως ασφαλιστικές εισφορές νοούνται και οι εισφορές υπέρ του Ειδικού

Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.), καθώς και οι

εισφορές που συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Κάθε φορά που εισπράττονται απαιτήσεις από τις παραπάνω αιτίες,

συνεισπράτεται υποχρεωτικά και η προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής που

αναλογεί στο καταβαλλόμενο ποσό.

Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για τον πρώτο μήνα

καθυστέρησης και 1 % για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως μήνας θεωρείται ο ημερολογιακός

μήνας.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να καθορίζονται τα ποσοστά πρόσθετων τελών,

καθώς και το ανώτατο όριο αυτών."

Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται όλες οι οφειλόμενες

ασφαλιστικές εισφορές, ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους στις οποίες

ανάγονται

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αχ μακάρι παναγιά μου , τώρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο να κάνει κάτι η ποφεε, η πεφε , η πεφεε, η εφεα, η αφεα , η πουφα, η μούφα , η τουφα , η λίτσα , η κούλα , η σούλα , ο τακης , ο μάκης , ο σάκης ,ο άκης , ο μήτσος , ο κίτσος , ο μπάμπης , ο λάμπης ,το οεε, το τεε, το εβεα , το νεε, ο συλλογος εμπόρων , ο σύλλογος απόρων , ο σύλλογος τριτέκων , ο σύλλογος πολυτέκνων , ο σύλλογος γονέων

αχ μακάρι παναγιά μου να κάνουν καμμιά απεργια , καμμια πορεία , καμμια κατάληψη , καμμια απεργία πείνας , αχ μακάρι παναγιά μου .

Αν δεν μπορουν να κάνουν κάτι , τουλάχιστον ας ζητήσουν καμμιά παράταση παναγιά μου , παράταση στα όνειρά μας .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κάποιοι τρώνε τζάμπα το ψωμί τους..(μιλάω για κάποιες βάσεις δεδομένων επ αμοιβή)

Ας δοκιμάσουμε ξανά.. :D

Άρθρο 7

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Α.Π.Δ.

1. Στους εργοδότες που:

α. Δεν απογράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ή δεν υποβάλλουν ΑΠΔ, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού των εισφορών που αντιστοιχούν στην ΑΠΔ ή στις ΑΠΔ που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν.

β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την ΑΠΔ, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, εκτός αν η εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ, που το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης ανέρχεται σε 10%,

γ. Υποβάλλουν την ΑΠΔ με ανακριβή στοιχεία απασχόλησης-ασφάλισης, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολογίζονται από την υπηρεσία.

Οι ΑΠΔ, οι οποίες υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής.

Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτόν, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα.

Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοσή της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ.

Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004.

Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για περισσότερες της μιας παραβάσεις που αφορούν ΑΠΔ ίδιας χρονικής περιόδου επιβάλλεται ένα ποσοστό επιβάρυνσης και αν αυτά είναι διαφορετικά επιβάλλεται το μεγαλύτερο.

2. Εκπρόθεσμη θεωρείται η ΑΠΔ που υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας που κατά περίπτωση ορίζεται με τον Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ.

3. Ανακριβής θεωρείται η ΑΠΔ, στην οποία προκύπτει διαφορά μεταξύ των εισφορών που δηλώνονται από τον εργοδότη και των εισφορών που προκύπτουν κατά τον έλεγχο, από διαφορά ημερών εργασίας, αποδοχών ή κλάδου ασφάλισης και λοιπών στοιχείων που προσδιορίζουν την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση. Ως ανακριβής θεωρείται η ΑΠΔ που δεν περιλαμβάνει εργαζόμενο ή εργαζομένους καθώς και η ΑΠΔ των εργοδοτών που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα, σε βάρος των οποίων καταλογίζονται εισφορές με βάση τους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώθηκε εμπρόθεσμα η αποπεράτωση του έργου.

