Jump to content
 • 0

Επιτέλους θα αρχίσω να τηρώ βιβλίο αδειών...


SOULIS
 Share

Question

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις"

Άρθρο 6

Θέματα αδείας

Το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α΄) κατά το μέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β΄), τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 7 Κατάτμηση Αδείας

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής διέπονται κατά τα λοιπά, από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια.»

Link to comment
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

ναι γιατι πρωτα δεν το καναμε? biggrin.gifbiggrin.gif τα μπακαλοχαρτα ανεπησημων αιτησεων πηγαιναν συννεφο . τουλαχιστον δεν τοκαναν εξαημερο για τους εξαημερους, και πενθημερο για τους πενθημερους, οπως ισχυε οταν το γνωστοποιουσες (εγω παντως το λεω οτι ποτε δεν το εκανα) στην επιθεωρηση, να μας βοηθησουν ναμαστε και λιγο πιο νομιμοι.. διοτι τωρα, παλι θα παρανομουμε , αφου συνηθως οι περισσοτεροι την δινουν βδομαδα-βδομαδα, σε πολλες δε εκ των περιπτωσεων και ο εργαζομενος το θελει ετσι, ενας εξ αυτων π.χ και εγω.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μιλάμε για πολύ εγγύηση στην εργασιακή ασφάλιση ,

γαμώ τους τίτλους βάλατε πάλι .

Αυτο πρόλαβε και το ψήφισε η ντόρα και οι λοιποί ανεξάρτητοι βουλευτές πλέον ????

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μέχρι την ψήφιση του Ν.3846/2010 ίσχυε το εξής:

ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 549/77 που κύρωσε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 26.1.1977

Κατάτμησις αδείας

Αρθρον 7.

Επιτρέπεται κατ' εξαίρεσιν η εντός του αυτού ημερολογιακού έτους

κατάτμησις του χρόνου αδείας εις δύο περιόδους , εξ ιδιαιτέρως σοβαράς

ή επειγούσης ανάγκης της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως ή κατ' αίτησιν

του μισθωτού, ένεκα δεδικαιολογημένης αιτίας, μετ' έγκρισιν κατ'

αμφοτέρας τας περιπτώσεις της αρμοδίας περιφερειακής υπηρεσίας του

Υπουργείου Εργασίας. Εν ουδεμιά περιπτώσει η πρώτη περίοδος της αδείας

δύναται να περιλαμβάνη ολιγωτέρας των έξ (6) εργασίμων ημερών, ή

προκειμένου περί των περιπτώσεων του άρθρου 3 της παρούσης των δώδεκα

(12) εργασίμων ημερών.

Με το Άρθρο 6 του Ν.3846/2010 ισχύει το εξής:

Άρθρο 6

Θέματα αδείας

Το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α΄) κατά το μέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β΄), τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 7 Κατάτμηση Αδείας

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής διέπονται κατά τα λοιπά, από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια.»

Συγκρίνοντας τους δύο νόμους παρατηρώ ότι:

α) σύμφωνα με την α' παράγραφο του νέου νόμου η υποχρέωση υποβολής του εντύπου κατάτμησης εξακολουθεί να ΙΣΧΥΕΙ. Το μόνο που άλλαξε εν συγκρίσει με τον Ν.549/77 είναι ότι στους εργαζόμενους σε πενθήμερη βάση το πρώτο τμήμα της αδείας τους δεν μπορεί να είναι κάτω των 5 εργασίμων ημερών.

β) Στην β' παράγραφο όμως, λες και την έγραψε άλλος, γίνεται λόγος για κατάργηση της υποβολής εντύπου κατάτμησης αδείας και στη συνέχεια αναλύεται η όλη διαδικασία.

Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν:

1) Η κατάτμηση ισχύει και οι αλλαγές στο μέχρι την ψήφιση του νόμου εφαρμοζόμενο σύστημα είναι: α) η μείωση του α'διαστήματος αδείας για τους πενθήμερους εργαζόμενους από 6 σε 5 ημέρες και β) η ελεύθερη χορήγηση του υπολοίπου αδείας μέσω των γραπτών αιτήσεων που αναφέρει η β'παράγραφος. Τι γίνεται όμως αν π.χ. το α' τμήμα της άδειας είναι 17 εργάσιμες; Πως είναι δυνατόν να χορηγηθεί έπειτα το λιγότερο ένα τμήμα με ...10 εργάσιμες;

2) Η κατάτμηση ΔΕΝ ισχύει και η α' παράγραφος κακώς μπήκε στον νέο νόμο.

Στην πράξη, οι επιθεωρήσεις Εργασίας στην Αθήνα ΔΕΝ δέχονται πλέον κατατμήσεις αδείας λέγοντας ότι έχουν καταργηθεί.