Tα ποσοστά των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό επιβάλλονται και για παραβάσεις ΑΠΔ που καταλογίζονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και αφορούν προγενέστερες μισθολογικές περιόδους.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για κάθε τύπο ΑΠΔ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αχ μακάρι παναγιά μου , τώρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο να κάνει κάτι η ποφεε, η πεφε , η πεφεε, η εφεα, η αφεα , η πουφα, η μούφα , η τουφα , η λίτσα , η κούλα , η σούλα , ο τακης , ο μάκης , ο σάκης ,ο άκης , ο μήτσος , ο κίτσος , ο μπάμπης , ο λάμπης ,το οεε, το τεε, το εβεα , το νεε, ο συλλογος εμπόρων , ο σύλλογος απόρων , ο σύλλογος τριτέκων , ο σύλλογος πολυτέκνων , ο σύλλογος γονέων

αχ μακάρι παναγιά μου να κάνουν καμμιά απεργια , καμμια πορεία , καμμια κατάληψη , καμμια απεργία πείνας , αχ μακάρι παναγιά μου .

Αν δεν μπορουν να κάνουν κάτι , τουλάχιστον ας ζητήσουν καμμιά παράταση παναγιά μου , παράταση στα όνειρά μας .

Εμεις θα κανουμε τιποτα ????

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΓΙ.ΝΙΚΟΣ

ΞΥΠΝΗΣΤΕ...ΚΑΝΕΙ ΜΠΑΜ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ... ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ '70...ΟΠΟΙΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μιλάμε τέλεια!!!!!! Μπράβο, κι ότι έλεγα πως να προλαβαίνω να στέλνω τις ΑΠΔ μέχρι 15 του μήνα....!!!!!

Τέλεια, τέλεια......

Να ελαφρώσουμε λίγο......

Μπορούν να το κάνουν και για το ΦΠΑ αυτό και για τις δηλώσεις εισοδήματος....???????

Να στείλουμε έγγραφο άμεσα.....!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΚΑΙ ΜΕΣΑ Σ' ΟΛΑ Τ'ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ !!!!!

ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΕΡΘΕΙ ΠΛΕΟΝ....

.... ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ??????

ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΕΛΛΑΘΕΙ(ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ) ΑΚΟΜΗ ???!!!!!

Δ Υ Ν Α Μ Η !!!!!!!!!! ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εμεις θα κανουμε τιποτα ????

Σαν τί λές να κανουμε Χρύσα μου ????

Εγω θα πρότεινα , να συνταξουμε μια επιστολή διαμαρτυρίας , αλλά ........

Δεν λέω πάλι για εκείνον τον εισαγγελέα ,

γιατι στο τέλος θα με βαρεθώ και εγω ο ίδιος ... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κάποιοι τρώνε τζάμπα το ψωμί τους..(μιλάω για κάποιες βάσεις δεδομένων επ αμοιβή)

Ας δοκιμάσουμε ξανά.. :D

Άρθρο 7

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Α.Π.Δ.

1. Στους εργοδότες που:

...........................................

γΟι ΑΠΔ, οι οποίες υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής.

Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτόν, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα.

Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοσή της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ.

Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004.

------------------------------------------------------------------

κατα αρχάς, ο Θανάσης βοηθάει με την κωδικοποίηση στην καλύτερη κατανόηση των αλλαγών στην υποβολή της ΑΠΔ.

οι αλλαγές βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση.

οι τζάμπα μάγκες κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουν.

η επιχείρηση που δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές κάνει κακό στους εργαζόμενους, στις άλλες επιχειρήσεις και στις επόμενες γενιές.

στο δια ταύτα....

όταν δεν έχει πληρώσει τις εισφορές που αναλογούν γιατί να κάνει δεκτή την ΑΠΔ?

ποιός σωστός εργοδότης με αδυναμία πληρωμής μπορεί να μη ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του?

μπορεί ή όχι να υποβάλλει με μαγνητικά μέσα την ακυρωμένη ΑΠΔ?

υ.γ

μάλλον κάτι καλό αλλάζει σ΄ αυτό τον τόπο. περιμένω με απορία την συνέχεια....

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

οι αλλαγές βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση.

οι τζάμπα μάγκες κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουν.

η επιχείρηση που δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές κάνει κακό στους εργαζόμενους, στις άλλες επιχειρήσεις και στις επόμενες γενιές.

Σωτήρη διαφωνώ κάθετα..

Ο παλιός Νόμος προέβλεπε και ορθά πρόστιμο για μη υποβολή .. που σημαίνει ότι ήταν στο πνεύμα "δήλωσε τα δεδομένα για να έχω τα στοιχεία ασφάλισης των εργαζομένων και να γνωρίζω τι μου χρωστάς".

Αν δεν τα δηλώσεις άσχετα με το αν τα πληρώσεις θα έχεις επιπλέον πρόστιμο.

Αν αλλάξαν άποψη .. και δεν θέλουν να γνωρίζουν τι τους χρωστάς πρέπει να καταργηθεί το επιπλέον πρόστιμο.. απλά τα πράγματα.

Προσωπικά ελπίζω κάποια στιγμή .. όλες οι δηλώσεις και οι φορολογικές, να γίνονται δεκτές χωρίς την υποχρέωση ταυτόχρονης πληρωμής μέρους ή του όλου της οφειλής, με ανάλογο πρόστιμο στην περίπτωση μη υποβολής.

Υ.Γ. τα ανωτέρω προϋποθέτουν σοβαρές ελεγκτικές/εισπρακτικές υπηρεσίες και όχι σαν τις σημερινές.. που επιχείρηση χρωστάει ΦΠΑ από το 2005 .. άρα δεν έχει καταθέσει περιοδική-εκκαθαριστική .. εν γνώση της εφορίας .. η οποία δεν ασχολείται.. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σωτήρη διαφωνώ κάθετα..

Ο παλιός Νόμος προέβλεπε και ορθά πρόστιμο για μη υποβολή .. που σημαίνει ότι ήταν στο πνεύμα "δήλωσε τα δεδομένα για να έχω τα στοιχεία ασφάλισης των εργαζομένων και να γνωρίζω τι μου χρωστάς".

Αν δεν τα δηλώσεις άσχετα με το αν τα πληρώσεις θα έχεις επιπλέον πρόστιμο.

Αν αλλάξαν άποψη .. και δεν θέλουν να γνωρίζουν τι τους χρωστάς πρέπει να καταργηθεί το επιπλέον πρόστιμο.. απλά τα πράγματα.

Προσωπικά ελπίζω κάποια στιγμή .. όλες οι δηλώσεις και οι φορολογικές, να γίνονται δεκτές χωρίς την υποχρέωση ταυτόχρονης πληρωμής μέρους ή του όλου της οφειλής, με ανάλογο πρόστιμο στην περίπτωση μη υποβολής.

Υ.Γ. τα ανωτέρω προϋποθέτουν σοβαρές ελεγκτικές/εισπρακτικές υπηρεσίες και όχι σαν τις σημερινές.. που επιχείρηση χρωστάει ΦΠΑ από το 2005 .. άρα δεν έχει καταθέσει περιοδική-εκκαθαριστική .. εν γνώση της εφορίας .. η οποία δεν ασχολείται.. :D

............................

όλοι οι συγγενείς είναι μαζεμένοι στον προθάλαμο. ο doctor βγαίνει και τους ανακοινώνει το δυσάρεστο νέο. ο άρρωστος έχει καρκίνο και θα πεθάνει σύντομα. το σοκ είναι μεγάλο. σκέφτονται πως θα το πουν στον άνθρωπό τους.

τελικά,

μπαίνουν στο θάλαμο που βρίσκεται ο άρρωστος και κάνουν πως δεν ξέρουν τίποτα. ένα απλό κρυολόγημα του λένε έχεις. σε μερικές ημέρες θα είσαι περδίκι.

ο ασθενής σε δυο μήνες πεθαίνει.

υ.γ

δεν άφησε διαθήκη και τώρα οι συγγενείς μαλώνουν για την μοιρασία.

"απλά τα πράγματα"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμουαρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός από τιςδιατάξεις για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά. Από την έναρξη της ισχύος τουνόμου αυτού καταργείται και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειταιρητώς ή σιωπηρώς στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SOTIRIS Χ. Τσάμπα μαγκες είναι οι εργαζομενοι σε επιχειρησεις που οφείλουν?? και που μάλιστα μπορεί να καθυστερούν και να τους πληρώνουν...