Σκέφτομαι να υποβάλω έγγραφο ερώτημα στο Υπουργείο Εργασίας...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου (ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Σχεδίου νόμου : «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις») ο νομοθέτης έγραφε:

Άρθρο 6

Θέματα αδείας

Με την παρούσα διάταξη του άρθρου 6 τροποποιούνται οι υφιστάμενες ρυθμίσεις περί κατάτμησης αδείας ούτως ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των εργαζομένων. Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα κατάτμησης σε περισσότερες των δύο περιόδων και μόνον μετά από γραπτή αίτηση των εργαζομένων προς τον εργοδότη τους. Στο πλαίσιο αυτό υφίσταται ένα σταθερό τμήμα αδείας 10 (δέκα) ημερών επί πενθήμερης εργασίας ή 12 (δώδεκα) ημερών επί εξαήμερης εργασίας, το οποίο λαμβάνεται υποχρεωτικώς και αυτούσιο από τον εργαζόμενο.

Με τη διάταξη αυτή «θεραπεύονται» προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά την οργάνωση της εργασιακής και ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων, σε ότι αφορά τη χορήγηση της άδειας . Όπως καταδεικνύει η εμπειρία, ο μεγαλύτερος όγκος αιτήσεων για κατάτμηση άδειας προς τις οικείες Επιθεωρήσεις Εργασίας, προέρχεται από τους εργαζόμενους.

Με την παρούσα διάταξη αποφεύγεται κάθε μορφής κατάχρηση από την κατάτμηση της άδειας σε περισσότερες από δυο περιόδους, αφού τη δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος την έχει μόνο ο εργαζόμενος. Το σχετικό αίτημα θα υποβάλλεται προς τον εργοδότη, χωρίς τη μεσολάβηση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται ευελιξία για τον αιτούντα εργαζόμενο, προκειμένου να λαμβάνει τμήματα της δικαιούμενης αδείας του, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Τέλος, τα σχετικά αιτήματα των εργαζομένων θα πρέπει να τηρούνται από τον εργοδότη επί πέντε έτη, ώστε να παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση στους Επιθεωρητές Εργασίας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Λοιπόν, τι μου απάντησαν στην επιθεώρηση εργασίας;

Η πρώτη παράγραφος μιλάει για άδεια που κατατμείται σε δύο μέρη και η δεύτερη για άδεια που κατατμείται σε άνω των δύο μερών.

Δηλαδή αν η άδεια κατατμηθεί σε δύο μέρη, τότε ο εργοδότης υποβάλει κατάτμηση στην επιθεώρηση ενώ αν κατατμηθεί σε άνω των δύο μερών δεν απαιτείται κατάτμηση...

Αυτολογοκρίνομαι και δεν σχολιάζω....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μία άλλη ματιά

Με το Άρθρο 6 του Ν.3846/2010 ισχύει το εξής:

"Άρθρο 7 Κατάτμηση Αδείας

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής διέπονται κατά τα λοιπά, από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια.»

Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται σε ανάγκη από την επιχείρηση,

επομένως αίτηση και έγκριση από Επιθεώρηση Εργασίας.

Η δεύτερη αναφέρεται σε ανάγκη του εργαζόμενου,

επομένως αίτηση στην επιχείρηση, χωρίς έγκριση από Επιθεώρηση,

διατήρηση στο αρχείο της επιχείρησης των σχετικών αιτήσεων.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μία άλλη ματιά

Με το Άρθρο 6 του Ν.3846/2010 ισχύει το εξής:

"Άρθρο 7 Κατάτμηση Αδείας

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής διέπονται κατά τα λοιπά, από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια.»

Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται σε ανάγκη από την επιχείρηση,

επομένως αίτηση και έγκριση από Επιθεώρηση Εργασίας.

Η δεύτερη αναφέρεται σε ανάγκη του εργαζόμενου,

επομένως αίτηση στην επιχείρηση, χωρίς έγκριση από Επιθεώρηση,

διατήρηση στο αρχείο της επιχείρησης των σχετικών αιτήσεων.

Έτσι ακριβώς είναι, γι'αυτό και στις επιθεωρήσεις λένε ότι το έντυπο της κατάτμησης υποβάλλεται μόνο από τον εργοδότη και για την εφαρμογή της χορήγησης της αδείας σε άνω των δύο τμημάτων απαιτείται μόνο αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη.

Άρα, περνάμε στο βιβλίο 3 διαστήματα τουλάχιστον και ησυχάζουμε από την Επιθεώρηση.

Greekmind, ή καταργείται το κωλοέντυπο ή όχι. Αλλά στη χώρα της ανωμαλίας αντί να απλοποιούνται τα πράγματα όλο και μπερδεύονται από αυτούς τους εκάστοτε απίστευτους...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στο Δ.Ε.Ν. (Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας) (Τόμος 66/2010, τεύχ.1559, σ.553) γράφει: "Στο άρθρο 6 προβλέπεται η κατάτμηση της αδείας ή σε δύο περιόδους μετά από έγκριση της Επιθεωρήσεως Εργασίας (με υποχρέωση η πρώτη περίοδος να μην περιλαμβάνει λιγώτερες των 6 ημερών ημέρες επί 6ημέρου ή των 5 επί πενθημέρου) ή σε περισσότερες των δύο περιόδους χωρίς έγκριση του ΣΕΠΕ, εφ'όσον η μία από τις περιόδους αυτές περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 ή 10 αντιστοίχως εργάσιμες ημέρες".