πόσο μάλλον σε επιχειρησεις με αποδεδειγμένα οικονομικα προβληματα συνεπεια της κρισης , όπως η επιχειρηση ΑΕ που εργάζομαι 30έτη και απο 2-3 φέσια πελατών "γονατισε"....

δηλαδή π.χ. εγω τι πρέπει να κανω που μπορεί να χάσω με αυτη την ρύθμιση το 1ετος ενσημα που χρειάζομαι για συνταξιοδότηση? και καλά στα 30 μου δεν θα με ένοιαζε συνάδελφε...αλλά στα 60 μου με νοιάζει. τα μεγαλα λόγια εύκολα λέγονται...

και εγω την τωρινή κυβέρνηση ψήφισα...όμως η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι πραγματικά απαράδεκτη διότι "ριχνει" το βάρος της ασφάλισης στους εργαζόμενους αντί να ενισχύσουν

τις ελεγκτικές/εισπρακτικές υπηρεσίες του ΙΚΑ και γενικότερα του Δημοσίου.

πλέον το ΙΚΑ δεν θα έχει καν τα στοιχεία ασφάλισης των εργαζομένων για να γνωρίζει ποιός και τι του χρωστά, δηλαδή κατακόρυφη αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας.

βρε κα Αννούλα, μη το βάζεις κάτω.

στην περίπτωσή σου ισχύει ειδική ασφάλιση από το ΙΚΑ( χωρίς εισφορές σου) μέχρι να πάρεις τη σύνταξη.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

SOTIRIS Χ. Τσάμπα μαγκες είναι οι εργαζομενοι σε επιχειρησεις που οφείλουν?? και που μάλιστα μπορεί να καθυστερούν και να τους πληρώνουν...

πόσο μάλλον σε επιχειρησεις με αποδεδειγμένα οικονομικα προβληματα συνεπεια της κρισης , όπως η επιχειρηση ΑΕ που εργάζομαι 30έτη και απο 2-3 φέσια πελατών "γονατισε"....

δηλαδή π.χ. εγω τι πρέπει να κανω που μπορεί να χάσω με αυτη την ρύθμιση το 1ετος ενσημα που χρειάζομαι για συνταξιοδότηση? και καλά στα 30 μου δεν θα με ένοιαζε συνάδελφε...αλλά στα 60 μου με νοιάζει. τα μεγαλα λόγια εύκολα λέγονται...

και εγω την τωρινή κυβέρνηση ψήφισα...όμως η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι πραγματικά απαράδεκτη διότι "ριχνει" το βάρος της ασφάλισης στους εργαζόμενους αντί να ενισχύσουν

τις ελεγκτικές/εισπρακτικές υπηρεσίες του ΙΚΑ και γενικότερα του Δημοσίου.

πλέον το ΙΚΑ δεν θα έχει καν τα στοιχεία ασφάλισης των εργαζομένων για να γνωρίζει ποιός και τι του χρωστά, δηλαδή κατακόρυφη αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας.

Αννούλα, στα 60 ισχύουν οι γενικές διατάξεις και όχι οι ευνοικές 35 ή 37 χρόνοα εργασίας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο άγχος.....

Αντί να στέλνουμε ΑΠΔ σε όσους χρωστάνε, θα στέλνουμε τους εργαζομένους στο ΙΚΑ να κάνουνε καταγγελία. ΠΕΕ και όλα καλά.... Τα πρόσθετα θα υπολογίζονται έτσι κι αλλιώς, οπότε το ίδιο και το αυτό...

Ούτε εγγυητικές, ούτε αναλυτικά καθολικά, ούτε πελατολόγια και άλλες αηδίες.....

Απλά ως κόστος ασφάλισης θα ενημερώνουμε για αύξηση 30%...

Να μην πω ότι μερικοί θα μειώσουν και τους μισθούς κατά 30% για να διατηρήσουν το κόστος σταθερό.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...