Άντε βγάλτε άκρη τώρα...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Που κολλάς βρε doctorα?

Είπαμε..

Με πρωτοβουλία του εργοδότη 2 + έγκριση

Με πρωτοβουλία του εργαζόμενου 15 χωρίς έγκριση..

Με πρωτοβουλία μία του ένα μία του άλλου .. δεν ξέρω τι γίνεται.. :blink:

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Που κολλάς βρε doctorα?

Είπαμε..

Με πρωτοβουλία του εργοδότη 2 + έγκριση

Με πρωτοβουλία του εργαζόμενου 15 χωρίς έγκριση..

Με πρωτοβουλία μία του ένα μία του άλλου .. δεν ξέρω τι γίνεται.. :blink:

Θανάσ' με πρωτοβουλία του εργαζομένου είναι ΟΛΕΣ χωρίς έγκριση αρκεί ένα τμήμα να είναι 10 ημέρες γιατσπινθήμερ' ή 12 για ...τσεξαήμερ' !

Κιμουνάκο, είσαι εγκάθετος του Σαμαρά, ουστ!

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

Διάβασα όλα τα παραπάνω......αν καταλαβα καλά , αν έχω ένα εργαζόμενο ο οποίος δικαιούται να λάβει 22 ημέρες άδεια , αν μου προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση οτι χρειάζετε να λάβει τον Αύγουστο αντι για 22 ημέρες άδεια , μόνο τις 12 ημέρες και τις υπόλοιπες μέρες κάποια στιγμή μεσα τον Σεπτεμβριο (5) και τις άλλες (5) τα χριστούγεννα αλλά χωρ'ις να μπορέι να μου πει απο τώρα συγκεκριμένες ημερομηνίες για αυτές , μπορώ να το κάνω δεκτό χωρίς να έχω πρόβλημα σε ενδεχόμενο έλεγχο????και αν ναι στο βιβλίο αδειών γράφουμε προς το παρόν μόνο τις 12???

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Διάβασα όλα τα παραπάνω......αν καταλαβα καλά , αν έχω ένα εργαζόμενο ο οποίος δικαιούται να λάβει 22 ημέρες άδεια , αν μου προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση οτι χρειάζετε να λάβει τον Αύγουστο αντι για 22 ημέρες άδεια , μόνο τις 12 ημέρες και τις υπόλοιπες μέρες κάποια στιγμή μεσα τον Σεπτεμβριο (5) και τις άλλες (5) τα χριστούγεννα αλλά χωρ'ις να μπορέι να μου πει απο τώρα συγκεκριμένες ημερομηνίες για αυτές , μπορώ να το κάνω δεκτό χωρίς να έχω πρόβλημα σε ενδεχόμενο έλεγχο????και αν ναι στο βιβλίο αδειών γράφουμε προς το παρόν μόνο τις 12???

Σωστά

Αλλά δεν χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση

Αρκει απλή αίτηση του εργαζομένου την οποία θα πρεπει νια διαφυλάξετε για 5 χρόνια.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

Σωστά

Αλλά δεν χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση

Αρκει απλή αίτηση του εργαζομένου την οποία θα πρεπει νια διαφυλάξετε για 5 χρόνια.

ωραία μέχρι εδώ.......θα πρέπει όμως όταν γράψουμε την άδεια του εργαζόμενου στο βιβλίο αδειών να γράψουμε εκτος απο το διάστημα που θα πάρει τον Αύγουστο(12ημέρες) και τα διαστηματα απο τις υπολοιπες μέρες?

και αν δεν ξέρει ακόμα πότε θέλει να πάρει τις υπόλοιπες???????μπορούμε να τις γράψουμε το βιβλίο αδειών σταδιακά ο΄ταν θα πάρει κ τις υπόλοιπες (5+5)?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ωραία μέχρι εδώ.......θα πρέπει όμως όταν γράψουμε την άδεια του εργαζόμενου στο βιβλίο αδειών να γράψουμε εκτος απο το διάστημα που θα πάρει τον Αύγουστο(12ημέρες) και τα διαστηματα απο τις υπολοιπες μέρες?

και αν δεν ξέρει ακόμα πότε θέλει να πάρει τις υπόλοιπες???????μπορούμε να τις γράψουμε το βιβλίο αδειών σταδιακά ο΄ταν θα πάρει κ τις υπόλοιπες (5+5)?

Πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό...

Όταν παίρνει την άδεια, τότε τον γράφεις στο βιβλίο.. Για όσες μέρες λείπει...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Θα μπορούσε η σχετική αίτηση που απαιτεί ο νόμος να αποτελέσει όρο της σύμβασης εργασίας έτσι ώστε εκ προοιμίου να συμφωνείτε η δυνατότητα κατάτμηση της αδείας, έτσι ώστε να παρέλκει η υποχρέωση αίτησης κάθε χρόνο;

 

Τι λέτε εσείς;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...